Göm menyn

Introduktion till etologi, 7,5 hp

Kursen kommer att ge en introduktion till etologin, läran om djurs beteende. Bland momenten ingår beteendets orsaker, fysiologiska samband, samt beteendets utveckling såväl under evolutionen som under individens livstid. En stor del av kursen kommer att ägnas etologiska tillämpningar, t ex inom lantbrukets djurhållning, försöksdjursbiologi samt sällskapsdjurens situation.

Kursen är en distanskurs och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av svensk kurslitteratur, diskussioner och självrättande kunskapstester, allting handlett över internet. Kursen inbegriper en enklare praktisk observationsstudie.

Nivå: Grundnivå 1
Kursansvarig institution: Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi
Kontaktpersoner:  Thomas Östholm, thoos@ifm.liu.se


Kursinformation: Upprop: Reserver:
Kursstart:  Höstterminen  2016 Ingen uppropsinformation finns tillgänglig ännu.  Ingen uppropsinformation för reserver finns tillgänglig ännu. 
Anmälningskod:  LIU-18105    
Urval:  BP
Antal platser:  60
Studieform:  Internetbaserad distansutbildning
Ort:  Ortsoberoende
Period:  201635 - 201651
Studieavgift:  17500 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz.


Länkar


Sidansvarig: Se kursens kontaktpersoner ovan
Senast uppdaterad: Mon Jan 23 02:26:17 CET 2017