Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Fem miljoner till tjänstedesign

LiU-forskaren Stefan Holmlid har fått fem miljoner kronor från Vinnova för tre års designforskning om tjänsteinnovation för vård och hälsa i vardagen.

I samarbete med bland andra Vinnväxt-satsningen Hälsans nya verktyg ska man utveckla och pröva designmetoder i vilka brukare och andra aktörer är involverade.

– Vi vill framför allt fokusera på vad som händer i tidiga faser av innovationsprocessen, när man inte riktigt vet vart man är på väg. Designers är ofta duktiga på, och vana vid, att jobba med den här typen av osäkerheter. Men vilka metoder lämpar sig bäst och hur fungerar de?

Forskarna ska också undersöka om olika strategier för att involvera brukare och aktörer samtidigt innebär att andra ställs utanför.

– Det finns en hel del erfarenhet av att involvera brukare och andra exempelvis i systemutveckling och byggprojekt. Men vi vet väldigt lite om vilka som samtidigt exkluderas – finns det effekter som vi inte tar hänsyn till från början? Det handlar om att se hela bilden om man ska arbeta mer systematiskt med brukarmedverkan.

För Stefan Holmlid är förstås beskedet om de nya forskningsanslagen glädjande.

– Absolut! Min strävan är ju att bygga upp en stark forskningsmiljö kring designfrågor här på LiU. Och det här är ett jättebra steg i den riktningen!

I det aktuella projektet kommer ett flertal doktorander och seniora forskare vara engagerade.


Lennart Falklöf 2008-03-03solidarity economics

Klara FrimanFor Klara Friman, a degree in Design and Product Development means a job working in solidarity economics in Nicaragua.

 

into swedish living rooms

Painting ceramics in South AfricaFurniture designers Mattias Rask and Tor Palm are creating jobs for craftspeople all over the world.

 

scheduling benefits

Elina Rönnberg shows advanced calculationsGrad project in optimisation gave Elina Rönnberg the idea for start-up Schemagi. 

 

stoked for christmas!

Santas on Campus VallaChristmas markets, gingerbread snaps and decorations. This year our students have got into the Christmas spirit more than ever.

 

sinkhole party

Sinkhole Party outside Kårallen BuildingNews about LiU’s very own sinkhole spread like internet wildfire. The students rapidly organised a “drain party”.

 

five minutes with...

Maria Huge-Brodin ...Maria Huge-Brodin, the first professor of Environmental Logistics at LiU, in Sweden, in Europe, and perhaps even the world.

 

competing in robotics

Fredrik Löfgren with a robotMore motivating to study for a competition than for an exam, thinks LiU student Fredrik Löfgren, who competes in robotics competitions himself and is organizing the RoboCup Junior competition.

 

alumni of the year spoke

Vice-Chancellor Helen Dannetun with Alumni of the YearTrust your gut feeling! Peter Agnefjäll, President and CEO of the IKEA Group, and Elnaz Baghlanian, editor and office coordinator at Swedish PEN, gave well-received speeches at the Alumni of the Year ceremony.

 

pupils meet researcher

Pupils from BjörnkärrsskolanHave you ever worked at NASA? How did the sun start? Do aliens exist? A torrent of questions greets researcher Magnus Herberthson when he visits the second grade pupils at a local shool.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2015-02-09