Göm menyn
YoutubeYouTube | 
TwitterTwitter | 

 


Välkommen till Utbildningsvetenskap
och Lärarutbildning vid LiU

Vad säger forskningen om orsaker till mobbning? Hur arbetar elever i grupp? Vad vet vi egentligen om betyg, läxor och lek i pedagogikens värld? Hur undervisar man i svenska för små barn?

Om det och mycket mer kan du läsa om på vår forskningswebb om skola och utbildning. Webbsidan riktar sig inte minst till lärare, skolpolitiker och –tjänstemän. Därför har den så långt möjligt byggts upp kring konkreta sökord som ”Mobbning”, ”Etik”, ”Betyg och bedömning”, ”Ledarskap”.

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

Invigning av NATDID - Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik

NATDID:s uppgift är att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till verksamma i skolan. Målet är att lärare ska kunna omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken och därigenom låta utbildningen vila på vetenskaplig grund. NATDID invigs 22 oktober. Läs mer på NATDID:s hemsida.

Erasmusprojekt om övningsskolor beviljat

Erasmus-Plus projektet PROTEUS (Professional Teacher Education through University Schools) med LiU och Per Simfors, lektor på Institutionen för kultur och kommunikation, som medsökande, har beviljats. Samverkan skola-universitet, särskilt i form av övningsskolor står i fokus för projektet.

Norges teknisk-naturvetenskapelige universitet är huvudsökande. Medsökande kommer från Skottland, Sverige och Tyskland.

 

 

På gång

2015-10-14

Med yrkeslärare i fokus

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Susanne Köpsén, docent i pedagogik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2015 och är öppen för alla.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: meddelas senare
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-09-01