Göm menyn

Händelser närmaste året

2014-12-08

Gästprofessor Gillian Einstein

Övrigt - Tema Genus
2014-12-08 -- 2015-12-31 Genom ett samarbete mellan tema Genus och Hälsouniversitet gästas LiU åter av prof. Gillian Einstein (neuroscience and gender medicine)
För mer information kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se.

2014-12-09

Seminarium The cholinergic anti-imflammatory pathway as a therapeutic option

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2014-12-09 kl 13:00 -- 2041-12-09 kl 15:00 Prof Ulf Andersson, Department of Women's and Children's Health på Karolinska insitutet
Plats: Insikten MMM. plan 13 ingång 65
För mer information kontakta Prof Lennart Svensson, e-post lennart.t.svensson@liu.se, telefon 070-838 44 62.

2015-01-08

NISAL-seminarium

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Arbetsseminarium.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

2015-01-13

Välkommen på E-week

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2015-01-13 kl 09:00 -- 2015-01-16 kl 16:00 Temat för E-week 2015 är Transporter och mat - resurseffektivt och förnyelsebart. E-week är en kraftfull mötesplats för regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Under två och en halv fullspäckade dagar ges du möjlighet att delta i givande möten och aktiviteter inom miljöområdet, när vi sammanför, experter, tjänstemän, beslutsfattare och forskare för att diskutera lösningar för en hållbar framtid. Resurseffektiva transporter med förnyelsebart bränsle siktar vi på att ha i Sverige redan år 2030 då vi har satt som mål en fossiloberoende fordonsflotta. Hur når vi dit?
Plats: A-huset
För mer information se http://www.eweek.se, kontakta Maria Eriksson eller Elisabeth Larsson, e-post maria.eriksson@liu.se; elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281165, 281166.

2015-01-14

Miljöteknikmingel 2015

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Välkommen till det tionde teknikminglet som i år arrangeras av EWEEK på Linköpings universitet. Vi jubilerar genom att se tillbaka, ta ett avstamp i idag för att sedan våga språnget i framtiden.
Sista anmälningsdag: 2014-12-19
Kl 10:30 - 16:30
Plats: A-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.eweek.se, kontakta Anders Carlsson, e-post anders.carlsson@liu.se, telefon 0705-891801.

Disputation - Fahad Qazi

Disputation - Linköpings universitet
Fahad Qazi, ISY, Institutionen för Systemteknik,Elektroniska kretsar och system, försvarar sin avhandling med Titel: Selected Applications of Switched Capacitor Circuits (RF N-path Filters and ΣΔ Modulators). Handledare: Associate Prof. Jerzy Dabrowski. Opponent: Prof. Henrik Sjöland, Lunds Universitet.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: B-huset, Konf.rum Signalen, Ing 27, plan 2
För mer information kontakta Gunnel Hässler, e-post gunnel.hassler@liu.se, telefon 013-282606.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Mitsuru Wilson, University of Western Ontario, London, Kanada. Titel: Noncommutative geometry and curvature.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2015-01-15

Reward anticipation: Chickens can tell what the want and how strongly they want it

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Torsdagsseminarium: Randi Oppermann, Assoc. Prof. in Animal Welfare at the Norwegian University of Life Sciences
Kl 15:15
Plats: Schrödinger, E324, Fysikhuset, Linköping
För mer information kontakta Nathaniel D. Robinson, e-post nathaniel.d.robinson@liu.se, telefon 013-282212.

2015-01-16

Disputation - Niklas U. Andersson

Disputation - Linköpings universitet
Niklas U.Andersson,ISY, Institutionen för Systemteknik,Elektroniska komponenter försvarar sin avhandling med Titel: Design of Integrated Building Blocks for the Digital/Analog Interface Handledare: Prof. Mark Vesterbacka Opponent: Prof. Timo Rahkonen, University of Oulu, Finland
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Visionen, B-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se, telefon 013-285715.

2015-01-21

Licentation- Neda Nickmehr

Seminarium - Linköpings universitet
Neda Nickmehr,ISY, Institutionen för Systemteknik, Fordonssystem, presenterar sin avhandling med titel: System Identification of an Engine-load Setup Using Grey-box Model Handledare: Jan Åslund Opponent: Professor Tomas McKelvey, Chalmers University of Technology
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Visionen, B-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se, telefon 013-285715.

2015-01-22

"RTI Masken” Ett samarbetsprojekt mellan LIU och Linköpings kommun vad gäller matematiksvårigheter i grundskolan.

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Rickard Östergren, IBL föreläser i seminarieserien i specialpedagogik. Eventuella textunderlag till seminarierna finns utlagda för kopiering på bokhyllan utanför seminarierummet Forskaren, I:207, ca 1 vecka före seminariet.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: I:207, Forskaren
För mer information kontakta Dörte Bernhard, e-post dorte.bernhard@liu.se.

2015-01-23

Disputation Andreas Nilsson

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Andreas Nilsson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Patient-controlled sedation in procedural care". Fakultetsopponent: professor Lars I. Eriksson, Karolinska Institutet, Stockholm
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing. 64, plan 09, Campus US
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=andni92&language=sv&pid=diva2%3A765699&aq=%5B%5B%5D%5D&jfwid=-3711&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=1340, kontakta Lena Nilsson, e-post lena.nilsson@lio.se, lena.nilsson@regionostergotland.se.

Disputation Andreas Nilsson

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Andreas Nilsson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Patient-controlled sedation in procedural care". Fakultetsopponent: professor Lars I. Eriksson, Karolinska Institutet, Stockholm
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing. 64, plan 09, Campus US
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&query=andni92&language=sv&pid=diva2%3A765699&aq=%5B%5B%5D%5D&jfwid=-3711&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=1340, kontakta Lena Nilsson, e-post lena.nilsson@lio.se, lena.nilsson@regionostergotland.se.

DISPUTATION - Julia Schwabecker

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Julia Schwabecker försvarar sin sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "" Handledare: Professor Jonas Anshelm Opponent: Professor Susan Baker, Cardiff University
Kl 13:15
Plats: VAL, Vallfarten, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2015-01-28

Högre seminarium: Iris van der Tuin

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Iris van der Tuin, Utrecht University föreläser på tema T's högre seminarium, återkommer med titel
Kl 13:15
Plats: Lethe, Hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/hogre-seminariet?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
George Baravdish, ITN, LiU, Norrköping. Titel: Inversa problem för bildförbättring.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2015-01-30

Lic-FontD2 - Lic Tomas Jemsson

Disputation - FontD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Tomas Jemsson försvarar sin lic med titeln: Time correlated single photon spectroscopy on pyramidal quantum dots. Opponent: Ilya Sytjugov, KTH
Kl 13:00
Plats: Planck, Fysikhuset, Campus Valla
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2015-02-06

Produktionsekonomi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Shouguo Wei, doktorand i Produktionsekonomi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Core Acquisition Management in Remanufacturing - Current Status and Modeling Techniques". Fakultetsopponent: Professor Moritz Fleischmann, University of Mannheim, Tyskland. Betygsnämnd: Professor Aris Syntetos, Cardiff University, UK, Doktor Winifred Ijomah, University of Strathclyde, UK, samt Professor Lars Witell, IEI/LiU. Handledare: Professor Ou Tang, IEI/LiU.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Kristina Karlsson, e-post kristina.karlsson@liu.se, telefon 013-281523.

2015-02-12

Gästseminarium - Viktoria Skoog fil.dr, FoU Västernorrland

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Gästseminarium - Viktoria Skoog, fil.dr i socialt arbete, FoU Västernorrland. Titel: Barn som flyttas i offentlig regi -­en studie om förekomst och upplevelser av sammanbrott i samhällsvård för barn
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2015-02-13

Disputation - Johan Lyth

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Johan Lyth försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Clinical-epidemiological studies on cutaneous malignant melanoma: a register approach". Opponent: Professor Håkan Olsson, Lunds universitet.
Kl 09:00
Plats: Eken, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information kontakta John Carstensen, e-post john.carstensen@liu.se, telefon 013-282301.

Ida Kåhlin - Äldre och åldrande

Disputation - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ida Kåhlin försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Delaktig (även) på äldre da´r. Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad." Opponent: Anders Gustavsson, Professor, Stockholms universitet
Kl 13:00 - 17:00
Plats: K1
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-36 32 20.

2015-02-17

Strimman 2014-2015: Genus gör skillnad

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsningsserien Strimman arrangeras av Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, i samverkan med Folkuniversitetet. Värd för årets föreläsningar är Tema Genus vilka bedriver forskning med utgångspunkt i ett disciplinöverskridande teori- och metodperspektiv. Årets strimmaföreläsningar bjuder på spännande, intressanta och tankeväckande föreläsningar med genusperspektiv som utgångspunkt om bland annat minoriteter, kulturer och ”monster”. Kultur, ekonomi och teknologi påverkar oss på olika sätt. Men vilken roll spelar genus för hur vi påverkas av och tolkar de intryck som vi dagligen möter? Föreläsningar den 17 februari: Mänsklighet på spel: Alzheimers sjukdom mellan labb och populärkultur Föreläsare: Cecilia Åsberg, biträdande professor, Tema Genus Kulturperspektiv på patientskap Föreläsare: Nina Lykke, professor, Tema Genus
 Läs mer på: http://www.filfak.liu.se/strimman/17-februari?l=sv
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Campus Valla, HumSam biblioteket, D-huset
För mer information se http://www.filfak.liu.se/strimman/17-februari?l=sv, kontakta Roland Albinsson, e-post roland.albinsson@liu.se, telefon 013-281057.

2015-02-20

Disputation Cecilia Axell

Disputation - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Cecilia Axell försvarar sin avhandling med titeln: Barnlitteraturens tekniklandskap. En didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus. Fakultetsopponent är professor emerita Lena Kåreland från Uppsala universitet.
Kl 13:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2015-02-25

Tematiskt Forum

Seminarium - Institutionen för tema
Titeln på seminariet är "Akademisk frihet — Vad styr universitetens forskningsinriktning? (in Swedish) Forumet är till för att doktorander under trevliga seminarier och informella former ska ha chans att diskutera och lära sig mer om frågor som är viktiga för doktorander men som kanske inte kommer upp på ett naturligt sätt på andra ställen under forskarutbildningen. Seminariet innehåller en kort föreläsning som följs av diskussioner med våra gäster samt lite mat och dryck.
Kl 16:15 - 18:00
Plats: Brage
För mer information se http://www.tema.liu.se/tematisktforum, kontakta Kajsa Ellegård, e-post tematisktforum@tema.liu.se.

2015-02-26

CSPR seminarium: Climate change in the classroom

Seminarium - Centrum för klimatpolitisk forskning
Föreläsare: Per Gyberg, Tema M Per will present insights from the on-going research project “Sustainable development as an area of knowledge – the education system's role in bringing up the future citizens”. This project investigates sustainable development as an area of knowledge within compulsory, secondary, and tertiary education (teacher training). The investigation focuses on how the area of knowledge is organized with regards to the plasticity of the concept ‘sustainable development’, its problem definitions as well as the education programmes’ qualifications and methods for dealing with sustainable development. At the seminar, Per will lead a discussion on what the findings with regards to sustainable development could imply for climate change.
Kl 13:00
Plats: Lethe, Campus Valla
För mer information kontakta Ingrid Leo, e-post ingrid.leo@liu.se.

2015-03-06

Disputation - Manne Andersson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Manne Andersson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Structured management of patients with suspected acute appendicitis". Opponent: Professor Ari Leppäniemi, Helsingfors universitet, Finland.
Kl 13:00
Plats: Originalet, Futurum, Länssjukhuset Ryhov
För mer information kontakta Roland Andersson, e-post roland.andersson@lj.se.

2015-03-13

En diskursanalys om lärares/specialpedagogers tal om yrkeselever

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Camilla Björk-Åman, speciallärare från Åbo Akademi föreläser inom seminarieserien i specialpedagogik. Eventuella textunderlag till seminarierna finns utlagda för kopiering på bokhyllan utanför seminarierummet Forskaren, I:207, ca 1 vecka före seminariet.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: I:207, Forskaren
För mer information kontakta Dörte Bernhard, e-post dorte.bernhard@liu.se.

2015-03-19

CSPR seminarium: Karl Hallding, SEI

Seminarium - Centrum för klimatpolitisk forskning
"Impacts on climate and environment on trade and geopolitics: the case of subsidies to Chinese industry". Karl Hallding, Stockholm Environment Institute, Head of China Cluster
Kl 13:00
Plats: Faros, Campus Valla
För mer information kontakta Ingrid Leo, e-post ingrid.leo@liu.se.

2015-03-27

Disputation - Linda Jonsson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Linda Jonsson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Online sexual behaviours among Swedish Youth - characteristics, associations and consequences". Opponent: Docent Catherine Hamilton-Giachritsis, University of Bath, Bath, United Kingdom.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information kontakta Carl-Göran Svedin, e-post carl.goran.svedin@liu.se, telefon 010-1034549.

2015-04-01

Disputation - Johanna Simmons

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Johanna Simmons försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Integrative perspectives on violent victimization. Gender, cumulative violence and disclosure to Health care professionals." Opponent: Professor Staffan Janson, Karlstads universitet.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information kontakta Katarina Swahnberg, e-post katarina.swahnberg@lnu.se.

2015-04-16

Lärande, lässvårigheter och multimodalitet

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Mikael Heimann, professor i utvecklingspsykologi, föreläser iinom seminarieserien i specialpedagogik. Eventuella textunderlag till seminarierna finns utlagda för kopiering på bokhyllan utanför seminarierummet Forskaren, I:207, ca 1 vecka före seminariet.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Didaktikern, hus I:1
För mer information kontakta Dörte Bernhard, e-post dorte.bernhard@liu.se.

2015-04-22

Tematiskt Forum

Seminarium - Institutionen för tema
Titeln på seminariet är "Coping with and preventing stress in academia" (på engelska) Forumet är till för att doktorander under trevliga seminarier och informella former ska ha chans att diskutera och lära sig mer om frågor som är viktiga för doktorander men som kanske inte kommer upp på ett naturligt sätt på andra ställen under forskarutbildningen. Seminariet innehåller en kort föreläsning som följs av diskussioner med våra gäster samt lite mat och dryck.
Kl 16:15 - 18:00
Plats: Brage
För mer information se http://www.tema.liu.se/tematisktforum, kontakta Kajsa ellegård, e-post tematisktforum@tema.liu.se.

2015-04-28

Slutsemianrium: David Cardell

Seminarium - Tema Barn
Doktorand David Cardell lägger fram slutseminarietext på tema Barn
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2015-05-08

DISPUTATION

Disputation - Tema Barn
Zulmir Becevic,Tema Barn, försvarar sin avhandling med titel: Handledare:Karin Osvaldsson Opponent:
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2015-05-28

Campus week for Master's Program Child Studies 28 - 29 maj

Seminarium - Tema Barn
28-29 maj är det Campus veckaför Master's program Child Studies
Kl 08:00
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2015-06-14

CHSCOM2015 - Cognitive Hearing Science for Communication

Konferens - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
2015-06-14 kl 09:00 -- 2015-06-17 kl 13:00 CHSCOM2015 - Kognitiv hörselvetenskap för kommunikation. Konferensen kommer att fokusera på två huvudteman: “Cognitive hearing in adverse listening conditions” och “The cognitive hearing brain". Dessa teman kommer att behandlas utifrån livslopps-, interventions- och multimodala perspektiv.
Sista anmälningsdag: 2015-04-30
Plats: Konsert och kongress, Linköping
För mer information se http://www.chscom2015.se, kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo.linden@liu.se, telefon 013-282030.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19