Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Kommundag om näringslivspolitik

Bo Persson

Den 11 november träffas forskare, politiker, tjänstemän och representanter för näringslivet på kommundagen, som i år hålls i Kisa. Arrangör är Centrum för Kommunstrategiska Studier, CKS och en av huvudtalarna är Bo Persson, forskare i statsvetenskap vid LiU.

Små kommuner uppskattar samarbete om regional näringslivspolitik mer än stora. Det är en av slutsatserna i en studie som Bo Persson presenterar på kommundagen.

- Kommunernas näringslivsansvariga uppfattar främst regionnivån som kompletterande till den kommunala, säger han, exempelvis inom områden som infrastruktur och utbildning.

Idag finns många aktörer inom den regionala näringslivspolitiken. Samtidigt har några av de regionala organen ganska svaga mandat och få anställda. Samarbetena är starkt personberoende och därför bräckliga, skriver Bo Persson i sin rapport.

Östsam bildades som en ideell förening 1999 av kommunerna och landstinget i Östergötland. Regionala näringslivsfrågor sköttes då av Länsstyrelsens regionalekonomiska enhet. Numera är Östsam ett regionförbund och har fått ta över en del av dessa uppgifter. Risken är uppenbar, konstaterar Bo Persson, för överlappningar. Koordinering krävs.

Ett problem är bristen på handfast kunskap. Hur uppstår och vidmakthålls ekonomisk tillväxt? Något entydigt svar finns inte. Sambanden är komplexa och utvärderingar svåra att göra. De görs heller inte. Därför kan ingen säkert veta hur effektiva olika åtgärder är.

- I brist på kunskap tittar man på vad andra har gjort. Kommunerna imiterar varandra. Risken blir att alla springer åt samma håll.

Ett annat problem är själva definitionen av regionen. Var börjar den och var slutar den? För Östergötland är detta långt ifrån självklart.

- I näringslivsfrågor vill man gärna samarbeta norrut, med Mälardalslänen, men i sjukvårdsfrågor sker samarbetet söderut.


Anika Agebjörn 2010-11-09science festival

Zou Cairong and Helen DannetunLiU and Vice-Chancellor Helen Dannetun hosted an anniversary conference filled with science, new learning, good times and lots of interaction.  

 

2015 alumni of the year HONOuRED

2015 Alumni of the yearAlumni of the Year Mihai Aldén and Kajsa Andersson spoke about their choice of career paths and received diplomas.

 

saving rhinos

Fredrik GustafssonThe Wildlife Security project has further raised its profile, as LiU becomes a member of the Clinton Global Initiative.

 

complex climate work

Mathias Fridahl outside Tema Building

It’s the cracks in international climate negotiations that interest Mathias Fridahl, researcher at the Department of Thematic Studies - Environmental Change.

 

the refugee crisis

Peo Hansen

Right now, Professor of Political Science Peo Hansen is up to his ears in national and international media, who want to interview him.

 

words alone are not enough

Charlotte Lundgren

Charlotte Lundgren, communications researcher at the Department of Culture and Communication, has set up cameras to study the interaction among trainers, elite riders and horses.

 

Kalas delirium

Kalas 2015Throngs of people at the exhibition, unexpected meetings, and a deliriously happy audience in front of the stage. This year’s Kalas really was a smash.

 

drugs and the brain

Woman with glass of wine

People who suffer from alcohol and drug addiction are seldom given up-to-date treatment in the healthcare system, Markus Heilig, psychiatrist and world renowned addiction researcher, writes in a new book.

 

party time

Alexandra A. HolmströmAlexandra A. Holmström has a lot on her plate, with New Students’ Day on 2 September.  


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2015-11-26