Göm menyn
YoutubeYouTube | 
TwitterTwitter | 

 


Välkommen till Utbildningsvetenskap
och Lärarutbildning vid LiU

Vad säger forskningen om orsaker till mobbning? Hur arbetar elever i grupp?
Vad vet vi egentligen om betyg, läxor och lek i pedagogikens värld?
Hur undervisar man i svenska för små barn?

Om det och mycket mer kan du läsa om på vår forskningswebb om skola och utbildning.
Webbsidan riktar sig inte minst till lärare, skolpolitiker och –tjänstemän. Därför har
den så långt möjligt byggts upp kring konkreta sökord som ”Mobbning”, ”Etik”,
”Betyg och bedömning”, ”Ledarskap”.

Karin Mårdsjö Blume
Dekanus

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

Lärare

Vad är en bra lärare?

Eleverna har en mycket insiktsfull syn på vad en bra lärare är och vad som krävs för att de på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det visar vår färska studie där tre olika elevkategorier har svarat på vad som utgör en bra lärare. Svaren kan ge viktiga insikter till en skola som dagligen kritiseras allt hårdare, skriver Simon Hellman och David Waltersson i Venue.

Antologi ifrågasätter skolans normer

En ny bok har samlat forskare från olika delar av världen för att ge alternativa berättelser om hur skolan bidrar till att kategorisera elever som normala och onormala. Läs i LiU-nytt.

Andreas Fejes

"Björklund föreslår tidigare betyg mot bättre vetande"

Om politiker tar forskningsläget på allvar skulle populistiska förslag såsom betyg i lägre åldrar läggas åt sidan. Snarare borde satsningar riktas in mot att öka lärares bedömningskompetens, skriver professor Andreas Fejes, Linköpings universitet i SvD.

- Björklund och jag är överens om att en central uppgift för att positivt utveckla svensk skola är att ställa krav på elever, men jag vill uppmana politiker, oavsett politisk färg, att ta seriöst på forskningsläget när reformer i skolan genomförs, skriver Fejes i en replikväxling med utbildningsminister. Läs debatten i SvD.

På gång

2014-10-08

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
"Bjud in lärarna i forskningen!" - Lisa Björklund Boistrup & Joakim Samuelsson, Linköpings universitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Hus I:2, rum 265 (I:207)
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

2014-10-15

Interventioner för individer med lässvårigheter

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Stefan Gustafson, biträdande professor i pedagogik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2014 och är öppen för alla.
Sista anmälningsdag: 2014-10-10
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Eklundska salen, I:101, hus I
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-09-12