Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Kommundag om näringslivspolitik

Bo Persson

Den 11 november träffas forskare, politiker, tjänstemän och representanter för näringslivet på kommundagen, som i år hålls i Kisa. Arrangör är Centrum för Kommunstrategiska Studier, CKS och en av huvudtalarna är Bo Persson, forskare i statsvetenskap vid LiU.

Små kommuner uppskattar samarbete om regional näringslivspolitik mer än stora. Det är en av slutsatserna i en studie som Bo Persson presenterar på kommundagen.

- Kommunernas näringslivsansvariga uppfattar främst regionnivån som kompletterande till den kommunala, säger han, exempelvis inom områden som infrastruktur och utbildning.

Idag finns många aktörer inom den regionala näringslivspolitiken. Samtidigt har några av de regionala organen ganska svaga mandat och få anställda. Samarbetena är starkt personberoende och därför bräckliga, skriver Bo Persson i sin rapport.

Östsam bildades som en ideell förening 1999 av kommunerna och landstinget i Östergötland. Regionala näringslivsfrågor sköttes då av Länsstyrelsens regionalekonomiska enhet. Numera är Östsam ett regionförbund och har fått ta över en del av dessa uppgifter. Risken är uppenbar, konstaterar Bo Persson, för överlappningar. Koordinering krävs.

Ett problem är bristen på handfast kunskap. Hur uppstår och vidmakthålls ekonomisk tillväxt? Något entydigt svar finns inte. Sambanden är komplexa och utvärderingar svåra att göra. De görs heller inte. Därför kan ingen säkert veta hur effektiva olika åtgärder är.

- I brist på kunskap tittar man på vad andra har gjort. Kommunerna imiterar varandra. Risken blir att alla springer åt samma håll.

Ett annat problem är själva definitionen av regionen. Var börjar den och var slutar den? För Östergötland är detta långt ifrån självklart.

- I näringslivsfrågor vill man gärna samarbeta norrut, med Mälardalslänen, men i sjukvårdsfrågor sker samarbetet söderut.


Anika Agebjörn 2010-11-09Kalas 2014

Movits! on stageGorgeous autumn weather and Movits! on the main stage. Thousands of students celebrated the start of studies at the Kalasmottagning.

 

master's student in afghanistan

Ross Duncan

Ross Duncan, Canadian master’s student at LiU, is working for the Swedish Committee for Afghanistan in Kabul.

 

healthcare in south africa and sweden

Anette WickströmAnette Wickström, senior lecturer in social anthropology, sees parallels between healthcare work in Sweden and South Africa.

 

welcome events 2014

Peer studentsThe students are back and the traditional two-week period of welcome events is well underway.

 

european successes

Happy girlLiTHe Blås drew resounding applause at the EU Parliament, and was close to winning the Dutch championship in ”Dweilmusik” on their 2014 EUtour. 

 

cooking and discussing

LiU student Amanda EkelundIn the newly-started mentor group LIKES, international and Swedish teaching students gather to discuss and cook.

 

making a difference

Suad AliA year ago she studied political science at LiU. Today she is working with refugee issues at national and international level.

 

farewell ceremony 2014

Happy graduatesGraduates of the international master’s programmes at LiU said goodbye to their teachers, classmates and their time as students at the Farewell Ceremony on 11 June.

 

hidden rooms on campus

Corridor where the ventilation in the ceiling and walls are covered by thick insulation

Exploring Kåkenhus Building among the water channels of the basement, a new boule pitch and the locked-up tower on the roof.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2014-09-08