Göm menyn

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitets  publiceras på Newsdesk.

Så förbereds flyktingbarn för ett liv i Sverige (Linköpings universitet, 2014-09-18)

Sverige är ett fritt och jämställt land där den materiella välfärden är självklar och livsstilen aktiv. Det är en bild som ges i de så kallade sverigeprogrammen till barn som ska vidarebosättas till Sverige, enligt en ny avhandling vid Tema barn, Linköpings universitet.

Att läsa med ljudens hjälp (Linköpings universitet, 2014-09-17)

Lyssna och läsa hör ihop. Döva och hörselskadade barn kan därför ha svårt med läsinlärning. I en aktuell avhandling i handikappvetenskap, vid Linköpings universitet, visas hur barn med hörselskador lättare lär sig läsa när lästräningen kombineras med ljud.

Medkänslans kollaps (Linköpings universitet, 2014-09-11)

Ju fler som vädjar till vår medkänsla, desto mer kallsinniga blir vi. Viljan att ge är starkast till en enskild individ. Nu kartläggs de fysiologiska mekanismerna bakom det här beteendet. Daniel Västfjäll, professor i psykologi vid Linköpings universitet, undersöker tillsammans med forskarkollegor i Oregon, USA, mekanismer för mänskligt beslutsfattande.

LiU-forskare vann internationell tävling i datorseende (Linköpings universitet, 2014-09-09)

Forskare på Avdelningen för datorseende vid Linköpings universitet tog hem segern i en internationell tävling, VOT2014. Deras metod att följa rörliga objekt – en bil eller ett ansikte i en folksamling – var den mest noggranna och tillförlitliga. Metoden, som bland annat bygger på flera examensarbeten, är till stor nytta för industrin och har en mängd applikationer.

LiU och Tv: ”Vi måste samverka för att kunna nå våra mål” (Linköpings universitet, 2014-09-08)

På torsdag den 11 september ska Linköpings universitet (LiU) och Tekniska verken (Tv) skriva på ett strategiskt samverkansavtal. Genom detta ska tilltron på fortsatt, förstärkt och långsiktigt samarbete manifesteras och belysas. LiU:s rektor Helen Dannetun och Tekniska verkens vd och koncernchef Anders Jonsson är på plats.

Att lära sig svenska eller lära sig vara svensk? (Linköpings universitet, 2014-09-08)

Svenskundervisning för vuxna immigranter har mer fokus på kultur än på själva språket, vilket tar tid och kraft från själva språkinlärningen. Eleverna ska fostras till att bli bra svenskar och tänka som svenskar, snarare än att lära sig svenska, enligt en ny avhandling vid REMESO, Linköpings universitet.

Brist på strategier i kommuner som krymper (Linköpings universitet, 2014-09-05)

I ungefär hälften av Sveriges 290 kommuner minskar befolkningen. Dessa kommuner står inför utmaningen att fortsätta erbjuda medborgarna en god kommunal service och en god livsmiljö trots att skatteinkomsterna minskar. En ny forskningsrapport belyser hur kommunerna hanterar denna utmaning.

LiU-forskare fann feberns källa (Linköpings universitet, 2014-08-29)

Feber är ett svar på inflammation och triggas av ett påslag av signalämnet prostaglandin. Forskare vid Linköpings universitet kan nu visa exakt var dessa ämnen tillverkas – ett fynd som öppnar vägen för mer specifika läkemedel.

Ny vår för svensk humle (Linköpings universitet, 2014-08-26)

Gammal svensk humle har unika genetiska egenskaper som efterfrågas av framväxande mikrobryggerier i landet. Forskare vid Linköpings universitet och Nordiska museet har letat upp och analyserat plantor som överlevt i flera hundra år.

Pressinbjudan: Strategiskt avtal mellan LiU och VTI (Linköpings universitet, 2014-08-21)

På onsdag den 27 augusti tar Linköpings universitet (LiU) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ytterligare ett steg närmare varandra. Detta genom att underteckna ett avtal som ska ge än bättre förutsättningar att arbeta strategiskt och praktiskt inom utbildning, forskning, kompetensförsörjning och innovation.

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2010-08-26