Göm menyn

Händelser närmaste året

2015-11-21

Holgerspexet presenterrar Brynhilde och draken

Kultur & nöje - Linköpings universitet
2015-11-21 kl 16:00 -- 2015-12-05 kl 16:00 välkommen till årets spex Brynhilde och draken ett asabra spex följ med till byn Vahall och se till att sätta eran prägel på spexet er fantasi sätter gränserna för hur konstigt, roligt eller varför inte Spanskt föreställningen blir. Kom igen det blir kul!
Plats: Forumteatern
För mer information se http://holgerspexet.se, kontakta Mathias Göransson , e-post Biljettansvarig@holgerspexet.se.

2015-11-26

Disputation - Andrea Boman (f.d. Armstrong)

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Andrea Boman försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln ”Lysosomal network proteins as biomarkers and therapeutic targets in neurodegenerative disease”. Opponent: Universitetslektor Oskar Hansson, Lunds universitet.
Kl 09:00
Plats: Eken, ing 65, Campus US
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se.

Seminarier/Workshops på Didacticum

Seminarium - Linköpings universitet
Simulering som stöd för lärandet ur olika perspektiv, Samuel Edelbring IMH, Charlotte Norrmann IEI, Peter Dalenius IDA/Didacticum
Sista anmälningsdag: 2015-11-23
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Sal K23, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.

Simulering som stöd för lärandet ur olika perspektiv

Seminarium - Linköpings universitet
Simulering som stöd för lärandet ur olika perspektiv - Samuel Edelbring IMH, Charlotte Norrman IEI, Peter Dalenius, IDA/Didacticum Simuleringar kan användas för erfarenhetsbaserat lärande där studenter aktivt skapar kunskap genom att genomföra en verklighetsanknuten aktivitet. Simulering behöver inte nödvändigtvis innefatta dyr och komplicerad utrustning eller programvara, utan kan lika gärna handla om t.ex. rollspel. Under den här workshopen diskuterar vi några olika sätt att använda simulering bred bemärkelse som en arbetsform i undervisningen. Under workshopen kommer vi att arbeta med utgångspunkt från egna kurser, så ta gärna med dina kursplaner i valfri form.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Kåkenhus, K23
För mer information se http://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-281000.

NISAL-seminarium - Catharina Nord

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Catharina Nord lägger fram en text med ett posthumanistiskt perspektiv, med arbetstitel "Same, same but different – an iterated architectural assemblage of care for the very aged".
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A, Kåkenhus, plan 3, Bredgatan 33, Norrköping.
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se, telefon 011-36 69 36.

All for all? Welfare State Solidarity with Refugees in a Changing Norway

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Forskare Jan Mewes, Örebro universitet. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://.isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

Varför betalar inte samhället för alla läkemedel? Vem bestämmer?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Hur mycket är ett liv värt - i vården och i samhället? Vi är vana vid att samhällets resurser i fattiga länder inte räcker till för att ge alla den vård de behöver. Men vad händer i Sverige när kostnaden för att behandla en enda patient med ett enda läkemedel kan vara 5, 10 eller t o m 25 miljoner kr per år? Föreläsning med Mikael Hoffmann, Överläkare i klinisk farmakologi och Chef för stiftelsen NEPI. Populärvetenskaplig föreläsning i föreläsningsserien Forskning i framkant.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information se http://www.hu.liu.se/forskning-i-framkant, kontakta Susanne B Karlsson, e-post susanne.b.karlsson@liu.se, telefon 013-281752.

2015-11-27

Rikard Wärdig - Disputation

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Rikard Wärdig försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Common people- physical health, lifestyle and quality of life in persons with psychosis and their striving to be like everybody else”. Opponent: Professor Ingela Skärsäter, Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing.65 plan 9, Campus US
För mer information kontakta Margareta Bachrach-Lindström, e-post margareta.bachrach-lindstrom@liu.se, telefon 013-285827.

Tunnfilmsfysik - Annop Ektarawong

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Annop Ektarawong presenterar sin licentiatavhandling "First-principles study of configurational disorder in icosahedral boron-rich solids". Opponent är docent Biplab Sanyal, Uppsala universitet.
Kl 09:15
Plats: Planck - obs framflyttad till 09:15
För mer information kontakta Therese Dannetun, e-post therese.dannetun@liu.se, telefon 013-282944.

Docentföreläsning i Materialvetenskap med inriktning mot tribologi

Föreläsning - Institutionen för fysik, kemi och biologi
PhD Esteban Broitman, IFM, håller en docentföreläsning över ämnet "Tribological Issues in Charles Chaplin and Richard Freyman´s Envisioned Machines"
Kl 10:15
Plats: Jordan-Fermi, Fysikhuset
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

Disputation - Elin Käck (Språk och kultur)

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Den 27 november kl.10:15 försvarar Elin Käck sin doktorsavhandling med titeln ””Swarming European Consciousness”: Europe and Tradition in the Work of William Carlos Williams.”” Opponent är professor Hélène Aji, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense.
Kl 10:15
Plats: KEY1, hus Key, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/ikk/ffu/ske?l=sv, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

Disputation Lisa Ring Jacobsson

Disputation - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Lisa Ring Jacobsson försvarar sin doktorsavhandling "Gender perspectives on living with coeliac disease in remission. Daily life experiences, symptoms and well-being". Opponent: Professor Ella Danielson, Göteborgs universitet. Välkomna!
Kl 13:00
Plats: K3, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Licentiatseminarium - Cecilia Sveider, Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Cecilia Sveider försvarar sin licentiatavhandling med titeln: Lärares och elevers användande av laborativt material i bråkundervisningen i skolår 4-6. - Vad görs möjligt för eleverna att erfara? Opponent: Fil dr Eva Norén, Stockholms universitet
Kl 13:00
Plats: I:207, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

DISPUTATION - Sofia Kvist Lindholm

Seminarium - Tema Barn
Doktorand Sofia Kvist Lindholm försvarar sin avhandling med titeln "The Paradoxes if Socio-Emotional Programmes in School" Handledare: Professor Karin Zetterqvist Nelson. Opponent: Vicki Coppock, Edge Hill University, Liverpool
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2015-12-01

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Welcome to bioinformatics Drop-in on Tuesday mornings at Campus US! This is an opportunity for researchers to discuss bioinformatics problems with experts from BILS and WABI. No need to register.
Kl 09:00 - 10:00
Plats: Cellbiologen plan 09 fikarummet, ing 65, Campus US
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

Världsaidsdagen - Hiv-behandling som prevention

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
En lunchföreläsning med Carolina Orre; sakkunnig, RFSL: ”Hiv-behandling som prevention - nu och i framtiden” Om smittsamhet vid välinställd behandling i första hand och dess implikationer på informationsplikten. Vi bjuder på smörgås till alla som anmäler sig i förväg till: ulrica.engdahl@liu.se (ange då ev. allergier eller specialkost).
Sista anmälningsdag: 2015-11-30
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Valeriana, nya huset (511), Campus US, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/genusforum, kontakta Ulrica Engdahl Tollin, e-post ulrica.engdahl@liu.se , telefon 013-28 4653.

CEDER-seminarium - Parvin Pooremamali

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

Seminarium om att förbereda en Marie Sklodowska Curie ITN-ansökan

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium om att förbereda en Horizon 2020 Marie Curie ITN-ansökan. Forskare som förbereder ansökan för ITN deadline den 12 januari 2016 är seminariets målgrupp. Seminariet hålls på engelska.
Sista anmälningsdag: 2015-11-25
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Universitetsklubben
För mer information se http://www.liu.se/insidan/forskningsfinansiering/marie-sklodowska-curie-itn-application-preparation-seminar/?l=en, kontakta Grants Office, e-post grantsoffice@liu.se.

CEDER seminarium - Parvin Pooremamali

Seminarium - Linköpings universitet
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder/seminarier?l=sv, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-363142.

CEDER-seminarium - Parvin Pooremamali

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A, Kåkenhus, plan 3, Bredgatan 33, Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

Seminarium i Matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
Jakob Björnberg, Mathematical Statistics, University of Copenhagen. Titel: Random permutations related to quantum Heisenberg models.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-matematisk-statistik?l=sv, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

2015-12-02

Gästseminar med Natasha Mauthner, Professor, University of Aberdeen: Data sharing policy, practice and governance: History, philosophy and politics

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Professor Natasha Mauthner, Sociolog, Chair in Management Studies and Director of Research, Business School, University of Aberdeen presenterar sin forskning om "data sharing policy", dess filosofi och praktik.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B41
För mer information kontakta Branka Likic brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Eric Setterqvist, MAI, Linköpings universitet. Titel: Taut strings and real interpolation.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

JULKONSERT med Linköpings Studenstångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Årets Julkonsert med Linköpings Studentsångare i S:t Lars kyrka bjuder på julstämning, skratt, värme och fantastisk musik. Ett "måste" för att komma i stämning inför de stundande helgerna! Biljettpris: 200 kr (100 kr för studenter) Biljetter köper du genom Akademibokhandeln på Storgatan, Nygatan & Ikanohuset, kårexpeditionen i Kårallen samt på plats. Det går även att betala in på bankgirokonto 404-2222, så skickas biljetterna hem till dig (gäller för minst två biljetter). Ange din adress samt numret på konserten (1-4) i fältet för meddelande. Vid sent inkommen betalning (bokförd på bankgirot efter den 30 november) läggs dessa biljetter för avhämtning i entrén till konserten. Varmt välkomna!
Kl 19:00 - 20:30
Plats: S:t Lars kyrka Linköping
För mer information se http://www.lkss.se, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2015-12-03

Workshop: Diffusion Models

Övrigt - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Professor Stefan Jonsson, Uppsala universitet. Språk: Engelska. Deltagandet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 10:00 - 16:00
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-3636169.

Hållfasthetslära

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Zlatan Kapidzic, doktorand i hållfasthetslära, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Static and fatigue failure of bolted joints in hybrid composite-aluminium aircraft structure". Fakultetsopponent: Professor Michael Wisnom, University of Bristol, UK. Handledare: Kjell Simonsson.
Kl 10:15
Plats: C3, Hus C, Campus Valla
För mer information kontakta Lena Sundling, e-post lena.sundling@liu.se, telefon 013-281106.

NISAL-seminarium - Marianne Granbom

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Marianne Granbom, Lunds universitet, presenterar sin avhandling "Att flytta och tankar kring flytt bland de allra äldsta – boende, hälsa och vardagsliv"
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se, telefon 011-366936.

How SAGA reads, writes and erases histone code modification

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Torsdagsseminarium: Prof.Cynthia Wolberger, Dept. of Biophysics and Biophysical Chemistry, The John Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA
Kl 15:15
Plats: Nobel, Hus B plan 3. BL32
För mer information kontakta Nathaniel D. Robinson, e-post nathaniel.d.robinson@liu.se, telefon 013-282212.

MIIC föreläsning - Prof Pamela Hankey-Giblin

Föreläsning - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Centrum för mucosa, infektion och inflammation (MIIC) inbjuder till föreläsning med Prof Pamela Hankey-Giblin, PennState, USA - "Macrophage heterogeneity and chronic inflammation associated with obesity" Värd: Anita Öst Välkomna!
Kl 15:30 - 16:30
Plats: Björken, ingång 64, plan 10, Campus US
För mer information kontakta Anita Öst, e-post anita.ost@liu.se.

Samtal vid strömmen (öppen föreläsning)

Föreläsning - Linköpings universitet
Campus Norrköping bjuder in till öppna föreläsningar på Visualiseringscenter C. Föreläsningarna startar kl 18 i VR-arenan. PROGRAM 3/12 - Nobeltema Dessutom - Fri entré till alla utställningar samt After Work-meny kl 16-20.
Kl 18:00
Plats: Visualiseringscenter C
För mer information se http://www.visualiseringscenter.se/svs, kontakta Visualiseringscenter C, e-post info@visualiseringscenter.se, telefon 011-156300.

Öppen föreläsning med Mattias Severin

Föreläsning - Linköpings universitet
ÅRETS SISTA SAMTAL VID STRÖMMEN! 3/12 kl 18 i VR-arenan, Visualiseringscenter C Öppen föreläsning i samarbete med Linköpings universitet Föreläsare: Mattias Severin, docent i teoretisk fysik Tema: 100 år med allmänna relativitetsteorin - från kosmologi till GPS
Kl 18:00
Plats: Visualiseringscenter C
För mer information se http://www.visualiseringscenter.se/svs, kontakta Reception, e-post info@visualiseringscenter.se, telefon 011-156300.

JULKONSERT med Linköpings Studenstångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Årets Julkonsert med Linköpings Studentsångare i S:t Lars kyrka bjuder på julstämning, skratt, värme och fantastisk musik. Ett "måste" för att komma i stämning inför de stundande helgerna! Biljettpris: 200 kr (100 kr för studenter) Biljetter köper du genom Akademibokhandeln på Storgatan, Nygatan & Ikanohuset, kårexpeditionen i Kårallen samt på plats. Det går även att betala in på bankgirokonto 404-2222, så skickas biljetterna hem till dig (gäller för minst två biljetter). Ange din adress samt numret på konserten (1-4) i fältet för meddelande. Vid sent inkommen betalning (bokförd på bankgirot efter den 30 november) läggs dessa biljetter för avhämtning i entrén till konserten. Varmt välkomna!
Kl 19:00 - 20:30
Plats: S:t Lars kyrka Linköping
För mer information se http://www.lkss.se, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

JULKONSERT med Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Årets Julkonsert med Linköpings Studentsångare i S:t Lars kyrka bjuder på julstämning, skratt, värme och fantastisk musik. Ett "måste" för att komma i stämning inför de stundande helgerna! Biljettpris: 200 kr (100 kr för studenter) Biljetter köper du genom Akademibokhandeln på Storgatan, Nygatan & Ikanohuset, kårexpeditionen i Kårallen samt på plats. Det går även att betala in på bankgirokonto 404-2222, så skickas biljetterna hem till dig (gäller för minst två biljetter). Ange din adress samt numret på konserten (1-4) i fältet för meddelande. Vid sent inkommen betalning (bokförd på bankgirot efter den 30 november) läggs dessa biljetter för avhämtning i entrén till konserten. Varmt välkomna!
Kl 19:00 - 20:30
Plats: S:t Lars kyrka Linköping
För mer information se http://www.lkss.se, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2015-12-04

Disputation - Khedidja Hedna

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Khedidja Hedna försvarar sin doktorsavhandling " Inappropriate prescribing, non-adherence to long-term medications and related morbidities - Pharmacoepidemiological aspects". Opponent Professor Johan Fastbom, Karolinska Institutet, Stockholm
Kl 09:00
Plats: Originalet, Qulturum, Ryhov sjukhus, Jönköping
För mer information kontakta Madeleine Örlin, e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 010-1034605.

Molekylär bioteknik - Madhanagopal Anandapadamanaban

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Madhanagopal Anandapadamanaban presenterar och försvarar sin avhandling "Structural insights into protein-protein interactions governing regulation in transcription initiation and ubiquitination". Opponent Professor Cynthia Wolberger, John Hopkins University School of Medicine, USA
Kl 09:30
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Susanne Andersson, e-post susan@ifm.liu.se, telefon 013-286671.

Nanostrukturerade material - Nina Shulumba

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Nina Shulumba försvarar sin avhandling "Vibrations in solids: From first principles lattice dynamics to high temperature phase stability". Opponent är Prof. Matteo Calandra, Université P. et M, Curie, Paris, Frankrike
Kl 10:15
Plats: Schrödinger E324
För mer information kontakta Therese Dannetun, e-post therese.dannetun@liu.se, telefon 013-282944.

Niklas Wahlström

Disputation - Linköpings universitet
Niklas Wahlström, doktorand i Reglerteknik, Institutionen för systemteknik (ISY), försvarar sin avhandling med titel "Modeling of Magnetic Fields and Extended Objects for Localization Applications". Opponent: Prof. Simon Maskell, University of Liverpool, UK. Handledare: Prof. Fredrik Gustafsson, Linköpings Universitet, Prof. Thomas Schön, Uppsala Universitet.
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Visionen, B-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet
För mer information se http://users.isy.liu.se/en/rt/nikwa/, kontakta Niklas Wahlström, e-post nikwa@isy.liu.se, telefon 013-282803.

Dagen då fulheten kom till stan

Föreläsning - Linköpings universitet
Leif Nixon, säkerhetsanalytiker på Nixon Security, berättar historien om hur Internet utvecklades från ett idealistiskt projekt till ett verktyg för stöld, utpressning och avlyssning. Vilka är hoten, och vad kan vi göra - som samhälle och som individer - för att skydda oss? Ingen anmälan behövs. Välkomna!
Kl 11:15 - 12:00
Plats: Vallabiblioteket, Hus D (Campus Valla)
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/tre-kvart-pa-bibblan?l=sv, kontakta Maria Svenningsson, e-post maria.svenningsson@liu.se, telefon 013-28 40 48.

Disputation Ghassan Mourad

Disputation - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ghassan Mourad försvarar sin doktorsavhandling "Improving care for patients with non-cardiac chest pain - Description of psychological distress and costs, and evaluation of an Internet-delivered intervention". Opponent: Professor Siv Söderberg, Mittuniversitetet, Östersund
Kl 13:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Disputation - Jennie K Larsson

Disputation - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jennie K Larsson försvarar sin avhandling 'Integrationen och arbetets marknad: Hur jämställdhet, arbete och annat “svenskt” görs av arbetsförmedlare och private aktörer'. Opponent är Professor Åsa Lundqvist, Lunds universitet
Kl 13:00
Plats: K3, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Stefan Jonsson, e-post stefan.jonsson@liu.se, telefon 011 36 36 30.

2015-12-05

JULKONSERT med Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Årets Julkonsert med Linköpings Studentsångare i S:t Lars kyrka bjuder på julstämning, skratt, värme och fantastisk musik. Ett "måste" för att komma i stämning inför de stundande helgerna! Biljettpris: 200 kr (100 kr för studenter) Biljetter köper du genom Akademibokhandeln på Storgatan, Nygatan & Ikanohuset, kårexpeditionen i Kårallen samt på plats. Det går även att betala in på bankgirokonto 404-2222, så skickas biljetterna hem till dig (gäller för minst två biljetter). Ange din adress samt numret på konserten (1-4) i fältet för meddelande. Vid sent inkommen betalning (bokförd på bankgirot efter den 30 november) läggs dessa biljetter för avhämtning i entrén till konserten. Varmt välkomna!
Kl 15:00 - 16:30
Plats: S:t Lars kyrka Linköping
För mer information se http://www.lkss.se, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

JULKONSERT med Linköpings Studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Årets Julkonsert med Linköpings Studentsångare i S:t Lars kyrka bjuder på julstämning, skratt, värme och fantastisk musik. Ett "måste" för att komma i stämning inför de stundande helgerna! Biljettpris: 200 kr (100 kr för studenter) Biljetter köper du genom Akademibokhandeln på Storgatan, Nygatan & Ikanohuset, kårexpeditionen i Kårallen samt på plats. Det går även att betala in på bankgirokonto 404-2222, så skickas biljetterna hem till dig (gäller för minst två biljetter). Ange din adress samt numret på konserten (1-4) i fältet för meddelande. Vid sent inkommen betalning (bokförd på bankgirot efter den 30 november) läggs dessa biljetter för avhämtning i entrén till konserten. Varmt välkomna!
Kl 17:00 - 18:30
Plats: S:t Lars kyrka Linköping
För mer information se http://www.lkss.se, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2015-12-06

Adventskonsert med Chorus Lin, Linköpings blandade studentkör

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Chorus Lin, Linköpings blandade studentkör, hälsar välkommen till adventskonsert i St Larskyrkan i Linköping. Fri entré! Dirigent är Anna-Carin Strand.
Kl 15:00 - 16:00
Plats: St Larskyrkan, Linköping
För mer information se http://www.choruslin.se, kontakta Chorus Lin, e-post pr@choruslin.se, telefon 0708221608.

Adventskonsert med Chorus Lin, Linköpings blandade studentkör

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Chorus Lin, Linköpings blandade studentkör, hälsar välkommen till adventskonsert i St Larskyrkan i Linköping. Fri entré! Dirigent är Anna-Carin Strand.
Kl 18:00 - 19:00
Plats: St Larskyrkan, Linköping
För mer information se http://www.choruslin.se, kontakta Chorus Lin, e-post pr@choruslin.se, telefon 0708221608.

2015-12-07

Medical Humanities and Technology workshop

Seminarium - Linköpings universitet
The arts, humanities, and social sciences are valuable lenses for examining issues of health, well-being, bodily variations, suffering, and death. They also sharpen our focus on social, cultural and ethical aspects of medical practices. Within this broad field of research, the Medical Humanities and Technology workshop will examine the theme of technologies, practices and identities within health care, exploring issues of agency, embodiment and the co-construction of subjectivity/subject positions and technologies in different practices. Come and discuss subjective and intersubjective meaning-making in relation to the development and use of medical technologies; the conditions of knowledge production and lived experiences of illness, suffering, pain and hope within health care; social, cultural, philosophical and ethical aspects of technologies within specific medical practices. And meet other people working in these areas.
Plats: TEM21, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Anita Hällgren - docenturföreläsning

Föreläsning - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Anita Hällgren gör sitt lärarprov med föreläsningen Antibiotika och antibiotikaresistens - ett "Clinical reasoning"-seminarium. Sakkunniga: Joanna Kvist, Andreas Matusek samt extern sakkunnig Bo Söderquist.
Kl 08:15 - 10:00
Plats: Berzeliussalen, ing. 65, plan 9, Campus US.
För mer information kontakta Pia Forsberg, e-post pia.forsberg@liu.se.

Molekylär ytfysik och nanovetenskap - Emanuel Larsson

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Emanuel Larsson presenterar sin avhandling "Evaluation of the Dual-Modal usage of contrast agents by means of Synchrotron X-ray Computed Microtomography and Magnetic Resonance Imaging". Opponent är docent Albert E. Siegbahn, Stockholms universitet.
Kl 10:15
Plats: Planck, fysikhuset.
För mer information kontakta Karina Malmström, e-post karina.malmstrom@liu.se.

Lic-FontD2 - Lena Heikka - Lic-seminarium

Disputation - FontD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Lena Heikka lägger fram sin lic med titeln: Matematiklärares målkommunikation - En jämförelse av elevernas uppfattningar, lärarens beskrivningar och denrealiserade undervisningen. Opponent: Ola Helenius.
Kl 13:00
Plats: Aula Aurorum, Luleå tekniska universitet
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Neuroclub

Seminarium - CMIV
Kl 15:30
Plats: CMIV, Wranne
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-12-08

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Welcome to bioinformatics Drop-in on Tuesday mornings at Campus US! This is an opportunity for researchers to discuss bioinformatics problems with experts from BILS and WABI. No need to register.
Kl 09:00 - 10:00
Plats: Cellbiologen plan 09 fikarummet, ing 65, Campus US
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

CEDER-seminarium - Linda Örulv

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Manus
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

Humaniora sprider kunskap: Social innovation, kommunikation och samhällseffekter

Övrigt - Linköpings universitet
Humanistisk kunskap är avgörande för dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Hur skapas humanistisk kunskap? Hur kan den spridas? Var gör den skillnad och för vem? Under en kväll riktad till anställda och studenter vid Linköpings universitet reder vi ut dessa frågor och ger exempel för att inspirera dig att sprida kunskap. Varmt välkomna! Medverkande: • Karin Ackerholm, LiU Innovation • Eva Hemmungs Wirtén, professor i medierad kultur, Tema Q, Linköpings universitet • Jesper Olsson, universitetslektor, IKK, Linköpings universitet och tankesmedjan Humtank
Sista anmälningsdag: 2015-12-06
Kl 16:00 - 18:00
Plats: TEMCAS, Tema-huset, Campus Valla
För mer information se https://humaniora-sprider-kunskap.eventbrite.com, kontakta Karin Ackerholm, e-post karin.ackerholm@liu.se, telefon 013286789.

2015-12-09

Lunchseminarium/webbutsändning: Nya aktörers roll i räddning och respons

Seminarium - Linköpings universitet
I dag ska räddningssystemet göra mer för samma pengar, i morgon gäller det att göra lika mycket för mindre pengar. Ett sätt är att möta det är att formera sig mer i enlighet med grundtanken inom sjöräddning: I alla samhällssektorer finns tänkbara (och idag outnyttjade) resurser att identifiera, mobilisera och strukturera. Talare är Rebecca Stenberg, fd i psykologi och verksam i företagsekonomi inom organisation, ledning och samverkan.
Kl 12:00 - 12:45
Plats: Sal 3219 (Athena), Key-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.security-link.se/events/73/lunchseminarium-och-webcast-nya-aktorers-roll-i-raddning-och-respons/, kontakta Christina Grönwall, e-post christina.gronwall@liu.se.

NorrUt - högre seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Fil. dr. Oliver St john, Orebro universitet. Titel: Connecting contrasts. harnessing dialogism and CA in analysis of classroom interaction.
Kl 13:00
Plats: B533, Bomullspinneriet, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Disputation - Susanne Bernhardsson

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Susanne Bernhardsson vid avdelningen för fysioterapi försvarar sin avhandling med titeln: "Advancing evidence-based practice in primary care physiotherapy" Opponent: Philip van der Wees, professor, Radboud Universiteit, Nijmegen, Nederländerna
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, Campus US
För mer information kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se, telefon 013-284663.

Högre seminarium: Birger Schlaug

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Presentation och diskussion av Birger Schlaug av boken "Den inställda omställningen" av Martin Hultman
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Seminarium i Matematisk statistik och Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Hans Jürgen Engelbert, Institute of Mathematics, Friedrich Schiller-University, Jena, Tyskland. Titel: Stochastic Differential Equations for Sticky Reflecting Brownian Motion.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-matematisk-statistik?l=sv, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

2015-12-10

IKE kollegium

Seminarium - Linköpings universitet
Välkommen till IKE-kollegium. Vi bjuder på lunchbaguette och dricka till de som anmält sig senast den 3 december. Anmälan görs till ann-christine.gilmore-ellis@liu.se.
Sista anmälningsdag: 2015-12-03
Plats: Föreläsningssal Eken, ing 65, plan 9, Campus US
För mer information kontakta Ann-Christine Gilmore-Ellis, e-post ann-christine.gilmore-ellis@liu.se, telefon 013-286843.

NISAL-seminarium - Parvin Pooremamali

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelseminarium
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se, telefon 011-366936.

Lunchmusik på Linköpings universitet

Kultur & nöje - Linköpings universitet
We wish you a merry Christmas - en ensemble ur Linköpings Studentsångare bjuder på en stunds stämningsskapande och energigivande julmusik inför den kommande helgen.
Kl 12:30 - 13:00
Plats: Key 1, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/music, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 070-089 69 22.

Disputation - Jolanda van Vliet

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Jolanda van Vliet försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Balancing body perception during growth and development" Opponent: Docent Sven Bremberg, Karolinska Institutet
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, pl 9
För mer information kontakta Nina Nelson, e-post nina.nelson-follin@karolinska.se.

Mänskliga och sociala rättigheter

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Karsten Åström och Anna Lundberg, Linköpings universitet, Avdelningen för socialt arbete. Textseminarium.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier, kontakta Mona Livholts och Simon Härnbro, e-post mona.livholts@liu.se; simon.harnbro@liu.se, telefon 011-363667, 011-363131.

Norrköpingsmodellen – ett försök att ge alla en ny chans på bostadsmarknaden

Seminarium - Centrum för kommunstrategiska studier
Hur kan socialtjänsten kan mobiliseras för att inte bara motverka bostadsbrist och bostadslöshet, utan också bidra till inkludering på bostadsmarknaden? Vi diskuterar samverkan mellan olika parter på bostadsmarknaden och möjligheten till bostadssocial hållbarhet. Föreläsare: Kenneth Edström, bostadssamordnare i Norrköpings kommun.
Kl 13:15 - 15:30
Plats: Stora sammanträdesrummet på kommunstyrelsekontoret i Boxholms kommunhus, Storgatan 20 i Boxholm.
För mer information se https://www.isak.liu.se/cks/utb/seminarier?l=sv, kontakta Sabrina Thelander, e-post sabrina.thelander@liu.se, telefon 011-363432.

Theories of the middle range

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
University Lecturer Tuukka Kaidesoja, University of Turku. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

Disputation - John Karlsson, Matematisk statistik

Disputation - Matematiska institutionen
John Karlsson försvarar sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titeln "A class of infinite dimensional stochastic processes with unbounded diffusion and its associated Dirichlet forms". Opponent är professor Hans-Jürgen Engelbert, Friedrich–Schiller-Universität Jena, Tyskland.
Kl 13:30
Plats: C3, C-huset, Campus Valla
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A857512&dswid=-6159, kontakta John Karlsson, e-post john.karlsson@liu.se.

Litteraturmingel på Vallabiblioteket

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Blir man en lyckligare människa av att läsa böcker? Blir man en bättre forskare av att läsa skönlitteratur? Säsongsavslutning i Bibliotekets bokstafett leds av Åsa Christoffersson, kulturredaktör på Corren. Deltar gör stafettdeltagarna och andra litteraturintresserade.
Kl 15:15 - 16:30
Plats: Vallabiblioteket, Hus D, Campus Valla.
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/bokstafetten?l=sv, kontakta Kristin Krantz, e-post kristin.krantz@liu.se, telefon 013281941.

2015-12-11

Disputation - Johanna Wibault

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Johanna Wibault, vid avdelningen för fysioterapi försvarar sin avhandling med titeln: "Neck disability in patients with cervical radiculopathy and evaluation of structured postoperative physiotherapy" Opponent:Martin Björklund, docent, Umeå Universitet
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, Campus US
För mer information kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se, telefon 013-284663.

Disputation Pernilla Foyer, Etologi

Disputation - Linköpings universitet
Pernilla Foyer, Etologi, försvarar sin avhandling "Early Experience, Maternal Care and Behavioural Test Design - Effects on the Temperament of Military Working Dogs" fredagen den 11 december klockan 10:00 i Planck, Fysikhuset. Opponent är professor Daniel Mills, University of Lincoln.
Kl 10:00
Plats: Fysikhuset
För mer information kontakta Anna Sundin, e-post anna.sundin@liu.se, telefon 013-281301.

Industriell miljöteknik

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Björn Wallsten, doktorand i Miljösystemanalys och miljöledning, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "The Urk World - Hibernating Infrastructures and the Quest for Urban Mining". Fakultetsopponent: Professor Simon Marvin, Durham University, UK. Handledare: Docent Joakim Krook.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Eriksson, e-post maria.eriksson@liu.se, telefon 013-281065.

Dagen då fulheten kom till stan

Föreläsning - Linköpings universitet
Leif Nixon, säkerhetsanalytiker på Nixon Security, berättar historien om hur Internet utvecklades från ett idealistiskt projekt till ett verktyg för stöld, utpressning och avlyssning. Vilka är hoten, och vad kan vi göra - som samhälle och som individer - för att skydda oss? Ingen anmälan behövs. Välkomna!
Kl 11:15 - 12:00
Plats: Campus Norrköpings bibliotek (CNB)
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/tre-kvart-pa-bibblan?l=sv, kontakta Sassa Persson, e-post sassa.persson@liu.se, telefon 011-36 30 09.

DISPUTATION - Josefin Thoresson

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Josefin Thoresson försvarar sin avhandling med titeln "Omställning – Tillväxt – Effektivisering. Energifrågor vid renovering av flerbostadshus" Handledare: Kajsa Ellegård. Opponent: professor emeritus Örjan Svane, KTH.
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Tunnfilmsfysik - David Engberg

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
David Engberg presenterar sin licentiatavhandling "Atom Probe Tomography of TiSiN Thin Films". Opponent är Fang Liu, Chalmers.
Kl 13:15
Plats: Schrödinger E324
För mer information kontakta Therese Dannetun, e-post therese.dannetun@liu.se, telefon 013-282944.

Licentiatseminarium Vladislavs Jahundovics

Seminarium - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Vladislavs Jahundovics, TCSLAB/CUGS, IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "Automatic Verification of Parameterized Systems by Over-Approximation". Handledare: Professor Ulf Nilsson. Opponent: Docent Cristina Seceleanu, Mälardalens högskola
Kl 13:15
Plats: Alan Turing, E-huset, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-121776, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon 013-281460.

2015-12-14

Doktorandseminarium

Seminarium - CMIV
Eva Klintström, Mikael Forsgren, Natasha Morales Drissi
Kl 15:30
Plats: CMIV, Wranne
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-12-15

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Welcome to bioinformatics Drop-in on Tuesday mornings at Campus US! This is an opportunity for researchers to discuss bioinformatics problems with experts from BILS and WABI. No need to register.
Kl 09:00 - 10:00
Plats: Cellbiologen plan 09 fikarummet, ing 65, Campus US
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

CEDER-seminarium - Lisa Strandroos

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

CEDER-seminarium - Lisa Strandroos

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A, Kåkenhus, plan 3, Bredgatan 33, Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder/seminarier?l=sv, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

2015-12-17

NISAL-seminarium - Jonas Nordh

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Seminarium
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se, telefon 011-366936.

Licentiatseminarium - Mikael Hansson, Matematik

Seminarium - Matematiska institutionen
Mikael Hansson försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Generalised Ramsey numbers and Bruhat order on involutions". Opponent/diskutant är docent Jonas Sjöstrand, KTH, Stockholm, Sverige.
Kl 10:15
Plats: Nobel (BL32), ingång 23, B-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Mikael Hansson, e-post mikael.hansson@liu.se.

Social Mechanisms

Övrigt - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Professor Petri Ylikoski, Linköpings universitet. Diskussionsgrupp. Språk: Engelska. Deltagandet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet. För mer information: www.liu.se/ias
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

2015-12-18

Disputation - Linda Bojmar

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Linda Bojmar försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Metastatic mechanisms in malignant disease". Opponent: Professor Ingemar Ernberg, Karolinska Institutet, Stockholm.
Kl 09:00
Plats: Hasselqvist, Campus US, ingång 76, pl 9
För mer information kontakta Per Sandström, e-post per.sandstrom@liu.se, telefon 010-1033556.

Disputation - Åsa Kastbom

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Åsa Kastbom försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Sexual behaviour, debut and identity among Swedish schoolchildren". Opponent: Docent Therése Skoog, Örebro universitet.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, pl 9
För mer information kontakta Carl Göran Svedin, e-post carl.goran.svedin@liu.se.

Industriell marknadsföring

Disputation - Linköpings universitet
Ehsan Asharian försvarar sin avhandling med titeln "Performance in franchise systems: The franchisee perspective". Fakultetsopponent: docent Jim Andersen, Högskolan i Skövde. Betygsnämnden: professor Amjad Hajikhani, Uppsala universitet, professor Svante Andersson, Högskolan i Halmstad, docent Per Frankelius, Linköpings universitet.
Kl 10:15
Plats: A2, A-hust, campus Valla
För mer information kontakta Karin Fredriksson, e-post karin.fredriksson@liu.se.

Disputation, Martin Johnsson, Genetik

Disputation - Linköpings universitet
Martin Johnsson, Genetics, försvarar sin avhandling "Genomics of chicken domestication and feralisation", fredagen den 18 december klockan 10:15 i Planck, Fysikhuset. Opponent är Professor Dirk-Jan de Koning från SLU, Uppsala.
Kl 10:15
Plats: Fysikhuset
För mer information kontakta Anna Sundin, e-post anna.sundin@liu.se, telefon 013-281301.

Disputation Jeanette Eckerblad

Disputation - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jeanette Eckerblad försvarar sin doktorsavhandling "Symptom Burden among People with Chronic Disease" Opponent: Professor Anna-Karin Edberg, Högskolan Kristianstad Välkomna!
Kl 13:00
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K3
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Olle Falklöf, Teoretisk kemi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Olle Falklöf försvarar sin avhandling "Computational Studies of Photobiological Keto-­Enol Reactions and Chromophores". Opponent: Luis Manuel Frutos Gaite, Universidad de Alcalá
Kl 13:15
Plats: Nobel (BL32), B-huset
För mer information kontakta Bo Durbeej, e-post bo.durbeej@liu.se.

2015-12-21

Konstruktionsmaterial

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Mattias Calmunger, doktorand på Konstruktionsmaterial, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "On High-Temperature Behaviours of Heat Resistant Austenitic Alloys".Fakultetsopponent: Professor Hans-Jürgen Christ, Universität Siegen. Betygsnämnd: Professor Christer Persson, Chalmers Tekniska Högskola,Professor emeritus Rolf Sandström, Kungliga Tekniska Högskolan och Professor Mats Halvarsson, Chalmers Tekniska Högskola. Handledare: Professor Sten Johansson.
Kl 10:15
Plats: ACAS, Hus A, Campus Valla
För mer information se https://www.iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

2015-12-22

CEDER-seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
CEDER-gruppen - Avslutning
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

2016-01-15

Mekanik och hållfasthetslära

Disputation - Linköpings universitet
Erik Holmberg, doktorand i teknisk mekanik, presenterar sin doktorsavhandling med titeln "Topology optimization considering stress, fatigue and load uncertainties". Opponent: Professor Pierre Duysinx, University of Liege. Handledare: Anders Klarbring, IEI.
Kl 10:15
Plats: C3
För mer information kontakta Anna Wahlund, e-post anna.wahlund@liu.se, telefon 013-281157.

Disputation Maria Borgestig

Disputation - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Maria Borgestig försvarar sin doktorsavhandling "Eye gaze control for children with severe physical impairments – assistive technology’s impact on everyday activities" Opponent: Docent Idor Svensson, Linnéuniversitet Välkommen!
Kl 13:00
Plats: Kåkenhus, sal K1, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-01-20

Ansökning seminarium

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Diskussion kring förslag skisser
Sista anmälningsdag: 2016-01-15
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533
För mer information kontakta Branka Likic-Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se, telefon 011-363645.

2016-01-22

Disputation

Disputation - Linköpings universitet
Cardiac dysfunction in septic shock: Observational studies on characteristics and outcome Fakultetsopponent: Professor Else Tønnesen, Aarhus univsersitet
Kl 09:00
För mer information kontakta Lina De Geer, e-post lina.de.geer@regionostergotland.se.

Disputation - Lina De Geer

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Lina De Geer försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Cardiac dysfunction in septic shock. Observational studies on characteristics and outcome." Opponent: professor Else Kirstine Tønnesen, Aarhus universitet, Danmark. Varmt välkomna!
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing. 65, plan 09, Campus US
För mer information kontakta Ann-Mari Pykett, e-post ann-mari.pykett@liu.se, telefon 013-28 22 35.

Konstruktionsmaterial

Seminarium - Linköpings universitet
Jonas Saarimäki försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Effect of Dwell-times on Crack Propagation in Superalloys". Informell opponent: Docent Johan Ahlström, Material- och Tillverkningsteknik/Materialteknologi, Chalmers Tekniska Högskola. Handledare: Professor Johan Moverare.
Kl 10:15
Plats: ACAS, Campus Valla, A-huset
För mer information se http://www.iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

Disputation - Naghmeh Nasiritousi

Disputation - Tema Miljöförändring
Naghmeh Nasiritousi försvarar sin avhandling med titeln: Shapers, Brokers and Doers: The Dynamic Roles of Non-State Actors in Global Climate Change Governance Opponent: Michele Betsill, Professor vid Colorado State University
Kl 13:15 - 16:00
Plats: TEMCAS
För mer information kontakta Naghmeh Nasiritousi, e-post Naghmeh.Nasiritousi@liu.se.

Disputation Prakash Harikumar

Disputation - Linköpings universitet
Doktorand Prakash Harikumar, Vid Elektroniska Kretsar och System, institutionen för Systemteknik (ISY), försvarar sin avhandling med titeln "Low-Voltage Analog-to-Digital Converters and Mixed-Signal Interfaces". Opponent: : Prof. Dag T. Wisland, University of Oslo, Norway
Kl 13:15
Plats: Visionen, B-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Gunnel Hässler, e-post gunnel.hassler@liu.se.

2016-01-29

Disputation - Susanna Lönnqvist

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Susanna Lönnqvist försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Applications of human skin in vitro". Opponent: Docent Jyrki Vuola, Helsingfors universitet, Finland.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65 pl 9
För mer information kontakta Gunnar Kratz, e-post gunnar.kratz@liu.se, telefon 010-1035778.

2016-02-19

Disputation - Sara Agnafors

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Sara Agnafors försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Child behavior problems in the context of risk and resilience - a biopsychosocial approach and a longitudinal perspective". Opponent: Professor Anders Boberg, Göteborgs universitet.
Kl 09:00
För mer information kontakta Carl-Göran Svedin, e-post carl.goran.svedin@liu.se, telefon 013-282224.

2016-03-11

Disputation - Anna Maria Flejmer

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Anna Maria Flejmer försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Radiation burden from modern radiation therapy techniques including proton therapy for breast cancer treatment". Opponent: Docent Thomas Björk-Eriksson, Göteborgs universitet.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65 pl 9
För mer information kontakta Alexandru Dasu, e-post alexandru.dasu@regionostergotland.se, telefon 010-1032658.

2016-03-18

HURS 2016

Konferens - Linköpings universitet
DOMFIL, the PhD organisation at the faculty of Medicine and Health Sciences, is once again organising HURS on Friday 18th March. The day consists of inspiring quest lectures from leading researchers, presentations by PhD-students and a life-science company exhibition. The event it open to all students and staff at LiU.
Kl 08:00 - 18:00
Plats: Hus 511, Campus US, ing 78
För mer information se http://domfil.se/?page_id=915, kontakta Liam Ward, e-post hurs@domfil.consensus.liu.se.

2016-04-16

GCP 3-dagars kurs

Övrigt - Forum Östergötland
2016-04-16 kl 08:00 -- 2016-04-18 kl 16:00 Good Clinical Practice - ett regelverk som man enligt lag måste följa vid genomförandet av kliniska läkemedelsprövningar men som också kan höja kvaliteten i andra typer av kliniska studier.
Sista anmälningsdag: 2016-03-02
Plats: Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping
För mer information se https://www.liu.se/medfak/forumostergotland/kurser-utbildning/ovriga-kurser/gcp-3-dagars?l=sv, kontakta Karin Skoglund, e-post karin.e.skoglund@regionostergotland.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19