Göm menyn

Välkommen till portalen för lika villkor!

Lika villkor människor

För att nå målet ”lika villkor” arbetar LiU med jämställdhet och genus, etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, sexuellt likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett ålder eller könsöverskridande identitet/uttryck. Arbetet gäller även övrig kränkande särbehandling exempelvis på grund av social bakgrund.

 

Arbetet utgör en del av universitetets systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.

 

LiU ska alltid sträva efter att dess regler, normer och rutiner speglar ett förhållningssätt som präglas av respekt för individen och hennes eller hans olika förutsättningar.

 

AKTUELLT

Vi har under oktober månad fått en resursförstärkning på HR-avdelningen och inom Lika Villkor, Johanna Forsell, som har börjat som HR-konsult och koordinator för Lika Villkor. Johanna kommer tillsammans med Kristina fortsätta arbetet inom Lika Villkor vid Linköpings universitet. Vi har den senaste månaden i huvudsak fokuserat på introduktion och att hantera och komma ikapp med flera Lika Villkors-områden. Under den senare delen av året kommer vi att försöka knyta ihop 2015-säcken med uppföljning av årets handlingsplan/åtgärder, budget, ny handlingsplan för 2016 liksom resursgrupps- och ombudsträffar. Vi kommer också att fokusera på internt mål- och strategiarbete och generellt blicka framåt. 

 

Koordinatorerna

 

 

 

 

 

 

 

Kristina & Johanna

 

EFTERLYSNING

Vi söker en medarbetare eller student som skulle vilja blogga för Lika Villkors räkning. Det skulle exempelvis vara spännande att få till en normkritisk blogg. Hör av er till likavillkor@liu.se om du själv är intresserad eller vill tipsa oss om någon person som skulle kunna vara intresserad av detta. 

 

 

Kontakt

Om du har några frågor rörande LiUs arbete för lika villkor, kontakta oss gärna på:

likavillkor@liu.se

 


Samordnare för Lika Villkor på LiU

Johanna Forsell
Koordinator för Lika Villkor
johanna.forsell@liu.se
tel 013-28 10 47

Kristina Karlsson
Koordinator för Lika Villkor
kristina.k.karlsson@liu.se
tel 013-28 29 71

Folke Sjöberg
Prorektor och ordförande i Strategigruppen för Lika Villkor
folke.sjoberg@liu.se

 


 

Blogg Lika Villkor

 


knapp nyhetsbrev


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-19