Göm menyn

den medicinska fakulteten

Jan Ingvar Jönsson

Jan-Ingvar Jönsson ny huvudsekreterare för medicin och hälsa på VR

Jan-Ingvar Jönsson, professor, har utsetts till ny huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet (VR). Han har varit ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa sedan 2013.

Så ska vi göra en riktigt bra decentraliserad läkarutbildning

Kalmar, Jönköping och Norrköping är nya orter för läkarutbildningens senare del. Från 2018 kommer läkarstudenter att göra sina fem sista terminer i dessa orter. Läraranställningar och pedagogisk utveckling ska anpassas innan dess.

druvor

Växtsubstanser mot cancer granskas i gigantisk studie

Giftfria kombinationer av kemiska ämnen från växter kan vara nyckeln till att stoppa obotliga och återfallande cancersjukdomar. Det är slutsatsen av en gigantisk metastudie vars resultat nu publiceras.

Forskning och utveckling

Forskning över gränserna - nytt nummer av tidningen Forskning och utveckling

Ur innehållet:
• När alkohol tar över hjärnan
• Anna Fahlgren - Biolog bland ortopederna
• Gillian Einstein - Tar grepp om hela människan
• Oliver Gimm är kirurg och trollkarl


”Nytänkare” som skippar djurförsök

I sin forskning med målet att ta fram nya läkemedel mot typ 2-diabetes använder Gunnar Cedersund matematiska modeller i stället för försöksdjur. Nu får han utmärkelsen ”Nytänkaren” av Stiftelsen Forska utan djurförsök.

Markus Heilig

Webb-teve: Hur påverkar alkohol hjärnan?

Se föreläsningen med Markus Heilig, professor i psykiatri. Han berättar om lärdomar från forskningen som gett bättre förståelse för stressystemens roll vid alkoholberoende, och nya behandlingar som forskningen kan leda till.

Benson

Diagnos innan sjukdomen märks

Många patienter med allvarliga sjukdomar blir inte bättre av sina mediciner eftersom behandlingen påbörjas alltför sent. Ett internationellt forskarteam lett från Linköpings universitet lanserar nu en unik strategi för att upptäcka ett sjukdomsförlopp i dess allra tidigaste fas.

 

 

Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning

 

Puff glasfasad

Vänliga huset lyser upp

Efter mörkrets intåg under förra veckan tändes den gröna och blå glasfasaden på det nya huset på Campus US. På plats fanns då den New York-baserade konstnären Spencer Finch som för första gången fick se sitt konstverk lysa upp.

Lena Jonasson

2,85 miljoner till forskning om hjärt-kärlsjukdom

- Jag är intresserad av immunförsvarets betydelse vid åderförkalkning, berättar Lena Jonasson, professor. Hjärt-lungfonden ger nu stöd till hennes forskningsprojekt ”Det stressade immunförsvaret vid kranskärlssjukdom”.

Medicinska fakulteterna till regeringen: Förstärk basanslagen för medicinsk forskning

Sveriges medicinska forskning håller en hög internationell standard, men det finns oroande tecken på att vår position håller på att försvagas. Det skriver de sju medicinska fakulteterna i en gemensam inlaga till regeringens forskningsproposition.

Cancerforskare får 15 miljoner

Cancerforskare vid Linköpings universitet får närmare 15 miljoner kronor i bidrag från Cancerfonden. En av forskarna som tar del av stödet är Charlotta Dabrosin, professor i onkologi.


Sidansvarig: susanne.b.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-26