Göm menyn

Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument, 15 hp

Kursen fokuserar på investeringsprocessen, finansiell riskhantering via derivatinstrument och portföljhantering i teori och praktik.
Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

Nivå: Avancerad nivå
Kursansvarig institution: Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kontaktpersoner:  Malin Gröndahl Maass, studievägledare, 013-281507, malin.grondahl-maass@liu.se
 Marie Karlsson, administratör, marie.l.karlsson@liu.se

Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Nationalekonomi grundkurs 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30 hp med minst 60 hp godkända eller motsvarande. Kurser motsvarande 15hp fortsättningsnivå inom området finansiell ekonomi fordras. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.


Kursinformation: Upprop: Reserver:
Kursstart:  Höstterminen  2016 Ingen uppropsinformation finns tillgänglig ännu.  Ingen uppropsinformation för reserver finns tillgänglig ännu. 
Anmälningskod:  LIU-42271    
Urval:  AP
Antal platser:  3
Studieform:  Helfart
Ort:  Linköping
Period:  201634 - 201643
Studieavgift:  23745 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz.


Länkar


Sidansvarig: Se kursens kontaktpersoner ovan
Senast uppdaterad: Mon Jan 16 02:52:43 CET 2017