Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Kommundag om näringslivspolitik

Bo Persson

Den 11 november träffas forskare, politiker, tjänstemän och representanter för näringslivet på kommundagen, som i år hålls i Kisa. Arrangör är Centrum för Kommunstrategiska Studier, CKS och en av huvudtalarna är Bo Persson, forskare i statsvetenskap vid LiU.

Små kommuner uppskattar samarbete om regional näringslivspolitik mer än stora. Det är en av slutsatserna i en studie som Bo Persson presenterar på kommundagen.

- Kommunernas näringslivsansvariga uppfattar främst regionnivån som kompletterande till den kommunala, säger han, exempelvis inom områden som infrastruktur och utbildning.

Idag finns många aktörer inom den regionala näringslivspolitiken. Samtidigt har några av de regionala organen ganska svaga mandat och få anställda. Samarbetena är starkt personberoende och därför bräckliga, skriver Bo Persson i sin rapport.

Östsam bildades som en ideell förening 1999 av kommunerna och landstinget i Östergötland. Regionala näringslivsfrågor sköttes då av Länsstyrelsens regionalekonomiska enhet. Numera är Östsam ett regionförbund och har fått ta över en del av dessa uppgifter. Risken är uppenbar, konstaterar Bo Persson, för överlappningar. Koordinering krävs.

Ett problem är bristen på handfast kunskap. Hur uppstår och vidmakthålls ekonomisk tillväxt? Något entydigt svar finns inte. Sambanden är komplexa och utvärderingar svåra att göra. De görs heller inte. Därför kan ingen säkert veta hur effektiva olika åtgärder är.

- I brist på kunskap tittar man på vad andra har gjort. Kommunerna imiterar varandra. Risken blir att alla springer åt samma håll.

Ett annat problem är själva definitionen av regionen. Var börjar den och var slutar den? För Östergötland är detta långt ifrån självklart.

- I näringslivsfrågor vill man gärna samarbeta norrut, med Mälardalslänen, men i sjukvårdsfrågor sker samarbetet söderut.


Anika Agebjörn 2010-11-09a study in mud

VSR 2016Valla Saucer Rennen 2016. No snow is needed for a parallel pulka race. Creativity and the joy of competition is more than enough.

 

Discussing Male Violence

Victoria Manfred

Victoria Manfred, one of the students in the Mansvar project, wants more men to discuss violence and male sexuality.

 

scientific deceit

Professor AspenbergPer Aspenberg was invited to an academic meeting in Switzerland. As it turned out, a US healthcare company was behind it.

 

science festival

Zou Cairong and Helen DannetunLiU and Vice-Chancellor Helen Dannetun hosted an anniversary conference filled with science, new learning, good times and lots of interaction.  

 

running for the environment

Linnea Ackerfors. Private pictureEnvironmental scientist Linnea Ackerfors is one of a thousand people selected to run the world’s longest relay race for the environment.

 

2015 alumni of the year HONOuRED

2015 Alumni of the yearAlumni of the Year Mihai Aldén and Kajsa Andersson spoke about their choice of career paths and received diplomas.

 

saving rhinos

Fredrik GustafssonThe Wildlife Security project has further raised its profile, as LiU becomes a member of the Clinton Global Initiative.

 

complex climate work

Mathias Fridahl outside Tema Building

It’s the cracks in international climate negotiations that interest Mathias Fridahl, researcher at the Department of Thematic Studies - Environmental Change.

 

the refugee crisis

Peo Hansen

Right now, Professor of Political Science Peo Hansen is up to his ears in national and international media, who want to interview him.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2016-02-11