Göm menyn

Välkommen till Utbildningsvetenskap
och Lärarutbildning vid LiU

Vad säger forskningen om orsaker till mobbning? Hur arbetar elever i grupp? Vad vet vi egentligen om betyg, läxor och lek i pedagogikens värld? Hur undervisar man i svenska för små barn?

Om det och mycket mer kan du läsa om på vår forskningswebb om skola och utbildning. Webbsidan riktar sig inte minst till lärare, skolpolitiker och –tjänstemän. Därför har den så långt möjligt byggts upp kring konkreta sökord som ”Mobbning”, ”Etik”, ”Betyg och bedömning”, ”Ledarskap”.

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

Matematik

Killar och tjejer upplever matematikundervisning på olika sätt

Elevers upplevelser av matematikundervisningen i skolan påverkar hur väl de lyckas i matematikämnet. Killar upplever att de i högre utsträckning än tjejerna har inflytande över innehållet och är mer delaktiga i undervisningen. Tjejerna upplever matematiken i skolan som svårare än vad killar gör, skriver Marcus Samuelsson och Joakim Samuelsson, Linköpings universitet, i Venue.

Förenklad bild av naturvetenskap i skolan

Förenklad bild av naturvetenskap i skolan

Kunskap om naturvetenskapens karaktär kan underlätta elevers förståelse av ämnesinnehållet samt främja deras intresse. En ny studie visar dock att lärare ofta fokuserar på fakta i undervisningen och presenterar naturvetenskap som en universell metod som leder till säker kunskap.
- Det stora problemet är att tiden inte räcker till, säger NATDID:s lärapanel. Läs mer på NATDID:s hemsida.

Studentlarm om för lite undervisning

De lärarledda timmarna är för få. Det tycker studentkåren StuFF som i en kartläggning larmar om situationen på utbildningar inom bland annat utbildningsvetenskap.

 

På gång

2017-01-16

Läslyftet, språk i alla ämnen – en angelägenhet för lärarutbildningen?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap: Suzanne Parmenius Swärd, lektor på IKK och ansvarig för två av Skolverkets läslyftsmoduler berättar om arbetet med Läslyftet.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: BL34, Hus B, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/uv/fau/seminarier?l=sv, kontakta Anna Johnsson Harrie, e-post anna.johnsson.harrie@liu.se, telefon 013-28 58 97.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 

Följ oss på:

YoutubeYouTube

View Lararrummet's profile on slideshareSlideshare 

TwitterTwitter 

RSSNyheter från UV 

RSSKalendarium

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Dec 08 11:42:14 CET 2016