Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.


Ljudkultur - Ljudlandskap och skapande av ljud, avancerad, 30 hp

Kursen behandlar den växande betydelsen av ljud i dagens kultur och det offentliga ljudlandskapet. Den avancerade nivån på kursen innebär ett självständigt och omfattande arbete. Fokus ligger på ett projekt med praktisk eller konstnärlig produktion. Inriktningen är valbar, men produktionen ska vara möjlig att publicera och gärna vara externt förankrad i den omgivande kultur och medievärlden. Parallellt med produktionen görs en teoretisk fördjupning i form av essä- och rapportskrivande.

Nivå: Avancerad nivå
Kursansvarig institution: Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Kontaktpersoner:  Ulrika Sund, 011-36 31 93, ulrika.sund@liu.se
 Lars Jonsson, 011-36 31 72, lars.jonsson@liu.se

Särskilda förkunskapskrav: Studier motsvarande kandidatnivå (180hp) inom för kursen relevanta områden som ljudproduktion, musikvetenskap, musikproduktion eller motsvarande. Alternativt 3 års yrkeserfarenhet på heltid inom nämnda område. Svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.


Kursinformation: Upprop: Reserver:
Kursstart:  Höstterminen  2016 Datum: 2016-08-23 Datum: 
Anmälningskod:  LIU-46475 Tid:  10.15 Tid: 
Urval:  AP Hus:  Kopparhammaren 7 Hus: 
Antal platser:  10 Sal:  KH453 Sal: 
Studieform:  Helfart Kallelse:  På telefon
Ort:  Norrköping
Period:  201634 - 201703
Studieavgift:  69990 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz.


Länkar


Page manager: See the contact person above
Last updated: Sat Jan 21 02:22:43 CET 2017