Göm menyn

Studievägledning vid Medicinska fakulteten

Som student kan du vända dig till våra studievägledare för olika former av stöd och hjälp rörande din studiesituation. Även blivande studenter kan vända sig hit för information och vägledning kring våra utbildningar. Kontakta oss på det sätt som passar dig bäst – via telefon, e-post eller ett personligt besök för enskilda samtal. Studievägledarna har tystnadsplikt.
 

Enskilda samtal och karriärvägledning

I enskilda samtal med en studievägledare kan du ställa frågor om utbildningen eller saker som rör studentlivet samt få tips om universitetets stödfunktioner.
Läs mer om universitetets stödfunktioner

Varje termin hålls kurser i karriärvägledning som syftar till att öka din självinsikt och till att skapa ett underlag för dina beslut om din utbildning och ditt framtida arbetsliv.
Läs mer om karriärvägledningen

Studievägledarna vid MedfakStudievägledare Linköping

Logopedprogrammet
Susanna Djerf Einberg
E-post: studievagledare.log@medfak.liu.se
Tel: 013-28 68 95

Sjuksköterskeutbildningen i Linköping
Ann-Christin (Titti) Josefsson
E-post: studievagledare.sskL@medfak.liu.se
Tel: 013-28 68 17

Biomedicinska analytikerprogrammet
Biomedicinsk analytiker - kompletteringsprogram 60 hp
Medicinsk Biologi - kandidatprogrammet
Masters Programme in Experimental and Medical Biosciences

Daniel Antonsson
E-post: studievagledare.bio@medfak.liu.se
Tel: 013-28 68 19
Mån-Fre. Säkrast kl. 9 - 15.

Barnmorskeutbildningen
Specialistsjuksköterskeutbildningarna
Avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård (Master)
Masterprogram i AT/FH/FYS (f.d. SG), Log/Med.ped/Omv
Psykoterapeutprogrammet inr. Systemisk familjeterapi

Ingegerd Sandström
E-post: studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Tel: 013-28 16 77
Säkrast kl. 8:30 - 15.

Läkarprogrammet termin 3 - termin 11
Lilian Alarik
E-post: lilian.alarik@liu.se
Tel: 013-28 68 25

Läkarprogrammet presumtiva, termin 1 och termin 2
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen, 60 hp
Fysioterapeutprogrammet (f.d. Sjukgymnastprogrammet)
Gunilla Åberg
E-post: gunilla.aberg@liu.se, studievagledare.fys@medfak.liu.se / studievagledare.sg@medfak.liu.se,
Tel: 013-28 68 97

Studievägledare Norrköping

Besöksadress: Nya Kåkenhus, Kungsgatan 40

Arbetsterapeutprogrammet
Susanna Djerf Einberg
E-post: studievagledare.at@medfak.liu.se
Tel: 013-28 68 95

Sjuksköterskeutbildningarna i Norrköping
Arbetsterapeutprogrammet

Anna Svalin
E-post: studievagledare.sskN@medfak.liu.se
Tel: 011-36 35 33

Katarina Isotalo (antagning inför HT 2016 och ansökan till senare del)
E-post: katarina.isotalo@liu.se
Tel: 013-28 44 33

 
 

 

Terminsstart

 

Kontakta oss

Linköping

Studentenheten är öppen vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–15.00.

Medicinska fakulteten
Campus US, Studentenheten
Ingång 75, 76 eller 78, plan 11
581 83 Linköping

studentenheten@medfak.liu.se
Tel växel: 013-28 10 00
Fax: 013-28 68 32

Här hittar du oss


Norrköping

Studentenheten är öppen vardagar under terminstid kl. 9.00–11.00 och kl. 13.00–14.30.

Medicinska fakulteten
Kåkenhus
Kungsg. 40, Plan 6
601 74 Norrköping

studentenheten@medfak.liu.se
Tel växel: 011-36 30 00
Fax: 011-26 58 50

Här hittar du oss


Sidansvarig: studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-25