Göm menyn
YoutubeYouTube | 
TwitterTwitter | 

 


Välkommen till Utbildningsvetenskap
och Lärarutbildning vid LiU

Vad säger forskningen om orsaker till mobbning? Hur arbetar elever i grupp?
Vad vet vi egentligen om betyg, läxor och lek i pedagogikens värld?
Hur undervisar man i svenska för små barn?

Om det och mycket mer kan du läsa om på vår forskningswebb om skola och utbildning.
Webbsidan riktar sig inte minst till lärare, skolpolitiker och –tjänstemän. Därför har
den så långt möjligt byggts upp kring konkreta sökord som ”Mobbning”, ”Etik”,
”Betyg och bedömning”, ”Ledarskap”.

Karin Mårdsjö Blume
Dekanus

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

LiU-forskare diskuterar vägar ur krisen för skolan

Professor Andreas Fejes och docent Henrik Nordvall från LiU deltog i onsdags i ett seminarium i riksdagens andrakammare på temat "Så tar vi skolan och utbildningssystemet ur krisen". De talade om "Folkbildning och vuxenutbildning i skuggan av skolkrisen" och om Pisa-undersökningarna och vad de sjunkande resultaten egentligen innebär. Se seminariet på http://www.svt.se/nyheter/svtforum/sa-tar-vi-skolan-ur-krisen.

Projektinriktat arbete på förskolan

Projektinriktat arbete på förskolan - På riktigt viktigt

Det finns en oerhörd kompetens i Sverige som vi lätt glömmer bort. Den kompetensen ryms i varje barn där vi har mycket att lära. Barnen är inte fasta i ramar som hur saker borde vara. I stället finns en öppenhet och frihet som kan föra tanken långt längre, där min vuxna hjärna redan bestämt sig för vad som är möjligt och inte omöjligt, skriver Sofia Hedin, pedagogista för pedagogerna inom Förskoleområdet Ryd i Linköping, i Venue.

Gustav Fridolin

Utbildningsministern är LiU-alumn

Utbildningsminister Gustav Fridolin är alumn från Linköpings universitet. Han läste Folkhögskollärarprogrammet från 2008 och tog examen 2010.


På gång

2014-11-12

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
"Tänka fritt, tänka rätt. Om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning" - Anna-Karin Wyndham, Göteborgs universitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Hus I:2, rum 265 (I:207)
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

Social and moral processes of school bullying

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Robert Thornberg, professor i pedagogik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2014 och är öppen för alla. Föreläsningen hålls på svenska
Sista anmälningsdag: 2014-11-07
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Eklundska salen, I:101, hus I
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-10-13