Göm menyn

Engelska 3, uppsats, 15 hp

Kursen avser halva den tredje terminens studier i engelska. Utbildningens mål är att ge avancerad färdighet i användning av engelska i skrift, samt en fördjupad inblick i vetenskaplig teori och metod. Detta görs genom att studenten skriver ett självständigt examensarbete om 15 hp inom antingen engelsk litteratur- eller språkvetenskap.

Nivå: Grundnivå 2
Kursansvarig institution: Institutionen för kultur och kommunikation
Kontaktpersoner:  Margareta Clarke, 013-282807, malgorzata.clarke@liu.se
 Gunilla Christiansen, 013-281859, gunilla.christiansen@liu.se

Särskilda förkunskapskrav: Genomgången Engelska, grundkurs och Engelska, fortsättningskurs med minst 52,5 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov samt projektarbete (motsvarande).


Kursinformation: Upprop: Reserver:
Kursstart:  Höstterminen  2016 Ingen uppropsinformation finns tillgänglig ännu.  Ingen uppropsinformation för reserver finns tillgänglig ännu. 
Anmälningskod:  LIU-43153    
Urval:  PG
Antal platser:  5
Studieform:  Halvfart
Ort:  Linköping
Period:  201635 - 201703
Studieavgift:  23745 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz.


Kursinformation: Upprop: Reserver:
Kursstart:  Vårterminen  2017 Ingen uppropsinformation finns tillgänglig ännu.  Ingen uppropsinformation för reserver finns tillgänglig ännu. 
Anmälningskod:  LIU-43154    
Urval:  PG
Antal platser:  5
Studieform:  Halvfart
Ort:  Linköping
Period:  201704 - 201723
Studieavgift:  23745 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz.


Länkar


Sidansvarig: Se kursens kontaktpersoner ovan
Senast uppdaterad: 2016-05-26