Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitet publiceras på Newsdesk.

Pressinbjudan Invigning av Barnafrid (Linköpings universitet, Mon Dec 05 08:46:45 CET 2016)

Onsdagen den 7 december invigs Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum kring våld och andra övergrepp mot barn, med placering på Linköpings universitet. Vid invigningen medverkar bland annat barnministern Åsa Regnér och framstående forskare inom området.

Linköpings universitet och Linköpings kommun stärker samarbetet (Linköpings universitet, Fri Nov 25 08:00:00 CET 2016)

Måndagen den 28 november kommer Linköpings universitet och Linköpings kommun att teckna avtal om strategisk samverkan. Det sker vid ett evenemang i Linköpings stadshus.

Molekylära kameleonter avslöjar bakteriell biofilm (Linköpings universitet, Wed Nov 23 11:34:00 CET 2016)

Molekyler som byter färg kan användas för att följa i realtid hur bakterier bildar en skyddande biofilm omkring sig. Den nya metoden, som tagits fram i ett samarbete mellan forskare vid Linköpings universitet och Karolinska Institutet, kan på sikt få betydelse inom både sjukvården och livsmedelsindustrin där bakteriers biofilm är ett problem.

Vårdsponsring medför etiska problem i hälso- och sjukvården (Linköpings universitet, Wed Nov 23 08:40:00 CET 2016)

Det uppstår flera etiska problem med sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det visar en rapport från Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet som tagits fram på initiativ från Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

Snabbare uppe på benen efter höftfraktur (Linköpings universitet, Tue Nov 22 08:30:00 CET 2016)

Ett befintligt läkemedel kan bidra till att patienter snabbare kommer på benen efter en höftfraktur, enligt en europeisk samarbetsstudie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Bone Joint Surgery. Fyndet pekar på att behandlingen kan påskynda läkningen av benbrott.

Fyra miljoner kronor ska belysa miljöproblem ur humanioraperspektiv (Linköpings universitet, Mon Nov 21 08:00:00 CET 2016)

The Seed Box, Sveriges största forskningsprogram inom miljöorienterad humaniora, delar nu ut bidrag till forskare, författare och konstnärer världen över. Alla projekt som får pengar tar upp akuta miljöfrågor och visar på nya metoder och vägar – inte sällan konstnärliga – för att ta itu med vår relation med miljön.

Hjälp LiU och forskningen med det stora Bell-testet (Linköpings universitet, Thu Nov 17 09:15:24 CET 2016)

Genom ett stort antal exakt lika experiment på nio platser i världen ska människans förmåga att vara oberäknelig användas i ett kvantfysiskt experiment. Linköpings universitet fungerar som svensk nod för experimentet som sker den 30 november 2016.

Orsak till långvariga besvär vid whiplashskador kan mätas (Linköpings universitet, Tue Nov 15 08:40:00 CET 2016)

Det har hittills varit svårt att mäta och diagnostisera whiplashskador i nacken. I en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet har forskare tagit fram en ny modell med ultraljudsundersökning av nacken för att förbättra diagnostiken och behandlingen av whiplashskadade patienter.

LiU-forskare ger plats åt drönarna (Linköpings universitet, Fri Nov 11 09:07:10 CET 2016)

Rapporter om drönare som tvingar flygplatser att stänga ner trafiken duggar allt tätare. I ett forskningsprojekt, finansierat av Trafikverket, ska nu forskare vid Linköpings universitet, i nära samarbete med LFV, hitta modeller för en effektiv hantering av det ökande antalet obemannade luftfarkoster.

Samordning får fart på bygget (Linköpings universitet, Thu Nov 10 09:37:33 CET 2016)

Första doktorsavhandlingen från forskargruppen i bygglogistik vid Linköpings universitet sätter fokus på hur viktigt samarbete och samordning är för byggprocessen. Micael Thunberg har tagit fram ett ramverk för en väl fungerande materialförsörjning.

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Page manager: lennart.falklof@liu.se
Last updated: Tue May 22 12:15:50 CEST 2012