Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitet publiceras på Newsdesk.

Bästa frukten pejlas på lukten (Linköpings universitet, 2015-10-13)

Apor och andra primater har inte så dåligt luktsinne som det påstås. Tvärtom, visar en studie som forskare vid LiU och två tyska universitet gjort på spindelapor: de är mästare på att lukta sig fram till optimalt mogen frukt.

Stort steg mot okända material (Linköpings universitet, 2015-10-08)

Hårda ytbeläggningar har varit Johanna Roséns specialitet sedan hon med en master i teoretisk fysik kastade sig ut i forskarlivet. Nu tar hon ett nytt stort steg med 37 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som startkapital.

Unik metod testas på alkoholberoende (Linköpings universitet, 2015-10-05)

För första gången i världen ska alkoholberoende personer behandlas med magnetisk stimulering av strukturer djupt nere i hjärnan. Studien leds av professor Markus Heilig, som nyligen rekryterats till LiU från en toppost i USA.

Gratisprogram från Linköping i styrprogram för tysk elproduktion (Linköpings universitet, 2015-09-30)

OpenModelica, en gratismjukvara som bygger på öppen källkod och till största delen utvecklad vid Linköpings universitet, används till att generera kod för effektiviserande styrning av närmare en tiondel av den tyska elproduktionen. Det framkom vid konferensen Modelica2015 som hölls 21-23 september i Versailles nära Paris.

Ny möjlighet behandla Alzheimers (Linköpings universitet, 2015-09-28)

Ett protein som ingår i vårt medfödda immunförsvar, lysozym, kan användas för att behandla och ställa diagnos på Alzheimers sjukdom. Det visar nya forskningsresultat vid Linköpings universitet.

Barrskogar binder klor lättare än lövskogar (Linköpings universitet, 2015-09-17)

Vid beslut om var kärnavfall ska lagras behövs kunskap om hur klor uppför sig i naturen. Nu kan forskare vid Linköpings universitet visa att klor binds och fastnar mycket lättare i organiskt material än man tidigare trott och att just barrskogar binder organiskt klor lättare än vad lövskogar gör.

Frågor om kunskap får svar (Linköpings universitet, 2015-09-10)

Hur hittar, utvecklar och tillgodogör sig företag den kunskap de behöver för att överleva i en allt hårdare internationell konkurrens? Och vad har gått fel när de inte klarar konkurrensen? Svaren presenteras vid en slutkonferens för forskningsprojektet Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserad ekonomi, KITE, den 17 september i Stockholm.

Ett steg mot snabbare organisk elektronik (Linköpings universitet, 2015-09-09)

Länge har man trott att ordnade polymerkedjor ökar plastens ledningsförmåga. En ny generation polymerer har också tagits fram och visst leder de nya polymererna bättre, men av helt andra skäl. Det visar forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet och vid Stanford University i en artikel i ansedda tidskriften PNAS.

Kåda kan ge läkemedel mot epilepsi (Linköpings universitet, 2015-09-07)

Den klibbiga kådan från barrträd innehåller ämnen som kan lindra eller bota epilepsi. Forskare vid Linköpings universitet har syntetiserat och testat 71 så kallade resinsyror varav tolv är heta kandidater för nya läkemedel.

Rekordhögt tryck avslöjar materiens inre (Linköpings universitet, 2015-08-25)

En forskargrupp vid Linköpings universitet har, tillsammans med kollegor i Europa och USA visat att vid extremt högt tryck börjar även de innersta elektronerna i atomkärnorna i metallen osmium att samverka med varandra, ett fenomen man aldrig tidigare sett. Resultaten publiceras nu i Nature.

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Page manager: lennart.falklof@liu.se
Last updated: 2012-05-22