Göm menyn

Händelser närmaste året

2015-08-28

Molekylär fysik - Abeni Wickham

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Abeni Wickham presenterar sin avhandling "Multifunctional Biomimetic Scaffolds Tailored for Cardiac Regeneration". Opponent är Carsten Werner, Leibniz Institute for Polymer Research, Dresden, Germany.
Kl 09:15
Plats: Planck, fysikhuset
För mer information kontakta Karina Malmström, e-post karina.malmstrom@liu.se.

Tunnfilmsfysik - Marlene Mühlbacher

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Marlene Mühlbacher presenterar sin licentiatavhandling ”High-resolution characterization of TiN diffusion barrier layers”. Opponent är Dr Lars Johnson, Linköpings Universitet.
Kl 10:15
Plats: Schrödinger - Fysikhuset
För mer information kontakta Anette Frid, e-post anette.frid@liu.se, telefon 2799.

Lunchseminarium - Prof Andrey Rzhetsky

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
"Computational adventures with large biomedical datasets" Prof. Andrey Rzhetsky, the University of Chicago Värd Mikael Benson
Kl 12:00 - 13:00
Plats: Linden, ing 65 plan 9, Campus US
För mer information se http://www.hu.liu.se/ike/filarkiv/annonsering-kalendariet/1.645639/Benson-affisch-150828.pdf, kontakta Camilla Höglund, e-post camilla.hoglund@liu.se, telefon 013-284422.

TITEL: Licentiatseminarium - George Mathai

Seminarium - Institutionen för systemteknik
George Mathai, doktorand i Reglerteknik, Institutionen för systemteknik (ISY), presenterar sin licentiatavhandling med titel "Direction of Arrival Estimation of Wideband Acoustic Wavefields in a Passive Sensing Environment". Opponent: Dr. Magnus Lundberg Nordenvaad, Luleå University of Technology (LTU). Handledare: Prof. Fredrik Gustafsson, LiU, Dr. David Lindgren, LiU och Dr. Gustaf Hendeby, LiU.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Visionen, B-huset
För mer information se http://www.control.isy.liu.se/, kontakta Gustaf Hendeby, e-post hendeby@isy.liu.se, telefon 013-28 58 15.

Lic-seminarium FontD

Disputation - FontD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Roger Andersson försvarar sin lic med titeln: ETT LYSANDE EXPERIMENT EN STUDIE AV LÄRANDEPROGRESSIONEN VID LÄRANDE MED DATORSTÖD I OPTIK
Kl 13:15
Plats: Sal C105, Eskilstuna (vid Drottninggatan, nära station)
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

The 2015 Tema T Exchange, med Don Ihde

Föreläsning - Institutionen för tema
En dialog med den världsledande teknikfilosofen professor Don Ihde, Stony Brook University, på temat "Technologies, Practices, Ethics: Getting Involved". Medverkar gör även dr Kristin Zeiler, dr Teun Zuiderent-Jerak och dr Erik Malmqvist, Tema T. Moderator: professor Steve Woolgar, Tema T. Alla är välkomna, ingen föranmälan krävs.
Kl 14:00 - 16:00
Plats: Temahuset, sal Temcas
För mer information kontakta Erik Malmqvist, e-post erik.malmqvist@liu.se.

2015-08-31

Docentföreläsning i Tillämpad fysik

Föreläsning - Institutionen för fysik, kemi och biologi
PhD Jens Eriksson, IFM, håller en docentföreläsning över ämnet "Graphene: From groundbreaking new physics to extremely sensitive chemical sensors"
Kl 10:15
Plats: Jordan-Fermi, Fysikhuset, plan 4
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Xining Li, Aalto University, Helsingfors, Finland. Titel: Preservation of bounded geometry under sphericalization and flattening: quasiconvexity and \infty-Poincare inequality.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2015-09-02

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Maria Przybylska, Institute of Physics, University of Zielona Góra, Polen. Titel: Hunting for integrable systems in curved spaces.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

Välkommen på KALAS15!

Kultur & nöje - Student
Kalasmottagningen är Linköpings universitets inslag i mottagningen av nya studenter och går av i SAAB Arena den 2 september! 8000 besökande studenter, förenings- och företagsmässa, scenshow med avslutade konsert av en stor svensk artist och ett uteområde fyllt med glädje och fest. Gratis för nyblivna studenter!
Kl 14:00 - 01:00
Plats: Saab Arena, Linköping
För mer information se http://www.kalas.liu.se/information/biljetter/, kontakta Kalas, e-post kalas@kalas.liu.se, telefon 013-28 29 50.

Högre seminarium - Språk och kultur

Seminarium - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till ett högre seminarium vid avdelning för Språk och kultur (IKK) med fil.dr. Juliane Schröter (Universtität Zürich) som kommer att tala om "From action to culture. The concept of practice in the analysis of leave-taking".
Kl 17:15 - 19:00
Plats: KY21, hus Key, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/ikk/ffu/ske?, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2015-09-03

NISAL-seminarium - Chris Phillipson

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Chris Phillipson, Professor of Sociology and Social Gerontology, University of Manchester, håller ett seminarium på temat "critical gerontology and the development of ageing research".
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K3A, Kåkenhus, plan 3, Bredgatan 33, Norrköping.
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Product success in cultural markets: The mediating role of familiarity, peers and experts.

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Dr. Marc Keuschnigg, Münchens universitet. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

"Queera läsningar - vad är det och vad är det bra för?"

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Vad är en queer läsning? Kan vilket slags litteratur som helst läsas queert? Hur går man till väga, vilka är fördelarna och fallgroparna? Ann-Sofie Lönngren, som bland annat har redigerat antologin Queera läsningar – litteraturvetenskap möter queerteori (2012), reder ut begreppen. Arr: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Strategigruppen för Lika Villkor vid Linköpings universitet och Linköpings Stadsbibliotek
Kl 18:00 - 19:00
Plats: Bibliotekshallen, Stadsbiblioteket Linköping
För mer information se http://www.liu.se/genusforum?l=sv&sc=true, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

2015-09-04

Disputation - Aasa Roin

Disputation - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Aasa Roin försvarar sin doktorsavhandling för filosofie doktorsexamen med titeln: "On the making of age. A constructionist study on ageing and later life in the Faroe Islands". Opponent: Chris Phillipson, Keele University, UK
Kl 09:00
Plats: K2
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal/, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-36 32 20.

Disputation - Shadi Jafari

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Shadi Jafari försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Mechanisms of olfactory sensory neuron class maintenance: It is all about design and equilibrium". Opponent: Professor Associate Professor Bassem Hassan, HU Leuven, Belgien
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, pl 9
För mer information kontakta Camilla Höglund, e-post camilla.hoglund@liu.se, telefon 013-284422.

Disputation - Ása Róin

Disputation - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Ása Róin försvarar sin avhandling med titeln "On the making of age. A constructionist study on ageing and later life in the Faroe Islands. Opponent: Chris Phillipson, Keele University, UK
Kl 09:00
Plats: Kåkenhus, K2
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Avslöja heteronormen...

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ) presenterar rapporten Avslöja heteronormen! En undersökning om cis- och heteronormer vid universitets och högskolors verksamheter 2014-2015. Medverkande: Stina Lundin, förbundsordförande i SFQ (redaktör) och Elise Linnea Strömberg, (medförfattare) Arr: Forum för genusvetenskap och jämställdhet och Strategigruppen för Lika Villkor vid Linköpings universitet.
Kl 12:00 - 13:00
Plats: Temcas, Temahuset, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/genusforum?l=sv&sc=true, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

Disputation - Ziquan Cao

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
VEGF-mediated vascular functions in health and disease. Opponent Jack L. Arbiser, professor.
Kl 13:00
Plats: Linden, ingång 65, plan 9
För mer information kontakta Malin Strand, e-post malin.strand@liu.se.

Offentlig disputation: Christophe Foultier

Disputation - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Christophe försvarar sin avhandling 'Regimes of Hospitality: Urban Citizenship between Participation and Securitization in the Multiethnic French Banlieue.' Opponent: Professor Irene Molina, Uppsala universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Hörsal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping.
För mer information kontakta Professor Stefan Jonsson, e-post stefan.jonsson@liu.se.

2015-09-07

Biosensorer & Bioelectronik

Disputation - Linköpings universitet
Onur Parlak presenterar sin doktorsavhandling med titeln "Interfacing Nanomaterials for Bioelectronic and Energy Applications". Opponent är: Professor Arben Merkoci från Autonomous University of Barcelona, Spain.
Kl 13:15
Plats: Planck - Fysikhuset, Campus Valla

2015-09-08

Disputation i datorsystem - Bogdan Tanasa

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Bogdan Tanasa, ESLAB/CUGS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Timing Analysis of Distributed Embedded Systems with Stochastic Workload and Reliability Constraints". Huvudhandledare: Professor Petru Eles. Opponent: Professor Lucia Lo Bello, University of Catania, Italien
Kl 13:15
Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-119894, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

"Har du en gång fått på dig genusglasögonen..."

Föreläsning - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
En presentation av ämnet genusvetenskap. Föreläsningen beskriver hur ämnet genusvetenskap växt fram och etablerats i Sverige, vad som karaktäriserar ämnet och vilka frågor som varit brännande. Föreläsningen ger också exempel på hur genusvetenskapen ser ut idag. Med Anna Lundberg, junior universitetslektor vid Tema Genus. Arr: Forum för genusvetenskap och jämställdhet och Strategigruppen för Lika Villkor vid Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Temcas, Temahuset, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/genusforum?l=sv&sc=true, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

2015-09-09

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Ugo Gianazza, University of Pavia, Italien. Titel: The expansion of positivity: old and new.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2015-09-10

NISAL-seminarium - Andreas Motel-Klingbiel och Lars-Christer Hydén

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium på temat “The political economy of ageing and later life”.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A, Kåkenhus, plan 3, Bredgatan 33, Norrköping.
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Licentiatseminarium Mikael Nilsson

Seminarium - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Mikael Nilsson, AIICS/CUGS, IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "Efficient Temporal Reasoning with Uncertainty". Handledare: Professor Patrick Doherty. Opponent: Dr. Félix Ingrand, LAAS/CNRS, Toulouse, Frankrike
Kl 13:15
Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-119409, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

2015-09-11

Lärande med simulerade patienter

Seminarium - Medicinska fakulteten
Hur arbetar med simulerade patienter som utgångspunkt för studenters lärande? Seminarium med professor Gary Rogers, Academic lead for The Doctor and the Patient theme, Deputy Head of School och Program Lead in Interprofessional Learning. Alla intresserade är välkomna.
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Tidlösa, hus 511, Campus US
För mer information kontakta Madeleine Abrandt Dahlgren, e-post madeleine.abrandt.dahlgren@liu.se.

Biomolekylär och organisk elektronik – Fredrik Bäcklund

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Fredrik Bäcklund presenterar sin avhandling "Preparation and Application of Functionalized Protein Fibrils". Opponent är docent Christofer Lendel, KTH, Stockholm.
Kl 10:15 - 13:00
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Anna Maria Uhlin, e-post anna-maria.uhlin@liu.se, telefon 1216.

Filmvisning: Nånting måste gå sönder

Övrigt - Forum för genusvetenskap och jämställdhet
Vi börjar med att titta på filmen ”Nånting måste gå sönder” därefter följer ett samtal mellan filmaren Ester Martin Bergsmark och forskaren Wibke Straube om transpolitik och film, om representation och film som politik och politik som film. Ester Martin Bergsmark är regissör och manusförfattare. Wibke Straube är genusforskare och transfeministisk aktivist,Centrum för genusforskning på Karlstad universitet. Vi bjuder på fika i pausen Obs! Samtalet mellan Ester Martin och Wibke är på engelska Arrangörer: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Lika Villkor och Kårrullen
Kl 17:30 - 20:30
Plats: I Keyhuset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/genusforum?l=sv&sc=true, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

2015-09-12

Rebusrally

Kultur & nöje - Student
Nu är det dags att anmäla sig till Rebusrallyt, en LiU-tradition med anor från 1986. Årets upplaga är det 60:e rallyt i ordningen! I Rebusrallyt gäller det att i fordon ta sig runt på småvägar i Östergötland. Man hittar runt mellan kontrollerna genom att lösa rebusar och andra knepiga uppgifter. Rallyt arrangeras två gånger per år och är en lagtävling med 4-9 personer i varje lag. Studenter, alumner och anställda kan vara med. Höstens Rebusrally äger rum lördag 12 september. Sista anmälningsdag fredag 28 augusti.
Sista anmälningsdag: 2015-08-28
Kl 08:00 - 18:00
Plats: A-husparkeringen, Campus Valla
För mer information se https://sites.google.com/site/osetluhring/home, kontakta Thomas Michanek, e-post thomi360@student.liu.se, telefon 0703-448892.

2015-09-15

Disputation i datorsystem - Adrian Lifa

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Adrian Lifa, ESLAB/CUGS/IDA, försvarar för teknologie doktorsexamen sin avhandling "Hardware/Software Codesign of Embedded Systems with Reconfigurable and Heterogeneous Platforms". Huvudhandledare: Professor Petru Eles. Opponent:Prof. Dr. –Ing. Jürgen Teich, University of Erlangen-Nuremberg, Tyskland
Kl 13:15
Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-117637, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

2015-09-16

NorrUt - högre seminarie

Seminarium - Linköpings universitet
Docent Christina Rodell Olgac och fil.mag Angelina Dimiter-Taikon, Södertörns Högskola. Titel: Romsk brobyggarutbildning med inriktning mot skolan - några erfarenheter och resultat.
Kl 15:00
Plats: B533, Bomullspinneriet, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2015-09-17

Ute är Inne. Plats - Lärande - Integration

Konferens - Institutionen för kultur och kommunikation
2015-09-17 kl 08:00 -- 2015-09-18 kl 15:30 Konferens om utomhusbaserat lärande med internationell utblick - från idéer till verklighet!
Sista anmälningsdag: 2015-09-04
Plats: Ryttargårdskyrkan, Djurgårdsgatan 97
För mer information se http://www.liu.se/ikk/ncu/pres-hoger/1.615470/ute-ar-inne-2015.pdf, kontakta Mats Wejdmark, Nynäshamns naturskola, e-post mats.wejdmark@naturskolan.pp.se, telefon 08-52073709.

The Seed Box - kick-off

Konferens - Tema Genus
Forskningsprogrammet The Seed Box, finansierat av Mistra och Formas öppnar nu officiellt, med en kick-off. Programmets initiativtagare Cecilia Åsberg (tema Genus) och Johan Hedrén (tema Miljöförändring) introducerar programmet, och Urusual K Heise, UCLA, föreläser det forskningfält som programmet utgår ifrån: Environmental Humanities
Kl 13:00 - 17:00
Plats: Key 1, K-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.theseedbox.se/?l=sv, kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se, telefon 013 28 66 31.

Seminariet för kritiska ras och vithetsstudier

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Litteraturseminarium: Kalpana Seshadri-Crooks (2000) Desiring Whiteness:a Lacanian Analysis of Race.
Kl 15:15 - 17:15
Plats: Tvärsnittet, Kopparhammaren 7, Kungsgatan 56 C, plan 3, Campus Norrköping
För mer information kontakta Lena sohl, e-post lena.sohl@liu.se.

Vad händer i hjärnan när man sover?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Populärvetenskaplig föreläsning med Maria Engström, biträdande professor. Forskning i framkant är en föreläsningsserie som också kan följas på webben.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information se http://www.hu.liu.se/forskning-i-framkant, kontakta Susanne B Karlsson, e-post susanne.b.karlsson@liu.se, telefon 013-281752.

2015-09-18

Konstruktionsmaterial

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Viktor Norman, doktorand i Konstruktionsmaterial, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Fatigue of Heavy-Vehicle Engine Materials - Experimental Analysis and Life Estimation". Opponent: Tekn Dr Torsten Sjögren, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås. Handledare: Professor Johan Moverare.
Kl 10:15
Plats: ACAS, Hus A, Campus Valla
För mer information se http://www.iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

2015-09-22

TekNaD - Högre seminarium

Seminarium - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Prof Åsa Wikforss, Stockholms universitet. Titel: Vad är kunskap? Åsa Wikfors blev tillsammans med Kathrin Glüer-Pagin en av Sveriges första kvinnliga professorer i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Professor Åsa Wikfors har ett stort intresse för språk- och medvetandefilosofi och hon har skrivit mycket om relationen mellan det mänskliga tänkandet och yttervärlden. Tillsammans med professor Martin Ingvar och Christer Sturemark, ordförande för förbundet Humanisterna, skrev hon den uppmärksammade artikeln - Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund - i Dagens Nyheter. Anmälan sker via TekNaDs hemsida alt. mail till anna.ericson@liu.se
Sista anmälningsdag: 2015-09-15
Kl 13:15
Plats: B43, Bomullspinneriet, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/teknad/anmalan-hogre-seminarium-22-9/?l=sv, kontakta Anna Eriksson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2015-09-23

Temadag - Deponiåtervinning

Konferens - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Linköpings universitet anordnar tillsammans med Competence Centre Recycling (CCR) ett heldagsseminarium kring temat deponiåtervinning. Syftet med temadagen är att presentera en lägesrapport för området och att tydliggöra våra utmaningar och möjligheter i samband med utvinning av råvaror ur deponier. Vidare vill vi med temadagen få forskare, företag och andra intressenter att utbyta erfarenheter, mötas kring frågeställningar och tillsammans identifiera möjligheter att i samarbete angripa utmaningarna. Anmälan görs till CCR, max.bjorkman@cit.chalmers.se
Kl 09:00 - 16:00
Plats: Scandic Frimurarehotellet, Linköping
För mer information kontakta Joakim Krook, e-post joakim.krook@liu.se.

90%-seminarium - Jessica Berg

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jessica Berg, doktorand vid NISAL, håller 90%-seminarium. Jessicas avhandling handlar om hur vardagens transportmobilitet förändras när man går i pension. Studien bygger på intervjuer med 24 nyblivna pensionärer från Norrköping och deras resdagböcker. Jessica är anställd vid Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K42, Kåkenhus, plan 4, Bredgatan 33, Norrköping.
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

2015-09-24

NISAL-seminarium - Andreas Motel-Klingbiel och Lars-Christer Hydén

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium på temat "Life course perspectives".
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A, Kåkenhus, plan 3, Bredgatan 33, Norrköping.
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Matematikämnet ur ett yrkesdidaktiskt perspektiv - lantbrukets matematik

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Karolina Muhrman, doktorand IBL, 90% seminarium på sitt avhandlingsmanus Arbetstitel: Matematikämnet ur ett yrkesdidaktiskt perspektiv. Lantbrukets matematik Manuset bygger på en studie av matematikämnets betydelse inom lantbrukets yrkesområde – vilka är behoven och hur kommer detta till uttryck i matematikundervisningen inom yrkesutbildningen? Granskare är docent Gun-Britt Wärvik, Göteborgs universitet. Seminariet är en del av forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning vilket är ett tvärvetenskapligt seminarium som vänder sig till alla som intresserar sig för yrkesutbildning. Som vanligt bjuder vi på smörgås från kl 10:00 - men ta med eget kaffe.
Sista anmälningsdag: 2015-09-24
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Valla, hus D, 1 tr D31:330 Glaskonferensen
För mer information kontakta Susanne Köpsén, e-post susanne.kopsen@liu.se, telefon 013-282054.

The Price of Political Promotions: Political Careers and Marriage Stability

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Johanna Rickne och Olle Folke, Institutet för näringslivsforskning. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

2015-09-25

Disputation - Maria Nygren

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Maria Nygren försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Stress in childhood and the risk of type 1 diabetes" Opponent: Professor Bruno Hägglöf, Umeå
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, pl 9
För mer information kontakta Marie Malander, e-post marie.malander@liu.se.

Energisystem

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Sarah Broberg Viklund, doktorand i energisystem, försvarar sin avhandling med titeln "System studies of the use of industrial excess heat”. Handledare docent Magnus Karlsson. Opponent: professor Semida Silveira, KTH. Betygsnämd: professor Erik Ahlgren, Chalmers, professor Lars Nilsson, Karlstads universitet och docent Viktoria Martin, KTH.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Elisabeth Larsson, e-post elisabeth.larsson@liu.se, telefon 013-281166.

Licentiatseminarium - Malcolm Latorre

Seminarium - Institutionen för medicinsk teknik
Malcolm Latorre, Institutionen för medicinsk teknik(IMT), lägger fram sin licentiatavhandling med titeln "Action Potential Generator and Electrode Testing". Opponent: PhD Linda Rattfält, LiU Handledare: Prof. Karin Wårdell LiU.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: IMT 1
För mer information kontakta Jenny Eilertsen, e-post jenny.eilertsen@liu.se, telefon 013-286737.

DISPUTATION - Ulrika Norburg

Disputation - Tema Barn
Ulrika Norburg,Tema Barn, försvar sin avhandling med titel: Handledare: Professor Bengt Sandin,Opponent: Docent Roddy Nilsson, Linnéuniversitetet
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Disputation

Disputation - Linköpings universitet
Ameya Bhide, Elektroniska komponenter och system, försvarar sin doktorsavhandling "Design of High-Speed Time-Interleaved Delta-Sigma D/A Converters". Handledare: Prof. Atila Alvandpour.
Kl 13:15
Plats: Visionen, B-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Gunnel Hässler, e-post gunnel.hassler@liu.se, telefon 013-28 26 06.

2015-09-29

Strimman: Gestaltning och populärkultur

Föreläsning - Linköpings universitet
Föreläsningsserien Strimman arrangeras av Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Värd för årets föreläsningar är Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). Vid höstens första strimman föreläser Michael Godhe om Science fiction som publik kultur & Matilda Torstensson Wulf föreläser om Introverta hjältar och twittrande litteratur. Välkommen!
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Linköpings universitet, Campus Valla, Vallabiblioteket, D-huset
För mer information se http://www.filfak.liu.se/strimman/29september2015?l=sv, kontakta Roland Albinsson, e-post roland.albinsson@liu.se, telefon 013-281057.

2015-09-30

Peo Hansen, Professor, REMESO/ISV, Linköpings universitet: "The European Unions’ External Labour Migration Policy: Rationale, Objectives, Approaches and Results, 1999–2014"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533
För mer information kontakta Branka Likic Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

Seminarier/Workshops

Seminarium - Linköpings universitet
I Didacticums uppdrag ingår en extra satsning på erfarna lärares pedagogiska och didaktiska kompetensutveckling. Dessa ingår i en serie som återkommer 2 ggr/termin. Höstens första seminarium/workshop äger rum onsdagen den 30 September kl. 13.15-16.00 i Didacticums lokaler, hus Galaxen (G-huset), ingång 81, plan 2, Campus Valla och bester av två spår med rubrikerna: Aktivit lärande i stora grupper med hjälp av mentometer - Peter Dalenius, IDA/Didacticum Får man nysa utanför PBL-snurran/ovalen? Diskussion och reflektion om basgruppsarbetet - Ann-Charlotte Münger, IBL/Didactium
Sista anmälningsdag: 2015-09-28
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus Galaxen (G-huset), ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

TekNaD - Högre seminarium

Seminarium - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Maria Svensson, Göteborgs universitet. Titel: Undervisning om tekniska system – en fenomenografisk studie
Sista anmälningsdag: 2015-09-21
Kl 13:15
Plats: B41, Bomullspinneriet, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Högre seminarium

Seminarium - Tema Miljöförändring
Anders Malmer, SLU Global, ska prata om: ‘SLU Global’s and Policy for Global Development (PGU) and its relevance for the climate and development agenda’
Kl 13:15 - 15:00
Plats: D34
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

2015-10-01

NISAL-seminarium - Anna Ekström & Ali Reza Majlesi

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Ekström och Ali Reza Majlesi presenterar studien "Baking together – the collaborative achievement of joint activities involving people with dementia".
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A, Kåkenhus, plan 3, Bredgatan 33, Norrköping.
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

Grievances and the Genesis of Rebellion: Mutiny in the Royal Navy, 1740-1820

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Professor Michael Hechter, University of Copenhagen and Arizona State University. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://.isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

2015-10-02

Disputation Ya Zhang

Disputation - Linköpings universitet
Ya Zhang försvarar sin avhandling med titeln"Contextualization of Evolving Patterns in the Internationalization of Small Firms". Opponent: professor Svante Andersson, Högskolan i Halmstad. Betygsnämnden: professor Tony Fang, Stockholms universitet, professor Helén Andersson, Linnéuniversitetet och professor Malin Tillmar, Linköpings universitet. Handledare Anna Öhrwall Rönnbäck och Christina Grundström, Linköpings universitet.
Kl 09:15
Plats: ACAS
För mer information kontakta Karin Fredriksson, e-post karin.fredriksson@liu.se, telefon 013-281551.

2015-10-07

NorrUt - högre seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Fil. dr. Klara Dolk, Stockholms universitet. Titel: Bångstyriga barn. Makt, normer och delaktighet iförskolan.
Kl 13:00
Plats: B533, Bomullspinneriet, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2015-10-08

Methodological Indivudualism

Övrigt - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Professor Petri Ylikoski, Linköpings universitet. Diskussionsgrupp. Språk: Engelska Deltagandet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet. För mer information: www.liu.se/ias
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

2015-10-09

LIC-seminarium FontD

Disputation - FontD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Yukiko Asami-Johansson försvarar sin lic med titeln: Designing Mathematics Lessons Using Japanese Problem Solving Oriented Lesson Structure. A Swedish Case Study.
Plats: Högskolan Gävle
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

The German VET-System and it’s strength and weaknesses

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning är ett tvärvetenskapligt seminarium som vänder sig till alla som intresserar sig för yrkesutbildning. Vid detta seminarium presenterar Franz Kaiser, Professor i yrkespedagogik vid Rostock Universitet den tyska yrkesutbildningen. Vi bjuder på smörgås från kl 10:00 - ta med kaffe.
Sista anmälningsdag: 2015-10-09
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Valla, hus D, 1 tr D31:330 Glaskonferensen
För mer information kontakta Susanne Köpsén, e-post susanne.kopsen@liu.se, telefon 013-282054.

2015-10-13

TekNaD - Högre seminarium

Seminarium - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Magnus Hultén. Titel: Bedömning
Sista anmälningsdag: 2015-10-02
Kl 13:15
Plats: B42, Bomullspinneriet, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2015-10-14

Anna Bredström: Racializing the "Neurochemical Self"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Bredström presenterar pågående arbete.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B 533
För mer information kontakta Branka Likic Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

Med yrkeslärare i fokus

Föreläsning - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Lunchföreläsning med Susanne Köpsén, docent i pedagogik. Föreläsningen ingår i IBLs serie lunchföreläsningar 2015 och är öppen för alla.
Kl 12:15 - 13:00
Plats: meddelas senare
För mer information se http://www.ibl.liu.se/lunchforelasningar, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se.

2015-10-15

NISAL-seminarium - Andreas Motel Klingebiel och Annika Taghizadeh Larsson

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Seminarium kring arbetet med Ålderism inom ramen för COST (European cooperation in science and technology)
Kl 10:15 - 12:00
Plats: K3A, Kåkenhus, plan 3, Bredgatan 33, Norrköping.
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal?l=sv, kontakta Anna Elmqvist, e-post anna.elmqvist@liu.se, telefon 011-363585.

School choice and school segregation - threshold effects, interactions and feedback loops

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Docent Magnus Bygren Linköpings universitet, Professor Peter Hedström Linköpings universitet och Forskningsassistent Selcan Mutgan Linköpings universitet. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

2015-10-16

Disputation - Marie Bladh

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Maria Bladh försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Birth characteristics' impact on future reproduction and morbidity among Twins and singletons". Opponent: Docent Karin Pettersson, Karolinska Institutet, Stockholm.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65, pl 9
För mer information kontakta Gunilla Sydsjö, e-post gunilla.sydsjo@liu.se, telefon 010-1033167.

2015-10-20

Populärvetenskapliga veckan 2015

Föreläsning - Linköpings universitet
2015-10-20 -- 2015-10-22 Under tre dagar föreläser framstående forskare om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt. Målgruppen är gymnasieelever i årskurs 2 och 3 samt lärare, oavsett verksamhetsområde, som vill fylla på sin egen kunskapsbank med aktuell forskning. Det blir ett program med seminarier och utställning där ni kan möta forskare, dok­torander och studenter. Seminarierna är även öppna för allmänheten.
Plats: Campus Valla, Linköping, alla tre dagar.
För mer information se http://www.liu.se/popularvetenskap?l=sv, kontakta Jessica Andersson, e-post jessihaan@gmail.com, telefon 013-282826.

Svenskt Grafenforum

Konferens - Linköpings universitet
2015-10-20 kl 12:00 -- 2015-10-21 kl 12:00 Den 20 till 21 oktober anordnar det strategiska innovationsprogrammet för grafen, SIO Grafen, Svenskt Grafenforum i Linköping. Linköpings universitet är partner i programmet. Vi riktar oss till industri, forskare och institut och arbetar för att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen. Under Grafenforum kommer de senast projekten från Vinnovas utlysning att presenteras samt ges möjlighet att diskutera grafenfrågor och utveckling med andra verksamma inom området. Eventet sträcker sig från lunch till lunch och på kvällen den 20 oktober ingår middag på Scandic Frimurarhotellet.
Plats: Fysikhuset (Planck), Campus Valla
För mer information se http://siografen.se/anmalan-svenskt-grafenforum-2015/, kontakta Johanna Gisslén, e-post info@siografen.se, telefon +46 70-939 74 30.

2015-10-21

Åttonde nationella prioriteringskonferensen

Konferens - Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys
2015-10-21 kl 08:30 -- 2015-10-22 kl 15:15 Hur når vi en rättvis fördelning av begränsade resurser med jämlik vård som mål? Den nationella prioriteringskonferensen är mötesplatsen för dig som söker kunskap om området prioriteringar inom vård och omsorg. Konferensen fokuserar på metoder och arbetssätt, praktiska erfarenheter och diskussioner kring teoretiska angreppssätt. Konferensen arrangeras av Prioriteringscentrum, Linköpings universitet och Region Östergötland.
Sista anmälningsdag: 2015-10-01
Plats: Flygeln, Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/prioriteringskonferens2015, kontakta Emma West, e-post emma.west@liu.se, telefon 073-4607511.

Gästseminarium, Johan Lindquist, Docent, Stockholms universitet: "Organizing Transnational Labor: Migration Brokers and Employers in the Indonesia-Malaysia Borderlands"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Johan Lindquist,Docent, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet presenterar sin forskning. Seminariet hålls på engelska.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B 533
För mer information kontakta Branka Likic Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

2015-10-22

Högre seminarium

Seminarium - Tema Miljöförändring
Scenarios for low-carbon consumption patterns. Jörgen Larsson, Chalmers University of Technology
Kl 13:15 - 14:30
För mer information kontakta Susanne Eriksson, e-post susanne.eriksson@liu.se.

Hur påverkar alkohol hjärnan? Finns det nya behandlingsmetoder mot beroende?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Markus Heilig, professor i psykiatri, forskar fram nya substanser som kan stoppa suget efter alkohol. Populärvetenskaplig föreläsning i föreläsningsserien Forskning i framkant.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information se http://www.hu.liu.se/forskning-i-framkant, kontakta Susanne B Karlsson, e-post susanne.b.karlsson@liu.se, telefon 013-281752.

2015-10-23

DISPUTATION - David Cardell

Disputation - Tema Barn
Doktorand David Cardell försvarar sin avhandling med titeln ... Handledare: Professor Anna Sparrman. Opponent: Daniel Thomas Cook, Rutgers University, Camden
Kl 13:15
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Disputation - Maritha Johansson (Pedagogiskt arbete)

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Maritha Johansson (Pedagogiskt arbete) försvarar sin doktorsavhandling ”Läsa, förstå, analysera. En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text”. Opponent: Anna Nordenstam, Luleå tekniska universitet.
Kl 13:15
Plats: KEY 1, hus Key.
För mer information se http://www.liu.se/ikk/ffu/forskningsmiljon-pedagogiskt-arbete?l=sv, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2015-10-27

Strimman: Museet som dokumentär gestaltare

Föreläsning - Linköpings universitet
Föreläsningsserien Strimman arrangeras av Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Värd för årets föreläsningar är Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). Vid höstens andra strimma föreläser Johanna Haverlind, biträdande museichef vid Arbetets museum & Ann-Sofie Axelsson, utställningsproducent om Forskningskommunikation som gestaltning och Mattias Åkeson, konstnär och universitetsadjunkt vid KSM som föreläser om Parallella historier – Det gestaltade rummets möjligheter Välkommen!
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Linköpings universitet, Campus Valla, Vallabiblioteket, D-huset
För mer information se http://www.filfak.liu.se/strimman/27-oktober?l=sv, kontakta Roland Albinsson, e-post roland.albinsson@liu.se, telefon 013-281057.

2015-10-28

Anna Gavanas, Docent, Linköpings universitiet: "Swedish retirement migrants in Spain: intermediaries, moral economy and mobility"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Gavanas, Docent, ISV/REMESO, presenterar sitt pågående projekt.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B 533
För mer information kontakta Branka Likic Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

2015-10-29

Doing Competition

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Professor Stefan Jonsson, Uppsala universitet. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

2015-11-05

Gästseminarium, Barzoo Eliassi, Lektor, Linnéuniversitetet: "Statelessness and citizenship in a world of nation-states: The narratives of Kurdish and Palestinians in Sweden"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Barzoo Eliassi, Lektor, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet presenterar projektet om statslöshet och medborgarskap i en värld av nationalstater med fokus på migranter med kurdisk och palestinsk bakgrund i Sverige. Seminariet halls gemensamt med Socialt arbete.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TBA
För mer information kontakta Branka Likic Brboric, e-post branka.likic-brboric@liu.se.

Life Science - Toivo Maimets

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Prof. Toivo Maimets, Tartu, Estland håller ett Life Science seminarie med titels "Modulation of cell developmental potency - a tool to tackle tumorigenesis". Värd: Marek Los
Kl 15:30
Plats: Eken, ingång 65, plan 9, Campus US
För mer information se http://www.liu.se/forskning/lifescience/life-science-seminars/1.646096/AnnonsLifeScienceToivoMaimets.pdf, kontakta Marek Los, e-post marek.los@liu.se, telefon 010-1032787.

2015-11-06

Seminarium - workshop "Children and Childhood"

Seminarium - Tema Barn
Workshop "History of Children and Childhood - Current State of Knowledge, Future Challange
Kl 09:30
Plats: TEMCAS, Hus T, Campus Valla
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-b/copyofstart/aktuellt/1.642730/Workshoppresentation.pdf, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Från uppväxt till lärargärning: En livsberättelsestudie med åtta yrkeslärare på industritekniska programmet

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning är ett tvärvetenskapligt seminarium som vänder sig till alla som intresserar sig för yrkesutbildning. Vid detta seminarium presenterar Hamid Asghari, lektor, Karlstad universitet sin avhandling om yrkeslärares väg genom livet fram till sitt arbete som lärare. Vi bjuder på smörgåsar till kaffet från kl 10, Kaffe tar man med själv (finns automat i personalrummet).
Sista anmälningsdag: 2015-11-06
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Valla, hus D, 1 tr D31:330 Glaskonferensen
För mer information kontakta Susanne Köpsén, e-post susanne.kopsen@liu.se, telefon 013-282054.

2015-11-11

NorrUt - högre seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Fil.dr. Birgitta Andersson, Umea universitet. Titel: Grundlärare mot fritidshem = nya fritidspedagoger mellan tradition och reformer?
Kl 13:00
Plats: B533, Bomullspinneriet, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2015-11-12

Assortative Mating and Residential Segregation of Ancestry Groups in Stockholm County, 1990-2012

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Forskare Benjamin Jarvis, Linköpings universitet. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

2015-11-13

Disputation - Sebastian Gnosa

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Sebastian Gnosa försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Astrocyte elevated gene-1 in relation to colorectal cancer development and radiotherapy response". Opponent: Professor Klas Wiman, Karolinska Institutet, Stockholm.
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65 pl 9
För mer information kontakta Xiao-Feng Sun, e-post xiao-feng.sun@liu.se, telefon 010-1032066.

2015-11-19

Livsberättelseforskning

Konferens - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
2015-11-19 -- 2015-11-20 Konferensen riktar sig till forskarstuderande och forskare inom samhällsvetenskap och humaniora i Norden. Vi välkomnar alla som arbetar med livsberättelser på många olika sätt; t ex språkliga och kulturella verktyg, historiska dokument, personliga vittnesmål, minnen av förfluten tid eller som identitetsskapande handlingar, mm.
Sista anmälningsdag: 2015-10-01
För mer information se http://www.ibl.liu.se/konferenser/livsberattelseforskning?l=sv, kontakta Håkan Löfgren, e-post hakan.lofgren@liu.se.

Micro, Macro and Dynamics

Övrigt - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
2015-11-19 kl 13:30 -- 2011-11-19 kl 15:00 Professor Petri Ylikoski, Linköpings universitet. Diskussionsgrupp. Språk: Engelska. Deltagandet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet. För mer information: www.liu.se/ias
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

2015-11-20

Kunskapslyft för yrkeslärare – deltagande 2012-2014

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning är ett tvärvetenskapligt seminarium som vänder sig till alla som intresserar sig för yrkesutbildning. Vid detta seminarium presenterar Per Andersson, professor och Susanne Köpsén, docent vid IBL en delstudie inom forskningsprojektet Yrkeslärares kompetensutveckling. Vi bjuder på smörgåsar till kaffet från kl 10. Kaffet tar man med själv (finns automat i personalrummet).
Sista anmälningsdag: 2015-11-20
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Campus Valla, hus D, 1 tr D31:330 Glaskonferensen
För mer information kontakta Susanne Köpsén, e-post susanne.kopsen@liu.se, telefon 013-282054.

Disputation Johan Carlander

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Johan Carlander försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Energy based surgical instruments- with particular focus on collateral thermal injury". Opponent: Docent Martin Almquist, Skåne University Hospital
Kl 13:00
Plats: Berzeliussalen, Campus US, ingång 65 pl 9
För mer information kontakta Kenth Johansson, e-post kenth.johansson@ltkalmar.se, telefon 070-352 54 99.

2015-11-24

Strimman: I konstnärens spår

Föreläsning - Linköpings universitet
Föreläsningsserien Strimman arrangeras av Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Värd för årets föreläsningar är Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). Vid höstens tredje strimma föreläser Bodil Axelsson, föreståndare för ACSIS om Om att gestalta det som en gång var men som inte längre är och Helena Persson, chef för Norrköpings konstmuseum föreläser om Att följa i konstnärens och konstens spår. Välkommen!
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Linköpings universitet, Campus Valla, Vallabiblioteket, D-huset
För mer information se http://www.filfak.liu.se/strimman/24-november?l=sv, kontakta Roland Albinsson, e-post roland.albinsson@liu.se, telefon 013-281057.

2015-11-26

Seminarier/Workshops på Didacticum

Seminarium - Linköpings universitet
Simulering som stöd för lärandet ur olika perspektiv, Samuel Edelbring IMH, Charlotte Norrmann IEI, Peter Dalenius IDA/Didacticum
Sista anmälningsdag: 2015-11-23
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Sal K23, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.

All for all? Welfare State Solidarity with Refugees in a Changing Norway

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Forskare Jan Mewes, Örebro universitet. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://.isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

Varför betalar inte samhället för alla läkemedel? Vem bestämmer?

Föreläsning - Medicinska fakulteten
Hur mycket är ett liv värt - i vården och i samhället? Vi är vana vid att samhällets resurser i fattiga länder inte räcker till för att ge alla den vård de behöver. Men vad händer i Sverige när kostnaden för att behandla en enda patient med ett enda läkemedel kan vara 5, 10 eller t o m 25 miljoner kr per år? Föreläsning med Mikael Hoffmann, Överläkare i klinisk farmakologi och Chef för stiftelsen NEPI. Populärvetenskaplig föreläsning i föreläsningsserien Forskning i framkant.
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, Campus US
För mer information se http://www.hu.liu.se/forskning-i-framkant, kontakta Susanne B Karlsson, e-post susanne.b.karlsson@liu.se, telefon 013-281752.

2015-11-27

DISPUTATION - Sofia Kvist Lindholm

Seminarium - Tema Barn
Doktorand Sofia Kvist Lindholm försvarar sin avhandling med titeln ... Handledare: Professor Karin Zetterqvist Nelson. Opponent:
Kl 13:15
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2015-12-03

Workshop: Diffusion Models

Övrigt - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Professor Stefan Jonsson, Uppsala universitet. Språk: Engelska. Deltagandet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet. För mer information: www.liu.se/ias
Kl 10:00 - 16:00
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-3636169.

2015-12-09

NorrUt - högre seminarium

Seminarium - Linköpings universitet
Fil. dr. Oliver St john, Orebro universitet. Titel: Connecting contrasts. harnessing dialogism and CA in analysis of classroom interaction.
Kl 13:00
Plats: B533, Bomullspinneriet, Campus Norrköping
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2015-12-10

Theories of the middle range

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
University Lecturer Tuukka Kaidesoja, University of Turku. Språk: Engelska. Seminariet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet.
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

2015-12-17

Social Mechanisms

Övrigt - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Professor Petri Ylikoski, Linköpings universitet. Diskussionsgrupp. Språk: Engelska. Deltagandet är gratis och öppet för studenter och forskare inom och utanför Linköpings universitet. För mer information: www.liu.se/ias
Kl 13:30 - 15:00
Plats: Kopparhammaren 2, K0301, 3:e våningen, Campus Norrköping
För mer information se http://isv.liu.se/ias/ias-kalendarium, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19