Göm menyn

Akademiska högtider vid Linköpings universitet

DoktorshattAkademiska högtider äger rum en gång om året vid Linköpings universitet, nästa gång lördagen den 23 maj.

Då får nydisputerade doktorer ta emot yttre tecken på sin nya värdighet (doktorspromotion) och nya professorer insätts i sitt ämbete (professorsinstallation).

Dagen efter doktorspromovering och professorsinstallation arrangeras också en akademisk festkonsert.

Mer om akademiska högtider

 

Akademisk högtid våren 2014

Den senaste akademiska högtiden ägde rum 9 maj 2014.

Tio nya professorer installerades samtidigt som sju hedersdoktorer och 42 doktorer promoverades vid en ceremoni i Konsert & Kongress, Linköping.

Linköpings akademiska orkester, LAO, medverkade under ledning av biträdande director musices Merete Ellegaard och med mezzosopranen Helena Ranada Matstoms som solist.

Läs mer om högtiden i reportaget Brett spektrum av mänskligt vetande.

 

Upplysningar

Ceremonimästare Karin Lohm, 013-28 2267

Ritual

Ritualen som används vid Linköpings universitet för promovering och installation finns beskriven i pdf-format.

Akademiska högtider nationellt

Läs mer om högtiderna på www.akademiskahogtider.se som drivs av ansvariga för ceremonier på svenska lärosäten.

professorer

Här finns presentationer av professorer vid Linköpings universitet.


Sidansvarig: maria.karlberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-09