Göm menyn
TwitterTwitter | 

 


Välkommen till Utbildningsvetenskap
och Lärarutbildning vid LiU

Vad säger forskningen om orsaker till mobbning? Hur arbetar elever i grupp?
Vad vet vi egentligen om betyg, läxor och lek i pedagogikens värld?
Hur undervisar man i svenska för små barn?

Om det och mycket mer kan du läsa om på vår forskningswebb om skola och utbildning.
Webbsidan riktar sig inte minst till lärare, skolpolitiker och –tjänstemän. Därför har
den så långt möjligt byggts upp kring konkreta sökord som ”Mobbning”, ”Etik”,
”Betyg och bedömning”, ”Ledarskap”.

Karin Mårdsjö Blume
Dekanus

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

Farewell Ceremony

Du som är programansvarig, lärare, administratör eller annan intresseperson för ett mastersprogram är varmt välkommen då rektor bjuder in till mottagningen Farewell Ceremony  11 juni för studenter som står i beredskap att ta examen från något av våra internationella mastersprogram.

Leif Risberg

Om att spegla tidsandan i skönlitteratur – exemplet Sven Delblanc

Jag vill här lyfta fram två verk från vår egen tid – dramerna Morgonstjärnan och Damiens av Sven Delblanc – och se dem i ljuset av begreppet tidsanda samt något diskutera detta begrepp. Dramerna är väl lämpade för klassrumsdiskussioner om bland annat de skiftande idéklimaten i vår närhistoria, skriver Leif Risberg, Holavedsgymnasiet, Tranås, i Venue.

En kurs med praktiskt case

Ett 15-tal blivande ämnseslärare i samhällskunskap på LiU har nyss påbörjat en kurs med case som metod och inslag av praktik i samarbete med Ånestadsskolan i Linköping. Ett uppskattat koncept bland studenterna.

Anna-Lena Eriksson Gustavsson

PIAAC vs PISA - dags för en motbild

Det är så att de förmågor och färdigheter som den svenska befolkningen i åldrarna 16-65 har utvecklat, fungerar alldeles utmärkt, skriver Anna-Lena Eriksson Gustavsson, docent på LiU.

 

På gång

2014-04-25

Öppet Campus: Om modernitet - Introduktion till en värld i förändring

Föreläsning - Öppet Campus
En gång levde folk i föreställningen om att deras liv skulle gestalta sig som sina föräldrars. Världen tycktes styrd av makter och lagar som garanterade ordningens beständighet. Sedan ett par hundra år, och i dag mer än någonsin, förväntar sig folk tvärtom att historien innebär förändring: tillväxt, sönderfall, kris, revolution och förnyelse. Denna föreläsning klarlägger varför det västerländska samhället blev ”modernt” och varför det ”moderniseras”. Den presenterar också hur forskare, författare och konstnärer förstått och funnit sig tillrätta i ”moderniteten”. Föreläsare: Stefan Jonsson, REMESO
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K2
För mer information se http://www.liu.se/oppet-campus, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se, telefon 011-363266.

2014-04-28

Öppet Campus: Ett arbetsliv i förändring – svart arbete och osäkerhet – arbetet och arbetaren som vara

Föreläsning - Öppet Campus
Svenskt arbetsliv – vars politiska modell traditionellt lagt vikt vid full sysselsättning, stabil socialpolitik, staten som garant för tillväxt, social sammanhållning och trygg välfärd – har förändrats dramatiskt. Fokus har lagts på flexibla anställningsvillkor, individers skyldigheter snarare än rättigheter och på ”aktiverande” sociala program. Målsättningen om full sysselsättning har ersatts av ett mål om att alla ska uppnå full anställbarhet. Mot bakgrund av dessa förändringar reses frågan om de lett till ökat svartarbete, farligare arbeten och djupare sociala klyftor. Föreläsare: Zoran Slavnic, REMESO
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K2
För mer information se http://www.liu.se/oppet-campus, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se, telefon 011-363266.

2014-05-05

Öppet Campus: Mötet socialarbetare – klient

Föreläsning - Öppet Campus
Föreläsningen kommer att beröra det professionella mötets förutsättningar och socialarbetarens professionella ansvar. Begreppen uppdrag, syfte, mandat, ramar och empati kommer också att beskrivas. En genomgång av samtalet olika delar görs samt ett avsnitt om vad som bör ingå i socionomens professionella bedömning. Föreläsare: Martin Wiklander, Socionomprogrammet, termin 2.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K4 Turbinen
För mer information se http://www.liu.se/oppet-campus, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se, telefon 011-363266.

2014-05-19

Öppet Campus: Etik i det professonella mötet

Föreläsning - Öppet Campus
Föreläsningen belyser etisk perspektiv och konflikter i samband med professionella möten och särskilt i det kommunikativa mötet där information, kunskapsförmedling, styrning och påverkan problematiseras. Föreläsare: Nina Nikku, docent med inriktning empirisk etik, lektor vid avdelningen för pedagogik och sociologi, Institutionen för lärande och beteendevetenskap. Föreläsning på Socionomprogrammet, termin 2.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K2
För mer information se http://www.liu.se/oppet-campus, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se, telefon 011-363266.

2014-05-21

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lärarliv - i och utanför skolan. Kajsa Ellegård, Linköpings universitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Meddelas senare
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

Tre vise män

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Michael Tholander, biträdande professor i pedagogik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2014 och är öppen för alla.
Sista anmälningsdag: 2014-05-16
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I:101, Eklundska salen
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

Examenshögtid

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-11