Göm menyn

Förbättringskunskap: Att initiera, leda och handleda förbättringsprocesser, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är engagerad i eller har intresse för förbättringskunskap/transformationskunskap (Profound Knowledge of Improvement) och verksamhetsutveckling inom olika typer av organisationer, t ex inom hälso- och sjukvård, omsorg, skola, kommunal verksamhet samt lärande och utveckling i arbetslivet, t ex industrin.

Kursen utgör ett komplement till kursen Förbättringskunskap, lärande och informationskompetens och ger kompletterande och fördjupade perspektiv på området förbättringskunskap, men kan läsas fristående. Kursen är internetbaserad och kan läsas på distans likaväl som på Campus. Campuskursen ges på kvällstid.

Nivå: Grundnivå 1
Kursansvarig institution: BIBL
Kontaktpersoner:  Agneta Lantz, 013-281919, agneta.lantz@liu.se

Särskilda förkunskapskrav: Kursdeltagarna förväntas ha vissa förkunskaper i förbättringskunskap från kursen Förbättringskunskap, lärande och informationskompetens (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper inom områden som ledarskap, organisationsteori, pedagogik, omvärldsanalys, psykologi eller lärarutbildning (avgörs i samråd med examinator).


Kursinformation:
Kursstart:  Höstterminen  2013
Anmälningskod:  LIU-45409
Urval:  BP
Antal platser:  5
Studieform:  Internetbaserad distansutbildning
Ort:  Ortsoberoende
Period:  201346 - 201404


Kursinformation:
Kursstart:  Vårterminen  2014
Anmälningskod:  LIU-4540E
Urval:  BP
Antal platser:  5
Studieform:  Internetbaserad distansutbildning
Ort:  Ortsoberoende
Period:  201413 - 201423


Länkar


Sidansvarig: Se kursens kontaktpersoner ovan
Senast uppdaterad: 2015-01-30