Göm menyn

Utställningsgestaltning i historisk miljö, 7,5 hp

Utgångspunkten för kursen är att skapa en lärsituation i en verklig miljö. I år utgörs uppgiften av att sammanföra pedagogiska och estetiska krav i en historisk miljö med begränsade möjligheter. Kursen utgår från det befintliga Hospitalsmuseet i Vadstena. Under kursen får de en inblick i vårdhistoria, arkivkunskap, källkritik, etik och utställningsproduktion. Kursens inleds teoretiskt, för att alltmera övergå praktiskt.

Vecka 24-26 pågår föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete som avslutas med Vernissage. Vecka 27-28 skriver kursdeltagarna ett eget arbete som inlämnas för examination.

Nivå: Grundnivå 1
Kursansvarig institution: Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Kontaktpersoner:  Björn Ivarsson Lilieblad, 013-28 56 31, bjorn.ivarsson.lilieblad@liu.se
 Claes Westling, 010-476 87 31, claes.westling@riksarkivet.se

Urvalsgrupper Bedömning av särskilda förkunskaper och rangordning görs av kursansvarig, och baseras på såväl dokumenterad utbildning som erfarenhet.

Särskilda förkunskapskrav: Dokumenterad praktisk erfarenhet inom utställningsområdet och studenter på linjer/program med anknytning mot utställningsmediet.


Kursinformation: Upprop: Reserver:
Kursstart:  Sommarterminen  2014 Ingen uppropsinformation finns tillgänglig ännu.  Ingen uppropsinformation för reserver finns tillgänglig ännu. 
Anmälningskod:  LIU-34208    
Urval: 
Antal platser:  15
Studieform:  Helfart
Ort:  Vadstena
Period:  201424 - 201428
Studieavgift:  13748 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz.


Länkar


Sidansvarig: Se kursens kontaktpersoner ovan
Senast uppdaterad: 2015-01-30