Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Fem miljoner till tjänstedesign

LiU-forskaren Stefan Holmlid har fått fem miljoner kronor från Vinnova för tre års designforskning om tjänsteinnovation för vård och hälsa i vardagen.

I samarbete med bland andra Vinnväxt-satsningen Hälsans nya verktyg ska man utveckla och pröva designmetoder i vilka brukare och andra aktörer är involverade.

– Vi vill framför allt fokusera på vad som händer i tidiga faser av innovationsprocessen, när man inte riktigt vet vart man är på väg. Designers är ofta duktiga på, och vana vid, att jobba med den här typen av osäkerheter. Men vilka metoder lämpar sig bäst och hur fungerar de?

Forskarna ska också undersöka om olika strategier för att involvera brukare och aktörer samtidigt innebär att andra ställs utanför.

– Det finns en hel del erfarenhet av att involvera brukare och andra exempelvis i systemutveckling och byggprojekt. Men vi vet väldigt lite om vilka som samtidigt exkluderas – finns det effekter som vi inte tar hänsyn till från början? Det handlar om att se hela bilden om man ska arbeta mer systematiskt med brukarmedverkan.

För Stefan Holmlid är förstås beskedet om de nya forskningsanslagen glädjande.

– Absolut! Min strävan är ju att bygga upp en stark forskningsmiljö kring designfrågor här på LiU. Och det här är ett jättebra steg i den riktningen!

I det aktuella projektet kommer ett flertal doktorander och seniora forskare vara engagerade.


Lennart Falklöf 2008-03-03cooking and discussing

LiU student Amanda EkelundIn the newly-started mentor group LIKES, international and Swedish teaching students gather to discuss and cook.

 

making a difference

Suad AliA year ago she studied political science at LiU. Today she is working with refugee issues at national and international level.

 

farewell ceremony 2014

Happy graduatesGraduates of the international master’s programmes at LiU said goodbye to their teachers, classmates and their time as students at the Farewell Ceremony on 11 June.

 

hidden rooms on campus

Corridor where the ventilation in the ceiling and walls are covered by thick insulation

Exploring Kåkenhus Building among the water channels of the basement, a new boule pitch and the locked-up tower on the roof.

 

Last rehearsal with Hasse

Rehearsal in Kårallen Building

Sunday dress rehearsal: 180 people in Kårallen. With his farewell concert Fine on 10 May, Director Musices Hans Lundgren took his last bow after 35 years at LiU.

 

IDay, seeing the world

Ghana danceIDay took place on 25 April at Linköping University. International students showed everyone the beauties of their countries and celebrated cultural diversity.


celebrating easter in sweden

Easter eggsEaster traditions differ from country to country. All have their own way of celebrating. An exclusive Swedish tradition is birch twigs decorated with coloured feathers.

 

home again from nepal

Students in NepalLast year they took their bicycles and set course for Nepal. The aim was to support a home for vulnerable girls. Now they are back in Sweden (with a little less beard).

 

developing better menstrual protection

MSc students in UgandaMSc students Maria Olsson and Lina Larsson are developing better and more environmentally friendly menstrual protection for women in developing countries.

 

A lift for aero and eco studies

Jörg SchminderIn a new gas turbine simulator in the A Building, students can see how an interference affects flow immediately.facilitating contacts

Patrik Jutterström at a student caféThe right job and the right student. The new student association BrandVisors wants to facilitate contacts between students and companies.

 

A semester in singapore

Ida NordströmIda Nordström, senior high school teacher in training, has taken part in a new exchange with Singapore.  

 

to hollywood and back

Mattias Bergbom. Photo: Peter HolgerssonMattias Bergbom would actually have been satisfied with any job in the IT sector. But he ended up in the film industry, in Hollywood, with an Oscar for Visual Effects.

 

awarded student

Anna AsratianAnna Asratian, master’s student in Experimental and Medical Biosciences, has been awarded a service medal from the Faculty of Health Sciences.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2014-08-08