Göm menyn

Jan-Ingvar Jönsson ny huvudsekreterare för medicin och hälsa på VR

Jan-Ingvar Jönsson, professor, har utsetts till ny huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet (VR). Han har varit ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa sedan 2013.
Jan Ingvar Jönsson– Arbetet som huvudsekreterare för medicin och hälsa ska bli både intressant och spännande. Jag hoppas att med engagemang och kunskap kunna bidra med ett bra arbete men också med öppenhet och tydlighet, både i det interna arbetet och utåt mot forskarsamhället, säger Jan-Ingvar Jönsson.
 

Läs mer på Vetenskapsrådets webb

Jan-Ingvar Jönssons forskning


2015-11-26
Så ska vi göra en riktigt bra decentraliserad läkarutbildning

Kalmar, Jönköping och Norrköping är nya orter för läkarutbildningens senare del. Från 2018 kommer läkarstudenter att göra sina fem sista terminer i dessa orter. Läraranställningar och pedagogisk utveckling ska anpassas innan dess.

druvor

Växtsubstanser mot cancer granskas i gigantisk studie

Giftfria kombinationer av kemiska ämnen från växter kan vara nyckeln till att stoppa obotliga och återfallande cancersjukdomar. Det är slutsatsen av en gigantisk metastudie vars resultat nu publiceras.

”Nytänkare” som skippar djurförsök

I sin forskning med målet att ta fram nya läkemedel mot typ 2-diabetes använder Gunnar Cedersund matematiska modeller i stället för försöksdjur. Nu får han utmärkelsen ”Nytänkaren” av Stiftelsen Forska utan djurförsök.

Markus Heilig

Webb-teve: Hur påverkar alkohol hjärnan?

Se föreläsningen med Markus Heilig, professor i psykiatri. Han berättar om lärdomar från forskningen som gett bättre förståelse för stressystemens roll vid alkoholberoende, och nya behandlingar som forskningen kan leda till.

Benson

Diagnos innan sjukdomen märks

Många patienter med allvarliga sjukdomar blir inte bättre av sina mediciner eftersom behandlingen påbörjas alltför sent. Ett internationellt forskarteam lett från Linköpings universitet lanserar nu en unik strategi för att upptäcka ett sjukdomsförlopp i dess allra tidigaste fas.

Puff glasfasad

Vänliga huset lyser upp

Efter mörkrets intåg under förra veckan tändes den gröna och blå glasfasaden på det nya huset på Campus US. På plats fanns då den New York-baserade konstnären Spencer Finch som för första gången fick se sitt konstverk lysa upp.

Lena Jonasson

2,85 miljoner till forskning om hjärt-kärlsjukdom

- Jag är intresserad av immunförsvarets betydelse vid åderförkalkning, berättar Lena Jonasson, professor. Hjärt-lungfonden ger nu stöd till hennes forskningsprojekt ”Det stressade immunförsvaret vid kranskärlssjukdom”.

Medicinska fakulteterna till regeringen: Förstärk basanslagen för medicinsk forskning

Sveriges medicinska forskning håller en hög internationell standard, men det finns oroande tecken på att vår position håller på att försvagas. Det skriver de sju medicinska fakulteterna i en gemensam inlaga till regeringens forskningsproposition.

Cancerforskare får 15 miljoner

Cancerforskare vid Linköpings universitet får närmare 15 miljoner kronor i bidrag från Cancerfonden. En av forskarna som tar del av stödet är Charlotta Dabrosin, professor i onkologi.

44 miljoner till medicinsk forskning

­Epigenetik är årets hetaste medicinska forskningsområde på LiU. En dryg fjärdedel av Vetenskapsrådets stöd till forskare vid fakulteten går till projekt inom detta nya spännande fält.

Emmanuel Bäckryd

På jakt efter den kroniska smärtans fingeravtryck

Trots att var femte person lider av kronisk smärta vet man mycket lite om de biologiska mekanismerna vid olika smärttillstånd. Emmanuel Bäckryd söker i sin avhandling svar på smärtans mekanismer.

Innovationsveckan vecka 45 med Medfak-inslag

Den 2 november inleds årets innovationsvecka, vecka 45, och flera arrangemang är relevanta för den som är intresserad av medicin och hälsa.

LiU värd för Nationella läkarprogrammötet

Djupinlärning, simulering och interprofessionellt lärande. Det står på agendan när Sveriges läkarprogram träffas för en årlig konferens.

Anita Öst

8 miljoner till forskning om fetma

Nya behandlingsmetoder mot fetma är målet för Anita Öst, forskare i cellbiologi. Hon har nu utsetts till Ragnar Söderbergforskare i medicin.

Diabetesblod

Stress i barndomen kan öka risk för typ 1 diabetes

Maria Nygrens doktorsavhandling visar att upplevelser av svåra livshändelser i barndomen ökar risken för att insjukna i typ 1 diabetes.

Sex miljoner till forskning från Forte

Gunilla Sydsjö och Carl Göran Svedin får drygt tre miljoner vardera till projekt inom psykiatri och psykosocial hälsa hos ungdomar.

Puff – Heilig och Unik metod testas på alkoholberoende

Unik metod testas på alkoholberoende

För första gången i världen ska alkoholberoende behandlas med magnetisk stimulering i hjärnan. Studien leds av professor Markus Heilig, som rekryterats till LiU från en toppost i USA.

Prioriteringskunskap införs i medicin- och vårdutbildningarna

Alla studenter på Medicinska fakulteten ska från och med i höst lära sig mer om prioriteringar inom vården.

Betald specialistutbildning för sjuksköterskor införs vid årsskiftet

Betald specialistutbildning för sjuksköterskor införs vid årsskiftet

Region Östergötland gör en satsning som ger sjuksköterskor inom regionen möjlighet att specialistutbilda sig med bibehållen grundlön.


Sidansvarig: susanne.b.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-26