Göm menyn

Välkommen till Lika villkor vid Linköpings universitet!

Lika Villkor arbetar operativt och strategiskt för jämställdhet och jämlikhet, för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund samt för att motverka diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, exkludering och kränkande särbehandling gentemot både anställda och studenter vid LiU.  
 

Studenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sida är under omarbetning och förväntas vara klar under våren 2017. Om du har tankar, frågor eller synpunkter på innehåll, inkludering/exkludering, ämnesområdesinput eller liknande - tveka inte att höra av dig till johanna.forsell@liu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Om du har några frågor rörande LiUs arbete för lika villkor, kontakta oss gärna på:

likavillkor@liu.se

 


Samordnare för Lika Villkor på LiU

Johanna Forsell
HR-specialist/Koordinator för Lika Villkor
johanna.forsell@liu.se
tel 013-28 10 47

Kristina Karlsson
HR-specialist/Koordinator för Lika Villkor
kristina.k.karlsson@liu.se
tel 013-28 29 71

Folke Sjöberg
Prorektor och ordförande i Strategigruppen för Lika Villkor
folke.sjoberg@liu.se

 


Koordinator för Jämställdhetsintegreringsarbetet vid LiU

Anne-Charlott Callerstig
Koordinator/expert
anne-charlott.callerstig@liu.se

 

 

 

 


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jan 03 10:36:11 CET 2017