Göm menyn
YoutubeYouTube | 
TwitterTwitter | 

 Välkommen till Lärarutbildningen

Vad kul att du vill bli lärare! Det är ett av världens viktigaste yrken! Välj din utbildning nedan så får du kort information om din första tid på programmet.

Du som är antagen i urval 1 måste tacka ja till din plats genom antagning.se senast 31 juli!

 

Ladda ner nolle-p-appen

Allt du behöver veta om studiestarten, finns för android och iOS.

Om du ska plugga i Linköping:

appstoreAndroid

Om du ska plugga i Norrköping:

appstoreAndroid

 

 

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

LiU-projekt får 243 000€

Erasmusrojektet "Inside out - outside in. Building bridges in teacher education through encounters with diversity" med LiU och Per Simfors, lektor på Institutionen för kultur och kommunikation som huvudsökande, har beviljats drygt 243 000 euro av EU-kommissionen via Universitets och högskolerådet. Medsökande lärosäten är University of Chester, Europauniversität Flensburg, Jyväskylä universitet, Universiteten i Tartu, Budapest och Malaga och Pädagogische Hochschule, Wien.
Projektet fick delad första plats bland 2015 års ansökningar i Sverige.

Forskningsanvändning i praktiken

Transformation, interaktion eller kunskapskonkurrens – Forskningsanvändning i praktiken

Användningen av forskningsresultat har aktualiserats inom ett delprojekt inom SKOLFORSK. I projektet spåras det som faktiskt sker i kommuner och skolor i dag där mycket av arbetet har bäring på hur forskningen kan användas för att utveckla skolan. Fokus ligger på dynamiken mellan forskning och skolor och vilken typ av forskning som är användbar och på vilket sätt den realiseras och används av lärare i deras arbete, skriver Glenn Hultman, Linköpings universitet i Venue.

Framgångsrik undervisning

Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser

Om fokus läggs på att ta reda på hur eleven har förstått ämnesinnehållet i stället för om eleven har förstått är det lättare att ta reda på vad som behöver förändras i undervisningen. På så sätt skulle bedömningen bli ett mer konstruktivt redskap för att få alla elever att utvecklas och lära sig, skriver Anja Thorsten, Linköpings universitet och Malin Tväråna, Stockholms universitet i Venue.

 

 

På gång

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-07-22