Göm menyn
YoutubeYouTube | 
TwitterTwitter | 

 


Välkommen till Utbildningsvetenskap
och Lärarutbildning vid LiU

Vad säger forskningen om orsaker till mobbning? Hur arbetar elever i grupp?
Vad vet vi egentligen om betyg, läxor och lek i pedagogikens värld?
Hur undervisar man i svenska för små barn?

Om det och mycket mer kan du läsa om på vår forskningswebb om skola och utbildning.
Webbsidan riktar sig inte minst till lärare, skolpolitiker och –tjänstemän. Därför har
den så långt möjligt byggts upp kring konkreta sökord som ”Mobbning”, ”Etik”,
”Betyg och bedömning”, ”Ledarskap”.

Karin Mårdsjö Blume
Dekanus

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

Katarina Eriksson Barajas

Katarina Eriksson Barajas ny professor i pedagogik

Utbildningsvetenskap får en ny professor. Katarina Eriksson Barajas har utnämnts till professor i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Hon har tidigare arbetat som biträdande professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier på Campus Norrköping. Katarinas forskning har till stor del handlat om hur fiktion används som didaktiskt redskap i undervisning.

Satsning på grundutbildning i årets budget

Fem tusen nya högskoleplatser från nästa år och en kvalitetssatsning inom lärarutbildning, humaniora och samhällsvetenskap. Det är några av förslagen i regeringens budgetproposition.

LiU-forskare diskuterar vägar ur krisen för skolan

Professor Andreas Fejes och docent Henrik Nordvall från LiU deltog i onsdags i ett seminarium i riksdagens andrakammare på temat "Så tar vi skolan och utbildningssystemet ur krisen". De talade om "Folkbildning och vuxenutbildning i skuggan av skolkrisen" och om Pisa-undersökningarna och vad de sjunkande resultaten egentligen innebär. Se seminariet på http://www.svt.se/nyheter/svtforum/sa-tar-vi-skolan-ur-krisen.


På gång

2014-11-12

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
"Tänka fritt, tänka rätt. Om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning" - Anna-Karin Wyndham, Göteborgs universitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Hus I:2, rum 265 (I:207)
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

Social and moral processes of school bullying

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Robert Thornberg, professor i pedagogik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2014 och är öppen för alla. Föreläsningen hålls på svenska
Sista anmälningsdag: 2014-11-07
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Eklundska salen, I:101, hus I
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2014-11-19

Formulating Competitive ERC Starting & Consolidator Research Grants - With Application Deadline: 3 February & 12 March 2015, respectively

Seminarium - Linköpings universitet
Grants Office invites junior career researchers (post-docs; 2-7 & 7-12 yrs.) to an information meeting on the European Research Council’s upcoming calls for Starting and Consolidator Research Grants. The seminar/workshop will provide an overview of needs helpful in structuring and formulating competitive proposals.
Sista anmälningsdag: 2014-11-07
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Tema House, Temcas
För mer information se http://www.liu.se/insidan/forskningsfinansiering/go-s-nyhetsarkiv/1.596410?l=sv, kontakta Bohdan Sklepkovych, e-post bohdan.olaf.sklepkovych@liu.se , telefon 013-281017.

2014-12-10

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
"Mellanstadieelevers berättelser om nationella prov och betyg" - Håkan Löfgren, Linköpings universitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Hus I:2, rum 265 (I:207)
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

Bildningsvägar inom svensk politik

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Henrik Nordvall, docent i pedagogik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2014 och är öppen för alla.
Sista anmälningsdag: 2014-12-05
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Eklundska salen, I:101, hus I
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-10-29