Göm menyn

Händelser närmaste året

2017-01-16

Läslyftet, språk i alla ämnen – en angelägenhet för lärarutbildningen?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap: Suzanne Parmenius Swärd, lektor på IKK och ansvarig för två av Skolverkets läslyftsmoduler berättar om arbetet med Läslyftet.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: BL34, Hus B, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/uv/fau/seminarier?l=sv, kontakta Anna Johnsson Harrie, e-post anna.johnsson.harrie@liu.se, telefon 013-28 58 97.

2017-01-17

Nätverksträff för förstelärare

Seminarium - UV-samverkan
LiU Skolsamverkan anordnar regelbundet nätverksträffar för förstelärare i regionen. Temat för denna träff är "Learning study och variationsteori - för bättre undervisning och lärarande". Denna dag är målgruppen förstelärare i grundskolan.
Sista anmälningsdag: 2017-01-10
Kl 13:15 - 16:45
Plats: A31
För mer information se http://liu.se/uv/lararrummet/forstelarare/natverkstraff-januari-2017?l=sv, kontakta Therese Örnberg Berglund, e-post therese.ornberg.berglund@liu.se, telefon 013-281870.

2017-01-18

Högre seminarium - Alan Irwin

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Alan Irwin, professor, Dept of Organization, Copenhagen Business School, "Governing Futures"
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/seminarier/hogre-seminariet-2016-2017?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Alexander I. Nazarov, Steklov Institute och Saint Petersburg State University, Ryssland. Titel: The influence of geometry of a manifold on attainability of the norm of the Sobolev trace embedding operator.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

Nätverksträff för förstelärare

Seminarium - UV-samverkan
LiU Skolsamverkan anordnar regelbundet träffar för förstelärare i regionen. Temat för denna träff är "Learning study och variationsteori - för bättre undervisning och lärarande". Denna dag är målgruppen förstelärare i gymnasieskolan.
Sista anmälningsdag: 2017-01-10
Kl 13:15 - 16:45
Plats: A31
För mer information se http://liu.se/uv/lararrummet/forstelarare/natverkstraff-januari-2017?l=sv, kontakta Therese Örnberg Berglund, e-post therese.ornberg.berglund@liu.se, telefon 013-281870.

2017-01-19

Grants Office Tour 2017

Övrigt - Linköpings universitet
Söker du forskningsmedel? Träffa Grants Office personal på Campus US 19/1 och lär dig mer om: • Horizon 2020: Kommande utlysningar inom hälsa, Marie Curie ERC • Research Professional: Skapa ett konto och få relevanta utlysningar direkt i din epost • Supportfunktioner: Budget, avtal, juridiska frågor och projektledning • Inside Impact: I samarbete med LiU Innovation • Lärdomar från beviljade projekt Vi bjuder på mackor och kaffe.
Kl 09:00 - 11:00
Plats: Rönnen, ingång 64, Campus US
För mer information se http://liu.se/insidan/forskningsfinansiering/startsida-hogerkolumn/1.707650/GOtour2017CampusUS.pdf, kontakta Eline Hjertström, e-post elina.hjertstrom@liu.se, telefon 013-284785.

Telling dementia-troubles for, about, to and with a present spouse with dementia: a matter of co-construction and embodiment. Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Elin Nilsson, Avdelningen för socialt arbete, ISV, LiU
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Some answers and a million of questions about reactive magnetron sputtering

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Torsdagsseminarium: Dr. D. Depla, Ghent University, Belgium
Kl 15:15
Plats: Planck, Fysikhuset, Linköping
För mer information kontakta Nathaniel Robinson, e-post nathaniel.d.robinson@liu.se, telefon 013-282212.

2017-01-20

Disputation - Victoria Stenbäck

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Victoria Stenbäck försvarar sin avhandling "Speech masking speech in everyday communication - the role of inhibitory control and working memory capacity". Opponent: Docent Jonas Brännström, Lund.
Kl 09:00
Plats: Granitsalen, Norra entrén, plan 9, Campus US
För mer information kontakta Birgitta Larsby, e-post birgitta.larsby@liu.se, telefon 010-1031540.

Nanodesign - Viktor Elofsson

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Viktor Elofsson försvarar sin doktorsavhandling "Nanoscale structure forming processes: Metal thin films growth far-from-equilibrium". Opponent är Diederik Depla, Universiteit Gent.
Kl 09:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Therese Dannetun, e-post therese.dannetun@liu.se, telefon 013-282944.

Disputation Sandeep Shetty

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Sandeep Shetty, doktorand inom Mekanik och hållfasthetslära, försvarar sin avhandlning med titeln: "Optimization of Vehicle Structures under Uncertainties". Fakultetsopponent är professor Mårten Olsson, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm.
Kl 10:15
Plats: C3, C-huset
För mer information kontakta Lena Sundling, e-post lena.sundling@liu.se.

IS propaganda och medier - att förstå IS virtuella kalifat

Föreläsning - Linköpings universitet
Michael Krona (medieforskare, filosofie doktor och universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och visuell kommunikation vid Malmö Högskola) om vad som kännetecknar IS' propaganda, vilken typ av budskap som förmedlas samt hur den sprids med hjälp av främst sociala medier i västvärlden. Dessutom om hur både enskilda individer och organisationer kan arbeta för att förebygga rekrytering till extremistgrupper och radikalisering till religiösa våldsideologier.
Kl 11:15 - 12:00
Plats: Vallabiblioteket (Kilen)
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/tre-kvart-pa-bibblan?l=sv, kontakta Maria Svenningsson, e-post maria.svenningsson@liu.se, telefon 013-28 40 48.

Disputation Annika Lind Falk

Disputation - Avdelningen för samhällsmedicin
Interprofessional Collaboration in Health Care: Education and Practice
Kl 13:00
Plats: Belladonna hus 511-001, Campus US
För mer information kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se, telefon 013-286798.

DISPUTATION - Jonathan Josefsson

Disputation - Tema Barn
Doktorand Jonathan Josefsson försvarar sin avhandling med titeln "Children at Borders" Handledare: Professor Karin Zetterqvist Nelson. Opponent: Anna Lundberg, Malmö högskola
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-01-25

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Adrian Muntean, Karlstads universitet. Titel: Reaction-diffusion systems with distributed microstructures: well-posedness and homogenization asymptotics.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2017-01-26

Docentföreläsning i Hållfasthetslära

Föreläsning - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn dr Robert Eriksson, IEI, håller en docentföreläsning över ämnet "Fatigue failure in ceramic coatings"
Kl 10:15
Plats: A35, ing 17, Hus A
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

Becomings of a role model. Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Magnus Dahlstedt, Avdelningen för socialt arbete, ISV, LiU
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Back to basics - solutions for next generation electronics and bioelectronics from 19th century dye chemistry

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Torsdagsseminarium: Dr Eric Glowacki, Laboratory of Organic Electronics, ITN.
Kl 15:15
Plats: Planck, Fysikhuset, Linköping
För mer information kontakta Nathaniel Robinson, e-post nathaniel.d.robinson@liu.se, telefon 013-282212.

2017-01-27

INTERIÖRT TRÄ - PÅVERKAN PÅ INOMHUSKLIMAT, UPPLEVELSE OCH MÄNNISKANS VÄLBEFINNANDE

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus. I hemmet anlitas experter för att hitta våra unika stilar och skapa trivsamma miljöer. På jobbet skall miljön bidra till effektivitet och funktionalitet.
Sista anmälningsdag: 2017-01-17
Kl 12:30
Plats: Katastrofmedicinskt Centrum, Campus Valla, LiU
För mer information se http://www.iei.liu.se/indek/forskning/industriell-marknadsforing/wood2new/filarkiv/1.708700/Seminarium170127.pdf, kontakta Karin Fredriksson, e-post karin.fredriksson@liu.se.

2017-01-30

Disputation i datalogi - Nicolas Melot

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Nicolas Melot, SaS/CUGS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Algorithms and Framework for Energy Efficient Parallel Stream Computing on Many-Core Architectures". Huvudhandledare: Professor Christoph Kessler. Opponent: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Teich, University of Erlangen-Nuremberg, Tyskland
Kl 10:15
Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-132308, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

2017-02-01

Disputation Mohammad Reza Saeedi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Mohammad Reza Saeedi, doktorand inom industriell ekonomi, försvarar sin avhandling med titeln " Pluripotent Dynamic Capabilities in the Internationalization of Firms. Focus on Learning, Innovating and Networking in SMEs from Sweden". Opponent är Universitetslektor Desirée Holm, Uppsala universitet.
Kl 10:15
Plats: ACAS
För mer information kontakta Karin Fredriksson, e-post Karin.fredriksson@liu.se.

Guest Seminar with Ognjen Obucina, PhD, Stockholm University: "Partner Choice in Sweden Following a Failed Intermarriage"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ognjen Obucina, FD, Stockholms universitet presenterar sin forskning. Seminariet hålls på engelska.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: B342
För mer information kontakta Branka Likic-Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

2017-02-02

Seminarium Linda Örulv

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 09:45 - 11:00
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Mikael Riikonen, e-post mikael.riikonen@liu.se, andreas.motel-klingebiel@liu.se.

Behandlingsdilemman och identitet på ett särskilt ungdomshem för unga män. Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Gradin Franzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-02-03

Disputation Maria Liljeroos - Avdelning Omvårdnad

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Avhandlingens titel: "Caring needs in patient-partner dyads affected by heart failure. An evaluation of the long-term effects of a dyadic psycho-educational intervention".
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ing. 65 el. 64
För mer information kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

Jutta Speda - Molekylär Bioteknik

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Jutta Speda presenterar och försvarar sin avhandling "Methods development for metaproteomics-guided bioprospecting for novel enzymes". Opponent är professor Antonuis van Maris, KTH, Division of Industrial Biotechnology
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Susanne Andersson, e-post susan@ifm.liu.se, telefon 013-286671.

Disputation Sayeh Noroozi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Sayeh Noroozi försvarar sin avhandling med titeln "Sales and operations planning based on a modularized view on supply chains: An integrative perspective on process industries and discrete manufacturing industries". Handledare professor Joakim Wikner och professor Ou Tang. Opponent professor Patrik Jonsson.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information kontakta Kristina Karlsson, e-post kristina.karlsson@liu.se, telefon 013-281523.

2017-02-07

E-week 2017

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
2017-02-07 -- 2017-02-08 E-week är en kraftfull mötesplats för regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Under två fullspäckade dagar ges du möjlighet att delta i givande möten och aktiviteter inom miljöområdet med fokus på vad vi gör och kan göra i Östergötland.
Plats: Torn1 och Sky Hotel, Linköping
För mer information se http://www.eweek.nu/, kontakta Anna-Karin Unger , e-post annakarin.unger@liu.se.

2017-02-08

Vinterdialog - lärande om förbättringskunskap.

Övrigt - Linköpings universitet
Välkomna att ta del av HEL2-studenternas presentation av förbättringskunskapsprojekt i samverkan med Region Östergötland. Syftet är att skapa en mötesplats för studenter, lärare, patienter/anhörig och sjukvårdspersonal för att förbättra kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården.
Kl 11:00 - 13:00
Plats: Ljusgården, plan 09, Norra entrén, Universitetessjukhuset, Linköping
För mer information se https://liu.se/medfak/hel2?l=sv, kontakta Ann-Charlotte Nedlund eller Johanna Dahlberg, e-post ann-charlotte.nedlund@liu.se; johanna.dahlberg@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Viktor Kolyada, Karlstads universitet. Titel: On Gagliardo-Nirenberg type inequalities.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2017-02-09

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Sabine Gruber, Avdelningen för socialt arbete, ISV, LiU
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-02-10

Peter Rejmstad disputerar

Disputation - Linköpings universitet
Peter Rejmstad från Institutionen för medicinsk teknik försvarar sin doktorsavhandling/licentiatavhandling med titeln ”Optical Monitoring of Cerebral Microcirculation”. Opponent: Kerstin Ramser, Professor i experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet.
Kl 09:00
Plats: Hugo Theorell, Norra Entrén, Campus US
För mer information kontakta Karin Wårdell, e-post karin.wardell@liu.se, telefon 010-1032455.

Disputation Mohammad Hussein Eslami

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Mohammad Hussein Eslami, doktorand inom Projekt, Innovation & Entreprenörskap, försvarar sin avhandling med titeln:”Knowledge integration with customers in collaborative product development”. Opponent är professor Lars Bengtsson, Lunds universitet.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information kontakta Carina Ekhager, e-post carina.ekhager@liu.se.

Disputation - Sabina Brohede

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Sabina Brohede försvarar sin avhandling "Body Dysmorphic Disorder - capturing a prevalent but under-recognized disorder". Opponent: Professor Maria Tillfors, Örebro universitet.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Klaas Wijma, e-post klaas.wijma@liu.se.

2017-02-14

Första nationella biobankskonferensen

Konferens - Linköpings universitet
2017-02-14 -- 2017-02-15 För första gången anordnar Nationella Biobanksrådet (NBR) en nationell biobankskonferens. Under dessa dagar samlas runt 200 deltagare för att presentera och diskutera biobanksfrågor i Sverige. Vi kommer att få information om den pågående biobanksutredningen, den nya ISO-standarden, IT-innovationer, aktuell forskning och mycket mera.
Sista anmälningsdag: 2016-12-15
Plats: Gothia Towers i Göteborg
För mer information se http://www.gothiaforum.com/nationell-biobankskonferens, kontakta Linda Paulson, e-post linda.paulson@vgregion.se, telefon 0700 - 82 50 65.

2017-02-15

Högre seminarium - Monica Krause

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Monika Krause, Helsinki Collegium for Advanced Studies "Charismatic Species and Beyond: How Conservation NGOs allocate Resources"
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/seminarier/hogre-seminariet-2016-2017?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-02-16

Antologiseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med icke-kardiell bröstsmärta

Föreläsning - Linköpings universitet
Många patienter med icke-kardiell bröstsmärta tror sig ha en oupptäckt hjärtsjukdom och undviker aktiviteter som de tror kan förvärra bröstsmärtan och skada hjärtat. Detta kan ha negativ inverkan på det dagliga livet, samt leda till psykisk ohälsa, ökad vårdkonsumtion och högre samhällskostnader. Ghassan Mourad kommer berätta om sin studie där effekten av internetbaserad KBT i syfte att minska smärtans inverkan på patienten och samhället utvärderas. Föreläsare: Ghassan Mourad, universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen
För mer information se http://liu.se/medfak/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2017-02-17

Disputation Zhe Chen

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tek Lic Zhe Chen på Konstruktionsmaterial försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Surface Integrity and Fatigue Performance of Nickel-based Superalloys". Fakultetsopponent: Professor Manuel Francois, Technology University of Troyes. Huvudhandledare: Bitr professor Ru Lin Peng,Linköpings universitet
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Linköpings universitet
För mer information se http://iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

Disputation - Sara Söderström

Disputation - Tema Miljöförändring
Sara Söderström, doktorand Tema Miljöförändring, försvarar sin doktorsavhandling: Regional Environmental Governance and Avenues for the Ecosystem Approach to Management in the Baltic Sea Area. Opponent: Professor Jan van Tatenhove, Wageningen University.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Temcas, Temahuset
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se, telefon 013-282286.

2017-03-01

Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper – en kommununderstödd matematiksatsning på tre ben

Seminarium - Linköpings universitet
Seminarium med Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap Margareta Engvall (IBL) och Jonas Bergman Ärlebäck (MAI) presenterar ett matematikdidaktiskt forskningsprojekt
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KY31, Hus Key, Campus Valla
För mer information se http://http://liu.se/uv/fau/seminarier?l=sv, kontakta Anna Johnsson Harrie, e-post anna.johnsson.harrie@liu.se, telefon 013-28 58 97.

NorrUT seminarium

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Simon Ceder håller NorrUT seminarium med titeln: Cutting Through Water: Towards a Posthuman Theory of Eucational Relationality
Kl 13:15
Plats: B533, Campus Norrköping, Bomullspinneriet
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-03-02

Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Elisabeth Martinell Barfoed, Socialhögskolan Lunds universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber, telefon 011-363247.

2017-03-03

Konstruktionsmaterial

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Civ ing Jan Kanesund försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Influence of Deformation and Environmental Degradation of Inconel 792". Informell opponent: Tekn Dr Christer Burman, Materialvetenskap, Karlstad universitet. Huvudhandledare: Professor Johan Moverare, Linköpings universitet
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se http://iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

2017-03-07

First Network Meeting for Sida- and ISP-funded PhD Students in Mathematics

Konferens - Matematiska institutionen
2017-03-07 -- 2017-03-08 The purpose of the meeting is to bring together PhD students and postdocs in mathematics supported by Sida and ISP to build networks, to share experiences and visions and to learn about each other’s research. The meeting is organized by Linköping University and the International Science Programme, Uppsala University, and financed by the Swedish International Development Cooperation Agency.
Plats: Sida headquarters, Vallhallavägen 199, Stockholm
För mer information se http://liu.se/mai/sida-network-meeting-2017/?l=en&sc=true, kontakta Bengt Ove Turesson, e-post bengt-ove.turesson@liu.se.

2017-03-08

8-mars vid LiU: Makten över kroppen

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Bland de medverkande: Sabina Brohede ST-läkare, doktorand vid Linköpings universitet, Jenny Gleisner Postdoktor vid Linköpings universitet, Malena Gustavsson Universitetslektor vid Linköpings universitet, Anja Hirdman Docent vid Stockholms universitet, Julia Rönnbäck Universitetslektor vid Malmö högskola, Åsa Åbom verksamhetssamordnare Visonen Linköping. Vi arbetar fortfarande med programmet. Uppdaterad information på vår hemsida Välkomna!
Plats: Linköpings universitet
För mer information se http://liu.se/genusforum, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2971.

Högre seminarium - Daniel Neyland

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Daniel Neyland, Goldsmiths, University of London, "This Is The Modern World? An expedition into 'neoliberal' times"
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/seminarier/hogre-seminariet-2016-2017?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-03-10

Konstruktionsmaterial

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn master Krishna Praveen Jonnalagadda på Konstruktionsmaterial försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Failure Mechanisms in APS and SPS Thermal Barrier Coatings During Cyclic Oxidation and Hot Corrosion". Informell opponent: Professor Shrikant Joshi, Intenjörsvetenskap, Högskolan Väst. Huvudhandledare: Bitr profesor Ru Lin Peng, Linköpings universitet
Kl 10:15
Plats: A37, Campus Valla, A-huset
För mer information se http://iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

2017-03-14

6:e nationella hälsoekonomiska konferensen

Konferens - Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
2017-03-14 kl 08:30 -- 2017-03-15 kl 15:00 Linköpings universitet och Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA) bjuder in till den sjätte nationella hälsoekonomiska konferensen. Keynote-speakers är toppforskarna Karl Claxton, professor i ekonomi vid Centre for Health Economics, University of York och Werner Brouwer, professor i hälsoekonomi vid institute of Health Policy & Management (iBMG), Erasmus University Rotterdam. Dessutom en mängd seminarier med inbjudna föreläsare, fria föredrag och postrar. SHEA-konferensen arrangeras årligen och samlar akademi, offentlig sektor och näringsliv. Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och nyheter inom området hälsoekonomi.
Plats: Hasselquistsalen, Hus 511, ingång 76, Campus US, Linköpings universitet
För mer information se http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/shea2017?l=sv, kontakta Emma West, e-post emma.west@liu.se, telefon 073-460 75 11.

2017-03-29

NorrUT seminarium

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jenny Berglund håller NorrUT seminarium med titeln: Teaching Islam, Islamic Religious Education at Muslin Schools in Sweden
Kl 13:15
Plats: B533, Campus Norrköping, Bomullspinneriet
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-03-30

Varför lossnar ledproteser? – Ur en ortopeds och en biologs perspektiv

Föreläsning - Linköpings universitet
Av 32 000 höft- och knäproteser som sätts in varje år i Sverige kommer runt 1000 att lossna inom en 10 års period. Det är ett problem som biologer och ortopeder vill lösa gemensamt. I ett gemensamt projekt undersöks hur mekaniska faktorer påverkar nedbrytning av benvävnad runt en protes och hur modifikationer av ortopediska operationer kan förebygga proteslossning. Föreläsare: Anna Fahlgren, biträdande professor regenerativ medicin och Jörg Schilcher, överläkare i ortopedi.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen
För mer information se http://liu.se/medfak/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2017-04-05

Högre seminarium -Sabine Arnaud

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Sabine Arnaud, Max Planck Institute. Berlin, "Framing Aspirations for the Abnormal: A Challenge for Pedagogy at the Turn of the Twentieth Century"
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/seminarier/hogre-seminariet-2016-2017?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-04-20

Kunskapsskapande (s) om etablering, Gästseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Erik Eriksson, Centrum för kommunstrategiska studier, LiU
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

SCAPIS – Ett unikt svenskt forskningsprojekt om hjärta och lungor

Föreläsning - Linköpings universitet
SCAPIS är ett svenskt forskningsprojekt med syfte att bygga upp en nationell kunskapsbank om hjärt-kärl- och lungsjukdom. 5 000 östgötar ska medverka i studien. Få reda på hur dagens avancerade bild- och blodprovstekniker används som riskprediktorer för att belysa åderförfettningens utbredning i våra hals- och kranskärl och hur projektet vill förbättra kunskapen om de underliggande mekanismerna för utveckling av hjärtkärl-sjukdom och KOL. Få också reda på hur SCAPIS fungerar ur ett könsperspektiv. Föreläsare: Eva Swahn, professor i kardiologi, LiU och överläkare på kardiologiska kliniken, US.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen
För mer information se http://liu.se/medfak/forskning-i-framkant, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2017-04-26

Högre seminarium - Catelijne Coopmans

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Catelijne Coopmans, National University of Singapore, "To be announced",
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/seminarier/hogre-seminariet-2016-2017?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-04-28

DISPUTATION - Mathilda Hallberg

Disputation - Tema Barn
Doktorand Mathilda Hallberg försvarar sin avhandling med titeln "" Handledare: Professor Bengt Sandin. Opponent:
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Temahuset
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-05-03

How do students disagree with each other in PBL groups (if at all)?

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
How do students disagree with each other in PBL groups (if at all)? An analysis of video recorded tutorial interaction (Preliminary title)(in English) Robert McQuade, Strathclyde University
Kl 10:15 - 12:00
Plats: I:207
För mer information kontakta Michael Rosander, e-post michael.rosander@liu.se.

2017-05-10

Högre seminarium - Helen Verran

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Helen Verran, Northern Institute, Charles Darwin University, Australia, "Stories and Story Work"
Kl 13:15
Plats: Lethe, hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/seminarier/hogre-seminariet-2016-2017?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2017-05-11

Textseminarium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ulrika Wernesjö, Avdelningen för socialt arbete, ISV,LiU
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-05-18

Forskarkollegium

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-05-31

NorrUT seminarium

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jonna Larsson håller NorrUT seminarium med titeln: När fysik blir lärområde i förskolan
Kl 13:15
Plats: B533, Campus Norrköping, Bomullspinneriet
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2017-06-01

Breaking the cycle of violence and sexual abuse - transformation as a story of the expanded family network

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Margareta Hydén, Avdelningen för socialt arbete, ISV,LiU
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2017-06-12

Meeting of the Catalan, Spanish, Swedish Math Societies (CAT-SP-SW-MATH)

Konferens - Matematiska institutionen
2017-06-12 -- 2017-06-15 The meeting is a symposium devoted to mathematics at large. The conference is thought as a meeting point between the different areas of mathematics and its applications. Organizers are Svenska Matematikersamfundet, Umeå University and Linköping University.
Plats: Department of Mathematics and Mathematical Statistics of Umeå University
För mer information se http://liu.se/mai/catspsw.math/?l=en&sc=true, kontakta Milagros Izquierdo, e-post catspsw.math@mai.liu.se.

2017-06-14

The First East African Conference on Mathematical Statistics with Applications

Konferens - Matematiska institutionen
2017-06-14 -- 2017-06-16 The purpose of the conference is to bring together researchers, within and outside the academia, sharing an interest in a variety of aspects related to the mathematical and statistical sciences with applications and offer them a possibility to discuss current developments in these subjects. The conference is organized by the University of Rwanda, Linköping University and Stockholm University.
Plats: University of Rwanda in Kigali, Rwanda
För mer information se http://liu.se/mai/eacmsa?l=en&sc=true, kontakta Martin Singull, e-post martin.singull@liu.se.

2017-06-18

CHSCOM2017 - Cognitive Hearing Science for Communication

Konferens - Linköpings universitet
2017-06-18 kl 09:00 -- 2017-06-21 kl 13:00 4th International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication 18-21 June 2017 in Linköping, Sweden. The conference will build on these three themes: “Communication in challenging conditions”, “Brain Plasticity”, and “Translational cognitive hearing science”. The conference will include a pre-conference, invited speakers and open poster sessions. The conference is organized and sponsored by the Linnaeus Centre HEAD, www.headcentre.se
Plats: Linköping Konsert & Kongress
För mer information se http://www.chscom2017.se, kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo-linden@liu.se, telefon 013-282030.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 19 16:42:11 CET 2014