Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Kommundag om näringslivspolitik

Bo Persson

Den 11 november träffas forskare, politiker, tjänstemän och representanter för näringslivet på kommundagen, som i år hålls i Kisa. Arrangör är Centrum för Kommunstrategiska Studier, CKS och en av huvudtalarna är Bo Persson, forskare i statsvetenskap vid LiU.

Små kommuner uppskattar samarbete om regional näringslivspolitik mer än stora. Det är en av slutsatserna i en studie som Bo Persson presenterar på kommundagen.

- Kommunernas näringslivsansvariga uppfattar främst regionnivån som kompletterande till den kommunala, säger han, exempelvis inom områden som infrastruktur och utbildning.

Idag finns många aktörer inom den regionala näringslivspolitiken. Samtidigt har några av de regionala organen ganska svaga mandat och få anställda. Samarbetena är starkt personberoende och därför bräckliga, skriver Bo Persson i sin rapport.

Östsam bildades som en ideell förening 1999 av kommunerna och landstinget i Östergötland. Regionala näringslivsfrågor sköttes då av Länsstyrelsens regionalekonomiska enhet. Numera är Östsam ett regionförbund och har fått ta över en del av dessa uppgifter. Risken är uppenbar, konstaterar Bo Persson, för överlappningar. Koordinering krävs.

Ett problem är bristen på handfast kunskap. Hur uppstår och vidmakthålls ekonomisk tillväxt? Något entydigt svar finns inte. Sambanden är komplexa och utvärderingar svåra att göra. De görs heller inte. Därför kan ingen säkert veta hur effektiva olika åtgärder är.

- I brist på kunskap tittar man på vad andra har gjort. Kommunerna imiterar varandra. Risken blir att alla springer åt samma håll.

Ett annat problem är själva definitionen av regionen. Var börjar den och var slutar den? För Östergötland är detta långt ifrån självklart.

- I näringslivsfrågor vill man gärna samarbeta norrut, med Mälardalslänen, men i sjukvårdsfrågor sker samarbetet söderut.


Anika Agebjörn 2010-11-09drugs and the brain

Woman with glass of wine

People who suffer from alcohol and drug addiction are seldom given up-to-date treatment in the healthcare system, Markus Heilig, psychiatrist and world renowned addiction researcher, writes in a new book.

 

party time

Alexandra A. HolmströmAlexandra A. Holmström has a lot on her plate, with New Students’ Day on 2 September.  

 

giving brc new muscles

Linda OlssonLinda Olsson, newly graduated PhD in fossil-free fuels, is now taking over as senior coordinator of the Biogas Research Center.

 

LABOUR MIGRATION 

Peo HansenPeo Hansen, professor of Political Science at REMESO, recently attended an OECD meeting on the EU’s policy for labour migration to Europe.

 

dancing in professorship

Jill Trewhella

Dancing and singing are no problem for new visiting professor Jill Trewhella.

 

children arriving alone

Annicka Lang

Annicka Lang, psychologist and doctoral student at LiU, lectures on the mental health of children who arrive alone to seek asylum.

 

visit from china

ChairChinese furniture enthusiasts recently visited Carl Malmsten Furniture Studies.

 

commencement 2015

Simin Nadjm-Tehrani Pomp, super-sized, at 2015 Commencement.

 

new graphic identity

Vice-Chancellor Helen DannetunLiU’s graphic makeover was introduced on all campuses.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2015-09-02