Göm menyn
YoutubeYouTube | 
TwitterTwitter | 

 


Välkommen till Utbildningsvetenskap
och Lärarutbildning vid LiU

Vad säger forskningen om orsaker till mobbning? Hur arbetar elever i grupp?
Vad vet vi egentligen om betyg, läxor och lek i pedagogikens värld?
Hur undervisar man i svenska för små barn?

Om det och mycket mer kan du läsa om på vår forskningswebb om skola och utbildning.
Webbsidan riktar sig inte minst till lärare, skolpolitiker och –tjänstemän. Därför har
den så långt möjligt byggts upp kring konkreta sökord som ”Mobbning”, ”Etik”,
”Betyg och bedömning”, ”Ledarskap”.

Karin Mårdsjö Blume
Dekanus

 


Lärarstudent

PennaSidor för dig som är antagen till en av LiU:s  lärarutbildningar.
 

lärarutbildning

BöckerVälkommen till en ovanligt komplett lärarutbildning!

Forskning

Forskning Forskning om utbildning och lärande på LiU.

 

Lärarrummet

Huvud Där utbildning, fort- bildning, forskning och skola möts.

 

 


Nyheter

Pratbubblor

Vad händer i mötet mellan andraspråkselever och det nationella provet i naturvetenskap?

Elever med svenska som andraspråk står inför en dubbel uppgift i skolan. De ska lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska lära sig vad som krävs i de olika ämnena. Genom muntliga samtal kan elever med arabiska som förstaspråk lättare visa sina kunskaper i naturvetenskap, skriver Maria Eriksson i Venue.

Jörgen och Karin

Kedjan går vidare

Vid årets sista SUV-möte överlämnade avgående dekan Karin Mårdsjö Blume dekankedjan till Jörgen Nissen som tillträder 1 januari.

Mer om Jörgen Nissen kan du läsa på hans hemsida på http://www.isv.liu.se/medarbetare-vid-isv/nissen-jorgen?l=sv

 

 

På gång

2015-01-22

"RTI Masken” Ett samarbetsprojekt mellan LIU och Linköpings kommun vad gäller matematiksvårigheter i grundskolan.

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Rickard Östergren, IBL föreläser i seminarieserien i specialpedagogik. Eventuella textunderlag till seminarierna finns utlagda för kopiering på bokhyllan utanför seminarierummet Forskaren, I:207, ca 1 vecka före seminariet.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: I:207, Forskaren
För mer information kontakta Dörte Bernhard, e-post dorte.bernhard@liu.se.

Kontakta oss

Kontakta kansliet för Utbildningsvetenskap
 

Genvägar


Venue

Fortbildning

 

 Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-12-19