Göm menyn

Sociologi 3, fördjupningskurs, 30 hp

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla förmågan till självständig analys av olika samhälleliga och sociala fenomen.

Nivå: Grundnivå 2
Kursansvarig institution: Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kontaktpersoner:  Maude Tillfeldt, 013-281839, maude.tillfeldt@liu.se
 Studievägledare, 013-282130, 013-282228, studievagledare@ibl.liu.se

Särskilda förkunskapskrav: Godkänd Sociologi grundkurs, 30 hp och genomgången Sociologi fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända, vari ska ingå Sociologisk metod med kvantitativ inriktning 7,5 hp och Uppsats 7,5 hp (motsv.).


Kursinformation: Upprop: Reserver:
Kursstart:  Höstterminen  2012 Datum: 2012-08-27 Datum: 
Anmälningskod:  LIU-41451 Tid:  08;15 Tid: 
Urval:  AP Hus:  D Hus: 
Antal platser:  20 Sal:  D315 Sal: 
Studieform:  Helfart Kallelse:  Per brev
Ort:  Linköping
Period:  201235 - 201303


Kursinformation: Upprop: Reserver:
Kursstart:  Vårterminen  2013 Datum: 2013-01-23 Datum: 
Anmälningskod:  LIU-41452 Tid:  08-12 Tid: 
Urval:  AP Hus:  D Hus: 
Antal platser:  20 Sal:  D315 Sal: 
Studieform:  Helfart Kallelse:  Per brev
Ort:  Linköping
Period:  201304 - 201323


Länkar


Sidansvarig: Se kursens kontaktpersoner ovan
Senast uppdaterad: Fri Feb 14 03:49:48 CET 2014