Göm menyn

Välkommen till portalen för lika villkor!

 alla lika olika

  • För att nå målet ”lika villkor” arbetar LiU med jämställdhet och genus, etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, sexuellt likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett ålder eller könsöverskridande identitet/uttryck. Arbetet gäller även övrig kränkande särbehandling exempelvis på grund av social bakgrund.
  • Arbetet utgör en del av universitetets systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.
  • LiU ska alltid sträva efter att dess regler, normer och rutiner speglar ett förhållningssätt som präglas av respekt för individen och hennes eller hans olika förutsättningar.

 

Aktuellt vid LiU

Konferens: En gränslös akademiker?

8 april anordnar Forum för genusvetenskap konferensen ”En gränslös akademiker?” där bland andra Helen Peterson föreläser om ”Karriärvägar, krav och konkurrens: Internationalisering, akademisk mobilitet och kön”. För mer information och anmälan läs här.

Lika villkors nyhetsbrev #3, 2014

Nu finns lika villkors andra nyhetsbrev tillgänglig här. Om du vill få nyhetsbrevet skickat till dig, maila oss likavillkor@liu.se

Internationella studentmässan iDay

Den 25 april arrangeras internationella studentmässan. 19 länder är anmälda för att fira den kulturella mångfalden.
Tid och plats: kl. 10-16 i Colosseum, C-huset.

Utlysningar av medel för integrering av lika villkor

Nu bjuder vi in alla institutioner, utbildningsprogram, studneter och arbetsgrupper att lämna in ansökan för att arbeta med integrering av lika villkor i verksamheten. Ansökan skickas till likavillkor@liu.se senast den 12 mars. Mer information finns här.

Language Lounge gör uppehåll vt 2014

Language Lounge, språkcaféet där studenter har kunnat träffas för att öva på olika språk, gör uppehåll under vårterminen. Diskussioner förs kring nya former av organisering.

Ny koordinator för lika villkor

Lika villkor har fått en ny medarbetare. Jenny Gleisner kommer under våren att arbeta som koordinator tillsammans med Kristina Karlsson. Kristin Ljungemyr är tjänstledig.

 

Aktuellt i världen

Löneklyftan mellan kvinnor och män i EU minskar sakta

En ny rapport från EU-kommissionen visar att gapet mellan kvinnors och mäns löner inom EU långsamt minskar. Detta beror inte på att kvinnors löner ökar utan att männens minskar. Skillnaderna mellan medlemsländerna varierar. Belgien, Frankrike och Österrike får positiv kritik i rapporten och är de länder som är mest framgångsrika i arbete för att minska löneklyftorna. Läs mer.

Nytt lagförslag om bristande tillgänglighet som diskriminering

Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning har i ett tidigare remissvar uttryckt sitt stöd till Departementspromemorian och lagförslaget om att bristande tillgänglighet ska inkluderas som grund för diskriminering. Enligt Handisam behövs lagförslaget för att Sverige ska uppfylla konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den 18 mars ska det beslutas om lagförslaget, enligt regeringens propositionslista. Läs mer.

Ny studie om hörselnedsättning och nedstämdhet

Forskare vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings universitet ska påbörja en ny studie om nedsatt hörsel och nedstämdhet. Syftet med studien är att undersöka om livskvalitén och välbefinnandet kan öka genom kognitiv beteendeterapi via internet. Läs mer.

Utvidgad avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet – inkluderar nu ”social hjälpverksamhet"

Från och med årsskiftet kan skatteavdrag göras för gåvor till bland annat personer med funktionsnedsättning. Men beslutet har kritiserat av Handikappförbundet. Läs mer.

Nakna Sanningar  - En konferens om klimat och genus

Nu finns inspelningar från konferensen Nakna sanningar – en konferens om klimat& genus på internet. Du hittar inspelningarna HÄR

 

 

 

Facebooksidor att gilla...

http://www.facebook.com/#!/temalikabehandling

http://www.facebook.com/#!/rattviseformedlingen

http://www.facebook.com/#!/Diskrimineringsombudsmannen

http://www.facebook.com/#!/StiftelsenFriends

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

bloggknapp


 


Strategi och handlingsplan för lika villkor 2014

Ladda ner den här


Liten broschyr om lika villkor

På svenska

På engelska


Diskutera lika villkor!

Tips på filmer & annat diskussionsunderlag


Vad är tillgänglighet på webben?

Läs mer här


LiU:s hederskodex

Läs det här


Skitfrågor


Vill du vara med och påverka?

Strategigruppen för lika villkor tar emot intresseanmälningar från studenter och anställda som är intresserade av att ingå i någon av resursgrupperna.

Kontakta oss


Har du omedvetna fördomar?

Ta reda på mer med implicita associationstestet!

Implicita associationstestet


Språkverkstäder


Student med funktionshinder?

Koordinatorer för studenter med funktionshinder


Skaffa dig erfarenhet av andra kulturer!

varför utlandsstudier


Sidansvarig: kristin.ljungemyr@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-01