Göm menyn

Studentsidor för Kognitionsvetenskapliga programmet

 Kognitionsvetenskap


Det Kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet har hög kvalitet (Högskoleverkets utvärdering 2012). Masterprogrammet har mycket hög kvalitet.

Denna sida vänder sig till dig som studerar på det Kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet. Här finner du information om utbildningen och studieadministrativa frågor.

Personal på programmet: 

Bra-att-ha-länkar för kognitionsvetare på LiU:


Nyheter

2015-01-28. "A match made in #UX heaven". Visma Commerce berättar om KogVets fadderföretagsprogram.

2015-01-26. Rättade ett fel i examinationsschemat under Dokument och blanketter.

 

2015-01-20. Uppdaterade litteraturlistan för VT16 under Dokument och blanketter.

2015-01-18. Uppdaterade examinationsschemat under Dokument och blanketter.

2015-10-27. Uppdaterade examinationsschemat under Dokument och blanketter.

2015-09-11. Nytt blockschema (se Dokument och blankett) och ny sida med kurser. Kurserna har nu lagts så att de aldrig är fler än två kurser parallellt i syfte att minska negativ stress.

2015-08-12. Uppdaterade examinationsschemat och litteraturlistan under Dokument och blanketter.

2015-06-10. Uppdaterade studieguiden under Dokument och blanketter.

2015-05-28. Uppdaterade alumniporträtten.

2015-04-23. Tid och lokal för ordinarie upprop för nya kogvetare höstterminen 2015: 12 aug kl 9.15 i S26 (karta). Reservupprop är samma dag i S27 (karta) kl 10.15.

2015-03-16. Kognitionsvetare vann tillsammans med GDK:are och medietekniker Hack for Sweden Award med sitt bidrag Varsko. Ta reda på mer på LiUs hemsida, Ny Teknik, Affärsliv, Sveriges Radio, och YouTube. Stort grattis till Emma, Johan, Olivia och Erik!

2015-01-26. Uppdaterade examinationsschemat och litteraturlistan under Dokument och blanketter.

2014-12-11. Jag har uppdaterat Efter studierna efter en alldeles färsk alumniundersökning och även laddad upp resultatet av den undersökningen i en PDF.

2014-11-18. Jag har uppdaterat Rekommendationer om examination och kursupplägg på kogvet. Särskilt om litteraturgranskning, seminarier, och grupparbeten (planering, arbetsfördelning, gruppkontrakt). Jag har också gjort mindre revideringar om copyright och IPR. 

2014-08-18. Uppdaterade examinationsschemat under Dokument och blanketter.

2014-08-18. Uppdaterade litteraturlistan och blockschemat under Dokument och blanketter.

2014-08-14. Uppdaterade litteraturlistan och studieguiden under Dokument och blanketter 

2014-08-07. Vi kommer ha reservupprop via telefon istället för i sal. Det innebär att vi ringer upp reserver i den ordning som fastställts i antagningen. Vi ringer onsdag den 13/8 kl. 13-14. Se till att ditt telefonnummer på antagning.se stämmer.  

2014-06-11. Upprop kommer att vara onsdag 13/8 kl. 9:15 i S26 och reservuppropet kl 10:15 samma dag i S25

2014-05-26. Länkade upp alla elektroniskt publicerade uppsatser från kandidat, magister och masterprogram till höger.

2014-04-30. Upprop kommer att vara onsdag 13/8 kl. 9:15, och reservuppropet kl 10:15 samma dag. Lokal är inte bestämt än.

2014-01-24. Uppdaterade kurslistan med korrekta kurskoder för kandidatuppsats och avslutningskurs. Uppdaterade examinationsschemat för VT14.

2014-01-24. Varje årskurs på KogVet har representanter i programrådet. Varje årskurs har även två kursutvärderare. De kan ta upp saker å era vägnar. Studentsektionens ordförande och sektionens utbildningsutskotts ordförande är också med i programrådet. Tillsammans styr vi KogVet åt rätt håll. Läs mer under Studentinflytande.

2014-01-10. Uppdaterade litteraturlista för VT14.

2013-11-22. Uppdaterade litteraturlista, kurslista och öppettider på IBLs tentamensutlämning.

2013-09-17. Veckans gästblogginlägg på LiU Alumni är av Anna Grandt kogvet-alumn och heter "Kogvetare i verkligheten".

2013-09-10. Varifrån kommer årets nyantagna KogVetare? Karta

2013-08-21. Fixade en felaktig kurskod i blockschemat. 

2013-08-20. Uppdaterade listan med kurser för det nya läsåret. 

2013-08-20. La till information om IPR i projekt med externa parter under "Om examination och kursupplägg" i menyn till vänster. 

2013-08-14. Uppdaterade litteraturlistan för ht13 under Dokument och blanketter i menyn till vänster. 

2013-08-14. Upprop har varit. Nu börjar Nolle-P. Välkomna nya kogvetare!

2013-06-03. Upprop för de som ska börja ettan på det kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet är kl 9 den 14 augusti i S26 i C-huset. Reservupprop är kl 10 i S25. 

2013-04-24. Per Ola Kristensson som är gammal kogvetare är med i TechCrunch med sin forskning om textinmatning och har dessutom utsetts till medlem i the Royal Society of Edinburgh Young Academy of Scotland.

2013-04-22. La upp en PDF med sammanfattningarna från alla uppsatser på kandidaten och mastern i spalten till höger. 

2013-03-04. Fixade trasiga länkar till utbildningsplaner under Dokument och blanketter i menyn till vänster. 

2013-03-04. Uppdaterade examinationsschemat under Dokument och blanketter i menyn till vänster. 

2013-02-28. KogVet har ett nytt branschråd som kommer att vara med på programrådets årliga internat:

  • Jens Alfredson, Specialist HMI, Saab Aeronautics
  • Johanna Hultcrantz, Chief of Innovation, Cambio Healthcare Systems
  • Jenny Johansson, Interaktionsdesigner, Usify
  • Åsa Skagerhult, Owner, Usability Consultant and Technical Writer, Skagerhult Information

 

 

 

UPPSATSER

Nedan kan du finna uppsatser från de kognitionsvetenskapliga utbildningsprogrammen (kandidat, magister och master). 

 

KOGVET SOUNDTRACK

Sammansatt med hjälp av Linköping University CogSci Alumni. Finns även som playlist till Spotify.Sidansvarig: mattias.arvola@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-01-29