Göm menyn

Entreprenörskap - vård och omsorg , 8 hp

Kursen ger kunskaper och förmågor inom området entreprenörskap, med särskilt fokus på start av nya verksamheter inom offentliga tjänster, i synnerhet tjänster inom medicin, vård och omsorg.

Undervisningen sker på distans och är organiserad i form av föreläsningar, lektioner/workshops, eget arbete och arbete i grupp. Undervisningen bygger på student-interaktiva arbetsformer, vilket innebär att studenten har ett eget ansvar att ta en aktiv del i undervisningens olika moment. För att underlätta såväl ett aktivt lärande som interaktivitet använder vi oss av elektroniska lärplattformar.

Nivå: Grundnivå 1
Kursansvarig institution: Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kontaktpersoner:  Charlotte Norrman, charlotte.norrman@liu.se


Kursinformation: Upprop: Reserver:
Kursstart:  Vårterminen  2017 Ingen uppropsinformation finns tillgänglig ännu.  Ingen uppropsinformation för reserver finns tillgänglig ännu. 
Anmälningskod:  LIU-12134    
Urval:  BP
Antal platser:  30
Studieform:  Halvfart, distans
Ort:  Ortsoberoende
Period:  201705 - 201720
Studieavgift:  9350 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz.


Sidansvarig: Se kursens kontaktpersoner ovan
Senast uppdaterad: Mon Jan 16 02:28:40 CET 2017