Göm menyn

Följ med på en rundtur på Campus Norrköping

Campus Norrköping ligger ett stenkast från city i Norrköpings industrilandskap. Motala ström forsar fram genom hela campusområdet och sätter sin prägel på platsen.

Hitta på Campus Norrköping

Öppet Campus: föreläsningar på Campus Norrköping


Kåkenshus

Kåkenhus är LiU Norrköpings naturliga centrum, ett café med lunchmöjlighet och ett välutrustat universitetsbibliotek. Här hittar du även Studenthälsan och studievägledare. Läser du en teknisk utbildning kommer du att tillbringa mycket tid här.


 


Kåkenhus

Kåkenhus sett från Motala Ström. Huset har fått sitt namn efter fästningen Kokenhusen i nuvarande Lettland. De äldre delarna uppfördes som textilfabrik i etapper mellan 1890- och 1950-talet.

På plan 4 och 5 finns Clinicum, lokaler anpassade för teoretisk och praktiskt lärande som riktar sig mot arbetsterapeut- och sjuksköterskeprogrammet.


 


Täppan

Täppan är till skillnad från många av universitetsbyggnaderna på LiU Norrköping av modernare snitt och karaktäriseras av sin innergård, omgiven av glasfasader.
 


Taket Kopparhammaren 2Kopparhammaren 2 är industrilandskapets äldsta byggnad, uppförd 1849. Efter omfattande nybyggnation och renovering har den blivit miljöbyggnad och hyser följdriktigt bland annat miljövetarprogrammet och Norrköpings beslutsarena som hör till Centrum för klimatpolitisk forskning. På bilden syns sedumtaket med utsikt över Norrköping.


Bomullspinneriet

I Bomullsspinneriet finns lärarprogrammet. Byggnaden ligger så gott som omgiven av vatten och alldeles bredvid Arbetets museum, eller Strykjärnet, som byggnaden kallas till följd av sin form.


Sidansvarig: maria.karlberg@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 01 13:20:03 CET 2016