Göm menyn

Händelser närmaste året

2016-08-31

Kayvan Yousefi Mojir lägger fram sin licentiatavhandling

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kayvan Yousefi Mojir lägger fram sin licentiatavhandling “Systems Analysis for Eco-Industrial Development—Applied on Cement and Biogas Production Systems”. Opponent är Fil. Dr, Docent Björn JE Johansson, forskningsledare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information kontakta Sofie Pileman, e-post sofie.pilemalm@liu.se, telefon 013-281551.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Tomas Sjödin, MAI, Linköpings universitet. Titel: Stationary boundary points for a Laplacian growth problem in higher dimensions.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

MIIC seminarium

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Mucosal Infection and Inflammation Center, MIIC, inbjuder till seminarium med Christopher Sjöwall med föreläsningen "Inflammation and type-1 interferons in systemic lupus erythematosus (SLE) samt Mårten Segelmark med föreläsningen "B-cells, autoantibodies and NETs" Vi bjuder på fika! Välkomna!
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Quality Hotel Ekoxen, Linköping
För mer information se https://polopoly.liu.se/polopoly/polopoly_fs/1.691892.1471954415!/MIIC%20SEMINAR%20Aug%202016.pdf, kontakta Jan Ernerudh, e-post jan.ernerudh@liu.se, telefon 010-1033269.

2016-09-01

Genomic epidemiology of addictive behaviors - Prof. Jaakko Kaprio, Helsingfors Universitet

Föreläsning - Linköpings universitet
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Consensussalen, Campus US, ingång 27, plan 10
För mer information kontakta Ann-Charlotte Johansson, e-post ann-charlotte.johansson@liu.se, telefon 0702447849.

Metabolism Monitoring by Multi-Panel Integrated Systems with Nano-Bio-Sensors

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Thursday seminar: Sandro Carrara from Ècole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland, will present a talk titled "Metabolism Monitoring by Multi-Panel Integrated Systems with Nano-Bio-Sensors".
Kl 15:15
Plats: Planck, Fysikhuset, Linköping
För mer information kontakta Nathaniel Robinson, e-post nathaniel.d.robinson@liu.se, telefon 013-282212.

2016-09-02

Disputation Andrea Johansson Capusan

Disputation - Linköpings universitet
Andrea Johansson Capusan försvarar sin doktorsavhandling "Environmental and Genetic Influences in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and its Comorbidities" Opponent: Professor Jaakko Kaprio, Helsingfors universitet. Välkommen!
Kl 09:00
Plats: Belladonna Hus 511-001 plan 9 ingång 76 Campus US
För mer information kontakta Camilla Rosén, e-post camilla.rosen@liu.se, telefon 013-286798.

Disputation Peter Jason

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Peter Jason försvarar sin doktorsavhandling inom Teoretisk fysik: "Theoretical studies of Bose-Hubbard and discrete nonlinear Schrödinger models - Localization, vortices, and quantum-classical correspondance". Opponent: Professor Vladimir Konotop, Facultdade de Ciensas da Universidade de Lisboa, Portugal.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset, ingång 57
För mer information kontakta Magnus Johansson, e-post magnus.x.johansson@liu.se , telefon 013-281227.

Welcome to Licentiate Defense of Christopher Mollén, Communications Systems, ISY

Övrigt - Linköpings universitet
Title: On Massive MIMO Base Stations with Low-End Hardware Titel: Om massiv-MIMO-basstationer med enkel hårdvara Försvarare: Christopher Mollén Avdelning: ISY, Kommunikationssystem Handledare: Prof. Erik G. Larsson Examinator: Prof. Robert Forschheimer Opponent: Prof. Josef Nossek Datum och tid: 160902, kl. 10:15 Plats: Algoritmen, Campus Valla
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Algoritmen
För mer information kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se, telefon 013-284423.

En eftermiddag om Ellen Key, kl 12.00- 15.45

Seminarium - Linköpings universitet
Välkomna till en eftermiddag om Ellen Key. Vi får lyssna på föreläsare som berättar om Ellen Key utifrån olika perspektiv, med föreläsare från Tema Barn - Liu, Carl Malmsten Furniture Studies - Liu, Södertörns Högskola och Stockholms universitet. Programmet inleds med en kort visning av utställningen: Två konstnär i vår tids ljus. Eftermiddagen arrangeras av programmet för Slöjd, hantverk och formgivning i samarbete med Östergötlands museum, Ellen Key - sällskapet och Folkuniversitet.
Sista anmälningsdag: 2016-09-02
Kl 12:00 - 15:45
Plats: Östergötlands museum
För mer information kontakta Kerstin Lind, e-post kerstin.lind@liu.se, telefon 013-28 20 78.

Licentiatseminarium - Amélie Wallenhammar, Molekylär Bioteknik

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Amélie Wallenhammar lägger fram sin licentiatavhandling "Protein Modularity - Structure and Interactions by NMR and SPR". Opponent: Docent Helena Berglund, Protein Science Facility, Karolinska Institutet
Kl 15:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Susanne Andersson, e-post susan@ifm.liu.se, telefon 013-286671.

2016-09-05

Problem är möjligheter!

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Ett inspirationsseminarium för skapande av nya affärsidéer inom de gröna näringarna. Seminariet är startskottet i kursen ”Entreprenörskap och start av nya verksamheter” vid Linköpings universitet, vilken syftar till att ge deltagarna (civilingenjörsstudenter) kunskaper och förmågor inom området entreprenörskap, med särskilt fokus på formulering och utvärdering av idéer till entreprenöriella verksamheter.
Sista anmälningsdag: 2016-09-01
Kl 13:00 - 17:00
Plats: Vreta Kluster
För mer information kontakta Charlotte Norrman, e-post charlotte.norrman@liu.se, telefon +4613282538.

Docentföreläsning i Tillämpad fysik med inriktning mot biomolekylär och organisk elektronik

Föreläsning - Institutionen för fysik, kemi och biologi
PhD Feng Gao, IFM, håller en docentföreläsning över ämnet "Solution-processed photovoltaics based on organic semiconductors and perovskites"
Kl 13:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

2016-09-07

Crisis, Citizenship and the Challenges and Opportunities of Migration

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
An International Workshop with Thomas Boje, Ana maria Aragonés, Gurminder Bhambra, Engin Isin and John Holmwood. The workshop address the alleged refugee crisis and its consequences for citizenship and the development of Europe´s migration regimes. Please register to participate.
Sista anmälningsdag: 2016-08-20
Kl 10:00 - 17:00
Plats: Folksamsalen, Arbetets Museum, Campus Norrköping
För mer information kontakta Eva Rehnholm, e-post eva.rehnholm@liu.se .

Disputation Andréas Karlsson

Disputation - Linköpings universitet
Andréas Karlsson, Datorteknik, försvarar sin doktorsavhandling "Design of Energy-Efficient High-Performance ASIP-DSP Platforms". Opponent: Prof. Jarmo Takala, Tampere University of Technology.
Kl 10:15
Plats: Visionen, B-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Gunnel Hässler, e-post gunnel.hassler@liu.se.

Forskningsseminarium – Brown bag

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Magnus Willesson, universitetslektor, Linnéuniversitetet gästar oss för att hålla ett seminarium med titeln: ”Regelarbitrage i banker: Hur kan banker undvika effekter av utökad reglering och vad får det för konsekvenser på ägare, bankkunder, policyutveckling och akademisk forskning?” Magnus Willessons forskning är inriktad på företagsfinansiering och riskhantering. Seminariet organiseras gemensamt av företagsekonomi och nationalekonomi.
Kl 12:12 - 14:00
Plats: 317:868
För mer information kontakta Karin Bredin, e-post karin.bredin@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Mikko Parviainen, Jyväskylä, Finland. Titel: Nonlinear stochastic games and normalized p-Laplacian.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2016-09-08

Gymnasieskolan i marknadernas tidevarv

Seminarium - Filosofiska fakulteten
Friheten att välja utförare och friheten att starta och driva verksamheter är grundbultar i den marknadisering som präglar bland annat gymnasieskolan. På det här seminariet ställer forskaren Sten-Bertil Olsson frågan om de politiska beslutsfattarna verkligen har förstått vad det egentligen betyder när det offentliga styrsystemet har ändrats från ett offentligt monopol till en marknad med flera aktörer. En marknad som inte fungerar som en vanlig marknad, utan är en så kallad kvasimarknad med sina egna spelregler.
Kl 13:30 - 16:00
Plats: Nya sammanträdesrummet, Ydre kommunhus, Torget 4 i Österbymo.
För mer information se https://www.isak.liu.se/cks/utb/skol-om-start-ht16?l=sv, kontakta Sabrina Thelander, e-post sabrina.thelander@liu.se, telefon 011-363432.

Advancements and challenges in cell and gene therapies from an industrial perspective

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Thursday seminar: Johan Hyllner from Cell and Gene Therapy Catapult in London will present a talk titled "Advancements and challenges in cell and gene therapies from an industrial perspective".
Kl 15:15
Plats: Planck, Fysikhuset, Linköping
För mer information kontakta Nathaniel Robinson, e-post nathaniel.d.robinson@liu.se, telefon 013-282212.

2016-09-09

Disputation Micaela Tjäderborn

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Micaela Tjäderborn vid avdelningen för läkemedelsforskning försvarar sin avhandling "Psychoactive prescription drug use disorders, misuse and abuse". Opponent: Associate Professor Morten Andersen, Karolinska institutet/Odense.
Kl 09:00
Plats: Hasselquist, hus 511-001, plan 09
För mer information se http://www.imh.liu.se, kontakta Madeleine Örlin, e-post madeleine.orlin@liu.se, telefon 010-034605.

Disputation

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Roozbeh Feiz presentera sin avhandling med titeln ”Industrial Ecology and Eco-Industrial Development – Applied on Cement and Biogas Production Systems”. Opponent är Dr Olli Salmi från VTT Technical Research Center i Espoo, Finland. Huvudhandledare professor Mats Eklund.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information kontakta Maria Eriksson, e-post maria.eriksson@liu.se, telefon 013-281000.

Lärande och skapande av yrkesidentitet på APL - forskarseminarium i yrkesdidaktik och yrkesutbildning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lisa Ferm, doktorand i sociologi APS, presenterar sin pågående forskning om hur elever på industriprogrammet ser på sin utbildning och sitt skapande av yrkesidentitet på det arbetsplatsförlagda lärandet. Forskarseminariet är tvärvetenskapligt och alla med intresse av yrkesutbildning och yrkesdidaktik hälsas välkomna. Vi bjuder på smörgås (klockan 10)
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Valla, Hus Terra, Olaus Magnus väg 37A, entréplan, konferensrummet
För mer information kontakta Karolina Muhrman, e-post karolina.muhrman@liu.se, telefon 013-282181.

Disputation Linnea Bodén

Disputation - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Linnea Bodén försvarar sin avhandling med titeln: Present absences, Exploring the posthumanist entanglement of school absenteeism. Opponent är Prof. Maggie Maclure, Manchester Metropolitan University, UK.
Kl 13:15
Plats: K3, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Ann Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2016-09-12

Bokrelease: Ethics and Communication. Global Perspectives

Övrigt - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till en presentation av boken Ethics and Communication. Global Perspectives, red. Göran Collste. Inledning: Ann-Kari Sundberg. Göran Collste: Etik och kommunikation – globala perspektiv (5 min). Maren Behrensen: Hur etiker kommunicerar (5 min). Elin Palm: Vad innebär interkulturell informationsetik? (5 min)
Kl 12:30
Plats: Key-husets entré
För mer information se http://www.rowmaninternational.com/books/ethics-and-communication, kontakta Göran Collste, e-post goran.collste@liu.se.

2016-09-13

Slutseminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Prabhat Upadhyaya håller sitt slutseminarium. Titel kommer senare.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Lethe
För mer information kontakta Prabhat Upadhyaya, e-post Prabhat.Upadhyaya@liu.se.

”Har du en gång fått på dig genusglasögonen...”

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Anna Lundberg junior lektor vid Tema Genus ger en presentation av ämnet genusvetenskap. Föreläsningen beskriver hur ämnet genusvetenskap växt fram och etablerats i Sverige, vad som karaktäriserar ämnet och vilka frågor som varit brännande. Föreläsningen ger också exempel på hur genusvetenskapen ser ut idag. Arrangörer: Forum för genusvetenskap och jämställdhet och Strategigruppen för Lika Villkor
Sista anmälningsdag: 2016-09-13
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TemCas, Temahuset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://liu.se/genusforum/, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

2016-09-14

Ungas samspel i sociala medier: att balansera mellan ansvar och positionering

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Seminarium med Liselotte Eek-Karlsson, Linnéuniversitetet. Ingår i seminarierserien "Högre seminarier" vid Avdelningen för pedagogik och didaktik.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: I:204
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

Interprofessionellt lärande i praktiken. Erfarenheter från Curtin University, Perth

Seminarium - Linköpings universitet
Lorna Rosenwax. Dean of Education at Faculty of Health Sciences, Curtin university, Perth WA besöker Medicinsk Pedagogik under v 37.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Tidlösa, plan 14. Hus 511, Campus US
För mer information kontakta Annika Lindh Falk, e-post annika.lindh.falk@liu.se, telefon 011-363137.

REMESO seminarium Stefan Jonsson and Julia Willén 'Austere Histories in European Societies: Social Exclusion and the Contest of Colonial Memories'

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jonsson och Willén presenterar sin kommande bok (Routledge 2016), som analyserar hur migrant- och minoritets röster och historia marginaliseras i den den dubbla processen av åtstramningspolitik och pågående likriktning av europeisk historieskrivning och kulturellt minne. Seminariet hålls på engelska.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533
För mer information kontakta Xolani Tshabalala, e-post xolani.tshabalala@liu.se, telefon 011-363673.

2016-09-16

Disputation Elham Mozafari

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Elham Mozafari förssvarar sin doktorsavhandling inom Teoretisk fysik: "Theoretical description of the electron-lattice interaction in molecular and magnetic crystals". Opponent: Professor G. Malcolm Stocks, Materials Theory Group, Oak Ridge National Laboratory, USA
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Igor Abrikosov, e-post igor.abrikosov@liu.se, telefon +4613285650 .

Disputation

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Mojtaba Hosseini presenterar sin avhandling med titlen "The Internationalization of SMEs: An Interactive Perspective of Firm-Level Entrepreneurship and Network Structure".
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information kontakta karin Fredriksson, e-post karin.fredriksson@liu.se, telefon 013-281551.

Disputation Anneli Silvén Hagström

Disputation - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anneli Silvén Hagström försvarar sin avhandling "To mourn and resist stigma: Narration, meaning-making and self-formation after a parent´s suicide" Opponent Robert Neimeyer,University of Memphis, USA Välkommen!
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/forskning/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2016-09-20

Strimmaföreläsning: Separera religion och politik?

Föreläsning - Institutionen för kultur och kommunikation
Trots att man i USA under lång tid har separerat kyrka och stat, har religion och politik alltid fogats samman i det amerikanska samhällsbygget. Religiös retorik har genomsyrat det amerikanska offentliga rummet från första stund på ett sätt som ofta är obegripligt för svenska kommentatorer och i svensk nyhetsmedia. I detta föredrag ges en tillbakablick för att kunna förstå den moderna religio-politiska situationen. Det ger korta inblickar i synsätt hos ”the Planting Fathers” och “the Founding Fathers” och vidare hos några moderna presidenter från Harry S. Truman till Barack Obama. Kjell O. Lejon är professor i religionsvetenskap med inriktning mot historisk teologi vid IKK. Han har disputerat såväl i Lund som vid University of California at Santa Barbara, författat flertalet böcker och gästföreläst vid flera universitet om amerikansk religion och politik.
Kl 18:00 - 19:00
Plats: Linköpings universitet, Campus Valla, Vallabiblioteket, D-huset (ingång 41). Föreläsningen hålls direkt till höger när du kommer in i biblioteket.
För mer information se http://www.filfak.liu.se/strimman?l=sv, kontakta Roland Albinsson, e-post roland.albinsson@liu.se, telefon 013-281057.

2016-09-21

NorrUt seminarieserie/TekNaD - Per-Olof Hansson

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Per-Olof Hansson, Linköpings universitet, föreläser med titeln: Mobilteknik för att utveckla lärande. I samarbete med TekNaD.
Kl 13:15
Plats: B533, Bomull, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

'When problem-based learning becomes a problem in learning '- öppet seminarium medicinsk pedagogik

Seminarium - Linköpings universitet
Dr Judi Nairn, Faculty of Health Sciences, School of Medicine, University of Adelaide, Australia ger ett öppet seminarium om problem-baserat lärande. Efterföljande mingel och förfriskningar
Kl 16:15 - 18:00
Plats: Tidlösa, hus 511-01, plan 14
För mer information kontakta Annika Lindh Falk, e-post annika.lindh.falk@liu.se, telefon +4611363137.

2016-09-23

Disputation - Sara Ahlstedt

Disputation - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Sara Ahlstedt disputerar med sin avhandling 'The Feeling of Migration: Narratives of Queer Intimacies and Migrations'. Opponent är Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid Göteborg universitet. Disputationen hålls på svenska
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3, Kåkenhus, Campus Norrköping, Linköping University
För mer information kontakta Xolani Tshabalala, e-post xolani.tshabalala@liu.se, telefon 011-363673.

Johannes Matschewsky lägger fram sin licentiatavhandling

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Johannes Matschewsky lägger fram sin licentiatavhandling "What´s in it for the Provider?- A Lifecycle- Focused Approach Towards Designing for Value in Product-Service Systems". Opponent: Doktor Martin Kurdve, Mälardalens högskola Examinator: Bitr professor Thomas Magnusson, Linköpings universitet
Kl 13:00
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.iei.liu.se/envtech?l=sv, kontakta Maria Eriksson, e-post maria.eriksson@liu.se, telefon +4613281065.

2016-09-24

Bokmässa i Östergötland

Seminarium - Tema Barn
Bokmässa i Östergötland
Plats: Stadsbiblioteket
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2016-09-26

Spikning Veronica Ekström

Seminarium - Linköpings universitet
Veronica Ekström spikar sin avhandling.Titel: Det besvärliga våldet.Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Efter spikningen bjuder avdelningen på kaffe och tårta i Gröna rummet Plan 4 Kåkenhus
Kl 14:30 - 15:30
Plats: Biblioteket Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv,, , kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

2016-09-27

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-09-28

Professorsföreläsning Peo Hansen

Föreläsning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Titel: "We hesitate to call them 'nations'..." On the Colonial Archive and the Illusory Historicity of the European Nation State". // Vi bjuder på fika. Anmäl dig via länken nedan!
Sista anmälningsdag: 2016-09-14
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Sal TP1, Täppan, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/professorsforelasning-peo-hansen?l=sv, kontakta Fredrik Jeppsson, e-post fredrik.jeppsson@liu.se, telefon 011-363181.

2016-09-29

Seminarie/Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin. 29 september, kl. 13.15-16:00 - ”Att föra och skriva pedagogisk meritportfölj”, Elaine Sjögren, (lokal meddelas senare) Campus Norrköping
Sista anmälningsdag: 2016-09-27
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 286655.

Vet inte hur det känns att vara kvinna,vet bara hur det känns att vara jag

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Möt Ann-Christine Ruuth. Fram till 60 års ålder var hon känd som Åke och kyrkoherde och chef i Teleborgs församling i Växjö. Det vållade stor uppmärksamhet när hon berättade att hon nu ville leva som Ann-Christine. Ett arrangemang under Regnbågsveckan. Arrangörer: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Strategigruppen för lika villkor vid Linköpings universitet och Svenska kyrkan Linköpings stift
Kl 16:00 - 18:00
Plats: Konsert och kongress i Linköping
För mer information se https://liu.se/genusforum, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

2016-09-30

Disputation Filipe Marreiros

Disputation - CMIV
Filipe försvarar sin avhandling "Guidance and Visualization for Brain Tumor Surgery". Fakultetsopponent är Ole Jacob Elle, Oslo Universitet
Kl 09:00
Plats: Hugo Theorell, Norra entrén, Universitetssjukhuset
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

Disputation David Ekholm

Disputation - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
David Ekholm försvarar sin avhandling "Sport as a means of responding to social problems: Rationales of government, welfare and social change" Opponent Lennart Nygren, institutionen för social arbete, Umea universitet
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/forskning/seminarier?l=sv,, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Disputation i datalogi - Anna Vapen

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Anna Vapen, ADIT/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Web Authentication using Third-Parties in Untrusted Environments". Huvudhandledare: Professor Nahid Shahmehri Opponent: Professor Steve Furnell, University of Plymouth, UK
Kl 10:15
Plats: Visionen, hus B
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-127304, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

Disputation Anne Fältström

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Anne Fältström vid avdelningen för fysioterapi försvarar sin avhandling "One Anterior Cruciate Ligament injury is enough. Focus on female football players". Opponent:Professor Grethe Myklebust, Norges idrettshøgskole, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Oslo, Norge
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/fysioterapi/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se, telefon 013-284663.

2016-10-04

Disputation Leonie Klompstra

Disputation - Avdelningen för omvårdnad – Instititutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Leonie Klompstra försvarar sin doktorsavhandling "Physical activity in patients with heart failure: barriers, motivations and the potential of exergaming". Opponent: Professor Felicity Astin, University of Huddersfield, UK
Kl 09:00
Plats: K1
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Slutseminarium Nina Åkerlund

Seminarium - Linköpings universitet
Kl 10:00 - 15:00
Plats: Kåkenhus, Campus Norrköping Lokal meddelas senare
För mer information se http://http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv,, , kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2016-10-05

Gruppen som arena för arbete, samtal och lärande - möjligheter och utmaningar

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Karin Forslund Frykedal, docent i pedagogik, håller lunchföreläsning. Föreläsningen är en del av IBLs lunchföreläsningsserie.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I.101
För mer information kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2016-10-06

Aging & Society: Sixth International Conference

Konferens - Linköpings universitet
2016-10-06 -- 2016-10-07 NISAL is pleased to announce Aging&Society: Sixth International Conference. THEMES: Economic and Demographic Perspectives on Aging; Public Policy and Public Perspectives on Aging; Medical Perspectives on Aging, Health, Wellness; Social, Cultural Perspectives on Aging; Special Focus on Ageing, Life-Course, and Social Change. PLENARY SPEAKERS: Mark Hawley, Susanne Iwarsson, Giovanni Lamura, Joakim Palme, Sharon Wray. SUBMISSION DETAILS: latest submission 6July2016.
Sista anmälningsdag: 2016-07-06
Plats: Linköping Universitet - Campus Norrköping
För mer information se http://agingandsociety.com/2016-conference, kontakta Arianna Poli, e-post arianna.poli@liu.se.

2016-10-07

Seminarium om ämnesdidaktisk forskarutbildning vid LiU

Seminarium - Linköpings universitet
Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap inbjuder till ett seminarium om ämnesdidaktisk forskarutbildning.Seminariet vänder sig till forskningsledare, handledare, forskarutbildningsstudierektorer, doktorander och alla andra som är andra intresserade av ämnesdidaktisk forskarutbildning.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KY 41, hus Key, campus Valla
För mer information se http://liu.se/uv/fau/seminarier?l=sv, kontakta Anna Johnsson Harrie, e-post anna.johnsson.harrie@liu.se, telefon 013-285897.

2016-10-12

Tonårsflickor som tystnat - det sociala sammanhangets betydelse för motivationen att delta

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Seminarium med Barbro Johansson, Stockholms universitet. Ingår i seminarierserien "Högre seminarier" vid Avdelningen för pedagogik och didaktik.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: I:204
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

2016-10-13

Workshop för doktorander med ämnesdidaktisk inriktning

Seminarium - Linköpings universitet
Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap anordnar en workshop för doktorander med ämnesdidaktisk inriktning.
Sista anmälningsdag: 2016-10-06
Kl 09:15 - 12:00
Plats: KY21, hus Key, campus Valla
För mer information se http://liu.se/uv/fau/seminarier?l=sv, kontakta Anna Johnsson Harrie, e-post anna.johnsson.harrie@liu.se, telefon 013-285897.

Samverkan inom gymnasieskolan – exemplet Teknikcollege

Seminarium - Linköpings universitet
2016-10-13 kl 13:30 -- 2016-10-30 kl 16:00 För kommunerna är det avgörande att kunna stärka och utveckla gymnasieskolan så att ungdomar får en relevant och god utbildning som de genomför och som ger möjligheter till jobb. Ett exempel på det är utvecklingen av Teknikcollege, ett ramverk för samverkan mellan kommuner, skolor och företag för teknikprogram inom gymnasieskolan. Brita Hermelin och Bo Persson beskriver framväxten av Teknikcollege och reflekterar över möjligheter och utmaningar när kommunerna vill hitta nya samverkansformer.
Plats: Konferensrummet Glan i kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15 i Finspång.
För mer information se https://www.isak.liu.se/cks/utb/skol-om-start-ht16?l=sv, kontakta Sabrina Thelander, e-post sabrina.thelander@liu.se, telefon 011-363432.

2016-10-14

Disputation Veronica Ekström

Disputation - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Veronica Ekström försvarar sin avhandling "Det besvörliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Opponent Maria Eriksson, Mälardalens högskola. Välkommen!
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/forskning/seminarier?, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2016-10-17

Förskolebiennalen

Konferens - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
2016-10-17 kl 09:00 -- 2016-10-18 kl 16:30 Förskolebiennalen är en återkommande arena för forskare och praktiker och arrangeras av Linköpings universitet i samarbete med Linköpings och Norrköpings kommuner. De senaste åren har vi haft över 1000 deltagare; personal från förskolan såväl som tjänstemän och politiker med ansvar för förskolefrågor. Vi har även haft en omfattande utställningsdel. Två dagar med föreläsningar och workshop med forskare och praktiker.
Sista anmälningsdag: 2016-10-10
Plats: Louis De Geer
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/len/forskolebiennalen-2016?l=sv, kontakta Anneli Carlbring, e-post anneli.carlbring@liu.se, telefon 011-363027.

2016-10-19

Genusakademin medarbetare

Seminarium - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Tema: Kön/genussystem seminarium med professor emerita Elisabeth Sundin, företagsekonomi, IEI. Strategigruppen för Lika Villkor och Forum för genusvetenskap och jämställdhet Antalet platser per seminarium är begränsat.
Sista anmälningsdag: 2016-10-19
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Asklepios, Temahuset, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/genusforum/genusakademin-medarbetare, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

2016-10-20

Seminarium Annsofie Mahrs Träff

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 09:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K7A
För mer information kontakta Mikael Riikonen, e-post mikaelriikonen@liu.se.

Forskning i framkant – Kan epigenetik förklara varför vanliga sjukdomar ökar?

Föreläsning - Linköpings universitet
Diseases such as allergy, asthma and arthritis are becoming more common. Genetics alone cannot explain this increase, but maybe the new field of 'epigenetics' can? Colm Nestor will discuss what we know about human epigenetics, how epigenetics may be involved in disease, and how we can use epigenetics in the diagnosis and treatment of these diseases. Lecture in English/föreläsningen är på engelska
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén (ingång 7), Universitetssjukhuset
För mer information se http://liu.se/medfak/forskning-i-framkant?l=sv, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2016-10-21

Tillämpad fysik - sensorvetenskap - Hossein Fashandi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Hossein Fashandi försvarar sin doktorsavhandling "Novel layered and 2D materials for functionality enhancement of contacts and gas sensors". Opponent är Prof. Ganpati Ramanath, Rensselaear Polytechnic Institute, Troy, USA.
Kl 10:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Therese Dannetun, e-post therese.dannetun@liu.se, telefon 013-282944.

2016-10-25

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-10-27

Nisal-seminarium Axel Ågren

Seminarium - Linköpings universitet
Kl 09:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K7A
För mer information kontakta Mikael Riikonen, e-post mikael.riikonen@liu.se.

2016-11-07

Samverkansdagen: Smarta städer - innovativ och hållbar utveckling

Konferens - Linköpings universitet
Smarta städer har en väl utbyggd fast och mobil it-infrastruktur som kopplar samman tekniska lösningar till olika former av digitala tjänster och som ger medborgare, kommuner och företag nya möjligheter. Begreppet ”Smarta städer” är temat för årets samverkansdag, som arrangeras av Linköpings kommun och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2016-10-31
Kl 13:00 - 16:30
Plats: Hus Key, Sal Key-1, Campus Valla, Linköpings universitet, Linköping.
För mer information se http://www.isak.liu.se/cks/utb/samverkansdag?l=sv, kontakta Sabrina Thelander, e-post sabrina.thelander@liu.se, telefon 011-363432.

2016-11-08

Nordic Symposium on Digital Pathology 2016

Konferens - CMIV
2016-11-08 -- 2016-11-09 För fjärde året i rad arrangeras Nordic symposium on digital pathology av Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV). Keynotes är Richard Levenson, MD, PhD from UC Davis Medical Center och Ole Eichhorn Founder and CEO eyesFinder, Former founding CTO of Aperio.
Plats: Linköping Konsert & Kongress
För mer information se http://www.ndp2016.se, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

Folkbildningen och flyktingsituationen i fokus på Mimerkonferensen i Malmö 8-9 november

Konferens - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
2016-11-08 kl 13:15 -- 2016-11-09 kl 15:10 Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 8-9 november 2016 som i år arrangeras i samarbete med Institutionen för Urbana Studier vid Malmö högskola och Region Skåne. Vid årets konferens uppmärksammas särskilt den samtida flyktingsituationen och dess utmaningar för folkbildningen i ljuset av de satsningar som nu görs på bland annat studieförbund och folkhögskolor i Norden. Vad vet vi redan, och hur utvecklar vi ny kunskap om folkbildningens betydelse för nyanländas inkludering i samhället? Vilka kunskapsbehov finns bland aktiva folkbildare? Bland annat dessa frågor kommer att uppmärksammas av såväl forskare som praktiker och myndighetsrepresentanter under konferensen. Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare inbjuds som vanligt att bidra med paper (ca 5-­15 sidor) som berör folkbildning i vid bemärkelse. Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4­sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare. Deadline för texter är den 7 oktober och de skickas till henrik.nordvall@liu.se. Vi håller till på Malmö högskola. För att anmäla sig följ bifogad länk: http://liu.se/mimer/mimers-forskarkonferens/anmalningsformular-2015?l=sv
Plats: Malmö högskola
För mer information se http://http://liu.se/mimer/mimers-forskarkonferens/mimer-forskarkonferens?l=sv, kontakta Henrik Nordvall, e-post henrik.nordvall@liu.se, telefon 013 28 21 40.

2016-11-09

Simuleringar och lärares klassrumsledarskap

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Marcus Samuelsson, docent i pedagogik, håller lunchföreläsning. Föreläsningen är den del av IBLs lunchföreläsningsserie.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I.101
För mer information kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2016-11-11

Disputation - Alejandro Vicente Carrillo

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Alejandro Vicente Carrillo försvarar sin doktorsavhandling "Sperm membrane channels, receptors and kinematics. Using boar spermatozoa for drug toxicity screening". Opponent: Docent Stefan Arver, Karolinska institutet, Stockholm.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Heriberto Rodriguez-Martinez, e-post heriberto.rodriguez-martinez@liu.se, telefon 013-286925.

Disputation - Rami Klaff

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Rami Klaff försvarar sin doktorsavhandling "Disease specific survival in prostate cancer patients, results from the SPCG Trial no 5 and SERPCR data". Opponent: Professor Ove Andrén, Örebro universitet.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65 pl 9, Campus US
För mer information kontakta Folke Sjöberg, e-post folke.sjoberg@liu.se, telefon 013-281012.

2016-11-15

Genusakademin medarbetare

Seminarium - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Tema: Homosocialitet seminarium med docent Åsa-Karin Engstrand, föreståndare Forum, lektor företagsekonomi, IEI.
Sista anmälningsdag: 2016-11-15
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Asklepios, Temahuset, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/genusforum/genusakademin-medarbetare, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 2174.

2016-11-16

Elever skrivande, från förskolan till gymnasiet

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Seminarium med Synnöve Matre, Högskolan i Sör-Tröndelag. Ingår i seminarierserien "Högre seminarier" vid Avdelningen för pedagogik och didaktik.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: I:207
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

Seminarie/Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum nu en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin. 16 november, kl. 13.15-16.00 - "Modig pedagogik - entreprenörskap är att gå utanför sin komfortzon, Charlotte Norman och Åsa Wallin
Sista anmälningsdag: 2016-11-14
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 286655.

NorrUt seminarieserie - Camilla Forsberg

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Camilla Forsberg, Linköpings universitet, föreläser med titeln: Elevers perspektiv på mobbning.
Kl 13:15
Plats: B533, Bomull, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2016-11-17

CKS kommundag

Konferens - Linköpings universitet
Kommunerna står inför stora investeringar på grund av reinvesteringsbehov och en växande befolkning. Det finns kommuner som, till följd av omfattande investeringar och exploateringar, har börjat betrakta sig som samhällsbyggande organisationer istället för förvaltande. CKS kommundag 2016 handlar om vilka förutsättningar kommunerna har för att på ett framgångsrikt sätt investera för en långsiktigt hållbar utveckling när samhällsbyggandet står i fokus.
Sista anmälningsdag: 2016-11-07
Kl 09:30 - 15:30
Plats: Vadstena slott, Vadstena.
För mer information se http://http://www.isak.liu.se/cks/utb/kommundag?l=sv, kontakta Sabrina Thelander, e-post sabrina.thelander@liu.se, telefon 011-363432.

Forskning i framkant – När hjärtat tappar takten – orsaker till rytmrubbningar samt utveckling av nya läkemedel

Föreläsning - Linköpings universitet
Minst 200 000 svenskar lider av hjärtrytmrubbningar såsom förmaksflimmer och kammarflimmer. Vissa rytmrubbningar ger allvarliga symptom och kan i värsta fall leda till hjärtstopp och död. Dagens forskning syftar bland annat till att förstå varför vi drabbas av hjärtrytmrubbningar och hur vi kan hjälpa de drabbade genom att utveckla nya typer av läkemedelsbehandlingar. Föreläsare: Sara Liin, postdoktor vid avdelningen för cellbiologi
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén (ingång 7), Universitetssjukhuset
För mer information se http://liu.se/medfak/forskning-i-framkant?l=sv, kontakta Daniel Windre, e-post daniel.windre@liu.se.

2016-11-18

Disputation - Linda Åkerman

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Linda Åkerman försvarar sin doktorsavhandling med titeln: "Aspects of the pre-diabetic period in type 1 diabetes". Opponent: Professor Susan Wong, Cardiff University, UK
Kl 13:00
Plats: Hasselquistssalen, ing 76 pl 9 (hus 511, Campus US
För mer information kontakta Rosaura Casas, e-post rosaura.casas@liu.se, telefon 010-103 35 65.

2016-11-22

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-11-23

g16: Gränser, mobilitet och mobilisering

Konferens - Tema Genus
2016-11-23 -- 2016-11-25 g16 – Gränser, mobilitet och mobilisering samlar hela det breda och tvärvetenskapliga fält som genusforskning utgör i Sverige. Konferensen ska stimulera till samverkan mellan genusforskare från olika akademiska discipliner och riktar sig till akademiker, studenter, praktiker och aktivister. Konferensen syftar till att skapa förutsättningar för kritisk granskning, erfarenhetsutbyte och inspirera till möjligheter till nya idéer och forskningskonstellationer.
Plats: Linköping
För mer information se http://g16.se/, kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se.

2016-12-01

Politik som stärker lärare förbättrar skolresultaten i utsatta skolor

Seminarium - Linköpings universitet
Det är viktigt att den lokala skolpolitiken kan fatta beslut som i förlängningen kan bidra till förbättrade skolresultaten i utsatta skolor. Kanske kan man lära av resultaten från nationella satsningar som ytterst har syftat till att förbättra skolresultaten. Vad händer till exempel om man, så som Skolverket har gjort, satsar på att stärka lärarna i deras roll? Det kommer Caroline Hall och Martin Lundin att prata om på detta seminarium.
Kl 13:30 - 16:00
Plats: Fullmäktigesalen i kommunhuset, Burensköldsvägen 11 i Mjölby.
För mer information se https://www.isak.liu.se/cks/utb/skol-om-start-ht16?l=sv, kontakta Sabrina Thelander, e-post sabrina.thelander@liu.se, telefon 011-363432.

2016-12-06

Genusakademin medarbetare

Seminarium - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Tema: Män och maskuliniteter seminarium med Alma Persson, post-doc, Tema Genus.
Sista anmälningsdag: 2016-12-06
Kl 13:15 - 15:15
Plats: Asklepios, Temahuset, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/genusforum/genusakademin-medarbetare, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

2016-12-07

Att identifiera fenomen och genomföra olika slags studier

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Seminarium med Micael Dahlén, Handelshögskolan, Stockholm. Ingår i seminarierserien "Högre seminarier" vid Avdelningen för pedagogik och didaktik.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: I:207
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

NorrUt seminarieserie - Susanne Garvis

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Susanne Garvis, Göteborgs universitet, föreläser med titeln: Exploring methodology and methos across the early childhool landscape: What do we know?
Kl 13:15
Plats: B533, Bomull, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2016-12-16

DISPUTATION - Jonathan Josefsson

Disputation - Tema Barn
Doktorand Jonathan Josefsson lägger fram sin avhandling med titeln " " Opponet:
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2016-12-20

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19