Göm menyn

Händelser närmaste året

2015-04-08

Media Archaeology and the Humanities Lab – 28 maj

Konferens - Linköpings universitet
2015-04-08 kl 12:00 -- 2015-05-29 kl 12:00 Varmt välkomna till symposiet ”Media Archaeology and the Humanities Lab”, 28 maj, kl. 10–18, Datamuseet, Linköping. Föreläsningar, paneldebatt och postseminarium. Medverkande: Jussi Parikka, Lori Emerson, Thomas Götselius, Cecilia Lindhé och Pelle Snickars. Anmälan och information: jesper.olsson@liu.se
Sista anmälningsdag: 2015-05-22
Plats: Datamuseet, Linköping
För mer information kontakta Jesper Olsson, e-post jesper.olsson@liu.se, telefon 013286812.

2015-04-27

Postcolonial and Postsocialist Dialogues: Intersections, Opacities, Challenges in Feminist Theorizing and Practice

Konferens - Tema Genus
2015-04-27 -- 2015-04-28 The conference aims to bring together a diverse group of international scholars working in the fields of postcolonial and postsocialist gender and feminist studies in order to hold focused dialogues on the intersections of postcolonialism and postsocialism in present-day complex geopolitical climate. We investigate multiple resonances as well as dissonances between the two critical discourses and carve out spaces for potentially untranslatable experiences in order to enrich critical approaches to present geopolitical configurations. The conference builds on the newly emerging research and on-going collaborations, while at the same time seeking to expand innovative theoretical approaches to gender, race and sexuality in the specific context of recent political and cultural formations in post-Cold War and postcolonial era and currently re-emerging and re-shaping neo-colonial and imperial conflicts. With this conference, we want to open up possibilities for joint struggles and alliances in the forms of various social and political practices and theorizings against domination and global coloniality.
Plats: Tema, Campus Valla, LiU
För mer information kontakta Redi Koobak, e-post redi.koobak@liu.se.

2015-04-28

Seminarium Forum Securitatis: Fem Myter om Miljökriminalitet

Seminarium - Linköpings universitet
Bevarandet av djur och naturresurser tas allt för sällan upp som en global geostrategisk fråga med implikationer för fred och säkerhet. Utifrån ett nypublicerat alster i Washington Post kommer Johan Bergenäs att presentera Fem Myter om Miljökriminalitet som bland annat handlar om hur denna verksamhet finansierar terrorister, kan starta stormaktskrig och kan vara en öppning för teknikindustrin att etablera sig på tillväxtmarknader.
Kl 12:00 - 12:45
Plats: C2 (C-huset) Campus Valla
För mer information se http://www.security-link.se/events/56/seminar-fem-myter-om-miljokriminalitet/, kontakta Christina Grönwall, e-post stina@isy.liu.se.

Slutsemianrium: David Cardell

Seminarium - Tema Barn
Doktorand David Cardell lägger fram slutseminarietext på tema Barn
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

CEDER-seminarium - Elin Nilsson, Ali Reza Majlesi och Anna Ekström

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

2015-04-29

Hannah Bradby: International medical migration: disentangling the morals from the models’?

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Emilio Bujalance, UNED, Spanien. Titel: Pseudo-Real Riemann Surfaces.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

Högre seminarium - Språk och kultur

Seminarium - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till ett högre seminarium vid avdelning för Språk och kultur (IKK) med doktorand Magnus Bremmer, Stockholms universitet, som kommer att tala om "Konsten att tämja en bild. Om fotografin, detaljöverflödet och läsarens uppmärksamhet."
Kl 15:15 - 17:00
Plats: KY21, hus Key, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/ikk/ffu/ske?, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

HBTQ i vår: en programserie för HBTQ- intresserade

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Emil Åkerö: HBTQ och kärlekens normer En föreläsning om hur HBTQ har gestaltats inom kulturen rent historiskt och hur normer för kärlek förändrats genom till exempel lagstiftning och samhällelig moral samt varför visa grupper inom spektrat har synts mer än andra. Vi bjuder på kvällsmacka!
Kl 15:30 - 17:30
Plats: TEM21, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/genusforum?l=sv, kontakta Ulrica Engdahl Tollin, e-post ulrica.engdahl@liu.se, telefon 013-28 4653.

2015-04-30

TPI seminarium - Hedvig Gröndal

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Textseminarium med Hedvig Gröndal, Uppsala universitet. Internt seminarium. Forum för alla Tema T-forskare att informellt diskutera pågående forskning. Serien hålls vanligtvis på tisdagar.
Kl 10:15
Plats: Forum, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2015-05-04

Anna-Carin Fagerlind Ståhl - Disputation

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Anna-Carin Fagerlind Ståhl vid Avdelningen för samhällsmedicin försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Live Long and Prosper - Health-promoting Conditions at Work" Opponent: professor Lotta Dellve, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
Kl 13:00
Plats: Aulan, Hälsans Hus, ingång 15 plan 11, Campus US
För mer information kontakta Susanne Drejstam Skytt, e-post susanne.skytt@liu.se, telefon 013-286767.

Neuro Club

Seminarium - CMIV
Anders Eklund Can parametric statistical methods be trusted for fMRI based group studies?
Kl 15:30
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

Majmingling

Seminarium - Matematiska institutionen
Matematik, fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet anordnar en inspirerande mingelkväll med föredrag, nätverkande och ämnesdiskussioner för gymnasielärare/grundskolelärare och universitetslärare i dessa ämnen.
Sista anmälningsdag: 2015-04-28
Kl 17:30 - 20:30
Plats: Planck, Fysikhuset, Campus Valla
För mer information se http://www.mai.liu.se/majmingling/, kontakta Micaela Bergfors, e-post micaela.bergfors@liu.se .

2015-05-05

Doktorandseminarier Norrköping

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
1. 13:00-14:30 Charlotte Angelhoff halvtidsseminarium, "Parents´ stress and sleep quality when their child needs medical care", charlotte.angelhoff@liu.se 2. 15:00-16:30 Ghassan Mourad - manuskriptseminarium, "Short-term internet-delivered cognitive behavioural therapy for treatment of cardiac anxiety and fear of body sensations in patients with non-cardiac chest pain – a pilot randomized controlled study", ghassan.mourad@liu.se
Kl 13:00
Plats: K6A, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

CEDER-seminarium - Eleonor Antelius och Lisa Strandroos

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast: "Shared language is no quick fix"
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

Mobil akademiker - för erfarna

Övrigt - Linköpings universitet
Bibliotekets workshop om appar, e-resurser, molntjänster med mera.
Kl 15:15 - 17:00
Plats: Hälsouniversitetets bibliotek (HUB)
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/mobil-akademiker/mobil-akademiker?l=sv, kontakta Jenny Betmark, e-post jenny.betmark@liu.se, telefon 010-103 2859 .

2015-05-06

Seminarium om Horizon 2020 med fokus på Excellence-pelaren

Seminarium - Linköpings universitet
Grants Office, VINNOVA och Vetenskapsrådet bjuder in till ett seminarium med fokus på Excellence-delen av EU:s ramprogram Horizon-2020 (ERC, Marie Skłodowska-Curie, FET och Research Infrastructures). Under seminariet ges dessutom en kortfattad översikt över ramprogrammet, och utöver presentationerna kommer det även att finnas möjligheter till nätverkande och mer informella diskussioner med de nationella kontaktpersonerna. Seminariet hålls på engelska.
Sista anmälningsdag: 2015-05-01
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Planck, Fysikhuset Campus Valla ingång 57
För mer information se https://docs.google.com/forms/d/1v_8meDqURsFxHec59p-9gVWV8WCHMK8_ugfFFKlSqGo/viewform, kontakta Tove Kvarnström, e-post tove.kvarnstrom@liu.se, telefon 013-28 19 75.

Writing and publishing quantitative research articles

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Professor emeritus Jens Jörn Dahlgaard, håller en föreläsning med titeln "Writing and publishing quantitative research articles". Föreläsningen är en del i en doktorandkurs, men hålls öppen för alla intresserade av detta ämne.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Lena Sjöholm, e-post lena.sjoholm@liu.se, telefon 013-282357.

Forskningsseminarium i socialpsykologi

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
I samband med att boken "Organisationspsykologi" lanseras inbjudes till ett öppet seminarium med tre föreläsningar om organisationspsykologi. Professor emerita Gunnela Westlander föreläser om Svensk organisationspsykologi i historisk belysning. Professor emerita Siv Boalt Boëthius föreläser om organisationers dynamik och struktur och docent Stefan Jern föreläser om att leda organisationer. Föreläsningarna är ett samarbete med förlaget Studentlitteratur. Efter föreläsningarna finns möjlighet att samtala med föreläsarna och andra författare från boken "Organisationspsykologi".
Kl 13:15 - 15:00
Plats: I:101
För mer information kontakta Johan Näslund, e-post johan.naslund@liu.se.

2015-05-07

NISAL-seminarium - Andreas Motel-Klingbiel och Lars-Christer Hydén

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Litteraturseminarium med Andreas Motel-Klingbiel och Lars-Christer Hydén.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Career Talks - inspiration för dig som är på väg ut i arbetslivet

Övrigt - Student
Nu upprepar vi förra årets succé! Kom och lyssna till tre alumner som berättar om livet efter studierna. Lina Broberg satte sitt mål tidigt. Redan som tonåring föredrog hon Vi föräldrar framför Vecko-Revyn. I dag tar hon ledningen i förlossningsrummet. Mattias Bergbom fick en Oscar för håret på en 80-årig version av Brad Pitt. Nu är han tillbaka i Sverige och jobbar med livesändningar av stora evenemang för miljontals tittare. Carina Mårdlind är på plats när H&M går in i nya länder. Långa köer, kravallstaket, vakter och hysteri hör till etableringen på nya modemarknader.
Sista anmälningsdag: 2015-05-04
Kl 12:15 - 13:15
Plats: Sal C2, C-huset, Campus Valla
För mer information se http://bit.ly/1DxoXmP, kontakta Camilla Smedberg, e-post camilla.smedberg@liu.se.

Lunchmusik på LiU - kultur i vardagen

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Romantik på svenska - känsla och förnuft Helen Ranada, sång och Christina Hörnell, piano bjuder en stunds musikalisk romantik i väntan på lövsprickningen. Fri entré
Kl 12:30 - 13:00
Plats: Key 1
För mer information se http://www.liu.se/ikk/music?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 013-284018.

HELIX VINN Excellence Centre

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
HELIX Academy inbjuder till seminarium om "Yrkesutbildning: tendenser - utmaningar - vägval". Inledare: Amelie von Zwighbergk, statens utredare i Yrkesprogramsutredningen, samt Peter Engberg, VD Industrikompents, Karin Granbom Ellison, Ordförande i bildningsnämnden samt kommunalråd i Linköpings kommun och Magnus Schenström, VD för Curt Nicolin Gymnasiet.
Sista anmälningsdag: 2015-04-28
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Konsert & Kongress, Linköping
För mer information kontakta Anders Hallqvist, e-post anders.hallqvist@liu.se, telefon 013-281000.

Anneli Silvén Hagström Avdelningen för socialt arbete, LiU Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
"The involuntary suicide as a consequence of a failing society": The construction of a counter narrative through an Internet - based community of young bereaved.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Mona Livholts och Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011363536.

60%-seminarium Mahin Kiwi

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mahin Kiwi, doktorand vid CEDER, håller sitt 60%-seminarium.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Seminarium: Protest campaigns and movement success: Desegregating the U.S. South 1960-1961

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Michael Biggs, University of Oxford. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 14:45
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/ias, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

Licentiatseminarium - Gustaf Johansson

Seminarium - Linköpings universitet
Gustaf Johansson presenterar sin avhandling med titeln "A Global Linear Optimization Framework for Adaptive Filtering and Image Registration".
Kl 15:15
Plats: IMT1, plan 13
För mer information se https://www.imt.liu.se/, kontakta Jenny Eilertsen, e-post jenny.eilertsen@liu.se.

Licentiatseminarium Gustaf Johansson

Seminarium - CMIV
Kl 15:15
Plats: IMT1, plan 13
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-05-08

Energisystem

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Linda Olsson, energisystem, presenterar sin avhandling " Sociotechnical System Studies of the Reduction of Greenhouse Gas Emissions from Energy and Transport Systems". Opponent: Docent Kes McCormick, Lunds universitet. Betygsnämnd: Ass professor Rikke Lybaek, Roskilde universitet, Dr Maria Grahn, Chalmers, Professor Björn-Ola Linnér, Linköpings universitet. Huvudhandledare: Docent Mats Söderström, Linköpings universitet.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281166.

Disputation i datalogi - Roland Samlaus

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Roland Samlaus, PELAB/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "An Integrated Development Environment with Enhanced Domain-Specific Interactive Model Validation". Huvudhandledare: Professor Peter Fritzson. Opponent: Professor Hans Vangheluwe, University of Antwerp, Belgien
Kl 10:15
Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-114838, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +4613281460.

Tre kvart på bibblan

Föreläsning - Linköpings universitet
En ny föreläsningsserie som tar upp ämnen inom digital kommunikation, medier och omvärldsbevakning. Serien arrangeras i samarbete med biblioteket, IKT-studion samt kommunikation- och marknadsavdelningen. För aktuellt program gå till webben: http://www.bibl.liu.se/evenemang?l=sv
Kl 11:00 - 11:45
Plats: Vallabiblioteket (Hus D)
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/tre-kvart-pa-bibblan?l=sv, kontakta Maria Svenningsson, e-post maria.svenningsson@liu.se, telefon +4613284048.

DISPUTATION - Zulmir Becevic

Disputation - Tema Barn
Zulmir Becevic,Tema Barn, försvarar sin avhandling med titen "Utsatthetens röster". Handledare: Karin Osvaldsson Opponent: Professor Philip Lalander
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2015-05-11

Energisystem

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Klas Svensson, energisystem, presenterar sin avhandling " Experimental and Numerical Investigations of Confluent Round Jets". Opponent: Professor Bengt Sundén, Chalmers. Betygsnämnd: Professor Matts Karlsson, Linköpings universitet, Docent Rahmatollah Khodabandeh, KTH, professor Sture Holmberg, KTH. Huvudhandledare: Professor Bahram Moshfegh, Linköpings universitet.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281166.

Seminarium: Still the same: New venture personnel challenges and workforce segregation

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Chris Rider, Georgetown University. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 14:45
Plats: Kopparhammaren 2, K0303, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/ias, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

PhD Student Seminar

Seminarium - CMIV
Carina Stenman, Daniel Jönsson, Belén Casa Garcia Chair: Ida Blystad
Kl 15:30
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-05-12

Disputation

Disputation - Linköpings universitet
Mathias Barkhagen, Produktionsekonomi, presenterar sin avhandling "Optimal decisions on the equity index derivatives markets using option implied information".
Kl 10:15
Plats: ACAS
För mer information kontakta Kristina Karlsson, e-post kristina.karlsson@liu.se, telefon 013-28 15 23.

Halvledarfysik

Disputation - Linköpings universitet
Jr-Tai Chen försvarar sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titeln "MOCVD growth of GaN-based high electron mobility transistor structures". Opponent: Prof James Speck, University of California.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information se http://www.ifm.liu.se/materialphysics/semicond/, kontakta Eva Wibom, e-post eva.wibom@liu.se, telefon 013-28 24 27.

Disputation Mathias Barkhagen

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Mathias Barkhagen, Produktionsekonomi, presenterar sin avhandling "Optimal decisions on the equity index derivatives markets using option implied information". Handledare: lektor Jörgen Blomvall. Ordförande: professor Ou Tang. Opponent: professor Alan King IBM, betygsnämd: professor Athanasios Migdalas LTH, professor Mattias Villani Liu, docent Magnus Wiktorsson LU.
Kl 10:15
Plats: ACAS
För mer information kontakta Kristina Karlsson, e-post kristina.karlsson@liu.se, telefon 013-28 15 23.

CEDER-seminarium - Johannes H Österholm

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

Docentföreläsning – Åsa Nilsdotter-Augustinsson

Föreläsning - Linköpings universitet
Universitetsöverläkare Åsa Nilsdotter-Augustinsson vid Infektionskliniken avlägger lärarprov för docentur med föreläsningen "Infektioner i anslutning till ledproteser"
Kl 16:15
Plats: Linden, plan 9, ing. 65, Campus US
För mer information kontakta Sara Wolmer, e-post sara.wolmer@liu.se, telefon 013-282437.

2015-05-13

Disputation

Disputation - Linköpings universitet
Hans Guldbrand vid Avdelningen för allmänmedicin försvarar sin medicine doktorsexamen med titeln "Trials of Diets for Treatment of Diabetes - A comparison of diets for treatment of type 2 diabetes, aspects on long and short term effects" Opponent: docent Staffan Lindeberg
Kl 09:00
Plats: Linden
För mer information kontakta Catharina Linderoth, e-post catharina.linderoth@liu.se, telefon 013-282608.

Gästseminarium Paula Mählck: Capacity building, internationalisation or post-colonial Education? Gender, race and place in transnational PhD-training

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Paula Mählck arbetar som universitetslektor och forskare vid Stockholms universitet.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533

Disputation - Lena Näsström

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Lena Näsström vid avdelningen för Omvårdnad försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Participation in heart failure home-care. Patients' and partners' perspective". Opponent: Professor Lisa Skär, University of Nordland, Bodö, Norge.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen
För mer information kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

Framtida möjligheter inom additiv tillverkning och 3D-printing

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium och workshop för forskare och lärare från alla discipliner med intresse för additiv tillverkning/3D-printing. Under 2014 har Linköpings universitet tillsammans med Umeå universitet haft uppdraget att ta fram den nationella forsknings- och innovationsagendan för additiv tillverkning/ 3D-printing. Detta har gjorts i brett samarbete med ett 50 tal företag, lärosäten och institut i Sverige. Den nya tekniken kommer att både påverka och nyttjas i undervisning och forskning på helt nya sätt. Med anledning av detta bjuder vi in forskare och lärare på LiU som är intresserade av additiv tillverkning till ett öppet seminarium och workshop. Varmt välkomna! Johan Ölvander Linköpings universitet, IEI, Anna Maria Lönn Wahlqvist LiU Holding Samverkan.
Sista anmälningsdag: 2015-05-11
Kl 13:00 - 15:00
Plats: creActive, Mjärdevi
För mer information se http://www.filfak.liu.se/presentation/namnder/ikt/iktstudion/ikt-nyheter/1.631491?l=sv, kontakta Anna-Maria Lönn Wahlqvist, e-post anna.maria.wahlqvist@liu.se.

2015-05-18

Radiology Seminar

Seminarium - CMIV
Kl 15:30
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-05-19

CEDER-seminarium - Ingrid Hellström och Lars-Christer Hydén

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
GLEERUPS bok
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

Företagsekonomis Brown-bag-seminarium

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Företagsekonomi besöks av Peter Dobers, Mälardalens universitet, och talar om "Samverkansskicklighet. För personlig och organisatorisk utveckling".
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Rum 3C:817, A-huset
För mer information kontakta Fredrik Tell, e-post fredrik.tell@liu.se, telefon 013-282599.

D40-IT20 jubileumskonferens

Konferens - Tekniska högskolan
Jubileumskonferens med anledning av att civilingenjörsprogrammet i datateknik (D) startades 1975 och civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi (IT) startades 1995. Civilingenjörsprogrammet i datateknik var det första i Sverige, och civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi var ett av de första i Sverige och dessutom först med att basera utbildningen på problembaserat lärande.
Kl 13:00
Plats: Crusellhallen, Konsert & Kongress
För mer information se http://www.lith.liu.se/presentation/namnder/dm/D40IT20?l=sv, kontakta Inger Erlander Klein, e-post inger.erlander.erlander@liu.se, telefon 013-281665.

CEDER-seminarium - Ann-Charlotte Nedlund

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
2015-05-19 kl 13:15 -- 2012-05-19 kl 15:00 Artikelutkast
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

2015-05-20

Gästseminarium: Paula Mulinari: TBA

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533

Vuxenpedagogik som forskningsfält - trender och tendenser

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Professorsinstallationsföreläsning med Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik sedan oktober 2012. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2015 och är öppen för alla.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I.101
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se.

2015-05-21

Licentiatseminarium

Disputation - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Eva Erichsén försvarar sin avhandling "Constipation among patients in specialised palliative care- prevalence, definitions and contributing factors". Betygsnämnd: Professor Eva Benzein, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet och Docent Sussanne Börjeson, IMH, LiU.
Kl 09:00
Plats: K2, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Disputation - Louise Fornander

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Louise Fornander försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Upper airway mucosal inflammation: Proteomic studies after exposure to irritants and microbial agents". Fakultetsopponent: Professor Magnus Svartengren, Uppsala universitet
Kl 09:00
Plats: Aulan, Hälsans hus, ing 15, Campus US
För mer information kontakta Marie Malander, e-post marie.malander@liu.se, telefon 013-28 66 60.

Workshop: Agent-based modeling using NetLogo

Övrigt - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Dr. Eduardo Tapia. Språk: Engelska. Workshopen är gratis och öppna för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet. Anmälan på länken nedan.
Kl 10:00 - 16:00
För mer information se http://www.isv.liu.se/ias/workshops?l=en, kontakta Thomas Grund, e-post thomas.grund@liu.se, telefon +46 11 363356.

NISAL-seminarium - Lars Christer Hydén

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Arbetsseminarium (bok-kapitel) med Lars-Christer Hydén.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
"Assessment for learning practices" - Seminar with Dr Graham Hendry, Senior Lecturer, Institute for Teaching and Learning, The University of Sydney.
Sista anmälningsdag: 2015-05-18
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticum, House Galaxen (G-House), Entrance 81, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.

Maria Wolmesjö Avdelningen för socialt arbete, LiU Textseminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Students´ perspectives on social work focusing on human rights and public health - Experiences from a Nordic-Baltic interdisciplinary intensive programme.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Mona Livholts & Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011-363536.

Maria Wolmesjö Avdelningen för socialt arbete LiU Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Students´perspectives on social work focusing on human rights and public health - Experiences from a Nordic-Baltic interdisciplinary intensive programme
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Mona Livholts & Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011-363536.

Docentföreläsning: Anette Kjellberg

Seminarium - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anette Kjellberg, docent vid ISV:s avdelning Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV), genomför sin docentföreläsning vid ISV. Föreläsningens titel: Delaktighet i aktiviteter för personer med kognitiv och/eller psykisk funktionsnedsättning. Föreläsningen avslutas med frågestund och fika.
Sista anmälningsdag: 2015-05-13
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/docentforelasning?l=sv, kontakta Polly Björk Willén, e-post polly.bjork-willen@liu.se, telefon 011-36 35 96 .

Seminarium för kritiska ras- och vithetsstudier

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Litteraturseminarium: David Roediger. The Wages of Whiteness: Race and the Making of the American Working Class. http://www.ibl.liu.se/nyheter-ibl/1.621135?l=sv
Kl 15:00 - 17:00
Plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren 7, Kungsgatan 56 C, plan 3
För mer information kontakta Lena Sohl, e-post lena.sohl@liu.se.

Nanoparticles around us and why size matters

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Nanotechnology has opened up opportunities to introduce new materials, called nanoparticles, into products in everyday life. These materials are found in electronics, or as components in cosmetics and food packaging. But the nanoparticles has the potential to alter cellular function. Therefore, the use of nanomaterials create concerns regarding their toxicity and possible impact on our health and environment. Föreläsningen är på engelska. Föreläsare är Susana Cristobal, professor i biomedicinsk forskning
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information se http://www.hu.liu.se/forskningiframkant, kontakta Susanne B Karlsson, e-post susanne.b.karlsson@liu.se, telefon 013-281752.

2015-05-22

Anna Hermansen - Fysioterapi

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Titel: "Outcomes after anterior cervical decompression and fusion: A clinical and patient reported evaluation" Opponent: Professor em Gunnevi Sundelin, Umeå universitet
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se, telefon 013-284663.

KEMI MED INRIKTNING MOT PROTEINVETENSKAP - Alexandra Ahlner

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Alexandra Ahlner lägger fram och försvarar sin avhandling "Improved Methods for Characterization of Protein Dynamics by NMR spectroscopy and Studies of the EphB2 Kinase Domain". Opponent: Professor Lena Mäler, Stockholms universitet.
Kl 09:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Susanne Andersson, e-post susan@ifm.liu.se, telefon 013-286671.

Disputation- Daniel Jung

Disputation - Linköpings universitet
Disputation Fordonssystem, ISY,Institutionen för systemteknik. Daniel Jung försvarar sin avhandling med titel: Diagnosability performance analysis of models and fault detectors Opponent:Professor Michael Hofbaur, UMIT Betygsnämnd: Professor Mogens Blanke, DTU,Danmark Professor Alexander Medvedev, Uppsala Universitet Professor Claudio Altafini, Linköping Universitet Handledare: Lektor Erik Frisk Handledare
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Visionen, B-huset
För mer information kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se, telefon 013-285715.

Karin Bolldén - Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Karin Bolldén försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktorsexamen med titeln: Online teaching practices. Sociomaterial matters in higher education settings." Opponent: Professor Åsa Mäkitalo, Göteborgs universitet.
Kl 13:00
Plats: I:101, hus Ingvar
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

Disputation - Birgitta Sköld

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Birgitta Sköld, doktorand i företagsekonomi, försvarar sin doktorsavhandling för ekonomie doktor med titeln "Kvinnors företagande och de strukturella villkoren - en studie i spåren av den offentliga sektorns omvandling". Fakultetsopponent: Professor Håkan Boter, Umeå universitet. Betygsnämnd: Professor Leona Achtenhagen, Jönköping International Business School, professor emerita Lena Gonäs, Karlstads universitet, samt professor Magnus Klofsten, IEI/Linköpings universitet. Handledare: Bitr professor Malin Tillmar.
Kl 13:00
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Sjöqvist eller Lena Donnerfalk, e-post Marie.sjokvist@liu.se, telefon 013-281531 eller 013-282552.

Disputation - Judit Svensson Arvelund

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Judit Svensson Arvelund försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Immune regulation ate fetal-matemal interface with focus on decidual macrophages. Opponent Professor emeritus Siamon Gordon, University of Oxford
Kl 13:00
Plats: Linden, ing 65, plan 9, Campus US
För mer information kontakta Marie Malander, e-post marie.malander@liu.se, telefon 013-28 66 60.

2015-05-25

Öppet seminarium: Vårdval - vem är det bra för?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet är tänkt att behandla centrala frågeställningar i anslutning till vårdval. Inledare är Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi med inriktning mot organisation och systemfrågor, vid Medical Management Centre (MMC), Karolinska Institutet. Clas har länge intresserat sig för vårdval, senast i en rapport på uppdrag av Myndigheten för vårdanalys. En panel med b la företrädare för hälso- och sjukvården i Östergötland diskuterar implikationer av vårdvalsreformer. I panelen deltar b la Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland och Christoffer Bernsköld, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Region Östergötand. Fler aktörer tillkommer.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Conradsalen, ingång 15, Hälsans hus, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/aktuella-aktiviteter/1.629677/flyer_vrdval25maj.pdf, kontakta Emma West, e-post emma.west@liu.se, telefon 073-460 75 11.

Öppet seminarium: Vårdval - vem är det bra för?

Seminarium - Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
Seminariet är tänkt att behandla centrala frågeställningar i anslutning till vårdval. Inledare är Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi med inriktning mot organisation och systemfrågor, vid Medical Management Centre (MMC),Karolinska Institutet. Clas har länge intresserat sig för vårdval, senast i en rapport på uppdrag av Myndigheten för vårdanalys. En panel med bl a företrädare för hälso- och sjukvården i Östergötland diskuterar implikationer av vårdvalsreformer. I panelen deltar bl a Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör och Christoffer Bernsköld, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Fler aktörer tillkommer.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Conradsalen, ingång 15, Hälsans hus, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/aktuella-aktiviteter/1.629677/flyer_vrdval25maj.pdf, kontakta Emma West, e-post emma.west@liu.se, telefon 073-460 75 11.

Seminarium: Belief in success among the unsuccessful

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Howard Aldrich, University of North Carolina, Chapel Hill. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 14:45
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/ias, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 01-363169.

ISMRM Seminar

Seminarium - CMIV
Presentation av CMIVs bidrag till ISMRM
Kl 15:30
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-05-26

Företagsekonomis Brown-bag-seminarium

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Anna Jansson, Göteborgs universitet, besöker företagsekonomis Brown-bag-seminarium och talar om "Knowledge sourcing and knowledge sharing" (to be specified).
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Rum 217:868
För mer information kontakta Fredrik Tell, e-post fredrik.tell@liu.se, telefon 013-282599.

CEDER-seminarium - Linda Örulv

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

2015-05-27

Slutseminarium Viktor Vesterberg

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Prel avhandlingstitel: Making Migrants Employable? Opponent: Prof. Kerstin Jacobsson, Göteborgs universitet. Seminariet hålls på svenska. OBS! Notera tiden, 13-15.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B250

Norrut

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Fil. Lic. Gabriella Gejard, Uppsala universitet. Titel kommer senare.
Kl 13:15
Plats: B533, bomullspinneriet, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2015-05-28

Campus week for Master's Program Child Studies 28 - 29 maj

Seminarium - Tema Barn
28-29 maj är det Campus veckaför Master's program Child Studies
Kl 08:00
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Sabine Gruber Avdelningen för socialt arbete, LiU Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Brobyggare, doulor, kulturtolkar och svenska välfärdsinstitutioner. Några kritiska perspektiv.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Mona Livholts och Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011-363536.

Diskussionsgrupp: Sociala Mekanismer

Övrigt - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Titel: Mechanism-based explanation and illusion of depth of understanding. Språk: Engelska. Deltagandet är gratis och öppna för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet. För mer information och läsmaterial, se länk nedan.
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Kopparhammaren 2, rum 3054, Campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/ias, kontakta Thomas Grund, e-post thomas.grund@liu.se, telefon 011-363356.

2015-05-29

Disputation - Maria Sarberg

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Maria Sarberg försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Sleep disorders during pregnancy". Opponent: Docent Päivi Polo, University of Turku, Finland.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65 pl 9
För mer information kontakta Ann Josefsson, e-post ann.josefsson@regionostergotland.se, telefon 070-3685858.

Karolina Kristenson - Disputation

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Karolina Kristenson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Risk factors for injury in men´s professional football" Fakultetsopponent: Docent Harald Roos, Lunds universitet.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65 Campus US
För mer information kontakta Susanne Drejstam Skytt, e-post susanne.skytt@liu.se, telefon 013-286767.

Östgöta kammarkör i Vånga kyrka

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta kammarkör, konsert i försommartid i Vånga kyrka. Musik av Oskar Lindberg, Sven-David Sandström, Felix Mendelssohn, Molly Teleman, Sven Hagvil, Emmy Lindström, David Swärd Hans Lundgren,Edvard Grieg och Eriks Esenvalds
Kl 19:00 - 21:30
Plats: Vånga kyrka
För mer information se http://www.liu.se/ikk/music?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 013-284018.

2015-05-30

Östgöta Kammarkör på festivalen Norrköpingsljud

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör medverkar med körmusik från vår tid inom festivalen Norrköpingsljud. Musik av Sven-David Sandström,Emmy Lindström,David Swärd,Hans Lundgren, Molly Teleman och Sven Hagvil
Kl 16:00 - 17:30
Plats: Immanuelskyrkan Norrköping
För mer information se https://sv-se.facebook.com/norrkopingsljud, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 013-284018.

2015-06-01

Disputation - Hanna Henriksson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Hanna Henriksson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Development of body composition and its relationship with physical activity in healthy Swedish Children - A longitudinal study until 4,5 years of age including evaluations of methods to assess physical activity and dietary intake". Opponent: Professor John J Reilly, University of Strathclyde, Glasgow, Great Britain.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US ing 65 pl 9
För mer information kontakta Marie Löf, e-post marie.lof@ki.se, telefon 073-4426417.

Tunnfilmsfysik – Sit Kerdsongpanya

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Sit Kerdsongpanya, försvarar sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titel: Design of transition-metal nitride thin films for thermoelectrics. Opponent: Prof Daniel Gall, Rensselaear Polytechnic Institute, USA
Kl 10:15
Plats: Fysikhuset, Planck
För mer information kontakta Anette Frid, e-post anette.frid@liu.se, telefon 013 28 27 99.

Neuro Club

Seminarium - CMIV
Ida Blystad Relaxometry for quantitative analysis of malignant brain tumors
Kl 15:30
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-06-02

Halvledarfysik

Disputation - Linköpings universitet
Xuan Thang Trinh försvarar sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titeln "Electron paramagnetic resonance studies of point defects in AlGaN and SiC. Opponent: Prof Mary Ellen Zvanut, The University of Alabama at Birmingham.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information se http://www.ifm.liu.se/materialphysics/semicond/, kontakta Eva Wibom, e-post eva.wibom@liu.se, telefon 013-28 24 27.

CEDER-seminarium - Maziar Yazdanpanah, Charlotta Plejert, Eleonor Antelius och Gunilla Jansson

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

Doktorandseminarier Norrköping

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
1. Lisa Ring Jacobsson, manuskriptseminarium, titel kommer. 2. Vedrana Bolic Baric "Occupational transition to further education and/or work" 3. Åsa Johansson Stark Manusseminarium " Preliminär titel: Fulfilment of knowledge expectations for significant other’s and their family member’s after hip or knee replacement"
Kl 10:30
Plats: K6A Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Disputation - Pontus Henriksson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Pontus Henriksson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Body composition of parents and their infants: Methodological, anthropometric, metabolic and genetic studies". Opponent: Professor Jonathan Wells, University College of London.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65 pl 9
För mer information kontakta Elisabet Forsum, e-post elisabet.forsum@liu.se, telefon 010-1034743.

2015-06-03

COST Action TD1105 EuNetAir - 4th Scientific Meeting hosted by Applied Sensor Science, IFM, Linköping University, 3-5 June 2015

Konferens - Linköpings universitet
2015-06-03 kl 09:00 -- 2015-06-05 kl 14:30 The 4th Scientific Meeting of the COST Action TD1105 EuNetAir is organized by Division of Applied Sensor Science, IFM, LiU, under chairing of Prof. Anita Lloyd Spetz, Action Vice–Chair. Topic: New Sensing Technologies for Outdoor Air–Pollution Monitoring This Meeting will involve the Action partnership (29 countries) with European Speakers from Action, External International Experts, Young Researchers, Scientists, Practitioners, and Stakeholders.
Sista anmälningsdag: 2015-05-15
Plats: Linköping University, IFM, Physics Building, Campus Valla, Linköping (Planck)
För mer information se http://www.eunetair.it, kontakta Anita Lloyd Spetz, e-post spetz@ifm.liu.se.

Halvledarfysik

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Andreas Gällström försvarar sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titeln "Optical Characterization of Deep Level Defects in SiC". Opponent: Prof Jörg Weber, Technische Universität Dresden, Germany.
Kl 09:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Eva Wibom, e-post Eva.Wibom@liu.se, telefon 013-28 24 27.

Anna Bredström: Racializing the "Neurochemical Self"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Bredström, REMESO, presenterar pågående arbete.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533

2015-06-04

TPI seminarium - Carina Danemark-Jägervall

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Textseminarium med Carina Danemark-Jagervall. Internt seminarium. Forum för alla Tema T-forskare att informellt diskutera pågående forskning. Serien hålls vanligtvis på tisdagar.
Kl 10:15
Plats: Forum, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

DISPUTATION - Linus Johansson Krafve

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Linus Johansson Krafve försvarar sin avhandling. Opponent: Tiago Moeira,
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Nina Åkerlund Avdelningen för socialt arbete LiU 60% seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Barns berättelser om betydelsen av sociala nätverk och responser i samband med bevittnande av våld i nära relation.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Mona Livholts & Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011-363536.

2015-06-05

Disputation - Vivian Morad

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Vivian Morad försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Hormonal regulation of immune modulators in breast tissue" Opponent: Professor Malin Sund, Umeå universitet.
Kl 09:00
Plats: Linden, Campus US, ingång 65 pl 9
För mer information kontakta Charlotta Dabrosin, e-post charlotta.dabrosin@liu.se , telefon 013-286711 alt 013-286885.

Mekanisk värmeteori och strömningslära

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Hossein Nadali Najafabadi, doktorand i Mekanisk värmeteori och strömningslära, presenterar sin doktorsavhandling med titeln "On Film Cooling of Turbine Guide Vanes from Experiments and CFD-Simulations to Correlation Development". Fakultetsopponent: Associate Professor Valery Chernoray, Chalmers Tekniska Högskola. Handledare: Professor Matts Karlsson
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Anna Wahlund, e-post anna.wahlund@liu.se, telefon 013-281157.

Disputation, Industriell ekonomi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Per Carlborg, doktorand i industriell marknadsföring, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "On Service Innovation and Realization in Manufacturing Firms". Fakultetsopponent: Docent Annika Ravald, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors. Betygsnämnd: Bitr professor Nicolette Lakemond, IEI/LiU, Bitr professor Ida Gremyr, Chalmers, samt Docent Martin Löfgren, Karlstads universitet. Handledare: Bitr professor Daniel Kindström.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Karin Fredriksson, e-post karin.fredriksson@liu.se, telefon 013-281551.

2015-06-08

SENSIndoor - 3rd Progress Meeting with Exploitation Strategy Seminar hosted by Linköping University

Konferens - Linköpings universitet
2015-06-08 kl 12:00 -- 2015-06-10 kl 14:00 The EU-project SENSIndoor (2014-2016), funded under the 7th Framework Programme, aims at the development of novel nanotechnology based intelligent sensor systems for selective monitoring of volatile organic compounds (VOCs) for demand controlled ventilation in indoor environments. The consortium includes 10 partners. The Meeting is co-organized by Division of Applied Sensor Science, IFM, LiU.
Plats: Linköping University, IFM, Physics Building, Campus Valla, Linköping (Jordan Fermi)
För mer information se http://sensindoor.eu, kontakta Donatella Puglisi, e-post donpu@ifm.liu.se.

2015-06-11

NISAL-seminarium - Ali Reza Majlesi och Anna Ekström

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Arbetsseminarium med Ali Reza Majlesi och Anna Ekström, konferenspresentation.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Halvledarfysik

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Xun Li försvarar sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titeln "CVD solutions for new directions in SiC and GaN epitaxy". Opponent: Prof Sebastian Lourdudoss, KTH.
Kl 10:15
Plats: Schrödinger, E324, Fysikhuset
För mer information kontakta Eva Wibom, e-post Eva.Wibom@liu.se, telefon 013-28 24 27.

Elin Nilsson Avdelningen för socialt arbete LiU Textseminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Couples living with dementia: Relational aspects of holding in identity
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Mona Livholts & Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011-363536.

2015-06-14

PDEs, Potential Theory and Function Spaces

Konferens - Matematiska institutionen
2015-06-14 -- 2015-06-18 The aim of the conference is to present the state-of-the-art in these three closely connected fields, which have a long tradition at Linköping University. Our goal is to bring together experts as well as young researchers interested in these topics, and to foster applications and collaboration between these subjects, as well as within them.
Plats: Linköpings universitet
För mer information se http://conferences.mai.liu.se/PPF-2015/, kontakta :, e-post PPF.conference@mai.liu.se.

CHSCOM2015 - Cognitive Hearing Science for Communication

Konferens - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
2015-06-14 kl 09:00 -- 2015-06-17 kl 13:00 CHSCOM2015 - Kognitiv hörselvetenskap för kommunikation. Konferensen kommer att fokusera på två huvudteman: “Cognitive hearing in adverse listening conditions” och “The cognitive hearing brain". Dessa teman kommer att behandlas utifrån livslopps-, interventions- och multimodala perspektiv.
Sista anmälningsdag: 2015-04-30
Plats: Konsert och kongress, Linköping
För mer information se http://www.chscom2015.se, kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo.linden@liu.se, telefon 013-282030.

2015-06-15

Industriell miljöteknik

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Santiago Mejía Dugand, doktorand i Miljömanagement och miljöteknik, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Environmental Technology and its Role in the Search for Urban Environmental Sustainability: The Dynamics of Adaptation". Fakultetsopponent: Professor Julio Dávila, University College London. Betygsnämnd: Professor Brita Hermelin, Linköpings universitet, Professor Ulrik Jörgensen, Aalborg universitet, samt adjunkt Ulf Ranhagen, Kungliga Tekniska Högskolan. Ordförande: Professor Stefan Anderberg
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Eriksson, e-post maria.eriksson@liu.se, telefon 013-281065.

2015-09-17

Ute är Inne. Plats - Lärande - Integration

Konferens - Institutionen för kultur och kommunikation
2015-09-17 kl 08:00 -- 2015-09-18 kl 15:30 Konferens om utomhusbaserat lärande med internationell utblick - från idéer till verklighet!
Sista anmälningsdag: 2015-09-04
Plats: Ryttargårdskyrkan, Djurgårdsgatan 97
För mer information se http://www.liu.se/ikk/ncu/pres-hoger/1.615470/ute-ar-inne-2015.pdf, kontakta Mats Wejdmark, Nynäshamns naturskola, e-post mats.wejdmark@naturskolan.pp.se, telefon 08-52073709.

2015-09-29

Disputation Karin Johannesson

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Karin Johannesson, Ekologi, försvarar sin avhandling "Particulate phosphorus accumulation and net retention in constructed wetlands receiving agricultural runoff" fredagen den 29 maj klockan 10:00 i Planck, Fysikhuset. Opponent är Dr. Ben Surridge, Lancaster Environment Centre, Lancaster University, UK.
Kl 10:00
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Anna Sundin, e-post annsu@ifm.liu.se, telefon 013-281301.

2015-09-30

Seminarium/Workshop för erfarna lärare

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium/Workshop för erfarna lärare
Sista anmälningsdag: 2015-09-20
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticum, hus Galaxen (G-huset), ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.

2015-10-14

Med yrkeslärare i fokus

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Susanne Köpsén, docent i pedagogik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2015 och är öppen för alla.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: meddelas senare
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19