Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitet publiceras på Newsdesk.

Han kan kolla hur roboten mår (Linköpings universitet, 2014-09-23)

Med André Carvalho Bittencourts metod är det möjligt att upptäcka slitage i en robots leder långt innan det leder till problem i produktionen. Metoderna i hans avhandling fungerar lika bra på andra rörliga system i industrin. André Carvalho Bittencourt försvarar i veckan sin doktorsavhandling inom reglerteknik på Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet.

Fredag är forskarnas dag (Linköpings universitet, 2014-09-23)

På fredag, 26 september, bjuder forskare vid Linköpings universitet på offentliga föreläsningar i populära ämnen. De besöker också grundskoleklasser som vill låna en forskare. Det hela är en del i EU-satsningen European Researchers´Night.

IKEA-vd och yttrandefrihetskämpe är Årets alumner vid Linköpings universitet (Linköpings universitet, 2014-09-19)

Peter Agnefjäll, vd och koncernchef för IKEA, och Elnaz Baghlanian, ansvarig för Svenska PEN, har utsetts till Årets alumner vid Linköpings universitet. De tar emot utmärkelsen vid en ceremoni den 3 oktober.

Tuberkulosforskare får Fernströmpriset (Linköpings universitet, 2014-09-19)

Forskaren Maria Lerm söker nya vägar att tillverka ett bättre vaccin mot tuberkulos – sjukdomen som skördar två miljoner människoliv årligen. Nu tilldelas hon Fernströmpriset på 100 000 kronor.

Så förbereds flyktingbarn för ett liv i Sverige (Linköpings universitet, 2014-09-18)

Sverige är ett fritt och jämställt land där den materiella välfärden är självklar och livsstilen aktiv. Det är en bild som ges i de så kallade sverigeprogrammen till barn som ska vidarebosättas till Sverige, enligt en ny avhandling vid Tema barn, Linköpings universitet.

Att läsa med ljudens hjälp (Linköpings universitet, 2014-09-17)

Lyssna och läsa hör ihop. Döva och hörselskadade barn kan därför ha svårt med läsinlärning. I en aktuell avhandling i handikappvetenskap, vid Linköpings universitet, visas hur barn med hörselskador lättare lär sig läsa när lästräningen kombineras med ljud.

Medkänslans kollaps (Linköpings universitet, 2014-09-11)

Ju fler som vädjar till vår medkänsla, desto mer kallsinniga blir vi. Viljan att ge är starkast till en enskild individ. Nu kartläggs de fysiologiska mekanismerna bakom det här beteendet. Daniel Västfjäll, professor i psykologi vid Linköpings universitet, undersöker tillsammans med forskarkollegor i Oregon, USA, mekanismer för mänskligt beslutsfattande.

LiU-forskare vann internationell tävling i datorseende (Linköpings universitet, 2014-09-09)

Forskare på Avdelningen för datorseende vid Linköpings universitet tog hem segern i en internationell tävling, VOT2014. Deras metod att följa rörliga objekt – en bil eller ett ansikte i en folksamling – var den mest noggranna och tillförlitliga. Metoden, som bland annat bygger på flera examensarbeten, är till stor nytta för industrin och har en mängd applikationer.

LiU och Tv: ”Vi måste samverka för att kunna nå våra mål” (Linköpings universitet, 2014-09-08)

På torsdag den 11 september ska Linköpings universitet (LiU) och Tekniska verken (Tv) skriva på ett strategiskt samverkansavtal. Genom detta ska tilltron på fortsatt, förstärkt och långsiktigt samarbete manifesteras och belysas. LiU:s rektor Helen Dannetun och Tekniska verkens vd och koncernchef Anders Jonsson är på plats.

Att lära sig svenska eller lära sig vara svensk? (Linköpings universitet, 2014-09-08)

Svenskundervisning för vuxna immigranter har mer fokus på kultur än på själva språket, vilket tar tid och kraft från själva språkinlärningen. Eleverna ska fostras till att bli bra svenskar och tänka som svenskar, snarare än att lära sig svenska, enligt en ny avhandling vid REMESO, Linköpings universitet.

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Page manager: webmaster@liu.se
Last updated: 2012-05-22