Göm menyn

Utbildningsvetenskap och Lärarutbildning vid LiU


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

Matteundervisning

Lärarens metodval - avgörande för vilka matematiska förmågor eleverna kan utveckla

Vad får elever möjlighet att lära sig beroende på vilka metoder som används i matematikundervisningen? Frågan har tidigare bearbetats i en avhandling1 som här aktualiseras på nytt i Venue av Margareta Engvall, Linköpings universitet.

Fler söker till lärarutbildningen vid LiU

Intresset för lärarutbildningen vid LiU ökar, samtidigt som antalet sökande till höstens utbildningar minskar i hela landet. Samma trend finns på Linköpings universitet.

Populärvetenskapens förklarande ljus

Att skriva för en bredare allmänhet är inte bara en akademisk plikt. Det kan också ge insikter hos skribenten själv – en effekt som blir tydlig när studenter i naturvetenskap och teknik vid Lunds universitet skriver populärvetenskapligt om sitt ämne, skriver Susanne Pelger i Venue.

 

På gång

2016-05-04

Critical theory and democratizing the classroom - Professor Stephen Brookfield

Seminarium - Linköpings universitet
En av de mest kända amerikanska vuxenpedagogiska forskarna, Professor Stephen Brookfield, besöker LiU, avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid IBL, och ger ett öppet seminarium om kritisk teori och frågan om hur klassrummet kan demokratiseras.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Hus Terra, ingång 37, seminarierum direkt in till vänster.
För mer information se http://www.ibl.liu.se/pedvux?l=sv, kontakta Andreas Fejes, e-post andreas.fejes@liu.se, telefon 013-282136.

2016-05-11

Konsten att (inte) jämföra

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Susanne Kreitz-Sandberg, docent i pedagogik, håller lunchföreläsning. Föreläsningen är en del av IBLs lunchföreläsningsserie.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I:101
För mer information kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 

Följ oss på:

FlickrFlickr

YoutubeYouTube

View Lararrummet's profile on slideshareSlideshare 

TwitterTwitter 

RSSNyheter från UV 

RSSKalendarium

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-25