Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Fem miljoner till tjänstedesign

LiU-forskaren Stefan Holmlid har fått fem miljoner kronor från Vinnova för tre års designforskning om tjänsteinnovation för vård och hälsa i vardagen.

I samarbete med bland andra Vinnväxt-satsningen Hälsans nya verktyg ska man utveckla och pröva designmetoder i vilka brukare och andra aktörer är involverade.

– Vi vill framför allt fokusera på vad som händer i tidiga faser av innovationsprocessen, när man inte riktigt vet vart man är på väg. Designers är ofta duktiga på, och vana vid, att jobba med den här typen av osäkerheter. Men vilka metoder lämpar sig bäst och hur fungerar de?

Forskarna ska också undersöka om olika strategier för att involvera brukare och aktörer samtidigt innebär att andra ställs utanför.

– Det finns en hel del erfarenhet av att involvera brukare och andra exempelvis i systemutveckling och byggprojekt. Men vi vet väldigt lite om vilka som samtidigt exkluderas – finns det effekter som vi inte tar hänsyn till från början? Det handlar om att se hela bilden om man ska arbeta mer systematiskt med brukarmedverkan.

För Stefan Holmlid är förstås beskedet om de nya forskningsanslagen glädjande.

– Absolut! Min strävan är ju att bygga upp en stark forskningsmiljö kring designfrågor här på LiU. Och det här är ett jättebra steg i den riktningen!

I det aktuella projektet kommer ett flertal doktorander och seniora forskare vara engagerade.


Lennart Falklöf 2008-03-03unesco prize

Anders Jidesjö

Anders Jidesjö, Department of Thematic Studies, is research coordinator for the Kunskapslänken national programme, which has been nominated for a UNESCO-Japan prize for sustainable development.

 

engineering dreams pick up speed

Race carA lot of takeout and evenings were consumed before this year’s race car was ready for the prestigious track at Silverstone.

 

international day

Asian doll

iDay 2016 in Colloseum was a worldly experience with food and culture from 15 countries.

 

prizes raining

Joakim Wren2016 Environmental Engineering Profile of the Year. Winner of the 2015 Skapa prize in Östergötland. And winner of the 2016 Nordic Cleantech Open as well as a desirable spot on the list of the 33 hottest new technology companies.

 

number one in social media

Niklas Myhr

LiU alum Niklas Myhr is known as ‘The Social Media Professor’.

 

climate and power

Anna Kaijser, portrait

Anna Kaijser, researcher at the Department of Thematic Studies – Environmental Change, brings out the connections between climate and social relations of power.

 

peaceful coexistence the only way

Child refugeeSocial anthropologist Haris Agic is one of several LiU researchers taking part in the debate around the refugee question.

 

a study in mud

VSR 2016Valla Saucer Rennen 2016. No snow is needed for a parallel pulka race. Creativity and the joy of competition is more than enough.

 

Discussing Male Violence

Victoria Manfred

Victoria Manfred, one of the students in the Mansvar project, wants more men to discuss violence and male sexuality.

 

scientific deceit

Professor AspenbergPer Aspenberg was invited to an academic meeting in Switzerland. As it turned out, a US healthcare company was behind it. 


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2016-05-27