Göm menyn

Fysik och nanovetenskap, 180 hp

Fysik och nanovetenskap, 180 hp


En fysiker arbetar oftast med teknik- och materialutveckling i forskningsintensiva branscher, men är, med sin förmåga att lösa problem och göra analyser och prognoser, också en värdefull tillgång i andra verksamheter.

Fysik och nanovetenskap handlar om att känna till och förstå alla de beståndsdelar som bygger upp såväl universum som materia och material, från den största till den minsta skalan. Här läser du kurser inom teoretisk fysik, kvantmekanik, nanofysik och nanoteknik, och studerar på nära håll material och fenomen som grafen och spinntronik. Det är avancerat, gränsöverskridande – och sällan vardagligt.

 

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet
samt
Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
eller
Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
Studiestart: Höstterminen 2014
Anmälningskod: LIU-50175
Studietakt: Helfart
Ort: Linköping
Nivå: Grundnivå

 

Studentbloggar


Efter utbildningen

Som fysiker en utvecklad förmåga att lösa problem, vilket är en värdefull tillgång inom i stort sett allt utvecklingsarbete, inom både näringsliv och offentlig sektor. Materialområdet är ett nationellt prioriterat forskningsområde och fysiker inom detta område är eftertraktade både i industrin och på svenska och utländska universitet. Teoretiska fysiker arbetar ofta med teknik- och materialutveckling men kan med sina kunskaper i analys arbeta inom helt andra områden som till exempel försäkringsbranschen eller finansmarknaden. Det finns också möjligheter att vidareutbilda sig på olika sätt för den som vill bli ämneslärare i grundskolan eller gymnasiet.

Livet som student på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


länkar om programmet

 

Mer om att plugga på LiU

 

Linda, tidigare student

Linda, tidigare studentNamn: Linda Robinson

Jobb: Regionchef Propia

Till intervjun med Linda

Kontaktperson

Formuläret nedan går till studievägledare vid Tekniska högskolan.

 

Skicka en fråga

Mitt namn är:

Min e-mail är:

Min fråga är:Sidansvarig: webbredaktoren@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-29