Göm menyn

Välkommen till Lika villkor vid Linköpings universitet!

För att nå målet ”lika villkor” arbetar LiU med jämställdhet och genus, etnisk och religiös mångfald, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, sexuellt likaberättigande samt för likvärdig behandling oavsett ålder eller könsöverskridande identitet/uttryck. Arbetet gäller även övrig kränkande särbehandling exempelvis på grund av social bakgrund.

Arbetet utgör en del av universitetets systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. LiU ska alltid sträva efter att dess regler, normer och rutiner speglar ett förhållningssätt som präglas av respekt för individen och hens olika förutsättningar.
 

För kännedom så kommer denna hemsida att omarbetas under våren. Om du har tankar, frågor eller synpunkter på innehåll, inkludering/exkludering, ämnesområdesinput eller liknande - tveka inte att höra av dig till johanna.forsell@liu.se ! /Johanna (feb 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Om du har några frågor rörande LiUs arbete för lika villkor, kontakta oss gärna på:

likavillkor@liu.se

 


Samordnare för Lika Villkor på LiU

Johanna Forsell
HR-specialist/Koordinator för Lika Villkor
johanna.forsell@liu.se
tel 013-28 10 47

Kristina Karlsson
HR-specialist/Koordinator för Lika Villkor
kristina.k.karlsson@liu.se
tel 013-28 29 71

Folke Sjöberg
Prorektor och ordförande i Strategigruppen för Lika Villkor
folke.sjoberg@liu.se

 


 

 

 


knapp nyhetsbrev


Sidansvarig: kristina.k.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-06-28