Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Kommundag om näringslivspolitik

Bo Persson

Den 11 november träffas forskare, politiker, tjänstemän och representanter för näringslivet på kommundagen, som i år hålls i Kisa. Arrangör är Centrum för Kommunstrategiska Studier, CKS och en av huvudtalarna är Bo Persson, forskare i statsvetenskap vid LiU.

Små kommuner uppskattar samarbete om regional näringslivspolitik mer än stora. Det är en av slutsatserna i en studie som Bo Persson presenterar på kommundagen.

- Kommunernas näringslivsansvariga uppfattar främst regionnivån som kompletterande till den kommunala, säger han, exempelvis inom områden som infrastruktur och utbildning.

Idag finns många aktörer inom den regionala näringslivspolitiken. Samtidigt har några av de regionala organen ganska svaga mandat och få anställda. Samarbetena är starkt personberoende och därför bräckliga, skriver Bo Persson i sin rapport.

Östsam bildades som en ideell förening 1999 av kommunerna och landstinget i Östergötland. Regionala näringslivsfrågor sköttes då av Länsstyrelsens regionalekonomiska enhet. Numera är Östsam ett regionförbund och har fått ta över en del av dessa uppgifter. Risken är uppenbar, konstaterar Bo Persson, för överlappningar. Koordinering krävs.

Ett problem är bristen på handfast kunskap. Hur uppstår och vidmakthålls ekonomisk tillväxt? Något entydigt svar finns inte. Sambanden är komplexa och utvärderingar svåra att göra. De görs heller inte. Därför kan ingen säkert veta hur effektiva olika åtgärder är.

- I brist på kunskap tittar man på vad andra har gjort. Kommunerna imiterar varandra. Risken blir att alla springer åt samma håll.

Ett annat problem är själva definitionen av regionen. Var börjar den och var slutar den? För Östergötland är detta långt ifrån självklart.

- I näringslivsfrågor vill man gärna samarbeta norrut, med Mälardalslänen, men i sjukvårdsfrågor sker samarbetet söderut.


Anika Agebjörn 2010-11-09unesco prize

Anders Jidesjö

Anders Jidesjö, Department of Thematic Studies, is research coordinator for the Kunskapslänken national programme, which has been nominated for a UNESCO-Japan prize for sustainable development.

 

engineering dreams pick up speed

Race carA lot of takeout and evenings were consumed before this year’s race car was ready for the prestigious track at Silverstone.

 

international day

Asian doll

iDay 2016 in Colloseum was a worldly experience with food and culture from 15 countries.

 

prizes raining

Joakim Wren2016 Environmental Engineering Profile of the Year. Winner of the 2015 Skapa prize in Östergötland. And winner of the 2016 Nordic Cleantech Open as well as a desirable spot on the list of the 33 hottest new technology companies.

 

number one in social media

Niklas Myhr

LiU alum Niklas Myhr is known as ‘The Social Media Professor’.

 

climate and power

Anna Kaijser, portrait

Anna Kaijser, researcher at the Department of Thematic Studies – Environmental Change, brings out the connections between climate and social relations of power.

 

peaceful coexistence the only way

Child refugeeSocial anthropologist Haris Agic is one of several LiU researchers taking part in the debate around the refugee question.

 

a study in mud

VSR 2016Valla Saucer Rennen 2016. No snow is needed for a parallel pulka race. Creativity and the joy of competition is more than enough.

 

Discussing Male Violence

Victoria Manfred

Victoria Manfred, one of the students in the Mansvar project, wants more men to discuss violence and male sexuality.

 

scientific deceit

Professor AspenbergPer Aspenberg was invited to an academic meeting in Switzerland. As it turned out, a US healthcare company was behind it. 


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2016-05-27