Göm menyn
YoutubeYouTube | 
TwitterTwitter | 

 


Välkommen till Utbildningsvetenskap
och Lärarutbildning vid LiU

Vad säger forskningen om orsaker till mobbning? Hur arbetar elever i grupp? Vad vet vi egentligen om betyg, läxor och lek i pedagogikens värld? Hur undervisar man i svenska för små barn?

Om det och mycket mer kan du läsa om på vår forskningswebb om skola och utbildning. Webbsidan riktar sig inte minst till lärare, skolpolitiker och –tjänstemän. Därför har den så långt möjligt byggts upp kring konkreta sökord som ”Mobbning”, ”Etik”, ”Betyg och bedömning”, ”Ledarskap”.

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

NATDID:s styrelse

Den 9 september 2015 sammanträdde NATDIDs styrelse för första gången. Styrelsen är nationellt sammansatt och består av företrädare från såväl skolans värld som universiteten.

Biennalen

Fritidshem i fokus

Den 5-6 oktober arrangeras en fritidshemsbiennal i Norrköping. 450 deltagare möts och diskuterar fritidshemmen och deras verksamhet.

Programmering för grundskoleelever i regeringens nya it-satsning

Regeringen tar nu initiativ till en it- och digitaliseringssatsning i skolan. Skolverket får i uppdrag att arbeta fram it-strategier för att stärka digital kompetens hos elever och lärare.

Invigning av NATDID - Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik

NATDID:s uppgift är att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till verksamma i skolan. Målet är att lärare ska kunna omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken och därigenom låta utbildningen vila på vetenskaplig grund. NATDID invigs 22 oktober. Läs mer på NATDID:s hemsida.

 

 

På gång

2015-10-07

Lesson Study: A strategy for promoting teachers’ professional development and students’ learning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Välkommen till ett öppet seminarium med professor Robyn Gillies School of Education, The University of Queensland, Brisbane Australia. Ingår i avdelningen för pedagogik och didaktiks serie med högre seminarier.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: I:207, Hus I:2
För mer information se http://www.ibl.liu.se/nyheter-ibl/1.650980?l=sv, kontakta Eva Hammar Chiriac, e-post eva.hammar.chiriac@liu.se.

2015-10-14

Med yrkeslärare i fokus

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Susanne Köpsén, docent i pedagogik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2015 och är öppen för alla.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: meddelas senare
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-10-05