Göm menyn
YoutubeYouTube | 
TwitterTwitter | 

 


Välkommen till Utbildningsvetenskap och Lärarutbildning vid LiU

Vad säger forskningen om orsaker till mobbning? Hur arbetar elever i grupp? Vad vet vi egentligen om betyg, läxor och lek i pedagogikens värld? Hur undervisar man i svenska för små barn?

Om det och mycket mer kan du läsa om på vår forskningswebb om skola och utbildning. Webbsidan riktar sig inte minst till lärare, skolpolitiker och –tjänstemän. Därför har den så långt möjligt byggts upp kring konkreta sökord som ”Mobbning”, ”Etik”, ”Betyg och bedömning”, ”Ledarskap”.

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

Bro

Stöd eller styrning

Sexton år efter att förskoleklassen införs som en egen skolform ger Skolverket ut ett stödmaterial. Budskapet är väldigt tydligt i det att förskolans pedagogik och arbetsmetoder inte får glömmas bort i arbetet i förskoleklass – förskoleklass ska inte enbart vara skola, skriver Maria Simonsson och Lina Lago i Venue.

LiU-studenter välbehållna i Kenya

Inga LiU-studenter är direkt berörda av den terrorattack som drabbade ett universitet i östra Kenya på torsdagsmorgonen.

Utomhusdidaktik i högstadiet – fungerar det?

Utomhusdidaktik i högstadiet – fungerar det?

”Det kommer aldrig att fungera, det är ju tonåringar det handlar om, tänk om det regnar. De vill inte gå ut”. Det är en vanlig farhåga inför att undervisa utanför klassrummet och yttrades av en lärare inför vårt forskningsprojekt i utomhusdidaktik för högstadieelever, skriver Emilia Fägerstam, Linköpings universitet, i Venue.

 

 

På gång

2015-04-24

Per-Olof Hansson - Pedagogik med ämnesdidaktisk inrikning

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Per-Olof Hansson försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titen "New ways of learning.Participatory action research and Kenyan runners’ appropriation of smartphones to improve their daily lives and participation in m-learning." Opponent: Professor Rodderick Fox, Rhodes University, Grahamstown, Sydafrika
Kl 13:00
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

2015-05-20

Vuxenpedagogik som forskningsfält - trender och tendenser

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Professorsinstallationsföreläsning med Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik sedan oktober 2012. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2015 och är öppen för alla.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I.101
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se.

2015-05-22

Karin Bolldén - Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Karin Bolldén försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktorsexamen med titeln: Online teaching practices. Sociomaterial matters in higher education settings." Opponent: Professor Åsa Mäkitalo, Göteborgs universitet.
Kl 13:00
Plats: I:101, hus Ingvar
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-04-13