Göm menyn

Händelser närmaste året

2014-10-02

Akademisk kommunikation

Konferens - Linköpings universitet
Hur ökar du synlighet, spridning och genomslag för dina forskningsresultat? Välkommen till ett seminarium om akademisk kommunikation, som belyser några av dessa aspekter av forskarlivet. Ur programmet: Den nya nationella resursfördelningsmodellen, Publiceringsstrategi, Open Access/OA i nationell och internationell utveckling, att sprida forskning i sociala medier. Moderator är Rektor Helen Dannetun.
Kl 13:00 - 16:30
Plats: Linköping, rum C1
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/akademisk-kommunikation?l=sv, kontakta David Lawrence, e-post davla@ep.liu.se, telefon 013-286609.

IAS seminarium- Dr Karin Edmark, Research Institute of Industrial Economics

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
"Sweden's School Choice Reform and Equality of Opportunity". Seminariumet hålls på engelska
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Norrköping, stora sammanträdesrummet, plan 2, Hus K2
För mer information se http://www.isv.liu.se/ias?l=sv, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

Seminarium - Mehek Muftee, Socialt arbete och Tema Barn, Linköpings universitet.

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Presenterar sin avhandling ”That will be your home” Resettlement preparations for children and youth from the Horn of Africa
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K23
För mer information kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2014-10-03

The First International Meeting on Internet & Audiology, Linköping, Sweden, 3-4 October 2014

Konferens - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
2014-10-03 -- 2014-10-04 We now invite researchers and other interested people to come to Linköping, Sweden for the First international meeting on Internet & Audiology, which will be held the 3-4 October 2014. This is not a typical conference as there will be no conference fee. We invite abstracts for short presentations (15 minutes) and the intention is to present new and innovative research and to have space for discussions in this emerging field. The conference will be held at Linköping university and the number of delegates is limited to 120.
Plats: Linköping University
För mer information se http://www.internetaudiology.eu/, kontakta Gerhard Andersson, e-post gerhard.andersson@liu.se.

Disputation - Maria Zetterqvist

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Maria Zetterqvist försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Non-suicidal self-injury in Swedish adolescents: Prevalence, characteristics, functions and association with childhood adversities". Opponent: Dr Paul Plener (M.D.), Universität Ulm, Kinder- und jugendpsychiatrie, Ulm, Germany.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information kontakta Carl-Göran Svedin, e-post carl.goran.svedin@liu.se, telefon 010-1034549.

Visualisering och Interaktion

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Stefan Lindholm försvarar sin avhandling med titeln “ Medical Volume Visualization Beyond Single Voxel Values”. Opponent: Ass. Prof. Eduard Gröller, Technische Universität, Wien, Österike. Handledare: Prof. Anders Ynnerman.
Kl 09:00
Plats: Domen, Visualiseringscentret, Kungsgatan 54, Norrköping
För mer information kontakta Eva Skärblom, e-post eva.skarblom@liu.se, telefon 011-36 33 63.

Håkan Hua disputerar i handikappvetenskap

Disputation - Filosofiska fakulteten
Håkan Hua, doktorand i handikappvetenskap försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln "Employees with Aided Hearing Impairment: An Interdisciplinary Perspective". Opponent: Professor Gunnel Backenroth, Stockholms universitet
Kl 10:00
Plats: I:101, Linköpings universitet
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo-linden@liu.se, telefon 013-282030.

Licentiatseminarium - Tunnfilmsfysik

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Christopher Tholander försvarar sin licentiatavhandling "A Theoretical Study of Piezoelectricity, Phase Stability, and Surface Diffusion in Disordered Multicomponent Nitrides". Opponent: Susanne Mirbt, Uppsala Universitet.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset (ingång 57)
För mer information kontakta Malin Wahlberg, e-post malwa@ifm.liu.se, telefon 013-281239.

Möt Årets alumner 2014

Övrigt - Linköpings universitet
Kom och lyssna till inspirerande berättelser om engagemang, karriär och att välja väg efter utbildningen. Årets alumner är Peter Agnefjäll, som har gått hela vägen från varuhusgolvet till att bli vd och koncernchef för IKEA Gruppen, och Elnaz Baghlanian från Svenska PEN, som arbetar för det fria ordet och kämpar för förföljda författare runt om i världen. Program: 11.45 Mingel med tilltugg och lunchmacka 12.15–13.15 Ceremoni och föredrag
Sista anmälningsdag: 2014-09-27
Kl 11:45 - 13:15
Plats: C4, C-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/alumni/arets-alumn, kontakta Camilla Smedberg, e-post alumni@liu.se, telefon 013–28 24 20.

Disputation - Dai Zhang, ISY

Disputation - Linköpings universitet
Dai Zhang, doktorand på ISY, Elektroniska komponenter försvarar sin avhandling med titel: Ultra-Low-Power Analog-to-Digital Converters for Medical Applications. Abstract: Biomedical systems are commonly attached to or implanted into human bodies, and powered by harvested energy or small batteries. In these systems, analog-to-digital converters (ADCs) are key components as the interface between the analog world and the digital domain. Conversion of the low frequency bioelectric signals does not require high speed, but ultra-low-power operation. This combined with the required conversion accuracy makes the design of such ADCs a major challenge. Among prevalent ADC architectures, the successive-approximation-register (SAR) ADC exhibits significantly high energy efficiency due to its good trade-offs among power consumption, conversion accuracy, and design complexity. This thesis examines the physical limitations and investigates the design methodologies and circuit techniques for low-speed and ultra-low-power SAR ADCs. The power consumption of SAR ADC is analyzed and its lower bounds are formulated. At low resolution, power is bounded by minimum feature sizes; while at medium to high resolution, power is bounded by thermal noise and capacitor mismatch. In order to relax the mismatch requirement on the capacitor sizing while still ensuring enough linearity for high resolution, a bottom-up weight calibration technique is further proposed. It utilizes redundancy generated by a non-binary-weighted capacitive network, and measures the actual weights of more significant capacitors using less significant capacitors. Three SAR ADCs have been implemented. The first ADC, fabricated in a 0.13µm CMOS process, achieves 9.1ENOB with 53-nW power consumption at 1kS/s. The main key to achieve the ultra-low-power operation turns out to be the maximal simplicity in the ADC architecture and low transistor count. In addition, a dual-supply voltage scheme allows the SAR digital logic to operate at 0.4V, reducing the overall power consumption of the ADC by 15% without any loss in performance. Based on the understanding from the first ADC and motivated by the predicted power bounds, the second ADC, a single-supply 9.1-ENOB SAR ADC in 65nm CMOS process has been further fabricated. It achieves a substantial (94%) improvement in power consumption with 3-nW total power at 1kS/s and 0.7V. Following the same concept of imposing maximal simplicity in the ADC architecture and taking advantage of the smaller feature size, the ultra-low-power consumption is achieved by a matched split-array capacitive DAC, a bottom-plate full-range input-sampling scheme, a latch-based SAR control logic, and a multi-VT design approach. The third ADC fabricated in 65nm CMOS process targets at a higher resolution of 14b and a wider bandwidth of 5KHz. It achieves 12.5ENOB with 1.98-µW power consumption at 0.8V and 10kS/s. To achieve the high resolution, the ADC implements a uniform-geometry non-binary-weighted capacitive DAC and employs a secondary-bit approach to dynamically shift decision levels for error correction. Moreover, a comparator with bias control utilizes the redundancy to reduce the power consumption. Opponent: Prof. Ana Rusu, KTH Betygsnämnd: Professor Pietro Andreani (Lund University) Professor Sven Mattisson (ERICSSON, and Lund University) Professor Henrik Sjöland (Lund University) Professor Petru Eles (LiU)
Kl 13:15
Plats: Visionen, B-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se, telefon 285715.

2014-10-04

Programmerings-SM

Övrigt - Linköpings universitet
Programmerings-SM är en programmeringstävling öppen för alla men främst riktad till studenter. Ett lag består av 3 personer och en dator (tillhandahålles av arrangörerna). Varje lag får 8-12 kluriga problem som de ska lösa så snabbt som möjligt. Det lag som löst flest uppgifter efter 5 timmar vinner. Om flera lag löser lika många uppgifter vinner det lag som har minst sammanlagd tid.
Sista anmälningsdag: 2014-10-02
Kl 11:00 - 16:00
Plats: IDA
För mer information se http://www.ida.liu.se/progsm/, kontakta Fredrik Heintz, e-post fredrik.heintz@liu.se, telefon 013-282428.

2014-10-06

Slöjdbiennalen

Konferens - Linköpings universitet
2014-10-06 -- 2014-10-07 Den 6-7 oktober samlas flera hundra slöjdlärare och andra aktiva inom slöjdområdet för konferens i Linköping. Det är den Estetiska avdelningen vid Institutionen för Kultur och Kommunikation som för trettonde gången genomför denna konferens. Under två dagar fylls lokalerna på Konsert och Kongress med föreläsningar, föredrag, workshops, utställningar och mycket annat.
Plats: Linköpings Konsert och Kongress
För mer information se http://www.slöjdbiennalen.se, kontakta Daniel Nilsson, e-post daniel.nilsson@liu.se, telefon 013-282744.

Docenturföreläsning - Magnus Falk

Föreläsning - Institutionen för medicin och hälsa
Magnus Falk vid Avdelningen för samhällsmedicin - Allmänmedicin avlägger lärarprov för docentur med föreläsningen: ”Primärvårdsdermatologi – från mollusker till melanom” för läkarprogrammet termin 7.
Kl 08:15 - 10:00
Plats: Aulan, Hälsans hus, ingång 15, pl 10, Campus US
För mer information kontakta Magnus Falk, e-post magnus.falk@lio.se.

2014-10-07

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Katarina Hjelm - Att skriva en kappa. Ghassan Mourad - Intervention programme
Kl 13:15
Plats: K6A, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

CEDER-seminarium - Maria Stubbe

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mer information kommer senare.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Campus Norrköping, Täppan, plan 6, sal 6002
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

Invigning av biblioteket på Hälsouniversitetet

Övrigt - Linköpings universitet
Under sommaren har Hälsouniversitetets bibliotek genomgått en rejäl ansiktslyftning. Initiativet kommer från studentkåren Consensus som haft en stor aktiv roll i projektet. Nu är renoveringen klar och rektor Helen Dannetun inviger, tillsammans med Consensus, det nyrenoverade biblioteket. Välkommen!
Kl 15:00
Plats: Biblioteket Hälsouniversitetet. Campus US.
För mer information se http://www.liu.se/campusliu2015/nyhetsarkiv-campus-liu-2015/1.586740?l=sv, kontakta Eva Sofia Svensson, förste bibliotekarie , e-post eva.sofia.svensson@liu.se, telefon 010-1031435.

Seminarier i Matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
Rolf Larsson, Matematisk statistik, Uppsala universitet. Titel: Confidence distributions and nuisance parameters.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-matematisk-statistik?l=sv, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

2014-10-08

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
"Bjud in lärarna i forskningen!" - Lisa Björklund Boistrup & Joakim Samuelsson, Linköpings universitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Hus I:2, rum 265 (I:207)
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

REMESO Gästseminarium med Peter Hedström, Professor, IAS-Institutet för analytisk sociologi, Linköping universitet

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Professor Peter Hedström presenterar IAS - Institutet för analytisk sociologi, Campus Norrköping, Linköpings universitet (Seminariet hålls på engelska)
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B41

NISAL-seminarium Professor Britt Östlund, Skolan för Teknik och hälsa, KTH

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Britt Östlund håller i seminariet "Robotar i äldreomsorgen - vad är nytt, hur påverkar det kvalitén i vården och omsorgen och hur utvärderar vi det?" Ordförande för seminariet; Elisabet Cedersund Britt Östlund är sedan 1 juni 2014 ny professor vid KTH, Skolan för Teknik och hälsa. Britt har sedan slutet av 1980-talet varit engagerad i användningen av teknik i äldreomsorgen och medverkat i ett tjugotal projekt om implementeringen av ny teknik i äldre människors hem och inom hemtjänsten och vården. De senaste tio åren har hon ansvarat för äldre och designprogrammet vid Lunds universitet. För närvarande ansvarar hon för användardriven design i två EU-projekt som handlar om robotar och system med robotar och sensorer som på olika sätt knyter samman äldres sociala resurser.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

NorrUt

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Fil dr Ali Reza Majlesi, Linköpings universitet, CEDER. The dynamics of interaction in Swedish as a second language classrooms. The emergence of learnables.
Kl 13:15
Plats: B533
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2014-10-09

Samtal vid Strömmen

Föreläsning - Linköpings universitet
Öppen föreläsning på Visualiseringscenter C. Att leva med demenssjukdom. Föreläsare: Lars-Christer Hydén, professor i socialpsykologi.
Kl 18:00
Plats: Restaurang & Café C. Visualiseringscenter C. Norrköping.
För mer information kontakta Visualiseringscenter C., e-post info@visualiseringscenter.se, telefon 011-15 63 00.

2014-10-10

Disputation - Anne Lahdenperä

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Anne Lahdenperä försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Studies of mucosal regulation in celiac disease and type 1 diabetes". Opponent: Professor Eva Sverremerk Ekström, Stockholms universitet.
Kl 09:00
Plats: Eken, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information kontakta Johnny Ludvigsson, e-post johnny.ludvigsson@liu.se, telefon 013-286854.

Konstruktionsmaterial

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Zhe Chen, doktorand i Konstruktionsmaterial, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Surface Integrity of Broached Inconel 718 and Influence of Thermal Exposure". Informell opponent: Adjunct Associate Professor Magnus Hörnqvist, Chalmers University. Handledare: Universitetlektor Ru Peng.
Kl 10:15
Plats: ACAS, Campus Valla, A-huset
För mer information se http://www.iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

2014-10-14

Föreläsning - Det handlar om vår hälsa

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Hälsouniversitetet, Universitetssjukhuset, Hälsofonden och Föreningen Seniorerna inbjuder åter till offentliga föreläsningar under hösten 2014. Avgift för föreläsningarna - 50 kr - erläggs vid entrén (inkomsterna går oavkortade till stiftelsen Hälsofonden). Höstens andra föreläsning är "Forskning kring livsstil och kärlsjukdom: håll Dig till lågfettkost för ökad bukfetma och inflammation!" Föreläsare: Professor Fredrik Nyström
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 64/65, Campus US
För mer information kontakta Föreningen Seniorerna, tel 013-147767 eller Anita Larsson, e-post anita.larsson@liu.se, telefon 010-1031688.

2014-10-15

CEDER - Internationell konferens i Norrköping

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
2014-10-15 -- 2014-10-17 Den 15-17 oktober 2014 arrangerar CEDER – Centrum för demensforskning – den internationella konferensen "Ett liv med demenssjukdom: relationer".
Plats: Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder/ett-liv-med-demenssjukdom-relationer-konferens, kontakta Lars-Christer Hydén, e-post lars-christer.hyden@liu.se, telefon 011-36 23 44.

Seminarium om folkkonst i Östergötland

Seminarium - Filosofiska fakulteten
Centrum för folkkonst i Östergötland bjuder in till ett första seminarium om folkkonst. Vi kommer att fokusera den östgötska folkkonsten, från målade skåp och slagbord till keramik och textil, från historiskt material till dagens moderna folkkonst. Varmt välkomna!
Sista anmälningsdag: 2014-10-10
Kl 10:00 - 17:00
Plats: Östergötlands museum.
För mer information kontakta Karin Ström Lehander, e-post karin.lehander@liu.se, telefon 013-282236.

Högre seminarium

Seminarium - Tema Miljöförändring
Matteo Pedercini, Director of Modeling and Capacity Development, Millenium institute. Seminarietitel: The Millenium Institute's Threshold 21 Model - overview and experince.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: D34
För mer information kontakta Julie Wilk, e-post julie.wilk.

Högre seminarium: Jennie Olofsson

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Jennie Olofsson, Umeå universitet föreläser på Tema T's högre seminarium "From Media to materialities Mapping the afterlife of digital technologies"
Kl 13:15
Plats: Lethe, Hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/hogre-seminariet?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2014-10-16

Seminarier i Optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Panos M. Pardalos, University of Florida och LATNA, National Research University, Moskva. Titel: Knowledge Discovery and Optimization Heuristics for Massive Networks.
Kl 10:15
Plats: Visionen, B-huset, ing 27
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

IAS seminarium - Professor Filippo Wezel, University of Lugano

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
"The Impact of Organizational Prototypes and Industry Clusters on the Fates of Northern Bavarian (Franconian) Breweries". Seminariumet hålls på engelska.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Norrköping, Stora sammanträdesrummet plan 2, Hus K2
För mer information se http://www.isv.liu.se/ias?l=sv, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

Textseminarium - Katarina Lundborg, adjunk vid Socialt arbete, Linköpings universitet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium - Utredning av en valfrihetssatsning inom hemtjänst i det ordinära boendet i Norrköpings kommun
Kl 13:15 - 13:15
Plats: Meddelas senare
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Distinguished lecture i Miljöförändring

Föreläsning - Tema Miljöförändring
Dr. Jill Jäger, som är den första framstående föreläsaren i serien Högre seminarier i Miljöförändring är en av de mest betydande och innovativa forskarna inom forskningsområdet miljöförändringar och vetenskap för hållbar utveckling. Hennes föreläsning har titeln: Dealing with Persistent Problems of Unsustainability: New Research Approaches.
Kl 14:15
Plats: TEMCAS
För mer information kontakta Eva Lövbrand, e-post eva.lovbrand@liu.se.

2014-10-17

Disputation - Bergthór Björnsson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Bergthór Björnsson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Methods to reduce liver ischemia/reperfusion injury". Opponent: Professor Styrbjörn Friman, Göteborgs universitet.
Kl 09:00
Plats: Aulan, Hälsans hus, Campus US
För mer information kontakta Per Sandström, e-post per.sandstrom@liu.se, telefon 010-1033556.

Mobil akademiker

Övrigt - Universitetsbiblioteket
Få tid till annat - bli en mobil akademiker! Välkommen till en kostnadsfri workshop på biblioteket där du som anställd kan lära dig mer om appar, e-böcker, molntjänster med mera.
Kl 10:00 - 11:30
Plats: HumSam-biblioteket, Campus Valla
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/mobil-akademiker?l=sv, kontakta Maria Svenningsson, e-post maria.svenningsson@liu.se.

Analysseminarier

Seminarium - Matematiska institutionen
Thomas Bäckdahl, Edinburgh University. Titel: Constructing Hertz potentials for higher spin fields.
Kl 10:15 - 11:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/analysseminarier?l=sv, kontakta Bengt Ove Turesson, e-post bengt-ove.turesson@liu.se.

Disputation - Cecilia Axell

Disputation - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Cecilia Axell försvarar sin avhandling med titeln: Barnlitteraturens tekniklandskap. En didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus. Fakultetsopponent är professor emerita Lena Kåreland från Uppsala universitet.
Kl 13:00
Plats: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Ola Uhrqvist disputerar i Miljövetenskap

Disputation - Linköpings universitet
Ola Uhrqvist, doktorand i Miljövetenskap försvarar sin avhandling med titeln: Seeing and Knowing the Earth as a System - An Effective History of Global Environmental Change Research as Scientific and Political Practice
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Valfarten
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

2014-10-20

IDAs första Pedagogiska Inspirationskonferens

Konferens - Linköpings universitet
10.00-12.00 Korta presentationer från deltagare från IDA 12.00-13.00 Lunch i Ljusgården 13.00-14.00 Keynote Kristina Edström, Lärartricket - hur vi förbättrar studenternas lärande utan att lägga mer tid själva 14.00-15.30 Workshop king Lärartricket med Kristina Edström och Jakob Kuttenkeuler 15.30-16.00 Fika 16.00-17.00 Gruppdiskusioner kring utveckling av egna kurser efter dagens inspitation 18.00-ca 20 Middag på universitetsklubben
Sista anmälningsdag: 2014-09-26
Kl 10:00 - 17:00
Plats: Visionen
För mer information se https://www.ida.liu.se/local/ida/idaorg/grupper/csed/pik2014, kontakta Fredrik Heintz, e-post fredrik.heintz@liu.se, telefon 013-282428.

2014-10-21

Mobil akademiker

Övrigt - Linköpings universitet
Få tid till annat - bli en mobil akademiker! Välkommen till en kostnadsfri workshop på biblioteket där du som anställd kan lära dig mer om appar, e-böcker, molntjänster med mera.
Kl 13:00 - 14:30
Plats: Campus Norrköpings bibliotek
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/mobil-akademiker?l=sv, kontakta Sassa Persson, e-post sassa.persson@liu.se.

CEDER-seminarium - Lisa Folkmarsson Käll

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Fiona's subjectivity
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Ej klart
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2014-10-23

NISAL - seminarium professor Roger Qvarsell, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Roger Qvarsell håller i seminarium med titeln "Välfärdssamhället – en lång eller kort historia?” Ordförande för seminariet; Elisabet Cedersund
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

Kommunpolitikers syn på vallöften

Seminarium - Linköpings universitet
Elin Naurin, statsvetare vid Göteborgs universitet, föreläser på Centrum för kommunstrategiska studier,CKS, öppna seminarium.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: CKS lokaler i Kopparhammaren, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isak.liu.se/cks/utb/seminarier?l=sv, kontakta Johan Wänström, e-post johan.wanstrom@liu.se, telefon 011-36 34 75.

Licentiatsseminarium Tunnfilmsfysik - Andrejs Petruhins

Seminarium - Linköpings universitet
Andrejs Petruhins kommer att presentera sin Licentiatsavhandling "Synthesis and Characterization of Ga containing MAX-phase Thin Films". Opponent är Erik Lewin, Uppsala universitet Handledare är Johanna Rosén
Kl 13:15
Plats: Fysikhuset, Planck
För mer information kontakta Kirstin Kahl, e-post kirstin.kahl@liu.se, telefon 2897.

2014-10-24

Licentiatseminarium - Tunnfilmsfysik

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Joseph Halim försvarar sin licentiatavhandling "Synthesis and Characterization of 2D Nanocrystals and Thin Films of Transition Metal Carbides (MXenes)". Opponent: Ulf Jansson, Uppsala universitet.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset (ingång 57)
För mer information kontakta Malin Wahlberg, e-post malin.wahlberg@liu.se, telefon 013-281239.

Jerker Karlén - Allmänmedicin

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Allmänläkare Jerker Karlén Avd för Samhällsmedicin/Allmänmedicin disputerar inom ämnet medicinsk vetenskap med avhandlingen: "Early stress, cortisol in hair and health among children in different psychosocial environments". Fakultetsopponent: professor emeritus Töres Theorell, Karolinska Institutet
Kl 13:00
Plats: Aulan, Hälsans Hus, Campus US
För mer information kontakta Catharina Linderoth, e-post catharina.linderoth@liu.se.

DISPUTATION - Helena Karresand

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Helena Karresand försvarar sin sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Apparater, aktiviteter och aktörer, - Lågenergiboende som resurs och restriktion för energiordningar (prel)" Opponent: Professor Margrethe Aune, NTNU, Norge
Kl 13:15
Plats: TemCas, hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/hogre-seminariet?l=svhttp://, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2014-10-28

REMESO Gästseminarium Anders Stephanson: On Ideologies of ‘The US in the World’

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anders Stephanson, Andrew and Virginia Rudd Family Foundation Professor of History vid Columbia University Seminariet hålls på engelska. OBS! Tisdag.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B41

Företagsekonomis seminarieserie "Brown Bag"

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
"Brown Bag serien" fortsätter sin seminarieserie med Hans Sjögren, IEI. Titel: Landskrampen. Bolagstyrningen i SAS, 1980-2010 (Corporate Governance/Business History).
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Rum 317:868, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Fredrik Tell, e-post fredrik.tell@liu.se, telefon 013-282599.

CEDER-seminarium - Lisa Strandroos

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Asking Questions?
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Ej klart
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2014-10-29

Högre seminarium: May-Britt Öhman

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
May-Britt Öhman, Uppsala universitet föreläser på Högre seminarium på Tema T "Designing for Dam safety or for Disaters: Mining Exploitations and Hydropower Regulated Systems in Sábme, Sweden"
Kl 13:15
Plats: Lethe, Hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/hogre-seminariet?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2014-10-30

Nanostrukturerade material - Rikard Forsén

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Rikard Forsén försvarar sin doktorsavhandling "Multicomponent Alloying for Improved Hard Coatings". Opponent är Prof Jochen Schneider, RWTH Aachen univ, Tyskland.
Kl 10:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Therese Dannetun, e-post theda@ifm.liu.se, telefon 013-282944.

Konstruktionsmaterial

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kang Yuan, doktorand i Konstruktionsmaterial, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Oxidation and Corrosion of New MCrAIX Coatings - Modelling and Experiments". Fakultetsopponent: Professor Robert Vassen, Institute of Energy and Climate Research, Jülich. Betygsnämnd: Professor Christer Persson, Chalmers Tekniska Högskola, Docent Nicolaie Markocsan, Högskolan Väst och Dr Rikard Norling, SWEREA KIMAB. Handledare: Universitetslektor Ru Lin Peng.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

Textseminarium - Päivi Turunen, lektor vid Socialt arbete, Linköpings universitet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium - Prel.titel: Culture of Participation and Deliberation – from the Tradition of Community Strategies
Kl 13:15 - 15:00
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Seminarium - Praktikforskning, ett område i utveckling.

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Martin Börjeson, docent och lektor i socialt arbete och Kerstin Johansson, lektor i socialt arbete vid Linköpings universitet håller ett gemensamt seminarium under rubriken: Praktikforskning, ett område i utveckling.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Meddelas senare
För mer information kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2014-10-31

Disputation - Lisa Guntram

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Lisa Guntram försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Ambivalent ambiguity? A study of how women with ‘atypical’ sex development make sense of female embodiment". Opponent: Senior Lecturer Cynthia Kraus, University of Lausanne
Kl 10:15
Plats: TEMCAS, Tema huset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Logistik

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Olle Olsson, doktorand i logistik, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Managing variable patient flows at hospitals". Opponent: Docent Pamela Mazzocata, Karolinska institutet. Handledare: Docent Håkan Aronsson,IEI/LiU.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Kristina Dalberg, e-post kristina.dalberg@liu.se, telefon 013-281511.

2014-11-03

Från Forskning Till Exit

Föreläsning - InnovationskontorEtt
Inspirerande lunchföreläsning med Tomas Ahlström som har startat flera framgångsrika företag och nu arbetar som rådgivare på InnovationskontorEtt vid LiU. 2010 grundade han företaget Boldai tillsammans med forskare från IDA på Linköpings Universitet. Idén var att möjliggöra spelutveckling utan att vara programmerare.
Kl 12:00 - 13:00
Plats: Linköpings Universitet - Visionen, hus B
För mer information se http://vecka45.se/program/, kontakta Tomas Ahlström, e-post tomas.ahlstrom@liu.se, telefon 0700-895729.

Morgondagens sociala innovationer - i samverkan mellan offentligt, privat och ideellt

Konferens - Linköpings universitet
Samverkansdag mellan Centrum för kommunstrategiska studier( CKS) och Linköpings kommun.
Kl 12:30 - 16:30
Plats: Sal Key 1, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se http://www.isak.liu.se/cks/utb/samverkansdag?l=sv, kontakta Josefina Syssner, e-post josefina.syssner@liu.se, telefon 011-36 32 45.

2014-11-04

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Carina Berterö - Att bedöma en vetenskaplig avhandling. Maria Borgestig - Ögonstyrning
Kl 13:15
Plats: K6A, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Föreläsning - Det handlar om vår hälsa

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Hälsouniversitetet, Universitetssjukhuset, Hälsofonden och Föreningen Seniorerna inbjuder åter till offentliga föreläsningar under hösten 2014. Avgift för föreläsningarna - 50 kr - erläggs vid entrén (inkomsterna går oavkortade till stiftelsen Hälsofonden). Höstens sista föreläsning är "Akuta bukbesvär - banalt eller fatalt? Föreläsare: Docent, överläkare i kirurgi Karl-Gunnar Janunger
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 64/65, Campus US
För mer information kontakta Föreningen Seniorerna, tel 013-147767 eller Anita Larsson, e-post anita.larsson@liu.se, telefon 010-1031688.

2014-11-05

Nordic Symposium on Digital Pathology 2014

Konferens - CMIV
2014-11-05 -- 2014-11-06 Linköpings universitet och Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) hälsar välkomna till det andra Nordic symposium on digital pathology. Förra årets möte blev en stor succé med internationella gäster och föreläsare som är världsledande inom digital patologi. I år upprepar vi detta gyllene tillfälle för forskare och kliniker att höra mer om de senaste framstegen inom området från framstående experter samt att utbyta erfarenheter och kunskap kring digital patologi i klinisk rutinverksamhet. Besök hemsidan för anmälan.
Plats: Linköping konsert & kongress
För mer information se http://www.liu.se/ndp, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se, telefon 010-1038633.

LiU Nest Campus Valla

Övrigt - InnovationskontorEtt
LiU Nest är en chans för dig som student eller anställd vid LiU att lyfta din idé med hjälp av ett gäng riktigt slipade experter. Du presenterar din idé - vår expertpanel ger dig insikterna som tar den vidare. Med kunskap inom områden som affärsutveckling, produktutveckling, produktion och design, och erfarenheter från flera branscher, kan de ge input för att vässa konceptet ytterligare. Är det en riktigt skarp lösning finns också chansen att få bidrag för att testa idén med kunder. Ansök om att delta på Ansök om att delta via: http://simplesignup.se/private_event/49393/13e868a9d0
Kl 08:00 - 12:00
Plats: IKT-studion, Hus Key Linköpings universitet, Linköping
För mer information se http://www.vecka45.se/program, kontakta Karin Ackerholm, e-post karin.ackerholm@liu.se, telefon 013286789.

REMESO gästseminarium med Simone Scarpa: "At se bortom grannskapet: inkomstskillnader och ekonomiska boendesegregationen i svenska storstadsområden, 1991-2010"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Simone Scarpa presenterar sin forskning om inkomstfördelningens effekt på ekonomiska bostadssegregationen i Sverige 1991-2010. Seminariet hålls på engelska
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533

LiU Nest Campus Hälsouniversitetet

Övrigt - InnovationskontorEtt
LiU Nest är en chans för dig som student eller anställd vid LiU att lyfta din idé med hjälp av ett gäng riktigt slipade experter. Du presenterar din idé - vår expertpanel ger dig insikterna som tar den vidare. Med kunskap inom områden som affärsutveckling, produktutveckling, produktion och design, och erfarenheter från flera branscher, kan de ge input för att vässa konceptet ytterligare. Är det en riktigt skarp lösning finns också chansen att få bidrag för att testa idén med kunder. Ansök om att delta på Ansök om att delta via: http://simplesignup.se/private_event/50183/ec99a595dc
Kl 13:00 - 17:00
Plats: Testbädden, Universitetssjukhuset, Linköping
För mer information se http://www.vecka45.se/program, kontakta Karin Ackerholm, e-post karin.ackerholm@liu.se, telefon 013286789.

LiU Nest Campus Norrköping

Övrigt - InnovationskontorEtt
LiU Nest är en chans för dig som student eller anställd vid LiU att lyfta din idé med hjälp av ett gäng riktigt slipade experter. Du presenterar din idé - vår expertpanel ger dig insikterna som tar den vidare. Med kunskap inom områden som affärsutveckling, produktutveckling, produktion och design, och erfarenheter från flera branscher, kan de ge input för att vässa konceptet ytterligare. Är det en riktigt skarp lösning finns också chansen att få bidrag för att testa idén med kunder. Ansök om att delta på Ansök om att delta via: http://simplesignup.se/private_event/50182/121b436260
Kl 13:00 - 17:00
Plats: Utsikten, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.vecka45.se/program, kontakta Karin Ackerholm, e-post karin.ackerholm@liu.se, telefon 013286789.

2014-11-06

SIS- Samtals- och interaktionssseminarium:

Seminarium - Tema Barn
Seminarium - Karin Aronsson & Rranco Pauletto
Kl 10:15
Plats: ISV
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

NISAL-seminarium Karin Lövgren, Umeå universitet

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Karin Lövgren håller i seminarium med titeln "I garderoben: kvinnor, åldrande och kläder.2
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

Life Science - Prof. Stig Linder

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Prof. Stig Linder, Farmakologi, LiU håller ett Life Science-seminarium med titeln "Development of drugs effective on quiscent cell populations in solid tumor" Värd: Karin Öllinger
Kl 15:30
Plats: Nilsholger salen, ing. 71, plan 08, Campus US
För mer information se http://www.liu.se/forskning/lifescience/life-science-seminars/1.586112/AnnonsLifeScienceStigLinder.pdf, kontakta Karin Öllinger, e-post karin.ollinger@liu.se, telefon 010-1033261.

2014-11-07

Disputation - Ulrika Englund

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Ulrika Englund försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "The role of ion channels and intracellular metal ions in apoptosis of Xenopus oocytes". Opponent Professor Dan Klaerke, Köpenhamns universitet, Danmark.
Kl 13:15
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, plan 9, Campus US
För mer information kontakta Camilla Höglund, e-post camilla.hoglund@liu.se, telefon 010-1030937.

2014-11-11

Seminar with Dr Catherine Manathunga, Australien

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet handlar om interkulturella möten i vid bemärkelse och hur vi vid LiU förhåller oss till dessa, samt vilken betydelse det kan tänkas ha för vårt agerande i kulturmöten av olika slag. I och med att forskning och utbildning idag i högsta grad är en världsomspännande verksamhet riktar sig seminariet till en bred krets av anställda inom LiU; ledningsorgan, enskilda ledare, lärare, forskare och övrig personal som ser sig som medaktörer i skapande av ett internationellt, globalt och mångkul¬turellt LiU.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Didacticums lokaler (fd CUL), hus Galaxen (G-Huset) ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.

CEDER-seminarium - Ann-Christine Nedlund och Jonas Nordh

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Ej klart
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2014-11-12

IKT-dagen 2.0

Seminarium - IKT-Studion
För andra gången arrangerar vi en inspirationsdag kring IKT - informations- och kommunikationsteknik i relation till vårt arbete inom högre utbildning. Program och tema för dagen kommer presenteras under våren. Besök gärna vår webb för kontinuerlig information.
Sista anmälningsdag: 2014-11-05
Kl 10:00 - 15:00
Plats: Meddelas senare
För mer information se http://www.liu.se/iktstudion, kontakta Anna Söderström, e-post anna.soderstrom@liu.se, telefon 013281623.

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
"Tänka fritt, tänka rätt. Om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning" - Anna-Karin Wyndham, Göteborgs universitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Hus I:2, rum 265 (I:207)
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

TekNaD - högre seminarium

Seminarium - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Univ.adjunkt Per Nordström, KTH håller ett högre seminarium med titeln: Teknikundervisning och teknisk kunskap.
Kl 13:15
Plats: Sal meddelas senare
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Högre seminarium: Maria Eidenskog

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Maria Eidenskog lägger fram text till Slutseminarium
Kl 13:15
Plats: Lethe, Hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/hogre-seminariet?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2014-11-13

Kommunen, bolagen och de privata utförarna

Konferens - Linköpings universitet
Om styrning, granskning och insyn i 2000-talets kommuner CKS Kommundag (Centrum för kommunstrategiska studier)
Kl 09:15 - 15:45
Plats: Kulturhuset i Finspång
För mer information se http://www.isak.liu.se/cks/utb/kommundag-2013?l=sv, kontakta Christine Erlandsson, e-post christine.erlandsson@liu.se, telefon 011-36 34 51.

IAS seminarium - Professor Mikael Lindahl, Uppsala universitet

Seminarium - Linköpings universitet
"School Choice and Segregation: Evidence from Sweden". Semniariumet hålls på engelska.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Norrköping, Stora sammanträdesrummet plan 2, Hus K2
För mer information se http://www.isv.liu.se/ias?l=sv, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

Textseminarium - Dimitris Michailakis, professor i Socialt arbete, Linköpings universitet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium - The help system and its reflection theory. A sociological observation of social work
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Meddelas senare
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

CSPR seminarium: Climate change in the classroom

Seminarium - Centrum för klimatpolitisk forskning
Per Gyberg, Tema Miljöförändring talar om Climate change in the classroom
Kl 13:15
Plats: Faros
För mer information kontakta Ingrid Leo, e-post ingrid.leo@liu.se.

Seminar with Dr Catherine Manathunga, Australien

Seminarium - Linköpings universitet
Seminar on Intercultural Supervision in Doctoral Education Welcome to a seminar which is specifically designed to encounter the needs of research supervisors and doctoral students who are (or will be) engaged in intercultural supervision!
Sista anmälningsdag: 2014-11-01
Kl 15:15 - 17:00
Plats: Didacticum, G-house (Galaxen), Entrance 81, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/cul/aktuellt-arkiv/puff-startsida/1.578121/mannatounga.pdf, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 - 28 66 55.

Life Science - Prof. Jerzy-Roch Nofer

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Prof. Jerzy-Roch Nofer, Muenster University, Germany håller ett Life Science seminarium med titeln "Anti-atherogenic effects of high density lipoproteins: The role of sphingosine 1-phosphate" Värd: Marek Los
Kl 15:30
Plats: Eken, Ing. 65, plan 09, Campus US
För mer information se http://www.liu.se/forskning/lifescience/life-science-seminars/1.564532/AnnonsLifeScienceJerzy-RochNofer.pdf, kontakta Marek Los, e-post marek.los@liu.se, telefon 010-1032787.

Mobil akademiker

Övrigt - Linköpings universitet
Få tid till annat - bli en mobil akademiker! Välkommen till en kostnadsfri workshop på biblioteket där du som anställd kan lära dig mer om appar, e-böcker, molntjänster med mera.
Kl 16:00 - 17:30
Plats: Hälsouniversitetets bibliotek
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/mobil-akademiker?l=sv, kontakta Jenny Betmark, e-post jenny.betmark@liu.se.

Samtal vid Strömmen

Föreläsning - Linköpings universitet
Öppen föreläsning på Visualiseringscenter C. Att skriva om släktens svarta får. Föreläsare: Viveka Adelswärd, språkvetare och professor i samtalsforskning.
Kl 18:00
Plats: Restaurang & Café C. Visualiseringscenter C. Norrköping.
För mer information kontakta Visualiseringscenter C., e-post info@visualiseringscenter.se, telefon 011-15 63 00.

2014-11-18

Nationell Jämställdhetskonferens 2014

Konferens - Linköpings universitet
2014-11-18 kl 09:30 -- 2014-11-19 kl 15:00 Linköpings universitet arrangerar den nationella jämställdhetskonferensen för universitet och högskolor 18-19 november. Ur programmet: Mr Tourette och jag, Pelle Sandstrak. Vithetsnormen inom akademin, Fataneh Farahani & Catrin Lundström. Att vara man i jämställdhetsvärlden, Tomas Wetterberg, Fredrik Bondestam, Lars Jalmert. Erfarenheter från normkritisk undervisning, Gerd Röndahl. Erfarenheter från ledningsposition, Agneta Stark, docent, f.d. rektor vid Högskolan Dalarna. Information o anmälning via hemsidan Kostnad: 3000 kr exkl. moms
Sista anmälningsdag: 2014-11-01
Plats: Turbinen (K4), Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/jamstalld2014, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

Företagsekonomis seminarieserie "Brown Bag"

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tineke Egyedi, Delft University, Nederländerna, är nästa gäst i "Brown Bag serien". Hon talar om "Standardization and Innovation (Management of Information Systems/Social Studies of Technology)".
Kl 12:00 - 14:00
Plats: To be announced
För mer information kontakta Fredrik Tell, e-post fredrik.tell@liu.se, telefon 013-282599.

CEDER-seminarium - Teoriseminarium

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Gemensam läsning av Alois Alzheimer
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Ej klart
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

Grönt Kritiskt Forum: Taking the human (sciences) seriously

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Eva Lövbrand & Johan Hedrén föreläser om "Taking the human (sciences) seriously: Realizing the critical potential of the Antropocene". Forum för Tema-forskare att informellt diskutera pågående forskning. Serien hålls vanligtvis på tisdagar.
Kl 13:15
Plats: Faros, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2014-11-19

Mobil akademiker

Övrigt - Linköpings universitet
Få tid till annat - bli en mobil akademiker! Välkommen till en kostnadsfri workshop på biblioteket där du som anställd kan lära dig mer om appar, e-böcker, molntjänster med mera.
Kl 10:00 - 11:30
Plats: Hälsouniversitetets bibliotek (HUB)
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/mobil-akademiker?l=sv, kontakta Jenny Betmark, e-post jenny.betmark@liu.se.

NorrUt - i samarbete med Socialt arbete

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Fil dr Petra Angervall och Fil dr Jan Gustavsson, Göteborgs universitet. Split Careers in Education Science. On career capital, ambivalence and alternative spaces in academia.
Kl 13:15
Plats: Sal meddelas senare
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2014-11-20

IAS Seminarium- Professor Michael Dahl Aalborg universitet

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
"Do startups create good jobs?” Semniariet hålls på engelska.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Norrköping, stora sammanträdesrummet, plan 2, Hus K2
För mer information se http://www.isv.liu.se/ias?l=sv, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

Textseminarium - David Ekholm, doktorand, socialt arbete, Linköpings universitet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Meddelas senare
För mer information kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2014-11-21

Johanna Romare disputerar

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Johanna Romare försvarar sin avhandling "Etik och ekonomiskt handlande". Opponent: Siri Granum Carson, försteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
Kl 10:15
Plats: KEY1
För mer information kontakta Monica Wise, e-post monica.wise@liu.se, telefon 013-281979.

2014-11-25

Företagsekonomis seminarieserie "Brown Bag"

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Ester Barinaga, Copenhagen Business School, Danmark, besöker företagsekonomis "Brown Bag serie" och talar om "Mission-drift in a social entrepreneurial initiative engaged in a public partnership (Public Management/Entrepreneurship).
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Rum 317:868, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Fredrik Tell, e-post fredrik.tell@liu.se, telefon 013-282599.

CEDER-seminarium - Eleonor Antelius

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Ej klart
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2014-11-26

Tematiskt Forum

Seminarium - Institutionen för tema
Titeln på detta seminarium är "Strategies for handling power relations in academia" (in English) Forumet är till för att doktorander under trevliga seminarier och informella former ska ha chans att diskutera och lära sig mer om frågor som är viktiga för doktorander men som kanske inte kommer upp på ett naturligt sätt på andra ställen under forskarutbildningen. Seminariet innehåller en kort föreläsning följt av diskussioner med våra gäster, och följs av lite mat och dryck.
Kl 16:15 - 18:00
Plats: Brage
För mer information se http://www.tema.liu.se/tematisktforum, kontakta Kajsa Ellegård, e-post tematisktforum@tema.liu.se.

2014-11-27

Gästseminarium - Viktoria Skoog fil.dr, FoU Västernorrland

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Gästseminarium - Viktoria Skoog, fil.dr i socialt arbete, FoU Västernorrland. Titel: Barn som flyttas i offentlig regi -­en studie om förekomst och upplevelser av sammanbrott i samhällsvård för barn
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Meddelas senare
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Demens – Från lite glömska till svår sjukdom. Varför blir det så?

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Demenssjukdomar som Alzheimers börjar smygande men drabbar gradvis allt mer av hjärnan. Docent Martin Hallbeck berättar om hur forskning vid Linköpings universitet har bidragit till förståelsen om att sjukdomsorsakande proteiner kan skickas mellan nervceller och varför det inte är ett problem i en ung, frisk hjärna. Föreläsare är Martin Hallbeck, universitetslektor och överläkare i patologi. Föreläsningen är en del i den populärvetenskapliga föreläsningsserien Forskning i framkant som arrangeras ihop med Landstinget i Östergötland. Välkommen!
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, på campus US, Linköping
För mer information se http://www.hu.liu.se/forskning-i-framkant?l=sv, kontakta Therese Ekstrand, e-post therese.ekstrand@liu.se.

2014-11-29

NWERC

Övrigt - Linköpings universitet
2014-11-29 kl 09:00 -- 2014-11-30 kl 17:00 NWERC är den officiella regionsfinalen inom ACM International Collegiate Programming Contest. Studentlag från nordvästa Europa inklusive Danmark, England, Finland, Holland, Irland, Norge, Sverige och Tyskland tävlar om ett fåtal platser i världsfinalen.
Plats: IDA
För mer information se http://nwerc.eu, kontakta Fredrik Heintz, e-post fredrik.heintz@liu.se, telefon 013-282428.

2014-12-02

Är marknad ett bra verktyg för att styra skolområdet?

Seminarium - Linköpings universitet
2014-12-02 kl 10:15 -- 2012-02-12 kl 12:00 Jonas Vlachos, nationalekonom vid Stockholms universitet, föreläser vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) öppna seminarium.
Plats: CKS lokaler i Kopparhammaren, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isak.liu.se/cks/utb/seminarier?l=sv, kontakta Johan Wänström, e-post johan.wanstrom@liu.se, telefon 011-36 34 75.

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Lena Näsström - Kappaseminarium. Nana Waldreus - Manuskript
Kl 13:15
Plats: K6A, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

CEDER-seminarium - Agneta Kullberg

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Ej klart
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2014-12-03

Forskarutbildningskommittén - FUK

Övrigt - Institutionen för tema
Forskarutbildningskommittén har en rådgivande funktion och ett övergripande ansvar för långsiktig strategisk planering av institutionens forskarutbildning.
Kl 13:15
Plats: Hygieia
För mer information se http://www.tema.liu.se/internt/forskarutbildningskommitten/forskarutbildningskommitten1?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

2014-12-04

Institutionsstyrelsen vid Tema

Internt - Institutionen för tema
Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder
Kl 09:15
Plats: Lethe
För mer information se http://www.tema.liu.se/internt/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

NISAL-seminarium, professor Elisabet Cedersund, NISAL

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Elisabet Cedersund håller i seminarium kring "Kvalité i kvalitativa studier"
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

Life Science - Kazuhiro Nakamura

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Kazuhiro Nakamura, Kyoto University, Japan håller ett Life Science seminarie med titeln: Central thermoregulatory circuits: a mechanism that defends life from environmental stressors" Värd: David Engblom
Kl 15:30
Plats: Linden, plan 09, ing. 65 Campus US
För mer information se http://www.liu.se/forskning/lifescience/life-science-seminars/1.587663/AnnonsLifeScience.KazuhiroNakamura.pdf, kontakta David Engblom, e-post david.engblom@liu.se, telefon 010-1038448.

2014-12-08

Excitable Writing...

Konferens - Tema Genus
2014-12-08 -- 2014-12-10 Trans_forming academia_art_activism through intersectional trans_versal, trans_feminist politics of performativity. The conference will gather academic scholars, PhD students in particular, artists and activists. Excitable writing encompasses the problems connected to academic knowledge production and writing. In academia, writing is often seen as an instrumental add-on, instead of understood as an integrated part of research and learning processes - a part which can sustain processes of disruption and resistance to inherent discrimination structures, powerful conventions and rituals, but which can also prolong exclusions and protect elitist practices
Plats: annonseras
För mer information se http://www.intergender.net/?q=node/157, kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se.

2014-12-09

CEDER-seminarium - Jan Svennevik et al

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mer information kommer senare
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Ej klart
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2014-12-10

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
"Mellanstadieelevers berättelser om nationella prov och betyg" - Håkan Löfgren, Linköpings universitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Hus I:2, rum 265 (I:207)
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

Slutseminarium: Christophe Foultier

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 10:15 - 12:00

2014-12-11

Textseminarium - Karsten Åström, professor i välfärdsrätt, Linköpings univeristet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium - Karsten Åström, professor i välfärdsrätt, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Meddelas senare
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Samtal vid Strömmen

Föreläsning - Linköpings universitet
Öppen föreläsning på Visualiseringscenter C. Presentation av ett Nobelpris.
Kl 18:00
Plats: Restaurang & Café C. Visualiseringscenter C. Norrköping.
För mer information kontakta Visualiseringscenter C., e-post info@visualiseringscenter.se, telefon 011-15 63 00.

2014-12-16

CEDER-seminarium - Lisa Strandroos

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
60%-seminarium
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Ej klart
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2014-12-17

NorrUt - i samarbete med Remeso

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Fil dr Zahra Bayati, Göteborgs universitet. En spegel framför lärarutbildningen.
Kl 10:15
Plats: Sal meddelas senare
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Docentföreläsningar på Tema

Föreläsning - Tema Teknik och social förändring
Tema inbjuder till Docentföreläsningar, återkommer inom kort med personer och titlar för föreläsningarna.
Kl 13:00
Plats: TemCas, hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2014-12-18

NISAL - seminarium Magnus Nilsson, Instititutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
NISAL - Magnus Nilsson håller i seminarium. Titel meddelas senare. Ordförande för seminariet; Annika Taghizadeh Larsson
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

2014-12-19

Disputation - Johan Rosell

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Johan Rosell försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Long term effects of adjuvant tamoxifen treatment". Opponent: Professor Lars Holmberg, King's College London/Uppsala universitet
Kl 09:00
Plats: Eken, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information kontakta John Carstensen, e-post john.carstensen@liu.se, telefon 013-282301.

2015-01-28

Högre seminarium: Iris van der Tuin

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Iris van der Tuin, Utrecht University föreläser på tema T's högre seminarium, återkommer med titel
Kl 13:15
Plats: Lethe, Hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/hogre-seminariet?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2015-02-17

Strimman 2014-2015: Genus gör skillnad

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsningsserien Strimman arrangeras av Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, i samverkan med Folkuniversitetet. Värd för årets föreläsningar är Tema Genus vilka bedriver forskning med utgångspunkt i ett disciplinöverskridande teori- och metodperspektiv. Årets strimmaföreläsningar bjuder på spännande, intressanta och tankeväckande föreläsningar med genusperspektiv som utgångspunkt om bland annat minoriteter, kulturer och ”monster”. Kultur, ekonomi och teknologi påverkar oss på olika sätt. Men vilken roll spelar genus för hur vi påverkas av och tolkar de intryck som vi dagligen möter? Föreläsningar den 17 februari: Mänsklighet på spel: Alzheimers sjukdom mellan labb och populärkultur Föreläsare: Cecilia Åsberg, biträdande professor, Tema Genus Kulturperspektiv på patientskap Föreläsare: Nina Lykke, professor, Tema Genus
 Läs mer på: http://www.filfak.liu.se/strimman/17-februari?l=sv
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Campus Valla, HumSam biblioteket, D-huset
För mer information se http://www.filfak.liu.se/strimman/17-februari?l=sv, kontakta Roland Albinsson, e-post roland.albinsson@liu.se, telefon 013-281057.

2015-02-25

Tematiskt Forum

Seminarium - Institutionen för tema
Titeln på seminariet är "Akademisk frihet — Vad styr universitetens forskningsinriktning? (in Swedish) Forumet är till för att doktorander under trevliga seminarier och informella former ska ha chans att diskutera och lära sig mer om frågor som är viktiga för doktorander men som kanske inte kommer upp på ett naturligt sätt på andra ställen under forskarutbildningen. Seminariet innehåller en kort föreläsning som följs av diskussioner med våra gäster samt lite mat och dryck.
Kl 16:15 - 18:00
Plats: Brage
För mer information se http://www.tema.liu.se/tematisktforum, kontakta Kajsa Ellegård, e-post tematisktforum@tema.liu.se.

2015-04-22

Tematiskt Forum

Seminarium - Institutionen för tema
Titeln på seminariet är "Coping with and preventing stress in academia" (på engelska) Forumet är till för att doktorander under trevliga seminarier och informella former ska ha chans att diskutera och lära sig mer om frågor som är viktiga för doktorander men som kanske inte kommer upp på ett naturligt sätt på andra ställen under forskarutbildningen. Seminariet innehåller en kort föreläsning som följs av diskussioner med våra gäster samt lite mat och dryck.
Kl 16:15 - 18:00
Plats: Brage
För mer information se http://www.tema.liu.se/tematisktforum, kontakta Kajsa ellegård, e-post tematisktforum@tema.liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19