Göm menyn

Händelser närmaste året

2016-08-17

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Petros Petrosyan, Yerevan State University, Armenien. Titel: Cyclic interval edge-colorings of graphs.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2016-08-22

Konferens om avancerade funktionella material (AFM2016)

Konferens - Linköpings universitet
2016-08-22 kl 19:00 -- 2016-08-24 kl 16:30 Målet med AFM2016-konferensen är att presentera forskning inom området avancerade funktionella material, för att etablera nya projekt och samarbeten, samt att diskutera utmaningar och möjligheter inom materialvetenskap, i de nordiska länderna och internationellt.
Plats: Vildmarkshotellet Kolmården, Norrköping, Sweden
För mer information se http://www.afm2016.se/, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se, telefon +46 13 28 2709.

2016-08-30

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-08-31

Kayvan Yousefi Mojir lägger fram sin licentiatavhandling

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kayvan Yousefi Mojir lägger fram sin licentiatavhandling “New Forms of Collaboration in Emergency Response Systems: A framework for participatory design of information systems”. Opponent är Fil. Dr, Docent Björn JE Johansson, forskningsledare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information kontakta Sofie Pileman, e-post sofie.pilemalm@liu.se, telefon 013-281551.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Tomas Sjödin, MAI, Linköpings universitet. Titel: Stationary boundary points for a Laplacian growth problem in higher dimensions.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2016-09-02

Disputation Andrea Johansson Capusan

Disputation - Linköpings universitet
Andrea Johansson Capusan försvarar sin doktorsavhandling "Environmental and Genetic Influences in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and its Comorbidities" Opponent: Professor Jaakko Kaprio, Helsingfors universitet. Välkommen!
Kl 09:00
Plats: Belladonna Hus 511-001 plan 9 ingång 76 Campus US
För mer information kontakta Susanne Drejstam Skytt, e-post susanne.skytt@liu.se, telefon 013-286767.

2016-09-07

Crisis, Citizenship and the Challenges and Opportunities of Migration

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
An International Workshop with Thomas Boje, Ana maria Aragonés, Gurminder Bhambra, Engin Isin and John Holmwood. The workshop address the alleged refugee crisis and its consequences for citizenship and the development of Europe´s migration regimes. Please register to participate.
Sista anmälningsdag: 2016-08-20
Kl 10:00 - 17:00
Plats: Folksamsalen, Arbetets Museum, Campus Norrköping
För mer information kontakta Eva Rehnholm, e-post eva.rehnholm@liu.se .

2016-09-09

Disputation Linnea Bodén

Disputation - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Linnea Bodén försvarar sin avhandling med titeln: Present absences, Exploring the posthumanist entanglement of school absenteeism. Opponent är Prof. Maggie Maclure, Manchester Metropolitan University, UK.
Kl 13:15
Plats: K3, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Ann Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2016-09-13

Slutseminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Prabhat Upadhyaya håller sitt slutseminarium. Titel kommer senare.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Lethe
För mer information kontakta Prabhat Upadhyaya, e-post Prabhat.Upadhyaya@liu.se.

2016-09-16

Disputation

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Mojtaba Hosseini presenterar sin avhandling med titlen "The Internationalization of SMEs: An Interactive Perspective of Firm-Level Entrepreneurship and Network Structure".
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information kontakta karin Fredriksson, e-post karin.fredriksson@liu.se, telefon 013-281551.

Disputation Anneli Silvén Hagström

Disputation - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anneli Silvén Hagström försvarar sin avhandling "To mourn and resist stigma: Narration, meaning-making and self-formation after a parent´s suicide" Opponent Robert Neimeyer,University of Memphis, USA Välkommen!
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/forskning/seminarier?l=sv, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2016-09-20

Strimmaföreläsning: Separera religion och politik?

Föreläsning - Institutionen för kultur och kommunikation
Trots att man i USA under lång tid har separerat kyrka och stat, har religion och politik alltid fogats samman i det amerikanska samhällsbygget. Religiös retorik har genomsyrat det amerikanska offentliga rummet från första stund på ett sätt som ofta är obegripligt för svenska kommentatorer och i svensk nyhetsmedia. I detta föredrag ges en tillbakablick för att kunna förstå den moderna religio-politiska situationen. Det ger korta inblickar i synsätt hos ”the Planting Fathers” och “the Founding Fathers” och vidare hos några moderna presidenter från Harry S. Truman till Barack Obama. Kjell O. Lejon är professor i religionsvetenskap med inriktning mot historisk teologi vid IKK. Han har disputerat såväl i Lund som vid University of California at Santa Barbara, författat flertalet böcker och gästföreläst vid flera universitet om amerikansk religion och politik.
Kl 18:00 - 19:00
Plats: Linköpings universitet, Campus Valla, Vallabiblioteket, D-huset (ingång 41). Föreläsningen hålls direkt till höger när du kommer in i biblioteket.
För mer information se http://www.filfak.liu.se/strimman?l=sv, kontakta Roland Albinsson, e-post roland.albinsson@liu.se, telefon 013-281057.

2016-09-24

Bokmässa i Östergötland

Seminarium - Tema Barn
Bokmässa i Östergötland
Plats: Stadsbiblioteket
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2016-09-27

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-09-29

Seminarium/Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum nu en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin.
Sista anmälningsdag: 2016-09-23
Kl 09:00 - 16:00
Plats: Campus Norrköping (sal meddelas senare)
För mer information se https://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson, telefon 013 28 66 55.

Seminarie/Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin. 29 september, kl. 13.15-16:00 - ”Att föra och skriva pedagogisk meritportfölj”, Elaine Sjögren, (lokal meddelas senare) Campus Norrköping
Sista anmälningsdag: 2016-09-27
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Campus Norrköping
För mer information se https://liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 286655.

2016-09-30

Disputation David Ekholm

Disputation - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
David Ekholm försvarar sin avhandling "Sport as a means of responding to social problems: Rationales of government, welfare and social change" Opponent Lennart Nygren, institutionen för social arbete, Umea universitet
Kl 09:00 - 12:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/forskning/seminarier?l=sv,, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2016-10-05

Gruppen som arena för arbete, samtal och lärande - möjligheter och utmaningar

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Karin Forslund Frykedal, docent i pedagogik, håller lunchföreläsning. Föreläsningen är en del av IBLs lunchföreläsningsserie.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I.101
För mer information kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2016-10-06

Aging & Society: Sixth International Conference

Konferens - Linköpings universitet
2016-10-06 -- 2016-10-07 NISAL is pleased to announce Aging&Society: Sixth International Conference. THEMES: Economic and Demographic Perspectives on Aging; Public Policy and Public Perspectives on Aging; Medical Perspectives on Aging, Health, Wellness; Social, Cultural Perspectives on Aging; Special Focus on Ageing, Life-Course, and Social Change. PLENARY SPEAKERS: Mark Hawley, Susanne Iwarsson, Giovanni Lamura, Joakim Palme, Sharon Wray. SUBMISSION DETAILS: latest submission 6July2016.
Sista anmälningsdag: 2016-07-06
Plats: Linköping Universitet - Campus Norrköping
För mer information se http://agingandsociety.com/2016-conference, kontakta Arianna Poli, e-post arianna.poli@liu.se.

2016-10-14

Disputation Veronica Ekström

Disputation - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Veronica Ekström försvarar sin avhandling "Det besvörliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Opponent Maria Eriksson, Mälardalens högskola. Välkommen!
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/forskning/seminarier?, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2016-10-17

Förskolebiennalen

Konferens - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
2016-10-17 kl 09:00 -- 2016-10-18 kl 16:30 Förskolebiennalen är en återkommande arena för forskare och praktiker och arrangeras av Linköpings universitet i samarbete med Linköpings och Norrköpings kommuner. De senaste åren har vi haft över 1000 deltagare; personal från förskolan såväl som tjänstemän och politiker med ansvar för förskolefrågor. Vi har även haft en omfattande utställningsdel. Två dagar med föreläsningar och workshop med forskare och praktiker.
Sista anmälningsdag: 2016-10-10
Plats: Louis De Geer
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/len/forskolebiennalen-2016?l=sv, kontakta Anneli Carlbring, e-post anneli.carlbring@liu.se, telefon 011-363027.

2016-10-25

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-11-09

Simuleringar och lärares klassrumsledarskap

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Marcus Samuelsson, docent i pedagogik, håller lunchföreläsning. Föreläsningen är den del av IBLs lunchföreläsningsserie.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I.101
För mer information kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2016-11-16

Semiarium/Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum nu en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin.
Kl 09:00 - 16:00
Plats: Didacticum, hus Galaxen, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.

Seminarie/Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum nu en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin. 16 november, kl. 13.15-16.00 - "Modig pedagogik - entreprenörskap är att gå utanför sin komfortzon, Charlotte Norman och Åsa Wallin
Sista anmälningsdag: 2016-11-14
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 286655.

2016-11-22

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-11-23

g16: Gränser, mobilitet och mobilisering

Konferens - Tema Genus
2016-11-23 -- 2016-11-25 g16 – Gränser, mobilitet och mobilisering samlar hela det breda och tvärvetenskapliga fält som genusforskning utgör i Sverige. Konferensen ska stimulera till samverkan mellan genusforskare från olika akademiska discipliner och riktar sig till akademiker, studenter, praktiker och aktivister. Konferensen syftar till att skapa förutsättningar för kritisk granskning, erfarenhetsutbyte och inspirera till möjligheter till nya idéer och forskningskonstellationer.
Plats: Linköping
För mer information se http://g16.se/, kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se.

2016-12-16

DISPUTATION - Jonathan Josefsson

Disputation - Tema Barn
Doktorand Jonathan Josefsson lägger fram sin avhandling med titeln " " Opponet:
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2016-12-20

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19