Göm menyn

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Sjukgymnast


För fysioterapeuter från Linköpings universitet står många dörrar öppna. En stor andel arbetar inom landstingets sjukvård, men många jobbar också inom kommunal verksamhet, företagshälsovård och med hälsofrämjande insatser av olika slag. Som grund för dem alla ligger gedigna kunskaper om människans rörelse och aktivitet, och hur man undersöker, förebygger och behandlar funktionsnedsättningar.

Centrala begrepp i fysioterapeututbildningen är rörelse, hälsa och interaktion – ämnen som du studerar både ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Som fysioterapeut är det viktigt att arbeta förbyggande, vilket till stor del innefattar att kommunicera och motivera till hälsa genom rörelse. Därför ingår även ämnen som pedagogik och psykologi, ledarskap och marknadsföring i utbildningen.

 

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 17 (Idrott och hälsa A*, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A)
eller
Områdesbehörighet A15 (Idrott och hälsa 1*, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2)
Studiestart: Höstterminen 2016 och vårterminen 2017
Anmälningskod: LIU-50322
Studietakt: Helfart
Ort: Linköping.
Den verksamhetsförlagda utbildningen kan för närvarande ske i Östergötlands, Jönköpings, Kalmar eller Örebro län.
Nivå: Grundnivå

 

Susanna, bloggande student

Susanne, bloggande studentSkriver om hur livet som fysioterapeutstudent ser ut dagligen - en blandning av anatomi, fysiologi, färdighetsträning, lite tentaplugg och en och annan kafferast. Pendlar dagligen till US från Tranås.

Läs Susannas blogg

20161024 (susgu013, 2016-10-24)
20161023 (susgu013, 2016-10-23)
20161021 (susgu013, 2016-10-21)

Efter utbildningen

Som fysioterapeut kan du arbeta inom landsting, kommun eller privat verksamhet. Andra arbetsområden är företagshälsovård, friskvård och pedagogiskt arbete. Utbildningen förbereder dig även för arbetsledande uppgifter, fortsatta studier, forskning och utvecklingsarbete samt internationellt arbete.

Intervju med en student på utbildningen


Studiestart vår 2017

StängtStängt för ansökan.
 

 

Länkar om programmet

 

Mer om att plugga på LiU

 

Kontaktperson

Epostadressen nedan går till
Gunilla Åberg, studievägledare

studievagledare.fys@medfak.liu.se

 

Skicka en fråga

Mitt namn är:

Min e-mail är:

Min fråga är:Sidansvarig: webbredaktoren@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-18