Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitet publiceras på Newsdesk.

Därför får hiv tuberkulos att bryta ut (Linköpings universitet, 2016-10-19)

Hiv gör tuberkelbakterien, som orsakar tuberkulos, mer sjukdomsframkallande genom att störa en central funktion i immunsystemet. Det visar en ny studie av forskare vid Linköpings universitet. Upptäckten bidrar till att förklara på cellnivå varför hiv-infektion kraftigt ökar risken för att tuberkulosinfektion ska utvecklas till aktiv tbc-sjukdom.

Linköpings universitet på Elmia Lantbruk (Linköpings universitet, 2016-10-14)

Lantbruket är en av världens viktigaste branscher, för försörjning av en växande befolkning men också för att det är stommen i det kulturlandskap som många värderar högt. Dagens lantbruk kännetecknas av hög tekniknivå och avancerad affärsutveckling. Forskningsprojektet Grönovation gör en storsatsning på Elmia Lantbruk 18-21 oktober 2016.

Mångfald i tarmen skydd mot astma (Linköpings universitet, 2016-10-10)

Barn som får astma och allergi i barndomen har redan som spädbarn förändrat immunsvar vid slemhinnorna mot bakterier i tarmen. Fynden från en ny studie från Linköpings universitet pekar även på att mammans immunförsvar kan spela en roll för utveckling av astma och allergi hos barnet.

Frivilliga kan vara en resurs vid olycksplatser (Linköpings universitet, 2016-10-10)

Vid en olycksplats kan frivilliga vara ett viktigt komplement till exempelvis räddningstjänst och ambulans. Det menar forskare från Linköpings universitet som utvärderat ett projekt där frivilliga larmas och rycker ut innan ordinarie räddningssystem hunnit till platsen.

Organiska solceller ett steg närmare kommersialisering (Linköpings universitet, 2016-10-06)

Forskare vid Linköpings universitet har, tillsammans med amerikanska och kinesiska kolleger, demonstrerat organiska solceller med betydligt lägre drivkrafter än tidigare. Resultaten har publicerats i Nature Energy.

Förvildade hönor sprider ljus över evolutionen (Linköpings universitet, 2016-10-03)

Det är andra gener som påverkar en djurarts anpassning till ett liv i det vilda jämfört med anpassningen till livet som människans husdjur. Det visar en ny studie som publiceras i tidskriften Nature Communications och som letts av forskare vid Linköpings universitet. Fynden ökar vår förståelse om vad som händer under evolutionen av en art.

Gener bakom hundars sociala förmåga avslöjade (Linköpings universitet, 2016-09-30)

Hundars sociala förmåga påverkas av gener som också tycks ha betydelse för människans beteende, enligt en ny studie av forskare vid Linköpings universitet. Forskarna har hittat ett samband där fem olika gener påverkar hundars förmåga att samspela med oss. Fyra av dem visade sig också vara inblandade i sociala funktionsnedsättningar hos människor, till exempel autism.

Internationell konferens om äldre och åldrande (Linköpings universitet, 2016-09-29)

Världen över blir befolkningen allt äldre. Samtidigt skiljer sig de äldres erfarenheter alltmer åt. Många har upplevt social ojämlikhet i yngre ålder eller fötts i ett annat land än det de åldras i – erfarenheter som avspeglar sig i de äldres behov . Under en konferens i Norrköping den 6-7 oktober kommer forskare från hela världen att diskutera hur samhället bäst kan möta den ökande andelen äldre.

Forskarprat på caféer (Linköpings universitet, 2016-09-28)

Fredagen den 30 september dyker forskare från Linköpings universitet upp på caféer i Linköping och Norrköping och berättar om sin forskning. Det kallas för Forskarfredag och ingår i en bred EU-satsning. Linköpings universitet arrangerar Forskarfredag för tredje gången och i år bjuds på sex programpunkter, fyra i Linköping och två i Norrköping.

Unga behöver hjälp att förstå sin förälders självmord (Linköpings universitet, 2016-09-21)

Att prata om självmord är så stigmatiserat att ungdomar vars föräldrar tagit livet av sig tvingas vända sig till utomstående, på exempelvis nätet, för att få ventilera sin sorg. Det visar en avhandling från Linköpings universitet. Inte heller vården har någon uppbackning för dessa ungdomars livssituation, menar socionomen Anneli Silvén Hagström som skrivit avhandlingen.

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Page manager: lennart.falklof@liu.se
Last updated: 2012-05-22