Göm menyn

Engelska 3, uppsats, 15 hp

Kursen avser halva den tredje terminens studier i engelska. Utbildningens mål är att ge avancerad färdighet i användning av engelska i skrift, samt en fördjupad inblick i vetenskaplig teori och metod. Detta görs genom att studenten skriver ett självständigt examensarbete om 15 hp inom antingen engelsk litteratur- eller språkvetenskap.

Nivå: Grundnivå 2
Kursansvarig institution: Institutionen för kultur och kommunikation
Kontaktpersoner:  Margareta Clarke, 013-282807, malgorzata.clarke@liu.se
 Gunilla Christiansen, 013-281859, gunilla.christiansen@liu.se

Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Engelska, grundkurs och Engelska, fortsättningskurs med minst 52,5 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov samt projektarbete (motsvarande).


Kursinformation: Upprop: Reserver:
Kursstart:  Höstterminen  2015 Datum: 2015-08-18 Ingen uppropsinformation för reserver finns tillgänglig ännu. 
Anmälningskod:  LIU-43153 Tid:  15.15-16.00  
Urval:  PG Hus:  Key Huset
Antal platser:  5 Sal:  IKK 4410 KVA konfrum
Studieform:  Halvfart
Ort:  Linköping
Period:  201535 - 201603
Studieavgift:  23745 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz.


Kursinformation: Upprop: Reserver:
Kursstart:  Vårterminen  2016 Datum: 2016-01-26 Ingen uppropsinformation för reserver finns tillgänglig ännu. 
Anmälningskod:  LIU-43154 Tid:  15.15-17.00  
Urval:  PG Hus:  Key Huset
Antal platser:  5 Sal:  IKK 4410 KVA konfrum
Studieform:  Halvfart
Ort:  Linköping
Period:  201604 - 201623
Studieavgift:  23745 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz.
  
Till anmälan på antagning.se (öppnas i ett nytt fönster eller ny flik) >>


Länkar


Sidansvarig: Se kursens kontaktpersoner ovan
Senast uppdaterad: 2015-12-02