Göm menyn

Händelser närmaste året

2014-04-17

Föreläsningar med John Durham Peters

Föreläsning - Linköpings universitet
2014-04-17 kl 12:00 -- 2014-04-25 kl 12:00 Välkommen till två föreläsningar med professor JOHN DURHAM PETERS vid ISAK, Campus Norrköping den 24 april 2014. John Durham Peters är A. Craig Baird Professor vid University of Iowa, just nu verksam som The Helsingin Sanomat Foundation Fellow vid Collegium for Advanced Studies, Helsingfors Universitet. Hans forskningsplattform är inom kommunikations- och mediestudier men hans expertis och skrivande omfattar även filosofi, statskunskap, historia, kulturteori och digitala studier. John D Peters är en ledande internationell forskare inom bland annat följande områden: kommunikations-. och medieteori (av både amerikanskt och tyskt snitt), mediehistoria, kritisk teori, kommunikation och etik, den mänskliga rösten, historiska källor och minne, medier och vittnesbörd, etc. Han har författat mer än 100 vetenskapliga artiklar liksom ett flertal böcker, bland dem Speaking Into the Air. A History of the Idea of Communication (1999), Courting the Abyss. Free Speech and the Liberal Tradition (2005) liksom en kommande bok med titeln The Marvelous Clouds. Understanding Media Between Nature and Culture (all from The University of Chicago Press). Peters befinner sig utan tvekan i framkanten av den mest spännande utvecklingen i samtida medie- och kommunikationsforskning. Nyligen har Peters börjat undersöka Peters Havet och Molnet för att söka förstå dem som infrastrukturella dem som medier mellan natur och kultur, vilket på ett sätt innebär en länkning av kommunikation av olika former för kommunikation som ofta - och ofta av goda skäl - hållit åtskilda. I detta perspektiv utvecklar han idéer från både Harold Innis och Friedrich Kittler. I sina föreläsningar vid ISAK, Campus Norrköping, kommer Peters att diskutera sitt intresse för interdisciplinära studier av den digitala atmosfären Molnet som medie är kanske inte så nytt trots allt - som alltid i John Peters arbeten finns vältaliga allusioner till den religiösa sfären vilket omvittnas av några av hans artikelrubriker: "Witnessing"; "Community and Communication"; "Searching in the Time of God and Google". ARE CLOUDS MEDIA? Öppen föreläsning för studenter, kollegiet och andra intresserade den 24 april 10-12 i Sal K3 (Kåkenhus, Campus Norrköping). THE PROBLEM OF DIGITAL OBSOLESCENCE Forskningsseminarium för forskare, mastersstudenter och doktoranderden 24 april, 13-15 i rum Tvärsnittet (i Kopparhammaren, Kungsgatan 56, Ingång C, tredje våningen). These lectures are arranged by KSM (Culture, Society and Media Production) and Tema Q/Culture and Society (both parts of ISAK, Campus Norrköping).
Plats: 24/4 10-12, Sal K3 (Kåkenhus), Campus Norrköping
För mer information kontakta Per-Anders Forstorp, e-post per-anders.forstorp@liu.se, telefon 011 36 30 92.

2014-04-24

Peter Wilhelmsson disputerar

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Peter Wilhelmsson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "A STING from a Tick: Epidemiology, Ecology and Clinical Aspects of Lyme Borreliosis" Handledare:Per-Eric Lindgren Opponent: Professor Jeremy S. Gray, University College Dublin
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Ing. 65, plan 9, Campus US
För mer information kontakta Per-Eric Lindgren, e-post per-eric.lindgren@liu.se, telefon 010-1038586.

Doktorandkurs D14

Seminarium - Tema Barn
Föreläsning/Seminarium - Ursprung, familj och adoption - ansvarig Judith Lind
Kl 10:15
Plats: Asklepios
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Seminarier i Optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Gunnar Aronsson, MAI, Linköpings universitet. Titel: On production planning and activity periods.
Kl 10:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

Nätverksträff för förstelärare

Konferens - UV-samverkan
Linköpings universitet bjuder nu in förstelärare i regionen till en nätverksträff för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Vår förhoppning är att det här är ett första steg till att kunna erbjuda kontinuerliga träffar för förstelärare.
Sista anmälningsdag: 2014-04-17
Kl 13:00 - 17:00
Plats: Campus Valla, hus A, sal A1
För mer information se http://www.liu.se/lararrummet, kontakta Kerstin Levin, e-post kerstin.levin@liu.se, telefon 013-28 6951.

Gunnel Nilsson - Läkemedelsforskning

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Gunnel Nilsson vid Avdelningen för Läkemedelsforskning disputerar inom ämnet medicinsk vetenskap med avhandlingen: Zopiclone degradation in biological samples: Characteristics and consequences in forensic toxicology. Fakultetsopponent: Hedeland, Mikael, Visiting Professor (Avdelningen för Analytisk farmaceutisk kemi, Uppsala universitet)
Kl 13:00
Plats: Eken, ingång 65, Campus US
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:710932, kontakta Madeleine Örlin, e-post madeleine.orlin@liu.se.

Karsten Åström, Avdelningen för socialt arbete

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Karsten Åström, Avdelningen för socialt arbete, ISV Mer information kommer. Ordförande är professor Lars Andersson
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

Yrkesutbildning i Finland

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Välkommen till Forskarseminariet för Yrkesdidaktik och Yrkesutbildning den 24 april som presenterar forskning där kontexten är en studie av yrkesutbildning i Finland; medborgarskap, yrkeslärares agerande i förhållande till nya reformer och yrkesundervisning ur ett genusperspektiv. Ulpukka Isopahkala-Bouret, University Researcher at University of Helsinki, presenterar sin studie 'Citizenship, agency and difference in upper secondary education - with special focus on vocational institutions'
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Campus Valla, D-huset, D31:330 (Glaskonferensen)
För mer information kontakta Susanne Köpsén, IBL, e-post susanne.kopsen@liu.se, telefon 013-282054.

Industriell ekonomi

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Mohammad Reza Saeedi, doktorand i industriell marknadsföring, presenterar sin licentiatavhandling "Fostering Dynamic Capabilities of SMEs". Opponent: Senior Lecture Peter Ekman, Mälardalens högskola. Handledare: Professor Hossein Dadfar, IEI.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Karin Fredriksson, e-post karin.fredriksson@liu.se, telefon 013-281551.

Licentiatseminarium - Peter Jason, Teoretisk fysik

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Peter Jason kommer försvara sin licentiatavhandling med titeln "Comparisons between classical and quantum mechanical nonlinear lattice models". Opponent: Jonas Larson, Stockholms universitet
Kl 13:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Peter Jason, e-post petej@ifm.liu.se.

Redovisning av KU-medel och pågående forskning (esa)

Seminarium - Linköpings universitet
Redovisning av projekt som bedrivits med medel från det konstnärliga utvecklingsarbetet, KU-medel och pågående forskning på den estetiska insitutionen. 13.15 – 14.45 Seminarium Annelie Holmberg, form 1 Annelie Holmberg presenterar sitt pågående forskningsprojekt "Hantverkarna vid Handarbetets vänner". Med målsättning om att skildra verksamheten vid ateljén utifrån hantverkarnas perspektiv har erfarna hantverkare anställda under sista halvan av 1900-talet och inledningen av 2000-talet intervjuats. Fokus är lärande inom verksamheten och tillverkningstekniska aspekter som exempelvis materialval, redskap, teknik och tolkningen av konstnärens skiss. 15.15 -16.15 Seminarium Inez Isaksson-Vogel, mu 1 Isaksson-Vogel har genom konstnärligt utvecklingsmedel sökt gå vidare i sitt eget skapande med att utveckla färdigheter inom digitalt bildberättande, med egna bilder och eget skrivande som centrala uttryck. Isaksson-Vogel har arbetat i en poetisk prosaform genom att kombinera ord med bild, men även det omvända förhållandet, att använda bilderna som en utgångspunkt för skrivandet.
Kl 13:15 - 16:30
Plats: Form 1 och Mu1, Hus Key
För mer information se http://www.liu.se/ikk/ffu/ku/ku?l=sv, kontakta Frida Berntsson, e-post frida.berntsson@liu.se, telefon +46 13 281973.

Verksamhetschefens/Prefektens roll och ansvar vid klinisk forskning

Seminarium - Linköping Academic Research Centre
Sista anmälningsdag: 2014-04-10
Kl 14:00 - 15:30
Plats: Kompetensen, Gula Villan Ingång 20
För mer information se http://www.hu.liu.se/cf/larc/utbildning-information/ovriga-kurser/vc-traffar?l=sv, kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 010-103 26 11.

Seminarium - Professor Jeremy Gray

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
I samband med att Professor Jeremy Gray är opponent vid Peter Wilhelmssons disputation håller han ett seminarium med titeln: "Analysis of blood meals in unfed ticks to determine tick and reservoir hosts" Värd: Per-Eric Lindgren
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Almen, ing. 64 plan 10, Campus US
För mer information kontakta Per-Eric Lindgren, e-post per-eric.lindgren@liu.se, telefon 010-1038586.

I huvudet på en rekryterare

Föreläsning - Student
2014-04-24 kl 15:15 -- 2014-04-25 kl 17:00 Studentconsulting berättar • Hur går en rekryteringsprocess till • Vad tittar en rekryterare på när det gäller CV och ansökningsbrev • Vad ska du tänka på om du blir kallad till intervju Passa på att ställ frågor
Sista anmälningsdag: 2014-04-24
Plats: C3 C-huset
För mer information se http://careergate.liu.se/sv/event/491, kontakta Sara Sjöberg, e-post sara.sjoberg@liu.se, telefon 013-284654.

Examensarbete - Zeljana Magic

Övrigt - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Zeljana Magic lägger fram sitt examanesarbete med titlen EphB4-a potential prognostic biomarker in breast cancer. Examinator: Jonas Wetterö Handledare: Gizeh Perez-Tenorio
Kl 15:15
Plats: Rönnen, ing. 64 plan 10, Campus US
För mer information se http://www.hu.liu.se/ike/grundutbildning/kurser-for-tekniska-hogskolan/examensarbete/ex-annonser/1.560119/ZeljanaMagicAnnons.pdf, kontakta Jonas Wetterö, e-post jonas.wetterö@liu.se, telefon 010-1032660.

Life Science - Prof. Mahrdad Rafat

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Prof. Mahrdad Rafat, LiU håller ett Life Science seminarium med titeln "Rational Development of a Bioengineered CNT-reinforced Heart Patch" Värd: Marek Los OBS TIDEN 17:00
Kl 17:00
Plats: Eken
För mer information se http://www.liu.se/forskning/lifescience/life-science-seminars/1.561219/AnnonsLifeScienceMahrdadRafat.pdf, kontakta Marek Los, e-post marek.los@liu.se, telefon 010-1032787.

2014-04-25

iDay 2014

Kultur & nöje - Student
ISA, International Students Association inbjuder alla till iDay 2014-den största internationella festivalen i Östergötland! Du kan träffa och förundrar dig över många olika kulturer som visar deras traditionella kläder, typiska maträtter, danser, musik, spel och så mycket mer.Du som student får den unika chansen att representera din egna kultur. ISA ger varje ?land? max 500SEK för att hjälpa representera ditt land. Blir del av ett unikt och mångkulturellt evenemang!
Kl 10:00 - 16:00
Plats: Colossuem, C-Huset, Campus Valla
För mer information se https://www.facebook.com/events/632730460130938/?source=3&source_newsfeed_story_type=regular, kontakta ISA, e-post isa.linkoping@gmail.com.

Öppet Campus: Om modernitet - Introduktion till en värld i förändring

Föreläsning - Öppet Campus
En gång levde folk i föreställningen om att deras liv skulle gestalta sig som sina föräldrars. Världen tycktes styrd av makter och lagar som garanterade ordningens beständighet. Sedan ett par hundra år, och i dag mer än någonsin, förväntar sig folk tvärtom att historien innebär förändring: tillväxt, sönderfall, kris, revolution och förnyelse. Denna föreläsning klarlägger varför det västerländska samhället blev ”modernt” och varför det ”moderniseras”. Den presenterar också hur forskare, författare och konstnärer förstått och funnit sig tillrätta i ”moderniteten”. Föreläsare: Stefan Jonsson, REMESO
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K2
För mer information se http://www.liu.se/oppet-campus, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se, telefon 011-363266.

Disputation, Christofer Sundström

Disputation - Institutionen för systemteknik
Christofer Sundström, doktorand i fordonssystem, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Model Based Vehicle Level Diagnosis for Hybrid Electric Vehicles". Opponent: Professor Mogens Blanke, Danmarks Tekniske Universitet. Betygsnämnd: docent Jonas Fredriksson, Chalmers, Dr Johan Gunnarsson, och docent Fredrik Heintz, IDA/LiU. Handledare: Professor Lars Nielsen, ISY/LiU.

Kl 10:15
Plats: Visionen, B-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se, telefon 013-5715.

Analysseminarier

Seminarium - Matematiska institutionen
Juha Lehrbäck, Jyväskylä. Titel: Assouad-type dimesions and Hardy inequalities.
Kl 10:15 - 11:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/analysseminarier?l=sv, kontakta Bengt-Ove Turesson, e-post bengt-ove.turesson@liu.se.

Forskningspresentation

Seminarium - Avdelningen för sjukgymnastik
Maria Bäck, ny postdok ht 14, kommer fredagen den 25 april och presentera sig och sin forskning.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: Sjukgymnastiks konferensrum, ing 15, pl 12, Hälsans hus
För mer information se http://www.imh.liu.se/sjukgymnastik/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

Halvtidsseminarium - Josefin Vikström

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Psychological consequences of infertility and it´s treatment - short and long term
Kl 13:00
Plats: Kvinnoklinikens bibliotek plan 14, US
För mer information kontakta Annelie Munther , e-post annelie.munther@liu.se, telefon 010-103 1332.

Disputation, Elisabeth Borg

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Elisabeth Borg, doktorand i företagsekonomi, försvarar sin doktorsavhandling för ekonomie doktor med rubriken "Liminality at work: Mobile project workers in-between". Opponent: Professor em Torbjörn Stjernberg, Göteborgs universitet. Betygsnämnd: Professor Eskil Ekstedt, Uppsala universitet, Professor Elisabeth Ellström, LiU, samt docent Tina Karrbom Gustavsson, KTH. Handledare: Professor Jonas Söderlund, IEI/LiU.
Kl 13:15
Plats: Sal C3, C-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Lena Sjöholm, e-post lena.sjoholm@liu.se, telefon 013-282357.

Kvalitetsutveckling

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Hannah Snyder, doktorand i kvalitetsteknik, presenterar sin licentiatavhandling "Patient Involvement - A Service Perspective". Opponent: Universitetslektor Per Echeverri, Karlstad universitet. Handledare: Professor Mattias Elg, IEI.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Lilian Zangerl, e-post lilian.zangerl@liu.se, telefon 013-281513.

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för sjukgymnastik
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Sjukgymnastiks konferensrum, ing 15, pl 12, Hälsans hus
För mer information se http://www.imh.liu.se/sjukgymnastik/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2014-04-26

Rebusrallyt i Linköping

Kultur & nöje - Student
Lördag 26 april är det dags för det 57:e rebusrallyt i ordningen vid LiU! Denna kulturella lagtävling för studenter, alumner och anställda vid LiU liknar ingenting annat. Ni ska lösa rebusar och andra kluriga uppgifter för att hitta runt mellan kontroller på småvägar i Östergötland. Vinner gör det lag som gör minst fel under dagen. Lunchkontroll ingår, liksom frivillig rallysexa på kvällen.
Sista anmälningsdag: 2014-04-12
Kl 08:00 - 18:00
Plats: Parkeringen bakom A-huset, Campus Valla
För mer information se http://linvt14.rebusrally.se/, kontakta Krister Valtonen, e-post krister.valtonen@gmail.com.

2014-04-28

Halvtidsseminarium - Niklas Boknäs

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Interfaces between primary and secondary haemostasis
Kl 10:00
Plats: Konferensrum, Lab 1, plan 12 (hus 420)
För mer information kontakta Annelie Munther, e-post annelie.munther@liu.se, telefon 010-103 1332.

Öppet Campus: Ett arbetsliv i förändring – svart arbete och osäkerhet – arbetet och arbetaren som vara

Föreläsning - Öppet Campus
Svenskt arbetsliv – vars politiska modell traditionellt lagt vikt vid full sysselsättning, stabil socialpolitik, staten som garant för tillväxt, social sammanhållning och trygg välfärd – har förändrats dramatiskt. Fokus har lagts på flexibla anställningsvillkor, individers skyldigheter snarare än rättigheter och på ”aktiverande” sociala program. Målsättningen om full sysselsättning har ersatts av ett mål om att alla ska uppnå full anställbarhet. Mot bakgrund av dessa förändringar reses frågan om de lett till ökat svartarbete, farligare arbeten och djupare sociala klyftor. Föreläsare: Zoran Slavnic, REMESO
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K2
För mer information se http://www.liu.se/oppet-campus, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se, telefon 011-363266.

Lunchklubben: Tryckt elektronik från Norrköping - allt hetare i världen

Övrigt - Linköpings universitet
Tommy Höglund från Printed Electronics Arena (PEA) & Acreo Swedish ICT gästar Lunchklubben 28 april för att berätta om det senaste inom detta innovativa teknologiområde. Lunchklubben, som arrangeras varje månad, är en mötesplats för dem som är med och påverkar utvecklingen i Norrköping och Östergötland. Du får lyssna till spännande föredragshållare som ger en exklusiv inblick i sådant som är på gång i region East Sweden. Arrangerar gör Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Visualiseringscenter C.
Sista anmälningsdag: 2014-04-25
Kl 11:30 - 13:00
Plats: Visualiseringscenter C, Norrköping
För mer information se http://bit.ly/1lyxYow, kontakta Inger Stern, e-post inger.stern@liu.se, telefon 011-36 34 60.

Amin Saremi disputerar

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Amin Saremi försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen: Effects of specific pathologies in the human cochlea: Modelling, simulations and clinical implications. Opponent: Professor Steve Elliot, University of Southampton, UK. Handledare: Stefan Stenfelt.
Kl 13:00
Plats: Nils Holgersalen, Ingång 71, plan 8, Campus US
För mer information kontakta Professor Stefan Stenfelt, e-post stefan.stenfelt@liu.se, telefon 010-1032856.

Doktorandkurs D14

Seminarium - Tema Barn
Föreläsning - Regnbågsfamiljer - ansvarig Anna Malmquist
Kl 13:15
Plats: Asklepios
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

IDAs Pedagogiska Arena: Seminarie om kurser på avancerad nivå

Seminarium - Institutionen för datavetenskap
Kl 15:15 - 17:00
Plats: Visionen, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.ida.liu.se/local/ida/idaorg/grupper/csed, kontakta Fredrik Heintz, e-post fredrik.heintz@liu.se, telefon 013-282428.

2014-04-29

TEVS- seminarium: Helena Köhler

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Forskaren Helena Köhler presenterar artikel. Internt seminarium. Forum för Tema T-forskare att informellt diskutera pågående forskning. Serien hålls vanligtvis på tisdagar.
Kl 10:15
Plats: Parnassos, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Industriell miljlöteknik

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Roozbeh Feiz, doktorand i miljösystemanalys och miljöledning, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Evaluating the Environmental Performance of Industrial Production Systems - Application in the Cement Industry". Opponent: Docent Henrikke Baumann, Chalmers Tekniska Högskola. Handledare: Professor Mats Eklund, IEI/LiU.
Kl 10:15
Plats: Föreläsningssal A34, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Eriksson, e-post maria.eriksson@liu.se, telefon 013-281065.

Energisystem - Maria Johansson

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Maria Johansson, doktorand i energisystem, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Improved Energy Efficiency and Fuel Substitution in the Iron and Steel Industry". Fakultetsopponent: Professor Henrik Saxén, Åbo Akademi. Betygsnämnd: Eva Jacobsson, Höganäs AB, professor Lars Nilsson, Karlstads universitet, professor Semida Silveira, KTH. Handledare: docent Mats Söderström.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281166.

Grönt Kritiskt Forum: Postpolitik II

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Grönt Kritiskt Forums seminarieserie diskuterar Postpolitik.
Kl 13:15
Plats: Faros, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Informatik

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Hannes Göbel, doktorand i informationssystemutveckling, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "IT Service Management - Designprinciper för informationssystemsartefakter". Opponent: Universitetslektor Jonas Sjöström, Uppsala universitet. Handledare: Professor Stefan Cronholm, Högskolan i Borås/IEI.
Kl 13:15
Plats: Sal A31, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Lena Sjöholm, e-post lena.sjoholm@liu.se, telefon 013-282357.

Licentiatseminarium Dag Sonntag

Seminarium - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Dag Sonntag, ADIT, IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "A Study of Chain Graph Interpretations". Handledare: Dr. Jose Peña. Opponent: Dr. Jiri Vomlel, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prag, Tjeckien
Kl 13:15
Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-105024, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +4613281460.

Halvtidsseminarium Lisa Ring Jacobsson

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Halvtidsseminarium i forskarutbildningen för Lisa Ring Jacobsson."Women living with coeliac disease in remission – Daily experiences, symptoms and well-being" Ordförande: Professor Katarina Hjelm, ISV, Sakkunniga Professor Karin Axelsson LTU och Docent Margareta Bachrach-Lindström IMH.
Kl 13:30
Plats: K6A, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Docenturföreläsning - Joachim Zdolsek

Föreläsning - Institutionen för medicin och hälsa
Joachim Zdolsek vid avdelningen för Läkemedelsforskning avlägger lärarprov för docentur med föreläsningen "Vätskekinetik och vätsketerapi".
Kl 14:30 - 15:30
Plats: Fornborgen, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
För mer information kontakta Joachim Zdolsek, e-post Joachim.Zdolsek@lio.se.

2014-04-30

Helena Enocsson disputerar

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Helena Enocsson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Biomarkers and mediators in systemic lupus erythemtosus". Opponent: Professor Sören Jacobsen, Rigshospitalet, Köpenhamn. Handledare: Jonas Wetterö
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing. 65, plan 09
För mer information kontakta Marie Malander , e-post marie.malander@liu.se, telefon 010 103 14 51.

2014-05-05

Jubileumsvecka - CSPR 10 år

Övrigt - Centrum för klimatpolitisk forskning
2014-05-05 -- 2014-05-09 5-9 maj firar Centrum för klimatpolitisk forskning 10 år. Det firar vi med en jubileumsvecka med seminarier, workshops och symposium. Program och information finns på webben.
Sista anmälningsdag: 2014-04-30
Plats: Campus Norrköping
För mer information se http://www.cspr.se/jubileumsvecka, kontakta Ingrid Leo, e-post ingrid.leo.@liu.se.

Öppet Campus: Mötet socialarbetare – klient

Föreläsning - Öppet Campus
Föreläsningen kommer att beröra det professionella mötets förutsättningar och socialarbetarens professionella ansvar. Begreppen uppdrag, syfte, mandat, ramar och empati kommer också att beskrivas. En genomgång av samtalet olika delar görs samt ett avsnitt om vad som bör ingå i socionomens professionella bedömning. Föreläsare: Martin Wiklander, Socionomprogrammet, termin 2.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K4 Turbinen
För mer information se http://www.liu.se/oppet-campus, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se, telefon 011-363266.

Infrainformatik

Disputation - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Sara Modarres Razavi försvarar sin avhandling med titeln ” Planning and Optimization of Tracking Areas for Long Term Evolution Networks”. Opponent: Professor Björn Landfeldt, Lunds universitet. Handledare: Di Yuan.
Kl 10:15
Plats: TP1, Täppan, LiU Norrköping
För mer information kontakta Viveka Nilson, e-post viveka.nilson@liu.se, telefon 011-36 34 74.

Organisk elektronik

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Andreas Willfahrt försvarar sin avhandling med titeln ”Screen printed Thermoelectric Devices”. Opponent: Adj. Professor Dr. Werner Zapka, KTH. Handledare: Xavier Crispin.
Kl 10:15
Plats: K3, Kåkenhus, LiU Norrköping
För mer information kontakta Sophie Lindesvik, e-post sophie.lindesvik@liu.se, telefon 011-36 31 13.

Halvtidsseminarium - Hanna Gustafsson Bragde

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Biomarkers of inflammation and intestinal mucosa pathology in celiac disease
Kl 10:30
Plats: Ugglan, Hälsans hus, ing 14, plan 14
För mer information kontakta Annelie Munther, e-post annelie.munther@liu.se, telefon 010-103 1332.

Framgångsrik rekrytering till Ingenjörsutbildningar

Konferens - Tekniska högskolan
2014-05-05 kl 11:00 -- 2014-05-06 kl 12:00 Inom ramen för NORDTEK, en samverkansorganisation mellan de tekniska högskolorna i Norden, kommer vi att arrangera en workshop i Linköping 5-6 maj från lunch till lunch om initiativ för att stärka intresse för och rekrytering till ingenjörsutbildningar. Följande teman presenteras och diskuteras: - Varför eller varför inte väljer potentiella studenter ingenjörsprogram? - Vad säger forskningen om studenters intresse för och val av utbildning? - Hur kan matematikmentorsverksamhet bidra till rekrytering av studenter? - Hur arbetar man med att stödja rekrytering i Norge vid Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering?
Sista anmälningsdag: 2014-04-28
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Jesper Haglund, e-post jesper.haglund@liu.se, telefon 011-363364.

Att arrangera för lärande – Curriculumutveckling ur ett pedagogiskt perspektiv

Seminarium - Hälsouniversitetet
Förändringens vårvindar blåser inom fakulteten. Rapporten "I takt med framtiden - Förslag till nytt interprofessionellt curriculum vid Hälsouniversitetet i Linköping" är nu ute på remiss och den innehåller flera konkreta förslag som kommer att kunna förbättra våra studenters möjligheter att nå kursernas mål. Du och dina kolleger har nu chans att gå igenom utredningen tillsammans med Madeleine Abrandt Dahlgren.
Kl 13:00 - 14:45
Plats: Balkongen, Campus US
För mer information se http://www.hu.liu.se/anstalld/curriculumutveckling, kontakta Maria Sundkvist, e-post maria.sundkvist@liu.se.

2014-05-06

Föredrag med lunch den 6 maj

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Kan man verkligen ge behandling med hjälp av internet? Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi Pris för lunch: 70 :- 11.40-12.15 Lunch 12.15-12.45 Föredrag 12.45-13.00 Frågor & samtal (Det går bra att komma bara på föredraget)
Sista anmälningsdag: 2014-04-29
Plats: Skrivsalen, Kårallen, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/genusforum/?l=sv, kontakta Therese Persson, e-post therese.persson@liu.se, telefon 070 - 230 89 20.

Institutionsstyrelse

Övrigt - Tema Barn
Kl 09:15
Plats: Lethe, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Halvtidsseminarium - Anna Eskilsson

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Mechanisms behind the fever response to local and systemic inflammation - Role for prostaglandins, IL-1 and IL6
Kl 09:15
Plats: Rönnen
För mer information kontakta Annelie Munther, e-post annelie.munther@liu.se, telefon 010-103 1332.

Therese Asplund spikar sin avhandling

Disputation - Centrum för klimatpolitisk forskning
Välkommen!
Kl 09:30
Plats: K7A
För mer information kontakta Ingrid Leo, e-post ingrid.leo@liu.se.

Doktorandkurs D14

Seminarium - Tema Barn
Seminarium - Mikroanalyser och familjeliv - ansvarig Asta Cekaite
Kl 10:15
Plats: Forum, hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Disputation i kognitionsvetenskap - Johan Blomkvist

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Johan Blomkvist, MDALAB, IDA, försvarar för filosofie doktorsexamen sin avhandling "Representing Future Situations of Service: Prototyping in Service Design". Huvudhandledare: Docent Stefan Holmlid. Opponent: Professor Youn-kyung Lim, Creative Interaction Design Lab. KAIST, Korea
Kl 13:00
Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-105499, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

Seminarier i Matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
Cecilia Holmgren, Mathematical Statistics, SU. Titel: Using Stein Couplings for the Study of Fringe Trees.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-matematisk-statistik?l=sv, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

Introduktion till körning och tömkörning

Övrigt - Student
Tisdagen den 6 maj håller LARK tillsammans med Valla Ponnyklubb en introduktion till körning och tömkörning. Aktiviteten kommer att hålla på i 2,5 h och består av en teoridel följt av praktisk undervisning och så klart får ni sedan prova på själva. Vi avslutar sedan med fika och eftersnack. Vi kommer att ha två ponnyer att tömköra med och ardennern Selma att köra vagn med. Inga förkunskaper i körning eller tömkörning behövs. Det finns 12 platser och det är först till kvarn som gäller! Sista anmälningsdag är 29 april, och priset är 150 kr/person vilket kommer att betalas kontant på plats. Bindande anmälan! För anmälan eller frågor, mejla aktivitet@lark.nu
Kl 17:30 - 20:00
Plats: Valla Ponnyklubb
För mer information se https://www.facebook.com/events/228975290636856/, kontakta LARK, Malin Niklasson, e-post info@lark.nu.

2014-05-07

3rd Nordic Conference in Work Rehabilitation

Konferens - Institutionen för medicin och hälsa
2014-05-07 -- 2014-05-09 Jämlikhet och hållbarhet i arbetslivsinriktad rehabilitering – forskning och praktik. Konferensen belyser pågående forskning och praktik i de nordiska länderna avseende arbetslivsinriktad rehabilitering. De nordiska länderna skiljer sig i hur välfärdssystemet är uppbyggt kring sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Konferensen kommer att belysa frågor om hur de olika systemen fungerar ur ett jämlikhets- och hållbarhetsperspektiv. Ett särskilt tema för konferensen är arbetsplatsens ansvar, och hur arbetsplatsens aktörer (arbetsgivare, fackföreningar och företagshälsovård) inkluderas i rehabiliteringsprocessen. Även i detta avseende finns olikheter mellan länderna. Konferensen belyser arbetslivets roll och ansvar i rehabiliteringsprocessen i respektive land. Konferensen vänder sig till forskare, rehabiliteringsaktörer inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, företagshälsovården, primärvården, samt arbetsgivare och fackliga representanter.
Plats: Vildmarkshotellet, Kolmården
För mer information se http://www.liu.se/workrehabilitation.

Nordiskt Ytanalysmöte

Konferens - Institutionen för fysik, kemi och biologi
2014-05-07 kl 09:00 -- 2014-05-08 kl 15:00 Ett Nordiskt möte inom kemisk ytanalys för användare av teknikerna XPS och ToF-SIMS. Mötet är öppen för alla intresserade.
Sista anmälningsdag: 2014-04-04
Plats: IFM Planck
För mer information kontakta Jens Jensen, e-post jejen@ifm.liu.se, telefon 01328 8926.

Boundaries within design and service research

Seminarium - Design & KU
Design research seminar with leading scholars in the cross-section between design and service research. Youn-kyung Lim, Laying out the Possible Paths of HCI: Meaningful Boundarylessness (KAIST, Seoul) Anu Helkkula, Experience as a research topic in Service research (Hanken School of Economics)
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Linköping, Valla, E-huset, Alan Turing
För mer information se http://www.ida.liu.se/~ixs, kontakta Stefan Holmlid, e-post stefan.holmlid@liu.se, telefon 013 285633.

Forskning inom blåljuslogistik vid KTS-avdelningen

Seminarium - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Forskningen inom säkerhetsområdet vid KTS – i synnerhet blåljuslogistik – växer sakta men kontinuerligt, och omfattar i dagsläget en senior forskare och tre doktorander, med ambitioner att involvera ytterligare befintlig personal vid avdelningen. I föredraget kommer jag att kort berätta om den befintliga verksamheten men även försöka lyfta fram områden som kan vara intressanta för andra personer på avdelningen och peka på potentiella finansieringskällor.
Kl 12:30
Plats: TP55, plan 5 Täppan
För mer information se http://webstaff.itn.liu.se/~joaek/sem/sem.html, kontakta Joakim Ekström, e-post joakim.ekstrom@liu.se, telefon 011-36 30 11.

"Racializing Redemption: The White Savior Film in Contemporary Culture"

Seminarium - Etnicitet & migration
Matthew Hughey Associate Professor, Department of Sociology and Institute for African American Studies, University of Connecticut, US.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Tema Q, Tvärsnittet, Kungsgatan 56 C
För mer information kontakta Catrin Lundström, e-post catrin.lundstrom@liu.se.

Högre seminarium: Hillevi Lenz Taguchi

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Hillevi Lenz Taguchi, Stocholms universitet, presenterar aktuell forskning, "Reflektioner kring posthumanistiska metodologier för lärande och subjektivitetsformer". Högre seminarieserien är gemensam för alla forskningsprogram inom tema T. Seminarieserien är en viktig verksamhet för att utveckla Tema Ts medarbetare och den gemensamma forskningsmiljön. Det finns flera olika typer av högre seminarier. Vissa seminarier hålls av en särskilt inbjuden extern gäst kring ett ämne som berör många på tema T. Ibland har seminariet en mer intern form, där olika ämnen med bred anknytning till hela forskningsmiljön diskuteras.
Kl 13:15
Plats: Lethe, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Juhana Siljander, Helsingfors universitet, Finland. Titel: A parabolic Harnack inequality for a nonlocal in time diffusion equation.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningspunkten, B-huset, ing 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

Föreläsning med Matthew Hughey

Föreläsning - Tema Q
Matthew Hughey från University of Connecticut föreläser på temat Racializing Redemption: The White Savior Film in Contemporary Culture.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Tvärsnittet, Tema Q, Norrköping
För mer information kontakta Catrin Lundström, e-post catrin.lundstrom@liu.se, telefon 011-36 34 35.

2014-05-08

Seriösa och oseriösa publikationskanaler

Seminarium - Universitetsbiblioteket
Vad bör en forskare tänka på vid val av publiceringskanal? Hur kan man bedöma förlag och tidskrift? Vad innebär egentligen Open Access, och hur påverkar det karriären att publicera OA? David Lawrence, vetenskaplig redaktör/avdelningschef vid Linköpings universitetsbibliotek berättar om det nya publiceringslandskapet. Ingen anmälan behövs./
Kl 10:00 - 11:30
Plats: Hälsouniversitetets bibliotek undervisningsrummet 8 maj kl 10-11:30
För mer information se http://www.bibl.liu.se/aktuellt-pa-biblioteket/1.550620?l=en&sc=true, kontakta Katarina Jonzon, e-post katarina.jonzon@liu.se, telefon 0101032861.

Seriösa och oseriösa publiceringskanaler

Seminarium - Universitetsbiblioteket
Vad bör en forskare tänka på vid val av publiceringskanal? Hur kan man bedöma förlag och tidskrift? Vad innebär egentligen Open Access, och hur påverkar det forskarkarriären att publicera OA? David Lawrence, vetenskaplig redaktör/avdelningschef vid Linköpings universitetsbibliotek berättar om det nya publiceringslandskapet. Ingen föranmälan behövs.
Kl 10:00 - 11:30
Plats: HU, Hälsouniversitetets bibliotek, Undervisningsrummet
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang?l=sv, kontakta Kristin Krantz, e-post kristin.krantz@liu.se, telefon 013 281941.

Doktorandkurs D14

Seminarium - Tema Barn
Seminarium - Föräldraskap globalt - ansvarig Haris Agic
Kl 10:15
Plats: Asklepios
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Seminarium om etiska aspekter på screening

Seminarium - Hälsouniversitetet
Föreläsningar och workshop kring fall. Föreläsare är bland andra Christian Munthe, Göteborg, expert på etiska frågor inom genetisk screening, och Henning Elvtegen, hälso- och sjukvårdsstrateg vid Landstinget i Östergötland. Anmäl dig på: etiskaradetls@lio.se
Sista anmälningsdag: 2014-05-01
Kl 13:00
Plats: Missionskyrkan Linköping
För mer information kontakta Veronica Fäldt, e-post veronica.faldt@lio.se, telefon 010-103 71 61.

Seminarium - Peter Öberg, Gävle högskola och Torbjörn Bildtgård, Stockholms universitet

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Seminarium - Peter Öberg, Gävle högskola och Torbjörn Bildtgård, Stockholms universitet Mer information kommer senare. Ordförande är professor Lars Andersson
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

Gästseminarium - Anna Lundberg, docent, Malmö högskola

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Lundberg, docent och lektor i mänskliga rättigheter, Globala och politiska studier, Malmö högskola - "Papperslösa ungdomars rättighetsanspråk i Sverige och Storbritannien (prel titel)
Kl 13:15 - 15:00
Plats: S4228
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Queer and crip postcolonialities

Seminarium - Tema Genus
Minisymposium med bland andra Jasbir Puar och Katerina Kolerova
Kl 13:15 - 17:00
Plats: TEM21, t-huset, Campus Valla, LiU
För mer information kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se.

Disputation - Usman Dastgeer

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Usman Dastgeer, PELAB, IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Performance-aware Component Composition for GPU-based Systems". Huvudhandledare: Professor Christoph Kessler. Opponent: Assoc Prof Marco Danelutto, University of Pisa, Italien
Kl 13:15
Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-104314, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

En eftermiddag om skolforskning

Konferens - UV-samverkan
Hur kan vi samverka kring forskning i förskola, skola och utbildning? Hur kan vi tillsammans bidra till att sprida forskningsresultat och erfarenheter vidare? Linköpings universitet vill möta deltagande från alla skolhuvudmän. Vi bjuder nu in skolchefer, bildningschefer, utvecklingsledare samt företrädare för fristående skolor till en eftermiddag med fokus på samverkan kring forskning i skolan.
Sista anmälningsdag: 2014-04-23
Kl 13:30 - 17:00
Plats: Key 1, hus Key, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/lararrummet, kontakta Lars Kåreklint, e-post lars.kareklint@liu.se, telefon 013-28 58 50.

Föreläsning med hedersdoktor Curt Karlsson

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Som före detta universitetsdirektör vid Linköpings universitet är Curt Karlsson arkitekten bakom det framgångsrika samarbetet mellan Hälsouniversitetet och Landstinget i Östergötland. I sin föreläsning berättar han hur man bygger ett samarbete mellan två vitt skilda organisationer och får dem att jobba åt samma håll. Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla. Välkommen!
Kl 15:00 - 16:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, på campus US, Linköping
För mer information kontakta Therese Ekstrand, e-post therese.ekstrand@liu.se.

Life Science - Dr. Jaap van Harten

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Dr. Jaap van Harten, Executive Publisher Pharmacology & Pharmaceutical Sciences, by Elsevier håller ett Life Science seminarium med titeln "Research Misconduct and Publishing Ethics". Värd:Marek Los
Kl 15:30
Plats: Linden, ing. 65, plan 09, Campus US
För mer information se http://www.liu.se/forskning/lifescience/life-science-seminars/1.558502/AnnonsLifeScienceDr.JaapvanHarten.pdf, kontakta Marek Los, e-post marek.los@liu.se, telefon 010-1032787.

Konsten att förbättra hälso- och sjukvården - Hedersdoktor Paul Batalden

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Hur lättar man arbetsbördan för personal inom hälso- och sjukvård? Hur ger man patienten en säker vård? Paul Batalden är föregångare inom förbättringskunskapen som studerar metoder för hur hälso- och sjukvården kan göras mer effektiv och säker. Han är barnläkare och professor i pediatrik vid Dartmouth University, USA. Föreläsningen beskriver hur Paul Batalden under mer än 40 år arbetat för att utveckla metoder för hälso- och sjukvården i syfte att skapa en säkrare och effektivare verksamhet för alla. Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla. Välkommen!
Kl 16:00 - 17:00
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, på campus US, Linköping
För mer information kontakta Therese Ekstrand, e-post therese.ekstrand@liu.se.

2014-05-09

Patrik Axelsson

Disputation - Linköpings universitet
Patrik Axelsson, doktorand i Reglerteknik, Institutionen för systemteknik (ISY), försvarar sin avhandling med titel "Sensor Fusion and Control Applied to Industrial Manipulators". Opponent: Prof. Paolo Rocco, Politecnico di Milano, Italy. Handledare: Prof. Mikael Norrlöf, LiU, Linköping, Prof. Fredrik Gustafsson, LiU, Linköping.
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Visionen, B-huset
För mer information se http://users.isy.liu.se/en/rt/axelsson/, kontakta Patrik Axelsson, e-post axelsson@isy.liu.se, telefon +46 13 28 13 65.

Analysseminarier

Seminarium - Matematiska institutionen
Daniel Lesnic, Department of Applied Mathematics, University of Leeds. Titel: Determination of space- and time-dependent heat sources.
Kl 10:15 - 11:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/analysseminarier?l=sv, kontakta Bengt-Ove Turesson, e-post bengt-ove.turesson@liu.se.

Lydie Mpinganzima - Matematik och tillämpad matematik

Disputation - Matematiska institutionen
Lydie Mpinganzima försvarar sin avhandling med titeln: Iterative Methods for Solving the Cauchy Problem for the Helmholtz Equation. Opponent är professor Daniel Lesnic, University of Leeds, Storbritannien.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-105879, kontakta Lydie Mpinganzima, e-post lydie.mpinganzima@liu.se.

Forskningsseminarium

Seminarium - Avdelningen för sjukgymnastik
Kl 13:15 - 14:45
Plats: Sjukgymnastiks konferensrum, ing 15, pl 12, Hälsans hus
För mer information se http://www.imh.liu.se/sjukgymnastik/forskning/forskningsseminarier, kontakta Åsa Fahlstedt, e-post asa.fahlstedt@liu.se.

2014-05-10

Examenshögtid Utbildningsvetenskap

Examenshögtid - Utbildningsvetenskap
Examenshögtid för alla som tagit examen inom Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet det gångna året.
Kl 15:00 - 17:30
Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22 i Linköping
För mer information se http://www.liu.se/uv/examenshogtid , kontakta Caroline Kelly, e-post examenshogtid@uv.liu.se.

Fine - en avskedskonsert

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Fine – en avskedskonsert Slutet på en lång och enastående musikepok är i antågande då director musices Hans Lundgren går i pension. Detta firas med en avskedskonsert lördagen den 10 maj kl. 15.00 i Crusellhallen i Linköping med Linköpings Studentsångare, Östgöta Kammarkör, Linköpings Akademiska Orkester och den akademiska damkören Linnea. Intäkterna från konserten går oavkortat till den nybildade ”Hans Lundgrens fond för främjande av akademisk musik vid Linköpings universitet”. Sedan 1979 har Hans Lundgren verkat i Östergötlands musikliv. Då tog han över Lihkören som kom att bli hans skötebarn under 35 år. Sedan 2011 heter kören Linköpings Studentsångare och är en väletablerad kör med drygt 60 sångare som spridit sin körkonst över stora delar av Världen. År 1989 var han med och bildade Östgöta Kammarkör, med vilken han gjort ett stort antal produktioner av barockmusik och nutida musik och senast det stora projektet med Karl Jenkins ”The armed man” med Östgöta Blåsarsymfoniker. År 1993 grundade Hans Lundgren Linköpings Akademiska Orkester på uppdrag av universitetets rektor Sven Erlander, en orkester som också var Sveriges första universitetsutbildning i orkesterspel. Den akademiska damkören Linnea startades 1997 av Lihkören och Hans Lundgren var dess dirigent under 7 år. Nu får vi under Hans ledning höra alla fyra ensemblerna var för sig och tillsammans, i ett program som Hans själv valt ut bland några favoritstycken. Avskedskonserten produceras av Musik vid Linköpings universitet i samarbete med Arenabolaget och Kultur- och fritidsnämnden i Linköpings kommun. Varmt välkommen! Konsertbiljetter köps av Studentsångarna eller arenabolaget.se. Bidrag till fonden: Studentsångarnas pg 419979-0. Ange ”Hans Lundgrens fond”. Frågor om konserten? Kontakta konsertens producent: Karin Ström Lehander, karin.lehander@liu.se
Sista anmälningsdag: 2014-05-10
Kl 15:00 - 18:00
Plats: Crusellhallen i Linköpings Konsert och Kongress
För mer information se http://arenabolaget.se/evenemang/fine-en-avskedskonsert , kontakta Karin Ström Lehander, e-post karin.lehander@liu.se, telefon 013-28 2236.

2014-05-12

Projekt, innovationer och entreprenörskap

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Mohammad Eslami, doktorand i industriell organisation, presenterar sin licentiatavhandling "Knowledge Integration in Buyer Supplier Collaboration in Product Development". Opponent: Professor Björn Axelsson. Handledare: Docent Nicolette Lakemond, IEI.
Kl 13:00
Plats: Sal A35, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Carina Ekhager, e-post carina.ekhager@liu.se, telefon 013-281568.

Björn Berglund disputerar

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Björn Berglund försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Deliberations on the impact of antibiotic ontamination on dissemination of antibiotic resistance genes in aquatic environments" Handledare: Per-Eric Lindgren Opponent: Professor Dan I Andersson, Uppsala universitet, Uppsala
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, ing. 65, plan 09, Camous US
För mer information kontakta Per-Eric Lindgren, e-post per-eric.lindgren@liu.se, telefon 010-1038586.

2014-05-13

VS diskuterar verksamhetsutveckling

Övrigt - Institutionen för tema
2014-05-13 -- 2014-05-14 Internat för avdelningen för verksamhetsstöd.
Plats: Gränna
För mer information kontakta Anne-Li Silberk, e-post annne-li.silberk@liu.se.

Master's möte

Övrigt - Tema Barn
Internt planeringsmöte.
Kl 08:30
Plats: Asklepios
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Seminarie: Barnets århundrade

Seminarium - Tema Barn
Internt seminarium. Forum för alla Tema B-forskare att informellt diskutera pågående forskning. Serien hålls vanligtvis på tisdagar.
Kl 11:00
Plats: Asklepios
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Avdelningsmöte

Övrigt - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
Kl 15:00 - 17:00
Plats: Fysiologiska klinikens bibliotek, plan 12, huvudblocket
För mer information kontakta Elin Wistrand, e-post elin.wistrand@liu.se.

2014-05-14

Vetenskapligt forum - Anneli Svensson

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
Presentation av avhandlingsprojekt om gendiagnostik vid ARVC
Kl 08:15 - 09:00
Plats: Fysiologiska klinikens bibliotek, plan 12, huvudblocket
För mer information kontakta Elin Wistrand, e-post elin.wistrand@liu.se.

TEVS- seminarium: The International Time-Geography Days 2014

Konferens - Tema Teknik och social förändring
2014-05-14 kl 08:30 -- 2014-05-16 kl 16:00 2014-05-14--2014-05-16 arrangerar Tema T och Linköpings universitet The International Time-Geography Days 2014. Program och information på hemsidan.
Plats: Hus T, Campus Valla
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/tidsgeografi?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Högre seminarium: Celia Roberts

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Gästforskaren Celia Roberts, Lancaster University presenterar aktuell forskning Högre seminarieserien är gemensam för alla forskningsprogram inom tema T. Seminarieserien är en viktig verksamhet för att utveckla Tema Ts medarbetare och den gemensamma forskningsmiljön. Det finns flera olika typer av högre seminarier. Vissa seminarier hålls av en särskilt inbjuden extern gäst kring ett ämne som berör många på tema T. Ibland har seminariet en mer intern form, där olika ämnen med bred anknytning till hela forskningsmiljön diskuteras.
Kl 13:15
Plats: Lethe, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Licentiatseminarium - Kiril Kiryazov

Seminarium - Institutionen för datavetenskap
Kiril Kiryazov, MDALAB, IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "Grounding Emotion Appraisal in Autonomous Humanoids". Handledare: Professor Mariam Kamkar. Opponent: dr. ir. Elena Barakova, Technische Universiteit Eindhoven, Nederländerna
Kl 13:15
Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-105344, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

2014-05-15

Anna Svärd disputerar

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Anna Svärd försvarar sin avhandling för titeln medicine doktorsexamen med titeln "Circulating and mucosal antibodies against citrullinated antigens in rheumatoid arthritis". Opponent: Docent Carl Turesson, Lund. Handledare: Professor Thomas Skogh
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Ing. 65, plan 9, Campus HU
För mer information kontakta Marie Malander, e-post marie.malander@liu.se, telefon 010 103 1451.

Förklarar utbildningsnivån varför människor deltar politiskt?

Seminarium - Linköpings universitet
Det hävdas ofta att utbildning har stark effekt på politiskt deltagande och att vi skulle kunna komma åt problemet med bristande politiskt engagemang genom att höja utbildningsnivån på samhällsmedlemmarna. På seminariet kommer Mikael Persson, statsvetare från Göteborgs universitet, att utmana denna förgivettagna sanning.
Kl 14:00 - 15:45
Plats: Campus Valla (Linköping), A-huset 2B:841 (ingång 19C)
För mer information se http://www.isak.liu.se/cks/utb/seminarier?l=sv, kontakta Johan Wänström, e-post johan.wanstrom@liu.se, telefon 011-36 34 75.

Life Science - Daniel Simons

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Daniel Simons, LiU Norrköping håller ett Life Science seminarium med titeln "Organic Bioelectronics:bridging the biology-technology interface with conducting polymers" Värd: Marek Los
Kl 15:15
Plats: Linden, ing. 65, plan 9, Campus US
För mer information se http://www.liu.se/forskning/lifescience/life-science-seminars/1.559446/AnnonsLifeScienceDanielSimon.pdf, kontakta Marek Los, e-post marek.los@liu.se, telefon 010-1032787.

2014-05-16

Anke Zbikowski disputerar

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Fredagen den 16 maj kl. 9.00 försvarar Anke Zbikowski sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Counteracting Abuse in Health Care from a Staff Perspective. Ethical Aspects and Practical Implications" Handledare: Katarina Swahnberg Opponent: Rolf Ahlzén, Karlstad universitet
Kl 09:00 - 13:00
Plats: ”Originalet”, Qulturum (hus B4), Länssjukhuset Ryhov, Sjukhusgatan, 55305 Jönköping
För mer information kontakta Humlan Svensson, e-post humlan.svensson@liu.se, telefon 013-284615.

Vad är du nyfiken på? IKT-dagen Norrköping

Seminarium - IKT-Studion
Under hösten genomfördes IKT-dagen vid campus Valla och nu är det dags att visa upp vårt arbete och resurser även i Norrköping. Vi vill med detta fortsätta utveckla våra resurser i samarbete med verksamheten – oavsett campus. Vi bjuder in brett – för vi anser att IKT (informations- och kommunikationsteknik) är ett område som påverkar alla ämnen, i olika grad. Vi välkomnar lärare, studenter, forskare, anställda vid LiU – men också externa intressenter är välkomna att delta i våra aktiviteter den 16 maj. Dagen kommer bestå av två huvudsakliga spår – eyetracking (ögonrörelsekamera) och IKT i relation till lärande. Förmiddagen består av inledande föreläsningar inom dessa två teman, eftermiddagen ger möjlighet att arbeta lite mer workshop-baserat. För uppdaterad information, anmälan och lokaler. Besök vår hemsida.
Sista anmälningsdag: 2014-05-09
Kl 10:00 - 15:00
Plats: campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/iktstudion, kontakta Anna Söderström, e-post anna.soderstrom@liu.se, telefon 013281623.

Docentföreläsningar

Föreläsning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Lucas Gottzén: Våldets neurokultur och maskulinitetens monstruösa framtid – utmaningar för socialt arbete. Kl. 10.15-11.00. --- Magnus Hultén: Den svenska skolan i ljuset av PISA och skolpolitisk debatt: hur kom vi hit, vart är vi på väg, vad borde göras? Kl. 11.15-12.00. --- Vi bjuder på kaffe/te och smörgås kl. 10.00. Ingen anmälan. VÄLKOMMEN!
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K2
För mer information se http://www.isv.liu.se/docentforelasningar, kontakta Polly Björk-Willén, e-post polly.bjork-willen@liu.se, telefon 011-363596.

Analysseminarier

Seminarium - Matematiska institutionen
Abtin Daghighi, MAI, Linköpings universitet. Titel: Conditions for the local maximum principle for locally integrable structures.
Kl 10:15 - 11:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/analysseminarier?l=sv, kontakta Bengt-Ove Turesson, e-post bengt-ove.turesson@liu.se.

Disputation, Andreas Thomasson

Disputation - Linköpings universitet
Andreas Thomasson, doktorand i fordonssystem, försvarar sin doktorsavhandling ": Modeling and control of engine actuators and co-surge in turbocharged engines" Opponent:Professor Gianfranco Rizzo, University of Salerno Betygsnämnd: Professor Per Tunestål,Lund University, Dr Johan Dahl, Volvo AB,Docent Jonas Fredriksson, Chalmers Docent Mikael Norrlöf, Linköping Universitet Handledare: Lars Eriksson
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Visionen, B-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Hamnér, e-post maria.hamner@liu.se, telefon 013-285715.

Magnus Broström - Äldre och åldrande

Disputation - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Magnus Broström försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Äldre människors föreställningar om den egna framtiden, döendet och döden"
Kl 13:00
Plats: K2
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

2014-05-17

Grönt Kritiskt Forum: Sommaravslutning

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Grönt Kritiskt Forum arrangerar sommaravslutning. Internt seminarium. Forum för Tema T-forskare att informellt diskutera pågående forskning. Serien hålls vanligtvis på tisdagar.
Kl 13:15
Plats: Faros, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2014-05-19

Öppet Campus: Etik i det professonella mötet

Föreläsning - Öppet Campus
Föreläsningen belyser etisk perspektiv och konflikter i samband med professionella möten och särskilt i det kommunikativa mötet där information, kunskapsförmedling, styrning och påverkan problematiseras. Föreläsare: Nina Nikku, docent med inriktning empirisk etik, lektor vid avdelningen för pedagogik och sociologi, Institutionen för lärande och beteendevetenskap. Föreläsning på Socionomprogrammet, termin 2.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K2
För mer information se http://www.liu.se/oppet-campus, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se, telefon 011-363266.

2014-05-20

Internationell konferens om historieundervisning i högskolan

Konferens - Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
2014-05-20 kl 12:00 -- 2014-05-21 kl 15:15 20-21 maj anordnas The Linköping Conference on History Teaching and Learning in Higher Education. Konferensen, som anordnas av Linköpings universitet och The International Society for the Scholarship of Teaching and Learning in History, samlar forskare från en rad olika länder. Ambitionen är bland annat att diskutera historiepedagogikens nationella variationer.
Sista anmälningsdag: 2014-05-12
Plats: Universitetsklubben, Campus Valla
För mer information se http://www.isak.liu.se/valkomstbrev-konferens-2014?l=en, kontakta David Ludvigsson, e-post David.Ludvigsson@liu.se, telefon 013-281873.

Medicintekniska produkter i klinisk forskning

Föreläsning - Linköping Academic Research Centre
LARC inbjuder till en eftermiddag med temat medicintekniska produkter i klinisk forskning. Kostnadsfritt deltagande för alla intresserade! Föreläsare från Läkemedelsverket och Medicinsk Teknik Östergötland (MTÖ) kommer att informera om lagar och regler för klinisk forskning inom det medicintekniska området.
Sista anmälningsdag: 2014-05-13
Kl 13:00 - 16:30
Plats: Föreläsningssal Kompetensen, Gula Villan, Ingång 20
För mer information se http://www.hu.liu.se/larc/utbildning-information/ovriga-kurser/medical-device?l=sv, kontakta Karin Skoglund, e-post karin.e.skoglund@lio.se, telefon 010-103 6274.

Doktorandseminarium Norrköping

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Krissa Alfredsson-Ågren, enkätkonstruktion. Vedrana Bolic, manuskript
Kl 13:15
Plats: K6A, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2014-05-21

Vetenskapligt forum - Mikael Sigvardsson

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
Att koppla sjukdom till mutationer (eller molekylärbiologi för dummies).
Kl 08:15 - 09:00
Plats: Fysiologiska klinikens bibliotek, plan 12, huvudblocket
För mer information kontakta Elin Wistrand, e-post elin.wistrand@liu.se.

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lärarliv - i och utanför skolan. Kajsa Ellegård, Linköpings universitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Meddelas senare
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

Tre vise män

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Michael Tholander, biträdande professor i pedagogik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2014 och är öppen för alla.
Sista anmälningsdag: 2014-05-16
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I:101, Eklundska salen
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

NorrUt seminarium

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Fil.dr. Martha Karrebaek, Köpenhamns universitet, håller NorrUt seminarium med titeln: Amager-projektet: Studier i sprog hos børn og unge i København.
Kl 13:15
Plats: B533 (Bomullspinneriet, Campus Norrköping)
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Högre semianrium: Aud Sissel Hoel -

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Aud Sissel Hoel, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) presenterar sitt arbete vid högre seminarium. Högre seminarieserien är gemensam för alla forskningsprogram inom tema T. Seminarieserien är en viktig verksamhet för att utveckla Tema Ts medarbetare och den gemensamma forskningsmiljön. Det finns flera olika typer av högre seminarier. Vissa seminarier hålls av en särskilt inbjuden extern gäst kring ett ämne som berör många på tema T. Ibland har seminariet en mer intern form, där olika ämnen med bred anknytning till hela forskningsmiljön diskuteras.
Kl 13:15
Plats: Lethe, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Industriell miljlöteknik

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Carolina Ersson, doktorand in miljösystemanalys och miljöledning, presenterar sin licentiatavhandling "Conditions for resource efficient production of biofuels for transport in Sweden". Opponent: PhD Mikael Lantz, Lunds universitet. Handledare: Professor Mats Eklund, IEI.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Eriksson, e-post maria.eriksson@liu.se, telefon 013-281065.

Anna Anund - Docenturföreläsning

Föreläsning - Institutionen för medicin och hälsa
Anna Anund avlägger lärarprov för docentur med föreläsningen "Trötthet och bilkörning - konsekvenser och åtgärder".
Kl 15:30
Plats: Nils Holger, ingång 71, plan 8, Campus US
För mer information kontakta Natalie Baldew, e-post natalie.baldew@lio.se.

2014-05-22

Alyosxa Tudor disputerar i Tema Genus

Disputation - Tema Genus
from [almanja] with love. Trans_feministische Positionierungen zu Rassismus und Migratismus. Fakultetsopponent: Prof Michelle Wright, Northwestern University, USA
Plats: meddelas
För mer information kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se.

Martina Abelius disputerar

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Martina Abelius försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Immunological interactions between mother and child during pregnancy in relation to the development of allergic diseases in the offspring". Opponent: Professor Marita Troye Blomberg, Stockholms universitet. Handledare: Maria Jenmalm
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, Ing. 65, plan 09
För mer information kontakta Marie Malander, e-post marie.malander@liu.se, telefon 010 103 14 51.

AFM seminarium: Termoelektrisk forskning vid LiU

Seminarium - Linköpings universitet
Dagens och framtidens forskning inom termoelektronik vid Linköpings universitet presenteras av professor Xavier Crispin, ass professor Per Eklund och professor Martijn Kemerink.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Schrödinger, Fysikhuset, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/forskning/afm, kontakta Stefan Klintström, e-post stekl@ifm.liu.se.

Seriösa och oseriösa publiceringskanaler

Seminarium - Universitetsbiblioteket
Vad bör en forskare tänka på vid val av publiceringskanal? Hur kan man bedöma förlag och tidskrift? Vad innebär egentligen Open Access, och hur påverkar det forskarkarriären att publicera OA? David Lawrence, vetenskaplig redaktör/avdelningschef vid Linköpings universitetsbibliotek berättar om det nya publiceringslandskapet. Ingen föranmälan behövs.
Kl 10:00 - 11:30
Plats: Campus Norrköpings bibliotek, Stora datorsalen
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang?l=sv, kontakta Kristin Krantz, e-post kristin.krantz@liu.se, telefon 013 281941.

Seminarium - Anna Gavanas, Remeso

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Seminarium - Anna Gavanas, Remeso ”Swedish retirement migrants to Spain and consequences to work and care in Ageing Europé” Ordföranden är professor Elisabet Andersson
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

Seminarium på NISAL - Anna Gavanas

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Gavanas håller ett seminarium på NISAL: ”Swedish retirement migrants to Spain and consequences to work and care in Ageing Europé” Seminariet hålls på engelska.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A

Life Science - Aglaia Pappa

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Ass.prof. Aglaia Pappa,dept.of Molecular Biology and Genetics Democritus University of Thrase Dragana, Alexandroupolis, Grekland håller ett Life Science seminarium med titeln "The Role of ALDHs in Cell Homeostasis and Oxidative Stress Responses" Värd: Marek Los
Kl 15:30
Plats: Eken, ing. 65 plan 09 Campus US
För mer information se http://www.liu.se/forskning/lifescience/life-science-seminars/1.558251/AnnonsLifeScienceAglaiaPappa.pdf, kontakta Marek Los, e-post marek.los@liu.se, telefon 010-1032787.

2014-05-23

Molekylär bioteknik - Sara Helander

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Sara Helander presenterar och försvarar sin doktorsavhandling "Structural biology of transcriptional regulation in the c-Myc network". Opponent: Professor Lila M. Gierasch, University of Massachusetts, USA
Kl 09:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Susanne Andersson, e-post susan@ifm.liu.se, telefon 013-286671.

ValueS-seminarium: Réka Andersson

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Réka Andersson presenterar text. Internt seminarium. Forum för Tema T-forskare att informellt diskutera pågående forskning. Serien hålls vanligtvis på onsdagar.
Kl 10:15
Plats: Parnassos, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Industriell miljlöteknik

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Per Frändegård, doktorand in miljösystemanalys och miljöledning, presenterar sin licentiatavhandling "Environmental and economic potential of landfill mining". Opponent: DI.Dr.tech. David Laner, TU Wien. Handledare: Docent Joakim Krook, IEI.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Eriksson, e-post maria.eriksson@liu.se, telefon 013-281065.

Therese Asplund disputerar i Miljövetenskap

Disputation - Tema Vatten i natur och samhälle
Therese Asplund försvarar sin avhandling med titeln: "Climate change frames and frame formation: An analysis of climate change communication in the Swedish agricultural sector". Opponent: Prof. Knut H. Sørensen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. Handledare: Victoria Wibeck samt Mattias Hjerpe, Institutionen för Tema - Tema Vatten i Natur och Samhälle
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus; K3
För mer information kontakta Therese Asplund, e-post therese.asplund@liu.se.

2014-05-26

Licentiatseminarium - Marie Bergholm, Matematikdidaktik

Seminarium - Matematiska institutionen
Marie Bergholm försvarar sin licentiatavhandling med titeln "Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet - En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata". Opponent: Ewa Bergqvist, Umeå universitet
Kl 13:15
Plats: BL32, Hus B, Campus Valla
För mer information kontakta Christer Bergsten, e-post christer.bergsten@liu.se, telefon 013-282984.

Internationell konferens - Life Matters

Konferens - Tema Genus
2014-05-26 kl 14:30 -- 2014-05-28 kl 18:00 This conference aims to delve into exactly that shape-shifting plasticity of life by intersecting it with the phenomena of sex, sexuality, affect, and control. We want to pose the question both of how conceptions of life are nuanced or altered through various understandings of those phenomena, and how they themselves are clarified or mutated by interpretations of life. Enmeshing these concepts should create productive tensions, which may have the effect of destabilizing the supremacy of the incommensurable notion of life itself as a non-negotiable starting point. This entanglement and tension is of great significance, as it affects our most basic insights about what it means to be human and helps us to expose the ways in which the concept of life is politicized.
Plats: Linköpings universitet, Vallfarten
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-g/life-matters?l=en, kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se.

IDAs Pedagogiska Arena: Seminarie om att använda open source-projekt i undervisningen

Seminarium - Institutionen för datavetenskap
Kl 15:15 - 17:00
Plats: Visionen, B-huset, Campus Valla
För mer information se https://www.ida.liu.se/local/ida/idaorg/grupper/csed, kontakta Fredrik Heintz, e-post fredrik.heintz@liu.se, telefon 013-282428.

2014-05-27

Disputation i matematik – Lukáš Malý

Disputation - Matematiska institutionen
Lukáš Malý, doktorand i matematik, försvarar sin doktorsavhandling med titeln ”Sobolev-Type Spaces: Properties of Newtonian Functions Based on Quasi-Banach Function Lattices”. Opponent: Andrea Cianchi (Florens universitet). Betygsnämnd: Pekka Koskela (Jyväskylä universitet), Kaj Nyström (Uppsala universitet) och Sorina Barza (Karlstads universitet). Huvudhandledare: Anders Björn (Linköpings universitet/MAI).
Kl 10:15
Plats: Nobel (BL32), B-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-105616, kontakta Lukáš Malý, e-post lukas.maly@liu.se, telefon 013 - 28 26 57.

Tema Q seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
2014-05-27 kl 13:15 -- 2104-05-27 kl 15:00 Gästföreläsare Professor Mattew Hughey föreläser under titeln Racializing Redemption: The White Savior Film in Contemporary Culture.
Plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Norrköping
För mer information se http://www.isak.liu.se/temaq/seminarier?l=sv, kontakta Gustaf Marcus, e-post gustaf.marcus@liu.se, telefon 013-28 22 57.

Tema Q seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
2014-05-27 kl 13:15 -- 2104-05-27 kl 15:00 Gästföreläsare Professor Mattew Hughey föreläser under titeln Racializing Redemption: The White Savior Film in Contemporary Culture.
Plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Norrköping
För mer information se http://www.isak.liu.se/temaq/seminarier?l=sv, kontakta Gustaf Marcus, e-post gustaf.marcus@liu.se, telefon 013-28 22 57.

2014-05-28

Vetenskapligt forum - Mikael Gustafsson

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
Vetenskapliga seminarier som anordnas i samverkan med Kardiologiska kliniken och Fysiologiska kliniken, US samt avdelningen för kardiovaskulär medicin, Institutionen för medicin och hälsa (IMH). Fokus är på hjärta-kärl och spänner från experimentell till epidemiologisk forskning. Seminarierna är öppna för alla.
Kl 08:15 - 09:00
För mer information kontakta Elin Wistrand, e-post elin.wistrand@liu.se.

Gästseminarium Sookyung Kim: Reconsidering "Gap Hypothesis": Multiculturalism as the South Korean Government's Decoupled Response to Immigration

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Sookyung Kim, PhD i sociologi (Standford University), anknuten till REMESO. Seminariet hålls på engelska.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533

Emmy Dal disputerar på Tema Teknik och social förändring

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Emmy Dahl, försvarar sin avhandling med titeln "När du och jag görs ansvariga för miljön - individers förhandling av sitt ansvar för miljön (prel titel)" Opponent: Rolf Lidskog, Örebro universitet. Handledare: Prof. Jane Summerton, Universitetet i Oslo
Kl 13:15
Plats: TemCas, hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Disputation - Lina Lago

Disputation - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Lina försvarar sin doktorsavhandling med titeln: ”Mellanklass kan man kalla det”: Om tid och meningsskapande vid övergången från förskoleklass till årskurs ett. Opponent är: bitr. prof. Ann Quennerstedt, Örebro universitet
Kl 13:15
Plats: K1 (Kåkenhus, Campus Norrköping)
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Kvalitetsutveckling

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Jon Engström, doktorand i kvalitetsteknik, försvarar sin doktorsavhandling med rubriken "Patient involvement and service innovation in healthcare". Opponent: Professor Glenn Robert, Kings College, London. Handledare: Professor Mattias Elg, IEI/LiU.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Lena Sjöholm, e-post lena.sjoholm@liu.se, telefon 013-282357.

2014-06-03

Tillämpad fysik och FunMat - Zhafira Darmastuti

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Zhafira Darmastuti försvarar sin doktorsavhandling med titeln "SiC-FET gas sensors developed for control of the removal of sulfur containing compounds from flue gases in power plants, experimental and modeling". Opponent är Dr Bilge Saruhan-Brings, Deutsches Zentrum für luft- und Raumfahrt (DLR), Tyskland
Kl 10:15
Plats: Planck
För mer information se http://www.ifm.liu.se/applphys/applsens/, kontakta Therese Dannetun, e-post theda@ifm.liu.se, telefon 013-282944.

Lic - M Bevemyr

Disputation - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mats försvarar sin lic med titeln: (meddelas senare)OBS! Starttiden - 13.00!
Kl 13:00
Plats: B42
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2014-06-04

Vetenskapligt forum - Urban Alehagen och Carl Johan Carlhäll

Seminarium - Avdelningen för kardiovaskulär medicin
2014-06-04 kl 08:15 -- 2014-06-08 kl 09:00 SviktMek-studien – Nya biokemiska och imagingbaserade markörer på hjärtfunktion hos olika typer av kardiomyopatier
Plats: Fysiologiska klinikens bibliotek, plan 12, huvudblocket
För mer information kontakta Elin Wistrand, e-post elin.wistrand@liu.se.

Nanostrukturerade material - Phani Kumar Yalamanchili

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Phani Kumar Yalamanchili presenterar sin licentiatavhandling med titeln "ZrN based Nanostructured Coatings, Structure-Property Relation". Opponent är Dr. Jon Andersson, Seco Tools AB.
Kl 10:15
Plats: Visionen B-huset ingång 27
För mer information kontakta Therese Dannetun, e-post theda@ifm.liu.se, telefon 013-282944.

Industriell miljöteknik

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Amir Taabodi, doktorand i miljösystemanalys och miljöledning, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Implementing an Integrated Product Service Offering design method for Complex Products and Systems". Opponent: Professor Mats Björkman, LiU. Handledare: Professor Tomohiko Sakao IEI/LiU.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Eriksson, e-post maria.eriksson@liu.se, telefon 013-281065.

2014-06-05

Textseminarium - Päivi Turunen, lektor i socialt arbete, Linköpings universitet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
"A Nordic Perspective on Common Wealth and Community." Textseminarium - Päivi Turunen, lektor i socialt arbete
Kl 13:15 - 15:00
Plats: S4228
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Layal Wiltgren disputerar på Tema Barn

Disputation - Tema Barn
Layal Wiltgren, försvarar sin avhandling med titeln "(prel titel)" Opponent: Handledare: Prof. Karin Aronsson, Stockholms universitet
Kl 13:15
Plats: TemCas, hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Lic Sara Dalgren

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Sara försvarar sin lic-avhandling med titeln (meddelas senare)
Kl 13:15
Plats: K1 (Kåkenhus, Campus Norrköping)
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2014-06-06

Klimatriksdag 2014

Konferens - Centrum för klimatpolitisk forskning
2014-06-06 -- 2014-06-08 Johan Hedrén, Björn-Ola Linnér och Victoria Wibeck presenterar aktuell forskning inom områdena Konsumtion, mat, livsstil samt Politik, nationellt och internationellt och Påverkan, metoder.
Plats: De Geer Konsert & Kongress, Arbetets museum och Campus Norrköping.
För mer information se http://klimatriksdag2014.se/program/, kontakta Ingrid Leo, e-post ingrid.leo@liu.se.

2014-06-11

Farewell Ceremony 2014

Examenshögtid - Student
Each year, the Vice Chancellor invites students in the final semester of studies on an international Master's programme to a festive congratulatory ceremony to mark the end of your studies and the beginning of your time as an alumnus. Farewell Ceremony 2014 takes place in Nationernas Hus on Wednesday the 11th of June, 2014. Please see the web page for more information. Registration opens 14 April. Eligible students will receive an email invitation. If you are in your final semester of master's studies but have not received an invitation after April 15th, please send an email to farewell.ceremony@liu.se.
Sista anmälningsdag: 2014-05-21
Kl 13:00 - 17:00
Plats: NH - Nationernas Hus
För mer information se http://www.liu.se/farewell-ceremony, kontakta International Office, e-post farewell.ceremony@liu.se.

Högre seminarium: Marianne Lien

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Gästforskaren Marianne Lien, University of Oslo presenterar aktuell forskning Högre seminarieserien är gemensam för alla forskningsprogram inom tema T. Seminarieserien är en viktig verksamhet för att utveckla Tema Ts medarbetare och den gemensamma forskningsmiljön. Det finns flera olika typer av högre seminarier. Vissa seminarier hålls av en särskilt inbjuden extern gäst kring ett ämne som berör många på tema T. Ibland har seminariet en mer intern form, där olika ämnen med bred anknytning till hela forskningsmiljön diskuteras.
Kl 13:15
Plats: Lethe, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Produktionsekonomi

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Sayeh Noroozi, doktorand i produktionsekonomi, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "A Framework for Sales and Operations Planning in Process Industries". Opponent: Docent Martin Rudberg, ITN/LiU. Handledare: Professor Joakim Wikner, IEI/LiU.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Kristina Karlsson, e-post kristina.karlsson@liu.se, telefon 013-281533.

2014-06-12

ECIDD2014 - 10th European Conference on psychological theory and research on Intellectual and Developmental Disabilities.

Konferens - Linköpings universitet
2014-06-12 -- 2014-06-14 ECIDD2014 - 10th European Conference on psychological theory and research on Intellectual and Developmental Disabilities. www.ecidd2014.se. 12-14 June, 2014 - Linköping, Sweden. Keynote speakers: Connie Kasari – Connie is professor of Human Development and Psychology at UCLA with a joint appointment in the Department of Psychiatry and she will give a talk on “Engaging autism: Developmental implications for interventions”. Chris Jarrold – Chris is currently professor of Cognitive Development at the University of Bristol and he will give a talk on “Working memory in individuals with intellectual disability”. Elisabeth M. Dykens is professor of Psychology, Associate Director of the Vanderbilt Kennedy Center for Research on Human Development, and Co-Director for the University Center for Excellence in Developmental Disabilites. Her research examines areas of strength in persons with intellectual and developmental disabilities, especially those with genetic syndromes. The conference will include papers and posters.
Sista anmälningsdag: 2014-04-30
Plats: Universitetsklubben, Linköpings universitet
För mer information se http://www.ecidd2014.se, kontakta Henrik Danielsson, e-post henrik.danielsson@liu.se.

2014-06-13

Disputation - Linnea Stenliden

Disputation - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Linnea försvarar sin avhandling med titeln: Visual Storytelling Interacting in School. Learning Conditions in the Social Science Classroom. Opponent (meddelas senare)
Kl 13:15
Plats: Domen, Visualiseringscenter, Kopparhammaren (Campus Norrköping)
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2014-12-03

Forskarutbildningskommittén - FUK

Övrigt - Institutionen för tema
Forskarutbildningskommittén har en rådgivande funktion och ett övergripande ansvar för långsiktig strategisk planering av institutionens forskarutbildning.
Kl 13:15
Plats: Hygieia
För mer information se http://www.tema.liu.se/internt/forskarutbildningskommitten/forskarutbildningskommitten1?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19