Göm menyn

logga
Jämlikhet och hållbarhet i arbetslivsinriktad rehabilitering – forskning och praktik

Konferensen belyser pågående forskning och praktik i de nordiska länderna avseende arbetslivsinriktad rehabilitering.

De nordiska länderna skiljer sig i hur välfärdssystemet är uppbyggt kring sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Konferensen kommer att belysa frågor om hur de olika systemen fungerar ur ett jämlikhets- och hållbarhetsperspektiv.

Ett särskilt tema för konferensen är arbetsplatsens ansvar, och hur arbetsplatsens aktörer (arbetsgivare, fackföreningar och företagshälsovård) inkluderas i rehabiliteringsprocessen. Även i detta avseende finns olikheter mellan länderna. Konferensen belyser arbetslivets roll och ansvar i rehabiliteringsprocessen i respektive land.

Konferensen vänder sig till forskare, rehabiliteringsaktörer inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, företagshälsovården, primärvården, samt arbetsgivare och fackliga representanter.

Konferensspråket är engelska.

Tweets från konferensen finns här.

Likestilling og bærekraftighet i arbeidsrettet rehabilitering - forskning og praksis

Konferansen vil belyse dagens forskning og praksis innen arbeidsrettet rehabilitering i de nordiske landene.

Disse landene er forskjellige i hvordan velferdssystemet er oppbygd angående sykefravær og rehabiliterings prosessen. Konferansen vil belyse hvordan de forskjellige systemene fungerer fra et likestillings og bærekraftighet perspektiv.

Et spesielt tema på konferansen er ansvaret på arbeidsplassen, og hvordan arbeidsplassens aktører (arbeidsgivere, fagforeninger og bedriftshelsetjenesten) er inkludert i rehabiliteringsprosessen. Også i denne forbindelsen er det forskjeller mellom landene, og konferansen vil fremheve arbeidslivets rolle og ansvar i rehabiliteringsprosessen i hvert land.

Konferansen er rettet mot forskere, ansatte i NAV, klinikere som arbeider innen arbeidsrettet rehabilitering både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Språket på konferanse er engelsk.

Lighed og bæredygtighed i arbejdsrettet rehabilitering - forskning og praksis.

Konferencen belyser ny viden fra forskning og praksis i de nordiske lande om arbejdsrettet rehabilitering og tilbagevenden til arbejde.

De nordiske lande adskiller sig i forhold til lovgivning og praksis på sygefraværs- og rehabiliteringsområdet. Konferencen vil belyse spørgsmål om, hvordan de forskellige systemer fungerer ud fra et ligheds- og bæredygtighedsperspektiv.

Et særligt tema for konferencen er arbejdspladsens ansvar, og hvordan arbejdspladsens aktører (arbejdsgivere, fagforeninger og arbejdsmiljørådgivere) inkluderes i rehabiliteringsprocessen. I disse forhold er der også forskelle mellem landene, og konferencen belyser arbejdspladsens rolle og ansvar i rehabiliteringsprocessen i de respektive lande.

Konferencen henvender sig til forskere, sagsbehandlere i jobcentre, arbejdsmiljørådgivere, rehabiliteringsaktører fra kommuner og sundhedsvæsenet samt arbejdsgivere og faglige repræsentanter.

Konferencesproget er engelsk.

Jafnrétti og sjálfbærni í starfsendurhæfingu - rannsóknir og praxís

Á ráðstefnunni verða kynntar nýjustu rannsóknir og praxís á sviði starfsendurhæfingar  og endurkomu til vinnu.

Norðurlöndin eru mismunandi með tilliti til uppbyggingar velferðarkerfisins þegar kemur að skráningu fjarvista  og endurhæfingu en ráðstefnan mun gefa mynd af því hvernig þessi mismunandi kerfi vinna og þá útfrá jafnrétti og sjálfbærni.

Sérstakt þema ráðstefnunnar er ábyrgð á vinnustað og hvernig hagsmunaaðilar vinnumarkaðarins (atvinnurekendur, stéttarfélög og heilbrigðisþjónusta í starfsendurhæfingu) eru þátttakendur í endurhæfingarferlinu.  Í þessu tilfelli er einnig mismunur milli landanna en ráðstefnan mun draga fram, í megin atriðum, hlutverk og ábyrgð endurhæfingarferilsins í hverju landi fyrir sig.

Ráðstefnan er ætluð vísindamönnum, atvinnurekendum, fulltrúum stéttarfélaga, sérfræðingum í starfsendurhæfingu innan almannatryggingakerfisins, fyrirtækja í vinnumiðlun og heilsugæslu.

Tungumál ráðstefnunnar er enska.

Tasa-arvoisuus ja kestävyys työhön paluun tukemisessa – tutkimus ja käytäntö

Konferenssissa esitellään ajankohtaisia (ammatillisen) kuntoutuksen, työhön paluuseen ja sen tukemiseen liittyviä tutkimuksia ja Pohjoismaisia eri käytäntöjä.

Pohjoismaiden järjestelmät eroavat toisistaan ja eroja on myös sairauspoissaolo -  ja kuntoutuskäytännöissä. Konferenssissa tarkastellaan sitä, miten nämä eri järjestelmät toimivat tasa-arvoisuuden ja kestävyyden näkökulmista.

Konferessin erityisteemoina on työnantajien vastuu ja työpaikan eri toimijoiden (työnantajat, henkilöstöjärjestöt ja työterveyshuolto) osallistuminen kuntoutusprosessiin. Myös näissä toimintatavoissa on pohjoismaiden välillä paljon eroavuuksia.

Konferenssi on tarkoitettu Työ ja kuntoutus (WORK&REHABILITATION) – kysymyksiä työssään ratkoville sosiaalivakuutuksen, työ- ja elinkeinohallinnon, terveydenhuollon , työterveyshuollon , (ammatillisen) kuntoutuksen,  työnantajien, työntekijäjärjestöjen ja tutkimuksessa toimiville henkilöille, ts.  eri sektoreilla työskenteleville kuntoutuksen ammattilaisille ja tutkijoille.

Konferenssin kieli on englanti.


 


Sidansvarig: ida.norrstrom@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jul 01 10:37:46 CEST 2014