Göm menyn
YoutubeYouTube | 
TwitterTwitter | 

 


Välkommen till Utbildningsvetenskap
och Lärarutbildning vid LiU

Vad säger forskningen om orsaker till mobbning? Hur arbetar elever i grupp?
Vad vet vi egentligen om betyg, läxor och lek i pedagogikens värld?
Hur undervisar man i svenska för små barn?

Om det och mycket mer kan du läsa om på vår forskningswebb om skola och utbildning.
Webbsidan riktar sig inte minst till lärare, skolpolitiker och –tjänstemän. Därför har
den så långt möjligt byggts upp kring konkreta sökord som ”Mobbning”, ”Etik”,
”Betyg och bedömning”, ”Ledarskap”.

Karin Mårdsjö Blume
Dekanus

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

K-värde

Lutning, riktningskoefficient, k-värde -kärt barn har många namn?

Många gymnasieelever tycker att linjära funktioner är svårt att förstå, speciellt när det kommer till grafisk representation. Det är bland annat komplicerat att förstå ord som lutning. Därför behöver de få fler möjligheter att diskutera begreppen och vilka parametrar som påverkar representationen, skriver Annika Pettersson i Venue.

fontD

FontD – en forskarskola för aktiva lärare

En sänkt naturvetenskaplig kompetens i samhället i stort gör oss sämre rustade att diskutera och göra avvägda val, exempelvis vad gäller miljöfrågor, ny teknik och hälsa. Tyvärr sjunker kunskaperna i naturvetenskap och matematik vid internationella jämförelser och de ungas intresse för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar är lågt. För att bryta denna oroande trend inrättades 2002 FontD, en forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, skriver Lena Tibell och Konrad Schönborn, Linköpings universitet i Venue.

 

 

På gång

2014-12-10

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
"Mellanstadieelevers berättelser om nationella prov och betyg" - Håkan Löfgren, Linköpings universitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Hus I:2, rum 265 (I:207)
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

Bildningsvägar inom svensk politik

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Henrik Nordvall, docent i pedagogik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2014 och är öppen för alla.
Sista anmälningsdag: 2014-12-05
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Eklundska salen, I:101, hus I
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

Licentiatseminarium - Sofia Boo

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Sofia Boo presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Lärares arbete med individanpassning - Strategier och dilemman i klassrummet". Opponent: Docent Per Lindkvist, Linnéuniversitetet
Kl 13:15
Plats: I:207, I-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.aflredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

2014-12-12

Licentiatseminarium - Klara Kerekes

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Klara Kerekes presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Matematikundervisning om växande geometriskt mönster - En variationsteoretisk studie om lärares skilda sätt att behandla ett matematiskt innehåll på mellanstadiet". Opponent: Dr Anna Wernberg, Malmö högskola.
Kl 13:15
Plats: I:207, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-11-19