Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Fem miljoner till tjänstedesign

LiU-forskaren Stefan Holmlid har fått fem miljoner kronor från Vinnova för tre års designforskning om tjänsteinnovation för vård och hälsa i vardagen.

I samarbete med bland andra Vinnväxt-satsningen Hälsans nya verktyg ska man utveckla och pröva designmetoder i vilka brukare och andra aktörer är involverade.

– Vi vill framför allt fokusera på vad som händer i tidiga faser av innovationsprocessen, när man inte riktigt vet vart man är på väg. Designers är ofta duktiga på, och vana vid, att jobba med den här typen av osäkerheter. Men vilka metoder lämpar sig bäst och hur fungerar de?

Forskarna ska också undersöka om olika strategier för att involvera brukare och aktörer samtidigt innebär att andra ställs utanför.

– Det finns en hel del erfarenhet av att involvera brukare och andra exempelvis i systemutveckling och byggprojekt. Men vi vet väldigt lite om vilka som samtidigt exkluderas – finns det effekter som vi inte tar hänsyn till från början? Det handlar om att se hela bilden om man ska arbeta mer systematiskt med brukarmedverkan.

För Stefan Holmlid är förstås beskedet om de nya forskningsanslagen glädjande.

– Absolut! Min strävan är ju att bygga upp en stark forskningsmiljö kring designfrågor här på LiU. Och det här är ett jättebra steg i den riktningen!

I det aktuella projektet kommer ett flertal doktorander och seniora forskare vara engagerade.


Lennart Falklöf 2008-03-03celebrating easter in sweden

Easter eggsEaster traditions differ from country to country. All have their own way of celebrating. An exclusive Swedish tradition is birch twigs decorated with coloured feathers.

 

home again from nepal

Students in NepalLast year they took their bicycles and set course for Nepal. The aim was to support a home for vulnerable girls. Now they are back in Sweden (with a little less beard).

 

developing better menstrual protection

MSc students in UgandaMSc students Maria Olsson and Lina Larsson are developing better and more environmentally friendly menstrual protection for women in developing countries.

 

A lift for aero and eco studies

Jörg SchminderIn a new gas turbine simulator in the A Building, students can see how an interference affects flow immediately.facilitating contacts

Patrik Jutterström at a student caféThe right job and the right student. The new student association BrandVisors wants to facilitate contacts between students and companies.

 

A semester in singapore

Ida NordströmIda Nordström, senior high school teacher in training, has taken part in a new exchange with Singapore.  

 

to hollywood and back

Mattias Bergbom. Photo: Peter HolgerssonMattias Bergbom would actually have been satisfied with any job in the IT sector. But he ended up in the film industry, in Hollywood, with an Oscar for Visual Effects.

 

awarded student

Anna AsratianAnna Asratian, master’s student in Experimental and Medical Biosciences, has been awarded a service medal from the Faculty of Health Sciences.

 

the porters of Kilimanjaro

The porters portrayed in the filmFour LiU students made a documentary on the porters of Kilimanjaro and the climate change.

 

GReen belts

Sergio Andres Brambila Macias and Gustavo Bonilla LaraSergio Andres Brambila Macias and Gustavo Bonilla Lara and twenty-eight other students have been awarded the green belt in the Six Sigma quality management method.

 

solitude for better or worse

Lonely studentA little while into term, solitude often begins to show its face. The reaction may be overactivity or self-imposed isolation.

 

Celebrating a decade of hard work

Karlhans CheToday, Friday 15 November, is an important day for Karlhans Che. It is a day of joy and honour, a day for celebrating the childhood dream that came true. Karlhans is about to attend the Commencement Ceremony at LiU.


Page responsible: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2014-04-17