Göm menyn

Ljudkultur - Ljudlandskap och skapande av ljud, avancerad, 30 hp

Kursen behandlar den växande betydelsen av ljud i dagens kultur och det offentliga ljudlandskapet. Den avancerade nivån på kursen innebär ett självständigt och omfattande arbete. Fokus ligger på ett projekt med praktisk eller konstnärlig produktion. Inriktningen är valbar, men produktionen ska vara möjlig att publicera och gärna vara externt förankrad i den omgivande kultur och medievärlden. Parallellt med produktionen görs en teoretisk fördjupning i form av essä- och rapportskrivande.

Nivå: Avancerad nivå
Kursansvarig institution: Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Kontaktpersoner:  Ulrika Sund, 011-36 31 93, ulrika.sund@liu.se
 Lars Jonsson, 011-363172, lars.jonsson@liu.se

Särskilda förkunskapskrav: Studier motsvarande kandidatnivå (180hp) inom för kursen relevanta områden som ljudproduktion, musikvetenskap, musikproduktion eller motsvarande. Alternativt 3 års yrkeserfarenhet på heltid inom nämnda område. Svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.


Kursinformation: Upprop: Reserver:
Kursstart:  Höstterminen  2014 Datum: 2014-08-20 Datum: 
Anmälningskod:  LIU-46475 Tid:  10.15 Tid: 
Urval:  AP Hus:  Spetsen Hus: 
Antal platser:  6 Sal:  SP31 Sal: 
Studieform:  Helfart Kallelse:  På telefon
Ort:  Norrköping
Period:  201434 - 201503
Studieavgift:  69990 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz.


Länkar


Sidansvarig: Se kursens kontaktpersoner ovan
Senast uppdaterad: 2015-01-31