Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitet publiceras på Newsdesk.

Flygteknik i gröna näringen: Framtid för Sverige (Linköpings universitet, 2015-07-02)

Obemannade flygande farkoster kan bli Sveriges nästa stora exportprodukt, inte minst för användning inom de gröna näringarna. 70 procent mer mat måste pro-duceras inom 30 år samtidigt som fossila bränslen ska ersättas av fossilfria. I ett seminarium under Almedalsveckan visar LiU-forskarna Per Frankelius och Fredrik Gustavsson flygteknikens möjligheter.

Klimatanpassning kan drabba utsatta grupper (Linköpings universitet, 2015-07-02)

Trots det positiva med att länder anpassar samhället till ett förändrat klimat kan insatserna som görs slå fel och drabba redan utsatta grupper

Låg risk att donatorbarn med genetiska band skaffar barn ihop (Linköpings universitet, 2015-06-30)

Allt fler barn kommer till genom assisterad befruktning. Men tydliga regelverk saknas inom vården. Nu visar Linköpingsforskare att risken för att donatorbarn med genetiska band skaffar barn ihop är låg – mindre än en procent – om donatorn inte ger upphov till fler än tio barn.

LiU i Almedalen: Oligopolen tar över inom vården (Linköpings universitet, 2015-06-25)

Linköpings universitet bjuder in till ett antal angelägna seminarier under Almedalsveckan. Företagandet inom vården, alkoholberoende, boendesegregation och övergången till fossilfria bränslen är viktiga välfärdsfrågor som tas upp under eftermiddagen den 29 juni 2015.

Okey med statliga knuffar i rätt riktning (Linköpings universitet, 2015-06-24)

Acceptansen för att staten aktivt försöker påverka individer att ta beslut som är gynnsamma både för individ och samhälle – så kallad nudging – är stor både i Sverige och USA.

LiU i Almedalen: Fossilfritt? Javisst! (Linköpings universitet, 2015-06-24)

Linköpings universitet bjuder in till ett antal angelägna seminarier under Almedalsveckan. Fossilfria bränslen, alkoholberoende, boendesegregation och företagandet inom vården är viktiga välfärdsfrågor som tas upp under eftermiddagen den 29 juni.

Linköpings universitet lanserar ny modell för affärsutveckling: NPK (Linköpings universitet, 2015-06-24)

Borgeby Fältdagar, juni 2015: Affärsutveckling är ett hett ämne inom de gröna näringarna och behov finns av vässade metoder. Linköpings universitet lanserar ett nytt koncept för att utveckla affärerna riktat till entreprenörer inom de gröna näringarna, NPK. Akronymen står för Nytta, Produkt och Kommunikation. Konceptet är baserat på forskning inom projektet Grönovation.

LiU i Almedalen: Datorn avslöjar segregationens mekanismer (Linköpings universitet, 2015-06-23)

Linköpings universitet in till ett antal angelägna seminarier under Almedalsveckan. Den ökande segregationen, alkoholberoende, företagandet inom vården och övergången till fossilfria bränslen är viktiga välfärdsfrågor som tas upp under eftermiddagen den 29 juni 2015.

Arbetets organisation påverkar hälsa och produktivitet (Linköpings universitet, 2015-06-23)

Att känna arbetsglädje på jobbet är långtifrån självklart. En ny avhandling visar hur arbetets organisering, men även det sociala klimatet på jobbet, påverkar både hälsa och produktivitet i arbetet.

LiU i Almedalen: Kampen mot drogsuget (Linköpings universitet, 2015-06-22)

Även i år bjuder Linköpings universitet in till ett antal angelägna seminarier under Almedalsveckan. Alkoholberoende, boendesegregation, företagandet inom vården och övergången till fossilfria bränslen är viktiga välfärdsfrågor som tas upp under eftermiddagen den 29 juni.

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Page manager: lennart.falklof@liu.se
Last updated: 2012-05-22