Göm menyn

Händelser närmaste året

2017-01-25

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Adrian Muntean, Karlstads universitet. Titel: Reaction-diffusion systems with distributed microstructures: well-posedness and homogenization asymptotics.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

Högre seminarium - Språk och kultur

Seminarium - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till ett högre seminarium vid avdelning för Språk och kultur (IKK) med fil.dr. Axel Andersson och journalist Jenny Aschenbrenner (Kritiklabbet) som kommer att tala om "Offentlighet på vid gavel: skillnadens redaktörer, digital grammatisering och kritiska gångjärn".
Kl 15:15 - 17:00
Plats: KY24, hus Key, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/ikk/ffu/ske?, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2017-01-26

Docentföreläsning i Hållfasthetslära

Föreläsning - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn dr Robert Eriksson, IEI, håller en docentföreläsning över ämnet "Fatigue failure in ceramic coatings"
Kl 10:15
Plats: A35, ing 17, Hus A
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

Seminarium i Optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Oleg Burdakov, MAI, Linköpings universitet. Titel: A dual active-set algorithm for regularized monotonic regression.
Kl 10:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

Becomings of a role model. Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Magnus Dahlstedt, Avdelningen för socialt arbete, ISV, LiU
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

HumSamHäst@LiU: 1700-talets ridkonst

Seminarium - Linköpings universitet
Den som vill delta vid något av vårens spännande seminarier om hästar, hästkulturer och ridning har mycket att välja mellan! Vi rivstartar den 26 januari med ett seminarium om ”Ridkonsten i Sverige under 1700-talet”, då vi har Anna Backman från Uppsala på besök. Anna är specialiserad på kulturhistoria med fokus på just de svenska ridakademiernas etablering och framväxt. Hon är dessutom en fantastisk presentatör. Ta chansen att lära dig något nytt, oavsett om du är hästmänniska, 1700-talsfantast eller kulturhistoriskt intresserad! Vi träffas i KVAs konferensrum den 26 januari kl 13.15-15.00. Vårens vidare program inkluderar seminarier om Ridkonst och ridutbildning i påvarnas Rom, Hästens sinnen ur ett etologiskt perspektiv och Hästböcker och ekokritik.
Sista anmälningsdag: 2017-01-25
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KVAs konferensrum, plan 4, hus Key
För mer information se http://liu.se/ikk/ffu/ske/humsamhast?l=sv, kontakta Charlotte Lundgren, e-post charlotte.lundgren@liu.se, telefon 0730-444267.

Back to basics - solutions for next generation electronics and bioelectronics from 19th century dye chemistry

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Torsdagsseminarium: Dr Eric Glowacki, Laboratory of Organic Electronics, ITN.
Kl 15:15
Plats: Planck, Fysikhuset, Linköping
För mer information kontakta Nathaniel Robinson, e-post nathaniel.d.robinson@liu.se, telefon 013-282212.

2017-01-27

INTERIÖRT TRÄ - PÅVERKAN PÅ INOMHUSKLIMAT, UPPLEVELSE OCH MÄNNISKANS VÄLBEFINNANDE

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus. I hemmet anlitas experter för att hitta våra unika stilar och skapa trivsamma miljöer. På jobbet skall miljön bidra till effektivitet och funktionalitet.
Sista anmälningsdag: 2017-01-17
Kl 12:30
Plats: Katastrofmedicinskt Centrum, Campus Valla, LiU
För mer information se http://www.iei.liu.se/indek/forskning/industriell-marknadsforing/wood2new/filarkiv/1.708700/Seminarium170127.pdf, kontakta Karin Fredriksson, e-post karin.fredriksson@liu.se.

2017-01-30

Disputation i datalogi - Nicolas Melot

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Nicolas Melot, SaS/CUGS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Algorithms and Framework for Energy Efficient Parallel Stream Computing on Many-Core Architectures". Huvudhandledare: Professor Christoph Kessler. Opponent: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Teich, University of Erlangen-Nuremberg, Tyskland
Kl 10:15
Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-132308, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

2017-02-01

Disputation Mohammad Reza Saeedi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Mohammad Reza Saeedi, doktorand inom industriell ekonomi, försvarar sin avhandling med titeln " Pluripotent Dynamic Capabilities in the Internationalization of Firms. Focus on Learning, Innovating and Networking in SMEs from Sweden". Opponent är Universitetslektor Desirée Holm, Uppsala universitet.
Kl 10:15
Plats: ACAS
För mer information kontakta Karin Fredriksson, e-post Karin.fredriksson@liu.se.

Guest Seminar with Ognjen Obucina, PhD, Stockholm University: "Partner Choice in Sweden Following a Failed Intermarriage"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ognjen Obucina, FD, Stockholms universitet presenterar sin forskning. Seminariet hålls på engelska.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information kontakta Branka Likic-Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

Matematiska kollokviet och Tvärvetenskapliga seminariet

Seminarium - Matematiska institutionen
Clas Rydergren, ITN, Linköpings universitet. Titel: New sources of input data for travel demand estimation models.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2017-02-02

Seminarium Linda Örulv

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 09:45 - 11:00
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Mikael Riikonen, e-post mikael.riikonen@liu.se, andreas.motel-klingebiel@liu.se.

Behandlingsdilemman och identitet på ett särskilt ungdomshem för unga män. Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Gradin Franzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-02-03

Disputation Maria Liljeroos - Avdelning Omvårdnad

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Avhandlingens titel: "Caring needs in patient-partner dyads affected by heart failure. An evaluation of the long-term effects of a dyadic psycho-educational intervention".
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ing. 65 el. 64
För mer information kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

Jutta Speda - Molekylär Bioteknik

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Jutta Speda presenterar och försvarar sin avhandling "Methods development for metaproteomics-guided bioprospecting for novel enzymes". Opponent är professor Antonuis van Maris, KTH, Division of Industrial Biotechnology
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Susanne Andersson, e-post susan@ifm.liu.se, telefon 013-286671.

Disputation Sayeh Noroozi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Sayeh Noroozi försvarar sin avhandling med titeln "Sales and operations planning based on a modularized view on supply chains: An integrative perspective on process industries and discrete manufacturing industries". Handledare professor Joakim Wikner och professor Ou Tang. Opponent professor Patrik Jonsson.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information kontakta Kristina Karlsson, e-post kristina.karlsson@liu.se, telefon 013-281523.

2017-02-07

E-week 2017

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2017-02-07 -- 2017-02-08 E-week är en kraftfull mötesplats för regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Under två fullspäckade dagar ges du möjlighet att delta i givande möten och aktiviteter inom miljöområdet med fokus på vad vi gör och kan göra i Östergötland.
Plats: Torn1 och Sky Hotel, Linköping
För mer information se http://www.eweek.nu/, kontakta Anna-Karin Unger , e-post annakarin.unger@liu.se.

2017-02-08

Vinterdialog - lärande om förbättringskunskap.

Övrigt - Linköpings universitet
Välkomna att ta del av HEL2-studenternas presentation av förbättringskunskapsprojekt i samverkan med Region Östergötland. Syftet är att skapa en mötesplats för studenter, lärare, patienter/anhörig och sjukvårdspersonal för att förbättra kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården.
Kl 11:00 - 13:00
Plats: Ljusgården, plan 09, Norra entrén, Universitetessjukhuset, Linköping
För mer information se https://liu.se/medfak/hel2?l=sv, kontakta Ann-Charlotte Nedlund eller Johanna Dahlberg, e-post ann-charlotte.nedlund@liu.se; johanna.dahlberg@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Viktor Kolyada, Karlstads universitet. Titel: On Gagliardo-Nirenberg type inequalities.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2017-02-09

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Sabine Gruber, Avdelningen för socialt arbete, ISV, LiU
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-02-10

Peter Rejmstad disputerar

Disputation - Linköpings universitet
Peter Rejmstad från Institutionen för medicinsk teknik försvarar sin doktorsavhandling/licentiatavhandling med titeln ”Optical Monitoring of Cerebral Microcirculation”. Opponent: Kerstin Ramser, Professor i experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet.
Kl 09:00
Plats: Hugo Theorell, Norra Entrén, Campus US
För mer information kontakta Karin Wårdell, e-post karin.wardell@liu.se, telefon 010-1032455.

Disputation Mohammad Hussein Eslami

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Mohammad Hussein Eslami, doktorand inom Projekt, Innovation & Entreprenörskap, försvarar sin avhandling med titeln:”Knowledge integration with customers in collaborative product development”. Opponent är professor Lars Bengtsson, Lunds universitet.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information kontakta Carina Ekhager, e-post carina.ekhager@liu.se.

Riccardo Volpi, Teoretisk kemi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Riccardo Volpi försvarar sin avhandling med titeln "Modelling Charge Transport for Organic Solar Cells within Marcus Theory". Opponent: David M. Huang, University of Adelaide, Australien.
Kl 10:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Riccardo Volpi, e-post riccardo.volpi@liu.se.

Disputation - Sabina Brohede

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Sabina Brohede försvarar sin avhandling "Body Dysmorphic Disorder - capturing a prevalent but under-recognized disorder". Opponent: Professor Maria Tillfors, Örebro universitet.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Klaas Wijma, e-post klaas.wijma@liu.se.

2017-02-14

Första nationella biobankskonferensen

Konferens - Linköpings universitet
2017-02-14 -- 2017-02-15 För första gången anordnar Nationella Biobanksrådet (NBR) en nationell biobankskonferens. Under dessa dagar samlas runt 200 deltagare för att presentera och diskutera biobanksfrågor i Sverige. Vi kommer att få information om den pågående biobanksutredningen, den nya ISO-standarden, IT-innovationer, aktuell forskning och mycket mera.
Sista anmälningsdag: 2016-12-15
Plats: Gothia Towers i Göteborg
För mer information se http://www.gothiaforum.com/nationell-biobankskonferens, kontakta Linda Paulson, e-post linda.paulson@vgregion.se, telefon 0700 - 82 50 65.

2017-02-15

Högre seminarium - Monica Krause

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Monika Krause, Helsinki Collegium for Advanced Studies "Charismatic Species and Beyond: How Conservation NGOs allocate Resources"
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/seminarier/hogre-seminariet-2016-2017?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-02-16

Halvledarfysik

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Pitsiri Sukkaew försvarar sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titeln "A Quantum Chemical Exploration of SiC Chemical Vapor Deposition".
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Eva Wibom, e-post eva.wibom@liu.se, telefon 013-28 24 27.

Antologiseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med icke-kardiell bröstsmärta

Föreläsning - Linköpings universitet
Många patienter med icke-kardiell bröstsmärta tror sig ha en oupptäckt hjärtsjukdom och undviker aktiviteter som de tror kan förvärra bröstsmärtan och skada hjärtat. Detta kan ha negativ inverkan på det dagliga livet, samt leda till psykisk ohälsa, ökad vårdkonsumtion och högre samhällskostnader. Ghassan Mourad kommer berätta om sin studie där effekten av internetbaserad KBT i syfte att minska smärtans inverkan på patienten och samhället utvärderas. Föreläsare: Ghassan Mourad, universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen
För mer information se http://liu.se/medfak/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2017-02-17

Disputation Zhe Chen

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tek Lic Zhe Chen på Konstruktionsmaterial försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Surface Integrity and Fatigue Performance of Nickel-based Superalloys". Fakultetsopponent: Professor Manuel Francois, Technology University of Troyes. Huvudhandledare: Bitr professor Ru Lin Peng,Linköpings universitet
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Linköpings universitet
För mer information se http://iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

Disputation - Sara Söderström

Disputation - Tema Miljöförändring
Sara Söderström, doktorand Tema Miljöförändring, försvarar sin doktorsavhandling: Regional Environmental Governance and Avenues for the Ecosystem Approach to Management in the Baltic Sea Area. Opponent: Professor Jan van Tatenhove, Wageningen University.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Temcas, Temahuset
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se, telefon 013-282286.

Licentiatseminarium - Christina Aminoff

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Christina Aminoff försvarar sin avhandling med titeln "Lärares och barns handlingar i samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter i förskoleklass". Opponent: universitetslektor Catarina Schmidt, Göteborgs universitet.
Kl 13:15
Plats: I:207, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

2017-02-22

Xolani Tshabalala 90 procent seminarium

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Prel. titel av avhandling: Hyenas of the Limpopo: Surplus Movement, Assisted Border Crossings, and Social Transformation across South Africa's Border with Zimbabwe Opponent: Dr Christina Udelsmann Rodriguez, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala universitet.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B342
För mer information kontakta Stefan Jonsson, e-post stefan.jonsson@liu.se, telefon 011-363630.

2017-02-23

Tunnfilmfysik - Ludvig Landälv

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Ludvig Landälv presenterar sin Licentiat avhandling ”Thin Film and Plasma Characterization of PVD Oxides”. Opponent är Erik Lewin, Uppsala Universitet.
Kl 10:15
Plats: Fysikhuset - Jordan/ Fermi
För mer information kontakta Anette Frid, e-post anette.frid@liu.se, telefon 013 282799.

2017-02-24

Disputation - Evgeniy Lokharu, Matematik

Disputation - Matematiska institutionen
Evgeniy Lokharu försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln: Small-amplitude steady water waves with vorticity. Opponent är professor Mark Groves, Universität des Saarlandes, Tyskland.
Kl 10:15
Plats: Nobel BL32, B-huset, ingång 23, Campus Valla
För mer information kontakta Evgeniy Lokharu, e-post evgeniy.lokharu@liu.se.

Disputation - Nedzad Mesic

Disputation - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Nedzad Mesic försvarar sin avhandling 'Negotiating Solidarity: Collective Actions for Precarious Migrant Workers’ Rights in Sweden' Opponent: Johan Söderman, docent, Göteborgs universitet Betygsnämnd: docent Aina Tollefsen, Umeå universitet; docent Ulf Mörkenstam, Stockholms universitet; docent Josefina Syssner, Linköpings universitet
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Magnus Dahlstedt, e-post magnus.dahlstedt@liu.se, telefon 011-363237.

2017-02-28

Doktorandseminarium

Seminarium - Avdelningen för omvårdnad
Kl 13:15
Plats: Äpplet, hus 511-001, ing.75 plan 13
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/doktorandseminarier-vt17?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

På vilket sätt kan språk(ande) utgöra en nyckel till integration på arbetsplatsen?

Seminarium - Linköpings universitet
I den offentliga debatten framförs ofta argumentet att utrikes födda måste lära sig svenska för att integreras i samhället. Vad det innebär att lära sig svenska preciserad dock sällan. I detta seminarium lyfter Anna Lindström (doktorand på Institutionen för kultur och kommunikation) frågor såsom vad det kan innebära att utveckla kommunikativ kompetens på ett sjukvårdsorienterat andraspråk och hur det förbereder deltagarna för deras yrkesverksamma liv i Sverige, detta med utgångspunkt i ett pågående avhandlingsprojekt om utbildning i yrkessvenska för utländska akademiker med medicinsk bakgrund. Anna leder seminariet tillsammans med Sören Berg (lektor vid institutionen för medicin och hälsa) som arbetar med kompletteringsutbildning för läkare vid LiU.
Kl 15:15 - 17:00
För mer information se http://liu.se/insidan/flyktingfragan/seminarium?l=sv, kontakta Veronica Brodén Gyberg, e-post veronica.broden.gyberg@liu.se.

2017-03-01

Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper – en kommununderstödd matematiksatsning på tre ben

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap Margareta Engvall (IBL) och Jonas Bergman Ärlebäck (MAI) presenterar ett matematikdidaktiskt forskningsprojekt
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KY31, Hus Key, Campus Valla
För mer information se http://http://liu.se/uv/fau/seminarier?l=sv, kontakta Anna Johnsson Harrie, e-post anna.johnsson.harrie@liu.se, telefon 013-28 58 97.

NorrUT seminarium

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Simon Ceder håller NorrUT seminarium med titeln: Cutting Through Water: Towards a Posthuman Theory of Eucational Relationality
Kl 13:15
Plats: B533, Campus Norrköping, Bomullspinneriet
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-03-02

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Elisabeth Martinell Barfoed, Socialhögskolan Lunds universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber, telefon 011-363247.

2017-03-03

Konstruktionsmaterial: licentiatavhandling

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Civ ing Jan Kanesund försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Influence of Deformation and Environmental Degradation of Inconel 792". Informell opponent: Tekn Dr Christer Burman, Materialvetenskap, Karlstad universitet. Huvudhandledare: Professor Johan Moverare, Linköpings universitet
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se http://iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

2017-03-07

First Network Meeting for Sida- and ISP-funded PhD Students in Mathematics

Konferens - Matematiska institutionen
2017-03-07 -- 2017-03-08 The purpose of the meeting is to bring together PhD students and postdocs in mathematics supported by Sida and ISP to build networks, to share experiences and visions and to learn about each other’s research. The meeting is organized by Linköping University and the International Science Programme, Uppsala University, and financed by the Swedish International Development Cooperation Agency.
Plats: Sida headquarters, Vallhallavägen 199, Stockholm
För mer information se http://liu.se/mai/sida-network-meeting-2017/?l=en&sc=true, kontakta Bengt Ove Turesson, e-post bengt-ove.turesson@liu.se.

2017-03-08

8-mars vid LiU: Makten över kroppen

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Bland de medverkande: Sabina Brohede ST-läkare, doktorand vid Linköpings universitet, Malena Gustavsson Universitetslektor vid Linköpings universitet, Anja Hirdman Docent vid Stockholms universitet, Julia Rönnbäck Universitetslektor vid Malmö högskola, Åsa Åbom verksamhetssamordnare Visonen Linköping. Vi arbetar fortfarande med programmet. Uppdaterad information på vår hemsida Välkomna!
Plats: Linköpings universitet
För mer information se http://liu.se/genusforum, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2971.

Högre seminarium - Daniel Neyland

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Daniel Neyland, Goldsmiths, University of London, "This Is The Modern World? An expedition into 'neoliberal' times"
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/seminarier/hogre-seminariet-2016-2017?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-03-10

Konstruktionsmaterial: licentiatavhandling

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn master Krishna Praveen Jonnalagadda på Konstruktionsmaterial försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Failure Mechanisms in APS and SPS Thermal Barrier Coatings During Cyclic Oxidation and Hot Corrosion". Informell opponent: Professor Shrikant Joshi, Intenjörsvetenskap, Högskolan Väst. Huvudhandledare: Bitr profesor Ru Lin Peng, Linköpings universitet
Kl 10:15
Plats: A37, Campus Valla, A-huset
För mer information se http://iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

2017-03-14

6:e nationella hälsoekonomiska konferensen

Konferens - Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
2017-03-14 kl 08:30 -- 2017-03-15 kl 15:00 Linköpings universitet och Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) bjuder in till den sjätte nationella hälsoekonomiska konferensen. Keynote-speakers är toppforskarna Karl Claxton, professor i ekonomi vid Centre for Health Economics, University of York och Werner Brouwer, professor i hälsoekonomi vid institute of Health Policy & Management (iBMG), Erasmus University Rotterdam. Dessutom en mängd seminarier med inbjudna föreläsare, fria föredrag och postrar. SHEA-konferensen arrangeras årligen och samlar akademi, offentlig sektor och näringsliv. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och nyheter inom området hälsoekonomi.
Plats: Hasselquistsalen, Hus 511, ingång 76, Campus US, Linköpings universitet
För mer information se http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/shea2017?l=sv, kontakta Emma West, e-post emma.west@liu.se, telefon 073-460 75 11.

LiU:s pedagogikdagar 2017

Konferens - Linköpings universitet
2017-03-14 kl 09:00 -- 2017-03-15 kl 16:30 Syfte: – att som uppföljning till tidigare pedagogikdagar och med hjälp av goda exempel, inspiration och samverkan fortsätta arbetet med att stärka LiU:s möjligheter att bli det bästa alternativet för universitetsutbildning (Pedagogikdagarna 2015, Pedagogikdagarna 2016) Målgrupp: – lärare, ledare och anställda vid LiU som är ansvariga för våra utbildningar och i olika roller involverade i undervisning och lärandeprocesser
Sista anmälningsdag: 2017-03-04
Plats: 14 mars - Campus Norrköping/15 mars - Campus Valla
För mer information se https://liu.se/didacticum/liu-s-pedagogikdagar-14-15-mars-2017?l=sv, kontakta Monika SAmuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 286655.

2017-03-17

Materialvetenskap Nanodesign - Bo Lü

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bo Lü försvarar sin doktorsavhandling "Nano- and mesoscale morphology evolution of metal films on weakly interacting surfaces". Opponent är professor Thomas Michely, Universität zu Köln, Tyskland.
Kl 10:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Therese Dannetun, e-post therese.dannetun@liu.se, telefon 013-282944.

2017-03-29

NorrUT seminarium

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jenny Berglund håller NorrUT seminarium med titeln: Teaching Islam, Islamic Religious Education at Muslin Schools in Sweden
Kl 13:15
Plats: B533, Campus Norrköping, Bomullspinneriet
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-03-30

Varför lossnar ledproteser? – Ur en ortopeds och en biologs perspektiv

Föreläsning - Linköpings universitet
Av 32 000 höft- och knäproteser som sätts in varje år i Sverige kommer runt 1000 att lossna inom en 10 års period. Det är ett problem som biologer och ortopeder vill lösa gemensamt. I ett gemensamt projekt undersöks hur mekaniska faktorer påverkar nedbrytning av benvävnad runt en protes och hur modifikationer av ortopediska operationer kan förebygga proteslossning. Föreläsare: Anna Fahlgren, biträdande professor regenerativ medicin och Jörg Schilcher, överläkare i ortopedi.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen
För mer information se http://liu.se/medfak/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2017-04-05

Högre seminarium -Sabine Arnaud

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Sabine Arnaud, Max Planck Institute. Berlin, "Framing Aspirations for the Abnormal: A Challenge for Pedagogy at the Turn of the Twentieth Century"
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/seminarier/hogre-seminariet-2016-2017?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-04-07

Disputation - Prabhat Upadhyaya

Disputation - Tema Miljöförändring
Doktorand Prabhat Upadhyaya försvarar sin avhandling:National Appropriateness of International Climate Policy Frameworks: Climate Policy Processes and Institutional Development in India, Brazil and South Africa.” Opponent är Professor Andrew Jordan from School of Environmental Sciences, University of East Anglia.
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Temcas
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

2017-04-20

Kunskapsskapande (s) om etablering, Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Erik Eriksson, Centrum för kommunstrategiska studier, LiU
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

SCAPIS – Ett unikt svenskt forskningsprojekt om hjärta och lungor

Föreläsning - Linköpings universitet
SCAPIS är ett svenskt forskningsprojekt med syfte att bygga upp en nationell kunskapsbank om hjärt-kärl- och lungsjukdom. 5 000 östgötar ska medverka i studien. Få reda på hur dagens avancerade bild- och blodprovstekniker används som riskprediktorer för att belysa åderförfettningens utbredning i våra hals- och kranskärl och hur projektet vill förbättra kunskapen om de underliggande mekanismerna för utveckling av hjärtkärl-sjukdom och KOL. Få också reda på hur SCAPIS fungerar ur ett könsperspektiv. Föreläsare: Eva Swahn, professor i kardiologi, LiU och överläkare på kardiologiska kliniken, US.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen
För mer information se http://liu.se/medfak/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2017-04-25

Doktorandseminarium

Seminarium - Avdelningen för omvårdnad
Kl 13:15
Plats: Äpplet, hus 511-001, ing.75 plan 13
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/doktorandseminarier-vt17?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2017-04-26

Högre seminarium - Catelijne Coopmans

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Catelijne Coopmans, National University of Singapore, "To be announced",
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/seminarier/hogre-seminariet-2016-2017?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-04-28

DISPUTATION - Mathilda Hallberg

Disputation - Tema Barn
Doktorand Mathilda Hallberg försvarar sin avhandling med titeln "" Handledare: Professor Bengt Sandin. Opponent:
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-05-03

How do students disagree with each other in PBL groups (if at all)?

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
How do students disagree with each other in PBL groups (if at all)? An analysis of video recorded tutorial interaction (Preliminary title)(in English) Robert McQuade, Strathclyde University
Kl 10:15 - 12:00
Plats: I:207
För mer information kontakta Michael Rosander, e-post michael.rosander@liu.se.

2017-05-04

Seminarie/Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarier/Workshops I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum nu en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin. Våren 2017 Att arbeta med kritiskt tänkande i undervisningen Student som avlägger examen vid högskola/universitet ska enligt Högskoleförordningen visa en kritisk förmåga. Men hur kan vi som universitetslärare hjälpa studenterna att träna upp denna förmåga? Vid workshopen behandlas vad ett kritiskt förhållningssätt kan innebära, hur detta kan utvecklas hos studenter samt hur vi kan examinera denna förmåga. Inledning av Erica Byström och Gun Sparrhoff, medarbetare på Didacticum
Sista anmälningsdag: 2017-05-02
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G (Galaxen), ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://https://liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 286655.

2017-05-10

Högre seminarium - Helen Verran

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Helen Verran, Northern Institute, Charles Darwin University, Australia, "Stories and Story Work"
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/seminarier/hogre-seminariet-2016-2017?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-05-11

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ulrika Wernesjö, Avdelningen för socialt arbete, ISV,LiU
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-05-18

Forskarkollegium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-05-23

Doktorandseminarium

Seminarium - Avdelningen för omvårdnad
Kl 10:15
Plats: Äpplet, hus 511-001, ing.75 plan 13
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/doktorandseminarier-vt17?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2017-05-31

NorrUT seminarium

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jonna Larsson håller NorrUT seminarium med titeln: När fysik blir lärområde i förskolan
Kl 13:15
Plats: B533, Campus Norrköping, Bomullspinneriet
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-06-01

Breaking the cycle of violence and sexual abuse - transformation as a story of the expanded family network

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Margareta Hydén, Avdelningen för socialt arbete, ISV,LiU
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-06-12

Meeting of the Catalan, Spanish, Swedish Math Societies (CAT-SP-SW-MATH)

Konferens - Matematiska institutionen
2017-06-12 -- 2017-06-15 The meeting is a symposium devoted to mathematics at large. The conference is thought as a meeting point between the different areas of mathematics and its applications. Organizers are Svenska Matematikersamfundet, Umeå University and Linköping University.
Plats: Department of Mathematics and Mathematical Statistics of Umeå University
För mer information se http://liu.se/mai/catspsw.math/?l=en&sc=true, kontakta Milagros Izquierdo, e-post catspsw.math@mai.liu.se.

2017-06-14

The First East African Conference on Mathematical Statistics with Applications

Konferens - Matematiska institutionen
2017-06-14 -- 2017-06-16 The purpose of the conference is to bring together researchers, within and outside the academia, sharing an interest in a variety of aspects related to the mathematical and statistical sciences with applications and offer them a possibility to discuss current developments in these subjects. The conference is organized by the University of Rwanda, Linköping University and Stockholm University.
Plats: University of Rwanda in Kigali, Rwanda
För mer information se http://liu.se/mai/eacmsa?l=en&sc=true, kontakta Martin Singull, e-post martin.singull@liu.se.

2017-06-18

CHSCOM2017 - Cognitive Hearing Science for Communication

Konferens - Linköpings universitet
2017-06-18 kl 09:00 -- 2017-06-21 kl 13:00 4th International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication 18-21 June 2017 in Linköping, Sweden. The conference will build on these three themes: “Communication in challenging conditions”, “Brain Plasticity”, and “Translational cognitive hearing science”. The conference will include a pre-conference, invited speakers and open poster sessions. The conference is organized and sponsored by the Linnaeus Centre HEAD, www.headcentre.se
Plats: Linköping Konsert & Kongress
För mer information se http://www.chscom2017.se, kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo-linden@liu.se, telefon 013-282030.

2017-06-20

Doktorandseminarium

Seminarium - Avdelningen för omvårdnad
Kl 13:15
Plats: Äpplet, hus 511-001, ing.75 plan 13
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/doktorandseminarier-vt17?l=sv, kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014