Göm menyn

Samverkan - Fotografi av Jonas gardell med 3D glasögon

Linköpings universitet omvandlar kunskap till nytta

Den innovativa miljön och avancerade spetsforskningen vid Linköpings universitet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa nya arbetstillfällen och ökad konkurrenskraft i regionen.  LiUs kunskap och innovationskraft är till konkret nytta för samhället, näringslivet och många enskilda invånare.

Linköpings universitet har till uppgift att utbilda studenter, bedriva forskning och samverka med omgivande samhälle.  I samverkansuppgiften ingår bland annat verksamheter som forsknings- och utvecklingsarbete i samarbete med näringslivet, affärsutveckling av idéer och forskningsrön från studenter och forskare vid universitetet, nätverkande och kunskapsspridning, samverkan med skolor och studentprojekt.


Nyheter

Magnus Berggren

95 forskarmiljoner till LiU

Professorerna Magnus Berggren, Patrick Doherty och Erik Janzén får tillsammans mer än 95 miljoner kronor från SSF:s utlysningar Smarta system och Materialvetenskap.

Wematters lokal i inkubatorn Lead

Tre bolag med LiU-rötter på 33-listan

Againity, Amra och Wematter är med på årets lista över de 33 hetaste teknikföretagen.

Fullsatt i Visionen

WASP:s forskarskola är i gång

Robothänder som kan greppa som en människohand och automatiska lastbilar i kolonn var två projekt som presenterades forskarskolan höll startkonferens.

Fler nyheter

Möjligheter till samarbete

 


 

Filmer

Kulipa och AMRA  - Två case för LiU Innovation

 

Expanding Excellence - LiU:s nationella fundraisingkampanj
Sidansvarig: bjorn.stafstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-29