Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitet publiceras på Newsdesk.

Akademisk högtid vid Linköpings universitet (Linköpings universitet, 2016-05-25)

På lördag installeras 26 professorer och promoveras 86 doktorer och sex hedersdoktorer vid Linköpings universitet.

I avloppen finns 1TWh biogas att hämta (Linköpings universitet, 2016-05-25)

Nu kan det slås fast: det finns en terawattimme biogas i pappers- och massabrukens avloppsströmmar. Att ha en biogasanläggning på eller i nära anslutning till ett bruk ger även en rad andra fördelar visar en nyligen utkommen forskningsrapport, Biogasproduktion inom svenska pappers- och massaproduktion.

Även mobilappar och spel är energibovar (Linköpings universitet, 2016-05-17)

Ekhiotz Jon Vergara, nybliven doktor vid Linköpings universitet, har utvecklat EnergyBox, ett verktyg som mäter och beräknar hur mycket energi uppkopplade prylar drar, som spel, chatar och appar. Han fann stora skillnader mellan olika appar, spel och tjänster och även stora möjligheter till energieffektivisering.

Sjukhus drar inte lärdom av att mäta infektioner (Linköpings universitet, 2016-05-16)

Att drabbas av en infektion under sin sjukhusvistelse är en vanlig vårdskada. För att förhindra utbredningen och arbeta förebyggande mäter alla sjukhus förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Men de tidsödande mätningarna följs inte upp och en av anledningarna är att personalen misstror resultatet. Det visar en av studierna i en avhandling om patientsäkerhet från Linköpings universitet.

Pressinbjudan: Första Career talks i Norrköping (Linköpings universitet, 2016-05-09)

Career talks innebär att alumner från Linköpings universitet samtalar om karriär och livsval inför en publik av främst sistaårsstudenter. I år äger Career talks rum den 12 maj, för första gången i Norrköping.

Pressinbjudan: Christer Fuglesang berättar om naturvetenskap och teknik (Linköpings universitet, 2016-05-03)

Den 9 maj besöker Christer Fuglesang Linköpings universitet för att väcka intresse för det som möjliggjort hans två rymdresor - naturvetenskap och teknik.

Forskarmiljoner till kroppens egna nätverk (Linköpings universitet, 2016-04-15)

Stiftelsen strategisk forskning, SSF, har beviljat ett anslag på närmare 35 miljoner kronor till projektet Smart internt kroppsnätverk. Huvudsökande är Magnus Berggren, professor i organisk elektronik vid Linköpings universitet. Forskningen ska bedrivas inom BioCom Lab tillsammans med Acreo Swedish ICT och SICS/KTH.

Pressinbjudan: Hållbarhetsutställning invigs på Campus Norrköping (Linköpings universitet, 2016-04-12)

Den 14 april invigs hållbarhetsutställningen Walk the Talk på Campus Norrköping. Utställningen lyfter fram exempel på miljöförbättrande åtgärder.

Stor potential att ladda elbilar (Linköpings universitet, 2016-04-07)

En miljon elbilar skulle hushållen kunna ladda upp på nätterna med de elinstallationer som finns i dag. Det visar beräkningar utförda av forskare vid Linköpings universitet och VTI. Men det krävs en bred satsning på laddinfrastruktur.

Din matkasse visar hur du kör hybrid (Linköpings universitet, 2016-04-07)

Handlar du ekologisk mat är du också bättre rustad att köra en elhybridbil på bästa sätt. Men att vara skolad i eko-körning kan nästan vara en nackdel. Det visar forskare vid Linköpings universitet och VTI i en studie som finansierats av Energimyndigheten.

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Page manager: lennart.falklof@liu.se
Last updated: 2012-05-22