Göm menyn

Information till studenter

För dig som haft eller har studieuppehåll

I samband med att flertalet utbildningsplaner förändrades from 070701 omarbetades alla kursplaner. Det kan medföra att examinationsinnehåll och examinationsmoment också är förändrade.

Om du har eller har haft studieuppehåll, och nu vill tentera gamla kurser som inte ges längre, är det viktigt att du kontaktar kursansvarig minst en månad inför aktuell tentamen. Du får då veta om den examination du ska genomföra stämmer med nuvarande kurs. 


Ansökan om studieuppehåll, byte av utbildningsort eller utbildningsprogram

Senast den 15 april inför höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen ska ansökan om ovanstående lämnas in till Studentenheten.


Användbara länkar för dig på Sjuksköterskeprogrammet


Sidansvarig: marie.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-01