Göm menyn

Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen erbjuder stöd och service till verksamheterna vid Linköpings universitet genom samverkan, kompetens och tillgänglighet.

Universitetsförvaltningens uppdrag:

  • Stöd och service till universitetets kärnverksamhet och universitetsledningen.
  • Expert- och konsultstöd till universitetets kärnverksamhet och universitetsledningen.
  • Övergripande planering för och uppföljning av universitetets verksamhet.
  • Implementering av universitetets strategi.
  • Utveckling, förnyelse och förvaltning av stödprocesser och administrativa system.

Universitetsförvaltningen består av ledning, rådsdirektörer, kansli samt åtta olika avdelningar som i sin tur är är indelade i enheter.

Genvägar till enheterna

 

Universitetsförvaltningens organisationsschema (pdf):


UF organisationsschema
 

 

Kontakta oss

Ledning

Kansli

För övriga kontaktuppgifter se respektive avdelning och enhet.

 

Besöksadress

Campus Valla 
Hus Origo

 

Postadress

Linköpings universitet
Universitetsförvaltningen
581 83 Linköping

 

 

 

Karta och öga - Var finns UF?

Sidansvarig: asa.borg@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-27