Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitet publiceras på Newsdesk.

Pressinbjudan: Linköpings universitet och ABB skriver strategiskt samverkansavtal (Linköpings universitet, 2014-11-05)

På fredag den 7 november kommer Linköpings universitet (LiU) och ABB att skriva under ett strategiskt samverkansavtal. LiU:s rektor Helen Dannetun och ABB Sveriges vd Johan Söderström är på plats för att berätta vilka möjligheter avtalet kommer att ge. Media är välkomna att medverka vid hela eller delar av evenemanget (se programmet nedan) som äger rum på Campus Valla, Linköpings universitet.

Kvinnor med ”otypisk” könsutveckling utmanar normalitetens gränser (Linköpings universitet, 2014-10-27)

Tusentals flickor får i tonåren reda på att de har en ”otypisk” könsutveckling, de kan sakna en x-kromosom eller delar av könsorganen. Med anpassning – och med motstånd – tacklar de normerna för kvinnlig kroppslighet. Det visar Lisa Guntram i doktorsavhandlingen ”Ambivalent ambiguity?” från Linköpings universitet.

Budgetpropositionen presenteras på Campus Norrköping (Linköpings universitet, 2014-10-22)

I morgon, torsdag, kommer Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Norrköping för att presentera regeringens budgetproposition.

Kunskap som maktfaktor i global miljöforskning och miljöpolitik (Linköpings universitet, 2014-10-20)

I decennier har forskare utvecklat allt mer komplicerade modeller som förutsäger och visar konsekvenserna av globala miljöförändringar, modeller som ligger till grund för miljöpolitiska beslut. I den första avhandlingen från nya Tema Miljöförändringar vid Linköpings universitet visar Ola Uhrqvist hur modellerna växt fram, format och formats av sin tids rådande tankesätt.

”Glömda” gener påverkar personligheten (Linköpings universitet, 2014-10-17)

Även små djur som skalbaggar har personlighet. Ny forskning visar att den påverkas av ett samspel mellan de två skilda genuppsättningar som finns hos alla organismer med cellkärna — även hos oss däggdjur.

Hörselskadade i arbetslivet påverkas negativt av buller (Linköpings universitet, 2014-10-15)

Hörselskadade personer i arbetslivet påverkas mer negativt av buller än vad deras normalhörande kollegor gör. De mår sämre fysiskt och mentalt och de blir också tröttare under arbetstid, men även efter jobbet. Det visar forskning vid Linköpings universitet.

Linköpings universitet stärker miljöforskningen (Linköpings universitet, 2014-10-15)

Tema Miljöförändring är ny plattform för samhällsaktuell, problemorienterad och kritiskt tolkande miljöforskning och utbildning vid Linköpings universitet.

Invigning av Kopparhammaren 2 (Linköpings universitet, 2014-10-13)

För ett år sedan togs första spadtaget till Kopparhammaren 2, Linköpings universitets första miljöbyggnad på Campus Norrköping. Nu är det dags för invigning.

Defekt gen gör diarrévaccin odugligt (Linköpings universitet, 2014-10-09)

Rotavirus orsakar varje år en halv miljon dödsfall i diarréer bland barn i utvecklingsländer, och de vacciner som finns ger dåligt skydd. Orsaken kan vara en utbredd genetisk resistens hos barnen, visar virologiforskare vid Linköpings universitet.

E-tjänster riskerar minska tilltron till det politiska systemet (Linköpings universitet, 2014-10-08)

Det satsas mycket på e-tjänster i svensk förvaltning. Men samhället behöver komplettera denna utveckling genom att fortsätta erbjuda medborgarna personliga möten med tjänstemän. Annars finns risk för att de som inte kan hantera internet utestängs och att samhällsservicen försämras, varnar forskare vid Linköpings universitet.

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Page manager: lennart.falklof@liu.se
Last updated: 2012-05-22