Göm menyn

Händelser närmaste året

2016-08-22

Konferens om avancerade funktionella material (AFM2016)

Konferens - Linköpings universitet
2016-08-22 kl 19:00 -- 2016-08-24 kl 16:30 Målet med AFM2016-konferensen är att presentera forskning inom området avancerade funktionella material, för att etablera nya projekt och samarbeten, samt att diskutera utmaningar och möjligheter inom materialvetenskap, i de nordiska länderna och internationellt.
Plats: Vildmarkshotellet Kolmården, Norrköping, Sweden
För mer information se http://www.afm2016.se/, kontakta Stefan Klintström, e-post stefan.welin.klintstrom@liu.se, telefon +46 13 28 2709.

2016-08-30

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-08-31

Kayvan Yousefi Mojir lägger fram sin licentiatavhandling

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kayvan Yousefi Mojir lägger fram sin licentiatavhandling “New Forms of Collaboration in Emergency Response Systems: A framework for participatory design of information systems”. Opponent är Fil. Dr, Docent Björn JE Johansson, forskningsledare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut.
Kl 13:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information kontakta Sofie Pileman, e-post sofie.pilemalm@liu.se, telefon 013-281551.

2016-09-02

Disputation Andrea Johansson Capusan

Disputation - Linköpings universitet
Andrea Johansson Capusan försvarar sin doktorsavhandling "Environmental and Genetic Influences in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and its Comorbidities" Opponent: Professor Jaakko Kaprio, Helsingfors universitet. Välkommen!
Kl 09:00
Plats: Belladonna Hus 511-001 plan 9 ingång 76 Campus US
För mer information kontakta Susanne Drejstam Skytt, e-post susanne.skytt@liu.se, telefon 013-286767.

2016-09-09

Disputation Linnea Bodén

Disputation - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Linnea Bodén försvarar sin avhandling med titeln: Present absences, Exploring the posthumanist entanglement of school absenteeism. Opponent är Prof. Maggie Maclure, Manchester Metropolitan University, UK.
Kl 13:15
Plats: K3, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information kontakta Ann Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2016-09-13

Slutseminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Prabhat Upadhyaya håller sitt slutseminarium. Titel kommer senare.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Lethe
För mer information kontakta Prabhat Upadhyaya, e-post Prabhat.Upadhyaya@liu.se.

2016-09-27

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-09-29

Seminarium/Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum nu en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin.
Sista anmälningsdag: 2016-09-23
Kl 09:00 - 16:00
Plats: Campus Norrköping (sal meddelas senare)
För mer information se https://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson, telefon 013 28 66 55.

2016-10-05

Gruppen som arena för arbete, samtal och lärande - möjligheter och utmaningar

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Karin Forslund Frykedal, docent i pedagogik, håller lunchföreläsning. Föreläsningen är en del av IBLs lunchföreläsningsserie.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I.101
För mer information kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2016-10-06

Aging & Society: Sixth International Conference

Konferens - Linköpings universitet
2016-10-06 -- 2016-10-07 NISAL is pleased to announce Aging&Society: Sixth International Conference. THEMES: Economic and Demographic Perspectives on Aging; Public Policy and Public Perspectives on Aging; Medical Perspectives on Aging, Health, Wellness; Social, Cultural Perspectives on Aging; Special Focus on Ageing, Life-Course, and Social Change. PLENARY SPEAKERS: Mark Hawley, Susanne Iwarsson, Giovanni Lamura, Joakim Palme, Sharon Wray. SUBMISSION DETAILS: latest submission 6July2016.
Sista anmälningsdag: 2016-07-06
Plats: Linköping Universitet - Campus Norrköping
För mer information se http://agingandsociety.com/2016-conference, kontakta Arianna Poli, e-post arianna.poli@liu.se.

2016-10-17

Förskolebiennalen

Konferens - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
2016-10-17 kl 09:00 -- 2016-10-18 kl 16:30 Förskolebiennalen är en återkommande arena för forskare och praktiker och arrangeras av Linköpings universitet i samarbete med Linköpings och Norrköpings kommuner. De senaste åren har vi haft över 1000 deltagare; personal från förskolan såväl som tjänstemän och politiker med ansvar för förskolefrågor. Vi har även haft en omfattande utställningsdel. Två dagar med föreläsningar och workshop med forskare och praktiker.
Sista anmälningsdag: 2016-10-10
Plats: Louis De Geer
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/len/forskolebiennalen-2016?l=sv, kontakta Anneli Carlbring, e-post anneli.carlbring@liu.se, telefon 011-363027.

2016-10-25

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-11-09

Simuleringar och lärares klassrumsledarskap

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Marcus Samuelsson, docent i pedagogik, håller lunchföreläsning. Föreläsningen är den del av IBLs lunchföreläsningsserie.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: I.101
För mer information kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2016-11-16

Semiarium/Workshop

Seminarium - Linköpings universitet
I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Som ett led i detta anordnar Didactcum nu en serie med seminarier/workshops som återkommer 2 ggr/termin.
Kl 09:00 - 16:00
Plats: Didacticum, hus Galaxen, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.

2016-11-22

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

2016-11-23

g16: Gränser, mobilitet och mobilisering

Konferens - Tema Genus
2016-11-23 -- 2016-11-25 g16 – Gränser, mobilitet och mobilisering samlar hela det breda och tvärvetenskapliga fält som genusforskning utgör i Sverige. Konferensen ska stimulera till samverkan mellan genusforskare från olika akademiska discipliner och riktar sig till akademiker, studenter, praktiker och aktivister. Konferensen syftar till att skapa förutsättningar för kritisk granskning, erfarenhetsutbyte och inspirera till möjligheter till nya idéer och forskningskonstellationer.
Plats: Linköping
För mer information se http://g16.se/, kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se.

2016-12-20

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15
Plats: Campus Norrköping, Kåkenhus, K6A
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19