Göm menyn

banner-popveckan


Populärvetenskapliga veckan vid LiU  20-22 oktober 2015


För gymnasieelever i årskurs 2 och 3, lärare inom alla verksamhetsområden och allmänheten.

Under tre dagar föreläser universitetets mest framstående forskare om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt.

Målgruppen är gymnasieelever och alla lärare, oavsett verksamhetsområde, som vill fylla på sin egen kunskapsbank med aktuell forskning. Det blir ett program med seminarier och utställning där ni kan möta forskare, dok­torander och studenter.

Seminarierna är även öppna för allmänheten. 2015 års populärvetenskapliga vecka kommer vara belagd på Campus Valla, Linköping, alla tre dagar.

Program

Nedan finner ni schema för 2015-års populärvetenskapliga vecka. Alla dokumenten är i pdf-format.

Program för Populärvetenskaplig vecka 2015 - sammanställning

 

Populärvetenskaplig vecka - The movie

 

 

Har du frågor redan nu?

 

Catharina Karlsson Foo

013-282015

 

I väntan på PoP-veckan

 Sidansvarig: roland.albinsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-01-25