Göm menyn

Matematiska institutionen

Bilder på lärare, forskare och studenter

 

Nyheter

Disputation - Yixin Zhao, Optimeringslära

Yixin Zhao försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "On the Integration of Heuristics with Column-Oriented Models for Discrete Optimization" tisdagen den 31 maj kl. 13:15 i ACAS, A-huset, Campus Valla. Opponent är professor Panos M. Pardalos, University of Florida, USA.

Licentiatseminarium - Adson Banda, Matematik

Adson Banda försvarar sin licentiatavhandling "Half-Exact Coherent Functors over PIDs and Dedekind Domains" onsdagen den 8 juni kl. 15:15 i Nobel (BL32), B-huset, Campus Valla. Opponent är Roy Skjelnes, KTH Kungliga tekniska högskolan, Sverige.

Gästprofessor i matematik

Professor Nageswari Shanmugalingam, University of Cincinnati, blir gästprofessor i matematik, finansierad av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Hon kommer att samarbeta med gruppen i potentialteori ledd av Jana Björn och Anders Björn under 12 månader 2017-18.

Cramérpriset 2016

Joseph Nzabanita, som förra året disputerade vid avdelningen för Matematisk statistik, har tilldelats 2016 års Cramérpris för att han visat en hög vetenskaplig kvalitet i sin doktorsavhandling. Priset delas ut av Cramérsällskapet som är en ideell förening och en sektion inom Svenska Statistikfrämjandet.

LiU-professor blir redaktör

Jan Nordström, professor och avdelningschef för beräkningsmatematik vid MAI, har utsetts till biträdande redaktör för Journal of Computational Physics, JCP, en av världens främsta tidskrifter för beräkningsmatematik.

 

MAI:s kalendarium

Händelser närmaste veckan.

Forskarskolan i tvärvetenskaplig matematik

Utbildningen vänder sig till studenter med ett starkt intresse för matematik som samtidigt är intresserade av att arbeta aktivt med problem som har tydlig anknytning till ett tillämpat ämne/vetenskap.

Mattecoach på nätet

Mattecoach på nätet är ett samarbete mellan KTH, LiU och Karlstad universitet. Coacherna i Linköping är lärarstudenter som på kvällstid hjälper elever i anslutna kommuner/enheter med matematik genom att chatta på nätet.

Vill du undervisa vid MAI?

Vi söker studenter på LiU som kan ges kortare anställningar för att hjälpa till med undervisningen i grundläggande kurser som ges vid matematiska institutionen.

Månadens Problem

Varje månad publiceras matematiska problem för gymnasister som gillar utmaningar.Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-18