Göm menyn

Händelser närmaste året

2015-05-15

Konstutställning på Universitetsklubben

Kultur & nöje - Linköpings universitet
2015-05-15 -- 2015-06-02 Universitetets konstförening (KUL) har som målsättning att stödja och främja konstintresset bland anställda vid universitetet. Verken som ingår i vårens konstinköp hänger på universitetsklubben. Vernissage och utlottning bland medlemmarna äger rum 26 maj 17.30.
Plats: Universitetsklubben
För mer information se http://http://www.liu.se/insidan/fritid/kul/lotteriet?l=sv, kontakta Eva Lena Rodriguez, e-post eva.lena.rodriguez@liu.se, telefon 013-282314.

2015-05-30

Östgöta Kammarkör på festivalen Norrköpingsljud

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör medverkar med körmusik från vår tid inom festivalen Norrköpingsljud. Musik av Sven-David Sandström,Emmy Lindström,David Swärd,Hans Lundgren, Molly Teleman och Sven Hagvil
Kl 16:00 - 17:30
Plats: Immanuelskyrkan Norrköping
För mer information se https://sv-se.facebook.com/norrkopingsljud, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 013-284018.

2015-06-01

Disputation - Hanna Henriksson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Hanna Henriksson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Development of body composition and its relationship with physical activity in healthy Swedish Children - A longitudinal study until 4,5 years of age including evaluations of methods to assess physical activity and dietary intake". Opponent: Professor John J Reilly, University of Strathclyde, Glasgow, Great Britain.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US ing 65 pl 9
För mer information kontakta Marie Löf, e-post marie.lof@ki.se, telefon 073-4426417.

Tunnfilmsfysik – Sit Kerdsongpanya

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Sit Kerdsongpanya, försvarar sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titel: Design of transition-metal nitride thin films for thermoelectrics. Opponent: Prof Daniel Gall, Rensselaear Polytechnic Institute, USA
Kl 10:15
Plats: Fysikhuset, Planck
För mer information kontakta Anette Frid, e-post anette.frid@liu.se, telefon 013 28 27 99.

Examensarbete - Erica Karlsson

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Erica Karlsson lägger fram sitt examensarbete med titeln "Analysis and concentration measurement of airborne particles in welding and composite grinding environments" Examinator: Anders Ljungman Opponent: Amalia Öst
Kl 11:00
Plats: Schrödinger E324, Campus Valla
För mer information se http://www.hu.liu.se/ike/grundutbildning/kurser-for-tekniska-hogskolan/examensarbete/ex-annonser/1.636569/EricaKarlsson.pdf, kontakta Anders Ljungman, e-post anders Ljungman, telefon 013-286649.

Disputation i datalogi - Martin Sjölund

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Martin Sjölund, PELAB/CUGS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Tools and Methods for Analysis, Debugging, and Performance Improvement of Equation-Based Models". Huvudhandledare: Professor Peter Fritzson. Opponent: Professor Walid Taha, Halmstad University
Kl 13:15
Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-116346, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

Docentföreläsning i Teoretisk fysik och kemi

Föreläsning - Institutionen för fysik, kemi och biologi
PhD Mathieu Linares, IFM, håller en docentföreläsning över ämnet "Modeling Organic Solar Cells".
Kl 13:15
Plats: BL32, Hus B
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

Neuro Club

Seminarium - CMIV
Ida Blystad Relaxometry for quantitative analysis of malignant brain tumors
Kl 15:30
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-06-02

Halvledarfysik

Disputation - Linköpings universitet
Xuan Thang Trinh försvarar sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titeln "Electron paramagnetic resonance studies of point defects in AlGaN and SiC. Opponent: Prof Mary Ellen Zvanut, The University of Alabama at Birmingham.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information se http://www.ifm.liu.se/materialphysics/semicond/, kontakta Eva Wibom, e-post eva.wibom@liu.se, telefon 013-28 24 27.

Doktorandseminarier Norrköping

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
1. Lisa Ring Jacobsson, 10:30-12:00 manuskriptseminarium,Experiences and own believes about residual discomfort: Qualitative and quantitative data from woman and men with coeliac disease after several years’ treatment. 2. Vedrana Bolic Baric, 13:15-14:30 manuskriptseminarium, "Occupational transition to further education and/or work"
Kl 10:30
Plats: K6A Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Disputation - Pontus Henriksson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Pontus Henriksson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Body composition of parents and their infants: Methodological, anthropometric, metabolic and genetic studies". Opponent: Professor Jonathan Wells, University College of London.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65 pl 9
För mer information kontakta Elisabet Forsum, e-post elisabet.forsum@liu.se, telefon 010-1034743.

CEDER-seminarium - Elin Nilsson

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

Docentföreläsning i Biologi med inriktning mot etologi

Föreläsning - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Fil dr Hanne Løvlie, IFM, håller en docentföreläsning över ämnet "Why do animals have personality?"
Kl 15:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

Gästföreläsare Giovanni Novembre, International School for Advanced Studies, Trieste, Italy

Föreläsning - CMIV
An fMRI investigation on empathy: physical and social pain, prosocial behavior and the role of the opioid system
Kl 16:00
Plats: Wrannesalen, CMIV
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2015-06-03

COST Action TD1105 EuNetAir - 4th Scientific Meeting hosted by Applied Sensor Science, IFM, Linköping University, 3-5 June 2015

Konferens - Linköpings universitet
2015-06-03 kl 09:00 -- 2015-06-05 kl 14:30 The 4th Scientific Meeting of the COST Action TD1105 EuNetAir is organized by Division of Applied Sensor Science, IFM, LiU, under chairing of Prof. Anita Lloyd Spetz, Action Vice–Chair. Topic: New Sensing Technologies for Outdoor Air–Pollution Monitoring This Meeting will involve the Action partnership (29 countries) with European Speakers from Action, External International Experts, Young Researchers, Scientists, Practitioners, and Stakeholders.
Sista anmälningsdag: 2015-05-15
Plats: Linköping University, IFM, Physics Building, Campus Valla, Linköping (Planck)
För mer information se http://www.eunetair.it, kontakta Anita Lloyd Spetz, e-post spetz@ifm.liu.se.

Halvledarfysik

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Andreas Gällström försvarar sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titeln "Optical Characterization of Deep Level Defects in SiC". Opponent: Prof Jörg Weber, Technische Universität Dresden, Germany.
Kl 09:15
Plats: sal Nobel BL32, B-huset
För mer information kontakta Eva Wibom, e-post Eva.Wibom@liu.se, telefon 013-28 24 27.

Anna Bredström: Racializing the "Neurochemical Self"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Bredström, REMESO, presenterar pågående arbete.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533

2015-06-04

TPI seminarium - Carina Danemark-Jägervall

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Textseminarium med Carina Danemark-Jagervall. Internt seminarium. Forum för alla Tema T-forskare att informellt diskutera pågående forskning. Serien hålls vanligtvis på tisdagar.
Kl 10:15
Plats: Forum, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
Andreas Lindblad presenterar sitt examensarbete "Routing of traffic in an IP-network using combined routing patterns". Opponent är Sofia Larsson Cahlin och examinator är Kaj Holmberg. Med reservation för att tid/datum eventuellt kan komma att ändras!
Kl 10:15
Plats: Determinanten, B-huset, ing 25, plan 3.
För mer information kontakta Kaj Holmberg, e-post kaj.holmberg@liu.se.

Seminarier i Matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
Alexandre Lyambaje, University of Rwanda. Titel: An Economic Evaluation of SPREAD on Rwanda’s Rural Population.
Kl 10:15 - 11:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-matematisk-statistik?l=sv, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

Disputation - Ulrika Källman

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Titel: "Evaluation of Repositioning in Pressure Ulcer Prevention". Fakultetsopponent: Professor Ingalill Rahm Hallberg, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing.65 plan 9, Campus US
För mer information kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

DISPUTATION - Linus Johansson Krafve

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Linus Johansson Krafve försvarar sin avhandling med titeln "Valuation in Welfare Markets. The Rule Books, Whiteboards and Swivel Chairs of Care Choice Reform". Opponent: professor Tiago Moeira,
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Nina Åkerlund Avdelningen för socialt arbete LiU 60% seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Barns berättelser om betydelsen av sociala nätverk och responser i samband med bevittnande av våld i nära relation.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Mona Livholts & Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011-363536.

2015-06-05

Disputation - Vivian Morad

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Vivian Morad försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Hormonal regulation of immune modulators in breast tissue" Opponent: Professor Malin Sund, Umeå universitet.
Kl 09:00
Plats: Linden, Campus US, ingång 65 pl 9
För mer information kontakta Charlotta Dabrosin, e-post charlotta.dabrosin@liu.se , telefon 013-286711 alt 013-286885.

Paulo V C Medeiros, Teoretisk kemi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Paulo V C Medeiros, Teoretisk kemi, försvarar sin doktorsavhandling med titeln: "Electronic properties of complex interfaces and nanostructures". Opponent: Dr. Arkady Krasheninnikov, Aalto University, Finland
Kl 09:00
Plats: Nobel, B-huset
För mer information kontakta Paulo V C Medeiros, e-post paume@ifm.liu.se.

Disputation - Marit Johansson

Disputation - Tema Q
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle Marit Johansson försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln ”Life in a World Heritage City. A case study of discussions and contested values in Angra do Heroísmo, the Azores”. Opponent: Docent Bodil Petersson, Linnéuniversitetet
Kl 10:00
Plats: K3 Önnesjösalen, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isak.liu.se/temaq?l=sv, kontakta Monica Bödker-Pedersen, e-post monica.bodker-pedersen@liu.se, telefon 011-36 30 90.

Disputation Magnus Elfwing - zoologi

Disputation - Linköpings universitet
Magnus Elfwing, zoologi, försvarar sin avhandling "The Physiology of Chicken Domestication: Involvement of the HPA-axis and the Autonomic Nervous System" fredagen den 5 juni klockan 10:00 i Planck, Fysikhuset. Huvudhandledare är Jordi Altimiras och opponent är professor Michael Axelsson, Göteborgs universitet.
Kl 10:00
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Anna Sundin, e-post annsu@ifm.liu.se, telefon 013-281301.

Mekanisk värmeteori och strömningslära

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Hossein Nadali Najafabadi, doktorand i Mekanisk värmeteori och strömningslära, presenterar sin doktorsavhandling med titeln "On Film Cooling of Turbine Guide Vanes from Experiments and CFD-Simulations to Correlation Development". Fakultetsopponent: Associate Professor Valery Chernoray, Chalmers Tekniska Högskola. Handledare: Professor Matts Karlsson
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Anna Wahlund, e-post anna.wahlund@liu.se, telefon 013-281157.

Disputation - Martin Sivertsson

Disputation - Linköpings universitet
Disputation Fordonssystem,ISY,Institutionen för systemteknik. Martin Sivertsson försvarar sin avhandling med titel: Optimal Control of Electrified Powertrains Opponent:Professor Giorgio Rizzoni, OSU. Betygsnämnd: Professor Per Tunestål Lunds universitet,Docent Paolo Falcone Chalmers,Docent Martin enqvist Linköpings universitet Handledare: Lektor Lars Eriksson,Linköpings universitet
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Visionen, B-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se, telefon 013-285715.

Research on Hemostasis at the Center for Haemophilia and Thrombosis at Aarhus University Hospital: Projects, Plans and Challenges

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Seminarium med professor Anne-Mette Hvas från Center for Haemophilia and Thrombosis vid Aarhus Universitetssjukhus.
Kl 10:15 - 11:15
Plats: Konferensrum Utsikten, MMM plan 12
För mer information se http://www.platelets.se, kontakta Sofia Ramström, e-post sofia.ramstrom@liu.se, telefon 0709-665045.

Gunilla Avby - Pedagogik

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Gunilla Avby försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Evidence in Practice. On Knowledge Use and Learning in Social Work." Opponent: Professor emeritus Lennart G Svensson, Göteborgs universitet
Kl 13:00
Plats: I:101, I-huset
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

Disputation, Industriell ekonomi

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Per Carlborg, doktorand i industriell marknadsföring, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "On Service Innovation and Realization in Manufacturing Firms". Fakultetsopponent: Docent Annika Ravald, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors. Betygsnämnd: Bitr professor Nicolette Lakemond, IEI/LiU, Bitr professor Ida Gremyr, Chalmers, samt Docent Martin Löfgren, Karlstads universitet. Handledare: Bitr professor Daniel Kindström.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Karin Fredriksson, e-post karin.fredriksson@liu.se, telefon 013-281551.

2015-06-08

Licentiatseminarium Mahder Gebremedhin

Seminarium - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Mahder Gebremedhin, PELAB/CUGS, IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "Automatic and Explicit Parallelization Approaches for Mathematical Simulation Models". Handledare: Professor Peter Fritzson. Opponent: Assistant Professor Francesco Casella, Politecnico di Milano, Italien
Kl 10:15
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-117346, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

Seminar in Computational Mathematics and Mechanics

Seminarium - Matematiska institutionen
Professor Daniel J. Bodony , University of Illinois, USA. Titel: Advances in SBP-SAT-based methods for the prediction and control of compressible turbulent flows.
Kl 10:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-berakningsmatematik?l=sv, kontakta Jan Nordström, e-post jan.nordstrom@liu.se.

SENSIndoor - 3rd Progress Meeting with Exploitation Strategy Seminar hosted by Linköping University

Konferens - Linköpings universitet
2015-06-08 kl 12:00 -- 2015-06-10 kl 14:00 The EU-project SENSIndoor (2014-2016), funded under the 7th Framework Programme, aims at the development of novel nanotechnology based intelligent sensor systems for selective monitoring of volatile organic compounds (VOCs) for demand controlled ventilation in indoor environments. The consortium includes 10 partners. The Meeting is co-organized by Division of Applied Sensor Science, IFM, LiU.
Plats: Linköping University, IFM, Physics Building, Campus Valla, Linköping (Jordan Fermi)
För mer information se http://sensindoor.eu, kontakta Donatella Puglisi, e-post donpu@ifm.liu.se.

2015-06-09

Licentiatseminarium - Fred Mayambala, Optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Fred Mayambala försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Mean-Variance Portfolio Optimization: Eigendecomposition-Based Methods". Opponent är docent Ann-Brith Strömberg, Matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, ingång 17, bv, Campus Valla
För mer information kontakta Fred Mayambala, e-post fred.mayambala@liu.se.

Avslutning

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

Disputation i datalogi - Kristian Stavåker

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Kristian Stavåker, PELAB/CUGS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Contributions to Simulation of Modelica Models on Data-Parallel Multi-Core Architectures". Huvudhandledare: Professor Peter Fritzson. Opponent: Professor Erwin Laure, KTH
Kl 13:15
Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-116338, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

2015-06-10

Industriell produktion

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jelena Kurilova-Palisaitiene, doktorand i Industriell produktion, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Toward Lean Remanufacturing: Challenges and Improvements in Material and Information Flows". Opponent: Professor Magnus Wiktorsson, Mälardalens Högskola. Handledare: Docent Erik Sundin, IEI/LiU
Kl 10:00
Plats: Sal A36, rum 315.193, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Karin Bogg, e-post karin.bogg@liu.se, telefon 013-286959.

Disputation - Peter Nyberg ISY

Disputation - Linköpings universitet
Disputation Fordonssystem,ISY,Institutionen för systemteknik. Peter Nyberg försvarar sin avhandling med titel:Evaluation, Generation, and Transformation of Driving Cycles Opponent:Professor Richard Stobart, Loughborough University. Handledare: Professor Lars Nielsen, Linköpings universitet Betygsnämnd:Professor Bo Egardt, Chalmers,Professor Bengt Jacobson,Chalmers, Docent Tomas Melin, Linköpings universitet
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Visionen, B-huset
För mer information kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se, telefon 013-285715.

Docentföreläsning i Materialvetenskap

Föreläsning - Institutionen för fysik, kemi och biologi
PhD Magnus Garbrecht, IFM, håller en docentföreläsning över ämnet "Transmission Electron Microscopy as Ultra-Precise Tool in Materials Science at the Atomic Scale"
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

2015-06-11

NISAL-seminarium

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium - livsloppsperspektiv.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Halvledarfysik

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Xun Li försvarar sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titeln "CVD solutions for new directions in SiC and GaN epitaxy". Opponent: Prof Sebastian Lourdudoss, KTH.
Kl 10:15
Plats: Schrödinger, E324, Fysikhuset
För mer information kontakta Eva Wibom, e-post Eva.Wibom@liu.se, telefon 013-28 24 27.

Sina Khoshfetrat Pakazad

Disputation - Linköpings universitet
Sina Khoshfetrat Pakazad, doktorand i Reglerteknik, Institutionen för systemteknik (ISY), försvarar sin avhandling med titel "Divide and Conquer: Distributed Optimization and Robustness Analysis". Opponent: Prof. Bo Bernhardsson, Lund University, Sweden. Handledare: Prof. Anders Hansson, Linköping University, Dr. Anders Helmersson, Prof. Torkel Glad, Linköping University.
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Visionen, B Huset
För mer information se http://www.control.isy.liu.se/, kontakta Manon Kok, e-post manon.kok@liu.se , telefon 013284043.

Elin Nilsson Avdelningen för socialt arbete LiU Textseminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Couples living with dementia: Relational aspects of holding in identity
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc/seminarier?l=sv, kontakta Mona Livholts & Jessica Sjögren, e-post mona.livholts@liu.se, jessica.sjogren@liu.se, telefon 011-363667, 011-363536.

Disputation - Joseph Nzabanita, Matematisk statistik

Disputation - Matematiska institutionen
Joseph Nzabanita försvarar sin avhandling med titeln "Bilinear and Trilinear Regression Models with Structured Covariance Matrices". Opponent är Dr Miguel Fonseca, Nova University of Lisbon, Portugal.
Kl 13:15
Plats: Nobel (BL 32), B-huset, ingång 23, Campus Valla
För mer information kontakta Joseph Nzabanita, e-post joseph.nzabanita@liu.se.

Biomolecular Engineering for Bioelectronics

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Torsdagssseminarium: Koji SODE, Department of Biotechnology and Life Science Graduate School of Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology
Kl 15:15
Plats: Schrödinger, E324, Fysikhuset, Linköping
För mer information kontakta Nathaniel D. Robinson, e-post nathaniel.d.robinson@liu.se, telefon 013-282212.

2015-06-12

Årsmöte Svenska matematikersamfundet

Övrigt - Matematiska institutionen
Plats: Linköpings universitet
För mer information se http://conferences.mai.liu.se/SMS2015/, kontakta Milagros Izquierdo eller Anders Björn, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

Disputation - Japhet Niyobuhungiro, Matematik och tillämpad matematik

Disputation - Matematiska institutionen
Japhet Niyobuhungiro försvarar sin avhandling med titeln "Exact Minimizers in Real Interpolation. Characterization and Applications". Opponent är professor Luboš Pick, Charles universitet, Tjeckien.
Kl 09:00
Plats: Nobel (BL 32), B-huset, ingång 23, Campus Valla
För mer information kontakta Japhet Niyobuhungiro, e-post japhet.niyobuhungiro@liu.se.

Tunnfilmsfysik - Konstantinos Bakoglidis

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Konstantionos Bakoglidis presenterar sin licentiatavhandling “Low Friction and Wear Resistant Carbon Nitride Thin Films for Rolling Components Grown by Magnetron Sputtering” Opponent är Dr Tomas Kubart, Uppsala Universitet
Kl 10:15
Plats: Schrödinger, E324 - Fysikhuset
För mer information kontakta Anette Frid, e-post anette.frid@liu.se, telefon 013 28 27 99.

Energisystem

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Ali Joudi, doktorand i energisystem, presenterar sin doktorsavhandling med titeln "Radiation Properties of Coil-Coated Steel in Building Envelope Surfaces and the Influence on Building Thermal Performance". Fakultetsopponent: Prof Runming Yao, Reading University. Betygsnämnd: prof Prof sture Holmberg, KTH; prof Christer Sjöström, KTH; Dr Eva-Lotta Kurkinen, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.
Kl 10:15
Plats: Sal A35, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281166.

Gunnar Bergström - Bioteknologi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Gunnar Bergström presenterar och försvarar sin avhandling "Microfluidic Biosensor Systems for Cardiotoxicity Assaying". Opponent är Professor Staffan Nilsson, Lunds universitet
Kl 14:00
Plats: Visionen, B-huset
För mer information kontakta Susanne Andersson, e-post susan@ifm.liu.se, telefon 013-286671.

2015-06-14

PDEs, Potential Theory and Function Spaces

Konferens - Matematiska institutionen
2015-06-14 -- 2015-06-18 The aim of the conference is to present the state-of-the-art in these three closely connected fields, which have a long tradition at Linköping University. Our goal is to bring together experts as well as young researchers interested in these topics, and to foster applications and collaboration between these subjects, as well as within them.
Plats: Linköpings universitet
För mer information se http://conferences.mai.liu.se/PPF-2015/, kontakta :, e-post PPF.conference@mai.liu.se.

CHSCOM2015 - Cognitive Hearing Science for Communication

Konferens - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
2015-06-14 kl 09:00 -- 2015-06-17 kl 13:00 CHSCOM2015 - Kognitiv hörselvetenskap för kommunikation. Konferensen kommer att fokusera på två huvudteman: “Cognitive hearing in adverse listening conditions” och “The cognitive hearing brain". Dessa teman kommer att behandlas utifrån livslopps-, interventions- och multimodala perspektiv.
Sista anmälningsdag: 2015-04-30
Plats: Konsert och kongress, Linköping
För mer information se http://www.chscom2015.se, kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo.linden@liu.se, telefon 013-282030.

2015-06-15

Industriell miljöteknik

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Santiago Mejía Dugand, doktorand i Miljömanagement och miljöteknik, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Environmental Technology and its Role in the Search for Urban Environmental Sustainability: The Dynamics of Adaptation". Fakultetsopponent: Professor Julio Dávila, University College London. Betygsnämnd: Professor Brita Hermelin, Linköpings universitet, Professor Ulrik Jörgensen, Aalborg universitet, samt adjunkt Ulf Ranhagen, Kungliga Tekniska Högskolan. Ordförande: Professor Stefan Anderberg
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Eriksson, e-post maria.eriksson@liu.se, telefon 013-281065.

2015-06-17

Presentation av examensarbete

Seminarium - Matematiska institutionen
David Larsson presenterar sin masteruppsats "Creating Fundamental Polygons for Fuchsian Groups". Handledare är Antonio F. Costa och examinator är Milagros Izquierdo.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2015-09-04

Disputation - Aasa Roin

Disputation - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Aasa Roin försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktorsexamen med titeln: "On the making of age. A constructionist study on ageing and later life in the Faroe Islands". Opponent: Chris Phillipson, Keele University, UK
Kl 09:00
Plats: K2
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-36 32 20.

2015-09-17

Ute är Inne. Plats - Lärande - Integration

Konferens - Institutionen för kultur och kommunikation
2015-09-17 kl 08:00 -- 2015-09-18 kl 15:30 Konferens om utomhusbaserat lärande med internationell utblick - från idéer till verklighet!
Sista anmälningsdag: 2015-09-04
Plats: Ryttargårdskyrkan, Djurgårdsgatan 97
För mer information se http://www.liu.se/ikk/ncu/pres-hoger/1.615470/ute-ar-inne-2015.pdf, kontakta Mats Wejdmark, Nynäshamns naturskola, e-post mats.wejdmark@naturskolan.pp.se, telefon 08-52073709.

2015-09-18

Konstruktionsmaterial

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Viktor Norman, doktorand i Konstruktionsmaterial, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Fatigue of Heavy-Vehicle Engine Materials - Experimental Analysis and Life Estimation". Opponent: Tekn Dr Torsten Sjögren, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås. Handledare: Professor Johan Moverare.
Kl 10:15
Plats: ACAS, Hus A, Campus Valla
För mer information se http://www.iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

2015-09-23

90%-seminarium - Jessica Berg

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jessica Berg, doktorand vid NISAL, håller 90%-seminarium.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Information kommer.
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

2015-09-25

Disputation - Maria Nygren

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Maria Nygren försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Stress in childhood and the risk of type 1 diabetes". Opponent: Professor Bruno Hägglöf, Umeå universitet, Institutionen för klinisk vetenskap
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, pl 9
För mer information kontakta Anneli Frostell, e-post anneli.frostell@liu.se, telefon 013-284452.

2015-09-30

Seminarier/Workshops

Seminarium - Linköpings universitet
I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Dessa ingår i en serie som återkommer 2 ggr/termin. Höstens första seminarium/workshop äger rum onsdagen den 30 September kl. 13.15-16.00 i Didacticums lokaler, hus Galaxen (G-huset), ingång 81, plan 2, Campus Valla och bester av två spår med rubrikerna: Aktivit lärande i stora grupper med hjälp av mentometer - Peter Dalenius, IDA/Didacticum Får man nysa utanför PBL-snurran/ovalen? Diskussion och reflektion om basgruppsarbetet - Ann-Charlotte Münger, IBL/Didactium
Sista anmälningsdag: 2015-09-28
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus Galaxen (G-huset), ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

2015-10-14

Med yrkeslärare i fokus

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Susanne Köpsén, docent i pedagogik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2015 och är öppen för alla.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: meddelas senare
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se.

2015-10-16

Disputation - Marie Bladh

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Maria Bladh försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Birth characteristics' impact on future reproduction and morbidity among Twins and singletons". Opponent: Docent Karin Pettersson, Karolinska Institutet, Stockholm.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, pl 9
För mer information kontakta Gunilla Sydsjö, e-post gunilla.sydsjo@liu.se, telefon 010-1033167.

2015-10-21

Åttonde nationella prioriteringskonferensen

Konferens - Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
2015-10-21 kl 08:30 -- 2015-10-22 kl 15:15 Hur når vi en rättvis fördelning av begränsade resurser med jämlik vård som mål? Den nationella prioriteringskonferensen är mötesplatsen för dig som söker kunskap om området prioriteringar inom vård och omsorg. Konferensen fokuserar på metoder och arbetssätt, praktiska erfarenheter och diskussioner kring teoretiska angreppssätt. Konferensen arrangeras av Prioriteringscentrum, Linköpings universitet och Region Östergötland.
Sista anmälningsdag: 2015-10-01
Plats: Flygeln, Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/prioriteringskonferens2015, kontakta Emma West, e-post emma.west@liu.se, telefon 073-4607511.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19