Göm menyn

Fältområden och fältmentorer

Bilder

 


Verksamhetsområden

Följ nedanstående symboler för att se vilka verksamhetsområden som ingår i fältområdet.

Symbol med grått hus - symboliserar verksamhetsområde Förskola• Förskola 

Symbol med grönt hus - symboliserar verksamhetsområde Förskoleklass• Förskoleklass

Symbol med orangefärgat hus - symboliserar verksamhetsområde Fritidshem• Fritidshem

Symbol med rött hus - symboliserar verksamhetsområde Grundskolans tidigare år• År 1-3

Symbol med lila hus symboliserar verksamhetsområde Grundskolans senare år• År 4-6

• År 7-97-9

Symbol med blått hus - symboliserar verksamhetsområde Gymnasiet• Gymnasium

 


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jul 01 11:15:50 CEST 2013