Göm menyn
YoutubeYouTube | 
TwitterTwitter | 

 


Välkommen till Utbildningsvetenskap och Lärarutbildning vid LiU

Vad säger forskningen om orsaker till mobbning? Hur arbetar elever i grupp? Vad vet vi egentligen om betyg, läxor och lek i pedagogikens värld? Hur undervisar man i svenska för små barn?

Om det och mycket mer kan du läsa om på vår forskningswebb om skola och utbildning. Webbsidan riktar sig inte minst till lärare, skolpolitiker och –tjänstemän. Därför har den så långt möjligt byggts upp kring konkreta sökord som ”Mobbning”, ”Etik”, ”Betyg och bedömning”, ”Ledarskap”.

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

Tidiga betyg ger inte bättre studieresultat


Argument för tidiga betyg handlar ofta om att de skulle verka motiverande på alla elever. Men detta stämmer inte. Istället kan tidiga betyg ha motsatt effekt på vissa grupper av elever. Det visar forskare från bland annat Linköpings universitet.

LiU utökar samarbete med skolan

LiU utökar sin samverkan med skolan och har sedan årsskiftet en ny organisation som ska utveckla samarbetet.

 

 

På gång

2015-03-13

En diskursanalys om lärares/specialpedagogers tal om yrkeselever

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Camilla Björk-Åman, speciallärare från Åbo Akademi föreläser inom seminarieserien i specialpedagogik. Eventuella textunderlag till seminarierna finns utlagda för kopiering på bokhyllan utanför seminarierummet Forskaren, I:207, ca 1 vecka före seminariet.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: I:207, Forskaren
För mer information kontakta Dörte Bernhard, e-post dorte.bernhard@liu.se.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-01-29