Göm menyn

Händelser närmaste året

2014-05-18

Ting och Tankar

Kultur & nöje - Design & KU
2014-05-18 kl 14:00 -- 2014-09-07 Utställning med verk av avgångsklassen på kandidatprogrammet Slöjd, Hantverk och Formgivning vid Linköpings Universitet. Vernissage, Söndag 18/5 kl 14. Invigning av Lotta Ahlvar, Svenska Moderådet.
Plats: Östergötlands Museum,
För mer information se http://www.ostergotlandsmuseum.se/posts/473, kontakta -, e-post -.

2014-05-27

Tema Q seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
2014-05-27 kl 13:15 -- 2104-05-27 kl 15:00 Gästföreläsare Professor Mattew Hughey föreläser under titeln Racializing Redemption: The White Savior Film in Contemporary Culture.
Plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Norrköping
För mer information se http://www.isak.liu.se/temaq/seminarier?l=sv, kontakta Gustaf Marcus, e-post gustaf.marcus@liu.se, telefon 013-28 22 57.

Tema Q seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
2014-05-27 kl 13:15 -- 2104-05-27 kl 15:00 Gästföreläsare Professor Mattew Hughey föreläser under titeln Racializing Redemption: The White Savior Film in Contemporary Culture.
Plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren, Norrköping
För mer information se http://www.isak.liu.se/temaq/seminarier?l=sv, kontakta Gustaf Marcus, e-post gustaf.marcus@liu.se, telefon 013-28 22 57.

2014-08-22

Yuttapoom Puttisong - Funktionella Elektroniska Material

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Yuttapoom Puttisong försvarar sin doktorsavhandling "Room-temperature Defect-engineered Spin Functionality in Ga(In)NAs alloys" Opponent är Prof. Martin S. Brandt, Walter Schottky Institut, Garching, Tyskland.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Susanne Andersson, e-post susan@ifm.liu.se, telefon 013-286671.

2014-08-24

LinStat2014

Konferens - Matematiska institutionen
2014-08-24 -- 2014-08-28 The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference will be held 24-28 August, 2014, in Linköping, Sweden, at Linköping University. This is the follow-up of the 2012 edition held in Bedlewo near Poznan, Poland. The purpose of the conference is to bring together researchers sharing an interest in a variety of aspects related to linear statistical inference and offer them a possibility to discuss current developments in these subjects.
Plats: Vallfarten, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se http://www.mai.liu.se/LinStat2014/, kontakta Martin Singull, e-post linstat2014@mai.liu.se.

2014-08-25

Lunchklubben: På väg mot region Östergötland!

Övrigt - Linköpings universitet
Landstingsvalet 2014 kommer få större betydelse än tidigare år, men på vilket sätt? Marie Morell, ordförande i Landstingsstyrelsen, besöker Lunchklubben den 25 augusti för att berätta om processen kring att bilda regionkommun. Lunchklubben arrangeras varje månad på Visualiseringscenter C och är en mötesplats för dem som är med och påverkar utvecklingen i Norrköping och Östergötland. Du får lyssna till spännande föredragshållare som ger en exklusiv inblick i sådant som är på gång i vår region. Arrangerar gör Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Visualiseringscenter C.
Sista anmälningsdag: 2014-08-22
Kl 11:30 - 13:00
Plats: Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54, Norrköping
För mer information se http://bit.ly/1p5miNS, kontakta Inger Stern, e-post inger.stern@liu.se, telefon 011-36 34 60.

2014-08-27

Disputation - Måns Edström

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Måns Edström försvarar sin sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Regulation of immunity in multiple sclerosis: CD4+ T cells and the influence of natalizumab treatment" Opponent: Professor Finn Sellebjerg, University of Copenhagen, Department of Neurology, Danish Multiple Sclerosis, Rigshospitalet, Köpenhamn
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information kontakta Marie Malander, e-post marie.malander@liu.se, telefon 010-103 14 51.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Axel Hultman, MAI, Linköpings universitet. Titel: Inversion graphs and rook theory on permutations diagrams.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2014-08-28

Seminarium om industriellt kulturarv

Seminarium - Filosofiska fakulteten
Under rubriken industriarkitektur - som minne eller framtid kommer forskare, föreläsar och företrädare från fastighetsbranschen att berätta om sin ingång till det industriella kulturarvet och ge exempel från olika projekt.
Sista anmälningsdag: 2014-08-20
Kl 08:30 - 12:00
Plats: Arbetets museum, Norrköping, Alvasalen
För mer information se http://www.isak.liu.se/centrum-for-lokalhistoria/seminarium/, kontakta Karin Ström Lehander, e-post karin.lehander@liu.se, telefon 013-28 22 36.

NISAL - seminarium Ingrid Lander, Krimonologiska institutionen, Stockholms universitet

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ingrid Lander håller seminarium med titeln "Genus, åldrande och narkotikabruk" Ordförande för seminariet; Elisabet Cedersund
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

2014-08-29

Disputation

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Alva Curtsdotter, Teoretisk Biologi, försvarar sin avhandling "Extinctions in Ecological Communities - direct and indirect effects of perturbation on biodiversity" fredagen den 29 augusti klockan 10:15 i Planck, Fysikhuset. Opponent är Dr Elisa Thébault, Université Pierre et Marie Curie, Paris, Frankrike
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Anna Sundin, e-post annsu@ifm.liu.se, telefon 013-281301.

2014-09-02

Institutionsstyrelsen vid Tema

Internt - Institutionen för tema
Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder
Kl 09:15
Plats: Lethe
För mer information se http://www.tema.liu.se/internt/institutionsstyrelsen?l=sv , kontakta Carin Ennergård , e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

Seminarium: Matthew Burdelski

Seminarium - Linköpings universitet
"Interactional routines and explicit instruction in adult-child and child-child interactions in Japanese"
Kl 13:15
Plats: Lethe, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Docentföreläsning i Industriell marknadsföring

Föreläsning - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn dr Daniel Nordigården, IEI, håller en docentföreläsning över ämnet "Outsourcing - the case of Parallel Production"
Kl 13:15
Plats: TE-huset (2b:841), Hus A, plan 2, ing 17-19
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-152815.

Seminarier i Matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
Muni S. Srivastava, Department of Statistical Sciences, University of Toronto, Kanada. Titel: Tests For Covariance Matrices in High Dimension with Less Sample Size.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-matematisk-statistik?l=sv, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

2014-09-03

Seminarium nr två om industriellt kulturarv

Seminarium - Filosofiska fakulteten
Under rubriken industriarkitektur - som minne eller framtid fortsätter forskare, föreläsare och företrädare från fastighetsbranschen i detta seminarium nr två att berätta om sin ingång till det industriella kulturarvet och ge exempel från olika projekt. Läs mer om innehållet i programmet på hemsidan. Varmt välkomna!
Sista anmälningsdag: 2014-08-20
Kl 09:00 - 12:00
Plats: K-ringen, gamla Konsumbutiken i Motala
För mer information se http://www.isak.liu.se/centrum-for-lokalhistoria/seminarium/, kontakta Karin Ström Lehander, e-post karin.lehander@liu.se, telefon 013-28 22 36.

Kalasmottagningen

Kultur & nöje - Student
2014-09-03 kl 14:00 -- 2014-09-04 kl 01:00 Kalasmottagningen kan delas in i tre huvuddelar - studentliv, Östergötland och en välkomnande, minnesvärd välkomsthälsning till nya studenter vid Linköpings universitet. Mottagningen är en gemensam satsning av Linköping och Norrköpings kommun, East Sweden och Linköpings universitet.
Plats: SAAB Arena, Linköping
För mer information se http://www.kalas.liu.se/, kontakta Kalasmottagningen, e-post kalas@kalas.liu.se.

2014-09-05

Prakash Harikumar Lic. Elektroniksystem, ISY

Seminarium - Institutionen för systemteknik
Framläggning av licentiatavhandling
Kl 10:00 - 13:00
Plats: Visionen, B-huset
För mer information se http://www.isy.liu.se/, kontakta Håkan Johansson, J Jacob Wikner, e-post hakan.johansson@liu.se jacob.wikner@liu.se, telefon +46 13 281676 +46 13 284044.

Cecilia Nakeva von Mentzer disputerar i handikappvetenskap

Disputation - Filosofiska fakulteten
Cecilia Nakeva von Mentzer doktorand i handikappvetenskap försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln "Rethinking sound. Computer-assisted reading intervention with a phonics approach for deaf and hard of hearing children using cochlear implants or hearing aids”. Opponent: Professor Åke Olofsson, Umeå universitet
Kl 10:00
Plats: Key1
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo-linden@liu.se, telefon 013-282030.

Disputation - Mozhgan Zachrison

Disputation - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mozhgan Zachrison försvarar sin avhandling 'The invisible voices: Understanding the sociocultural influences on adult migrants' second language'. Opponent Professor Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3, Kåkenhus, Norrköping
För mer information kontakta Eva Rehnholm, e-post eva.rehnholm@liu.se, telefon 011-363238.

2014-09-08

Utbildningsvetenskapliga kommittén besöker LiU

Övrigt - Utbildningsvetenskap
Syftet med besöket är att informera om de forskningsbidrag som Vetenskapsrådet utlyser inom området och om den ämnesöversikt över utbildningsvetenskap som tas fram under året.
Sista anmälningsdag: 2014-08-25
Kl 10:00 - 12:00
Plats: TemCas
För mer information se http://www.vr.se/5.58307f8b1465661b08852cb4.html, kontakta Lars Kåreklint, e-post lars.kareklint@liu.se, telefon 013-28 58 50.

2014-09-09

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Katarina Phil Lesnovska - mauskript. Christina Andreae - halvtidskontroll
Kl 10:30 - 16:30
Plats: K6A, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Projekt, innovationer och entreprenörskap

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Ksenia Onufrey, doktorand i Industriell organisation, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Technology Dynamics in Multi-Technology Industries: Selection and Variety Creation through the Lens of Path Dependency and Path Generation". Diskutant: Magnus Holmén, professor i innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Handledare: Docent Anna Bergek, IEI/LiU.
Kl 13:15
Plats: Sal U4, C-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Carina Ekhager, e-post carina.ekhager@liu.se, telefon 013-281568.

2014-09-10

Gästseminarium Kira Kosnick: "Ethnic Leisure Publics: Postmigrant Socialities in European Metropolitan Centres"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kira Kosnick är professor i sociology vid Goethe University Frankfurt. Seminariet hålls på engelska.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533

2014-09-11

Textseminarium - Ida Seing, doktorand vid Samhällsmedicin, Linköpings universitet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium - Activating the Sick-­‐Listed -­‐ Individualizing Return to Work as Personal Problems in Local Workplace Practice
Kl 13:15 - 15:00
Plats: S4228
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2014-09-12

Disputation - Sara Bergstrand, avdelning Omvårdnad

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Sara Bergstrand vid avdelning Omvårdnad försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Preventing pressure ulcer by assessment of the microcirculation in tissue exposed to pressure".Opponent är docent Fredrik Huss, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US
För mer information kontakta Sofia McGarvey, e-post sofia.mcgarvey@liu.se.

Industriell miljöteknik

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Wisdom Kanda, doktorand i miljösystem och miljöledning, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Promotion of Environmental Technology Export-Governmental Initiatives and Business Concepts". Opponent: Universitetslektor Per Frankelius, LiU. Handledare: Professor Olof Hjelm.
Kl 10:15
Plats: Sal A30, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Eriksson, e-post maria.eriksson@liu.se, telefon 013-281065.

Beräkningsfysik, Jonas Sjöqvist

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Jonas Sjöqvist försvarar sin doktorsavhandling "Light interactions in flexible conjugated dyes" Opponent är Per-Olof Åstrand, NTNU, Norge.
Kl 10:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Jonas Sjöqvist, e-post jonsj@ifm.liu.se.

2014-09-16

LiU-loppet

Kultur & nöje - Student
LiU-Loppet är en löptävling som arrangeras av studentföreningarna LSIF, LIU AIF, LiTHe Syra och LiTHe Vilse. Tävlingen är öppen för alla och är gratis att delta i. Loppet går två gånger om året, en gång på våren och en på hösten.
Sista anmälningsdag: 2014-09-16
Kl 18:00
Plats: Campushallen, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://liuloppet.se/, kontakta LiU-loppet, e-post liuloppet@gmail.com.

2014-09-17

Akademisk kommunikation

Konferens - Linköpings universitet
Hur ökar du synlighet, spridning och genomslag för dina forskningsresultat? Välkommen till ett seminarium om akademisk kommunikation, som belyser några av dessa aspekter av forskarlivet. Ur programmet: Den nya nationella resursfördelningsmodellen, Publiceringsstrategi, Open Access/OA i nationell och internationell utveckling, att sprida forskning i sociala medier. Moderator är Rektor Helen Dannetun.
Kl 08:30 - 12:00
Plats: Norrköping, rum K4
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/akademisk-kommunikation?l=sv, kontakta David Lawrence, e-post davla@ep.liu.se, telefon 013-286609.

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
"Lärares villkor och värderingar i det professionella landskapet" - Lennart Svensson, Göteborgs universitet
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Hus I:1, rum 154 (Didaktikern)
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

2014-09-18

Avhandlingsseminarium (60%) - Christina Södeberg

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Christina Söderberg, doktorand i socialt arbete håller 60%-seminarium med titeln "Brottspreventiv samverkan -­‐ till nytta för vem?"
Kl 13:15 - 15:00
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2014-09-19

Industriell miljöteknik

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Sofia Lingegård, doktorand i miljösystemanalys och miljöledning, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Integrated Product Service Offerings for Rail and Road Infrastructure - Reviewing Applicability in Sweden". Fakultetsopponent: Professor Daniel Brissaud, Grenoble-INP. Betygsnämnd: Professor Oksana Mont, Lunds universitet, Professor Magnus Karlberg, Luleå tekniska universitet, samt Docent Per-Olof Brehmer, IEI/LiU. Handledare: Docent Mattias Lindahl. Ordförande vid disputationen: Professor Olof Hjelm, IEI/LiU.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Maria Eriksson, e-post maria.eriksson@liu.se, telefon 013-281065.

Disputation Erik Ringaby Datorseende ISY

Disputation - Institutionen för systemteknik
Titel: Geometric Models for Rolling-shutter and Push-broom Sensors Opponent: Professor Tomáš Pajdla, Center for Machine Perception, Department of Cybernetics, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, Czech Republic. Abstract Almost all cell-phones and camcorders sold today are equipped with a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) image sensor and there is also a general trend to incorporate CMOS sensors in other types of cameras. The CMOS sensor has many advantages over the more conventional CCD (Charge-Coupled Device) sensor such as lower power consumption, cheaper manufacturing and the potential for on-chip processing. Nearly all CMOS sensors make use of what is called a rolling shutter readout. Unlike a global shutter readout, which images all the pixels at the same time, a rolling-shutter exposes the image row-by-row. If a mechanical shutter is not used this will lead to geometric distortions in the image when either the camera or the objects in the scene are moving. Smaller cameras, like those in cell-phones, do not have mechanical shutters and systems that do have them will not use them when recording video. The result will look wobbly (jello effect), skewed or otherwise strange and this is often not desirable. In addition, many computer vision algorithms assume that the camera used has a global shutter and will break down if the distortions are too severe. In airborne remote sensing it is common to use push-broom sensors. These sensors exhibit a similar kind of distortion as that of a rolling-shutter camera, due to the motion of the aircraft. If the acquired images are to be registered to maps or other images, the distortions need to be suppressed. The main contributions in this thesis are the development of the three-dimensional models for rolling-shutter distortion correction. Previous attempts modelled the distortions as taking place in the image plane, and we have shown that our techniques give better results for hand-held camera motions. The basic idea is to estimate the camera motion, not only between frames, but also the motion during frame capture. The motion is estimated using image correspondences and with these a non-linear optimisation problem is formulated and solved. All rows in the rolling-shutter image are imaged at different times, and when the motion is known, each row can be transformed to its rectified position. The same is true when using depth sensors such as the Microsoft Kinect, and the thesis describes how to estimate its 3D motion and how to rectify 3D point clouds. In the thesis it has also been explored how to use similar techniques as for the rolling-shutter case, to correct push-broom images. When a transformation has been found, the images need to be resampled to a regular grid in order to be visualised. This can be done in many ways and different methods have been tested and adapted to the push-broom setup. In addition to rolling-shutter distortions, hand-held footage often has shaky camera motion. It is possible to do efficient video stabilisation in combination with the rectification using rotation smoothing. Apart from these distortions, motion blur is a big problem for hand-held photography. The images will be blurry due to the camera motion and also noisy if taken in low light conditions. One of the contributions in the thesis is a method which uses gyroscope measurements and feature tracking to combine several images, taken with a smartphone, into one resulting image with less blur and noise. This enables the user to take photos which would have otherwise required a tripod.
Kl 10:15 - 15:00
Plats: Visionen B-Huset ingång 27
För mer information kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se, telefon 013-284423.

Wibke Straube disputerar i Tema Genus

Disputation - Tema Genus
Titel: "Trans Cinema and its Exit Scapes: Transfeminist Readings of Utopian Sensibilities in Contemporary Film". Fakultetsopponent Docent Susan Stryker, University of Arizona
Kl 13:15 - 16:00
Plats: TEMcas, Temahuset, Campus Valla
För mer information kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se.

Kvalitetsutveckling

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Erik Drotz, doktorand i Kvalitetsteknik, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Lean in the Public Sector - Possibilities and Limitations". Opponent: Docent Ingela Bäckström, Mittuniversitetet. Handledare: Docent Bozena Poksinska.
Kl 13:15
Plats: Sal A35, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Lilian Zangerl, e-post lilian.zangerl@liu.se, telefon 013-281513.

2014-09-23

Seminarier i Matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
Stanislav Volkov, Matematisk statistik, Lunds universitet. Titel: On random geometric subdivisions.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-matematisk-statistik?l=sv, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

Föreläsning - Det handlar om vår hälsa

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Hälsouniversitetet, Universitetssjukhuset, Hälsofonden och Föreningen Seniorerna inbjuder åter till offentliga föreläsningar under hösten 2014. Avgift för föreläsningarna - 50 kr - erläggs vid entrén (inkomsterna går oavkortade till stiftelsen Hälsofonden). Den första föreläsningen i höst är "Aktuellt om Parkinsons sjukdom", föreläsare överläkare Ursula Schmiauke.
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 64/65, Campus US
För mer information kontakta Föreningen Seniorerna, tel 013-147767 eller Anita Larsson, e-post anita.larsson@liu.se, telefon 010-1031688.

Strimman 2014-2015: Genus gör skillnad

Föreläsning - Linköpings universitet
Föreläsningsserien Strimman arrangeras av Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, i samverkan med Folkuniversitetet. Värd för årets föreläsningar är Tema Genus vilka bedriver forskning med utgångspunkt i ett disciplinöverskridande teori- och metodperspektiv. Årets strimmaföreläsningar bjuder på spännande, intressanta och tankeväckande föreläsningar med genusperspektiv som utgångspunkt om bland annat minoriteter, kulturer och ”monster”. Kultur, ekonomi och teknologi påverkar oss på olika sätt. Men vilken roll spelar genus för hur vi påverkas av och tolkar de intryck som vi dagligen möter? Föreläsningar den 23 september: Moder Svea och den ryska ubåten. Om ryssrädsla och medial komik kring U137 föreläsare: Anna Lundberg, fil dr, Tema Genus Kulor, krut och jämställhet: genusrelationer i den "Nya Försvarsmakten" Föreläsare: Alma Persson, fil dr, Tema Teknik och Social förändring
 Läs mer på: http://www.filfak.liu.se/strimman/23-september?l=sv
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Campus Valla, HumSam biblioteket, D-huset
För mer information se http://www.filfak.liu.se/strimman/23-september?l=sv, kontakta Roland Albinsson, e-post roland.albinsson@liu.se, telefon 013-281057.

2014-09-24

REMESO Gästseminarium Sofia Näsström (Uppsala universitet) och Sara Kalm (Lunds universitet): "Rätten till medborgarskap: problemet, principen och politiken rörande en ny lag"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Sofia Näström och Sara Kalm presenterar ett nytt projekt om rätten till medborgarskap finansierat av Vetenskapsrådet(seminariet hölls på engelska).
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B 533

2014-09-25

Textseminarium -Jessica Sjögren, doktorand vid Socialt arbete, Linköpings universitet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium - The controversy of evidence-­‐based practice in Sweden
Kl 13:15 - 15:00
Plats: S4228
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

HIV och jakten på ett effektivt vaccin

Föreläsning - Hälsouniversitetet
40 år har gått sedan HIV-epidemin bröt ut. Sjukdomen har kostat 30 miljoner människor livet och många lider fortfarande i det tysta. I Sverige finns det mycket bra behandling, men så är det inte i alla länder. Det har gjorts och görs jättesatsningar på att få fram ett skyddande vaccin -men än så länge har försöken att stoppa infektionen misslyckats. Har vi idag tillräckliga kunskaper för att skapa ett HIV-vaccin? Föreläsare Marie Larsson, professor i molekylär virologi Föreläsningen är en del i den populärvetenskapliga föreläsningsserien Forskning i framkant som arrangeras ihop med Landstinget i Östergötland. Välkommen!
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, på campus US, Linköping
För mer information se http://www.hu.liu.se/forskning-i-framkant?l=sv, kontakta Therese Ekstrand, e-post therese.ekstrand@liu.se.

2014-09-26

Disputation - Jenny Vegfors

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Jenny Vegfors försvarar sin sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Psoriasin – for better or for worse in sickness and in health. The role of psoriasin in angiogenesis and differentiation of epithelial cells." Opponent: Professor Artur Schmidtchen, Lund universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information kontakta Marie Malander, e-post marie.malander@liu.se, telefon 010 103-1451.

2014-09-30

Institutionsstyrelsen vid Tema

Internt - Institutionen för tema
Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder
Kl 09:15
Plats: Lethe
För mer information se http://www.tema.liu.se/internt/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

2014-10-01

REMESO Gästseminarium Malin Wieslander, Karlstads universitet: "Ordningsmakter inom ordningsmakten. Diskurskamp, dilemman och motstånd i blivande polisers samtal om mångfald"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Malin Wieslander presenterar sin avhandling om mångfaldsdiskurser inom polisen, med fokus på kultur, religion och etnicitet. I avhandlingen visar jag hur mångfald ges skilda betydelser inom polisen och att det pågår en kamp om hur samhällets mångfald ska förstås i relation till polisens sammansättning, bemötande och brottsförebyggande arbete.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B 533

2014-10-02

Akademisk kommunikation

Konferens - Linköpings universitet
Hur ökar du synlighet, spridning och genomslag för dina forskningsresultat? Välkommen till ett seminarium om akademisk kommunikation, som belyser några av dessa aspekter av forskarlivet. Ur programmet: Den nya nationella resursfördelningsmodellen, Publiceringsstrategi, Open Access/OA i nationell och internationell utveckling, att sprida forskning i sociala medier. Moderator är Rektor Helen Dannetun.
Kl 13:00 - 16:30
Plats: Linköping, rum C1
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/akademisk-kommunikation?l=sv, kontakta David Lawrence, e-post davla@ep.liu.se, telefon 013-286609.

2014-10-03

The First International Meeting on Internet & Audiology, Linköping, Sweden, 3-4 October 2014

Konferens - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
2014-10-03 -- 2014-10-04 We now invite researchers and other interested people to come to Linköping, Sweden for the First international meeting on Internet & Audiology, which will be held the 3-4 October 2014. This is not a typical conference as there will be no conference fee. We invite abstracts for short presentations (15 minutes) and the intention is to present new and innovative research and to have space for discussions in this emerging field. The conference will be held at Linköping university and the number of delegates is limited to 120.
Plats: Linköping University
För mer information se http://www.internetaudiology.eu/, kontakta Gerhard Andersson, e-post gerhard.andersson@liu.se.

Disputation - Maria Zetterqvist

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Maria Zetterqvist försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Non-suicidal self-injury in Swedish adolescents: Prevalence, characteristics, functions and association with childhood adversities". Opponent: Dr Paul Plener (M.D.), Universität Ulm, Kinder- und jugendpsychiatrie, Ulm, Germany.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information kontakta Carl-Göran Svedin, e-post carl.goran.svedin@liu.se, telefon 010-1034549.

Håkan Hua disputerar i handikappvetenskap

Disputation - Filosofiska fakulteten
Håkan Hua, doktorand i handikappvetenskap försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktor med titeln "Employees with Aided Hearing Impairment: An Interdisciplinary Perspective". Opponent: Professor Gunnel Backenroth, Stockholms universitet
Kl 10:00
Plats: I:101, Linköpings universitet
För mer information kontakta Maria Hugo-Lindén, e-post maria.hugo-linden@liu.se, telefon 013-282030.

2014-10-06

Slöjdbiennalen

Konferens - Linköpings universitet
2014-10-06 -- 2014-10-07 Den 6-7 oktober samlas flera hundra slöjdlärare och andra aktiva inom slöjdområdet för konferens i Linköping. Det är den Estetiska avdelningen vid Institutionen för Kultur och Kommunikation som för trettonde gången genomför denna konferens. Under två dagar fylls lokalerna på Konsert och Kongress med föreläsningar, föredrag, workshops, utställningar och mycket annat.
Plats: Linköpings Konsert och Kongress
För mer information se http://www.slöjdbiennalen.se, kontakta Daniel Nilsson, e-post daniel.nilsson@liu.se, telefon 013-282744.

2014-10-07

60%-seminarium - Veronica Wallroth, doktorand, NISAL

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Veronika Wallroth, 60%-seminarium Ordförande för seminariet; Elisabet Cedersund/Lars Anderson
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A - Plan 7, Nya Kåkenhus
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Katarina Hjelm - Att skriva en kappa. Ghassan Mourad - Intervention programme
Kl 13:15
Plats: K6A, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2014-10-08

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
"Bjud in lärarna i forskningen!" - Lisa Björklund Boistrup & Joakim Samuelsson, Linköpings universitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Hus I:2, rum 265 (I:207)
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

NISAL-seminarium Professor Britt Östlund, Skolan för Teknik och hälsa, KTH

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Britt Östlund håller i seminariet "Robotar i äldreomsorgen - vad är nytt, hur påverkar det kvalitén i vården och omsorgen och hur utvärderar vi det?" Ordförande för seminariet; Elisabet Cedersund Britt Östlund är sedan 1 juni 2014 ny professor vid KTH, Skolan för Teknik och hälsa. Britt har sedan slutet av 1980-talet varit engagerad i användningen av teknik i äldreomsorgen och medverkat i ett tjugotal projekt om implementeringen av ny teknik i äldre människors hem och inom hemtjänsten och vården. De senaste tio åren har hon ansvarat för äldre och designprogrammet vid Lunds universitet. För närvarande ansvarar hon för användardriven design i två EU-projekt som handlar om robotar och system med robotar och sensorer som på olika sätt knyter samman äldres sociala resurser.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

2014-10-10

Disputation - Anne Lahdenperä

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Anne Lahdenperä försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Studies of mucosal regulation in celiac disease and type 1 diabetes". Opponent: Professor Eva Sverremerk Ekström, Stockholms universitet.
Kl 09:00
Plats: Eken, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information kontakta Johnny Ludvigsson, e-post johnny.ludvigsson@liu.se, telefon 013-286854.

Konstruktionsmaterial

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Zhe Chen, doktorand i Konstruktionsmaterial, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Surface Integrity of Broached Inconel 718 and Influence of Thermal Exposure". Informell opponent: Adjunct Associate Professor Magnus Hörnqvist, Chalmers University. Handledare: Universitetlektor Ru Peng.
Kl 10:15
Plats: ACAS, Campus Valla, A-huset
För mer information se http://www.iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

2014-10-14

90%-seminarium Aasa Roin, doktorand NISAL

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
NISAL - Aasa Roin - 90%-seminarium Ordförande för seminariet; Lars Andersson
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K7A - Plan 7, Nya Kåkenhus
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

Föreläsning - Det handlar om vår hälsa

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Hälsouniversitetet, Universitetssjukhuset, Hälsofonden och Föreningen Seniorerna inbjuder åter till offentliga föreläsningar under hösten 2014. Avgift för föreläsningarna - 50 kr - erläggs vid entrén (inkomsterna går oavkortade till stiftelsen Hälsofonden). Höstens andra föreläsning är "Forskning kring livsstil och kärlsjukdom: håll Dig till lågfettkost för ökad bukfetma och inflammation!" Föreläsare: Professor Fredrik Nyström
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 64/65, Campus US
För mer information kontakta Föreningen Seniorerna, tel 013-147767 eller Anita Larsson, e-post anita.larsson@liu.se, telefon 010-1031688.

2014-10-15

CEDER - Internationell konferens i Norrköping

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
2014-10-15 -- 2014-10-17 Den 15-17 oktober 2014 arrangerar CEDER – Centrum för demensforskning – den internationella konferensen "Ett liv med demenssjukdom: relationer".
Plats: Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder/ett-liv-med-demenssjukdom-relationer-konferens, kontakta Lars-Christer Hydén, e-post lars-christer.hyden@liu.se, telefon 011-36 23 44.

Seminarium om folkkonst i Östergötland

Seminarium - Filosofiska fakulteten
Centrum för folkkonst i Östergötland bjuder in till ett första seminarium om folkkonst. Vi kommer att fokusera den östgötska folkkonsten, från målade skåp och slagbord till keramik och textil, från historiskt material till dagens moderna folkkonst. Varmt välkomna!
Sista anmälningsdag: 2014-10-10
Kl 10:00 - 17:00
Plats: Östergötlands museum.
För mer information kontakta Karin Ström Lehander, e-post karin.lehander@liu.se, telefon 013-282236.

2014-10-16

Textseminarium - Katarina Lundborg, adjunk vid Socialt arbete, Linköpings universitet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium - Utredning av en valfrihetssatsning inom hemtjänst i det ordinära boendet i Norrköpings kommun
Kl 13:15 - 13:15
Plats: S4228
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

En dödlig bomb som kan explodera - Nya möjligheter att upptäcka och behandla bukaortaaneurysm

Seminarium - Hälsouniversitetet
Att kroppspulsådern i buken vidgas, bukaortaaneurysm, är en vanlig dödsorsak bland äldre. Men tack vare att man börjat screena patienter upptäcks nu ett stort antal aneurysm, vilka annars skulle vara oupptäckta eller upptäckas först i samband med att aneurysmet spricker. I föreläsningen berättar professor Toste Länne om nya behandlingsmetoder samt orsakerna till varför vi får aneurysm och hur det kan påverka hjärt-kärlsystemet i övrigt. Föreläsare Toste Länne, professor och överläkare Föreläsningen är en del i den populärvetenskapliga föreläsningsserien Forskning i framkant som arrangeras ihop med Landstinget i Östergötland.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, på campus US, Linköping
För mer information se http://www.hu.liu.se/forskning-i-framkant?l=sv, kontakta Therese Ekstrand, e-post therese.ekstrand@liu.se.

2014-10-17

Disputation - Bergthór Björnsson

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Bergthór Björnsson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Methods to reduce liver ischemia/reperfusion injury". Opponent: Professor Styrbjörn Friman, Göteborgs universitet.
Kl 09:00
Plats: Aulan, Hälsans hus, Campus US
För mer information kontakta Per Sandström, e-post per.sandstrom@liu.se, telefon 010-1033556.

2014-10-23

NISAL - seminarium professor Roger Qvarsell, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Roger Qvarsell håller i seminarium med titeln "Välfärdssamhället – en lång eller kort historia?” Ordförande för seminariet; Elisabet Cedersund
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

2014-10-30

Textseminarium - Päivi Turunen, lektor vid Socialt arbete, Linköpings universitet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium - Prel.titel: Culture of Participation and Deliberation – from the Tradition of Community Strategies
Kl 13:15 - 15:00
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2014-11-04

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Carina Berterö - Att bedöma en vetenskaplig avhandling. Maria Borgestig - Ögonstyrning
Kl 13:15
Plats: K6A, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Föreläsning - Det handlar om vår hälsa

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Hälsouniversitetet, Universitetssjukhuset, Hälsofonden och Föreningen Seniorerna inbjuder åter till offentliga föreläsningar under hösten 2014. Avgift för föreläsningarna - 50 kr - erläggs vid entrén (inkomsterna går oavkortade till stiftelsen Hälsofonden). Höstens sista föreläsning är "Akuta bukbesvär - banalt eller fatalt? Föreläsare: Docent, överläkare i kirurgi Karl-Gunnar Janunger
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 64/65, Campus US
För mer information kontakta Föreningen Seniorerna, tel 013-147767 eller Anita Larsson, e-post anita.larsson@liu.se, telefon 010-1031688.

2014-11-05

Nordic Symposium on Digital Pathology 2014

Konferens - CMIV
2014-11-05 -- 2014-11-06 Linköpings universitet och Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) hälsar välkomna till det andra Nordic symposium on digital pathology. Förra årets möte blev en stor succé med internationella gäster och föreläsare som är världsledande inom digital patologi. I år upprepar vi detta gyllene tillfälle för forskare och kliniker att höra mer om de senaste framstegen inom området från framstående experter samt att utbyta erfarenheter och kunskap kring digital patologi i klinisk rutinverksamhet. Besök hemsidan för anmälan.
Plats: Linköping konsert & kongress
För mer information se http://www.liu.se/ndp, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se, telefon 010-1038633.

2014-11-06

NISAL-seminarium Karin Lövgren, Umeå universitet

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Karin Lövgren håller i seminarium med titeln "I garderoben: kvinnor, åldrande och kläder.2
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

2014-11-12

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
"Tänka fritt, tänka rätt. Om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning" - Anna-Karin Wyndham, Göteborgs universitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Hus I:2, rum 265 (I:207)
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

Slutseminarium: Christophe Foultier

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 10:15 - 12:00

2014-11-13

Textseminarium - Dimitris Michailakis, professor i Socialt arbete, Linköpings universitet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium - The help system and its reflection theory. A sociological observation of social work
Kl 13:15 - 15:00
Plats: S4228
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Seminar with Dr Catherine Manathunga, Australien

Seminarium - Linköpings universitet
Seminar on Intercultural Supervision in Doctoral Education Welcome to a seminar which is specifically designed to encounter the needs of research supervisors and doctoral students who are (or will be) engaged in intercultural supervision!
Sista anmälningsdag: 2014-11-01
Kl 15:15 - 17:00
Plats: Didacticum, G-house (Galaxen), Entrance 81, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/cul/aktuellt-arkiv/puff-startsida/1.578121/mannatounga.pdf, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 - 28 66 55.

Life Science - Prof. Jerzy-Roch Nofer

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Prof. Jerzy-Roch Nofer, Muenster University, Germany håller ett Life Science seminarium med titeln "Anti-atherogenic effects of high density lipoproteins: The role of sphingosine 1-phosphate" Värd: Marek Los
Kl 15:30
Plats: Eken, Ing. 65, plan 09, Campus US
För mer information se http://www.liu.se/forskning/lifescience/life-science-seminars/1.564532/AnnonsLifeScienceJerzy-RochNofer.pdf, kontakta Marek Los, e-post marek.los@liu.se, telefon 010-1032787.

2014-11-26

Tematiskt Forum

Seminarium - Institutionen för tema
Titeln på detta seminarium är "Strategies for handling power relations in academia" (in English) Forumet är till för att doktorander under trevliga seminarier och informella former ska ha chans att diskutera och lära sig mer om frågor som är viktiga för doktorander men som kanske inte kommer upp på ett naturligt sätt på andra ställen under forskarutbildningen. Seminariet innehåller en kort föreläsning följt av diskussioner med våra gäster, och följs av lite mat och dryck.
Kl 16:15 - 18:00
Plats: Brage
För mer information se http://www.tema.liu.se/tematisktforum, kontakta Kajsa Ellegård, e-post tematisktforum@tema.liu.se.

2014-11-27

Gästseminarium - Viktoria Skoog fil.dr, FoU Västernorrland

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Gästseminarium - Viktoria Skoog, fil.dr i socialt arbete, FoU Västernorrland. Titel: Barn som flyttas i offentlig regi -­‐ en studie om förekomst och upplevelser av sammanbrott i samhällsvård för barn
Kl 13:15 - 15:00
Plats: S4228
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Demens – Från lite glömska till svår sjukdom. Varför blir det så?

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Demenssjukdomar som Alzheimers börjar smygande men drabbar gradvis allt mer av hjärnan. Docent Martin Hallbeck berättar om hur forskning vid Linköpings universitet har bidragit till förståelsen om att sjukdomsorsakande proteiner kan skickas mellan nervceller och varför det inte är ett problem i en ung, frisk hjärna. Föreläsare är Martin Hallbeck, universitetslektor och överläkare i patologi. Föreläsningen är en del i den populärvetenskapliga föreläsningsserien Forskning i framkant som arrangeras ihop med Landstinget i Östergötland. Välkommen!
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, på campus US, Linköping
För mer information se http://www.hu.liu.se/forskning-i-framkant?l=sv, kontakta Therese Ekstrand, e-post therese.ekstrand@liu.se.

2014-12-02

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Lena Näsström - Kappaseminarium. Nana Waldreus - Manuskript
Kl 13:15
Plats: K6A, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2014-12-03

Forskarutbildningskommittén - FUK

Övrigt - Institutionen för tema
Forskarutbildningskommittén har en rådgivande funktion och ett övergripande ansvar för långsiktig strategisk planering av institutionens forskarutbildning.
Kl 13:15
Plats: Hygieia
För mer information se http://www.tema.liu.se/internt/forskarutbildningskommitten/forskarutbildningskommitten1?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

2014-12-04

Institutionsstyrelsen vid Tema

Internt - Institutionen för tema
Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder
Kl 09:15
Plats: Lethe
För mer information se http://www.tema.liu.se/internt/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

NISAL-seminarium, professor Elisabet Cedersund, NISAL

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Elisabet Cedersund håller i seminarium kring "Kvalité i kvalitativa studier"
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

2014-12-10

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
"Mellanstadieelevers berättelser om nationella prov och betyg" - Håkan Löfgren, Linköpings universitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Hus I:2, rum 265 (I:207)
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

2014-12-11

Textseminarium - Karsten Åström, professor i välfärdsrätt, Linköpings univeristet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium - Karsten Åström, professor i välfärdsrätt, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: S4228
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2014-12-18

NISAL - seminarium Magnus Nilsson, Instititutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
NISAL - Magnus Nilsson håller i seminarium. Titel meddelas senare. Ordförande för seminariet; Annika Taghizadeh Larsson
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

2015-02-17

Strimman 2014-2015: Genus gör skillnad

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsningsserien Strimman arrangeras av Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, i samverkan med Folkuniversitetet. Värd för årets föreläsningar är Tema Genus vilka bedriver forskning med utgångspunkt i ett disciplinöverskridande teori- och metodperspektiv. Årets strimmaföreläsningar bjuder på spännande, intressanta och tankeväckande föreläsningar med genusperspektiv som utgångspunkt om bland annat minoriteter, kulturer och ”monster”. Kultur, ekonomi och teknologi påverkar oss på olika sätt. Men vilken roll spelar genus för hur vi påverkas av och tolkar de intryck som vi dagligen möter? Föreläsningar den 17 februari: Mänsklighet på spel: Alzheimers sjukdom mellan labb och populärkultur Föreläsare: Cecilia Åsberg, biträdande professor, Tema Genus Kulturperspektiv på patientskap Föreläsare: Nina Lykke, professor, Tema Genus
 Läs mer på: http://www.filfak.liu.se/strimman/17-februari?l=sv
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Campus Valla, HumSam biblioteket, D-huset
För mer information se http://www.filfak.liu.se/strimman/17-februari?l=sv, kontakta Roland Albinsson, e-post roland.albinsson@liu.se, telefon 013-281057.

2015-02-25

Tematiskt Forum

Seminarium - Institutionen för tema
Titeln på seminariet är "Akademisk frihet — Vad styr universitetens forskningsinriktning? (in Swedish) Forumet är till för att doktorander under trevliga seminarier och informella former ska ha chans att diskutera och lära sig mer om frågor som är viktiga för doktorander men som kanske inte kommer upp på ett naturligt sätt på andra ställen under forskarutbildningen. Seminariet innehåller en kort föreläsning som följs av diskussioner med våra gäster samt lite mat och dryck.
Kl 16:15 - 18:00
Plats: Brage
För mer information se http://www.tema.liu.se/tematisktforum, kontakta Kajsa Ellegård, e-post tematisktforum@tema.liu.se.

2015-04-22

Tematiskt Forum

Seminarium - Institutionen för tema
Titeln på seminariet är "Coping with and preventing stress in academia" (på engelska) Forumet är till för att doktorander under trevliga seminarier och informella former ska ha chans att diskutera och lära sig mer om frågor som är viktiga för doktorander men som kanske inte kommer upp på ett naturligt sätt på andra ställen under forskarutbildningen. Seminariet innehåller en kort föreläsning som följs av diskussioner med våra gäster samt lite mat och dryck.
Kl 16:15 - 18:00
Plats: Brage
För mer information se http://www.tema.liu.se/tematisktforum, kontakta Kajsa ellegård, e-post tematisktforum@tema.liu.se.

2015-05-27

Doktorandkurs D14

Internt - Tema Barn
Sociala processer i kamratgruppen: Exkludering/inkludering - Asta Cekaite
Kl 10:15
Plats: Hygieia
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19