Göm menyn

Simulatorer ger säkrare studenter

Om studenter får träna med simuleringsverktyg i sin egen takt, utan att oroa sig för att skada patienten, lär de sig bättre. Det visar en licentiatavhandling vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. 

Regelbunden träning av olika praktiska moment är en viktig del av utbildningar inom hälso- och sjukvård. Det vanligaste är att studenterna tränar på varandra eller på patienter under sin praktik. Numera har studenter vid Hälsouniversitetet möjlighet att träna blodprovstagning, kateterisering och annat på datoriserade simulatorer på träningscentret Clinicum. Då slipper patienter och andra att agera försökspersoner.

Studenterna fick veta om de gjorde rätt
– Jag ville undersöka den pedagogiska nyttan av simulatorerna. Därför utgick jag från studenternas syn på vad och hur de lär sig i simulerad färdighetsträning. Dessutom har jag tagit reda på vad de tycker är viktigt att tänka på i utbildningsplaneringen av färdighetsträningen, säger Eva Johannesson vid Avdelningen för sjukgymnastik och Pedagogiskt centrum.
I sin licentiatavhandling har hon studerat sjuksköterskestudenters användning av två olika simulatorprogram. Två grupper med studenter fick med hjälp av simulatorerna träna på att sätta ven- och urinvägskateter. De fick uppleva hur motståndet kan kännas när man sticker en nål genom huden och in i kärlet och när en kateter förs in i urinröret. Studenterna fick veta om de gjorde momenten i rätt ordning och vilka val de måste göra.
– Många uppskattade extra mycket att det samtidigt visades en anatomisk bild i genomskärning på dataskärmen, säger Eva Johannesson.
SimmanStudenter behandlar SimMan®, en datoriserad ”docka” som kan programmeras för olika sjukdomstillstånd.

Simuleringen ger självförtroende
Samtliga studenter tyckte att simulatorer var ett roligt undervisningssätt. De betonade att variation (att det finns olika inriktningar på övningarna) och realism (att övningarna ska kännas verklighetstrogna) är betydelsefulla faktorer. Men också att det är viktigt att få återkoppling på övningarna.
– Efter simuleringen fick studenterna veta hur många poäng de fick. Det blev en bekräftelse på deras förmåga att klara av övningen, säger Eva Johannesson.
Hon berättar att vissa av studenterna var tveksamma till simuleringen eftersom att de inte upplever den som tillräckligt verklighetstrogen.
– Jag fick veta att de ser på datasimuleringen som ett komplement till annan färdighetsträning. De tycker att simuleringen ger dem självförtroende och säkerhet inför arbetet med riktiga patienter.
Eva Johannesson kom även fram till att det är viktigt att utbildningen ger förutsättningar för studenterna att träna i en trygg miljö. De vill gärna jobba självständigt och få möjlighet att repetera övningarna ofta.  Dessutom är de positiva till att använda interaktiva multimedia och vill att simuleringsverktygen ska vara lätta att använda.
– Nu hoppas jag att mina studier kan bidra till att öka förståelsen för hur studenterna lär sig när det handlar om simulerad färdighetsträning.  Resultaten kan vara till hjälp vid planering och utförande av simulerad färdighetsträning inom hälso- och sjukvårdens utbildningar, avslutar Eva Johannesson.

ProvtagningSjuksköterskestudenter övar provtagning.


Text: Jessica Holm

Foto: Peter Karlsson/ Svarteld och Oskar Lüren

Licentiatavhandling: Learning manual and procedural clinical skills through simulation in health care education av Eva Johannesson (Linköping Studies in Health Sciences No 120) lades fram den 23 mars 2012.


 


2012-05-16
Jan Ingvar Jönsson

Jan-Ingvar Jönsson ny huvudsekreterare för medicin och hälsa på VR

Jan-Ingvar Jönsson, professor, har utsetts till ny huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet (VR). Han har varit ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa sedan 2013.

Så ska vi göra en riktigt bra decentraliserad läkarutbildning

Kalmar, Jönköping och Norrköping är nya orter för läkarutbildningens senare del. Från 2018 kommer läkarstudenter att göra sina fem sista terminer i dessa orter. Läraranställningar och pedagogisk utveckling ska anpassas innan dess.

druvor

Växtsubstanser mot cancer granskas i gigantisk studie

Giftfria kombinationer av kemiska ämnen från växter kan vara nyckeln till att stoppa obotliga och återfallande cancersjukdomar. Det är slutsatsen av en gigantisk metastudie vars resultat nu publiceras.

”Nytänkare” som skippar djurförsök

I sin forskning med målet att ta fram nya läkemedel mot typ 2-diabetes använder Gunnar Cedersund matematiska modeller i stället för försöksdjur. Nu får han utmärkelsen ”Nytänkaren” av Stiftelsen Forska utan djurförsök.

Markus Heilig

Webb-teve: Hur påverkar alkohol hjärnan?

Se föreläsningen med Markus Heilig, professor i psykiatri. Han berättar om lärdomar från forskningen som gett bättre förståelse för stressystemens roll vid alkoholberoende, och nya behandlingar som forskningen kan leda till.

Benson

Diagnos innan sjukdomen märks

Många patienter med allvarliga sjukdomar blir inte bättre av sina mediciner eftersom behandlingen påbörjas alltför sent. Ett internationellt forskarteam lett från Linköpings universitet lanserar nu en unik strategi för att upptäcka ett sjukdomsförlopp i dess allra tidigaste fas.

Puff glasfasad

Vänliga huset lyser upp

Efter mörkrets intåg under förra veckan tändes den gröna och blå glasfasaden på det nya huset på Campus US. På plats fanns då den New York-baserade konstnären Spencer Finch som för första gången fick se sitt konstverk lysa upp.

Lena Jonasson

2,85 miljoner till forskning om hjärt-kärlsjukdom

- Jag är intresserad av immunförsvarets betydelse vid åderförkalkning, berättar Lena Jonasson, professor. Hjärt-lungfonden ger nu stöd till hennes forskningsprojekt ”Det stressade immunförsvaret vid kranskärlssjukdom”.

Medicinska fakulteterna till regeringen: Förstärk basanslagen för medicinsk forskning

Sveriges medicinska forskning håller en hög internationell standard, men det finns oroande tecken på att vår position håller på att försvagas. Det skriver de sju medicinska fakulteterna i en gemensam inlaga till regeringens forskningsproposition.

Cancerforskare får 15 miljoner

Cancerforskare vid Linköpings universitet får närmare 15 miljoner kronor i bidrag från Cancerfonden. En av forskarna som tar del av stödet är Charlotta Dabrosin, professor i onkologi.

44 miljoner till medicinsk forskning

­Epigenetik är årets hetaste medicinska forskningsområde på LiU. En dryg fjärdedel av Vetenskapsrådets stöd till forskare vid fakulteten går till projekt inom detta nya spännande fält.

Emmanuel Bäckryd

På jakt efter den kroniska smärtans fingeravtryck

Trots att var femte person lider av kronisk smärta vet man mycket lite om de biologiska mekanismerna vid olika smärttillstånd. Emmanuel Bäckryd söker i sin avhandling svar på smärtans mekanismer.

Innovationsveckan vecka 45 med Medfak-inslag

Den 2 november inleds årets innovationsvecka, vecka 45, och flera arrangemang är relevanta för den som är intresserad av medicin och hälsa.

LiU värd för Nationella läkarprogrammötet

Djupinlärning, simulering och interprofessionellt lärande. Det står på agendan när Sveriges läkarprogram träffas för en årlig konferens.

Anita Öst

8 miljoner till forskning om fetma

Nya behandlingsmetoder mot fetma är målet för Anita Öst, forskare i cellbiologi. Hon har nu utsetts till Ragnar Söderbergforskare i medicin.

Diabetesblod

Stress i barndomen kan öka risk för typ 1 diabetes

Maria Nygrens doktorsavhandling visar att upplevelser av svåra livshändelser i barndomen ökar risken för att insjukna i typ 1 diabetes.

Sex miljoner till forskning från Forte

Gunilla Sydsjö och Carl Göran Svedin får drygt tre miljoner vardera till projekt inom psykiatri och psykosocial hälsa hos ungdomar.

Puff – Heilig och Unik metod testas på alkoholberoende

Unik metod testas på alkoholberoende

För första gången i världen ska alkoholberoende behandlas med magnetisk stimulering i hjärnan. Studien leds av professor Markus Heilig, som rekryterats till LiU från en toppost i USA.

Prioriteringskunskap införs i medicin- och vårdutbildningarna

Alla studenter på Medicinska fakulteten ska från och med i höst lära sig mer om prioriteringar inom vården.


Sidansvarig: susanne.b.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-26