Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Fem miljoner till tjänstedesign

LiU-forskaren Stefan Holmlid har fått fem miljoner kronor från Vinnova för tre års designforskning om tjänsteinnovation för vård och hälsa i vardagen.

I samarbete med bland andra Vinnväxt-satsningen Hälsans nya verktyg ska man utveckla och pröva designmetoder i vilka brukare och andra aktörer är involverade.

– Vi vill framför allt fokusera på vad som händer i tidiga faser av innovationsprocessen, när man inte riktigt vet vart man är på väg. Designers är ofta duktiga på, och vana vid, att jobba med den här typen av osäkerheter. Men vilka metoder lämpar sig bäst och hur fungerar de?

Forskarna ska också undersöka om olika strategier för att involvera brukare och aktörer samtidigt innebär att andra ställs utanför.

– Det finns en hel del erfarenhet av att involvera brukare och andra exempelvis i systemutveckling och byggprojekt. Men vi vet väldigt lite om vilka som samtidigt exkluderas – finns det effekter som vi inte tar hänsyn till från början? Det handlar om att se hela bilden om man ska arbeta mer systematiskt med brukarmedverkan.

För Stefan Holmlid är förstås beskedet om de nya forskningsanslagen glädjande.

– Absolut! Min strävan är ju att bygga upp en stark forskningsmiljö kring designfrågor här på LiU. Och det här är ett jättebra steg i den riktningen!

I det aktuella projektet kommer ett flertal doktorander och seniora forskare vara engagerade.


Lennart Falklöf 2008-03-03Kalas 2014

Movits! on stageGorgeous autumn weather and Movits! on the main stage. Thousands of students celebrated the start of studies at the Kalasmottagning.

 

master's student in afghanistan

Ross Duncan

Ross Duncan, Canadian master’s student at LiU, is working for the Swedish Committee for Afghanistan in Kabul.

 

healthcare in south africa and sweden

Anette WickströmAnette Wickström, senior lecturer in social anthropology, sees parallels between healthcare work in Sweden and South Africa.

 

welcome events 2014

Peer studentsThe students are back and the traditional two-week period of welcome events is well underway.

 

european successes

Happy girlLiTHe Blås drew resounding applause at the EU Parliament, and was close to winning the Dutch championship in ”Dweilmusik” on their 2014 EUtour. 

 

cooking and discussing

LiU student Amanda EkelundIn the newly-started mentor group LIKES, international and Swedish teaching students gather to discuss and cook.

 

making a difference

Suad AliA year ago she studied political science at LiU. Today she is working with refugee issues at national and international level.

 

farewell ceremony 2014

Happy graduatesGraduates of the international master’s programmes at LiU said goodbye to their teachers, classmates and their time as students at the Farewell Ceremony on 11 June.

 

hidden rooms on campus

Corridor where the ventilation in the ceiling and walls are covered by thick insulation

Exploring Kåkenhus Building among the water channels of the basement, a new boule pitch and the locked-up tower on the roof.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2014-09-08