Göm menyn

Händelser närmaste året

2015-03-30

Katastrofmedicin med begränsade resurser

Föreläsning - Linköpings universitet
Föreläsning med Johan von Schreeb. ”Katastrofmedicin med begränsade resurser”. Johan von Schreeb är kirurg och docent i internationell hälsa vid Karolinska Institutet och Kunskapscentrum för Katastrofmedicin. Han var med och grundade Läkare utan gränser i Sverige och har flera års erfarenheter av fältmässigt arbete i katastrofdrabbade områden. Föreläsningen är öppen för dig som är student eller anställd inom Linköpings universitet eller jobbar inom Region Östergötland. Anmäl ditt intresse om du kommer till Oscar Henning via e-post: oscar.henning@regionostergotland.se
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Katastrofmedicinskt Centrum, Johannes Magnus väg 11, Campus Valla, Linköping
För mer information kontakta Oscar Henning, Region Östergötland, e-post oscar.henning@regionostergotland.se.

Invigning av Norrköpings Beslutsarena

Övrigt - Centrum för klimatpolitisk forskning
Den 30 mars inviger rektor Norrköpings Beslutsarena. Program och anmälningsformulär finns på www.cspr.se/nda
Kl 14:00 - 17:00
Plats: Kopparhammaren 2
För mer information kontakta Ingrid Leo, e-post ingrid.leo@liu.se.

Välkommen på ett minisymposium om talavbildningstekniker och om demens och tvåspråkighet

Seminarium - Linköpings universitet
HU:s nya professorer i logopedi, Nicole Müller och Martin Ball håller ett mini-symposium om talavbildningstekniker och om demens och tvåspråkighet: "Dementia and bilingualism: questions and observations” respektive: "Making Speech Visible: Developments in Speech Imaging Technologies”
Kl 15:15 - 18:00
Plats: Karljohan, ingång 34, Universitetssjukhuset, Linköping
För mer information se http://www.hu.liu.se/logoped/lankar/1.615258/Minisymposium.doc, kontakta Christina Samuelsson, e-post christina.samuelsson@liu.se.

Välkommen på ett minisymposium om talavbildningstekniker och om demens och tvåspråkighet

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
HU:s nya professorer i logopedi, Nicole Müller och Martin Ball håller ett mini-symposium om talavbildningstekniker och om demens och tvåspråkighet: "Dementia and bilingualism: questions and observations” respektive: "Making Speech Visible: Developments in Speech Imaging Technologies”
Kl 15:15 - 18:00
Plats: Karl Johan salen, plan 10 ing. 34, Campus US
För mer information se http://www.hu.liu.se/logoped/lankar/1.615258/Minisymposium.doc, kontakta Christina Samuelsson, e-post christina.samuelsson@liu.se.

Presentation av CMIVs flaggskepp

Seminarium - CMIV
Kl 15:30
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-03-31

Disputation Freddie Åström

Disputation - CMIV
Variational Tensor-Based Models for Image Diffusion in Non-Linear Domains.Opponent: Professor Christoph Schnörr, Heidelberg University
Kl 09:15
Plats: Visionen, Hus B, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

Welcome to Doctoral Defense of Freddie Åström, Computer Vision, ISY

Disputation - Linköpings universitet
Title: Variational Tensor-Based Models for Image Diffusion in Non-Linear Domains Respondent: Freddie Åström Opponent: Prof. Christoph Schnörr, Heidelberg University, Germany Supervisor: Prof. Michael Felsberg Date: 2015-03-31 Time: 09:15 Place: Visionen, B-building, Linköping University Language: English This dissertation addresses the problem of adaptive image filtering. Although the topic has a long history in the image processing community, researchers continuously present novel methods to obtain ever better image restoration results. With an expanding market for individuals who wish to share their everyday life on social media, imaging techniques such as compact cameras and smart phones are important factors. Naturally, every producer of imaging equipment desires to exploit cheap camera components while supplying high quality images. One step in this pipeline is to use sophisticated imaging software including, e.g., noise reduction to reduce manufacturing costs, while maintaining image quality. This thesis is based on traditional formulations such as isotropic and tensor-based anisotropic diffusion for image denoising. The difference from main-stream denoising methods is that this thesis explores the effects of introducing contextual information as prior knowledge for image denoising into the filtering schemes. To achieve this, the adaptive filtering theory is formulated from an energy minimization standpoint. The core contributions of this work is the introduction of a novel tensor-based functional which unifies and generalises standard diffusion methods. Additionally, the explicit Euler-Lagrange equation is derived which, if solved, yield the stationary point for the minimization problem. Several aspects of the functional are presented in detail which include, but are not limited to, tensor symmetry constraints and convexity. Also, the classical problem of finding a variational formulation to a given tensor-based partial differential equation is studied. The presented framework is applied in problem formulations that includes non-linear domain transformations, e.g., visualization of medical images. Additionally, the framework is also used to exploit locally estimated probability density functions or the channel representation to drive the filtering process. Furthermore, one of the first truly tensor-based formulations of total variation is presented. The key to the formulation is the gradient energy tensor, which does not require spatial regularization of its tensor components. It is shown empirically in several computer vision applications, such as corner detection and optical flow, that the gradient energy tensor is a viable replacement for the commonly used structure tensor. Moreover, the gradient energy tensor is used in the traditional tensor-based anisotropic diffusion scheme. This approach results in significant improvements in computational speed when the scheme is implemented on a graphical processing unit compared to using the commonly used structure tensor.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Visionen, B-building, Linköping University
För mer information kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se, telefon 013-284423.

2015-04-01

Disputation - Johanna Simmons

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Johanna Simmons försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Integrative perspectives on violent victimization. Gender, cumulative violence and disclosure to Health care professionals." Opponent: Professor Staffan Janson, Karlstads universitet.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information kontakta Katarina Swahnberg, e-post katarina.swahnberg@lnu.se.

HELIX VINN Excellence Centre

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
HELIX bjuder in till seminariet "Ostlänken och den sociala hållbarheten: Förutsättningar för entreprenöriella sektorsöverskridande lösningar för regional tillväxt". Presentatörer: Margareta Wandel och Lejla Gros från Regionförbundet Östsam samt Lena Högberg och Malin Tillmar, forskare vid HELIX.
Sista anmälningsdag: 2015-03-27
Kl 09:00 - 12:00
Plats: TEMCAS, plan 2, Hus T, ingång 37, Campus Valla
För mer information kontakta Madeleine Peukert, e-post madeleine.peukert@liu.se, telefon 013-285856.

2015-04-07

Doktorandseminarier Norrköping

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
1. 13:15-14:30 Workshop statistik, Elisabeth Wilhelm, elisabeth.wilhelm@liu.se
Kl 13:15
Plats: K6A, Campus Norrköping
För mer information e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

CEDER-seminarium - Charlotta Plejert och Ali Reza Majlesi

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

2015-04-08

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Evgeniy Lokharu, MAI, Linköpings universitet. Titel: Uniqueness and stability results on steady water waves with vorticity.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2015-04-09

NISAL-seminarium - Eleonor Antelius

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelseminarium med Eleonor Antelius.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Företagsekonomis Brown-bag-seminarium

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Denna veckas Brown-bag-seminarium besöks av Keld Laursen, Copenhagen Business School och talar om "Designing survey studies" (to be specified).
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Rum 3C:817, A-huset
För mer information kontakta Fredrik Tell, e-post fredrik.tell@liu.se, telefon 013-282599.

Lunchmusik på LiU - kultur i vardagen

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Pianisten Gunnar Cedersund bjuder på pianomusik genom musikhistorien på temat: Från Bach till Beethoven och Bear Fri entré
Kl 12:30 - 13:00
Plats: Key 1
För mer information se http://www.liu.se/ikk/music?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 013-284018.

Disputation - Jenny Welander

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Jenny Welander försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln ”Genetic alterations in pheochromocytoma and paraganglioma”. Opponent: Professor Mercedes Robledo, Spanish National Cancer Research Center, Madrid.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65, plan 09
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se, telefon 010-1030939.

Nina Åkerlund Avdelningen för socialt arbete, LiU Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete
Children exposed to intimate partner violence. Responses as dialogue.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc?l=sv, kontakta Mona Livholts och Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica. sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011-363536.

2015-04-10

Disputation - Maria Johansson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Maria Johansson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln ”Cognitive impairment and its consequences in everyday life”. Opponent Professor Lousie Nygårdh, Karolinska Institutet.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Ing. 65, plan 9, Campus US
För mer information kontakta Docent Ewa Wressle, e-post ewa.wressle@lio.se, telefon 010-1034110.

Lic - Christina Åkerlind

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Christina Åkerlind försvarar sin lic med titeln: "Optical studies of Materials for Spectral Design". Opponent är Isak Engquist, Linköpings universitet.
Kl 10:15 - 13:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Anna Maria Uhlin, e-post anna-maria.uhlin@liu.se, telefon 1216.

Hans Lind, Teoretisk fysik

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Hans Lind kommer försvara sin doktorsavhandling med titeln "Theoretical understanding of stability of alloys for hard-coating applications and design". Opponent: Prof. Ralf Drautz, Ruhr-Universität Bochum, Tyskland
Kl 13:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Hans Lind, e-post halin@ifm.liu.se.

2015-04-13

Licentiatseminarium - Jens Sjölund

Seminarium - Institutionen för medicinsk teknik
Jens Sjölund presenterar sin avhandling med titeln "MRI based treatment planning and pulse sequence optimization".
Kl 13:15
Plats: IMT 1
För mer information se http://www.imt.liu.se/aktuellt/show_news.html?241, kontakta Jenny Eilertsen, e-post jenny.eilertsen@liu.se.

Licentiatseminarium Jens Sjölund

Seminarium - CMIV
MRI based treatment planning and pulse sequence optimization
Kl 13:15
Plats: IMT 1, plan 13
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

Neuro Club

Seminarium - CMIV
India Morrison
Kl 15:30
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-04-14

REMESO gästseminarium: Martina Tazzioli, PhD: "Strategies of Mobility and Forms of Precarity Across the Mediterranean"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Martina Tazzioli,PhD in Politics Goldsmiths, University of London, Fellow at Queen Mary, University of London
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533 Obs tisdag!

Licentiatseminarium - Venuste Nyagahakwa , Matematik

Seminarium - Matematiska institutionen
Venuste Nyagahakwa försvarar sin licentiatavhandling "Semigroups of Sets Without the Baire Property In Finite Dimensional Euclidean Spaces". Opponent är professor Vesko Valov, Nipissing University, North Bay, Kanada.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: R26 i C-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Venuste Nyagahakwa, e-post venuste.nyagahakwa@liu.se.

CEDER-seminarium - Elin Nilsson, Ali Reza Majlesi och Anna Ekström

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

Högre seminaruim - Jonathan Kimmelman

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Jonathan Kimmelman, McGill University present a text.
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Föreläsning - Det handlar om vår hälsa

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Hälsouniversitetet, Universitetssjukhuset, Hälsofonden och Föreningen Seniorerna inbjuder åter till offentliga föreläsningar under våren 2015. Avgift för föreläsningarna - 50 kr - erläggs vid entrén (inkomsterna går oavkortade till stiftelsen Hälsofonden). Vårens sista föreläsning är "Bröstcancer - en sjukdom eller flera olika?". Föreläsare: Professor Olle Stål. Föreläsningen har planerats tillsammans med Fredrika Bremerförbundet i Linköping.
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 64 eller 65
För mer information kontakta Anita Larsson, e-post anita.larsson@liu.se, telefon 013-282215.

2015-04-15

Docentföreläsning

Föreläsning - Linköpings universitet
Universitetslektor Åshild Olsen Faresjö, institutionen för Medicin och Hälsa (IMH)avd. Samhällsmedicin, håller sin docentföreläsning onsdagen den 15 april 2015
Kl 13:30 - 14:15
Plats: Ugglan plan 14 ing. 14, Hälsans Hus, Campus US
För mer information kontakta Catharina Linderoth, e-post catharina.linderoth@liu.se, telefon 013-282608.

2015-04-16

Öppet seminarium-Vård till papperslösa och EU-immigranter

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Välkommen till ett öppet seminarium med personal från Tinnerökliniken och Stadsmissionen. Om lagstiftning, behov och tillgång till vård i Östergötland. Seminariet vänder sig till anställda och studenter vid Hälsouniversitetet, Linköping universitet. Anmäl dig via www.isv.liu.se/avd/hav/anmalan senast den 1 april, så bjuds du på fika! Arrangör: Gerd Röndahl, genuslektor HU och Lika Villkor LiU
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Nils Holger salen, Campus US, Linköpings universitet
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/hav/anmalan?l=sv , kontakta Gerd Röndahl, e-post gerd.rondahl@liu.se.

Vård till papperslösa och EU-immigranter, 16 april 9.15-12.00

Seminarium - Linköpings universitet
Öppet seminarium med personal från Tinnerökliniken och Stadsmissionen. Om lagstiftning, behov och tillgång i Östergötland. Seminariet vänder sig till anställda och studenter vid HU, via anmälan senast 1 april.
Sista anmälningsdag: 2015-04-01
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Nils Holgersalen
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/hav/anmalan, kontakta Gerd Röndahl, e-post gerd.rondahl@liu.se, telefon 011-363537.

Diskussionsgrupp: Sociala Mekanismer

Övrigt - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Titel: What are macro-properties in sociology? Språk: Engelska. Deltagandet är gratis och öppna för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet. För mer information och läsmaterial, se länk nedan.
Kl 10:00 - 11:30
Plats: Kopparhammaren 2, rum 3054, Campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/ias, kontakta Thomas Grund, e-post thomas.grund@liu.se, telefon 011-363356.

Lärande, lässvårigheter och multimodalitet

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Mikael Heimann, professor i utvecklingspsykologi, föreläser iinom seminarieserien i specialpedagogik. Eventuella textunderlag till seminarierna finns utlagda för kopiering på bokhyllan utanför seminarierummet Forskaren, I:207, ca 1 vecka före seminariet.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Didaktikern, hus I:1
För mer information kontakta Dörte Bernhard, e-post dorte.bernhard@liu.se.

Lucas Gottzén Avdelningen för socialt arbete, LiU Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Assembling the violent man: neurocultures of violence.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc?l=sv, kontakta Mona Livholts och Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011-363536.

Seminarium: Negotiating status in adolescence

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Clemens Kroneberg, Cologne University. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 14:45
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/ias, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

Samtal vid Strömmen

Föreläsning - Linköpings universitet
Campus Norrköping bjuder in till öppna föreläsningar på Visualiseringscenter C. Föreläsningarna startar kl 18.00 i VR-arenan. Föreläsare: Stefan Jonsson Tema: När Europa låg i Afrika - Ett föredrag om EU:s koloniala rötter. Dessutom - Fri entré till våra utställningar samt After Work-meny kl 16-20.
Kl 18:00
Plats: VR-arenan på Visualiseringscenter C. Norrköping.
För mer information kontakta Visualiseringscenter C, e-post info@visualiseringscenter.se, telefon 011-156300.

2015-04-17

Tre kvart på bibblan

Föreläsning - Linköpings universitet
En ny föreläsningsserie som tar upp ämnen inom digital kommunikation, medier och omvärldsbevakning. Serien arrangeras i samarbete med biblioteket, IKT-studion samt kommunikation- och marknadsavdelningen. För aktuellt program gå till webben: http://www.bibl.liu.se/evenemang?l=sv
Kl 11:00 - 11:45
Plats: Vallabiblioteket (Hus D)
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/tre-kvart-pa-bibblan?l=sv, kontakta Maria Svenningsson, e-post maria.svenningsson@liu.se, telefon 013-28 40 48.

Fiktion som didaktiskt redskap för genusdiskussioner

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Katarina Eriksson Barajas, professor i pedagogik med inriktning mot didaktik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2015 och är öppen för alla.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I:101
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se.

2015-04-20

Disputation Erika Nyman

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Erika Nyman försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Guided regeneration of the human skin, in vitro and in vivo studies". Opponent: Professor Lars Dahlin, Lunds universitet.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing. 65, plan 9, Campus US
För mer information kontakta Gunnar Kratz, e-post gunnar.kratz@liu.se, telefon 010-1035778.

Mobil akademiker för nybörjare

Övrigt - Linköpings universitet
Få tid till annat - bli en mobil akademiker! Välkommen till en kostnadsfri workshop på biblioteket där du som anställd kan lära dig mer om appar, e-böcker, molntjänster med mera. Vid denna workshop visar vi de tekniska förutsättningarna för att komma igång och hur man laddar ner appar. Vi går bland annat igenom vad en molntjänst är och hur man kan ladda ner bibliotekets e-böcker.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Vallabiblioteket (Hus D)
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/mobil-akademiker/mobil-akademiker?l=sv, kontakta Maria Svenningsson, e-post maria.svenningsson@liu.se, telefon 013-28 40 48.

PhD Student Seminar

Seminarium - CMIV
Freddie Åström, Johan Kilberg, Filipe Marreiros Chair: Gustaf Johansson
Kl 15:30
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-04-21

Nationell kongress - Skola och psykisk hälsa

Konferens - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
2015-04-21 -- 2015-04-22 BUP-kliniken i Linköping anordnar en nationell kongress med huvudtema: Skola och psykisk ohälsa Arrangemanget sker i samband med Svenska Föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri. För mer information och anmälan följ länken nedan.
Plats: Linköping Konsert och kongress
För mer information se http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=QkNaTodL9mQnF4HmUxN+Og==&ecid=Y5tEPcVAJ13zr6AHlmyyAw==&ln=swe&view=category&template=desktoph, kontakta Elisabeth Arvidsson, e-post elisabeth.u.arvidsson@lio.se.

Företagsekonomis Brown-bag-seminariüm

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Pernilla Lundqvist, Göteborgs universitet, besöker FEK:s Brown-bag-seminarium och talar om "Tillämpning av redovisningsnormer (to be specified)".
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Rum 317:868, A-huset
För mer information kontakta Fredrik Tell, e-post fredrik.tell@liu.se, telefon 013-282599.

CEDER-seminarium - Mattias Kristiansson

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

Miljöfaktorers inverkan på månniskors hälsa

Föreläsning - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Årets Lennanderföreläsning hålls av Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet. Forsberg är expert inom WHO, EU och åt flera svenska myndigheter, och har bland annat undersökt hälsoeffekter av extrema väderförhållanden och hur luftföroreningar påverkar dödligheten i befolkningen.
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
För mer information se http://www.sls.se/Aktuellt/Senaste-nytt/214-Bertil-Forsberg/, kontakta Annie Melin, e-post annie.melin@sls.se, telefon 08-440 88 78.

2015-04-22

Vetenskapliga symposier

Konferens - Linköpings universitet
2015-04-22 kl 08:30 -- 2015-04-23 kl 16:45 The digital body in a digital world Communication and visualisation technology serving humans On the 22nd and 23rd of April 2015, Linköping University hosts the Royal Swedish Academy of Sciences meeting commemorating their 275 year anniversary. Together we gather world leading scientists and experts that develop and utilize novel technology achievements to serve mankind in different ways. The event is free of charge and open to the public but registration is required for all participants.
Sista anmälningsdag: 2015-04-15
Plats: C1 Campus Valla och Turbinen Campus Norrköping
För mer information se http://www.kva.se/sv/Kalendariumlista/20151/the-digital-body-in-a-digital-worldbricommunication-and-visualisation-technology-serving-humansi/, kontakta Julia Holmvik, e-post julia.holmvik@kva.se, telefon +46 8 673 95 65.

Högre seminaruim - Jörgen Ödalen

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Jörgen Ödalen, Linköpings universitet, avdelningen för Statsvetenskap presenterar text.
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Mobil akademiker - för erfarna

Övrigt - Linköpings universitet
Bibliotekets workshop om appar, elektroniska resurser, molntjänster med mera.
Kl 14:15 - 16:00
Plats: Vallabiblioteket (Hus D)
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/mobil-akademiker/mobil-akademiker?l=sv, kontakta Maria Svenningsson, e-post maria.svenningsson@liu.se, telefon 013-28 40 48.

Tematiskt Forum

Seminarium - Institutionen för tema
Titeln på seminariet är "Coping with and preventing stress in academia" (på engelska) Forumet är till för att doktorander under trevliga seminarier och informella former ska ha chans att diskutera och lära sig mer om frågor som är viktiga för doktorander men som kanske inte kommer upp på ett naturligt sätt på andra ställen under forskarutbildningen. Seminariet innehåller en kort föreläsning som följs av diskussioner med våra gäster samt lite mat och dryck.
Kl 16:15 - 18:00
Plats: Brage
För mer information se http://www.tema.liu.se/tematisktforum, kontakta Kajsa ellegård, e-post tematisktforum@tema.liu.se.

Fängslande forskning på femton minuter

Seminarium - Linköpings universitet
Populärvetenskap i bästa format bjuder vi på när doktorander från LiTH berättar om sina forskningsprojekt. En ny omgång i serien Fängslande forskning på femton minuter. Ett samarbete mellan Tekniska högskolan och biblioteket vid LiU.
Kl 16:15 - 17:30
Plats: Vallabiblioteket, Campus Valla
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/fangslande-forskning-pa-femton-minuter?l=sv, kontakta Kristin Krantz, e-post kristin.krantz@liu.se, telefon 013281941.

2015-04-23

Vetenskapliga symposier

Konferens - Linköpings universitet
The digital body in a digital world Communication and visualisation technology serving humans. On the 22nd and 23rd of April 2015, Linköping University hosts the Royal Swedish Academy of Sciences meeting commemorating their 275 year anniversary. Together we gather world leading scientists and experts that develop and utilize novel technology achievements to serve mankind in different ways. The event is free of charge and open to the public but registration is required for all participants.
Sista anmälningsdag: 2015-04-15
Kl 08:40 - 16:45
Plats: Linköpings universitet
För mer information se http://www.kva.se/sv/Kalendariumlista/20151/the-digital-body-in-a-digital-worldbricommunication-and-visualisation-technology-serving-humansi/, kontakta Julia Holmvik, e-post julia.holmvik@kva.se, telefon +46 8 673 95 65.

NISAL-seminarium - Elisabet Cedersund samt Jonas Nordh och Ann-Charlotte Nedlund

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelseminarium med Elisabet Cedersund samt Jonas Nordh och Ann-Charlotte Nedlund.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Gästseminarium Magnus Hörnqvist Kriminologiska institutionen Stockholms universitet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Foucaults blick på makt och aktörskap www.criminology.su.se/om-oss/personliga-hemsidor/magnus-h%C3%B6rnqvist
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Mona Livholts och Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011-363536.

2015-04-24

Per-Olof Hansson - Pedagogik med ämnesdidaktisk inrikning

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Per-Olof Hansson försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titen "New ways of learning.Participatory action research and Kenyan runners’ appropriation of smartphones to improve their daily lives and participation in m-learning." Opponent: Professor Rodderick Fox, Rhodes University, Grahamstown, Sydafrika
Kl 13:00
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

Tillämpad fysik - Christian Bur

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Christian Bur försvarar sin doktorsavhandling "Selectivity Enhancement of Gas Sensitive Field Effect Transistors by Dynamic Operation". Opponent är Prof. Stephen Semancik, National Institute of Standards and Technology, USA.
Kl 15:00
Plats: Saarland University, Saarbrücken och via länk i sal Planck.
För mer information kontakta Therese Dannetun, e-post therese.dannetun@.liu.se, telefon 013-282944.

2015-04-27

Postcolonial and Postsocialist Dialogues: Intersections, Opacities, Challenges in Feminist Theorizing and Practice

Konferens - Tema Genus
2015-04-27 -- 2015-04-28 The conference aims to bring together a diverse group of international scholars working in the fields of postcolonial and postsocialist gender and feminist studies in order to hold focused dialogues on the intersections of postcolonialism and postsocialism in present-day complex geopolitical climate. We investigate multiple resonances as well as dissonances between the two critical discourses and carve out spaces for potentially untranslatable experiences in order to enrich critical approaches to present geopolitical configurations. The conference builds on the newly emerging research and on-going collaborations, while at the same time seeking to expand innovative theoretical approaches to gender, race and sexuality in the specific context of recent political and cultural formations in post-Cold War and postcolonial era and currently re-emerging and re-shaping neo-colonial and imperial conflicts. With this conference, we want to open up possibilities for joint struggles and alliances in the forms of various social and political practices and theorizings against domination and global coloniality.
Plats: Tema, Campus Valla, LiU
För mer information kontakta Redi Koobak, e-post redi.koobak@liu.se.

Radiology Seminar

Seminarium - CMIV
Kl 15:30
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-04-28

Slutsemianrium: David Cardell

Seminarium - Tema Barn
Doktorand David Cardell lägger fram slutseminarietext på tema Barn
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

CEDER-seminarium - Mahin Kiwi

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

2015-04-29

REMESO-seminarium med Hannah Bradby: International medical migration: disentangling the morals from the models’?

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533

2015-04-30

TPI seminarium - Hedvig Gröndal

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Textseminarium med Hedvig Gröndal, Uppsala universitet. Internt seminarium. Forum för alla Tema T-forskare att informellt diskutera pågående forskning. Serien hålls vanligtvis på tisdagar.
Kl 10:15
Plats: Forum, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2015-05-04

Anna-Carin Fagerlind Ståhl - Disputation

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Anna-Carin Fagerlind Ståhl vid Avdelningen för samhällsmedicin försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Live Long and Prosper - Health-promoting Conditions at Work" Opponent: professor Lotta Dellve, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
Kl 13:00
Plats: Aulan, Hälsans Hus, ingång 15 plan 11, Campus US
För mer information kontakta Susanne Drejstam Skytt, e-post susanne.skytt@liu.se, telefon 013-286767.

Neuro Club

Seminarium - CMIV
Anders Eklund Can parametric statistical methods be trusted for fMRI based group studies?
Kl 15:30
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-05-05

Agneta Kullberg

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

Doktorandseminarier Norrköping

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
1. 13:15-14:30 Charlotte Angelhoff halvtidsseminarium, "Parents´ stress and sleep quality when their child needs medical care", charlotte.angelhoff@lio.se 2. 15:00-16:30 Ghassan Mourad - manuskriptseminarium, "Short-term internet-delivered cognitive behavioural therapy for treatment of cardiac anxiety and fear of body sensations in patients with non-cardiac chest pain – a pilot randomized controlled study", ghassan.mourad@liu.se
Kl 13:15
Plats: K6A, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Mobil akademiker - för erfarna

Övrigt - Linköpings universitet
Bibliotekets workshop om appar, e-resurser, molntjänster med mera.
Kl 15:15 - 17:00
Plats: Hälsouniversitetets bibliotek (HUB)
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/mobil-akademiker/mobil-akademiker?l=sv, kontakta Jenny Betmark, e-post jenny.betmark@liu.se, telefon 010-103 2859 .

2015-05-07

NISAL-seminarium - Andreas Motel-Klingbiel och Lars-Christer Hydén

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Litteraturseminarium med Andreas Motel-Klingbiel och Lars-Christer Hydén.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Lunchmusik på LiU - kultur i vardagen

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Romantik på svenska - känsla och förnuft Helen Ranada, sång och Christina Hörnell, piano bjuder en stunds musikalisk romantik i väntan på lövsprickningen. Fri entré
Kl 12:30 - 13:00
Plats: Key 1
För mer information se http://www.liu.se/ikk/music?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 013-284018.

HELIX VINN Excellence Centre

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
HELIX Academy inbjuder till seminarium om "Yrkesutbildning: tendenser - utmaningar - vägval". Inledare: Amelie von Zwighbergk, statens utredare i Yrkesprogramsutredningen, samt Peter Engberg, VD Industrikompents, Karin Granbom Ellison, Ordförande i bildningsnämnden samt kommunalråd i Linköpings kommun och Magnus Schenström, VD för Curt Nicolin Gymnasiet.
Sista anmälningsdag: 2015-04-28
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Konsert & Kongress, Linköping
För mer information kontakta Anders Hallqvist, e-post anders.hallqvist@liu.se, telefon 013-281000.

Anneli Silvén Hagström Avdelningen för socialt arbete, LiU Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
"The involuntary suicide as a consequence of a failing society": The construction of a counter narrative through an Internet - based community of young bereaved.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Mona Livholts och Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011363536.

60%-seminarium Mahin Kiwi

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mahin Kiwi, doktorand vid CEDER, håller sitt 60%-seminarium.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Seminarium: Protest campaigns and movement success: Desegregating the U.S. South 1960-1961

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Michael Biggs, University of Oxford. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 14:45
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/ias, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

2015-05-08

Energisystem

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Linda Olsson, energisystem, presenterar sin avhandling " Sociotechnical System Studies of the Reduction of Greenhouse Gas Emissions from Energy and Transport Systems". Opponent: Docent Kes McCormick, Lunds universitet. Betygsnämnd: Ass professor Rikke Lybaek, Roskilde universitet, Dr Maria Grahn, Chalmers, Professor Björn-Ola Linnér, Linköpings universitet. Huvudhandledare: Docent Mats Söderström, Linköpings universitet.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281166.

Tre kvart på bibblan

Föreläsning - Linköpings universitet
En ny föreläsningsserie som tar upp ämnen inom digital kommunikation, medier och omvärldsbevakning. Serien arrangeras i samarbete med biblioteket, IKT-studion samt kommunikation- och marknadsavdelningen. För aktuellt program gå till webben: http://www.bibl.liu.se/evenemang?l=sv
Kl 11:00 - 11:45
Plats: Vallabiblioteket (Hus D)
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/tre-kvart-pa-bibblan?l=sv, kontakta Maria Svenningsson, e-post maria.svenningsson@liu.se, telefon +4613284048.

DISPUTATION

Disputation - Tema Barn
Zulmir Becevic,Tema Barn, försvarar sin avhandling med titen (prel) Levda erfarenheter, Berättade liv: Handledare:Karin Osvaldsson Opponent: Professor Philip Lalander
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2015-05-11

Energisystem

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Klas Svensson, energisystem, presenterar sin avhandling " Experimental and Numerical Investigations of Confluent Round Jets". Opponent: Professor Bengt Sundén, Chalmers. Betygsnämnd: Professor Matts Karlsson, Linköpings universitet, Docent Rahmatollah Khodabandeh, KTH, professor Sture Holmberg, KTH. Huvudhandledare: Professor Bahram Moshfegh, Linköpings universitet.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281166.

Seminarium: Still the same: New venture personnel challenges and workforce segregation

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Chris Rider, Georgetown University. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 14:45
Plats: Kopparhammaren 2, K0303, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/ias, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

PhD Student Seminar

Seminarium - CMIV
Carina Stenman, Daniel Jönsson, Belén Casa Garcia Chair: Ida Blystad
Kl 15:30
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-05-12

Disputation

Disputation - Linköpings universitet
Mathias Barkhagen, Produktionsekonomi, presenterar sin avhandling "Optimal decisions on the equity index derivatives markets using option implied information".
Kl 10:15
Plats: ACAS
För mer information kontakta Kristina Karlsson, e-post kristina.karlsson@liu.se, telefon 013-28 15 23.

CEDER-seminarium - Johannes H Österholm

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

2015-05-13

Gästseminarium Paula Mählck: Capacity building, internationalisation or post-colonial Education? Gender, race and place in transnational PhD-training

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Paula Mählck arbetar som universitetslektor och forskare vid Stockholms universitet.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533

DISPUTATION - Maria Eidenskog

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Maria Eidenskog försvarar sin avhandling. Opponent: Kristin Asdal
Kl 13:15
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2015-05-18

Radiology Seminar

Seminarium - CMIV
Kl 15:30
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-05-19

Företagsekonomis Brown-bag-seminarium

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Företagsekonomi besöks av Peter Dobers, Mälardalens universitet, och talar om "Samverkansskicklighet. För personlig och organisatorisk utveckling".
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Rum 3C:817, A-huset
För mer information kontakta Fredrik Tell, e-post fredrik.tell@liu.se, telefon 013-282599.

D40-IT20 jubileumskonferens

Konferens - Tekniska högskolan
Jubileumskonferens med anledning av att civilingenjörsprogrammet i datateknik (D) startades 1975 och civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi (IT) startades 1995. Civilingenjörsprogrammet i datateknik var det första i Sverige, och civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi var ett av de första i Sverige och dessutom först med att basera utbildningen på problembaserat lärande.
Kl 13:00
Plats: Crusellhallen, Konsert & Kongress
För mer information kontakta Inger Erlander Klein, e-post inger.erlander.erlander@liu.se, telefon 013-281665.

CEDER-seminarium - Ann-Charlotte Nedlund

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
2015-05-19 kl 13:15 -- 2012-05-19 kl 15:00 Artikelutkast
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

2015-05-20

REMESO gästseminarium: Paula Mulinari: TBA

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533

Vuxenpedagogik som forskningsfält - trender och tendenser

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2015 och är öppen för alla.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I.101
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se.

2015-05-21

Licentiatseminarium

Disputation - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Eva Erichsén försvarar sin avhandling "Constipation among patients in specialised palliative care- prevalence, definitions and contributing factors". Betygsnämnd: Professor Eva Benzein, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet och Docent Sussanne Börjeson, IMH, LiU.
Kl 09:00
Plats: K2, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Workshop: Agent-based modeling using NetLogo

Övrigt - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Dr. Eduardo Tapia. Språk: Engelska. Workshopen är gratis och öppna för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet. Anmälan på länken nedan.
Kl 10:00 - 16:00
För mer information se http://www.isv.liu.se/ias/workshops?l=en, kontakta Thomas Grund, e-post thomas.grund@liu.se, telefon +46 11 363356.

NISAL-seminarium - Lars Christer Hydén

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Arbetsseminarium (bok-kapitel) med Lars-Christer Hydén.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
"Assessment for learning practices" - Seminar with Dr Graham Hendry, Senior Lecturer, Institute for Teaching and Learning, The University of Sydney.
Sista anmälningsdag: 2015-05-18
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticum, House Galaxen (G-House), Entrance 81, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.

Maria Wolmesjö Avdelningen för socialt arbete, LiU Textseminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Students´ perspectives on social work focusing on human rights and public health - Experiences from a Nordic-Baltic interdisciplinary intensive programme.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Mona Livholts & Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011-363536.

Maria Wolmesjö Avdelningen för socialt arbete LiU Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Students´perspectives on social work focusing on human rights and public health - Experiences from a Nordic-Baltic interdisciplinary intensive programme
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Mona Livholts & Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011-363536.

Seminarium för kritiska ras- och vithetsstudier

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Litteraturseminarium: David Roediger. The Wages of Whiteness: Race and the Making of the American Working Class. http://www.ibl.liu.se/nyheter-ibl/1.621135?l=sv
Kl 15:00 - 17:00
Plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren 7, Kungsgatan 56 C, plan 3
För mer information kontakta Lena Sohl, e-post lena.sohl@liu.se.

Nanoparticles around us and why size matters

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Nanotechnology has opened up opportunities to introduce new materials, called nanoparticles, into products in everyday life. These materials are found in electronics, or as components in cosmetics and food packaging. But the nanoparticles has the potential to alter cellular function. Therefore, the use of nanomaterials create concerns regarding their toxicity and possible impact on our health and environment. Föreläsningen är på engelska. Föreläsare är Susana Cristobal, professor i biomedicinsk forskning
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information se http://www.hu.liu.se/forskningiframkant, kontakta Susanne B Karlsson, e-post susanne.b.karlsson@liu.se, telefon 013-281752.

2015-05-22

Karin Bolldén - Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Karin Bolldén försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktorsexamen med titeln: Online teaching practices. Sociomaterial matters in higher education settings." Opponent: Professor Åsa Mäkitalo, Göteborgs universitet.
Kl 13:00
Plats: I:101, hus Ingvar
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

2015-05-25

Seminarium: Belief in success among the unsuccessful

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Howard Aldrich, University of North Carolina, Chapel Hill. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 14:45
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/ias, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 01-363169.

ISMRM Seminar

Seminarium - CMIV
Presentation av CMIVs bidrag till ISMRM
Kl 15:30
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-05-26

Företagsekonomis Brown-bag-seminarium

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Anna Jansson, Göteborgs universitet, besöker företagsekonomis Brown-bag-seminarium och talar om "Knowledge sourcing and knowledge sharing" (to be specified).
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Rum 217:868
För mer information kontakta Fredrik Tell, e-post fredrik.tell@liu.se, telefon 013-282599.

CEDER-seminarium - Linda Örulv

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

2015-05-27

Slutseminarim Viktor Vesterberg

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Prel avhandlingstitel: Making Migrants Employable? Opponent: Prof. Kerstin Jacobsson, Göteborgs universitet. Seminariet hålls på svenska.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533

Norrut

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Fil. Lic. Gabriella Gejard, Uppsala universitet. Titel kommer senare.
Kl 13:15
Plats: B533, bomullspinneriet, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2015-05-28

Campus week for Master's Program Child Studies 28 - 29 maj

Seminarium - Tema Barn
28-29 maj är det Campus veckaför Master's program Child Studies
Kl 08:00
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Sabine Gruber Avdelningen för socialt arbete, LiU Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Brobyggare, doulor, kulturtolkar och svenska välfärdsinstitutioner. Några kritiska perspektiv.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Mona Livholts och Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011-363536.

Diskussionsgrupp: Sociala Mekanismer

Övrigt - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Titel: Mechanism-based explanation and illusion of depth of understanding. Språk: Engelska. Deltagandet är gratis och öppna för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet. För mer information och läsmaterial, se länk nedan.
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Kopparhammaren 2, rum 3054, Campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/ias, kontakta Thomas Grund, e-post thomas.grund@liu.se, telefon 011-363356.

2015-05-29

Östgöta kammarkör i Vånga kyrka

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta kammarkör, konsert i försommartid i Vånga kyrka. Musik av Oskar Lindberg, Sven-David Sandström, Felix Mendelssohn, Molly Teleman, Sven Hagvil, Emmy Lindström, David Swärd Hans Lundgren,Edvard Grieg och Eriks Esenvalds
Kl 19:00 - 21:30
Plats: Vånga kyrka
För mer information se http://www.liu.se/ikk/music?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 013-284018.

2015-05-30

Östgöta Kammarkör på festivalen Norrköpingsljud

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör medverkar med körmusik från vår tid inom festivalen Norrköpingsljud. Musik av Sven-David Sandström,Emmy Lindström,David Swärd,Hans Lundgren, Molly Teleman och Sven Hagvil
Kl 16:00 - 17:30
Plats: Immanuelskyrkan Norrköping
För mer information se https://sv-se.facebook.com/norrkopingsljud, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 013-284018.

2015-06-01

Disputation - Hanna Henriksson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Hanna Henriksson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Development of body composition and its relationship with physical activity in healthy Swedish Children - A longitudinal study until 4,5 years of age including evaluations of methods to assess physical activity and dietary intake". Opponent: Professor John J Reilly, University of Strathclyde, Glasgow, Great Britain.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US ing 65 pl 9
För mer information kontakta Marie Löf, e-post marie.lof@ki.se, telefon 073-4426417.

Neuro Club

Seminarium - CMIV
Ida Blystad Relaxometry for quantitative analysis of malignant brain tumors
Kl 15:30
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-06-02

Doktorandseminarier Norrköping

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
1. Lisa Ring Jacobsson, manuskriptseminarium, titel kommer. 2. Vedrana Bolic Baric "Occupational transition to further education and/or work" 3. Åsa Johansson Stark Manusseminarium " Preliminär titel: Fulfilment of knowledge expectations for significant other’s and their family member’s after hip or knee replacement"
Kl 10:30
Plats: K6A Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Disputation - Pontus Henriksson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Pontus Henriksson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Body composition of parents and their infants: Methodological, anthropometric, metabolic and genetic studies". Opponent: Professor Jonathan Wells, University College of London.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65 pl 9
För mer information kontakta Elisabet Forsum, e-post elisabet.forsum@liu.se, telefon 010-1034743.

2015-06-03

REMESO-seminarium Anna Bredström: Racializing the "Neurochemical Self"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Bredström, REMESO, presenterar pågående arbete.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533

2015-06-04

TPI seminarium - Carina Danemark-Jägervall

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Textseminarium med Carina Danemark-Jagervall. Internt seminarium. Forum för alla Tema T-forskare att informellt diskutera pågående forskning. Serien hålls vanligtvis på tisdagar.
Kl 10:15
Plats: Forum, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

DISPUTATION - Linus Johansson Krafve

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Linus Johansson Krafve försvarar sin avhandling. Opponent: Tiago Moeira,
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Nina Åkerlund Avdelningen för socialt arbete LiU 60% seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Barns berättelser om betydelsen av sociala nätverk och responser i samband med bevittnande av våld i nära relation.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Mona Livholts & Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011-363536.

2015-06-05

Disputation - Vivian Morad

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Vivian Morad försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Hormonal regulation of immune modulators in breast tissue" Opponent: Professor Malin Sund, Umeå universitet.
Kl 09:00
Plats: Linden, Campus US, ingång 65 pl 9
För mer information kontakta Charlotta Dabrosin, e-post charlotta.dabrosin@liu.se , telefon 013-286711 alt 013-286885.

2015-06-11

NISAL-seminarium - Ali Reza Majlesi och Anna Ekström

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Arbetsseminarium med Ali Reza Majlesi och Anna Ekström, konferenspresentation.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Elin Nilsson Avdelningen för socialt arbete LiU Textseminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Couples living with dementia: Relational aspects of holding in identity
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Mona Livholts & Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011-363536.

2015-06-14

PDEs, Potential Theory and Function Spaces

Konferens - Matematiska institutionen
2015-06-14 -- 2015-06-18 The aim of the conference is to present the state-of-the-art in these three closely connected fields, which have a long tradition at Linköping University. Our goal is to bring together experts as well as young researchers interested in these topics, and to foster applications and collaboration between these subjects, as well as within them.
Plats: Linköpings universitet
För mer information se http://conferences.mai.liu.se/PPF-2015/, kontakta :, e-post PPF.conference@mai.liu.se.

CHSCOM2015 - Cognitive Hearing Science for Communication

Konferens - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
2015-06-14 kl 09:00 -- 2015-06-17 kl 13:00 CHSCOM2015 - Kognitiv hörselvetenskap för kommunikation. Konferensen kommer att fokusera på två huvudteman: “Cognitive hearing in adverse listening conditions” och “The cognitive hearing brain". Dessa teman kommer att behandlas utifrån livslopps-, interventions- och multimodala perspektiv.
Sista anmälningsdag: 2015-04-30
Plats: Konsert och kongress, Linköping
För mer information se http://www.chscom2015.se, kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo.linden@liu.se, telefon 013-282030.

2015-09-17

Ute är Inne. Plats - Lärande - Integration

Konferens - Institutionen för kultur och kommunikation
2015-09-17 kl 08:00 -- 2015-09-18 kl 15:30 Konferens om utomhusbaserat lärande med internationell utblick - från idéer till verklighet!
Sista anmälningsdag: 2015-09-04
Plats: Ryttargårdskyrkan, Djurgårdsgatan 97
För mer information se http://www.liu.se/ikk/ncu/pres-hoger/1.615470/ute-ar-inne-2015.pdf, kontakta Mats Wejdmark, Nynäshamns naturskola, e-post mats.wejdmark@naturskolan.pp.se, telefon 08-52073709.

2015-09-30

Seminarium/Workshop för erfarna lärare

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium/Workshop för erfarna lärare
Sista anmälningsdag: 2015-09-20
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticum, hus Galaxen (G-huset), ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.

2015-10-14

Med yrkeslärare i fokus

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Susanne Köpsén, docent i pedagogik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2015 och är öppen för alla.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: meddelas senare
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19