Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Kommundag om näringslivspolitik

Bo Persson

Den 11 november träffas forskare, politiker, tjänstemän och representanter för näringslivet på kommundagen, som i år hålls i Kisa. Arrangör är Centrum för Kommunstrategiska Studier, CKS och en av huvudtalarna är Bo Persson, forskare i statsvetenskap vid LiU.

Små kommuner uppskattar samarbete om regional näringslivspolitik mer än stora. Det är en av slutsatserna i en studie som Bo Persson presenterar på kommundagen.

- Kommunernas näringslivsansvariga uppfattar främst regionnivån som kompletterande till den kommunala, säger han, exempelvis inom områden som infrastruktur och utbildning.

Idag finns många aktörer inom den regionala näringslivspolitiken. Samtidigt har några av de regionala organen ganska svaga mandat och få anställda. Samarbetena är starkt personberoende och därför bräckliga, skriver Bo Persson i sin rapport.

Östsam bildades som en ideell förening 1999 av kommunerna och landstinget i Östergötland. Regionala näringslivsfrågor sköttes då av Länsstyrelsens regionalekonomiska enhet. Numera är Östsam ett regionförbund och har fått ta över en del av dessa uppgifter. Risken är uppenbar, konstaterar Bo Persson, för överlappningar. Koordinering krävs.

Ett problem är bristen på handfast kunskap. Hur uppstår och vidmakthålls ekonomisk tillväxt? Något entydigt svar finns inte. Sambanden är komplexa och utvärderingar svåra att göra. De görs heller inte. Därför kan ingen säkert veta hur effektiva olika åtgärder är.

- I brist på kunskap tittar man på vad andra har gjort. Kommunerna imiterar varandra. Risken blir att alla springer åt samma håll.

Ett annat problem är själva definitionen av regionen. Var börjar den och var slutar den? För Östergötland är detta långt ifrån självklart.

- I näringslivsfrågor vill man gärna samarbeta norrut, med Mälardalslänen, men i sjukvårdsfrågor sker samarbetet söderut.


Anika Agebjörn 2010-11-09full of life at kalas

Kalas 2016Thousands of students are making a pilgrimage to the Saab Arena for “Kalas”, Sweden’s largest event for new students.

 

acting in a tv hit

Simon Alzén in Narcos. Photo: privateHis exchange year in South America turned out to be quite different from what LiU student Simon Alzén had expected. He can be seen this autumn in the American hit series “Narcos”.

 

farewell liu

Farewell Ceremony 2016, audience

Excitement about the future – and a celebration right now. That was the mood at this year’s Farewell Ceremony for Linköping University’s international master’s students.

 

the deported liu student

Sofie AbrahamsonSofie Abrahamson, lecturer at the Department of Culture and Communication, has involved herself in the case of Syed Latif, who was deported after getting a job through the wrong channels.

 

academic ceremony

Commencement CeremonyThis year’s Commencement Ceremony in the De Geer Hall combined stately ritual with serious partying. 

 

with an eye for the tiger

Rebecka Le MoineMaster’s student Rebecka Le Moine is in India right now to study tigers on behalf of the World Wide Fund for Nature.

 

unesco prize

Anders Jidesjö

Anders Jidesjö, Department of Thematic Studies, is research coordinator for the Kunskapslänken national programme, which has been nominated for a UNESCO-Japan prize for sustainable development.

 

engineering dreams pick up speed

Race carA lot of takeout and evenings were consumed before this year’s race car was ready for the prestigious track at Silverstone.

 

international day

Asian doll

iDay 2016 in Colloseum was a worldly experience with food and culture from 15 countries.

 

prizes raining

Joakim Wren2016 Environmental Engineering Profile of the Year. Winner of the 2015 Skapa prize in Östergötland. And winner of the 2016 Nordic Cleantech Open as well as a desirable spot on the list of the 33 hottest new technology companies.


Page manager: anna.nilsen@liu.se
Last updated: 2016-09-14