Göm menyn

Termin 1

 

basgrupper ht 2013

schemat hinner du i Lisam eller i Studentportalen

Kursinformation termin 1

Introduktion till psykologin som ämne och profession, 7,5hp - 735G31

Utvecklingspsykologiska grunder och teorier, 7,5hp - 735G30

Vetenskaplig metod, 7,5hp - 735G02

Kognitionspsykologiska grunder, 7,5hp - 735G18


Sidansvarig: asa.wrede@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-11-12