Göm menyn

Händelser närmaste året

2016-02-12

Disputation David Gilljam, Teoretisk Biologi

Disputation - Linköpings universitet
David Gilljam, teoretisk biologi, försvarar sin avhandling "Structure and Stability of Ecological Networks - The role of dynamic dimensionality and species variability in resource use" fredagen den 12 februari klockan 10:15 i Planck, Fysikhuset. Opponent är docent José Montoya, CNRS, Moulis, Frankrike. Välkomna!
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Anna Sundin, e-post anna.sundin@liu.se, telefon 013-281301.

Docentföreläsning i Materialvetenskap med inriktning mot plasma och ytbeläggningsfysik

Föreläsning - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Tekn dr Daniel Lundin, IFM, håller en docentföreläsning över ämnet "New ways of synthesizing thin films: the role of ions in plasma-based material processing"
Kl 10:15
Plats: Kepler 1 (E330), Fysikhuset
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

2016-02-13

FRAMTIDEN BÖRJAR IDAG - ett musikaliskt möte för en hållbar värld

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Östgöta Kammarkör och Christina Hörnell möter Staffan Lindberg, musiker och koldioxidbantare i en unik konsertproduktion kring miljö, klimat och hållbara värden. Konserten produceras i samarbete med The Seed Box: A Mistra Formas Environmental Humanities Collaboratory. Biljettpris: ordinarie 180 kr/ 100 kr studenter och pensionärer
Kl 16:00 - 17:30
Plats: Missionskyrkan Drottninggatan 22, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/music, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

FRAMTIDEN BÖRJAR IDAG - ett musikaliskt möte för en hållbar värld

Kultur & nöje - Student
Östgöta Kammarkör och Christina Hörnell möter Staffan Lindberg, musiker och koldioxidbantare i en unik konsertproduktion kring miljö, klimat och hållbara värden. Konserten produceras i samarbete med The Seed Box: A Mistra Formas Environmental Humanities Collaboratory. Biljettpris: ordinarie 180 kr/ 100 kr studenter och pensionärer
Kl 16:00 - 17:30
Plats: Missionskyrkan Drottninggatan 22, Linköping
För mer information se https://www.liu.se/music/?l=sv, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se.

Linköpings Studentspex - Lawrence i Mumiedalen

Kultur & nöje - Student
2016-02-13 kl 16:00 -- 2016-02-27 kl 16:00 Linköpings Studentspex helt färska uppsättning kommer ta er med på en vild resa genom Egyptens basarer och pyramider, djupa dalar och höga berg. Följ Lawrence av Arabien, Howard Carter, Gertrude Bell, Winston Churchill, den rike Lord Carnarvon samt syskonen Imothep och Selima när de söker efter den sista graven i konungarnas dal.
Plats: Forumteatern / Kårhuset Kollektivet
För mer information se http://biljetter.studentspex.se, kontakta Karl Södrén, e-post ekchef16@studentspex.se, telefon 0730-320771.

2016-02-15

IKE kollegium

Internt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Välkomna till årets första IKE-kollegium!
Sista anmälningsdag: 2016-02-12
Kl 12:00 - 13:00
Plats: Linden, Campus US, ingång 65, plan 9
För mer information se http://www.liu.se/medfak/ike/anmalan-luncher-osv/?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.m.danielsson@liu.se, telefon 013-28 68 06.

Radiologiseminarium

Seminarium - CMIV
Kl 15:30
Plats: CMIV, Wranne
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2016-02-16

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Welcome to bioinformatics drop-in every Tuesday afternoon at Campus US. This is an opportunity for researchers to discuss bioinformatics problems with experts from BILS and WABI. No need to register.
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Avsikten, ing 71, plan 10, Campus US
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

IKE Faculty Club

Internt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Jeanette Wahlberg - Hur får man en ung läkare att vilja forskar? Kom och ta en kopp och något enkelt att tugga på, gratis!
Kl 16:45
Plats: Pedagogiska torget, Akvarellen/Växthuset, plan 14
För mer information se http://www.liu.se/medfak/ike/internt/startsidan/genvagar/1.670946/IKE-Faculty-Club-16febr.pdf, kontakta Johnny Ludvigsson, e-post johnny.ludvigsson@liu.se.

2016-02-17

Sträva för hälsa, från student till docent - karriärvägar inom omvårdnad

Konferens - Institutionen för medicin och hälsa
Konferens i omvårdnad med fokus på utbildning och forskning. Den ska inspirera till vidareutbildning, utvecklingsarbete och forskning - i samverkan med regionen, primärvården, kommunerna, sjukhusen och universitetet. Ta gärna med en poster på ditt utvecklings/forskningsprojekt.
Sista anmälningsdag: 2016-02-01
Kl 09:30 - 16:00
Plats: Hasselqvistsalen, ingång 78, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/omvardnad/anmalan-konferens-i-omvardnad-2016, kontakta Sussanne Börjeson, e-post sussanne.borjeson@liu.se.

Disputation i informatik - Chandan Roy

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Chandan Roy, MDALAB/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "An Informed System Development Approach to Tropical Cyclone Track and Intensity Forecasting". Huvudhandledare: Docent Rita Kovordanyi. Opponent: Professor emeritus Frank C. Lin, University of Maryland, USA/Bangkok University, Thailand
Kl 13:15
Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-123198, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Søren Eilers, University of Copenhagen, Danmark, och Institut Mittag-Leffler, Stockholm. Titel: The complete classification of Cuntz-Krieger algebras.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2016-02-18

Lunchmusik på Linköpings universitet - musik i vardagen

Kultur & nöje - Linköpings universitet
En stunds kammarmusik med Mattias Broth, violin, Lars Liljegren, violin och Christina Hörnell, piano. Musik av F Schubert, A Vivald, D Schostakowitsch och G F Händel
Kl 12:30 - 13:00
Plats: Key 1, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/music, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

Öppet seminarium med John Keady, University of Manchester

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
"Dementia Friendly Communities: a neighbourhood context"
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se, telefon 011-36 31 42.

Boksläpp av "Att leva med demens"

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Presentation av ny bok om demens av forskare vid CEDER: "Att leva med demens". Boken presenteras av F.D. Annika Öhman, avd för arbetsterapi och NISAL. Därefter följer ett samtal med bokens författare. Efter seminariet serveras förfriskningar. Välkomna!
Kl 15:00 - 16:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder/seminarier?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

Ab initio exploration of 2D Materials beyond Graphene

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Torsdagsseminarium: Prof. Jijun Zhao, Key Laboratory of Materials Modification by Laser, Ion and Electron Beams, Ministry of Education, Dalian 116024, China
Kl 15:15
Plats: Schrödinger, E324, Fysikhuset, Linköping
För mer information kontakta Nathaniel D. Robinson, e-post nathaniel.d.robinson@liu.se, telefon 013-282212.

2016-02-19

Disputation - Sara Agnafors

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Sara Agnafors försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "A biopsychosocial and long term perspective on child behavioral problems - impact of risk and resilience". Opponent: Professor Anders Boberg, Göteborgs universitet.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing[ng 65, pl 9, Campus US
För mer information kontakta Carl-Göran Svedin, e-post carl.goran.svedin@liu.se, telefon 013-282224.

Thomas Fransson, Teoretisk kemi

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Thomas Fransson kommer försvara sin doktorsavhandling med titeln "X-ray spectroscopies through damped linear response theory". Opponent: Christoph Jacob, Technische Universität Braunschweig
Kl 10:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Thomas Fransson, e-post thomas.fransson@liu.se.

Hur kan Sverige närma sig NOLL i klimatpåverkan?

Föreläsning - Institutionen för datavetenskap
Anders Wijkman, ordförande för den av regeringen tillsatta miljömålsberedningen (http://www.sou.gov.se/m-201004-miljomalsberedningen/) kommer till Linköpings universitet den 19 februari för presentation och dialog med bl.a. forskare och studenter vid LIU. ”Avsikten är att redogöra för arbetet med en klimatstrategi till 2050 där målet är ”netto-noll” i klimatutsläpp mot mitten av seklet. Tänkbara åtgärder och styrmedel kommer att presenteras och debatteras” Anders Wijkman är författare och samhällsdebattör, med fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor, har tidigare bl.a. varit generalsekreterare för naturskyddsföreningen samt ledamot i europaparlamentet och är numera partipolitiskt obunden.
Kl 10:15
Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
För mer information kontakta Peter Fritzson, e-post peter.fritzson@liu.se.

2016-02-22

Varför köpte du traktorn?

Seminarium - Linköpings universitet
Ett seminarium om vad som styr lantbrukares köp av traktorer.
Sista anmälningsdag: 2016-02-19
Kl 09:00
Plats: Vreta Kluster
För mer information se http://www.iei.liu.se/nyhetsbilder/1.671673/Inbjudan_Traktorseminarium.jpg, kontakta Per Frankelius, e-post per.frenkelius€liu.se, telefon 0708212949.

Eva Tamás

Seminarium - CMIV
Den nyanslunta CMIV-forskaren Eva Tamás, IMH, kardiovaskulär medicin, presenterar sin forskning
Kl 15:30
Plats: CMIV, Wranne
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2016-02-23

Workshop med Diana Masny

Övrigt - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Work shop on Multiple Literacies Theory. Diana Masny, University of Ottawa
Sista anmälningsdag: 2016-02-11
Kl 10:15 - 15:00
För mer information se http://www.isv.liu.se/pedagogiskt-arbete/workshop-diana-masny-23-febr?l=sv , kontakta Eva Reimers, e-post eva.reimers@liu.se.

Bioinformatics drop-in

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Welcome to bioinformatics drop-in every Tuesday afternoon at Campus US. This is an opportunity for researchers to discuss bioinformatics problems with experts from BILS and WABI. No need to register.
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Avsikten, ing 71, plan 10, Campus US
För mer information kontakta Malin Larsson, e-post malin.larsson@liu.se.

Seminarium i Matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
David Bolin, Matematisk statistik, Chalmers tekniska högskola. Titel: Quantifying the uncertainty of contour maps.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-matematisk-statistik?l=sv, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

2016-02-24

Licentiatseminarium - Celestin Kurujyibwami, Matematik

Seminarium - Matematiska institutionen
Celestin Kurujyibwami försvarar sin licentiatavhandling "Group Classification of Multidimensional Linear Schrödinger Equations by the Algebraic Method". Opponent är professor Rita Tracinà, Department of Mathematics and Computer Science, University of Catania, Italien.
Kl 10:15
Plats: KY26, Key, Campus Valla
För mer information kontakta Celestin Kurujyibwami, e-post celestin.kurujyibwami@liu.se.

Ansökningsseminarium

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Sista anmälningsdag: 2016-02-21
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533
För mer information kontakta Branka Likic Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Réamonn Ó Buachalla, Polish Academy, Warszawa, Polen. Titel: A $C^*$-algebraic introduction to noncommutative geometry.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2016-02-25

Slutseminarium - Linnea Bodén

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Slutseminarium för Linnea Bodén. Opponent: Dorthe Stavnaes, Aarhus universitet.
Kl 13:15
Plats: B41, Bomull Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

LiU Cancer seminarium

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Professor Dimitar Efremov håller ett seminarium med titeln: The role of the B-cell receptor pathway in chronic lymphocytic leukemia: implications for biology and treatment
Kl 15:30
Plats: Eken, Campus US, ing 65 pl 9
För mer information kontakta Anders Rosén, e-post anders.rosen@liu.se, telefon 010-1032794.

2016-02-26

Disputation - Ann-Charlotte Bergh

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Ann-Charlotte Bergh försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Importance of microenvironment and antigen in the regulation of growth and survival of CLL cells". Opponent Associate professor Dimitar Efremov, Monterotondo Outstation, Rom, Italien
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, plan 9
För mer information kontakta Camilla Höglund, e-post camilla.hoglund@liu.se, telefon 013-284422.

Disputation - Marcus Kardell, Matematik

Disputation - Matematiska institutionen
Marcus Kardell försvarar sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titeln "New Phenomena in the World of Peaked Solitons". Opponent är docent Jonatan Lenells, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Kl 13:15
Plats: Visionen, B-huset, ingång 27, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-124307, kontakta Marcus Kardell, e-post marcus.kardell@liu.se.

Duong Quoc Tai - Elektroniska kretsar och system

Disputation - Linköpings universitet
Duong Quoc Tai försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Efficient Integrated Circuits for Wideband Wireless Transceivers". Opponent: Prof. Henrik Sjöland, Lunds universitet.
Kl 13:15
Plats: Campus Valla, B-huset, Transformen
För mer information kontakta Gunnel Hässler, e-post gunnel.hassler@liu.se.

2016-02-28

CMIV flaggskepp

Seminarium - CMIV
Presentation av CMIVs nya flaggskepp. Seeing organ function – Anders Ynnerman, Sleep Abnormality Network Description: Modeling and Analysis in Neuroimaging (SAND:MAN) – Maria Engström, Liver function evaluation – Peter Lundberg
Kl 15:30
Plats: CMIV, Wranne
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2016-02-29

Mobil akademiker

Föreläsning - Linköpings universitet
Få tid till annat - bli en mobil akademiker! Välkommen till en kostnadsfri workshop på biblioteket där du som anställd kan lära dig mer om appar, e-böcker, molntjänster med mera.
Sista anmälningsdag: 2016-02-28
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Vallabiblioteket, Campus Valla
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/mobil-akademiker?l=sv, kontakta Sassa Persson, e-post sassa.persson@liu.se, telefon 011-36 30 09 .

2016-03-01

Spikning - Jessica Berg

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jessica Berg spikar sin avhandling "Mobility and travel activities during the first years of retirement". Därefter blir det spikningsfika i NISALs korridor.
Kl 09:30 - 10:30
Plats: Biblioteket Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

IKE Faculty Club

Internt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Per-Eric Lindgren - Hur ska man kunna åstadkomma bra fördjupningsarbeten för studenterna? Kom och ta en kopp och något enkelt att tugga på, gratis!
Kl 16:45
Plats: Pedagogiska torget, Akvarellen/Växthuset, plan 14
För mer information kontakta Johnny Ludvigsson, e-post johnny.ludvigsson@liu.se.

Föreläsning - Det handlar om vår hälsa

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten, Universitetssjukhuset, Hälsofonden och Föreningen Seniorerna inbjuder åter till offentliga föreläsningar under våren 2016. Avgiften för deltagande - 50 kr -erläggs vid entrén och behållningen går till Stiftelsen Hälsofonden. Vårens andra föreläsning hålls av f d riksdagsledamot Linnéa Darell och f d ordf i Föreningen Seniorerna Inga-Maja Rydholm och har titeln "Frivilligt arbete - medmänsklighet eller egoism?".
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 64/65
För mer information kontakta Föreningen Seniorerna, tel 013-147767 eller Anita Larsson,tel 013-282215, e-post anita.larsson@liu.se.

2016-03-02

Gästseminarium, Dr. Tobias Davidsson, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, "Understödets rationalitet. En genealogisk studie av arbetslinjen under kapitalismen".

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Dr. Tobias Davidsson är socionom och arbetar som vikarierande lektor på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Där driver han dessutom ett forskarnätverk som ägnar sig åt studier av social exkludering och kontroll. Seminariet hålls på svenska.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533
För mer information kontakta Xolani Tshabalala, e-post xolani.tshabalala@liu.se, telefon 011-363673.

2016-03-03

Immunförsvarets betydelse under graviditeten

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Graviditet är en utmanande situation för mammans immunförsvar. Eftersom fostret till hälften utvecklas av gener från pappan kan det liknas vid ett transplantat som riskerar att stötas bort. Judit Svensson-Arvelund berättar om hur mammans immunförsvar anpassas för att förhindra avstötning av fostret och hur en misslyckad anpassning kan medverka till graviditetskomplikationer.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information se http://www.liu.se/medfak/forskning-i-framkant, kontakta Susanne B Karlsson, e-post susanne.b.karlsson@liu.se, telefon 013-281752.

2016-03-04

Tunnfilm

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Andreas Thore presenterar sin avhandling "Phase stability and physical properties of nanolaminated materials from first principles". Opponent är Tilmann Hickel, Max-Planck-Institut für Eisenforschung.
Kl 09:30
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Karina Malmström, e-post karina.malmstrom@liu.se.

Karolina Muhrman - Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Karolina Muhrman försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Inget klöver utan matematik. En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv". Opponent: Docent Viveca Lindberg, Stockholms universitet
Kl 13:00
Plats: I:101, hus Ingvar
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, e-post britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se, telefon 013-282409.

Analysseminarium och Matematiska Kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Luciano Mari, Universidade Federal do Ceará, Brasilien. Titel: The Ahlfors-Khas'minskii duality for fully nonlinear PDEs, and geometric applications.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/analysseminarier?l=sv, kontakta Bengt Ove Turesson, e-post bengt-ove.turesson@liu.se.

2016-03-07

Wikfika

Övrigt - Linköpings universitet
Är du forskare eller doktorand? Kom på wikifika och lär dig mer om Wikipedia i ett forskningssammanhang och om hur du kan bidra med din kunskap.
Kl 15:00 - 15:00
Plats: IKT-studion (k6), Key-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.bibl.liu.se/aktuellt-pa-biblioteket/1.657334?l=sv, kontakta Sassa Persson, e-post sassa.persson@liu.se, telefon 011-36 30 09.

CMIV Neuro Club

Seminarium - CMIV
Kl 15:30
Plats: CMIV, Wranne
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2016-03-08

Internationella kvinnodagen 8 mars 2016. I samma division?

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Villkor för kvinnors idrottande. Vem är idrotten till för? Vad innebär det för idrotten och dess utövare att en idrott förstås som en mansidrott respektive kvinnoidrott? Vad innebär det för utövare, sportexperter och sportkonsumenter? Vad innebär det för barn som börjar idrotta? Är olika idrotter olika könade, eller könade på olika sätt? Vilken roll spelar kulturell och geografisk tradition för tillgängligheten av en sport? Och vad betyder det för arbetet för en mer jämlik idrott, en idrott för alla? Det är några av de frågor som kommer att belysas och diskuteras ur ett internationellt perspektiv. Bland de medverkande: Maria Rooth, svensk hockeyspelare som bland annat deltog i det svenska olympiska ishockeylandslaget 1998–2006 Matthis Kempe-Bergman, Dr i idrottsvetenskap Arrangörer: Forum för genusvetenskap och jämställdhet och Strategigruppen för Lika Villkor vid Linköpings Universitet, Länsstyrelsen Östergötland, Stadsbiblioteket, Linköping och Östergötlands Idrottsförbund.
Kl 13:00 - 17:30
Plats: Bokhallen, Linköpings stadsbibliotek
För mer information se http://www.liu.se/genusforum?l=sv, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

2016-03-09

Gästseminarium, Ilker Ataç, PhD, University of Osnabrück: "Asylum seekers’ protests in Vienna. The making of citizenship through location of the protest movement"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Seminariet halls på engelska.
Kl 10:15 - 10:15
Plats: B533
För mer information kontakta Branka Likic-Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

2016-03-10

Social tillit – är unga villiga att skriva under samhällskontraktet?

Seminarium - Linköpings universitet
Social tillit – att lita på sina medmänniskor - kan ses som det samhällskitt som möjliggör stabilitet och demokrati. En hög grad av social tillit gör att medborgare kan välja att sträva efter gemensamma mål, också då det innebär att de sätter ett långsiktigt allmänintresse framför ett mer kortsiktigt egenintresse. De litar nämligen på att andra gör likadant. Det finns forskning som ser tecken på att den sociala tilliten sjunker i Sverige. För politiker och tjänstemän i svenska kommuner blir det i så fall viktigt att reflektera över hur man kan bidra till en högre grad av social tillit, inte minst hos de yngre kommuninvånarna. Lars Trägårdh kommer att prata om ungdomar som resurs kontra problem för den sociala sammanhållningen, i ett såväl historiskt som samtida perspektiv. Vad säger forskningen om ungdomarna och det medborgerliga engagemanget i civilsamhället? Vilka är trenderna vad gäller ungdomen och den sociala tilliten? Hur kan vi förstå ungdomens roll i relation till det svenska samhällskontraktet i stort? Föreläsare: Lars Trägårdh, författare och professor i historia, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Högskola och kommundirektör Åsa Byman Falck hälsar välkommen. Tid: 10 mars 2016, 13.30 – senast 16 inkl kaffe.
Kl 13:30 - 16:00
Plats: S:t Olofssalen i Rådhuset, Drottninggatan 7-9 Norrköping.
För mer information se https://www.isak.liu.se/cks/utb/seminarier?l=sv, kontakta Sabrina Thelander, e-post sabrina.thelander@liu.se, telefon 011-363432.

2016-03-11

Tre kvart på bibblan: Mobilteknik för att utveckla lärande: MOOC om mänskliga rättigheter, OER

Föreläsning - Linköpings universitet
Per-Olof Hansson (universitetslektor på IEI) om ett forskningsprojekt i Kenya där smartphones användes för att utveckla lärandet. I förlängningen skapades en MOOC (Massive Open Online Course) för att främja mänskliga rättigheter. Föreläsningen tar upp utformning och utmaningar med icke-formell utbildning via mobilteknologi. Magdalena Öström (bibliotekarie på universitetsbiblioteket) om OER (Online Educational Resources). Vilka resurser finns och sker det någon utveckling på området?
Kl 11:15 - 12:00
Plats: Kilen på Vallabiblioteket, Hus D på Campus Valla
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/tre-kvart-pa-bibblan?l=sv, kontakta Maria Svenningsson, e-post maria.svenningson@liu.se, telefon 013-28 40 48.

Disputation - Jessica Berg

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jessica Berg försvarar sin avhandling "Mobility and travel activities during the first years of retirement". Opponent: Kerstin Westin, Umeå universitet.
Kl 13:00
Plats: K1
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

Disputation - Jessica Berg

Disputation - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jessica Berg försvarar sin avhandling "Mobility and travel activities during the first years of retirement". Opponent: Kerstin Westin, Umeå universitet.
Kl 13:00
Plats: K1
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

Lic - Anette Pripp (Lic-FontD)

Disputation - FontD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Välja teknik? Ungdomars röster om valet till gymnasiets teknikprogram. Opponent: Susanne Engström, KTH. Handledare: Jakob Cromdal. Den som är intresserad av texten innan kan maila till anna.ericson@liu.se.
Kl 13:00
Plats: sal meddelas senare
För mer information kontakta anna ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2016-03-14

Mobil akademiker

Föreläsning - Linköpings universitet
Få tid till annat - bli en mobil akademiker! Välkommen till en kostnadsfri workshop på biblioteket där du som anställd kan lära dig mer om appar, e-böcker, molntjänster med mera.
Sista anmälningsdag: 2016-03-13
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Vallabiblioteket, Camus Valla
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/mobil-akademiker?l=sv, kontakta Sassa Persson, e-post sassa.persson@liu.se, telefon 011-36 30 09 .

Doktorandseminarium

Seminarium - CMIV
Charalampos Georgiopoulos, Jakob De Geer, Oliver Cros. Chair Daniel Jönsson
Kl 15:30
Plats: CMIV, Wranne
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2016-03-15

LiU:s pedagogikdagar 15-16 mars

Konferens - Linköpings universitet
2016-03-15 kl 10:00 -- 2016-03-16 kl 14:00
Sista anmälningsdag: 2016-03-01
Plats: 15 mars Campus Norrköping /16 mars Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/didacticum/liu-s-pedagogikdagar-2016?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

CEDER-seminarium - Jan Boman

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Presentation av Projekt Minnesbryggan
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder/seminarier?l=sv, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

IKE Faculty Club

Internt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Mattias Ekstedt - På vilket sätt är curriculum för interprofessionella moment (HEL och ingegration) bättre än tidigare? Kom och ta en kopp och något enkelt att tugga på, gratis!
Kl 16:45
Plats: Pedagogiska torget, Akvarellen/Växthuset, plan 14
För mer information kontakta Johnny Ludvigsson, e-post johnny.ludvigsson@liu.se.

2016-03-16

Seminar, Eleonor Antelius, FD: "Etnokulturell mångfald och demenssjukdom"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Eleonor Antelius är junior lektor vid NISAL och forskar för närvarande på heltid på CEDER, ISV. Eleonor presenterar sitt forskningsprojekt som studerar förståelsen av demens som en socialt och kulturellt skapad sjukdom.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533
För mer information kontakta Branka Likic-Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

2016-03-17

NISAL-seminarium - Andreas Motel-Klingebiel

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium
Kl 09:15 - 12:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

Lunchmusik på Linköpings universitet - musik i vardagen

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Blues & ballader Heather Forsyth, sång, Hans Sjögren, gitarr, keyboard och sång Lars Westerberg, bas
Kl 12:30 - 13:00
Plats: Key 1, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/music, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

Genusfotografen

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Tomas Gunnarsson, även känd som Genusfotografen, bloggar och föreläser om genustänk i bilder och normkritisk bildanalys. I sin föreläsning kommer hen att prata om hur idéer om kön skapas i bilder, och hur könsstereotyper i media, reklam och konst begränsar och blockerar vår fantasi om vilka vi kan vara. Arrangörer: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Strategigruppen för Lika Villkor samt Konstvetenskap och visuell kommunikation
Kl 17:30 - 19:00
Plats: Key 1, Key-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/genusforum?l=sv, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

2016-03-18

HURS 2016

Konferens - Linköpings universitet
DOMFIL, the PhD organisation at the faculty of Medicine and Health Sciences, is once again organising HURS on Friday 18th March. The day consists of inspiring quest lectures from leading researchers, presentations by PhD-students and a life-science company exhibition. The event it open to all students and staff at LiU.
Kl 08:00 - 18:00
Plats: Hus 511, Campus US, ing 78
För mer information se http://domfil.se/?page_id=915, kontakta Liam Ward, e-post hurs@domfil.consensus.liu.se.

Disputation Åsa Johansson Stark

Disputation - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Åsa Johansson Stark försvarar sin doktorsavhandling "Empowering knowledge and quality of recovery after hip or knee replacement" Opponent:Professor Helvi Kyngäs, universitet i Oulu, Finland Välkommen!
Kl 13:00
Plats: Kåkenhus sal K1, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-03-21

Radiologiseminarium

Seminarium - CMIV
Kl 15:30
Plats: CMIV, Wranne
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2016-03-22

Higher Seminar Mini-Symposium "Gender, Race, and Politics in a Transnational Feminist Perspective"

Seminarium - Tema Genus
13.00-13.15 Introduction 13.15-13.40 Victoria Kawesa, (Linköping University) "Black femininities" 13.40- 14.05 Shannon Winnubst (Ohio State University) “After Sex, Before Race” 14.05-14.20 Coffee break (fika) 14.20-14.45 Jennifer Suchland (Ohio State University) “Lost in Transition: Postsocialist Trafficking and the Erasure of Systemic Violence” 14.45- 15.10 Madina Tlostanova (Linköping University) "The Postcolonial-Postsocialist Juncture: Resistance and existence in Verbal and Visual Arts" 15.10- 16.00 General discussion
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Tem21, Temahuset, Campus Valla
För mer information se https://www.facebook.com/TemaGenusSeminars/?fref=ts, kontakta Marianna Szczygielska, e-post mariannaszczygielska@gmail.com.

CEDER-seminarium - Linda Örulv & Lisa Strandroos

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder/seminarier?l=sv, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2016-03-23

Disputation - Åsa Jufvas

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Åsa Jufvas försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln “Human adipocytes, proteomic approaches”. Opponent: Professor Hans Jörnvall, Karolinska Institutet.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing 65
För mer information kontakta Anna Weinhofer, e-post anna.weinhofer@liu.se, telefon 010-1030939.

PeDi Högre seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Moral and emotional correlatas of different behaviors during school bullying episodes Tiziana Pozzoli, University of Padova
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Valla, IBL, I:207
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

2016-03-31

NISAL-seminarium - Susanne Kelfve

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 09:15 - 12:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

2016-04-04

CMIV Neuro Club

Seminarium - CMIV
Kl 15:30
Plats: CMIV, Wranne
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2016-04-05

Föreläsning - Det handlar om vår hälsa

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten, Universitetssjukhuset, Hälsofonden och Föreningen Seniorerna inbjuder åter till offentliga föreläsningar under våren 2016. Avgiften för deltagande - 50 kr -erläggs vid entrén och behållningen går till Stiftelsen Hälsofonden. Vårens sista föreläsning hålls av Göran Collste, professor i praktisk filosofi, och har titeln "Varför ska jag bry mig om någon annan? Om empati, moral och det goda livet"
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 64/65
För mer information kontakta Föreningen Seniorerna, tel 013-147767 eller Anita Larsson, tel 013-282215, e-post anita.larsson@liu.se.

2016-04-07

NISAL-seminarium - Eleonor Antelius

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 09:15 - 12:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

Higher Seminar with Trista Lin

Seminarium - Tema Genus
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Faros, Temahuset, Linköpings universitet
För mer information se https://www.facebook.com/TemaGenusSeminars/?fref=ts, kontakta Marianna Szczygielska, e-post mariannaszczygielska@gmail.com.

Wikfika

Övrigt - Linköpings universitet
Är du forskare eller doktorand? Kom på wikifika och lär dig mer om Wikipedia i ett forskningssammanhang och om hur du kan bidra med din kunskap.
Kl 15:00 - 16:00
Plats: IKT-studion (k6), Key-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.bibl.liu.se/aktuellt-pa-biblioteket/1.657334?l=sv, kontakta Sassa Persson, e-post sassa.persson@liu.se, telefon 011-36 30 09.

2016-04-08

Disputation - Marietta Radomska

Disputation - Tema Genus
Marietta Radomska försvarar sin avhandling i tema Genus: "Uncontainable Life: A Biophilosophy of Bioart". opponent är Claire Colebrook, Pennylvania State University
Kl 10:00 - 13:00
Plats: Bekräftas; Campus Valla
För mer information kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se.

Disputation - Jonathan Rakar

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Jonathan Rakar försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Fibroblast differentiation and models of human skin". Opponent: Professor Anders Lindahl, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Kl 13:00
Plats: Hasselqvist, ingång 76 pl 9
För mer information kontakta Gunnar Kratz, e-post gunnar.kratz@liu.se, telefon 010-1035778.

2016-04-11

Doktorandseminarium

Seminarium - CMIV
Eva Olsson, Jesper Molin, Karin Lundengård. Chair Johan Kihlberg
Kl 15:30
Plats: CMIV, Wranne
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2016-04-12

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Ceder-seminarium - Eleonor Antelius

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelmanus
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder/seminarier?l=sv, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

IKE Faculty Club

Internt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Marita Karlsson - Vilken litteratur krävs för att litteraturstrimman ska bli värdefull? Kom och ta en kopp och något enkelt att tugga på, gratis!
Kl 16:45
Plats: Pedagogiska torget, Akvarellen/Växthuset, plan 14
För mer information kontakta Johnny Ludvigsson, e-post johnny.ludvigsson@liu.se.

2016-04-13

Gästseminarium, Frida Boräng, PhD, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, "National Institutions, International Migration: Labour Markets, Welfare States and Immigration Policy"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Frida Boräng är biträdande lektor för forskning vid Statsvetenskapliga institutionen samt forskare vid the Quality of Government Institute (QoG). Hon är också knuten till Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU).Hon kommer att presenterar sin förskning om hur invandringspolitiken påverkas av arbetsmarknads- och välfärdsinstitutioner. Seminariet hålls på Engelska
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533
För mer information kontakta Xolani Tshabalala, e-post xolani.tshabalala@liu.se, telefon 011-363673.

2016-04-14

NISAL-seminarium - Lisa Strandroos

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 09:15 - 12:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum nu en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin. Nästa seminairium/workshop äger rum: 14 april 2016, Didacitums lokaler, hus G (Galaxen), ingång 81, plan 2, Campus Valla kl. 09:15-12:00 Hållbarutveckling är väl bra men passar det i mina kurser? kl. 13:00-16:00 Heterogenitet i basgruppen – en möjlighet till bättre lärande? Workshop om PBL
Sista anmälningsdag: 2016-04-10
Kl 09:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus Galaxen (G-huset), ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 - 28 66 55.

Lunchmusik på Linköpings universitet - musik i vardagen

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Trumpet och orgel Olle Vidner spelar trumpet och Håkan Ulfgard trakterar orgeln.
Kl 12:30 - 13:00
Plats: Key 1, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/music, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

Att bli vuxen

Seminarium - Linköpings universitet
Förväntningarna på vuxenlivet ser olika ut för ungdomar och detta seminarium handlar om deras vuxenblivande igår, idag och i framtiden. Hur är det att vara ung idag? Hur blir man vuxen? Och vad kan kommunerna bidra med för att unga ska inkluderas i samhället och inte exkluderas? Kerstin Johansson uppmärksammar särskilt övergången från studier till arbetsliv samt unga som är i behov av samhällets stöd, till exempel via arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller försörjningsstöd. Föreläsare: Kerstin Johansson, docent i socialt arbete, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet och kommunchef Robert Bredberg hälsar välkommen. Tid: 14 april 2016, 13.30 – senast 16 inkl kaffe.
Kl 13:30 - 16:00
Plats: Fullmäktigesalen i kommunhuset, Adelswärdsgatan 7 Åtvidaberg.
För mer information se http://www.isak.liu.se/cks/utb/seminarier?l=sv, kontakta Sabrina Thelander, e-post sabrina.thelander@liu.se, telefon 011-363432.

Kan epigenetik förklara varför vanliga sjukdomar ökar?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Diseases such as allergy, asthma and arthritis are becoming more common. Genetics alone cannot explain this increase, but maybe the new field of ’epigenetics’ can? Colm Nestor will discuss what we know about human epigenetics, how epigenetics may be involved in disease, and how we can use epigenetics in the diagnosis and treatment of these diseases. Föreläsningen är på engelska.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information se http://www.liu.se/medfak/forskning-i-framkant, kontakta Susanne B Karlsson, e-post susanne.b.karlsson@liu.se, telefon 013-281752.

2016-04-15

”Lära för framtiden. Transfer i teknisk yrkesutbildning"

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Välkommen till forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning. Nina Kilbrink, lektor, Karlstad universitet medverkar under rubriken ”Lära för framtiden. Transfer i teknisk yrkesutbildning"
Sista anmälningsdag: 2016-04-15
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Lokal: Campus Valla, Hus Terra, Olaus Magnus väg 37 A, entréplan, konferensrummet
För mer information kontakta Susanne Köpsén, e-post susanne.kopsen@liu.se, telefon 013-282054.

2016-04-16

GCP 3-dagars kurs

Övrigt - Forum Östergötland
2016-04-16 kl 08:00 -- 2016-04-18 kl 16:00 Good Clinical Practice - ett regelverk som man enligt lag måste följa vid genomförandet av kliniska läkemedelsprövningar men som också kan höja kvaliteten i andra typer av kliniska studier.
Sista anmälningsdag: 2016-03-02
Plats: Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping
För mer information se https://www.liu.se/medfak/forumostergotland/kurser-utbildning/ovriga-kurser/gcp-3-dagars?l=sv, kontakta Karin Skoglund, e-post karin.e.skoglund@regionostergotland.se.

Utbildningsdag om prioriteringar i vård och omsorg

Seminarium - Linköpings universitet
Prioriteringscentrum vid LiU erbjuder ett utbildningstillfälle under en heldag där vi går igenom riksdagens etiska principer för prioriteringar och hur de kan tillämpas med hjälp av den nationella modellen för öppna prioriteringar. Ett tillfälle för dig som vill få grepp om prioriteringsprinciperna.
Kl 10:00 - 17:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information se http://www.imh.liu.se/halso-och-sjukvardsanalys/prioriteringscentrum/kursutbud/utbildningsdag-om-prioriteringar?l=sv, kontakta Emma West, e-post emma.west@liu.se, telefon 073-460 75 11.

2016-04-18

Radiologiseminarium

Seminarium - CMIV
Kl 15:30
Plats: CmIV, Wranne
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2016-04-19

PeDi Högre seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Classroom management from an interpersonal perspective Theo Wubbels, Utrecht University
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Valla, IBL, I:207
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

Ceder-seminarium - Linn Sandberg, SU

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelmanus
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder/seminarier?l=sv, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2016-04-20

Gästseminarium, Professor Giuseppe Sciortino: "Solidarity, Justice and Incorporation"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Seminariet hålls på engelska.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B 533
För mer information kontakta Branka Likic Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

Feral Affect: Higher Seminar with Hyaesin Yoon

Seminarium - Tema Genus
"Feral Affect" with Hyaesin Yoon (Central European University)
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Delfi, temahuset, LiU
För mer information se https://www.facebook.com/TemaGenusSeminars/?fref=ts, kontakta Marianna Szczygielska, e-post mariannaszczygielska@gmail.com.

2016-04-21

NISAL-seminarium - Arianna Poli

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 09:15 - 12:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

2016-04-22

DISPUTATION - Mina Kheirkhah

Disputation - Tema Barn
Doktorand Mina Kheirkhah lägger fram sin avhandling med titeln "" Opponent: Handledare: Asta Cekaite
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2016-04-25

Lennart Persson

Seminarium - CMIV
Den nyanslutna CMIV-forskaren Lennart Persson, IMH, Kardiovaskulär medicin, Lungmedicin presenterar sin forskning.
Kl 15:30
Plats: CMIV, Wranne
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2016-04-26

Ceder-seminarium Jonas Nordh

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kappa
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder/seminarier?l=sv, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

Disputation - Olof Sandberg

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Olof Sandberg försvarar sin avhandling med titeln "Metaphyseal fracture healing". Opponent: Docent Aaron Schindeler, University of Sydney, Sydney Medical School, Australien
Kl 14:00
Plats: Nils Holger salen, ing 71 pl 8
För mer information kontakta Per Aspenberg, e-post per.aspenberg@liu.se, telefon 010-1034166.

IKE Faculty Club

Internt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Anita Öst - Vilka faktorer har varit viktigast för min forskarkarriär? Kom och ta en kopp och något enkelt att tugga på, gratis!
Kl 16:45
Plats: Pedagogiska torget, Akvarellen/Växthuset, plan 14
För mer information kontakta Johnny Ludvigsson, e-post johnny.ludvigsson@liu.se.

2016-04-28

NISAL-seminarium - Anna Ekström och Ali Reza Majlesi

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 09:15 - 12:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

Så går det för ensamkommande flyktingbarn

Seminarium - Linköpings universitet
Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har ökat markant under de senaste åren. Det ställer stora krav på många kommuner och kan samtidigt innebära en föryngring och ett välkommet tillskott av unga kommuninvånare. Eskil Wadensjö har undersökt hur det går för ensamkommande flyktingbarn som folkbokfördes i Sverige under åren 2003–2012. Han visar bland annat hur de har etablerat sig i utbildningsystemet och på arbetsmarknaden och under seminariet diskuterar vi hur kommunerna kan dra nytta av de resultat som Eskil Wadensjö presenterar. Föreläsare: Eskil Wadensjö, professor emeritus i arbetsmarknadspolitik, Institutet för social forskning, Stockholms universitet och kommunchef Peter Ingesson hälsar välkommen. Tid: 28 april 2016, 13.30 – senast 16 inkl kaffe. Plats:
Kl 13:30 - 16:00
Plats: KS-salen i kommunhuset, Drottninggatan 2 Motala.
För mer information se http://www.isak.liu.se/cks/utb/seminarier?l=sv, kontakta Sabrina Thelander, e-post sabrina.thelander@liu.se, telefon 011-363432.

2016-04-29

Disputation - Katri Nieminen

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Katri Nieminen försvarar sin avhandling med titeln "Clinical aspects of childbirth related anxiety". Opponent: Professor Steven Linton, Orebro universitet
Kl 09:00
Plats: K4, Campus Norrköping
För mer information kontakta Klaas Wijma, e-post klaas.wijma@liu.se, telefon 013-284667.

Lärlingsutbildning - förutsättningar för lärande av yrkesidentiteter i industriarbete ”

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Välkommen till forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning. Temat är Lärlingsutbildning - förutsättningar för lärande av yrkesidentiteter i industriarbete (kallat LUT)” och medverkande är Maria Gustavsson, professor, Daniel Persson Thunqvist, docent och Lisa Ferm, doktorand vid IBL,
Sista anmälningsdag: 2016-04-29
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Valla, Hus Terra, Olaus Magnus väg 37 A, entréplan, konferensrummet
För mer information kontakta Susanne Köpsén, e-post susanne.kopsen@liu.se, telefon 013-282054.

2016-05-02

CMIV Neuro Club

Seminarium - CMIV
Kl 15:30
Plats: CMIV, Wranne
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2016-05-03

Ceder-seminarium - Lars-Christer Hydén & Ali Reza Majlesi

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelmanus
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder/seminarier?l=sv, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2016-05-09

Doktorandseminarium

Seminarium - CMIV
Markus Gjerde, Xuan Gu. Chair Thobias Romu
Kl 15:30
Plats: CMIV, Wranne
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2016-05-10

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Ceder-seminarium - Elzana Ozdakovic

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelmanus
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder/seminarier?l=sv, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

IKE Faculty Club

Internt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Mikael Wirén - Hur gör man för att skapa engagemang och vi-känsla inom en institution eller en avdelning? Kom och ta en kopp och något enkelt att tugga på, gratis!
Kl 16:45
Plats: Pedagogiska torget, Akvarellen/Växthuset, plan 14
För mer information kontakta Johnny Ludvigsson, e-post johnny.ludvigsson@liu.se.

2016-05-13

”Lärlingsutbildning - en utbildningsform med förhinder.

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Välkommen till forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning! Jonas Olofsson, professor, Malmö högskola presenterar ”Lärlingsutbildning - en utbildningsform med förhinder. Historiska och internationellt jämförande perspektiv på svenska erfarenheter”.
Sista anmälningsdag: 2016-05-13
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Lokal: Campus Valla, Hus Terra, Olaus Magnus väg 37 A, entréplan, konferensrummet
För mer information kontakta Susanne Köpsén, e-post susanne.kopsen@liu.se, telefon 013-282054.

2016-05-16

Radiologiseminarium

Seminarium - CMIV
Kl 15:30
Plats: CMIV, Wranne
För mer information se http://www.liu.se/cmiv, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se.

2016-05-17

Higher Seminar

Seminarium - Tema Genus
Save the date!
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Delfi, temahuset, LiU
För mer information se https://www.facebook.com/TemaGenusSeminars/?fref=ts, kontakta Marianna Szczygielska, e-post mariannaszczygielska@gmail.com.

Ceder-seminarium - Ali Reza Majlesi & Anna Ekström

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelmanus
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder/seminarier?l=sv, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2016-05-18

PeDi Högre seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Prospective teachers’ development Jodie Hunter, Massey University
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Valla, IBL, I:207
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

Gästseminarium med professor Madina Tlostanova, Linköping universitet: "New faces of the global coloniality and the dead-end of the external imperial difference"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Madina Tlostanova, professor vid Tema Genus, Linköping universitet, presenterar sin forskning. Seminariet hålls på engelska.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533
För mer information kontakta Branka Likic-Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

2016-05-19

NISAL-seminarium - Andreas Motel-Klingebiel

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium
Kl 09:15 - 12:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

Lunchmusik på Linköpings universitet - musik i vardagen

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Barock & 2000-tal Gunnar Cedersund spelar musik för klaverinstrument från barocken och vår egen tid.
Kl 12:30 - 13:00
Plats: Key 1, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/music, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

Lunchmusik på Linköpings universitet - musik i vardagen

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Barock & 2000-tal Gunnar Cedersund spelar musik för klaverinstrument från barocken och vår egen tid.
Kl 12:30 - 13:00
Plats: Key 1, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/music, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 0700896922.

2016-05-24

Doktorandseminarier

Seminarium - Avdelningen för omvårdnad
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Äpplet, hus 511-001, plan 13
För mer information kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

Ceder-seminarium - Lars-Christer Hydén & Eleonor Antelius

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Palgraveboken
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder/seminarier?l=sv, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2016-05-26

Akademiker + landsbygd = sant

Seminarium - Linköpings universitet
Allt fler unga högutbildade väljer att bosätta sig i städer, men det finns undantag. Vilka är de unga vuxna som väljer att bosätta sig på landsbygden efter avslutad examen? För den enskilda kommunen kan det vara avgörande att få högutbildade unga att etablera sig på landsbygden. Det kan ge attraktionskraft till hela kommunen och göra det möjligt att hantera en av landsbygdens största utmaningar, nämligen att ha den kompetensförsörjning som är en förutsättning för att den lokala arbetsmarknaden ska kunna förnyas och leva vidare. Lina Bjerke talar om flyttmönster och vad som gör kommuner och deras landsbygd särskilt attraktiva för högutbildade unga. Föreläsare: Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi, Internationella handelshögskolan, Jönköping University och kommunchef Henrik Hendeby hälsar välkommen.
Kl 13:30 - 16:00
Plats: Carl Augustrummet i Kommunhuset, Stora torget 3 Ödeshög.
För mer information se http://www.isak.liu.se/cks/utb/seminarier?l=sv, kontakta Sabrina Thelander, e-post sabrina.thelander@liu.se, telefon 011-363432.

2016-05-27

Disputation - Veronica Wallroth

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Veronica Wallroth försvarar sin avhandling "Men do care! A gender-aware and masculinity informed contribution to caregiving scholarship". Opponent: Henrik Eriksson, Röda Korsets Högskola.
Kl 10:15
Plats: K2
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

Disputation - Veronica Wallroth

Disputation - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Veronica Wallroth försvarar sin avhandling "Men do care! A gender-aware and masculinity informed contribution to caregiving scholarship". Opponent: Henrik Eriksson, Röda Korsets Högskola.
Kl 10:15
Plats: K2
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

2016-05-30

Higher Seminar with Heather K. Love (University of Pennsylvania)

Seminarium - Tema Genus
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Lethe, Tema - Campus Valla, LiU
För mer information se https://www.facebook.com/TemaGenusSeminars/?fref=ts, kontakta Marianna Szczygielska, e-post mariannaszczygielska@gmail.com.

2016-05-31

Ceder-seminarium - Agneta Kullberg

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelmanus
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder/seminarier?l=sv, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2016-06-03

Disputation - Johannes Hjalmarsson Östholm

Disputation - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:00
Plats: K1
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

2016-06-07

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-06-16

NISAL-seminarium

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Avslutning
Kl 09:15 - 12:00
Plats: K7A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/seminarium?l=sv, kontakta Lisa Strandroos, e-post lisa.strandroos@liu.se.

2016-06-21

Doktorandseminarier

Seminarium - Avdelningen för omvårdnad
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Äpplet, hus 511-001, plan 13
För mer information kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

2016-09-29

Seminarium/Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum nu en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin.
Sista anmälningsdag: 2016-09-23
Kl 09:00 - 16:00
Plats: Campus Norrköping (sal meddelas senare)
För mer information se https://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson, telefon 013 28 66 55.

2016-11-16

Semiarium/Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum nu en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin.
Kl 09:00 - 16:00
Plats: Didacticum, hus Galaxen, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19