Göm menyn
YoutubeYouTube | 
TwitterTwitter | 

 


Välkommen till Utbildningsvetenskap och Lärarutbildning vid LiU

Vad säger forskningen om orsaker till mobbning? Hur arbetar elever i grupp? Vad vet vi egentligen om betyg, läxor och lek i pedagogikens värld? Hur undervisar man i svenska för små barn?

Om det och mycket mer kan du läsa om på vår forskningswebb om skola och utbildning. Webbsidan riktar sig inte minst till lärare, skolpolitiker och –tjänstemän. Därför har den så långt möjligt byggts upp kring konkreta sökord som ”Mobbning”, ”Etik”, ”Betyg och bedömning”, ”Ledarskap”.

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

Utomhusdidaktik i högstadiet – fungerar det?

Utomhusdidaktik i högstadiet – fungerar det?

”Det kommer aldrig att fungera, det är ju tonåringar det handlar om, tänk om det regnar. De vill inte gå ut”. Det är en vanlig farhåga inför att undervisa utanför klassrummet och yttrades av en lärare inför vårt forskningsprojekt i utomhusdidaktik för högstadieelever, skriver Emilia Fägerstam, Linköpings universitet, i Venue.

Nytt samarbete kring matematikforskning i Uganda

Matematiska institutionen går in i ett nytt Sida-finansierat samarbete med Makerere University. Utvecklingen av forskarmiljöer och forskarutbildning i matematik står på programmet.

Störande elevbeteenden i gymnasieskolan

Störande elevbeteenden i gymnasieskolan

Elevers uppförande och ordning är ett ständigt diskussionsämne i lärarrum, medier och politiken. I vår studie framkommer att gymnasielärare uppfattar Otillåtet prat samt Otillåten mobiltelefon-/datoranvändning som de mest störande och mest förekommande störande elevbeteendena i undervisningen, skriver Niklas Fredriksson och Johan Lundqvist, Lärarprogrammet vid Linköpings universitet, i Venue.

 

 

På gång

2015-04-10

Licentiatseminarium - Brita Bergseth

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Brita Bergseth försvarar sin avhandling med titeln "Vägledande eller vilseledande? Kvalitetsmätning och ranking av universitet och högskolor." Opponent: Docent Åsa Kettis, Uppsala universitet
Kl 10:00
Plats: I:207, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

2015-04-16

Lärande, lässvårigheter och multimodalitet

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Mikael Heimann, professor i utvecklingspsykologi, föreläser iinom seminarieserien i specialpedagogik. Eventuella textunderlag till seminarierna finns utlagda för kopiering på bokhyllan utanför seminarierummet Forskaren, I:207, ca 1 vecka före seminariet.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Didaktikern, hus I:1
För mer information kontakta Dörte Bernhard, e-post dorte.bernhard@liu.se.

2015-04-17

Fiktion som didaktiskt redskap för genusdiskussioner

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Katarina Eriksson Barajas, professor i pedagogik med inriktning mot didaktik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2015 och är öppen för alla.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I:101
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se.

2015-04-24

Per-Olof Hansson - Pedagogik med ämnesdidaktisk inrikning

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Per-Olof Hansson försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titen "New ways of learning.Participatory action research and Kenyan runners’ appropriation of smartphones to improve their daily lives and participation in m-learning." Opponent: Professor Rodderick Fox, Rhodes University, Grahamstown, Sydafrika
Kl 13:00
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-30