Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Fem miljoner till tjänstedesign

LiU-forskaren Stefan Holmlid har fått fem miljoner kronor från Vinnova för tre års designforskning om tjänsteinnovation för vård och hälsa i vardagen.

I samarbete med bland andra Vinnväxt-satsningen Hälsans nya verktyg ska man utveckla och pröva designmetoder i vilka brukare och andra aktörer är involverade.

– Vi vill framför allt fokusera på vad som händer i tidiga faser av innovationsprocessen, när man inte riktigt vet vart man är på väg. Designers är ofta duktiga på, och vana vid, att jobba med den här typen av osäkerheter. Men vilka metoder lämpar sig bäst och hur fungerar de?

Forskarna ska också undersöka om olika strategier för att involvera brukare och aktörer samtidigt innebär att andra ställs utanför.

– Det finns en hel del erfarenhet av att involvera brukare och andra exempelvis i systemutveckling och byggprojekt. Men vi vet väldigt lite om vilka som samtidigt exkluderas – finns det effekter som vi inte tar hänsyn till från början? Det handlar om att se hela bilden om man ska arbeta mer systematiskt med brukarmedverkan.

För Stefan Holmlid är förstås beskedet om de nya forskningsanslagen glädjande.

– Absolut! Min strävan är ju att bygga upp en stark forskningsmiljö kring designfrågor här på LiU. Och det här är ett jättebra steg i den riktningen!

I det aktuella projektet kommer ett flertal doktorander och seniora forskare vara engagerade.


Lennart Falklöf 2008-03-03Discussing Male
Violence

Victoria Manfred

Victoria Manfred, one of the students in the Mansvar project, wants more men to discuss violence and male sexuality.

 

scientific deceit

Professor AspenbergPer Aspenberg was invited to an academic meeting in Switzerland. As it turned out, a US healthcare company was behind it.

 

science festival

Zou Cairong and Helen DannetunLiU and Vice-Chancellor Helen Dannetun hosted an anniversary conference filled with science, new learning, good times and lots of interaction.  

 

running for the environment

Linnea Ackerfors. Private pictureEnvironmental scientist Linnea Ackerfors is one of a thousand people selected to run the world’s longest relay race for the environment.

 

2015 alumni of the year HONOuRED

2015 Alumni of the yearAlumni of the Year Mihai Aldén and Kajsa Andersson spoke about their choice of career paths and received diplomas.

 

saving rhinos

Fredrik GustafssonThe Wildlife Security project has further raised its profile, as LiU becomes a member of the Clinton Global Initiative.

 

complex climate work

Mathias Fridahl outside Tema Building

It’s the cracks in international climate negotiations that interest Mathias Fridahl, researcher at the Department of Thematic Studies - Environmental Change.

 

the refugee crisis

Peo Hansen

Right now, Professor of Political Science Peo Hansen is up to his ears in national and international media, who want to interview him.

 

words alone are not enough

Charlotte Lundgren

Charlotte Lundgren, communications researcher at the Department of Culture and Communication, has set up cameras to study the interaction among trainers, elite riders and horses.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2016-01-18