Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Kommundag om näringslivspolitik

Bo Persson

Den 11 november träffas forskare, politiker, tjänstemän och representanter för näringslivet på kommundagen, som i år hålls i Kisa. Arrangör är Centrum för Kommunstrategiska Studier, CKS och en av huvudtalarna är Bo Persson, forskare i statsvetenskap vid LiU.

Små kommuner uppskattar samarbete om regional näringslivspolitik mer än stora. Det är en av slutsatserna i en studie som Bo Persson presenterar på kommundagen.

- Kommunernas näringslivsansvariga uppfattar främst regionnivån som kompletterande till den kommunala, säger han, exempelvis inom områden som infrastruktur och utbildning.

Idag finns många aktörer inom den regionala näringslivspolitiken. Samtidigt har några av de regionala organen ganska svaga mandat och få anställda. Samarbetena är starkt personberoende och därför bräckliga, skriver Bo Persson i sin rapport.

Östsam bildades som en ideell förening 1999 av kommunerna och landstinget i Östergötland. Regionala näringslivsfrågor sköttes då av Länsstyrelsens regionalekonomiska enhet. Numera är Östsam ett regionförbund och har fått ta över en del av dessa uppgifter. Risken är uppenbar, konstaterar Bo Persson, för överlappningar. Koordinering krävs.

Ett problem är bristen på handfast kunskap. Hur uppstår och vidmakthålls ekonomisk tillväxt? Något entydigt svar finns inte. Sambanden är komplexa och utvärderingar svåra att göra. De görs heller inte. Därför kan ingen säkert veta hur effektiva olika åtgärder är.

- I brist på kunskap tittar man på vad andra har gjort. Kommunerna imiterar varandra. Risken blir att alla springer åt samma håll.

Ett annat problem är själva definitionen av regionen. Var börjar den och var slutar den? För Östergötland är detta långt ifrån självklart.

- I näringslivsfrågor vill man gärna samarbeta norrut, med Mälardalslänen, men i sjukvårdsfrågor sker samarbetet söderut.


Anika Agebjörn 2010-11-09farewell ceremony 2014

Happy graduatesGraduates of the international master’s programmes at LiU said goodbye to their teachers, classmates and their time as students at the Farewell Ceremony on 11 June.

 

hidden rooms on campus

Corridor where the ventilation in the ceiling and walls are covered by thick insulation

Exploring Kåkenhus Building among the water channels of the basement, a new boule pitch and the locked-up tower on the roof.

 

Last rehearsal with Hasse

Rehearsal in Kårallen Building

Sunday dress rehearsal: 180 people in Kårallen. With his farewell concert Fine on 10 May, Director Musices Hans Lundgren took his last bow after 35 years at LiU.

 

IDay, seeing the world

Ghana danceIDay took place on 25 April at Linköping University. International students showed everyone the beauties of their countries and celebrated cultural diversity.


celebrating easter in sweden

Easter eggsEaster traditions differ from country to country. All have their own way of celebrating. An exclusive Swedish tradition is birch twigs decorated with coloured feathers.

 

home again from nepal

Students in NepalLast year they took their bicycles and set course for Nepal. The aim was to support a home for vulnerable girls. Now they are back in Sweden (with a little less beard).

 

developing better menstrual protection

MSc students in UgandaMSc students Maria Olsson and Lina Larsson are developing better and more environmentally friendly menstrual protection for women in developing countries.

 

A lift for aero and eco studies

Jörg SchminderIn a new gas turbine simulator in the A Building, students can see how an interference affects flow immediately.facilitating contacts

Patrik Jutterström at a student caféThe right job and the right student. The new student association BrandVisors wants to facilitate contacts between students and companies.

 

A semester in singapore

Ida NordströmIda Nordström, senior high school teacher in training, has taken part in a new exchange with Singapore.  

 

to hollywood and back

Mattias Bergbom. Photo: Peter HolgerssonMattias Bergbom would actually have been satisfied with any job in the IT sector. But he ended up in the film industry, in Hollywood, with an Oscar for Visual Effects.

 

awarded student

Anna AsratianAnna Asratian, master’s student in Experimental and Medical Biosciences, has been awarded a service medal from the Faculty of Health Sciences.

 

the porters of Kilimanjaro

The porters portrayed in the filmFour LiU students made a documentary on the porters of Kilimanjaro and the climate change.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2014-06-13