Göm menyn
YoutubeYouTube | 
TwitterTwitter | 

 


Välkommen till Utbildningsvetenskap och Lärarutbildning vid LiU

Vad säger forskningen om orsaker till mobbning? Hur arbetar elever i grupp? Vad vet vi egentligen om betyg, läxor och lek i pedagogikens värld? Hur undervisar man i svenska för små barn?

Om det och mycket mer kan du läsa om på vår forskningswebb om skola och utbildning. Webbsidan riktar sig inte minst till lärare, skolpolitiker och –tjänstemän. Därför har den så långt möjligt byggts upp kring konkreta sökord som ”Mobbning”, ”Etik”, ”Betyg och bedömning”, ”Ledarskap”.

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

Förebyggande, långsiktigt, målmedvetet och tålmodigt är viktiga delar av lärares klassrumsledarskap.

En berättelse om ledarskap i klassrummet

Förebyggande, långsiktigt, målmedvetet och tålmodigt är viktiga delar av lärares klassrumsledarskap. Detta är i sig inget nytt. Astrid Lindgren skrev om det redan 1949 i boken Mera om oss barn i Bullerbyn, skriver Marcus Samuelsson, Linköpings universitet, i Venue.

Läsförståelseproblem i tidig skolålder

Läsförståelseproblem i tidig skolålder

Vissa barn lär sig läsa med gott läsflyt men får problem med läsförståelse. Läsförståelseproblemen blir inte tydliga förrän barnen gått ett antal år i skolan, men kan förklaras av språkliga nedsättningar som finns redan i förskoleåldern. Dessa resultat är av stor vikt för praktiserande lärare eftersom de berörda eleverna behöver uppmärksammas och stöttas i sin språkutveckling, skriver Åsa Elwer, Linköpings universitet i Venue.

Komplexitet

Att bevara komplexiteten i läraryrket: policy, forskning och praxis

Undervisning är en komplex, snarare än teknisk eller komplicerad, aktivitet. Om inte policy, forskning och praxis som syftar till att förbättra lärarkvaliteten utformas på ett sådant sätt att komplexiteten i läraryrket bevaras, är det knappast troligt att de kommer att leda till förändringar som verkligen stöder elevernas lärande och utökar deras möjligheter till ett bra liv, skriver Marilyn Cochran-Smith, Cawthorne Professor of Teacher Education Lynch School of Education, Boston College i Venue.

 

 

På gång

2015-05-22

Karin Bolldén - Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Karin Bolldén försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktorsexamen med titeln: Online teaching practices. Sociomaterial matters in higher education settings." Opponent: Professor Åsa Mäkitalo, Göteborgs universitet.
Kl 13:00
Plats: I:101, hus Ingvar
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

2015-06-05

Gunilla Avby - Pedagogik

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Gunilla Avby försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Evidence in Practice. On Knowledge Use and Learning in Social Work." Opponent: Professor emeritus Lennart G Svensson, Göteborgs universitet
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-05-21