Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Fem miljoner till tjänstedesign

LiU-forskaren Stefan Holmlid har fått fem miljoner kronor från Vinnova för tre års designforskning om tjänsteinnovation för vård och hälsa i vardagen.

I samarbete med bland andra Vinnväxt-satsningen Hälsans nya verktyg ska man utveckla och pröva designmetoder i vilka brukare och andra aktörer är involverade.

– Vi vill framför allt fokusera på vad som händer i tidiga faser av innovationsprocessen, när man inte riktigt vet vart man är på väg. Designers är ofta duktiga på, och vana vid, att jobba med den här typen av osäkerheter. Men vilka metoder lämpar sig bäst och hur fungerar de?

Forskarna ska också undersöka om olika strategier för att involvera brukare och aktörer samtidigt innebär att andra ställs utanför.

– Det finns en hel del erfarenhet av att involvera brukare och andra exempelvis i systemutveckling och byggprojekt. Men vi vet väldigt lite om vilka som samtidigt exkluderas – finns det effekter som vi inte tar hänsyn till från början? Det handlar om att se hela bilden om man ska arbeta mer systematiskt med brukarmedverkan.

För Stefan Holmlid är förstås beskedet om de nya forskningsanslagen glädjande.

– Absolut! Min strävan är ju att bygga upp en stark forskningsmiljö kring designfrågor här på LiU. Och det här är ett jättebra steg i den riktningen!

I det aktuella projektet kommer ett flertal doktorander och seniora forskare vara engagerade.


Lennart Falklöf 2008-03-03giving brc new muscles

Linda OlssonLinda Olsson, newly graduated PhD in fossil-free fuels, is now taking over as senior coordinator of the Biogas Research Center.

 

LABOUR MIGRATION 

Peo HansenPeo Hansen, professor of Political Science at REMESO, recently attended an OECD meeting on the EU’s policy for labour migration to Europe.

 

dancing in professorship

Jill Trewhella

Dancing and singing are no problem for new visiting professor Jill Trewhella.

 

children arriving alone

Annicka Lang

Annicka Lang, psychologist and doctoral student at LiU, lectures on the mental health of children who arrive alone to seek asylum.

 

visit from china

ChairChinese furniture enthusiasts recently visited Carl Malmsten Furniture Studies.

 

commencement 2015

Simin Nadjm-Tehrani Pomp, super-sized, at 2015 Commencement.

 

new graphic identity

Vice-Chancellor Helen DannetunLiU’s graphic makeover was introduced on all campuses.

 

a cakewalk

CakeThe 2015 SOF pleased both young and old. SOFistan was a hit.

 

space travellers visit

International space travellers watching film in the domeExperienced astronauts impressed by looking at pictures of space? Yes, it is possible.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2015-07-24