Göm menyn

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Linköpings universitets  publiceras på Newsdesk.

Sju nya hedersdoktorer vid Linköpings universitet (Linköpings universitet, 2015-03-26)

Fyra utländska forskare, två svenska företagsledare och en folkbildare blir hedersdoktorer vid Linköpings universitet. De promoveras vid en ceremoni i maj.

80 miljoner till ny forskningssatsning på resurseffektivitet och cirkulär ekonomi (Linköpings universitet, 2015-03-25)

Linköpings universitet har fått uppdraget att leda ett nytt forskningsprogram och tillsammans med universitetet i Lund och Chalmers utveckla innovativa lösningar kring produktdesign och resurseffektivitet.

Pressinbjudan: Det globala i det lokala – nationellt symposium (Linköpings universitet, 2015-03-20)

Hur undviks händelser som den i Husby och hur tas äldre personer som inte fötts i Sverige om hand på bästa sätt? Hur motverkas könsstympning? Det är några av frågorna som diskuteras under en nationell konferens som Linköpings universitet står värd för 23-24 mars 2015.

Patienter med ångest kan slippa fruktlös terapi (Linköpings universitet, 2015-03-20)

Att förutsäga om en patient som lider av social fobi kommer att bli hjälp av behandling, kan bli verklighet. Det visar forskare från bland annat Linköpings universitet.

LiU föreslås få nationellt centrum om våld mot barn (Linköpings universitet, 2015-03-17)

Linköpings universitet blir värd för ett nationellt kunskapscentrum kring våld och andra övergrepp mot barn. Det föreslår Socialstyrelsen efter en internationell bedömning.

Forskningsprojekt om hur man uppfyller miljökrav vid renovering av äldreboende (Linköpings universitet, 2015-03-16)

En stor del av fastigheterna där det finns äldreboenden är i behov av renovering. Många aktörer är inblandade, var och en med sina utgångspunkter och behov. Det gör att det i dagsläget är svårare att uppfylla olika miljökrav vid renovering jämfört med nybyggnation. Ett tvärvetenskapligt projekt med bas vid Linköpings universitet (LiU) ska försöka råda bot på detta.

Så motverkas benskörhet innan höften bryts (Linköpings universitet, 2015-03-05)

Var femte kvinna och var tionde man i Sverige kan räkna med att råka ut för höftfraktur på grund av benskörhet. Men en enkel handröntgen kan upptäcka problemet innan något benbrott inträffat.

Tystnad omger intellektuellt funktionsnedsattas åldrande (Linköpings universitet, 2015-02-26)

Äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillåts inte åldras på samma sätt som andra och får inte det stöd de behöver. Det visar en doktorsavhandling om synen på ålderdom hos personal och boende på gruppbostäder.

Konsten att texta med molekyler (Linköpings universitet, 2015-02-24)

LiU-forskare och kolleger i München har lyckats följa och modellera termodynamiken hos en enskild molekyl, fångad i en por i nanoformat. De har till exempel kunnat koda bokstäver i alfabetet.

Moderkakan skyddar fostret mot mammans immunförsvar (Linköpings universitet, 2015-02-19)

Den blivande mammans immunförsvar är ett dödligt hot mot fostret och måste därför försvagas under graviditeten. Helt nya forskningsrön visar nu att det är moderkakan som styr denna anpassning.

Fler pressmeddelande på Newsdesk


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2010-08-26