Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Kommundag om näringslivspolitik

Bo Persson

Den 11 november träffas forskare, politiker, tjänstemän och representanter för näringslivet på kommundagen, som i år hålls i Kisa. Arrangör är Centrum för Kommunstrategiska Studier, CKS och en av huvudtalarna är Bo Persson, forskare i statsvetenskap vid LiU.

Små kommuner uppskattar samarbete om regional näringslivspolitik mer än stora. Det är en av slutsatserna i en studie som Bo Persson presenterar på kommundagen.

- Kommunernas näringslivsansvariga uppfattar främst regionnivån som kompletterande till den kommunala, säger han, exempelvis inom områden som infrastruktur och utbildning.

Idag finns många aktörer inom den regionala näringslivspolitiken. Samtidigt har några av de regionala organen ganska svaga mandat och få anställda. Samarbetena är starkt personberoende och därför bräckliga, skriver Bo Persson i sin rapport.

Östsam bildades som en ideell förening 1999 av kommunerna och landstinget i Östergötland. Regionala näringslivsfrågor sköttes då av Länsstyrelsens regionalekonomiska enhet. Numera är Östsam ett regionförbund och har fått ta över en del av dessa uppgifter. Risken är uppenbar, konstaterar Bo Persson, för överlappningar. Koordinering krävs.

Ett problem är bristen på handfast kunskap. Hur uppstår och vidmakthålls ekonomisk tillväxt? Något entydigt svar finns inte. Sambanden är komplexa och utvärderingar svåra att göra. De görs heller inte. Därför kan ingen säkert veta hur effektiva olika åtgärder är.

- I brist på kunskap tittar man på vad andra har gjort. Kommunerna imiterar varandra. Risken blir att alla springer åt samma håll.

Ett annat problem är själva definitionen av regionen. Var börjar den och var slutar den? För Östergötland är detta långt ifrån självklart.

- I näringslivsfrågor vill man gärna samarbeta norrut, med Mälardalslänen, men i sjukvårdsfrågor sker samarbetet söderut.


Anika Agebjörn Tue Nov 09 11:31:00 CET 2010black in sweden

Victoria Kawesa

Skin colour matters, also in Sweden. But many people don’t accept that racism is a problem here – only in other countries. So claims doctoral student Victoria Kawesa, who writes about black feminism and whiteness in Sweden.

 

redress for neglect

Shadows of peopleJohanna Sköld from Child Studies at Linköping University co-organised an international workshop where researchers compared various models of compensation for institutional neglect and abuse.

 

tomorrow's nobel laureates?

Pupils from a primary school in Skäggetorp Anna Lindström and Monika Lopez of the Department of Culture and Communication applied earlier this year for funding for an initiative in an issue relating to refugees. The funding was granted, and the “Tomorrow’s Nobel laureates” project was born. 

 

Alumni of the year 1

Suad Ali, porträtt

Suad Ali, expert on Sweden’s refugee quota, works tirelessly for refugees worldwide. For her dedication she has been chosen as one of Linköping University’s two Alumni of the Year.

 

Alumni of the Year 2

Thomas-Lunner-i-studioThomas Lunner’s research has given improved hearing to millions of people with impaired hearing. He has been chosen as one of this year’s Alumni of the Year.

 

 

Discussed mathematics

Jonas Bergman Ärlebäck vid tavlan i klassrummet på Skäggetorpsskolan. Foto från skolans fb.What’s zero to the power of zero? Jonas Bergman Ärlebäck, senior lecturer at LiU’s Department of Mathematics, rushed over to a local primary school to discuss mathematics. 

 

conference on climate change denial

Picture of globeMartin Hultman, who works with environmental history and the history of ideas, is organising the world’s first conference on climate change denial.

 

lessons for life in guatemala

Sabina Nordén and Sofie Folkesson building a school in Guatemala.Engineering students Sabina Nordén and Sofie Folkesson took a year off university to renovate a school in Guatemala – using PET bottles.

 

café success

Dörte Bernhard and Tove Mattson at World café. Dörte Bernhard and Tove Mattsson from the Department of Behavioural Sciences and Learning got it just right when they organised a World Café for 60 students of teaching and 30 students taking the accelerated course for those newly arrived in Sweden.

 

when åke became ann-christine

Ann-Christine Ruuth. Photo: Melinda Reyes Hiltunen“Why do we laugh at men in dresses?” This was one of the questions that Ann-Christine Ruuth asked the audience at a packed lecture that was part of Linköping’s Rainbow Week.

 

full of life at kalas

Kalas 2016Thousands of students are making a pilgrimage to the Saab Arena for “Kalas”, Sweden’s largest event for new students.

 

acting in a tv hit

Simon Alzén in Narcos. Photo: privateHis exchange year in South America turned out to be quite different from what LiU student Simon Alzén had expected. He can be seen this autumn in the American hit series “Narcos”.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: Mon Dec 05 14:44:54 CET 2016