Göm menyn

Behörighet för studier på avancerad nivå

Examen från grundnivå

För att få börja ett program på avancerad nivå krävs att du har en examen från grundnivå på minst 180 hp.

Dessutom krävs förkunskaper som är specifika för varje program. Vilka de är framgår under rubriken särskilda förkunskaper i beskrivningen av programmet.

Läs mer om behörigheter för studier på avancerad nivå på www.antagning.se

Förhandsbesked om examen

Om du är registrerad på sista terminen på ett program som leder till kandidatexamen eller motsvarande och har högst 30 hp kvar till examen kommer särskild prövning att göras för att kunna avgöra eventuell villkorlig behörighet till program på avancerad nivå. Om det av inskickade dokument är svårt att avgöra din behörighet måste du skicka in ett förhandsbesked från examensenheten.

Förhandsbeskedet skickas in samtidigt med ansökan, tillsammans med övriga handlingar du vill åberopa eller efter att meddelande lämnats på Dina sidor på antagning.se om att komplettering måste göras med förhandsbesked.

Språkkrav

För program på avancerad nivå med svenska som undervisningsspråk krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet, till exempel svenska B och engelska A.

För program med engelska som undervisningsspråk krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B.


Sidansvarig: antagning@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 31 10:00:24 CEST 2015