Göm menyn

Välkommen till portalen för lika villkor!

Lika villkor människor

För att nå målet ”lika villkor” arbetar LiU med jämställdhet och genus, etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, sexuellt likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett ålder eller könsöverskridande identitet/uttryck. Arbetet gäller även övrig kränkande särbehandling exempelvis på grund av social bakgrund.

 

Arbetet utgör en del av universitetets systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.

 

LiU ska alltid sträva efter att dess regler, normer och rutiner speglar ett förhållningssätt som präglas av respekt för individen och hens olika förutsättningar.

 

AKTUELLT

Vi på Lika Villkor vill passa på att tacka för året som gått och önskar er alla en välförtjänt ledighet. 2015 har varit händelserikt på många sätt och ett litet bokslut skulle kunna se ut såhär:

  • En stor satsning på HBTQ-aktiviteter under året har fallit väl ut.

  • Samarbetet med studentföreningen Gen!us och deras engagemang och kreativitet gör oss inom Lika Villkor mycket stolta.

  • Föreläsningen med Pelle Sandstrak i september var uppskattad.

  • Under hösten arbetade Forum för Genusvetenskap fram en film för att fira deras 30-års jubileum, roligt!

  • Lika Villkor får i oktober en resursförstärkning då Johanna Forsell tillträder som koordinator för Lika Villkor.

  • Ordförande för SLV, Folke Sjöberg lanserar idén om en webbutbildning inom Lika Villkor som vi kommer att arbeta med under kommande år och som vi tror mycket på.

  • Vi har under året nått cirka 3 700 studenter, 500 medarbetare och 160 externa intressenter i olika utbildnings- och informationsinsatser.

  • International Students Association (ISA) arrangerade för 10:e gången den årliga IDay med representation från , jätteroligt!

  • Genusakademin får stort genomslag och antalet platser tar slut på några minuter – fortsättning följer!

  • Det viktiga lokala arbetet med lika villkorsfrågor fortlöper och engagerade ombud, medarbetare, chefer och HR arbetar tillsammans för att skapa förutsättningar för medarbetare och studenter att utvecklas här på universitetet – viktigast av allt!

Under 2016 så kommer vi inom Lika Villkor att prioritera att se över lika villkorsorganisationen, att stödja de lokala lika villkorsombuden på olika sätt, arbeta med en kommunikationsstrategi för att se till att vi når ut med våra frågor på bästa sätt, att arbeta fram en webbutbildning samt att utveckla arbetet inom flera av våra huvudområden.

Under nästa år så kommer vi att skala ned litegrann på nyhetsbreven, vår ambition är att skicka ut dem 7 gånger per år. Vi kommer som komplement till nyhetsbreven att skicka ut riktade nyhetsbrev till vissa yrkeskategorier med Lika Villkorsinformation och nyheter.

/Johanna och Kristina, koordinatorer inom Lika Villkor

 

Koordinatorerna

 

 

 

 

 

 

 

Kristina & Johanna

 

EFTERLYSNING

Vi söker en medarbetare eller student som skulle vilja blogga för Lika Villkors räkning. Det skulle exempelvis vara spännande att få till en normkritisk blogg. Hör av er till likavillkor@liu.se om du själv är intresserad eller vill tipsa oss om någon person som skulle kunna vara intresserad av detta. 

 

 

Kontakt

Om du har några frågor rörande LiUs arbete för lika villkor, kontakta oss gärna på:

likavillkor@liu.se

 


Samordnare för Lika Villkor på LiU

Johanna Forsell
Koordinator för Lika Villkor
johanna.forsell@liu.se
tel 013-28 10 47

Kristina Karlsson
Koordinator för Lika Villkor
kristina.k.karlsson@liu.se
tel 013-28 29 71

Folke Sjöberg
Prorektor och ordförande i Strategigruppen för Lika Villkor
folke.sjoberg@liu.se

 


 

Blogg Lika Villkor

 


knapp nyhetsbrev


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-09