Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Kommundag om näringslivspolitik

Bo Persson

Den 11 november träffas forskare, politiker, tjänstemän och representanter för näringslivet på kommundagen, som i år hålls i Kisa. Arrangör är Centrum för Kommunstrategiska Studier, CKS och en av huvudtalarna är Bo Persson, forskare i statsvetenskap vid LiU.

Små kommuner uppskattar samarbete om regional näringslivspolitik mer än stora. Det är en av slutsatserna i en studie som Bo Persson presenterar på kommundagen.

- Kommunernas näringslivsansvariga uppfattar främst regionnivån som kompletterande till den kommunala, säger han, exempelvis inom områden som infrastruktur och utbildning.

Idag finns många aktörer inom den regionala näringslivspolitiken. Samtidigt har några av de regionala organen ganska svaga mandat och få anställda. Samarbetena är starkt personberoende och därför bräckliga, skriver Bo Persson i sin rapport.

Östsam bildades som en ideell förening 1999 av kommunerna och landstinget i Östergötland. Regionala näringslivsfrågor sköttes då av Länsstyrelsens regionalekonomiska enhet. Numera är Östsam ett regionförbund och har fått ta över en del av dessa uppgifter. Risken är uppenbar, konstaterar Bo Persson, för överlappningar. Koordinering krävs.

Ett problem är bristen på handfast kunskap. Hur uppstår och vidmakthålls ekonomisk tillväxt? Något entydigt svar finns inte. Sambanden är komplexa och utvärderingar svåra att göra. De görs heller inte. Därför kan ingen säkert veta hur effektiva olika åtgärder är.

- I brist på kunskap tittar man på vad andra har gjort. Kommunerna imiterar varandra. Risken blir att alla springer åt samma håll.

Ett annat problem är själva definitionen av regionen. Var börjar den och var slutar den? För Östergötland är detta långt ifrån självklart.

- I näringslivsfrågor vill man gärna samarbeta norrut, med Mälardalslänen, men i sjukvårdsfrågor sker samarbetet söderut.


Anika Agebjörn 2010-11-09solidarity economics

Klara FrimanFor Klara Friman, a degree in Design and Product Development means a job working in solidarity economics in Nicaragua.

 

into swedish living rooms

Painting ceramics in South AfricaFurniture designers Mattias Rask and Tor Palm are creating jobs for craftspeople all over the world.

 

scheduling benefits

Elina Rönnberg shows advanced calculationsGrad project in optimisation gave Elina Rönnberg the idea for start-up Schemagi. 

 

stoked for christmas!

Santas on Campus VallaChristmas markets, gingerbread snaps and decorations. This year our students have got into the Christmas spirit more than ever.

 

sinkhole party

Sinkhole Party outside Kårallen BuildingNews about LiU’s very own sinkhole spread like internet wildfire. The students rapidly organised a “drain party”.

 

five minutes with...

Maria Huge-Brodin ...Maria Huge-Brodin, the first professor of Environmental Logistics at LiU, in Sweden, in Europe, and perhaps even the world.

 

competing in robotics

Fredrik Löfgren with a robotMore motivating to study for a competition than for an exam, thinks LiU student Fredrik Löfgren, who competes in robotics competitions himself and is organizing the RoboCup Junior competition.

 

alumni of the year spoke

Vice-Chancellor Helen Dannetun with Alumni of the YearTrust your gut feeling! Peter Agnefjäll, President and CEO of the IKEA Group, and Elnaz Baghlanian, editor and office coordinator at Swedish PEN, gave well-received speeches at the Alumni of the Year ceremony.

 

pupils meet researcher

Pupils from BjörnkärrsskolanHave you ever worked at NASA? How did the sun start? Do aliens exist? A torrent of questions greets researcher Magnus Herberthson when he visits the second grade pupils at a local shool.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2015-02-09