Göm menyn

Händelser närmaste året

2014-10-23

NISAL - seminarium professor Roger Qvarsell, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Roger Qvarsell håller i seminarium med titeln "Välfärdssamhället – en lång eller kort historia?” Ordförande för seminariet; Elisabet Cedersund
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

Kommunpolitikers syn på vallöften

Seminarium - Linköpings universitet
Elin Naurin, statsvetare vid Göteborgs universitet, föreläser på Centrum för kommunstrategiska studier,CKS, öppna seminarium.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: CKS lokaler i Kopparhammaren, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isak.liu.se/cks/utb/seminarier?l=sv, kontakta Johan Wänström, e-post johan.wanstrom@liu.se, telefon 011-36 34 75.

Licentiatsseminarium Tunnfilmsfysik - Andrejs Petruhins

Seminarium - Linköpings universitet
Andrejs Petruhins kommer att presentera sin Licentiatsavhandling "Synthesis and Characterization of Ga containing MAX-phase Thin Films". Opponent är Erik Lewin, Uppsala universitet Handledare är Johanna Rosén
Kl 13:15
Plats: Fysikhuset, Planck
För mer information kontakta Kirstin Kahl, e-post kirstin.kahl@liu.se, telefon 2897.

FRAMTIDENS RADIOTELESKOP - och vad de kan upptäcka

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Torsdagsseminarium: Robert Cumming, Chalmers
Kl 15:15
Plats: Schrödinger, E324, Fysikhuset, Linköping
För mer information kontakta Nathaniel D. Robinson, e-post nathaniel.d.robinson@liu.se, telefon 013-282212.

2014-10-24

Licentiatseminarium - Tunnfilmsfysik

Seminarium - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Joseph Halim försvarar sin licentiatavhandling "Synthesis and Characterization of 2D Nanocrystals and Thin Films of Transition Metal Carbides (MXenes)". Opponent: Ulf Jansson, Uppsala universitet.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset (ingång 57)
För mer information kontakta Malin Wahlberg, e-post malin.wahlberg@liu.se, telefon 013-281239.

Jerker Karlén - Allmänmedicin

Disputation - Institutionen för medicin och hälsa
Allmänläkare Jerker Karlén Avd för Samhällsmedicin/Allmänmedicin disputerar inom ämnet medicinsk vetenskap med avhandlingen: "Early stress, cortisol in hair and health among children in different psychosocial environments". Fakultetsopponent: professor emeritus Töres Theorell, Karolinska Institutet
Kl 13:00
Plats: Aulan, Hälsans Hus, Campus US
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A753316&dswid=9924, kontakta Catharina Linderoth, e-post catharina.linderoth@liu.se.

Online Learning for Robot Vision

Övrigt - Linköpings universitet
Welcome to Licentiate Thesis Presentation at Computer Vision, ISY Respondent: Kristoffer Öfjäll Opponent: Bitr. Universitetslektor Carl-Henrik Ek, KTH Date: 2013-10-24 Time: 13:15-15:00 Place: Visionen, B-building, Campus Valla Language: English In tele-operated robotics applications, the primary information channel from the robot to its human operator is a video stream. For autonomous robotic systems however, a much larger selection of sensors is employed, although the most relevant information for the operation of the robot is still available in a single video stream. The issue lies in autonomously interpreting the visual data and extracting the relevant information, something humans and animals perform strikingly well. On the other hand, humans have great difficulty expressing what they are actually looking for on a low level, suitable for direct implementation on a machine. For instance objects tend to be already detected when the visual information reaches the conscious mind, with almost no clues remaining regarding how the object was identified in the first place. This became apparent already when Seymour Papert gathered a group of summer workers to solve the computer vision problem 48 years ago. Artificial learning systems can overcome this gap between the level of human visual reasoning and low-level machine vision processing. If a human teacher can provide examples of what to be extracted and if the learning system is able to extract the gist of these examples, the gap is bridged. There are however some special demands on a learning system for it to perform successfully in a visual context. First, low level visual input is often of high dimensionality such that the learning system needs to handle large inputs. Second, visual information is often ambiguous such that the learning system needs to be able to handle multi modal outputs, i.e. multiple hypotheses. Typically, the relations to be learned are non-linear and there is an advantage if data can be processed at video rate, even after presenting many examples to the learning system. In general, there seems to be a lack of such methods. This thesis presents systems for learning perception-action mappings for robotic systems with visual input. A range of problems are discussed, such as vision based autonomous driving, inverse kinematics of a robotic manipulator and controlling a dynamical system. Operational systems demonstrating solutions to these problems are presented. Two different approaches for providing training data are explored, learning from demonstration (supervised learning) and explorative learning (self-supervised learning). A novel learning method fulfilling the stated demands is presented. The method, qHebb, is based on associative Hebbian learning on data in channel representation. Properties of the method are demonstrated on a vision-based autonomously driving vehicle, where the system learns to directly map low-level image features to control signals. After an initial training period, the system seamlessly continues autonomously. In a quantitative evaluation, the proposed online learning method performed comparably with state of the art batch learning methods.
Kl 13:13 - 15:00
Plats: Visionen
För mer information kontakta Carina Lindström, e-post carina.e.lindstrom@liu.se, telefon 013-284423.

DISPUTATION - Helena Karresand

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Helena Karresand försvarar sin sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Apparater, aktiviteter och aktörer, - Lågenergiboende som resurs och restriktion för energiordningar (prel)" Opponent: Professor Margrethe Aune, NTNU, Norge
Kl 13:15
Plats: TemCas, hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/hogre-seminariet?l=svhttp://, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2014-10-25

Höstkonsert med Linköpings studentsångare

Kultur & nöje - Linköpings universitet
Linköpings Studentsångare tillsammans med sin nye Director musices, Christina Hörnell, på konsertscenen i ett blandat och omväxlande program med rubriken "Diverse tjafs"
Kl 15:00 - 16:15
Plats: Missionskyrkan, Linköping
För mer information se http://www.lkss.se, kontakta Christina Hörnell, e-post christina.hornell@liu.se, telefon 013-284018.

2014-10-27

Lunchklubben: Starka hästkrafter i Norrköping

Övrigt - Linköpings universitet
Den 27 okt besöker Vita hästens VD Fredrik Jensen Lunchklubben för att dela med sig av sin syn på vilken betydelse staden har för sporten och vice versa. Vad har publikstödet för inverkan på framgång och hur ser Vita hästens breddverksamhet ut? Lunchklubben arrangeras varje månad på Visualiseringscenter C och är en mötesplats för dem som är med och påverkar utvecklingen i Norrköping och Östergötland. Arrangerar gör Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Visualiseringscenter C.
Sista anmälningsdag: 2014-10-24
Kl 11:30 - 13:00
Plats: Visualiseringscenter C, Norrköping
För mer information se http://web.nosp.eclub.se/open/view/email/pAPnyuXREUyPPqPFAI4XmQ/iYWtlHZqvkuVkqJ3AKAQrg, kontakta Inger Stern, e-post inger.stern@liu.se, telefon 011-36 34 60.

2014-10-28

REMESO Gästseminarium Anders Stephanson: On Ideologies of ‘The US in the World’

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anders Stephanson, Andrew and Virginia Rudd Family Foundation Professor of History vid Columbia University Seminariet hålls på engelska. OBS! Tisdag.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B41

Företagsekonomis seminarieserie "Brown Bag"

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
"Brown Bag serien" fortsätter sin seminarieserie med Hans Sjögren, IEI. Titel: Landskrampen. Bolagstyrningen i SAS, 1980-2010 (Corporate Governance/Business History).
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Rum 317:868, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Fredrik Tell, e-post fredrik.tell@liu.se, telefon 013-282599.

CEDER-seminarium - Lisa Strandroos

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Asking Questions?
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Ej klart
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2014-10-29

Högre seminarium: May-Britt Öhman

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
May-Britt Öhman, Uppsala universitet föreläser på Högre seminarium på Tema T "Designing for Dam safety or for Disaters: Mining Exploitations and Hydropower Regulated Systems in Sábme, Sweden"
Kl 13:15
Plats: Lethe, Hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/hogre-seminariet?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2014-10-30

Nanostrukturerade material - Rikard Forsén

Disputation - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Rikard Forsén försvarar sin doktorsavhandling "Multicomponent Alloying for Improved Hard Coatings". Opponent är Prof Jochen Schneider, RWTH Aachen univ, Tyskland.
Kl 10:15
Plats: Planck
För mer information kontakta Therese Dannetun, e-post theda@ifm.liu.se, telefon 013-282944.

Konstruktionsmaterial

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kang Yuan, doktorand i Konstruktionsmaterial, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Oxidation and Corrosion of New MCrAIX Coatings - Modelling and Experiments". Fakultetsopponent: Professor Robert Vassen, Institute of Energy and Climate Research, Jülich. Betygsnämnd: Professor Christer Persson, Chalmers Tekniska Högskola, Docent Nicolaie Markocsan, Högskolan Väst och Dr Rikard Norling, SWEREA KIMAB. Handledare: Universitetslektor Ru Lin Peng.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

Textseminarium - Päivi Turunen, lektor vid Socialt arbete, Linköpings universitet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium - Prel.titel: Culture of Participation and Deliberation – from the Tradition of Community Strategies
Kl 13:15 - 15:00
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Seminarium - Praktikforskning, ett område i utveckling.

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Martin Börjeson, docent och lektor i socialt arbete och Kerstin Johansson, lektor i socialt arbete vid Linköpings universitet håller ett gemensamt seminarium under rubriken: Praktikforskning, ett område i utveckling.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Meddelas senare
För mer information kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Seminarier i Optimeringslära

Seminarium - Matematiska institutionen
Markus Bohlin, SICS och Mälardalens Universitet. Titel: Optimization Methods for Multistage Freight Train Formation.
Kl 13:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-optimeringslara?l=sv, kontakta Oleg Burdakov, e-post oleg.burdakov@liu.se.

2014-10-31

Disputation - Lisa Guntram

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Lisa Guntram försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Ambivalent ambiguity? A study of how women with ‘atypical’ sex development make sense of female embodiment". Opponent: Senior Lecturer Cynthia Kraus, University of Lausanne
Kl 10:15
Plats: TEMCAS, Tema huset, Campus Valla
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Logistik

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Olle Olsson, doktorand i logistik, presenterar sin licentiatavhandling med titeln "Managing variable patient flows at hospitals". Opponent: Docent Pamela Mazzocata, Karolinska institutet. Handledare: Docent Håkan Aronsson,IEI/LiU.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Kristina Dalberg, e-post kristina.dalberg@liu.se, telefon 013-281511.

Licentiatseminarium - Jonas Linder

Seminarium - Linköpings universitet
Jonas Linder, doktorand i Reglerteknik, Institutionen för systemteknik (ISY), presenterar sin licentiatavhandling med titel "Graybox Modelling of Ships Using Indirect Input Measurements". Opponent: Dr. Magnus Mossberg, Karlstad University. Handledare: Dr. Martin Enqvist, Linköpings Universitet, Prof. Fredrik Gustafsson, Linköpings Universitet and Dr. Johan Sjöberg, Linköpings Universitet/Volvo Construction Equipment.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Visionen, B-huset
För mer information se http://users.isy.liu.se/en/rt/jonli40/, kontakta Manon Kok, e-post manon.kok@liu.se, telefon 013-284043.

Halvledarfysik

Disputation - Linköpings universitet
Milan Yazdanfar försvarar sin avhandling för teknologie doktorsexamen med titeln "Precursors and defect control for halogenated CVD of thick SiC epitaxial layers". Opponent: Prof Stephen Saddow, University of South Florida, USA.
Kl 10:15
Plats: Planck, Fysikhuset
För mer information kontakta Eva Wibom, e-post eva.wibom@liu.se, telefon 013-28 24 27.

2014-11-03

Från Forskning Till Exit

Föreläsning - InnovationskontorEtt
Inspirerande lunchföreläsning med Tomas Ahlström som har startat flera framgångsrika företag och nu arbetar som rådgivare på InnovationskontorEtt vid LiU. 2010 grundade han företaget Boldai tillsammans med forskare från IDA på Linköpings Universitet. Idén var att möjliggöra spelutveckling utan att vara programmerare.
Kl 12:00 - 13:00
Plats: Linköpings Universitet - Visionen, hus B
För mer information se http://vecka45.se/program/, kontakta Tomas Ahlström, e-post tomas.ahlstrom@liu.se, telefon 0700-895729.

Morgondagens sociala innovationer - i samverkan mellan offentligt, privat och ideellt

Konferens - Linköpings universitet
Samverkansdag mellan Centrum för kommunstrategiska studier( CKS) och Linköpings kommun.
Kl 12:30 - 16:30
Plats: Sal Key 1, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se http://www.isak.liu.se/cks/utb/samverkansdag?l=sv, kontakta Josefina Syssner, e-post josefina.syssner@liu.se, telefon 011-36 32 45.

2014-11-04

Workshop: Lär dig mer om Research Professional

Seminarium - Linköpings universitet
Linköpings universitet erbjuder sina anställda tillgång till den internationella finansieringsdatabasen Research Professional. Databasen innehåller över 7000 utlysningar från hela världen som alla är möjliga för forskare i Sverige att söka. Den 4 november kl 10.00-11.00 anordnar Grants Office en workshop om Research Professional, för forskare vid LiU som vill lära sig mer om denna databas.
Sista anmälningsdag: 2014-11-03
Kl 10:00 - 11:00
Plats: Key-2148, Key-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/insidan/forskningsfinansiering/go-s-nyhetsarkiv/1.582562?l=sv, kontakta Linda Forssén, e-post linda.forssen@liu.se, telefon 013-288912.

Logistik

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Björn Oskarsson, doktorand i logistik, presenterar sin licentiatavhandling "Towards Pedagogical Content Knowledge in Logistics". Opponent: Docent Daniel Hellström, Lunds Tekniska Högskola. Handledare: Docent Maria Huge-Brodin.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Kristina Dalberg, e-post kristina.dalberg@liu.se, telefon 013-281511.

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Carina Berterö - Att bedöma en vetenskaplig avhandling. Maria Borgestig - Ögonstyrning
Kl 13:15
Plats: K6A, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

Seminarier i Matematisk statistik

Seminarium - Matematiska institutionen
Patrik Albin, Matematisk statistik, Chalmers. Titel: On the Existence of Fake Brownian Motions.
Kl 15:15 - 16:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/seminarier-i-matematisk-statistik?l=sv, kontakta Torkel Erhardsson, e-post torkel.erhardsson@liu.se.

Föreläsning - Det handlar om vår hälsa

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Hälsouniversitetet, Universitetssjukhuset, Hälsofonden och Föreningen Seniorerna inbjuder åter till offentliga föreläsningar under hösten 2014. Avgift för föreläsningarna - 50 kr - erläggs vid entrén (inkomsterna går oavkortade till stiftelsen Hälsofonden). Höstens sista föreläsning är "Akuta bukbesvär - banalt eller fatalt? Föreläsare: Docent, överläkare i kirurgi Karl-Gunnar Janunger
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 64/65, Campus US
För mer information kontakta Föreningen Seniorerna, tel 013-147767 eller Anita Larsson, e-post anita.larsson@liu.se, telefon 010-1031688.

2014-11-05

Nordic Symposium on Digital Pathology 2014

Konferens - CMIV
2014-11-05 -- 2014-11-06 Linköpings universitet och Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) hälsar välkomna till det andra Nordic symposium on digital pathology. Förra årets möte blev en stor succé med internationella gäster och föreläsare som är världsledande inom digital patologi. I år upprepar vi detta gyllene tillfälle för forskare och kliniker att höra mer om de senaste framstegen inom området från framstående experter samt att utbyta erfarenheter och kunskap kring digital patologi i klinisk rutinverksamhet. Besök hemsidan för anmälan.
Plats: Linköping konsert & kongress
För mer information se http://www.liu.se/ndp, kontakta Marie Waltersson, e-post marie.ahnstrom.waltersson@liu.se, telefon 010-1038633.

LiU Nest Campus Valla

Övrigt - InnovationskontorEtt
LiU Nest är en chans för dig som student eller anställd vid LiU att lyfta din idé med hjälp av ett gäng riktigt slipade experter. Du presenterar din idé - vår expertpanel ger dig insikterna som tar den vidare. Med kunskap inom områden som affärsutveckling, produktutveckling, produktion och design, och erfarenheter från flera branscher, kan de ge input för att vässa konceptet ytterligare. Är det en riktigt skarp lösning finns också chansen att få bidrag för att testa idén med kunder. Ansök om att delta på Ansök om att delta via: http://simplesignup.se/private_event/49393/13e868a9d0
Kl 08:00 - 12:00
Plats: IKT-studion, Hus Key Linköpings universitet, Linköping
För mer information se http://www.vecka45.se/program, kontakta Karin Ackerholm, e-post karin.ackerholm@liu.se, telefon 013286789.

REMESO gästseminarium med Simone Scarpa: "At se bortom grannskapet: inkomstskillnader och ekonomiska boendesegregationen i svenska storstadsområden, 1991-2010"

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Simone Scarpa presenterar sin forskning om inkomstfördelningens effekt på ekonomiska bostadssegregationen i Sverige 1991-2010. Seminariet hålls på engelska
Kl 10:15 - 12:00
Plats: B533

LiU Nest Campus Hälsouniversitetet

Övrigt - InnovationskontorEtt
LiU Nest är en chans för dig som student eller anställd vid LiU att lyfta din idé med hjälp av ett gäng riktigt slipade experter. Du presenterar din idé - vår expertpanel ger dig insikterna som tar den vidare. Med kunskap inom områden som affärsutveckling, produktutveckling, produktion och design, och erfarenheter från flera branscher, kan de ge input för att vässa konceptet ytterligare. Är det en riktigt skarp lösning finns också chansen att få bidrag för att testa idén med kunder. Ansök om att delta på Ansök om att delta via: http://simplesignup.se/private_event/50183/ec99a595dc
Kl 13:00 - 17:00
Plats: Testbädden, Universitetssjukhuset, Linköping
För mer information se http://www.vecka45.se/program, kontakta Karin Ackerholm, e-post karin.ackerholm@liu.se, telefon 013286789.

LiU Nest Campus Norrköping

Övrigt - InnovationskontorEtt
LiU Nest är en chans för dig som student eller anställd vid LiU att lyfta din idé med hjälp av ett gäng riktigt slipade experter. Du presenterar din idé - vår expertpanel ger dig insikterna som tar den vidare. Med kunskap inom områden som affärsutveckling, produktutveckling, produktion och design, och erfarenheter från flera branscher, kan de ge input för att vässa konceptet ytterligare. Är det en riktigt skarp lösning finns också chansen att få bidrag för att testa idén med kunder. Ansök om att delta på Ansök om att delta via: http://simplesignup.se/private_event/50182/121b436260
Kl 13:00 - 17:00
Plats: Utsikten, Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.vecka45.se/program, kontakta Karin Ackerholm, e-post karin.ackerholm@liu.se, telefon 013286789.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Klara Stokes, Högskolan i Skövde. Titel: Geometric Point-circle Geometries from Moore graphs.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

Kulturellt minne - Kommunikation och kultur

Seminarium - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till ett högre seminarium inom seminarieserien "Kulturellt minne" vid IKK med Britt Risberg (journalist, Ystads Allehanda) och Leif Risberg (lektor, Holavedsgymnasiet i Tranås) som kommer att tala om "Den stora apstriden i Ydre - ett 50-årsminne."!
Kl 17:15 - 19:00
Plats: KY21, hus Key, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/ikk/seminarier?l=sv, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2014-11-06

SIS- Samtals- och interaktionssseminarium:

Seminarium - Tema Barn
Seminarium - Karin Aronsson & Rranco Pauletto
Kl 10:15
Plats: ISV
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

NISAL-seminarium Karin Lövgren, Umeå universitet

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Karin Lövgren håller i seminarium med titeln "I garderoben: kvinnor, åldrande och kläder.2
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

Life Science - Prof. Stig Linder

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Prof. Stig Linder, Farmakologi, LiU håller ett Life Science-seminarium med titeln "Development of drugs effective on quiscent cell populations in solid tumor" Värd: Karin Öllinger
Kl 15:30
Plats: Nilsholger salen, ing. 71, plan 08, Campus US
För mer information se http://www.liu.se/forskning/lifescience/life-science-seminars/1.586112/AnnonsLifeScienceStigLinder.pdf, kontakta Karin Öllinger, e-post karin.ollinger@liu.se, telefon 010-1033261.

2014-11-07

Disputation - Karin Backteman

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Karin Beckteman försvarar sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "T Cells and NK Cells in Coronary Artery Disease: Longitudinal and methodological studies in humans" Opponent: Professor Joachim Lundahl, Karolinska institutet.
Kl 09:00
Plats: Berzeliussalen, ing 65, pl 9, Campus US

Disputation - Ulrika Englund

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Ulrika Englund försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "The role of ion channels and intracellular metal ions in apoptosis of Xenopus oocytes". Opponent Professor Dan Klaerke, Köpenhamns universitet, Danmark.
Kl 13:15
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, plan 9, Campus US
För mer information kontakta Camilla Höglund, e-post camilla.hoglund@liu.se, telefon 010-1030937.

2014-11-11

Seminar with Dr Catherine Manathunga, Australien

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet handlar om interkulturella möten i vid bemärkelse och hur vi vid LiU förhåller oss till dessa, samt vilken betydelse det kan tänkas ha för vårt agerande i kulturmöten av olika slag. I och med att forskning och utbildning idag i högsta grad är en världsomspännande verksamhet riktar sig seminariet till en bred krets av anställda inom LiU; ledningsorgan, enskilda ledare, lärare, forskare och övrig personal som ser sig som medaktörer i skapande av ett internationellt, globalt och mångkul¬turellt LiU.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Didacticums lokaler (fd CUL), hus Galaxen (G-Huset) ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 28 66 55.

Inbjudan: Mångfald - besvärligt härligt!

Kultur & nöje - Linköpings universitet
LiU och övriga myndigheter i det regionala myndighetsnätverket för mänskliga rättigheter hälsar studenter och anställda varmt välkomna till en underhållande och kostnadsfri föreläsning om mångfald och mångfaldsarbete med Charlotte Signahl. Kaffe/the och smörgås ingår! Begränsat antal platser!
Sista anmälningsdag: 2014-10-10
Kl 13:00 - 16:00
Plats: Forumteatern, Nationernas hus, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/om-liu/strategi/ett-liu-for-alla/lika-villkor?caslogout=1&l=sv, kontakta Kristina Karlsson, e-post kristina.k.karlsson@liu.se, telefon 013282971.

CEDER-seminarium - Ann-Christine Nedlund och Jonas Nordh

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Ej klart
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2014-11-12

IKT-dagen 2.0

Seminarium - IKT-Studion
För andra gången arrangerar vi en inspirationsdag kring IKT - informations- och kommunikationsteknik i relation till vårt arbete inom högre utbildning. Program och tema för dagen kommer presenteras under våren. Besök gärna vår webb för kontinuerlig information.
Sista anmälningsdag: 2014-11-05
Kl 10:00 - 15:00
Plats: Meddelas senare
För mer information se http://www.liu.se/iktstudion, kontakta Anna Söderström, e-post anna.soderstrom@liu.se, telefon 013281623.

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
"Tänka fritt, tänka rätt. Om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning" - Anna-Karin Wyndham, Göteborgs universitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Hus I:2, rum 265 (I:207)
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

TekNaD - högre seminarium

Seminarium - TekNaD - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Univ.adjunkt Per Nordström, KTH håller ett högre seminarium med titeln: Teknikundervisning och teknisk kunskap.
Kl 13:15
Plats: Sal meddelas senare
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Högre seminarium: Maria Eidenskog

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Maria Eidenskog lägger fram text till Slutseminarium
Kl 13:15
Plats: Lethe, Hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/hogre-seminariet?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

Matematiska kollokviet

Seminarium - Matematiska institutionen
Tomas Persson, Matematikcentrum, Lunds universitet. Titel: Random limsup-sets.
Kl 13:15 - 14:15
Plats: Hopningpunkten, B-huset, ingång 23-25
För mer information se http://www.liu.se/mai/seminarier/matematiska-kollokviet?l=sv, kontakta Milagros Izquierdo, e-post milagros.izquierdo@liu.se.

2014-11-13

Kommunen, bolagen och de privata utförarna

Konferens - Linköpings universitet
Om styrning, granskning och insyn i 2000-talets kommuner CKS Kommundag (Centrum för kommunstrategiska studier)
Kl 09:15 - 15:45
Plats: Kulturhuset i Finspång
För mer information se http://www.isak.liu.se/cks/utb/kommundag-2013?l=sv, kontakta Christine Erlandsson, e-post christine.erlandsson@liu.se, telefon 011-36 34 51.

IAS seminarium - Professor Mikael Lindahl, Uppsala universitet

Seminarium - Linköpings universitet
"School Choice and Segregation: Evidence from Sweden". Semniariumet hålls på engelska.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Norrköping, Stora sammanträdesrummet plan 2, Hus K2
För mer information se http://www.isv.liu.se/ias?l=sv, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

Textseminarium - Dimitris Michailakis, professor i Socialt arbete, Linköpings universitet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium - The help system and its reflection theory. A sociological observation of social work
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Meddelas senare
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

CSPR seminarium: Climate change in the classroom

Seminarium - Centrum för klimatpolitisk forskning
Per will present insights from the on-going research project “Sustainable development as an area of knowledge – the education system's role in bringing up the future citizens”. This project investigates sustainable development as an area of knowledge within compulsory, secondary, and tertiary education (teacher training). The investigation focuses on how the area of knowledge is organized with regards to the plasticity of the concept ‘sustainable development’, its problem definitions as well as the education programmes’ qualifications and methods for dealing with sustainable development. At the seminar, Per will lead a discussion on what the findings with regards to sustainable development could imply for climate change.
Kl 13:15
Plats: Faros
För mer information kontakta Ingrid Leo, e-post ingrid.leo@liu.se.

Seminar with Dr Catherine Manathunga, Australien

Seminarium - Linköpings universitet
Seminar on Intercultural Supervision in Doctoral Education Welcome to a seminar which is specifically designed to encounter the needs of research supervisors and doctoral students who are (or will be) engaged in intercultural supervision!
Sista anmälningsdag: 2014-11-01
Kl 15:15 - 17:00
Plats: Didacticum, G-house (Galaxen), Entrance 81, Campus Valla
För mer information se http://www.liu.se/cul/aktuellt-arkiv/puff-startsida/1.578121/mannatounga.pdf, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013 - 28 66 55.

Life Science - Prof. Jerzy-Roch Nofer

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Prof. Jerzy-Roch Nofer, Muenster University, Germany håller ett Life Science seminarium med titeln "Anti-atherogenic effects of high density lipoproteins: The role of sphingosine 1-phosphate" Värd: Marek Los
Kl 15:30
Plats: Eken, Ing. 65, plan 09, Campus US
För mer information se http://www.liu.se/forskning/lifescience/life-science-seminars/1.564532/AnnonsLifeScienceJerzy-RochNofer.pdf, kontakta Marek Los, e-post marek.los@liu.se, telefon 010-1032787.

Mobil akademiker

Övrigt - Linköpings universitet
Få tid till annat - bli en mobil akademiker! Välkommen till en kostnadsfri workshop på biblioteket där du som anställd kan lära dig mer om appar, e-böcker, molntjänster med mera.
Kl 16:00 - 17:30
Plats: Hälsouniversitetets bibliotek
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/mobil-akademiker?l=sv, kontakta Jenny Betmark, e-post jenny.betmark@liu.se.

Samtal vid Strömmen

Föreläsning - Linköpings universitet
Öppen föreläsning på Visualiseringscenter C. Att skriva om släktens svarta får. Föreläsare: Viveka Adelswärd, språkvetare och professor i samtalsforskning.
Kl 18:00
Plats: Restaurang & Café C. Visualiseringscenter C. Norrköping.
För mer information kontakta Visualiseringscenter C., e-post info@visualiseringscenter.se, telefon 011-15 63 00.

2014-11-14

Organisk kemi - Rozalyn Simon

Disputation - Linköpings universitet
Rozalyn Simon försvarar sin avhandling "Anionic oligothiophenes. Optical tools for the multimodal fluorescent assignment of protein aggregates". Opponent är professor Sara Snogerup Linse, Lunds universitet
Kl 10:15
Plats: Visionen, B-huset
För mer information kontakta Susanne Andersson, e-post susan@ifm.liu.se, telefon 013-286671.

Martin Henriksson - Docenturföreläsning

Föreläsning - Institutionen för medicin och hälsa
Martin Henriksson avlägger lärarprov för docentur med föreläsningen: Värde för pengarna - En introduktion i kostnadseffektanalys inom ramen för kursen "Economic evaluation of health care programmes"
Kl 10:15 - 11:00
Plats: Lokal Ugglan, Hälsans hus, ingång 14, plan 14, Campus US
För mer information kontakta Per Carlsson, e-post per.carlsson@liu.se.

2014-11-18

Nationell Jämställdhetskonferens 2014

Konferens - Linköpings universitet
2014-11-18 kl 09:30 -- 2014-11-19 kl 15:00 Linköpings universitet arrangerar den nationella jämställdhetskonferensen för universitet och högskolor 18-19 november. Ur programmet: Mr Tourette och jag, Pelle Sandstrak. Vithetsnormen inom akademin, Fataneh Farahani & Catrin Lundström. Att vara man i jämställdhetsvärlden, Tomas Wetterberg, Fredrik Bondestam, Lars Jalmert. Erfarenheter från normkritisk undervisning, Gerd Röndahl. Erfarenheter från ledningsposition, Agneta Stark, docent, f.d. rektor vid Högskolan Dalarna. Information o anmälning via hemsidan Kostnad: 3000 kr exkl. moms
Sista anmälningsdag: 2014-11-01
Plats: Turbinen (K4), Kåkenhus, Campus Norrköping
För mer information se http://www.liu.se/jamstalld2014, kontakta Elisabeth Samuelsson, e-post elisabeth.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 2174.

Ann-Britt Wiréhn - Docenturseminarium

Seminarium - Institutionen för medicin och hälsa
Ann-Britt Wiréhn avlägger lärarprov för docentur med seminariet: Registerdata för forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård - En guldgruva med möjligheter och begränsningar inom ramen för kursen "Economic evaluation of health care programmes"
Kl 09:30 - 11:30
Plats: Lokal Ugglan, Hälsans hus, ingång 14, plan 14, Campus US
För mer information kontakta Per Carlsson, e-post per.carlsson@liu.se.

Företagsekonomis seminarieserie "Brown Bag"

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tineke Egyedi, Delft University, Nederländerna, är nästa gäst i "Brown Bag serien". Hon talar om "Standardization and Innovation (Management of Information Systems/Social Studies of Technology)".
Kl 12:00 - 14:00
Plats: To be announced
För mer information kontakta Fredrik Tell, e-post fredrik.tell@liu.se, telefon 013-282599.

CEDER-seminarium - Teoriseminarium

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Gemensam läsning av Alois Alzheimer
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Ej klart
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

Grönt Kritiskt Forum: Taking the human (sciences) seriously

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Eva Lövbrand & Johan Hedrén föreläser om "Taking the human (sciences) seriously: Realizing the critical potential of the Antropocene". Forum för Tema-forskare att informellt diskutera pågående forskning. Serien hålls vanligtvis på tisdagar.
Kl 13:15
Plats: Faros, Hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2014-11-19

Mobil akademiker

Övrigt - Linköpings universitet
Få tid till annat - bli en mobil akademiker! Välkommen till en kostnadsfri workshop på biblioteket där du som anställd kan lära dig mer om appar, e-böcker, molntjänster med mera.
Kl 10:00 - 11:30
Plats: Hälsouniversitetets bibliotek (HUB)
För mer information se http://www.bibl.liu.se/evenemang/mobil-akademiker?l=sv, kontakta Jenny Betmark, e-post jenny.betmark@liu.se.

NorrUt - i samarbete med Socialt arbete

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Fil dr Petra Angervall och Fil dr Jan Gustavsson, Göteborgs universitet. Split Careers in Education Science. On career capital, ambivalence and alternative spaces in academia.
Kl 13:15
Plats: Sal meddelas senare
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

2014-11-20

IAS Seminarium- Professor Michael Dahl Aalborg universitet

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
"Do startups create good jobs?” Semniariet hålls på engelska.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Norrköping, stora sammanträdesrummet, plan 2, Hus K2
För mer information se http://www.isv.liu.se/ias?l=sv, kontakta Ulrika Frisk, e-post ulrika.frisk@liu.se, telefon 011-363169.

Textseminarium - David Ekholm, doktorand, socialt arbete, Linköpings universitet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Meddelas senare
För mer information kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

2014-11-21

Johanna Romare disputerar

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Johanna Romare försvarar sin avhandling "Etik och ekonomiskt handlande". Opponent: Siri Granum Carson, försteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
Kl 10:15
Plats: KEY1
För mer information kontakta Monica Wise, e-post monica.wise@liu.se, telefon 013-281979.

2014-11-25

WORKSHOP: "Hur ska forskning vid Linköpings universitet bidra till att möta välfärdens utmaningar inom hälsa och åldrande?"

Seminarium - Linköpings universitet
Välfärdens utmaningar med avseende på hälsa och åldrande har identifierats som ett framtida prioriterat område på Linköpings universitet. Du som kommer till workshopen vill aktivt bidra med din forskning i ett samarbete med kollegor från andra ämnesområden och tillsammans med dem utforma forskningsidéer som direkt möter några av välfärdsutmaningarna inom hälsoområdet.
Sista anmälningsdag: 2014-11-11
Kl 08:30 - 15:30
Plats: Linköping Konsert och Kongress, sal Operan
För mer information se http://www.liu.se/forskning/list/events?l=en, kontakta Anke Suska, e-post anke.suska@liu.se, telefon 013 282625.

Företagsekonomis seminarieserie "Brown Bag"

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Ester Barinaga, Copenhagen Business School, Danmark, besöker företagsekonomis "Brown Bag serie" och talar om "Mission-drift in a social entrepreneurial initiative engaged in a public partnership (Public Management/Entrepreneurship).
Kl 12:00 - 14:00
Plats: Rum 317:868, A-huset, Campus Valla
För mer information kontakta Fredrik Tell, e-post fredrik.tell@liu.se, telefon 013-282599.

CEDER-seminarium - Eleonor Antelius

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Ej klart
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2014-11-26

Tematiskt Forum

Seminarium - Institutionen för tema
Titeln på detta seminarium är "Strategies for handling power relations in academia" (in English) Forumet är till för att doktorander under trevliga seminarier och informella former ska ha chans att diskutera och lära sig mer om frågor som är viktiga för doktorander men som kanske inte kommer upp på ett naturligt sätt på andra ställen under forskarutbildningen. Seminariet innehåller en kort föreläsning följt av diskussioner med våra gäster, och följs av lite mat och dryck.
Kl 16:15 - 18:00
Plats: Brage
För mer information se http://www.tema.liu.se/tematisktforum, kontakta Kajsa Ellegård, e-post tematisktforum@tema.liu.se.

2014-11-27

Naturskyddsföreningens generalsekreterare besöker CSPR och Miljövetarprogrammet

Seminarium - Centrum för klimatpolitisk forskning
Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, besöker CSPR och Miljövetarprogrammet. I samband med besöket ger Svante Axelsson en lunchföreläsning och talar om sin nyutkomna bok - Vår tid är nu: Tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen.
Kl 12:15
Plats: campus Norrköping K2
För mer information kontakta Mattias Hjerpe, e-post mattias.hjerpe@liu.se.

Gästseminarium - Viktoria Skoog fil.dr, FoU Västernorrland

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Gästseminarium - Viktoria Skoog, fil.dr i socialt arbete, FoU Västernorrland. Titel: Barn som flyttas i offentlig regi -­en studie om förekomst och upplevelser av sammanbrott i samhällsvård för barn
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Meddelas senare
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Demens – Från lite glömska till svår sjukdom. Varför blir det så?

Föreläsning - Hälsouniversitetet
Demenssjukdomar som Alzheimers börjar smygande men drabbar gradvis allt mer av hjärnan. Docent Martin Hallbeck berättar om hur forskning vid Linköpings universitet har bidragit till förståelsen om att sjukdomsorsakande proteiner kan skickas mellan nervceller och varför det inte är ett problem i en ung, frisk hjärna. Föreläsare är Martin Hallbeck, universitetslektor och överläkare i patologi. Föreläsningen är en del i den populärvetenskapliga föreläsningsserien Forskning i framkant som arrangeras ihop med Landstinget i Östergötland. Välkommen!
Kl 16:30 - 17:30
Plats: Berzeliussalen, ingång 65, på campus US, Linköping
För mer information se http://www.hu.liu.se/forskning-i-framkant?l=sv, kontakta Therese Ekstrand, e-post therese.ekstrand@liu.se.

2014-11-28

Konstruktionsmaterial

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Mikael Segersäll, doktorand i Konstruktionsmaterial, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "On Thermomechanical Fatigue of Single-Crystal Superalloys". Fakultetsopponent: Associate Professor Jonathan Cormier, Maître de Conférences ISAE-ENSMA, Institut P'-Department de Physique et Mécanique des Matériaux, Chasseneuil-Futuoscope, Frankrike. Betygsnämnd: Professor Pavel Krakhmalev, Karlstad Universitet, Professor Urban Wiklund, Uppsala Universitet och Docent Johan Ahlström, Chalmers Tekniska Högskola. Handledare: Bitr professor Johan Moverare.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset
För mer information se http://www.iei.liu.se/kmt, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

2014-11-29

NWERC

Övrigt - Linköpings universitet
2014-11-29 kl 09:00 -- 2014-11-30 kl 17:00 NWERC är den officiella regionsfinalen inom ACM International Collegiate Programming Contest. Studentlag från nordvästa Europa inklusive Danmark, England, Finland, Holland, Irland, Norge, Sverige och Tyskland tävlar om ett fåtal platser i världsfinalen.
Plats: IDA
För mer information se http://nwerc.eu, kontakta Fredrik Heintz, e-post fredrik.heintz@liu.se, telefon 013-282428.

2014-12-02

Är marknad ett bra verktyg för att styra skolområdet?

Seminarium - Linköpings universitet
2014-12-02 kl 10:15 -- 2012-02-12 kl 12:00 Jonas Vlachos, nationalekonom vid Stockholms universitet, föreläser vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) öppna seminarium.
Plats: CKS lokaler i Kopparhammaren, Campus Norrköping
För mer information se http://www.isak.liu.se/cks/utb/seminarier?l=sv, kontakta Johan Wänström, e-post johan.wanstrom@liu.se, telefon 011-36 34 75.

Doktorandseminarier

Seminarium - Arbetsterapi och Omvårdnad - Avd. HAV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Lena Näsström - Kappaseminarium. Nana Waldreus - Manuskript
Kl 13:15
Plats: K6A, Campus Norrköping
För mer information kontakta Niclas Silfverhammar, e-post niclas.silfverhammar@liu.se.

CEDER-seminarium - Agneta Kullberg

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Artikelutkast
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Ej klart
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2014-12-03

Forskarutbildningskommittén - FUK

Övrigt - Institutionen för tema
Forskarutbildningskommittén har en rådgivande funktion och ett övergripande ansvar för långsiktig strategisk planering av institutionens forskarutbildning.
Kl 13:15
Plats: Hygieia
För mer information se http://www.tema.liu.se/internt/forskarutbildningskommitten/forskarutbildningskommitten1?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

2014-12-04

Institutionsstyrelsen vid Tema

Internt - Institutionen för tema
Institutionsstyrelsen vid Tema sammanträder
Kl 09:15
Plats: Lethe
För mer information se http://www.tema.liu.se/internt/institutionsstyrelsen?l=sv, kontakta Carin Ennergård, e-post carin.ennergard@liu.se, telefon 013-28 21 14.

NISAL-seminarium, professor Elisabet Cedersund, NISAL

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Elisabet Cedersund håller i seminarium kring "Kvalité i kvalitativa studier"
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

Life Science - Kazuhiro Nakamura

Seminarium - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Kazuhiro Nakamura, Kyoto University, Japan håller ett Life Science seminarie med titeln: Central thermoregulatory circuits: a mechanism that defends life from environmental stressors" Värd: David Engblom
Kl 15:30
Plats: Linden, plan 09, ing. 65 Campus US
För mer information se http://www.liu.se/forskning/lifescience/life-science-seminars/1.587663/AnnonsLifeScience.KazuhiroNakamura.pdf, kontakta David Engblom, e-post david.engblom@liu.se, telefon 010-1038448.

2014-12-08

Excitable Writing...

Konferens - Tema Genus
2014-12-08 -- 2014-12-10 Trans_forming academia_art_activism through intersectional trans_versal, trans_feminist politics of performativity. The conference will gather academic scholars, PhD students in particular, artists and activists. Excitable writing encompasses the problems connected to academic knowledge production and writing. In academia, writing is often seen as an instrumental add-on, instead of understood as an integrated part of research and learning processes - a part which can sustain processes of disruption and resistance to inherent discrimination structures, powerful conventions and rituals, but which can also prolong exclusions and protect elitist practices
Plats: annonseras
För mer information se http://www.intergender.net/?q=node/157, kontakta Björn Pernrud, e-post bjorn.pernrud@liu.se.

VC-chefer/prefekter kurs

Föreläsning - Linköpings universitet
Kl 14:00 - 15:30
Plats: Kompetensen, Gula Villan Ingång 20
För mer information se http://www.hu.liu.se/larc/utbildning-information/ovriga-kurser/vc-traffar/presentation/?l=sv, kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 010-103 26 11.

VC-chefer/prefektens roll och ansvar vid klinisk forskning

Seminarium - Linköpings universitet
Sista anmälningsdag: 2014-11-28
Kl 14:00 - 15:30
Plats: Kompetensen, Gula Villan Ingång 20
För mer information se http://www.hu.liu.se/cf/larc/utbildning-information/ovriga-kurser/vc-traffar?l=sv, kontakta Nora Östrup, e-post nora.ostrup@liu.se, telefon 010-103 26 11.

2014-12-09

CEDER-seminarium - Jan Svennevik et al

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Mer information kommer senare
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Ej klart
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2014-12-10

Kollegium för skolforskning

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
"Mellanstadieelevers berättelser om nationella prov och betyg" - Håkan Löfgren, Linköpings universitet
Kl 10:00 - 12:00
Plats: Hus I:2, rum 265 (I:207)
För mer information kontakta Marcus Samuelsson, e-post marcus.samuelsson@liu.se.

Slutseminarium: Christophe Foultier

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 10:15 - 12:00

2014-12-11

Textseminarium - Karsten Åström, professor i välfärdsrätt, Linköpings univeristet

Seminarium - Socialt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Textseminarium - Karsten Åström, professor i välfärdsrätt, Linköpings universitet
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Meddelas senare
För mer information se http://www.isv.liu.se/avd/soc, kontakta Sabine Gruber, e-post sabine.gruber@liu.se, telefon 011-363247.

Samtal vid Strömmen

Föreläsning - Linköpings universitet
Öppen föreläsning på Visualiseringscenter C. Presentation av ett Nobelpris.
Kl 18:00
Plats: Restaurang & Café C. Visualiseringscenter C. Norrköping.
För mer information kontakta Visualiseringscenter C., e-post info@visualiseringscenter.se, telefon 011-15 63 00.

2014-12-16

CEDER-seminarium - Lisa Strandroos

Seminarium - CEDER - Centrum för demensforskning - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
60%-seminarium
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Ej klart
För mer information se http://www.isv.liu.se/ceder, kontakta Eleonor Antelius, e-post eleonor.antelius@liu.se.

2014-12-17

NorrUt - i samarbete med Remeso

Seminarium - Pedagogiskt arbete - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Fil dr Zahra Bayati, Göteborgs universitet. En spegel framför lärarutbildningen.
Kl 10:15
Plats: Sal meddelas senare
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se, telefon 011-363175.

Docentföreläsningar på Tema

Föreläsning - Tema Teknik och social förändring
Tema inbjuder till Docentföreläsningar, återkommer inom kort med personer och titlar för föreläsningarna.
Kl 13:00
Plats: TemCas, hus T
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2014-12-18

NISAL - seminarium Magnus Nilsson, Instititutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet

Seminarium - NISAL - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
NISAL - Magnus Nilsson håller i seminarium. Titel meddelas senare. Ordförande för seminariet; Annika Taghizadeh Larsson
Kl 13:15 - 15:00
Plats: K6A
För mer information se http://www.isv.liu.se/nisal, kontakta Anna Martin, e-post anna.martin@liu.se, telefon 011-363220.

2014-12-19

Disputation - Johan Rosell

Disputation - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Johan Rosell försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen med titeln "Long term effects of adjuvant tamoxifen treatment". Opponent: Professor Lars Holmberg, King's College London/Uppsala universitet
Kl 09:00
Plats: Eken, ing 65, pl 9, Campus US
För mer information kontakta John Carstensen, e-post john.carstensen@liu.se, telefon 013-282301.

2015-01-28

Högre seminarium: Iris van der Tuin

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Iris van der Tuin, Utrecht University föreläser på tema T's högre seminarium, återkommer med titel
Kl 13:15
Plats: Lethe, Hus T
För mer information se http://www.tema.liu.se/tema-t/hogre-seminariet?l=sv, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2015-02-17

Strimman 2014-2015: Genus gör skillnad

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsningsserien Strimman arrangeras av Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, i samverkan med Folkuniversitetet. Värd för årets föreläsningar är Tema Genus vilka bedriver forskning med utgångspunkt i ett disciplinöverskridande teori- och metodperspektiv. Årets strimmaföreläsningar bjuder på spännande, intressanta och tankeväckande föreläsningar med genusperspektiv som utgångspunkt om bland annat minoriteter, kulturer och ”monster”. Kultur, ekonomi och teknologi påverkar oss på olika sätt. Men vilken roll spelar genus för hur vi påverkas av och tolkar de intryck som vi dagligen möter? Föreläsningar den 17 februari: Mänsklighet på spel: Alzheimers sjukdom mellan labb och populärkultur Föreläsare: Cecilia Åsberg, biträdande professor, Tema Genus Kulturperspektiv på patientskap Föreläsare: Nina Lykke, professor, Tema Genus
 Läs mer på: http://www.filfak.liu.se/strimman/17-februari?l=sv
Kl 18:00 - 19:30
Plats: Campus Valla, HumSam biblioteket, D-huset
För mer information se http://www.filfak.liu.se/strimman/17-februari?l=sv, kontakta Roland Albinsson, e-post roland.albinsson@liu.se, telefon 013-281057.

2015-02-25

Tematiskt Forum

Seminarium - Institutionen för tema
Titeln på seminariet är "Akademisk frihet — Vad styr universitetens forskningsinriktning? (in Swedish) Forumet är till för att doktorander under trevliga seminarier och informella former ska ha chans att diskutera och lära sig mer om frågor som är viktiga för doktorander men som kanske inte kommer upp på ett naturligt sätt på andra ställen under forskarutbildningen. Seminariet innehåller en kort föreläsning som följs av diskussioner med våra gäster samt lite mat och dryck.
Kl 16:15 - 18:00
Plats: Brage
För mer information se http://www.tema.liu.se/tematisktforum, kontakta Kajsa Ellegård, e-post tematisktforum@tema.liu.se.

2015-04-22

Tematiskt Forum

Seminarium - Institutionen för tema
Titeln på seminariet är "Coping with and preventing stress in academia" (på engelska) Forumet är till för att doktorander under trevliga seminarier och informella former ska ha chans att diskutera och lära sig mer om frågor som är viktiga för doktorander men som kanske inte kommer upp på ett naturligt sätt på andra ställen under forskarutbildningen. Seminariet innehåller en kort föreläsning som följs av diskussioner med våra gäster samt lite mat och dryck.
Kl 16:15 - 18:00
Plats: Brage
För mer information se http://www.tema.liu.se/tematisktforum, kontakta Kajsa ellegård, e-post tematisktforum@tema.liu.se.


Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-03-19