Göm menyn

Sen anmälan

Hann du inte söka i tid? Då kan du göra en sen anmälan, men inte förrän efter urval 1 och bara på de program och kurser som då är öppna för sena anmälningar.

När sista anmälningsdag har passerat stängs alla program och kurser för anmälan. Först efter urval 1, det vill säga tidigast den 15 juli respektive 15 december, öppnas åter de utbildningar där det finns ett behov för sena anmälningar. Dessa program och kurser får då en  "välj-knapp" på www.antagning.se och en direktlänk från utbildningen på LiU:s webb till antagning.se.

Sökande som är behöriga rangordnas efter det datum som den sena anmälan kommer in. Om det finns eller uppstår lediga platser på utbildningen antas behöriga sökande som gjort en sen anmälan.

Ofta finns det inte lediga platser förrän efter uppropet. Du måste alltså vara beredd på att du får ett sent besked.

Läs om sen anmälan på antagning.se


Sidansvarig: antagning@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Aug 31 07:59:42 CEST 2016