Göm menyn

Socionom, 210 hp

Socionom


Som socionom står du inför viktiga och värdefulla arbetsuppgifter, och ibland svåra utmaningar. På socionomutbildningen får du teoretiska, yrkesmässiga och personliga färdigheter för att möta dessa utmaningar – oavsett om det rör sig om övergripande samhällsfrågor eller om en enskild människa som söker hjälp och förändring.

Socionomprogrammet ger dig en bred samhällsvetenskaplig utbildning. Du studerar lagstiftning och dokumentation samt välfärdssektorns resurser och insatser. Samtidigt lär du dig att analysera sociala processer och problem ur olika perspektiv. Med din akademiska yrkesexamen kan du arbeta förebyggande, behandlande eller med ledning inom socialt arbete. Din arbetsmarknad är exempelvis socialtjänst, barn- och ungdomsvård, missbruksvård, kriminalvård med mera. Du kan arbeta som kurator i skolan eller sjukvården. Socionomer kan också vara enhetschefer eller handläggare inom äldre- och handikappomsorgen eller har uppdrag i privata företag och ideella organisationer.

 

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 5 (Matematik B, Samhällskunskap A)
eller
Områdesbehörighet A5 (Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2).
Särskilt urval: 30 % av platserna kommer att ges till sökande med två års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Sökande i den här gruppen kommer dock att meritvärderas på sina betyg. För sökande i särskild urvalsgrupp krävs intyg som styrker arbetslivserfarenhet. Mer information om hur du går tillväga finns på antagning.se - se länk nedan.
Studiestart: Höstterminen 2014
Anmälningskod: LIU-50001
Studietakt: Helfart
Ort: Norrköping
Den verksamhetsförlagda utbildningen kommer att vara förlagd till Östergötland samt närliggande län.
Nivå: Grundnivå

 

 

Magnus och Sannas bloggar

Magnus JohanssonUtöver studierna så är jag aktiv inom en del föreningar på universitetet, föreningar utanför universitetet samt ett antal tillfälliga projekt.

Läs Magnus blogg

 

Tack Sara! (2014-04-15)

Länkar om programmet

 

Mer om att plugga på LiU

 

Kontaktperson

Formuläret nedan går till
Anna Maria Blomgren, studievägledare
anna.maria.blomgren@liu.se

 

Skicka en fråga

Ditt namn är:

Din e-mail är:

Din fråga är:Sidansvarig: webbredaktoren@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-17