Göm menyn

Välkommen till Lika villkor vid Linköpings universitet!

Lika Villkor vid LiU arbetar för att främja jämställdhet och jämlikhet, för att utjämna skillnader i förutsättningar mellan grupper av människor, för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund samt för att motverka diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, exkludering och kränkande särbehandling.  


För kännedom så är denna sida under omarbetning och förväntas vara klar under hösten 2016. Om du har tankar, frågor eller synpunkter på innehåll, inkludering/exkludering, ämnesområdesinput eller liknande - tveka inte att höra av dig till johanna.forsell@liu.se ! /Johanna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Om du har några frågor rörande LiUs arbete för lika villkor, kontakta oss gärna på:

likavillkor@liu.se

 


Samordnare för Lika Villkor på LiU

Johanna Forsell
HR-specialist/Koordinator för Lika Villkor
johanna.forsell@liu.se
tel 013-28 10 47

Kristina Karlsson
HR-specialist/Koordinator för Lika Villkor
kristina.k.karlsson@liu.se
tel 013-28 29 71

Folke Sjöberg
Prorektor och ordförande i Strategigruppen för Lika Villkor
folke.sjoberg@liu.se

 


 

 

 


knapp nyhetsbrev


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Oct 05 11:48:02 CEST 2016