Göm menyn

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitets  publiceras på Newsdesk.

Effektiva produktionssystem för flerbostadshus (Linköpings universitet, 2014-04-16)

Svensk byggindustri får nu stöd i processen att effektivisera byggandet av flerbostadshus. Henric Jonsson, doktorand i bygglogistik, Linköpings universitet, Campus Norrköping, har tagit fram ett stöd för beslutsfattande som underlättar valet av produktionsprocess.

Toyota Material Handling och Linköpings universitet i långsiktigt strategiskt samarbete (Linköpings universitet, 2014-04-10)

Toyota Material Handling Europe, TMHE, och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet signerade under onsdagen ett avtal kring långsiktigt strategiskt samarbete. Det långsiktiga målet är att få fram vetenskapliga resultat av världsklass, som också genom sitt fokus på livscykelanalyser och hållbarhet stärker konkurrenskraften för TMHE och svensk industri.

Generna bakom hönskammen kan förklara domesticering (Linköpings universitet, 2014-04-10)

Tuppars och hönors röda kammar är välkända exempel på sexuella ornament, utsmyckningar som ska locka en partner att fortplanta sig med. Bakom denna intrikata egenskap ligger ett helt kluster av gener, visar ny forskning vid Linköpings universitet.

Autism som en naturlig variation (Linköpings universitet, 2014-04-08)

Autism uppfattas ofta som ett handikapp, men kan hos normalbegåvade personer ses som en naturlig variation. Det visar en avhandling vid Linköpings universitet om autism och etik.

Att lära språk genom handling (Linköpings universitet, 2014-04-03)

Inlärning och undervisning är någonting mycket mer än bara muntlig överföring av kunskap. I en avhandling från Linköpings universitet undersöker Ali Reza Majlesi hur social interaktion mellan lärare och studenter skapar möjligheter för lärande.

Att ge och få omsorg – samtidigt (Linköpings universitet, 2014-03-31)

Vem är omsorgstagare och vem är omsorgsgivare? Frågan ställs på sin spets i den studie av funktionshindrade äldre par, som lagts fram som en avhandling vid Linköpings universitet. Joy Torgé har gjort sitt avhandlingsarbete inom ramen för forskningsprojektet ”Att åldras med funktionshinder”, vid NISAL, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande.

Sju nya hedersdoktorer vid Linköpings universitet (Linköpings universitet, 2014-03-28)

Fem utländska forskare, en designer och en tidigare universitetsdirektör blir hedersdoktorer vid Linköpings universitet. De promoveras vid en ceremoni i maj.

Datormodell varnar för djurepidemi (Linköpings universitet, 2014-03-27)

En avancerad datormodell ska rädda USA från ett katastrofalt utbrott av mul- och klövsjuka. Forskare vid Linköpings universitet har haft en central roll i projektet som finansierats av Departement of Homeland Security och amerikanska jordbruksdepartementet.

Biosensor ersätter försöksdjur (Linköpings universitet, 2014-03-25)

En biosensor som rapporterar inifrån levande celler kan ersätta tiotusentals av de försöksdjur som idag används för att upptäcka biverkningar hos nya läkemedel.

Juridisk kompetens bra i företagsledningar (Linköpings universitet, 2014-03-25)

Juridisk kompetens i ledningen stärker företags lönsamhet och utveckling. Frågetecken sätts däremot för serieentreprenörer. Det visar en studie av 185 företag i nio europeiska länder.

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2010-08-26