Göm menyn

LiU-nytt - Nyheter från Linköpings universitet


Samhällsplanerarprogram startar hösten 2017

Ett kandidatprogram i samhällsplanering startar hösten 2017. Fokus ligger på att lyfta fram hållbarhetsfrågor.

Bild från VallastadenLinköpings universitet har sedan länge forskning som rör samhällsplanering, däribland inom miljö, hållbarhet och visualisering. Ett par exempel på forskning är studier av hur renoveringar av miljonprogrammets bostäder planeras och hur planeringen av den nya stadsdelen Vallastaden gått till.

– Eftersom vi har den kompetensen vill Filosofiska fakulteten satsa på ett samhällsplanerarprogram. Behovet av samhällsplanerare är stort, det byggs mycket och nya perspektiv på samhällsplaneringen behövs. Vi står också inför en generationsväxling med pensionsavgångar, säger Wiktoria Glad, universitetslektor på Tema Teknik och social förändring och samordnare av programmet.

De nya perspektiven handlar om planeringen av våra samhällen utifrån en ekologisk, ekonomisk, kulturell och social hållbarhet.

– Tidigare har fokus främst legat på ekonomisk och ekologisk hållbarhet, som att aktivt hushålla med de ekonomiska resurserna och att planera för ett mer miljöanpassat samhälle. Men det kan diskuteras hur väl man lyckats med det i olika projekt. Samtidigt har social hållbarhet hamnat lite i skymundan. Där famlar planerarna, de vet inte riktigt hur de ska ta sig an den, säger Wiktoria Glad.

Social hållbarhet kan till exempel vara att tillgängliggöra offentliga platser och att inkludera medborgare i samhällsplaneringen på ett tidigt stadium, som i medborgardialoger. Hur utformas ett torg som medborgarna vill använda och kan känna sig trygga på oavsett årstid och tid på dygnet? 

Kulturell hållbarhet handlar om att ta tillvara kulturhistoriska miljöer och kulturella uttryck, som kan vara i form av konst eller en stadsodling som har betydelse för människor nu och i framtiden.

Wiktoria Glad lyfter också fram LiU:s kunskap inom gestaltning och visualisering som viktiga delar i programmet.

– När man jobbar med framtidsfrågor behövs olika sätt att kommunicera om framtidsbilder. Där har LiU en fantastisk gestaltnings och visualiseringskompetens. Vi kan jobba med scenarier, visa hur en stad kan växa, hur höga husen blir, hur flödet i staden kommer att se ut. Mycket blir lättare att förhålla sig till när det finns bild och gestaltning.

Samhällsplanerarprogrammet startar ungefär samtidigt som Linköpings Bo- och samhällsexpo arrangeras i Vallastaden, 2-24 september 2017. LiU-forskare har sedan starten varit involverade i planeringen av bostadsområdet och det nya programmet kommer att ha flera kursmoment förlagda dit.

– Det finns flera intressanta exempel därifrån, som planeringsprocessen, byggandet och den nya infrastrukturen, säger Wiktoria Glad.

Programmet arbetar med att bygga upp internationella kontakter så att studenterna ska få andra omvärldsperspektiv på samhällsplanering.

– Vi har kontakter med bland annat Australien och hoppas få ett samarbete med universitet där. Australien har helt andra förutsättningar än Sverige med människor som huvudsakligen lever i storstäder samtidigt som det finns en hel kontinent som ska fungera.

Samhällsplanerarprogrammet

Kurser i samhällsplanering

Linköpings bo och samhällsexpo

Foto: Mark Olson


Eva Bergstedt Wed Dec 07 15:25:17 CET 2016 

Fler nyheter

Tomteluvor i luften

Jul - både lite här och där

Jul utan julkonsert – en omöjlig tanke för LiU:s körer. Sju ensembler framför julmusik vid inte mindre än sammanlagt 18 framträdanden.

Detalj av affisch för marknaden, övre delen av en gran

Fyll julklappssäcken!

Studenterna på Slöjd, hantverk och formgivning håller julmarknad i Key-foajen den 8 och 9 december och säljer egna produkter.

Bild på cyklist i stad

Smarta städer – hittills mer ord än handlingar

Begreppet smarta städer används allt oftare inom stadsplanering. Men ordets konkreta innebörd saknas och betydelsen skiftar beroende på vem som använder begreppet. Det visar en ny avhandling.

Pensionärer i Spanien

Solen skiner inte alltid över pensionärerna på Solkusten

En ny bok om svenska pensionärer som utvandrat till Spanien slår hål på den ensidiga bilden av Spaniensvenskarna som glättiga golfare. Boken placerar dem i en aktuell debatt om migration och integration.

Lena Sommestad, porträtt

Lena Sommestad ny styrelseordförande för LiU

Regeringen har utsett Lena Sommestad till ny styrelseordförande för LiU. Lena Sommestad har tidigare varit miljöminister och är idag landshövding i Halland.

Moa Mannheimer

Ny chef och invigning av Barnafrid

Psykologen Moa Mannheimer blir ny chef för det nationella centrumet Barnafrid, placerat i Linköping. Barnafrid invigs den 7 december.

Minister inviger regionalt exportcenter

LiU är en av aktörerna i ett nytt regionalt exportcenter som invigs den 6 december av EU- och handelsminister Ann Linde.

Daniel Aili och Sasan Zandi

Två nya Wallenberg Fellows vid LiU

LiU har fått två nya Wallenberg Academy Fellows, Daniel Aili och Sasan Zandi. Utmaningarna som de tar sig an handlar om återfall i cancersjukdomen akut leukemi, respektive material som kan hjälpa oss att skapa nya organ med 3D-skrivare.

Helene Hellmark Knutsson

Tre miljarder extra till forskning

Samhällsnytta, ökad jämställdhet och satsningar på samhällsutmaningar ligger i den forskningspolitiska propositionen. LiU föreslås få extra pengar för forskning inom 5G och digitalisering.

Elektroniskt papper

20 miljoner till energiforskning

Fem LiU-forskare får en miljon kronor vardera i fyra år från Energimyndighetens och Vetenskapsrådets satsning på energiinriktad grundforskning.

Bild på avtalsskrivning

Mer samverkan mellan LiU och Linköpings kommun

Ett avtal om strategisk samverkan har tecknats mellan Linköpings universitet och Linköpings kommun. Det kommer att underlätta ett långsiktigt samarbete.

Jan-Åke Larsson

Bidra till det stor Bell-testet

30 november är dagen för det stora Bell testet, du kan bidra under hela dagen, från bussen. tåget eller soffhörnet. Så här går det till.

En höna blir klappad

Kan stress mätas i blodet hos hönor?

Hur påverkas djur inom livsmedelsproduktionen av stressande upplevelser tidigt i livet? Per Jensen vill ta reda på om det går att läsa av spår av stress långt senare.

Första Linköping Neuroscience Award delas ut

Forskning inom neuro-området är sedan tidigare ett strategiområde vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Inom den satsningen delas nu ut ett årligt pris, det första tilldelas Dr. Pier Vincenzo Piazza, en av de ledande nerouforskarna i världen.

Nio miljoner till demensforskning

Forskare knutna till Centrum för Demensforskning, CEDER, får nio miljoner för att ytterligare fördjupa sin forskning om hur det är att leva med demens.

Svante Landgraf, doktorand Tema Q, har skrivit avhandlingen "Fångenskap och flykt"

Litteraturen ger ord åt frihetskänslan

Genom den subjektiva skönlitterära skildringen blir frihetsbegreppet universellt. Det menar Svante Landgraf, doktorand vid Tema Q i sin avhandling "Fångenskap och flykt".

Timmerbil med sköld

Miljoner till grönare timmerbilar

Med hjälp av superdatorberäkningar, en vindtunnel och 5,7 miljoner kronor ska landets 2000 timmerbilar få minskad bränsleförbrukning och därmed bli lite grönare.

person i föreläsningssal

Studentlarm om för lite undervisning

De lärarledda timmarna är för få. Det tycker studentkåren StuFF som i en kartläggning larmar om situationen på utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap.

laboratoriearbete

Molekylära kameleonter avslöjar bakteriell biofilm

Molekyler som byter färg kan användas för att följa i realtid hur bakterier bildar en skyddande biofilm omkring sig. Forskare vid LiU och Karolinska Institutet har tagit fram den nya metoden.

Björn Grip har studerat skillnaderna i hjärtdödlighet mellan stadsdelar i Linköping och Norrköping

Större skillnader i hjärtdödlighet när ojämlikheten ökar

Trots att hjärtdödligheten generellt sjunkit sedan 1980-talet har skillnaderna ökat mellan stadsdelar i Linköping och Norrköping under 2000-talet. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

Kommunerna står inför stora utmaningar och investeringsbehov

CKS kommundag handlade om reinvesteringar, hållbarhet och kommunernas roll som samhällsbyggare. Politiker, tjänstemän och forskare möttes på Vadstena slott för att tala om framtidens utmaningar.

sjukhussäng

Vårdsponsring medför etiska problem i sjukvården

Det uppstår flera etiska problem med sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det visar en rapport från Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet.

Johan Wänström, CKS

Kommunerna finner nya vägar i nytt politiskt landskap

Det parlamentariska landskapet har ritats om och kommunpolitiken har hittat nya lösningar för att styra. Det visar forskning från Centrum för kommunstrategiska studier vid LiU.

Cecilia Åsbert

Fyra miljoner kronor ska belysa miljöproblem ur humanioraperspektiv

Forskningsprogrammet The Seed Box är Sveriges största inom miljöorienterad humaniora och förlagt till Linköpings universitet. Nu delar The Seed box ut bidrag till forskare, författare och konstnärer världen över.

Fackeltåg, Musikhjälpen 2015

Repris på Stad i ljus

Minns någon stämningen på Stora torget i Linköping för ett år sedan? Den 26 november är det dags igen. Det är studentföreningar på LiU som tagit initiativet till allsång i samband med att Linköpings julbelysning invigs.

småben i burk

Snabbare uppe på benen efter höftfraktur

Ett befintligt läkemedel kan bidra till att patienter snabbare kommer på benen efter en höftfraktur, enligt en ny studie. Fyndet pekar på att behandlingen kan påskynda läkningen av benbrott.

antikropp illustration

Miljonregn över forskning om biosensorer

Biosensorer med nanopartiklar av guld ska hjälpa forskare att förbättra utvecklingen av biologiska läkemedel och diagnostik av olika sjukdomar. Daniel Aili vid IFM deltar i två samarbetsprojekt som får flera miljoner kronor.

global mediahit

katt som jamarKatter som jamar på dialekt har fått världens media att gå i spinn. Robert Eklund, språkteknolog och kattforskare på IKK,  kan inte längre hålla räkningen på alla nedslag i media.

 

Hälsa som religion

YogagruppAtt uppnå den perfekta hälsan är västerlandets nya religion, enligt en färsk studie. En otäck utveckling, anser Barbro Wijma, en av forskarna bakom studien.
 

Svart i Sverige

Victoria KawesaHudfärg spelar roll, även i Sverige. Men många tror inte att rasism är något problem här, bara i andra länder. Det menar Victoria Kawesa, doktorand som skriver om svart feminism och vithet i Sverige.
 

sista filmen

Bild: Ung Tage Danielsson i radiostudio I universitetets arkiv finns många fina minnen. Ett av de bästa är en inspelning från humanistdagarna 1985 där Tage Danielsson framträdde för sista gången, kort innan han gick bort.

 

Revolutionerande ordvrängeri

Scenbild Holgerspexet. Lenin med röd flagga.Att skriva spexmanus är inte någon lättvindig historia. Inte ens om det handlar om ryska revolutionen.

 

Upprättelse för vanvård

Skuggor av människor mot väggJohanna Sköld, Tema Barn, var med och arrangerade en internationell workshop där forskare jämförde olika modeller för ersättning för vanvård på institution.

 

succé för Master i migration

Stefan JonssonVi har ett globalt och kritiskt perspektiv som lockar, säger Stefan Jonsson, professor på REMESO om Filfak:s första internationella masterprogram vid REMESO i Norrköping.

 

framtidens nobelpristagare?

Bild: Elever från Skäggetorpsskolan går på Corson. I våras sökte och fick Anna Lindström och Monika Lopez på IKK medel för sitt initiativ i flyktingfrågan ”Framtidens nobelpristagare”. Nu har tre grupper med nyanlända ungdomar fått besöka universitetet. Och i vår fortsätter det.

 

Upphöjd extralektion

Jonas Bergman Ärlebäck vid tavlan i klassrummet på Skäggetorpsskolan. Foto från skolans fb.Vad blir noll upphöjt till noll? MAI-lektorn Jonas Bergman Ärlebäck ryckte ut till Skäggetorp för att diskutera matematik.

 

Vill förändra världen

Diana bakom boken. Titeln Det har aldrig varit lättare att förändra världen syns.Diana Saleh åkte till Stockholm för att överräcka en guide om socialt entreprenörskap till gymnasieministern.

 

Bäbiskultur under luppen

Tre spädbarnAlex Orrmalm Auran skriver på en avhandling om babykultur och söker efter familjer att studera.


Tonårshjärnor

Kille sitter med mobilVi delar sorgen, men inte lyckan. Blodtillförseln avslöjar hur tonårshjärnor påverkas av sociala medier.

 

Sociala robotar

Barn gör high five med en robotRobotar kan bli en god hjälp när barn med autism ska träna sig i social interaktion.

 

Årets Alumn 1

Suad Ali, porträttSuad Ali, expert på Sveriges flyktingkvot, arbetar enträget vidare för världens flyktingar. För sitt engagemang utses hon till årets alumn 2016 vid Linköpings universitet.

 

årets alumn 2

Thomas-Lunner-i-studioThomas Lunners forskning inom området hörsel och hörapparater har hjälpt miljontals hörselskadade till en bättre hörsel. Nu blir han en av årets alumner.Konferens om klimatförnekelse

Bild på jordglobMartin Hultman, idé- och miljöhistoriker, arrangerar världens första konferens om klimatförnekelse.

 

Tio år med GDK

GDK firar 10 årFör tio år sedan fick LiU ett tillskott i form av kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation, GDK. Jubiléet har firats av studenter, alumner och lärare.


kritik mot förslag på lag

Jonathan JosefssonFN:s barnkonvention bör inte inkorporeras i svensk lag, menar LiU-forskare. Jonathan Josefsson, doktorand vid Tema Barn, är en av skribenterna bakom LiU:s remissvar. Varför inte?

 

Lärdomar för livet i Guatemala

Civilingenjörsstudenterna Sabina Nordén och Sofie Folkesson bygger skola i Guatemala.Civilingenjörsstudenterna Sabina Nordén och Sofie Folkesson tog ett sabbatsår för att renovera en skola i Guatemala med hjälp av PET-flaskor.


café med succé

Dörte Bernhard och Tove Mattson på World café. Dörte Bernhard och Tove Mattsson på IBL träffade helt rätt när de arrangerade World café för 60 ämneslärarstudenter och 30 studenterna i Snabbspåret för lärare.

 

Lyfter vuxenutbildningen

Anna EkströmAnna Ekström, nybliven gymnasie- och kunskapslyftsminister och LiU:s tidigare styrelseordförande, tar med sig erfarenheter från universitetet och vill lyfta vuxenutbildningen.


Åke blev Ann-Christine

Ann-Christine Ruuth föreläste på Regnbågsveckan. Foto: Melinda Reyes Hiltunen”Varför skrattar vi åt män i klänning?” Det var en av frågorna som Ann-Christine Ruuth ställde till publiken vid den fullsatta föreläsningen som ingick i Linköpings Regnbågsvecka.

 

Gjorde Geofilter

Bild: Emil Svedin visar sitt geofilter. Foto: Melinda Danielsson. I våras utlyste LiU en tävling där man fick skicka in förslag på hur LiU:s geofilter skulle kunna se ut. Emil Svedin vann och nu finna hans filter på Snapchat.

 

Kalasmottagningen

Kalasmottagningen 2016

Tusentals studenter vallfärdar till Saab Arena när det är dags för Kalasmottagningen, Sveriges största evenemang för nya studenter.

 

gör roll i tv-succé

Simon Alzén i en roll i Narcos. Foto: PrivatUtbytesåret i Sydamerika blev inte vad LiU-studenten Simon Alzén hade väntat sig. I höst kan man se honom i den amerikanska succéserien Narcos.

 

nolle-P

Nolle-P ht 2016. Foto: Cecilia Olsson. Nya studenter möts av mängder av mottagningsarrangemang. Vi har bilderna!

 

Snart Kalas

Irma Hamzic Kalasgeneral 2016Det råder bråda dagar för Irma Hamzic som håller i årets Kalasmottagning den 7 september.


lyft ur glömskan

La Chevelure, detalj. Illustration till Baudelaires diktsamling De ondas blommorSlumpen ställde Karin Ström Lehander, konstvetare på IKK, inför en herrgårdsflygel full av det orörda arvet efter konstnären Tyra Kleen.

 

utpressarvirus

Jonathan JogenforsJonathan Jogenfors, doktorand på ISY, fick uppdrag från media att spåra bitcoinflöden till utpressare som tagit datorer som gisslan.

 

Farväl till LiU

Farewell cermony 2016. Publik tar bilder.Glädje och högtid vid Farewell-ceremonin för internationella masterstudenter.

 

vetenskaplig publicering

Christian BerggrenSkarp hjärna är inte nog för att överleva som forskare. Linköpingsprofessorn Christian Berggren har skrivit en bok om vetenskaplig publicering.utvisade LiU-studenten

Sofie AbrahamsonSofie Abrahamson, adjunkt på IKK, har engagerat sig i fallet Syed Latif, som blev utvisad sedan han fått jobb via fel kanaler.

 

Visar bredsidan

Målarbok, omslagFrån videokonst till östasiatisk keramik och målarböcker. Det är stor bredd på årets sommarutställning på länsmuseet.

 

inflyttningsklart

Bild: Bovärd Fredrik Farholt sätter nyckeln i låset. Foto: Rebecca HavedahlI augusti kan några av Campus Norrköpings studenter flytta in i ett sprillans nytt studentboende. Snart startar uthyrningen av lägenheter i Nya Dalkarlen.

 

Akademisk högtid

PromotionÅrets promotions- och installationshögtid i De Geer-hallen i Norrköping blev en högtidlig ceremoni följd av en rejäl fest.

 


Basar över apoteksbyggen

Sara Dawidson

Sara Dawidson är byggnadsingenjören som hittade hem – i apoteksbranschen. Allt började på campus Norrköping och med ett timvikariat.

 

Med blick för tigern

Rebecka Le MoineMasterstudenten Rebecka Le Moine är just nu i Indien för att studera tigrar för Världsnaturfondens räkning.career talks

Bild: Lena Miranda, Elnaz Baghlanian, Erik Byrenius och moderator Marcus Höök. Foto: Anna Nilsen. Career talks vardagsrums-scenografi hade i år flyttats till Kåkenhus där tre tidigare studenter samtalade om vägval, karriär och livet efter studierna.

 

Ingenjörsdrömmar får fart

StudenternasracerbilDet går åt många matlådor och kvällar innan årets racingbil är klar för den prestigefyllda banan i Silverstone.

 

International Day

Asiatisk dockaIDay 2016 i Colloseum blev en världslig upplevelse med mat och kultur från 15 länder.

 

pRisregn

Joakim WrenHär är Årets miljöteknikprofil, Skapa-pristagare i Östergötland, Nordic Cleantech Open och med en åtråvärd plats på 33-listan.

 

säkrare i klassrummet

tomt klassrum med stolarna uppställda på bordMed simulering kan lärarstudenter träna klassrumsledarskap och särskilt då i konsten att klara av provokationer.

 

Barnlängtan

Bild på spädbarnFrån 1 april har ensamstående kvinnor rätt till insemination. Gunilla Sydsjö, forskare inom området, ser för- och nackdelar med det.

 

Klimat och makt

Anna Kaijser, porträttAnna Kaijser, forskare vid Tema M, lyfter fram kopplingarna mellan klimat och sociala maktrelationer.

 

30 år med konstvetenskap

Lewis Hines foto från 1930. Arbetare högt upp på bygget av Empire State Buildning

1986 gav LiU den första kursen i konstvetenskap. Idag finns ett helt kursutbud. Så är det kanske mer fascinerande än någonsin att ge sig i kast med vår bildspäckade tid.

 

Forskningsfusk

Forskningslabb, händer och provrörMisstankar om forskningsfusk bör utredas av en oberoende instans utanför universiteten, det menar etikprofessor Göran Collste.

 

Fredlig samexistens enda vägen

FlyktingbarnSocialantropolog Haris Agic är en av flera LiU-forskare som deltar i debatten kring flyktingfrågan.

 

närmare verkligheten

Fältarbete vid Ensjön.För andra året i rad gav fackfolk miljövetarna respons på deras förslag till vattenförvaltning av sjöar i Norrköping.

 

Förklarar svensk syn på föräldraskap

Roger KlinthOmvärlden häpnar över den tredje pappamånaden. Forskaren Roger Klinth har fått besvara en del av omvärldens frågor.

 

Sommarmatchen som ledde till ett vinterjobb

studenter i samarbeteEfter sitt deltagande i Sommarmatchen var Victor Broman med och startade ett nytt företag.

 

MENTORSTÖD

Olle och Sebastian i samtalHur kan det vara att studera med Asperger? Studentmentorn Olle Reichard får Sebastian Japec på rätt spår.

 

FORSKNINGSBLUFF

Professor AspenbergPer Aspenberg bjöds in till ett forskarmöte i Schweiz, som visade sig var styrt av ett USA-företag.

 

urban aktivism

Aleksandra ÅlundSociala rättvisefrågor är mer aktuella än någonsin, tycker Aleksandra Ålund som forskar om urbana rättviserörelser.

 

Droger och hjärna

 

kvinna med vinglasMänniskor som drabbas av alkohol- och drogmissbruk får sällan del av modern behandling i sjukvården, skriver Markus Heilig,  psykiater och världsledande beroendeforskare, i ny bok.


Ensamkommande barn

 

Annicka LangAnnicka Lang, psykolog och doktorand på LiU, föreläser om ensamkommande asylsökande barns psykiska hälsa.

 

 

 

 

 

 

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Klart med ny vd för LEAD

Håkan Klarin, idag centrumchef för medicinsk teknik och it på Region Östergötland, blir ny vd för företagsinkubatorn LEAD som ägs av LiU. Håkan Klarin påbörjar sitt uppdrag i februari nästa år.

Familjeperspektiv gav stipendium

LiU-doktoranden Maria Liljeroos är årets mottagare av Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium. Hon får priset för sin forskning om hur man kan förbättra vård och omsorg för patienter med hjärtsvikt och deras närstående.

snus

LiU-alumn på Venture Cup:s Top 20

LiU-alumnen Bengt Wiberg (ekonomstudent 1978-81) ville inte lägga av med snusandet trots problem. Istället uppfann han ett nytt sätt att paketera snus, Sting free snus, som patentsökts i 38 länder och dessutom nu ligger på listan över Venture Cup:s 20 bästa idéer 2016.

LiU-professor med i expertgrupp

Henrik Belfrage, adjungerad professor i samhällsmedicin vid LiU, blir en av ledamöterna i en ny expertgrupp som ska arbeta för en ny paraplylagstiftning, Lex Lotta, till skydd för kvinnor som lever i våld i nära relationer.

Kvinnor mer försiktiga med att ta lån

Kvinnor som studerar med studiemedel är mer avvaktande till att ta studielån jämfört med män. Samtidigt arbetar kvinnor oftare än män vid sidan av studierna för att slippa ta lån. Det visar en ny rapport om jämställdhet bland studerande, från CSN.

Fusk på högskoleprovet

Universitets- och högskolerådet, UHR, har konstaterat 51 fall av fusk på högskoleprovet som skrevs av drygt 55 000 personer den 29 oktober. Dessa 51 personer kommer nu att stängas av från högskoleprovet i två år. En person är polisanmäld och UHR utreder om fler ska anmälas.
I Linköping handlar det om ett fall av fusk, 37 i Stockholm, nio i Lund och fyra i Göteborg.

Doktorand prisas

Maria Liljeroos, sjuksköterska och doktorand vid Institutionen för medicin och hälsa, IMH, får svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium på 106 000 kronor för sin forskning om hur man kan förbättra vård och omsorg för personer med hjärtsvikt. Forskningen har ett banbrytande familjeperspektiv på hur man kan stödja patienter och närstående som får allt större ansvar för vård och behandling i det egna hemmet.

Marcus Heilig

Markus Heilig ny i Läkemedelsverkets råd

Markus Heilig, professor i psykiatri och centrumchef for Social och Affektiv Neurovetenskap (CSAN) vid LiU, har utsetts till ny ledamot till Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd. Därmed ingår nu tre LiU-forskare i rådet.

Bra svar på praktikplatser

Myndigheterna har svarat väl mot regeringens krav på praktikplatser till nyanlända och funktionsnedsatta. Det tycker Statskontoret som gjort en enkätundersökning. Bäst är Skogsstyrelsen som tagit emot 150 nyanlända under april till augusti. Bland de undersökta universiteten hamnar LiU som god tvåa med 13 praktikplatser, skriver fackförbundet ST:s tidning Publikt.

Fler inbetalningar från utlandsbosatta

CSN har under de senaste åren intensifierat arbetet med att driva in inbetalningar av studielån från utlandsbosatta låntagare. Arbetet har nu gett resultat och en högre andel låntagare betalar in när CSN får kontakt med dem och utökade inkassoåtgärder världen över genererar mer inbetalningar.

Juni Fagerholm och Adam Hallborg vid prisutdelningen på Swedish House of Finance

Skandias uppsatspris gick till LiU-ekonomer

Civilekonomerna Juni Fagerman och Adam Hallborg har fått Skandias pris för bästa masteruppsats om 30 000 kronor. Uppsatsen från våren 2016 handlade om Aktiv fondförvaltning, förekomsten av dolda indexfonder på den svenska marknaden och vad som påverkar aktiviteten i en fond.

Arbetsmiljöpris till LiU-lektor

Sveriges Ingenjörers årliga arbetsmiljöpris, Levipriset, tillföll i år Martina Berglund, Avdelningen logistik och kvalitetsutveckling, LiU, och Anette Karltun vid Jönköpings tekniska högskola för deras djupa engagemang som lärare för blivande ingenjörer i arbetsmiljöfrågor.

LiU-alumn fick hantverkspris

Möbelsnickaren Julia Greek, alumn från Carl Malmstens Furniture Studies vid LiU, har fått Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium på 100.000 kronor samt en silvermedalj för sitt gesällarbete.

 


 

Läs senaste numret av LiU magasin online.
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: Thu Dec 08 11:52:27 CET 2016