Göm menyn

Händelser närmaste året

2016-09-26

Disputation i datalogi - Magnus Jandinger

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Magnus Jandinger, HCS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "On a Need to Know Basis: A Conceptual and Methodological Framework for Modelling and Analysis of Information Demand in an Enterprise Context". Huvudhandledare: Professor Kurt Sandkuhl Opponent: Bitr prof Eva Söderström, Högskolan i Skövde
Kl 13:15
Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-130492, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13281460.

Spikning Veronica Ekström

Seminarium - Linköpings universitet
Veronica Ekström spikar sin avhandling.Titel: Det besvärliga våldet.Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Efter spikningen bjuder avdelningen på kaffe och tårta i Gröna rummet Plan 4 Kåkenhus
Kl 14:30 - 15:30
Plats: Biblioteket Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv,, , kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

2016-09-27

Invigning av Linköpings biobanksfacilitet, Forum Östergötland och Kliniska Forskningsenheten

Övrigt - Forum Östergötland
Kl 13:00
Plats: Hugo Theorellsalen, Norra Entrén, plan 9, Campus US
För mer information se http://liu.se/medfak/forumostergotland/invigning/?l=sv, kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 013 28 22 58.

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-09-28

Professorsföreläsning Peo Hansen

Föreläsning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Titel: "We hesitate to call them 'nations'..." On the Colonial Archive and the Illusory Historicity of the European Nation State". // Vi bjuder på fika. Anmäl dig via länken nedan!
Sista anmälningsdag: 2016-09-14
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Sal TP1, Täppan, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/professorsforelasning-peo-hansen?l=sv, kontakta Fredrik Jeppsson, e-post fredrik.jeppsson@liu.se, telefon 011-363181.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Michel Chipot, Universität Zürich, Schweiz. Titel: Asymptotic Issues in Cylinders.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2016-09-29

NISAL-seminarium Arianna Poli

Seminarium - Linköpings universitet
Kl 09:45
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K7A
För mer information kontakta Mikael Riikonen, e-post mikael.riikonen@liu.se.

Disputation - Sonja Radosavljevic, Matematik

Disputation - Matematiska institutionen
Sonja Radosavljevic försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Permanence of age-structured populations in a spatio-temporal variable environment". Opponent är Professor Michael Chipot, Institut für Mathematik, Universität Zürich, Schweiz.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset, ingång 57, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-130927, kontakta Sonja Radosavljevic, e-post sonja.radosavljevic@liu.se.

Seminarium: Open Science & Open Data

Seminarium - Linköpings universitet
Både på nationell nivå och på EU-nivå inom ramprogrammet Horizon 2020 ställs nu allt tydligare krav på att forskningsresultat och data ska göras fritt tillgängliga för alla. Vad innebär denna utveckling för den enskilda forskaren och vilka stödfunktioner finns att tillgå? I ett öppet seminarium med David Lawrence och Tove Kvarnström, organiserat av Biblioteket och Grants Office vid LiU, får du svar. Seminariet hålls på engelska. Välkommen! Ingen föranmälan krävs.
Kl 10:15 - 11:00
Plats: Campus Valla: Kilen på Vallabiblioteket i Hus D
För mer information se http://www.bibl.liu.se/aktuellt-pa-biblioteket/1.693826?l=sv&sc=true, kontakta Tove Kvarnström, e-post tove.kvarnstrom@liu.se, telefon 013-28 1975.

Seminarie/Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin. 29 september, kl. 13.15-16:00 - ”Att föra och skriva pedagogisk meritportfölj”, Elaine Sjögren, (lokal meddelas senare) Campus Norrköping
Sista anmälningsdag: 2016-09-27
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 286655.

Benjamin Jarvis, Juta Kawalerowicz, and Sarah Valdez: The Impact of Ethnic Group Categorizations on Segregation Measures in Swedish Registers

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Benjamin Jarvis, Juta Kawalerowicz, and Sarah Valdez: The Impact of Ethnic Group Categorizations on Segregation Measures in Swedish Registers. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 15:00
För mer information se http://liu.se/ias/seminarier/?l=en , kontakta Sarah Valdez, e-post sarah.valdez@liu.se, telefon +4611363360.

Vet inte hur det känns att vara kvinna,vet bara hur det känns att vara jag

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Möt Ann-Christine Ruuth. Fram till 60 års ålder var hon känd som Åke och kyrkoherde och chef i Teleborgs församling i Växjö. Det vållade stor uppmärksamhet när hon berättade att hon nu ville leva som Ann-Christine. Ett arrangemang under Regnbågsveckan. Arrangörer: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Strategigruppen för lika villkor vid Linköpings universitet och Svenska kyrkan Linköpings stift
Kl 16:00 - 18:00
Plats: Konsert och kongress i Linköping
För mer information se https://liu.se/genusforum, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

2016-09-30

Öppna data – myter och verklighet

Föreläsning - Linköpings universitet
Att lansera och nyttja öppna data för att främja innovation, öppenhet och deltagande är en påtaglig trend. Vilket myter finns kring öppna data och vad är möjligt att realisera? Under en forskarfrukost berätta biträdande professor Ulf Melin om resultat och lärdomar från ett aktuellt forskningsprojekt på LiU. Anmälan krävs.
Sista anmälningsdag: 2016-09-28
Kl 08:00 - 09:00
Plats: creActive, Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park
För mer information se http://liu.se/forskarfredag, kontakta Ewa Gustafsson, e-post ewa.gustafsson@liu.se.

Digitala valutor - Mer än bara Bitcoin?

Föreläsning - Linköpings universitet
Det är troligt att du har hört talas om Bitcoin från den senaste tidens nyhetsrapportering. Kanske verkar det konstigt att digital information kan användas som valuta? I detta seminarium kommer Jonathan Jogenfors, forskare vid LiU och en av landets ledande Bitcoin-experter, reda ut frågetecknen och visa att det faktiskt är enklare än många tror. Tid: 8.30-9.30 Vi bjuder på en enkel frukost från 08.30, föredraget börjar 09.00.
Kl 08:30 - 09:30
Plats: Coffice, Våning 1, Strykbrädan, Laxholmstorget 3
För mer information se http://www.liu.se/forskarfredag, kontakta Ewa Gustafsson, e-post ewa.gustafsson@liu.se.

"Det var svinhögt typ 250 kilo"

Föreläsning - Linköpings universitet
Vilken kommunikation sker mellan barn i användandet av matematiska begrepp och som kan knytas till att mäta längd/höjd, volym och tid? Hur löser barn olika konstruktions- och lekproblem med hjälp av matematik. Citatet i rubriken är även titeln på Anders Albinssons avhandling om förskolebarns mätande av längd, volym och tid i legoleken. Kom och lyssna på Anders berätta mer.
Kl 08:30 - 09:45
Plats: Arbetets muséum, Laxholmtorget, Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/forskarfredag, kontakta Ewa Gustafsson, e-post ewa.gustafsson@liu.se.

Disputation Filipe Marreiros

Disputation - CMIV
Filipe försvarar sin avhandling "Guidance and Visualization for Brain Tumor Surgery". Fakultetsopponent är Ole Jacob Elle, Oslo Universitet
Kl 09:00
Plats: Hugo Theorell, Norra entrén, Universitetssjukhuset
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

Disputation - Britt-Marie Ahlander

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Britt-Marie Ahlander vid Avdelningen för kardiovaskulär medicin försvarar sin avhandling med titel: Magnetic Resonance Imaging of the Heart. Image quality, measurement accuracy and patient experience. Fakultetsopponent: Marcus Carlsson, Docent, överläkare, Klinisk fysiologi Skånes universitetssjukhus, Lund.
Kl 09:00
Plats: Original Qultarium, hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

Disputation David Ekholm

Disputation - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
David Ekholm försvarar sin avhandling "Sport as a means of responding to social problems: Rationales of government, welfare and social change" Opponent Lennart Nygren, institutionen för social arbete, Umea universitet
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/forskning/seminarier?l=sv,, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Disputation i datalogi - Anna Vapen

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Anna Vapen, ADIT/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Web Authentication using Third-Parties in Untrusted Environments". Huvudhandledare: Professor Nahid Shahmehri Opponent: Professor Steve Furnell, University of Plymouth, UK
Kl 10:15
Plats: Visionen, hus B
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-127304, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

Att möta våldsutsatta män, genus- och queerperspektiv på våld i nära relationer

Föreläsning - Linköpings universitet
Vad händer med förståelsen av genus och våld när den våldsutsatte inte är en kvinna? Alma Persson, forskare vid tema Genus, berättar om sin pågående forskning om genus, maskulinitet och våld i nära relationer.
Kl 10:30 - 11:00
Plats: Stadsmissionens café, Ågatan 3
För mer information se http://www.liu.se/forskarfredag, kontakta Ewa Gustafsson, e-post ewa.gustafsson@liu.se.

Kan vi bekämpa allergi-epidemin?

Föreläsning - Linköpings universitet
Fler och fler drabbas av allergier och det anses bero på en minskad mikrobiell exponering – att vi inte utsätts tillräckligt för bakterier. De flesta studier har fokuserat på den mikrobiella miljön de första levnadsåren. Nya bevis talar dock för att även den gravida moderns mikrobiella omgivning är av stor betydelse. Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi berättar om sin forskning där det immunologiska samspelet mellan fostret och den blivande mamman undersöks.
Kl 10:30 - 11:30
Plats: Babettes Kafferi, Stora Badstugatan 4
För mer information se http://www.liu.se/forskarfredag, kontakta Ewa Gustafsson, e-post ewa.gustafsson@liu.se.

”Kåseri och samtal kring Typiskt svenskt - finns det?”

Föreläsning - Linköpings universitet
Professor emeritus Kalle Bäck i samtal med Ragnar Dahlberg om vad icke-svenskar tycker är typiskt svensk i vårt uppträdande, beteende och sätt att vara. Fri entré men föranmälan krävs. För att boka plats ring 013-126111.
Kl 11:00
Plats: Dahlbergs café, Kryddbodtorget 1, Gamla Linköping
För mer information se http://www.liu.se/forskarfredag, kontakta Ewa Gustafsson, e-post ewa.gustafsson@liu.se.

Disputation Anne Fältström

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Anne Fältström vid avdelningen för fysioterapi försvarar sin avhandling "One Anterior Cruciate Ligament injury is enough. Focus on female football players". Opponent:Professor Grethe Myklebust, Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Oslo, Norge
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se, telefon 013-284663.

Disputation - Samira Nikkar, Beräkningsmatematik

Disputation - Matematiska institutionen
Samira Nikkar försvarar sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titeln "Stable High Order Finite Difference Methods for Wave Propagation and Flow Problems on Deforming Domains". Opponent är Professor Gunilla Kreiss, Beräkningsvetenskap, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet.
Kl 13:15
Plats: Visionen, B-huset, ingång 27, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-130928, kontakta Samira Nikkar, e-post samira.nikkar@liu.se.

Disputation Malin Granath

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Malin Granath försvarar sin avhandling med titeln: ”The Smart City – how smart can ‘IT’ be? Discourses on digitalisation in policy and planning of urban development”. Opponenten är Docent Cecilia Katzeff, KTH.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-130904, kontakta Sara Brinkby, e-post adm.informatik@iei.li.se.

2016-10-04

Disputation Leonie Klompstra

Disputation - Avdelningen för omvårdnad – Instititutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Leonie Klompstra försvarar sin doktorsavhandling "Physical activity in patients with heart failure: barriers, motivations and the potential of exergaming". Opponent: Professor Felicity Astin, University of Huddersfield, UK
Kl 09:00
Plats: K1
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Slutseminarium Nina Åkerlund

Seminarium - Linköpings universitet
Kl 10:00 - 15:00
Plats: Kåkenhus, Campus Norrköping Lokal meddelas senare
För mer information se http://http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv,, , kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Seminarium: Open Science & Open Data

Seminarium - Linköpings universitet
Både på nationell nivå och på EU-nivå inom ramprogrammet Horizon 2020 ställs nu allt tydligare krav på att forskningsresultat och data ska göras fritt tillgängliga för alla. Vad innebär denna utveckling för den enskilda forskaren och vilka stödfunktioner finns att tillgå? I ett öppet seminarium med David Lawrence och Tove Kvarnström, organiserat av Biblioteket och Grants Office vid LiU, får du svar. Seminariet hålls på engelska. Välkommen! Ingen föranmälan krävs.
Kl 10:15 - 11:00
Plats: Campus Norrköping: Täppan TP56
För mer information se http://www.bibl.liu.se/aktuellt-pa-biblioteket/1.693826?l=sv&sc=true, kontakta Tove Kvarnström, e-post tove.kvarnstrom@liu.se, telefon 013-28 1975.

Slutseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Nina Åkerlund, Avdelningen för Socialt arbete
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Från handikapp till funkofobi

Konferens - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
En konferens om funktionalitet. Praktik, teori och erfarenhet Medverkande: Jens Rydström, professor i genusvetenskap, Lunds universitet, Fredrik Lindgren projektledare vid Byggnadsavdelningen, Uppsala universitet, Denise Malmberg, docent, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Christine Bylund, skribent, regissör, föreläsare och performancekonstnär.
Sista anmälningsdag: 2016-10-02
Kl 13:00 - 17:00
Plats: KMC (Katastrofmedicinskt Centrum, Johannes Magnus väg 11 Linköping)
För mer information se http://liu.se/genusforum/, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

Seminarium i Matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
Timo Koski, Matematisk statistik, KTH. Titel: The Minimal Hoppe-Beta Prior Distribution for Directed Acyclic Graphs and Structure Learning.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-matematisk-statistik?l=sv, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

IKE Faculty Club - Peter Bang

Internt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Vilka mål för läkarstudenter bör man uppnå i grundutbildningen vad gäller vetenskapligt förhållningssätt? Peter Bang, professor i pediatrik. Välkomna, vi bjuder på fika!
Kl 16:45 - 18:15
Plats: Konferensrum Forum Östergötland, ingång 53, en trappa ned.
För mer information kontakta Johnny Ludvigsson, e-post johnny.ludvigsson@liu.se, telefon 013-28 68 54.

2016-10-05

REMESO seminarium Mikela Lundahl 'Veils, secularism and the problem with difference'

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B42
För mer information kontakta Xolani Tshabalala, e-post xolani.tshabalala@liu.se, telefon 011-363673.

Gruppen som arena för arbete, samtal och lärande - möjligheter och utmaningar

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Karin Forslund Frykedal, docent i pedagogik, håller lunchföreläsning. Föreläsningen är en del av IBLs lunchföreläsningsserie.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I.101
För mer information kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Jürgen Rossmann, Universität Rostock, Tyskland. Titel: On the instationary Stokes system in an angle.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2016-10-06

Aging & Society: Sixth International Conference

Konferens - Linköpings universitet
2016-10-06 -- 2016-10-07 NISAL is pleased to announce Aging&Society: Sixth International Conference. THEMES: Economic and Demographic Perspectives on Aging; Public Policy and Public Perspectives on Aging; Medical Perspectives on Aging, Health, Wellness; Social, Cultural Perspectives on Aging; Special Focus on Ageing, Life-Course, and Social Change. PLENARY SPEAKERS: Mark Hawley, Susanne Iwarsson, Giovanni Lamura, Joakim Palme, Sharon Wray. SUBMISSION DETAILS: latest submission 6July2016.
Sista anmälningsdag: 2016-07-06
Plats: Linköping Universitet - Campus Norrköping
För mer information se http://agingandsociety.com/2016-conference, kontakta Arianna Poli, e-post arianna.poli@liu.se.

2016-10-07

Disputation Ingrid Mignon

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Ingrid Mignon försvarar sin avhandling med titeln: ”Inducing large-scale diffusion of innovation. An integrated actor- and system-level approach”. Opponenten är Prof. Dr. Volker Hoffmann, ETH Zürich.
Kl 10:15
Plats: ACAS
För mer information kontakta Carina Ekhager, e-post carina.ekhager@liu.se.

Seminarium om ämnesdidaktisk forskarutbildning vid LiU

Seminarium - Linköpings universitet
Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap inbjuder till ett seminarium om ämnesdidaktisk forskarutbildning.Seminariet vänder sig till forskningsledare, handledare, forskarutbildningsstudierektorer, doktorander och alla andra som är andra intresserade av ämnesdidaktisk forskarutbildning.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KY 41, hus Key, campus Valla
För mer information se http://liu.se/uv/fau/seminarier?l=sv, kontakta Anna Johnsson Harrie, e-post anna.johnsson.harrie@liu.se, telefon 013-285897.

2016-10-10

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Enrique Artal, University of Zaragoza, Spanien. Titel: Topology, Combinatory and Arithmetic for Line Arrangements in the Projective Plane.
Kl 10:15 - 11:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2016-10-12

Software Technology Exchange Workshop, STEW, 2016

Konferens - Institutionen för datavetenskap
2016-10-12 kl 09:15 -- 2016-10-13 kl 16:45 The Software Technology Exchange Workshop (STEW), organized by Swedsoft, facilitate knowledge exchange and dissemination of academic results within the industry. STEW provides a forum for researchers and industry representatives to meet and learn about recent, industry-relevant research in the domain of software development. The workshop also promotes networking among academic and industrial attendees.
Plats: Vallfarten, Campus Valla
För mer information se http://swedsoft.se/event/stew-2016/, kontakta Gabriel Modéus, e-post gabriel@swedsoft.se, telefon 08-782 09 79.

Tonårsflickor som tystnat - det sociala sammanhangets betydelse för motivationen att delta

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Seminarium med Barbro Johansson, Stockholms universitet. Ingår i seminarierserien "Högre seminarier" vid Avdelningen för pedagogik och didaktik.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: I:204
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

REMESO seminarium Catrin Lundström 'Migration's whiter shade: bodies and belonging in the race-migration nexus'

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B342
För mer information kontakta Xolani Tshabalala, e-post xolani.tshabalala@liu.se, telefon 011-363673.

Björn Blissing lägger fram sin licentiatavhandling

Seminarium - Linköpings universitet
Björn Blissing lägger fram sin licentiatavhandling med titeln "Driving in Virtual Reality - Investigations in effects of latency and level of virtuality"
Kl 10:15
Plats: Designrummet, A-huset
För mer information kontakta Lisbeth Hägg, e-post lisbeth.hagg@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Sergey Vakulenko, St Petersburg, Ryssland. Titel: New mathematical approach to morphogenesis: complex attractors and patterns in reaction-diffusion systems.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

Higher Seminar in Environmental Change

Seminarium - Tema Miljöförändring
Dr. Jessica Jewell, IIASA, will come and give a seminar with the title: “Bridging techno-economic and socio-political approaches to studying future energy: an example with nuclear energy"
Kl 13:15 - 14:30
Plats: Faros
För mer information kontakta Mathias Fridahl, e-post mathias.fridahl@liu.se.

Utdelning av anslag från Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Övrigt - Medicinska fakulteten
Välkomna till högtidlig utdelning av anslag till årets mottagare av anslag från Lions forskningsfond - fem forskarstuderande och fyra postdoc. Mingel före utdelningen (kl 16.30-17). Föredrag av två av anslagsmottagarna.
Kl 16:30 - 18:30
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 64
För mer information kontakta Anita Larsson, e-post anita.larsson@liu.se, telefon 013 282215.

2016-10-13

Workshop för doktorander med ämnesdidaktisk inriktning

Seminarium - Linköpings universitet
Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap anordnar en workshop för doktorander med ämnesdidaktisk inriktning.
Sista anmälningsdag: 2016-10-06
Kl 09:15 - 12:00
Plats: KY21, hus Key, campus Valla
För mer information se http://liu.se/uv/fau/seminarier?l=sv, kontakta Anna Johnsson Harrie, e-post anna.johnsson.harrie@liu.se, telefon 013-285897.

Samverkan inom gymnasieskolan – exemplet Teknikcollege

Seminarium - Linköpings universitet
2016-10-13 kl 13:30 -- 2016-10-30 kl 16:00 För kommunerna är det avgörande att kunna stärka och utveckla gymnasieskolan så att ungdomar får en relevant och god utbildning som de genomför och som ger möjligheter till jobb. Ett exempel på det är utvecklingen av Teknikcollege, ett ramverk för samverkan mellan kommuner, skolor och företag för teknikprogram inom gymnasieskolan. Brita Hermelin och Bo Persson beskriver framväxten av Teknikcollege och reflekterar över möjligheter och utmaningar när kommunerna vill hitta nya samverkansformer.
Plats: Konferensrummet Glan i kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15 i Finspång.
För mer information se https://www.isak.liu.se/cks/utb/skol-om-start-ht16?l=sv, kontakta Sabrina Thelander, e-post sabrina.thelander@liu.se, telefon 011-363432.

2016-10-14

Organisk kemi - Mattias Tengdelius

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Mattias Tengdelius försvarar sin avhandling "Fucoidan-Mimetic Glycopolymers. Synthesis and Biomedical Applications". Opponent Professor Mats Johansson, KTH, Stockholm
Kl 09:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Susanne Andersson, e-post susan@ifm.liu.se, telefon 013-286671.

Disputation Veronica Ekström

Disputation - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Veronica Ekström försvarar sin avhandling "Det besvörliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Opponent Maria Eriksson, Mälardalens högskola. Välkommen!
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/forskning/seminarier?, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2016-10-15

GDK 10-års jubileum

Akademisk högtid - Linköpings universitet
Det är nu 10 år sedan programmet Grafisk design och kommunikation startade på campus Norrköping. Det har sedan sin start varit ett av de mest sökta programmen inom LiU. Jubileet firar vi den 14-16 oktober med start på fredagen med föreläsning där ett antal alumner berättar om sina vidare öden efter examen. Alltifrån att vara AD på firade byråer i Stockholm, via designer av magasin hos Bonniers till ebbansvar på IKEA. Detta sker 13-15 i sal K4. Därefter är det tårkalas med överraskningar. På kvällen står GDK-studenterna för underhållningen. Alumner tillsammans med studenter bjuds in att umgås under en kväll på Kårhuset Trappan. Kvällen kommer innehålla GDKs historia, vad dagens GDK-studenter har för sig, vart alumnerna tagit vägen och annat roligt för att fira ett decennium av GDK:are. En trevlig kväll utlovas, helt enkelt! Lördag 15 oktober Välkommen att ta en “walk down memory lane”, för på lördag anordnar Tryckbar den traditionsenliga GDK-sittningen på Kårhuset Trappan. Det kommer bli en fin kväll i sann jubileumsanda med trerätters middag och underhållning. Sittningen kommer pågå ungefär mellan klockan 18-22. Ett kuvertpris återkommer vi om. Är du intresserad av att gå? Anmäl gärna ditt intresse via: https://docs.google.com/forms/d/1CL_It9qmbzAn7YO2MtpXZH-UDIyEeaZOFrCJVIWLlN8/viewform?edit_requested=true Hoppas vi ses! Med vänliga hälsningar, Programnämnden, GDK-styrelsen och Tryckbar
Kl 13:00
Plats: Campus Norrköping
För mer information kontakta Tommie Nyström, e-post tommie.nystrom@liu.se, telefon 011 363124.

Linköpings Studentsångare i Norrköping

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Linköpings Studentsångare bjuder på Höstkonsert i Immanuelskyrkan, Norrköping. Varmt välkomna att möta Linköpings Studentsångare i en konsert fylld av underbar och spännande manskörsrepertoar, nyskriven musik från körens kompositionstävling för kvinnliga tonsättare, körmusik vi tagit med oss hem från vår Islands turné och flera av våra favoritstycken. Årets Höstkonsert med Linköpings Studentsångare på plats i Norrköping ska du inte missa! Dirigent är director musices Christina Hörnell
Kl 16:00 - 17:30
Plats: Immanuelskyrkan, Norrköping
För mer information se https://www.facebook.com/events/1100076916694586/, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

Linköpings Studentsångare i Norrköping

Kultur & nöje - Linköpings universitet
2016-10-15 kl 16:00 -- 2016-10-16 kl 17:30 Linköpings Studentsångare bjuder på Höstkonsert i Immanuelskyrkan, Norrköping. Du får möta Linköpings Studentsångare i en konsert fylld av stilig och spännande manskörsrepertoar. Vi bjuder på nyskriven musik från körens kompositionstävling för kvinnliga tonsättare, körmusik vi tagit med oss hem efter vår Islandsturné och flera av våra favoritstycken. Dirigent är director musices Christina Hörnell. Varmt välkomna!
Plats: Immanuelskyrkan, Södra Promenaden 106, 602 34 Norrköping
För mer information se https://www.facebook.com/events/1100076916694586/, kontakta Christina Hörnell, e-post c.hornell@icloud.com, telefon 0700896922.

Höstkonsert med Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Student
Linköpings Studentsångare bjuder på Höstkonsert i Immanuelskyrkan i Norrköping. Du får möta Linköpings Studentsångare i en konsert fylld av stilig och spännande manskörsrepertoar. Vi bjuder inte bara på nyskriven musik från körens nyligen avslutade kompositionstävling för kvinnliga tonsättare, utan även körmusik vi tagit med oss hem från vår Islandsturné och flera av våra favoritstycken. Dirigent är director musices Christina Hörnell. Varmt välkomna!
Kl 16:00 - 18:00
Plats: Immanuelskyrkan, Norrköping
För mer information se http://lkss.se/, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se.

2016-10-17

Förskolebiennalen

Konferens - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
2016-10-17 kl 09:00 -- 2016-10-18 kl 16:30 Förskolebiennalen är en återkommande arena för forskare och praktiker och arrangeras av Linköpings universitet i samarbete med Linköpings och Norrköpings kommuner. De senaste åren har vi haft över 1000 deltagare; personal från förskolan såväl som tjänstemän och politiker med ansvar för förskolefrågor. Vi har även haft en omfattande utställningsdel. Två dagar med föreläsningar och workshop med forskare och praktiker.
Sista anmälningsdag: 2016-10-10
Plats: Louis De Geer
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/len/forskolebiennalen-2016?l=sv, kontakta Anneli Carlbring, e-post anneli.carlbring@liu.se, telefon 011-363027.

2016-10-19

ISV-dagen 2016

Internt - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Samtliga medarbetare vid ISV hälsas välkomna till ISV-dagen och den efterföljande middagen på kvällen. // Tema: Lika/Olika villkor. // Medverkande: Susanna Alakoski och LiU:s samordnare för Lika villkor. Gå in på länken nedan för att läsa mer och anmäla dig. // Anmälan senast den 7 oktober. Välkommen!
Sista anmälningsdag: 2016-10-07
Kl 08:30 - 17:30
Plats: Sal TP1, Täppan, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/for-medarbetare/isv-dagen-2016?l=sv, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-36 31 69.

Genusakademin medarbetare

Seminarium - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Tema: Kön/genussystem seminarium med professor emerita Elisabeth Sundin, företagsekonomi, IEI. Strategigruppen för Lika Villkor och Forum för genusvetenskap och jämställdhet Antalet platser per seminarium är begränsat.
Sista anmälningsdag: 2016-10-19
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Asklepios, Temahuset, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/genusforum/genusakademin-medarbetare, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

2016-10-20

Seminarium Annsofie Mahrs Träff

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 09:45
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K7A
För mer information kontakta Mikael Riikonen, e-post mikaelriikonen@liu.se.

Seminarium: Local Publics and Offshore Wind Farms, Prof Yvonne Rydin (Bartlett School of Planning, UCL)

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
The regulation of offshore wind farms and other major renewable energy infrastructure provides an opportunity to examine the processes put in place by the Planning Act 2008. There has been little research on the operation of the Nationally Significant Infrastructure Projects (NSIPs) regime to date and an ESRC-funded project (Rydin, Lee, Lock and Natarajan No. 164522) is currently filling this gap. The project focuses particularly on how local publics are involved and their representations constructed – or not – as evidence. In this lecture, research on the NSIPs regime, based on detailed reading of extensive documentation, supplemented with on-going interviews, focus groups and attendance at hearings, will be used to show how science and technology studies (STS) offers insights into how the voice of local publics is constructed, the way that knowledge claims are recognised as evidence and the role that material artefacts play in the hearings and deliberations.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: A-huset, A 303
För mer information kontakta Sara Gustafsson, e-post sara.gustafsson@liu.se, telefon 013-28 66 02.

NATDID firar 1 år! (Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik)

Övrigt - Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik
Välkomna att fira 1 år med NATDID! Se programmet på hemsidan där även anmälan görs - www.liu.se/natdid
Sista anmälningsdag: 2016-10-14
Kl 13:00
Plats: K2, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/natdid, kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

NISAL-seminarium Christine Swane

Seminarium - Linköpings universitet
Christine Swane är kultursociolog, direktör och forskningsledare för stiftelsen Ensomme gamles vaern i Köpenhamn. Hon håller ett seminarium med titeln "Social life and loneliness in old age".
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K3A
För mer information kontakta Mikael Riikonen, e-post mikael.riikonen@liu.se.

Forskning i framkant – Kan epigenetik förklara varför vanliga sjukdomar ökar?

Föreläsning - Linköpings universitet
Diseases such as allergy, asthma and arthritis are becoming more common. Genetics alone cannot explain this increase, but maybe the new field of 'epigenetics' can? Colm Nestor will discuss what we know about human epigenetics, how epigenetics may be involved in disease, and how we can use epigenetics in the diagnosis and treatment of these diseases. Lecture in English/föreläsningen är på engelska
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén (ingång 7), Universitetssjukhuset
För mer information se http://liu.se/medfak/forskning-i-framkant?l=sv, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2016-10-21

Att skapa innovativa och högpresterande arbetsplatser

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
HELIX inbjuder till halv-dags workshop om "Att skapa innovativa och högpresterande arbetsplatser." Workshopen leds av Professor Peter Totterdill och Rosemary Exton från Workplace Innovation. Språk under workshopen är engelska. Anmälan sker till Gunilla Rapp (gunilla.rapp@liu.se) senast 14 oktober.
Sista anmälningsdag: 2016-10-14
Kl 09:00 - 12:00
Plats: Universitetsklubben, Linköpings universitet
För mer information se http://liu.se/helix/helix-nyheter/1.696403?l=sv, kontakta Mattias Elg, e-post mattias.elg@liu.se, telefon 0708-285880.

Disputation Paul Fenton

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Paul Fenton presenterar sin avhandling med titeln ”Sustainability-Strategy-Space – Exploring influences on governing for urban sustainability in municipalities”. Opponent är Professor Yvonne Rydin från University College i London. Huvudhandledare docent Sara Gustafsson.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information kontakta Maria Eriksson, e-post maria.eriksson@liu.se, telefon 013-281000.

Tillämpad fysik - sensorvetenskap - Hossein Fashandi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Hossein Fashandi försvarar sin doktorsavhandling "Novel layered and 2D materials for functionality enhancement of contacts and gas sensors". Opponent är Prof. Ganpati Ramanath, Rensselaear Polytechnic Institute, Troy, USA.
Kl 10:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Therese Dannetun, e-post therese.dannetun@liu.se, telefon 013-282944.

Honegger Le Roi David

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Historien om Kung David är inte enbart en berättelse om makt, lycka och framgång. Historien är även fylld av livslust, styrka, övermod, svek, kärlek, avund, svartsjuka, hämnd och förlåtelse. Schweizaren Arthur Honeggers musik speglar på ett unikt sätt detta drama när Östgöta Kammarkör i samarbete med Östgötamusiken och Stina von Sydow från Östgötateatern tillsammans framför oratoriet om Kung David under tre konserter i Östergötland. Varmt välkomna till en unik och spännande musikupplevelse!
Kl 19:00 - 20:30
Plats: Sant Olai kyrka, Norrköping
För mer information se https://www.facebook.com/events/120551305068911/, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2016-10-22

Honegger Le Roi David

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Schweizaren Arthur Honeggers musik till dramat om Kung David från 1923 framförs i ett unikt samarbete mellan Östgöta Kammarkör, Östgöta Blåsarsymfoniker och Östgötateatern med Stina von Sydow som berättaren. Sofie Almroth, Sofia Liljedahl, Reine Eriksson är solister och director musices Christina Hörnell dirigerar.
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Åtvids Stora kyrka
För mer information se http://www.liu.se/music?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2016-10-23

Honegger Le Roi David

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Schweizaren Arthur Honeggers musik till dramat om Kung David från 1923 framförs i ett unikt samarbete mellan Östgöta Kammarkör, Östgöta Blåsarsymfoniker och Östgötateatern med Stina von Sydow som berättaren. Sofie Almroth, Sofia Liljedahl, Reine Eriksson är solister och director musices Christina Hörnell dirigerar.
Kl 19:00 - 20:30
Plats: Domkyrkan Linköping
För mer information se http://www.liu.se/music?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2016-10-25

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-10-26

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
German Zavorokhin, Steklov Math. Institute, St. Petersburg, Ryssland. Titel: On the space-time ray method for fluid-saturated porous Biot media.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2016-10-27

Disputation - Meenu Rohini Rajan

Disputation - Linköpings universitet
Meenu Rohini Rajan försvarar sin doktorsavhandling "Unraveling mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes in primary human adipocytes - Roles of extracellular signal regulated kinase 1/2 (ERK 1/2) and forkhead box protein 01 (FOX01)". Opponent: Docent Olga Göransson, Lund.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Ing. 65, plan 9, Campus US
För mer information kontakta Peter Strålfors, e-post peter.stralfors@liu.se, telefon 010-1034315.

Nisal-seminarium Axel Ågren

Seminarium - Linköpings universitet
Kl 09:45
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K7A
För mer information kontakta Mikael Riikonen, e-post mikael.riikonen@liu.se.

Roman Hoffmann: The Role of Social Networks for the Take-Up of Community Health Services

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Roman Hoffmann: Following the Peers: The Role of Social Networks for the Take-Up of Community Health Services University of Vienna, Department of Economic Sociology
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Campus Norrköping, Kopparhammaren 2, room-K0301
För mer information se http://liu.se/ias/seminarier/?l=en , kontakta Sarah Valdez, e-post sarah.valdez@liu.se, telefon +4611363360.

From patient-centeredness to partnership - Rethinking the client's role in IPE

Övrigt - Linköpings universitet
Webinaret genomförs som uppföljning på den workshop som medarbetare från Linköping och Tromsö genomförde på ATBH-konferensen första veckan i september. Webinaret arrangeras av Nipnet-det nordiska närverket för interprofessionellt lärande.
Sista anmälningsdag: 2016-10-10
Kl 17:00 - 18:00
Plats: Adobe connect
För mer information se https://nipnet.org/nipnet-webinars/webinar-rethinking-the-clients-role-in-ipe-october-2016/, kontakta Johanna Dahlberg, e-post johanna.dahlberg@liu.se, telefon 013-286876.

2016-10-28

Licentiatseminarium Therese Nehler

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Therese Nehler presenterar sin licentiatavhandling med titeln: ” The non-energy benefits of industrial energy efficiency – investments and measures”. Opponent är PhD Elin Svensson, Chalmers Industriteknik (CIT).
Kl 10:15
Plats: A-huset ACAS
För mer information kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se.

Disputation

Disputation - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jonas Nordh försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktorsexamen med titeln: "Socialt medborgarskap och personer med demenssjukdom: Policyskapande inom svensk social service" Opponent: Charlotte Clarke, Professor, School of Health in Social Sciences, The University of Edinburgh.
Kl 13:00
Plats: K2
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-36 32 20.

2016-11-01

The first Nordic Ellipsometry Workshop (NEW-1)

Konferens - Linköpings universitet
The Objectives with NEW-1 is to exchange ideas about ellipsometry related activities in the Nordic countries and to explore interest to form a regional community for scientific exchange, courses and training. Invited presentations. The participation is free.
Sista anmälningsdag: 2016-10-11
Kl 08:30 - 17:30
Plats: F-huset, Planck
För mer information se https://www.ifm.liu.se/applphys/applopt/, kontakta Hans Arwin, e-post han@ifm.liu.se, telefon 013 28 1215.

2016-11-02

Optics and Photonics in Sweden (OPS 2016)

Konferens - Institutionen för fysik, kemi och biologi
2016-11-02 kl 08:30 -- 2016-11-03 kl 18:00 Konferensen Optics & Photonics in Sweden (OPS 2016) kommer att äga rum 2-3 November 2016 på Linköping Konsert och Kongress (Arenabolaget). Konferensen organiseras av PhotonicSweden (PS) och Svenska Optiksällskapet (SOS) i samarbete med Linköpings universitet samt FOI, Linköping. GENERAL CHAIR: Mikael Lindgren, LiU/IFM and NTNU CO-CHAIR: Lars Sjöqvist, FOI Linköping
Sista anmälningsdag: 2016-10-20
Plats: Linköping
För mer information se http://www.photonicsweden.com/registration-open-optics-and-photonics-sweden-2016-ops-2-3-november-link-ping, kontakta Petra Bindig, e-post petra@photonicsweden.org, telefon +46 70-264 46 63 .

2016-11-03

Doug Massey: Racial Segregation and Stratification in the United States

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Doug Massey: Racial Segregation and Stratification in the United States Princeton University, Department of Sociology Joint seminar with Stockholm University Demography Unit (SUDA) Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:00 - 14:30
Plats: Stockholm University, B-house, B800
För mer information se http://liu.se/ias/seminarier/?l=en , kontakta Sarah Valdez, e-post sarah.valdez@liu.se, telefon +4611363360.

2016-11-07

Samverkansdagen: Smarta städer - innovativ och hållbar utveckling

Konferens - Linköpings universitet
Smarta städer har en väl utbyggd fast och mobil it-infrastruktur som kopplar samman tekniska lösningar till olika former av digitala tjänster och som ger medborgare, kommuner och företag nya möjligheter. Begreppet ”Smarta städer” är temat för årets samverkansdag, som arrangeras av Linköpings kommun och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2016-10-31
Kl 13:00 - 16:30
Plats: Hus Key, Sal Key-1, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping.
För mer information se http://www.isak.liu.se/cks/utb/samverkansdag?l=sv, kontakta Sabrina Thelander, e-post sabrina.thelander@liu.se, telefon 011-363432.

2016-11-08

Nordic Symposium on Digital Pathology 2016

Konferens - CMIV
2016-11-08 -- 2016-11-09 För fjärde året i rad arrangeras Nordic symposium on digital pathology av Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV). Keynotes är Richard Levenson, MD, PhD from UC Davis Medical Center och Ole Eichhorn Founder and CEO eyesFinder, Former founding CTO of Aperio.
Plats: Linköping Konsert & Kongress
För mer information se http://www.ndp2016.se, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

Folkbildningen och flyktingsituationen i fokus på Mimerkonferensen i Malmö 8-9 november

Konferens - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
2016-11-08 kl 13:15 -- 2016-11-09 kl 15:10 Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 8-9 november 2016 som i år arrangeras i samarbete med Institutionen för Urbana Studier vid Malmö högskola och Region Skåne. Vid årets konferens uppmärksammas särskilt den samtida flyktingsituationen och dess utmaningar för folkbildningen i ljuset av de satsningar som nu görs på bland annat studieförbund och folkhögskolor i Norden. Vad vet vi redan, och hur utvecklar vi ny kunskap om folkbildningens betydelse för nyanländas inkludering i samhället? Vilka kunskapsbehov finns bland aktiva folkbildare? Bland annat dessa frågor kommer att uppmärksammas av såväl forskare som praktiker och myndighetsrepresentanter under konferensen. Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare inbjuds som vanligt att bidra med paper (ca 5-­15 sidor) som berör folkbildning i vid bemärkelse. Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4­sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare. Deadline för texter är den 7 oktober och de skickas till henrik.nordvall@liu.se. Vi håller till på Malmö högskola. För att anmäla sig följ bifogad länk: http://liu.se/mimer/mimers-forskarkonferens/anmalningsformular-2015?l=sv
Plats: Malmö högskola
För mer information se http://http://liu.se/mimer/mimers-forskarkonferens/mimer-forskarkonferens?l=sv, kontakta Henrik Nordvall, e-post henrik.nordvall@liu.se, telefon 013 28 21 40.

2016-11-09

Nanostrukturerade material - Phani Kumar Yalamanchili

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Phani Kumar Yalamanchili försvarar sin doktorsavhandling "Multiscale materials design of hard coatings for improved fracture resistance and thermal stability". Opponent är Dr. Jon Molina, Madrid Ijstitute of Advanced Studies (MDEA).
Kl 10:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Therese Dannetun, e-post therese.dannetun@liu.se, telefon 013-282944.

Simuleringar och lärares klassrumsledarskap

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Marcus Samuelsson, docent i pedagogik, håller lunchföreläsning. Föreläsningen är den del av IBLs lunchföreläsningsserie.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I.101
För mer information kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2016-11-11

Disputation - Alejandro Vicente Carrillo

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Alejandro Vicente Carrillo försvarar sin doktorsavhandling "Sperm membrane channels, receptors and kinematics. Using boar spermatozoa for drug toxicity screening". Opponent: Docent Stefan Arver, Karolinska institutet, Stockholm.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Heriberto Rodriguez-Martinez, e-post heriberto.rodriguez-martinez@liu.se, telefon 013-286925.

Disputation - Rami Klaff

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Rami Klaff försvarar sin doktorsavhandling "Disease specific survival in prostate cancer patients, results from the SPCG Trial no 5 and SERPCR data". Opponent: Professor Ove Andrén, Örebro universitet.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Folke Sjöberg, e-post folke.sjoberg@liu.se, telefon 013-281012.

Fall Game Jam

Kultur & nöje - Linköpings universitet
2016-11-11 kl 18:00 -- 2016-11-13 kl 18:00 Ett Game Jam är ett event där programmerare, konstärer och gamers förs samman och skapar spel, både datorspel och bordsspel. På vårat Game Jam skapar vi ett spel på under 48 timmar ifrån ett slumpat tema. Alla är välkomna, studenter och icke-studenter. Ingen tidigare erfarenhet krävs och eventet är gratis. Markera att du kommer på Facebook eventet och dyk up kl. 18:00 på CreActive. CreActive har trådlöst och trådat nätverk, gratis te, kaffe och choklad.
Sista anmälningsdag: 2016-11-11
Plats: CreActive
För mer information se https://www.facebook.com/events/980307015428235/, kontakta Jesper Tingvall, e-post jesper@tingvall.pw, telefon 0768187422.

2016-11-12

Disputation - Niklas Boknäs

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Niklas Boknäs försvarar sin doktorsavhandling "Studies on interfaces between primary and secondary hemostasis" Opponent: Prof. Jon Gibbins, University of Reading, Storbritanien OBS!! Lördag
Kl 10:00
Plats: Berzeliussalen, ing. 65, plan 09, Campus US
För mer information kontakta Tomas LIndahl, e-post tomas.lindahl@liu.se, telefon 010-1033227.

2016-11-15

Genusakademin medarbetare

Seminarium - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Tema: Homosocialitet seminarium med docent Åsa-Karin Engstrand, föreståndare Forum, lektor företagsekonomi, IEI.
Sista anmälningsdag: 2016-11-15
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Asklepios, Temahuset, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/genusforum/genusakademin-medarbetare, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 2174.

2016-11-16

Elever skrivande, från förskolan till gymnasiet

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Seminarium med Synnöve Matre, Högskolan i Sör-Tröndelag. Ingår i seminarierserien "Högre seminarier" vid Avdelningen för pedagogik och didaktik.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: I:207
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

Seminarie/Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum nu en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin. 16 november, kl. 13.15-16.00 - "Modig pedagogik - entreprenörskap är att gå utanför sin komfortzon, Charlotte Norman och Åsa Wallin
Sista anmälningsdag: 2016-11-14
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 286655.

NorrUt seminarieserie - Camilla Forsberg

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Camilla Forsberg, Linköpings universitet, föreläser med titeln: Elevers perspektiv på mobbning.
Kl 13:15
Plats: B533, Bomull, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2016-11-17

CKS kommundag

Konferens - Linköpings universitet
Kommunerna står inför stora investeringar på grund av reinvesteringsbehov och en växande befolkning. Det finns kommuner som, till följd av omfattande investeringar och exploateringar, har börjat betrakta sig som samhällsbyggande organisationer istället för förvaltande. CKS kommundag 2016 handlar om vilka förutsättningar kommunerna har för att på ett framgångsrikt sätt investera för en långsiktigt hållbar utveckling när samhällsbyggandet står i fokus.
Sista anmälningsdag: 2016-11-07
Kl 09:30 - 15:30
Plats: Vadstena slott, Vadstena.
För mer information se http://http://www.isak.liu.se/cks/utb/kommundag?l=sv, kontakta Sabrina Thelander, e-post sabrina.thelander@liu.se, telefon 011-363432.

José A. Noguera: Tax compliance, information, and social influence

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
José A. Noguera: Tax compliance, information, and social influence: an experimental study Autnomous University of Barcelona, Analytical Sociology and Institutional Design Group
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Campus Norrköping, Kopparhammaren 2, room-K0301
För mer information se http://liu.se/ias/seminarier/?l=en , kontakta Sarah Valdez, e-post sarah.valdez@liu.se, telefon +4611363360.

Forskning i framkant – När hjärtat tappar takten – orsaker till rytmrubbningar samt utveckling av nya läkemedel

Föreläsning - Linköpings universitet
Minst 200 000 svenskar lider av hjärtrytmrubbningar såsom förmaksflimmer och kammarflimmer. Vissa rytmrubbningar ger allvarliga symptom och kan i värsta fall leda till hjärtstopp och död. Dagens forskning syftar bland annat till att förstå varför vi drabbas av hjärtrytmrubbningar och hur vi kan hjälpa de drabbade genom att utveckla nya typer av läkemedelsbehandlingar. Föreläsare: Sara Liin, postdoktor vid avdelningen för cellbiologi
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén (ingång 7), Universitetssjukhuset
För mer information se http://liu.se/medfak/forskning-i-framkant?l=sv, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2016-11-18

Disputation - Fredrik Iredahl

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Fredrik Iredahl försvarar sin doktorsavhandling med titeln: "Assessment of microvascular and metabolic responses in the skin". Opponent: Docent Sven Andersson, Lunds universitet.
Kl 09:00
Plats: Hugo Theorellsalen, ingång 7, pl 9, Campus US
För mer information kontakta Erik Tesselaar, e-post erik.tesselaar@liu.se.

Tunnfilmsfysik- Konstantinos Bakoglidis

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Konstantionos Bakoglidis försvarar sin doktorsavhandling "Low-Friction and Wear-Ressistant Carbon Nitrite Coatings for Bearing Components Grown by Magnetron Spuittering". Opponent är prof. Witold Gulbinski, Koszalin University of Technology, Polen.
Kl 10:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Therese Dannetun, e-post therese.dannetun@liu.se, telefon 013-282944.

Disputation - Linda Åkerman

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Linda Åkerman försvarar sin doktorsavhandling med titeln: "Aspects of the pre-diabetic period in type 1 diabetes". Opponent: Professor Susan Wong, Cardiff University, UK
Kl 13:00
Plats: Hasselquistssalen, ing 76 pl 9 (hus 511, Campus US
För mer information kontakta Rosaura Casas, e-post rosaura.casas@liu.se, telefon 010-103 35 65.

2016-11-22

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-11-23

g16: Gränser, mobilitet och mobilisering

Konferens - Tema Genus
2016-11-23 -- 2016-11-25 g16 – Gränser, mobilitet och mobilisering samlar hela det breda och tvärvetenskapliga fält som genusforskning utgör i Sverige. Konferensen ska stimulera till samverkan mellan genusforskare från olika akademiska discipliner och riktar sig till akademiker, studenter, praktiker och aktivister. Konferensen syftar till att skapa förutsättningar för kritisk granskning, erfarenhetsutbyte och inspirera till möjligheter till nya idéer och forskningskonstellationer.
Plats: Linköping
För mer information se http://g16.se/, kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se.

2016-11-24

Disputation - Brynja Ingadottir

Disputation - Avdelningen för omvårdnad – Instititutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Brynja Ingadottir försvarar sin doktorsavhandling "Learning as a patient: What and how patients want to learn when preparing for surgery and potential of serious games" Opponent: Professor Bjöörn Fossum, Sophiahemmet Högskola, Stockholm Välkommen!
Kl 13:00
Plats: K3, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Anders Sundell: Political Succession and Civil Wars in Europe, 1000-1800

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Anders Sundell: Political Succession and Civil Wars in Europe, 1000-1800 Gothenburg University, Department of Political Science Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Campus Norrköping, Kopparhammaren 2, room-K0301
För mer information se http://liu.se/ias/seminarier/?l=en , kontakta Sarah Valdez, e-post sarah.valdez@liu.se, telefon +4611363360.

2016-11-25

Disputation Sofia Lindström, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Disputation - Tema Q
Sofia Lindström, Tema Q Kultur och samhälle, försvarar sin doktorsavhandling "(Un)bearable freedom. Exploring the becoming of the artist in education, work and family life." Opponent: Associate Professor Stephanie Taylor, The Open University, Milton Keynes, Storbritannien
Kl 10:15
Plats: K3, Önnesjösalen, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isak.liu.se/temaq?l=sv, kontakta Monica Bödker-Pedersen, e-post monica.bodker-pedersen@liu.se, telefon 011-36 30 90.

Disputation

Disputation - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Siverskog försvarar sin avhandling med titeln; "Queera livslopp - att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld." Fakultetsopponent; docent Ingrid Lander, Stockholms universitet
Kl 13:15
Plats: K2
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-36 32 20.

2016-11-30

Högre seminarium - Marieanne Elisabeth Lien

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Marieanne Elisabeth Lien, professor, Department of Social Anthropology, Oslo University,
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2016-12-01

Politik som stärker lärare förbättrar skolresultaten i utsatta skolor

Seminarium - Linköpings universitet
Det är viktigt att den lokala skolpolitiken kan fatta beslut som i förlängningen kan bidra till förbättrade skolresultaten i utsatta skolor. Kanske kan man lära av resultaten från nationella satsningar som ytterst har syftat till att förbättra skolresultaten. Vad händer till exempel om man, så som Skolverket har gjort, satsar på att stärka lärarna i deras roll? Det kommer Caroline Hall och Martin Lundin att prata om på detta seminarium.
Kl 13:30 - 16:00
Plats: Fullmäktigesalen i kommunhuset, Burensköldsvägen 11 i Mjölby.
För mer information se https://www.isak.liu.se/cks/utb/skol-om-start-ht16?l=sv, kontakta Sabrina Thelander, e-post sabrina.thelander@liu.se, telefon 011-363432.

2016-12-06

Genusakademin medarbetare

Seminarium - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Tema: Män och maskuliniteter seminarium med Alma Persson, post-doc, Tema Genus.
Sista anmälningsdag: 2016-12-06
Kl 13:15 - 15:15
Plats: Asklepios, Temahuset, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/genusforum/genusakademin-medarbetare, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

2016-12-07

Invigning av Barnafrid

Övrigt - Linköpings universitet
I juni 2015 beslutade regering att Linköpings universitet skulle få i uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn och den 7 december bjuder Barnafrid in till invigning på Konsert & kongress i Linköping.
Sista anmälningsdag: 2016-09-30
Kl 09:30 - 16:00
Plats: Konsert & kongress, Linköping
För mer information se http://www.barnafrid.se/2016/08/22/invigning/, kontakta Therese Björn Johansson, e-post therese.bjorn.johansson@liu.se, telefon 013-281186.

Att identifiera fenomen och genomföra olika slags studier

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Seminarium med Micael Dahlén, Handelshögskolan, Stockholm. Ingår i seminarierserien "Högre seminarier" vid Avdelningen för pedagogik och didaktik.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: I:207
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

NorrUt seminarieserie - Susanne Garvis

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Susanne Garvis, Göteborgs universitet, föreläser med titeln: Exploring methodology and methos across the early childhool landscape: What do we know?
Kl 13:15
Plats: B533, Bomull, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2016-12-08

NISAL-seminarium Linda Örulv

Seminarium - Linköpings universitet
Kl 09:45
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Mikael Riikonen, e-post mikael.riikonen@liu.se.

2016-12-15

NISAL-seminarium Marianne Abramsson

Seminarium - Linköpings universitet
Kl 09:45
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Mikael Riikonen, e-post mikael.riikonen@liu.se.

Giulia Andrighetto: Modelling and experimenting with social norms and their dynamics

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Giulia Andrighetto: Modelling and experimenting with social norms and their dynamics Institute of Cognitive Sciences and Technologies, Laboratory for Agent-Based Social Simulation Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Campus Norrköping, Kopparhammaren 2, room-K0301
För mer information se http://liu.se/ias/seminarier/?l=en , kontakta Sarah Valdez, e-post sarah.valdez@liu.se, telefon +4611363360.

2016-12-20

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-12-22

NISAL-seminarium Annika Taghizadeh Larsson

Seminarium - Linköpings universitet
Kl 09:45
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Mikael Riikonen, e-post mikael.riikonen@liu.se.

2017-01-13

Prel DISPUTATION - Jonathan Josefsson

Disputation - Tema Barn
Doktorand Jonathan Josefsson lägger fram sin avhandling med titeln " " Opponet:
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19