Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitet publiceras på Newsdesk.

Bytt är bytt – en njure kommer aldrig igen (Linköpings universitet, 2016-02-05)

Medicin, teknik och forskning gör det idag möjligt för oss att upplåta våra kroppar, eller delar av dem, till andra människor. Men donationen är inte alltid över för att organet bytt kropp. Det menar forskare från Linköpings universitet, som i en bok efterlyser nya synsätt på bland annat donationer.

Hjärnan formas om efter KBT (Linköpings universitet, 2016-02-03)

Med bara nio veckors kognitiv beteendeterapi via nätet omformas hjärnan på patienter som lider av social ångest. Ångesten mildras och delar av patienternas hjärnor minskar i både volym och aktivitet. Studien kan vara ett steg mot att kunna utveckla effektivare terapier mot ett av de vanligaste psykologiska problemen.

Kan vi döma hunden efter håren? (Linköpings universitet, 2016-01-25)

Det är välkänt att husdjur är bra för människors hälsa. Men hur mår våra hundar tillsammans med oss? Det undersöker ett forskarteam vid LiU genom att mäta mängden av stresshormon som lagrats i pälshåren.

Politik hinder för energieffektivisering (Linköpings universitet, 2016-01-12)

Potentialen för energieffektivisering vid renovering av miljonprogrammets hyreshus är stor. Men slutresultatet är i hög grad beroende av politiska beslut och kommunala prioriteringar, visar Josefin Thoresson i sin doktorsavhandling vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Schizofreni-gen spåras i hönsstudie (Linköpings universitet, 2016-01-05)

Mycket är okänt om vilka gener som är inblandade vid olika psykiatriska störningar. Genom att granska rädslobeteendet hos korsningar av vilda och tama höns har forskare vid Linköpings universitet identifierat gener som påverkar schizofreni och bipolär sjukdom hos människa.

Etableringsreform ledde inte till jobb (Linköpings universitet, 2015-12-21)

Den integrationspolitiska omläggning som infördes i Sverige 2010 i syfte att nyanlända människor snabbt skulle få jobb har inte fungerat. Administration och kontroll har tagit över arbetsförmedlarnas uppgifter på bekostnad av att ordna fram arbeten.

Svenska forskare avslöjar säkerhetshål (Linköpings universitet, 2015-12-21)

Kvantkryptering anses vara en helt säker krypteringsmetod, men forskare vid Linköpings och Stockholms universitet visar nu att så inte alltid är fallet. En metod som flera av dagens system för kvantkryptering bygger på, så kallad energi-tid-kodning, är öppet för attacker. Resultaten har publicerats i Science Advances.

Inte bara beslutsfattare viktiga under klimatförhandlingarna (Linköpings universitet, 2015-12-15)

Organisationer, företag, forskare och representanter för ursprungsbefolkningar bidrar med viktiga aspekter kring de beslut som tas under klimatförhandlingar. Det tycker beslutsfattarna själva. Detta visar en undersökning från Linköpings universitet.

Studenter hjälper idéägare att utveckla sina affärsidéer (Linköpings universitet, 2015-12-14)

I två kurser i entreprenörskap har studenter vid Linköpings universitet arbetat med att utveckla affärsidéer. Den 21 december redovisas resultaten i form av en minimässa på CreActive i Mjärdevi Science Park.

Öppet Science Café på Kårhuset Kollektivet 14-18 december (Linköpings universitet, 2015-12-14)

I samband med Musikhjälpen anordnas ett öppet Science Café kring klimat och hållbarhet på Kollektivet den 14-18 december. Alla är välkomna att komma in en stund, ta en kopp varm dryck och lyssna på- och delta i intressanta diskussioner och samtal kring klimattemat.

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Page manager: lennart.falklof@liu.se
Last updated: 2012-05-22