Göm menyn

Välkommen till Utbildningsvetenskap
och Lärarutbildning vid LiU

Vad säger forskningen om orsaker till mobbning? Hur arbetar elever i grupp? Vad vet vi egentligen om betyg, läxor och lek i pedagogikens värld? Hur undervisar man i svenska för små barn?

Om det och mycket mer kan du läsa om på vår forskningswebb om skola och utbildning. Webbsidan riktar sig inte minst till lärare, skolpolitiker och –tjänstemän. Därför har den så långt möjligt byggts upp kring konkreta sökord som ”Mobbning”, ”Etik”, ”Betyg och bedömning”, ”Ledarskap”.

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

"Onyanserad skoldebatt"

På DN debatt gjorde pedagogikprofessorn och spelforskaren Jonas Linderoth avbön för att pedagogikämnet bidragit till skolans förfall. Debatten i kölvattnet av artikeln är tråkigt nog onyanserad innehållandes en hel del förenklingar och vissa direkta felaktigheter, skriver Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, i Corren.

Design för undervisning och lärande

Design för undervisning och lärande – ett didaktiskt verktyg

Vi behöver nya didaktiska verktyg för att kunna möta utmaningarna i dagens skola. Designbegreppet är ett sådant verktyg. Det kan användas båda till analys och som ett utvecklingsredskap för undervisning och elevens lärande. I denna artikel i Venue argumenterar Trond Eiliv Hauge, Institutet för lärarutbildning och skolforskning, Universitetet i Oslo, för att designbegreppet har en viktig och integrerad plats i den didaktiska vokabulären.

Anmäld

Anmäld till Skolinspektionen

Vem som helst som är missnöjd med något i skolan kan anmäla en lärare till Skolinspektionen. Var tredje lärare i Sverige är också rädd för att det ska hända. Kan konsekvensen av detta bli att vi får en skola som vilar på en anmälningskultur snarare än ett lärandefokus? undrar läraren Magnus Blixt i Venue.

 

På gång

2016-10-05

Gruppen som arena för arbete, samtal och lärande - möjligheter och utmaningar

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Karin Forslund Frykedal, docent i pedagogik, håller lunchföreläsning. Föreläsningen är en del av IBLs lunchföreläsningsserie.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I.101
För mer information kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2016-10-07

Seminarium om ämnesdidaktisk forskarutbildning vid LiU

Seminarium - Linköpings universitet
Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap inbjuder till ett seminarium om ämnesdidaktisk forskarutbildning.Seminariet vänder sig till forskningsledare, handledare, forskarutbildningsstudierektorer, doktorander och alla andra som är andra intresserade av ämnesdidaktisk forskarutbildning.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KY 41, hus Key, campus Valla
För mer information se http://liu.se/uv/fau/seminarier?l=sv, kontakta Anna Johnsson Harrie, e-post anna.johnsson.harrie@liu.se, telefon 013-285897.

2016-10-12

Tonårsflickor som tystnat - det sociala sammanhangets betydelse för motivationen att delta

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Seminarium med Barbro Johansson, Stockholms universitet. Ingår i seminarierserien "Högre seminarier" vid Avdelningen för pedagogik och didaktik.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: I:204
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

2016-10-13

Workshop för doktorander med ämnesdidaktisk inriktning

Seminarium - Linköpings universitet
Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap anordnar en workshop för doktorander med ämnesdidaktisk inriktning.
Sista anmälningsdag: 2016-10-06
Kl 09:15 - 12:00
Plats: KY21, hus Key, campus Valla
För mer information se http://liu.se/uv/fau/seminarier?l=sv, kontakta Anna Johnsson Harrie, e-post anna.johnsson.harrie@liu.se, telefon 013-285897.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 

Följ oss på:

YoutubeYouTube

View Lararrummet's profile on slideshareSlideshare 

TwitterTwitter 

RSSNyheter från UV 

RSSKalendarium

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-09-20