Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitet publiceras på Newsdesk.

Världens fordonsexperter samlas i Kolmården (Linköpings universitet, 2016-06-17)

Experter från forskning och industri träffas under fem dagar, 19-23 juni, för att utbyta erfarenheter och få del av de senaste rönen kring framtidens rena, effektiva, säkra och självkörande fordon. LiU-professorn Lars Eriksson är värd för symposiet och ordförande i organisationskommittén som bestått av personer från Volvo, Chalmers, LiU och Sophia University i Japan.

Att stärka immunförsvaret kan vara lösningen för behandling av tuberkulos (Linköpings universitet, 2016-06-16)

Forskare vid Linköpings universitet har gjort fynd som kan bidra till hur man i framtiden tar fram nya vaccin och behandlingsalternativ för tuberkulos. Resultaten har publicerats i Scientific Reports, en systertidning till den högt ansedda tidskriften Nature.

Nya logistikföretag underlättar byggandet (Linköpings universitet, 2016-06-14)

En helt ny typ av företag växer fram inom byggbranschen vars uppgift är att hålla reda på flöden av material, maskiner och människor. Andreas Ekeskär, doktorand i bygglogistik, Linköpings universitet, Campus Norrköping, har i sin licentiatavhandling studerat tredjepartslogistiken som visar sig spara både tid och pengar.

Det etiska i medicinska åldersbedömningar (Linköpings universitet, 2016-06-10)

Om den medicinska åldersbedömningen är osäker – fria hellre än fäll. Det är ett av råden i en etisk analys av medicinska åldersbedömningar som två Linköpingsforskare tagit fram åt Socialstyrelsen.

Pressinbjudan: Internationell konferens om utbildning och genus (Linköpings universitet, 2016-06-09)

Den 15-17 juni samlas forskare från hela världen i Linköping för att diskutera genus, nationalism och intersektionalitet med fokus på skola och utbildning.

Ny metod ska hjälpa deprimerade (Linköpings universitet, 2016-06-08)

En ny behandling mot depression startar nu på Universitetssjukhuset i Linköping. Med magnetisk stimulering av nervceller djupt nere i hjärnan ska svårt deprimerade personer få hjälp. Metoden finns enbart på ett fåtal sjukhus i världen.

Risk att vaccinationskampanjer stänger ute målgrupper (Linköpings universitet, 2016-06-03)

Kampanjer för att få fler unga kvinnor att vaccinera sig mot livmodercancer fokuserar starkt på budskap om omsorg, både samhällets omsorg men även vikten av omsorg om sig själv. Risken finns att sådana kampanjer kan bli moraliserande och exkluderande. Det visar Lisa Lindén i en avhandling vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Akademisk högtid vid Linköpings universitet (Linköpings universitet, 2016-05-25)

På lördag installeras 26 professorer och promoveras 86 doktorer och sex hedersdoktorer vid Linköpings universitet.

I avloppen finns 1TWh biogas att hämta (Linköpings universitet, 2016-05-25)

Nu kan det slås fast: det finns en terawattimme biogas i pappers- och massabrukens avloppsströmmar. Att ha en biogasanläggning på eller i nära anslutning till ett bruk ger även en rad andra fördelar visar en nyligen utkommen forskningsrapport, Biogasproduktion inom svenska pappers- och massaproduktion.

Även mobilappar och spel är energibovar (Linköpings universitet, 2016-05-17)

Ekhiotz Jon Vergara, nybliven doktor vid Linköpings universitet, har utvecklat EnergyBox, ett verktyg som mäter och beräknar hur mycket energi uppkopplade prylar drar, som spel, chatar och appar. Han fann stora skillnader mellan olika appar, spel och tjänster och även stora möjligheter till energieffektivisering.

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Page manager: lennart.falklof@liu.se
Last updated: 2012-05-22