Göm menyn
YoutubeYouTube | 
TwitterTwitter | 

 


Välkommen till Utbildningsvetenskap
och Lärarutbildning vid LiU

Vad säger forskningen om orsaker till mobbning? Hur arbetar elever i grupp?
Vad vet vi egentligen om betyg, läxor och lek i pedagogikens värld?
Hur undervisar man i svenska för små barn?

Om det och mycket mer kan du läsa om på vår forskningswebb om skola och utbildning.
Webbsidan riktar sig inte minst till lärare, skolpolitiker och –tjänstemän. Därför har
den så långt möjligt byggts upp kring konkreta sökord som ”Mobbning”, ”Etik”,
”Betyg och bedömning”, ”Ledarskap”.

Karin Mårdsjö Blume
Dekanus

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

Betyg

Förståeligare betygssystem och minskad betygsstress

Daniel Sandin, Katedralskolan i Lund, presenterar i Venue en enkel modell för dokumentation av elevernas resultat som tydliggör hur betygssystemet fungerar. Dokumentation enligt denna modell förenklar den fortlöpande kommunikationen mellan lärare och elev och verkar också leda till att många elever upplever en minskad betygsstress.

Ny grupp av lärare tar examen

De första lärarna som har en inriktning mot fritidshem tar nu examen. Utbildningen är en av de mest sökta på lärarprogrammet.

Farewell Ceremony

Du som är programansvarig, lärare, administratör eller annan intresseperson för ett mastersprogram är varmt välkommen då rektor bjuder in till mottagningen Farewell Ceremony  11 juni för studenter som står i beredskap att ta examen från något av våra internationella mastersprogram.
 

På gång

2014-09-08

Utbildningsvetenskapliga kommittén besöker LiU

Övrigt - Utbildningsvetenskap
Syftet med besöket är att informera om de forskningsbidrag som Vetenskapsrådet utlyser inom området och om den ämnesöversikt över utbildningsvetenskap som tas fram under året.
Sista anmälningsdag: 2014-08-25
Kl 10:00 - 12:00
Plats: TemCas
För mer information se http://www.vr.se/5.58307f8b1465661b08852cb4.html, kontakta Lars Kåreklint, e-post lars.kareklint@liu.se, telefon 013-28 58 50.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-06-10