Göm menyn

LiU-nytt, nyheter från Linköpings universitet


Invigning av Institutet för analytisk sociologi

Den 19 september invigs nystartade Institutet för analytisk sociologi vid Campus Norrköping med eftermiddagsmingel och visning av lokalerna.

Kopparhammaren, exteriörDet färska institutet IAS har fått sin hemvist i K2, i kvarteret Kopparhammaren invid Visualiseringscenter C.
Här ska det bedrivas avancerad spetsforskning om viktiga samhällsfenomen. Genom en kombination av statistiska analyser av stora databaser, detaljerade mikrostudier, datasimuleringar och visualiseringar kommer forskarna att kunna bidra med en större förståelse för samhällsutvecklingen.

Nu har forskarna hunnit kommit på plats och det är dags för en mer offentlig kick-off.

Invigningsskålen kommer att höjas klockan 15.00, därefter väntar mingel och rundvandring i lokalerna för ett 50-tal inbjudna gäster, bland andra rektor Helen Dannetun.

Peter Hedström, pressbild Institutet för framtidsstudierDessförinnan har Peter Hedström, professor i analytisk sociologi och nybliven föreståndare, för första gången kunnat samla hela forskargruppen.
– Många av oss har tidigare arbetat tillsammans, men med institutet blir det en nystart. Det är viktigt att vi sätter riktningen redan från början, säger Peter Hedström.

Ett tjugotal medarbetare är redan knutna till IAS. Många med internationell anknytning, till exempel till Columbia University i New York, Sorbonne, University of Manchester, University of California, University of Cambridge samt i universiteten i Oslo och Helsingfors.
Och fler forskare är på ingång.
– I mitten av oktober räknar vi med att ha en kapacitet motsvarande 20 heltidstjänster. Det har varit ett stort intresse för de tjänster vi haft utlysta, framför allt internationellt, och vi har många duktiga sökande.

Peter Hedström lämnade så sent som i augusti tjänsten som chef för Institutet för Framtidsstudier för att bli föreståndare för det nyinrättade institutet vid Campus Norrköping.
– Så här långt kan jag inte vara annat än nöjd. Vi har fått ett starkt stöd från universitetet, både från ledningen och från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier dit institutet organisatoriskt är knutet, säger han.

Från sin tidigare verksamhet vid Institutet för Framtidsstudier har Peter Hedström tagit med sig tre omfattande forskningsprogram gällande segregeringsprocesser i dagens samhälle.

Forskningsprogrammet ”Analytisk sociologi: teori och empiri” finansieras via ett Advanced Grant från Europeiska forskningsrådet. Det andra, ”Segregering: Mikromekanismer och makrodynamik” finansieras via ett programanslag från Riksbankens Jubileumsfond och det tredje, ”Skolsegregationens dynamik” via ett SIMSAM-anslag från Vetenskapsrådet.

Peter Hedström erhöll också den rådsprofessur som Vetenskapsrådet utlyste inom Humsam-området.

Utvecklingen av den analytiska sociologin beror till del på datorernas dramatiskt förbättrade prestanda som skapat helt nya möjligheter att analysera, simulera och visualisera komplexa, dynamiska och storskaliga sociala system.

Utifrån empiriska studier kring individers handlingsval kan forskarna med så kallade agentbaserade simuleringsmodeller ge en detaljerad förståelse av viktiga samhällsfenomen – och dessutom visa vilka samhälleliga konsekvenser individernas handlande får. Det är till och med möjligt att genomföra virtuella experiment som skulle vara omöjliga att genomföra i verkligheten.

 

Institutets samarbetspartners:

  • The Interdisciplinary Center for Innovative Theory and Empirics (INCITE) vid Columbia University
  • NISD, Chinese Academy of Social Sciences
  • SIMSAM: IAS utgör en av noderna i det nationella SIMSAM-nätverket, Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social And Medical Sciences, som finansieras av Vetenskapsrådet.
  • The Finnish Centre of Excellence in the Philosophy of the Social Sciences (TINT).
  • INAS, internationellt nätverk av samhällsvetenskapliga forskare med ett intresse för analytisk sociologi.

 

Fotnot. Forskningen vid IAS finansieras delvis med anslag från Europeiska forskningsrådet, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

 

Institutet för analytisk sociologi, IAS

LiU-nytt om rekryteringen av Peter Hedström (2014-03-06)
 

Bild: Kopparhammaren, foto Elisabet Wahrby. Peter Hedström, pressfoto Institutet för framtidsstudier
 


Gunilla Pravitz 2014-09-15 

Fler nyheter

Lära sig svenska eller att vara svensk?

Svenskundervisning för vuxna immigranter har mer fokus på kultur än på själva språket. Eleverna ska fostras till att bli bra svenskar och tänka som svenskar, snarare än att lära sig svenska, enligt en ny avhandling vid REMESO.

De ska stödja Läkemedelsverket

Två Linköpingsforskare tar plats i Läkemedelsverkets nyinrättade vetenskapliga råd.

Pensionärer på språng

Om äldre som flyttar, varför och vart handlade ett internationellt forskarseminarium vid NISAL den 16 september. Jakten på det goda livet, sökandet efter gemenskap, eller hälsoskäl driver de äldre att flytta, antingen det handlar om seniorboenden eller spanska solkusten.

Osynliga äldre i kyrkan

Äldre utlandsboende bär upp en stor del av svenska kyrkans aktiviteter i utlandet. Men på kyrkans webbsidor och i annan marknadsföring är de äldre i stort osynliga, visar en studie gjord av två forskare vid NISAL.

Mehek-Muftee

Så förbereds flyktingbarn för ett liv i Sverige

Sverige är ett fritt och jämställt land där den materiella välfärden är självklar och livsstilen aktiv. Det är en bild som ges till flyktingbarn som ska flytta till Sverige, enligt en ny avhandling vid Tema barn.

Att läsa med ljudens hjälp

Lyssna och läsa hör ihop. Döva och hörselskadade barn kan därför ha svårt med läsinlärning. I en aktuell avhandling i handikappvetenskap visas hur barn med hörselskador lättare lär sig läsa när lästräningen kombineras med ljud.

Utanförskap är inget enkelt begrepp

Bilden av utanförskapet är starkt negativt laddad i politiken. Men frågan om vad som är innanför- och utanförskap är komplex. Om vi förenklar den för mycket, riskerar också lösningarna bli förenklade och därmed inte fungera, varnar forskare i socialt arbete.

Bättre hjärtbilder - lägre strålning

Det medicinska bildcentrumet CMIV i Linköping uppgraderar maskinparken med en kraftfull datortomograf och säkrar ställningen som en av världens främsta på området.

Omsorgsrasism hos kvinnor i SD

Kvinnor engagerade i Sverigedemokraterna drivs av ett slags omsorg, både om ”svenskar”, som ska skyddas från folk utifrån, men också om de som kommer hit. Det bästa även för dem själva är att åka hem igen. Det visar en studie av kvinnor som är aktiva sverigedemokrater.

Helen Dannetun och Anders Jonsson

En region ska byggas med glädje

Glädje, skratt och bröllopsmarsch på orgel fick inleda det fortsatta samarbetet mellan Tekniska verken och Linköpings universitet när det strategiska partneravtalet undertecknades.

Undernärt barn matas med pipette

Medkänslans kollaps

Ju fler som vädjar till vår medkänsla, desto mer kallsinniga blir vi. Viljan att ge är starkast till en enskild individ. Nu kartläggs de fysiologiska mekanismerna bakom beteendet.

Logopedstudenter driver egen mottagning

Logopedstudenterna kommer nu att få ta emot patienter från Öronkliniken i en egen, studentdriven mottagning.

Richard Öhrvall

Doktorand bloggar om valet

Richard Öhrvall, statistiker och doktorand vid LiU, bloggar om valet för Svenska Dagbladets räkning. Hittills har det blivit ett 70-tal inlägg.

Visualiceringscenter C. Foto: Peter Holgersson

Samtal vid Strömmen

Så ska världen räddas. Att skriva om släktens svarta får. Det är ett par av temana vid höstens öppna föreläsningar på Visualiseringscenter C.

Elever och lärare

Ifrågasätter skolans normer

En ny bok har samlat forskare från olika delar av världen för att ge alternativa berättelser om hur skolan bidrar till att kategorisera elever som normala och onormala.

Vinnarna

Studenter tog fram bästa appen

För andra året avgjordes East Sweden Hack på CreActive i Mjärdevi. 20 lag deltog i tävlingen och vann gjorde fyra LiU-studenter med appen Gå2.0.

Hus på landsbygd

Brist på strategier i kommuner som krymper

Befolkningen minskar i cirka hälften av Sveriges 290 kommuner. En ny forskningsrapport visar hur kommunerna hanterar denna utmaning.

Ensamhet bland äldre är inget statiskt

Nästan hälften av de äldre som betecknade sig som ensamma 2004 gjorde det inte 2011. Att vara ensam är inte ett statiskt tillstånd, utan dynamiskt, något som man går in i och ut ur. Det visas i en stor studie av äldres ensamhet i Sverige.

Datorseende

LiU-forskare vann tävling i datorseende

Forskare på LiU:s avdelning för datorseende tog hem segern i en internationell tävling med sin metod att följa rörliga objekt. Flera examensarbeten ligger bakom metoden.

Vetenskaplig experiment, forskare i laboratorium i mystiskt blått ljus

Premiär för LiU:s ForskarFredag

Forskare har ovanligt spännande jobb – och det ska nu allmänheten få veta mer om. Den 26 september deltar Linköpings universitet i ForskarFredag.

Origos fasad med LiU-loggan

Dags att välja dekaner

Supervalåret i år omfattar också val av dekaner, prodekaner och fakultetsstyrelserna för 2015-2017. Nu är valberedningarna klara med sina förslag.

Benläkemedel ökar risken för ovanlig fraktur

Långvarig behandling med ett läkemedel mot benskörhet kan leda till en ovanlig typ av fraktur på lårbenet. Efter 4–5 år är risken över 100 gånger så hög som för obehandlade patienter.

Affisch Migra movies

Film lyfter fram migrationsfrågor

Nu startar projektet Migra movies i Norrköping. Tanken är att med hjälp av film och forskare få igång samtal om migration, rasism och diskriminering.

småbilder som puffar för filmerna på irl

I final till Svenska Publishingpriset

(Uppdaterad 2014-09-10 09:28) Den digitala utbildningskampanjen Linköpings universitet irl har nominerats som en av finalisterna till Svenska Publishingpriset.

Marika carlsson

LiU på Regnbågsveckan

Denna vecka pågår Regnbågsveckan i Linköping. På LiU hålls en humoristisk lunchföreläsning med komikern Marika Carlsson.

Samlagssmärta kan vålla barnlöshet

Kvinnor med samlagssmärta förblir oftare barnlösa än genomsnittet. De som ändå föder barn blir oftare förlösta med kejsarsnitt, visar en stor registerstudie.

LiU-forskare fann feberns källa

Feber är ett svar på inflammation och triggas av ett påslag av signalämnet prostaglandin. Forskare vid Linköpings universitet kan nu visa exakt var dessa ämnen tillverkas.

Några minuter med ...

Björn Segrell ute på Omberg... Björn Segrell, lektor i kulturgeografi och ny på jobbet som landsarkivarie i Vadstena.

 

och Fem minuter med ...

Michael Felsberg... Michael Felsberg, i organisationskommittén för internationella bildanalyskonferensen ICPR som hölls nyligen, vinnare av VOT2014.

 

underskattade hundar

Hund som sitter fotad bakifrånHundars kognitiva förmågor får till och med forskarna att tappa hakan. Etologiprofessor Per Jensen har skrivit ännu en bok om hundars beteende.

 

Kalasyra 2014

Movits! på scenKalasväder på uteområdet och Movits! på stora scenen. Tusentals studenter firade studiestarten på årets Kalasmottagning.

 

Masterstudent på uppdrag i Afghanistan

Ross DuncanRoss Duncan, kanadensisk masterstudent vid LiU, arbetar för Svenska Afghanistan-
kommittén i Kabul.

 

hälsoforskning i Sydafrika och sverige

Anette WickströmAnette Wickström, lektor i socialantropologi, drar paralleller mellan hälsoarbete i Sydafrika och Sverige.Idel matchvinnare

Jennifer Bodén, Tobias Palmér och Richard GränzeliusJennifer Bodén, Tobias Palmér och Richard Gränzelius är tre av de tjugo studenter satte 16 forskningsidéer i verket under sex veckor i årets Sommarmatch.

 

nolle-p 2014

FadderiNu börjar universitetet återigen fyllas av studenter. Den traditionella nolle-perioden har börjat.

 

Europeiskt segertåg

Jätteglad blåsartjejLiTHe Blås mötte jublande publik i EU-parlamentet och vann närapå holländska mästerskapet i Dweilmusik under sommarens EUtour.

 

lust att lära

Olle Abrahamsson vid konstverket Fjättrad i UniversitetsparkenKänslan av att befinna sig on the bleeding edge. För Olle Abrahamsson är abstrakt matematik häftig utmaning – och lycka.

 

hon vill göra skillnad

Suad AliFör ett år sedan läste hon statsvetenskap på LiU. Idag arbetar Suad Ali med flyktingfrågor på nationell och internationell nivå.utforskar ensamheten

Matilda WulfMatilda Wulf skriver en avhandling om författares ensamhet där hon även tar upp ensamhetsbegreppet i vår tid.
 

De skapar jobb åt sig själva

Johan Haglund Filip CelanderCivilingenjörerna Johan Haglund och Filip Celander tar språnget och startar eget direkt efter examen.

 

Farväl LIU!

avskedsceremoni vid Nationernas Hus, två studenter och LiU-flagganInternationella masterstudenter tog farväl av lärare, studiekamrater och livet som LiU-student.

 

Arbetslivet lockar

Sara Baumgarten och Matilda NilssonSara Baumgarten och Matilda Nilsson är Sveriges första civilingenjörer i energi - miljö - management.

 

GRATIS HYRBILSRESOR

 

Tre av studenterna bakom DriveBackLiU-studenter har startat DriveBack: kör tillbaka hyrbilar till startpunkten, få resan gratis.

 

Akademisk fest

översikt scen och publik– Ni utgör en viktig del av vår framtid, konstaterade rektor Dannetun i sitt tal till de nya professorerna, hedersdoktorerna och doktorerna.

 

campus dolda rum

Källargång med stora staniolklädda ventilationsrör överalltUpptäcksfärd i Kåkenhus till källarens vattenkanaler, en hemlig boulebana och det stängda tornet på taket.

 

Barn far illa!

vuxen håller hand med barn Forskaren Madeleine Cocozza föreslår en ny myndighet för barnskydd.

 

Fem minuter med ...

Erik Berggren… Erik Berggren. Blir det någon fortsättning för Öppet Campus i Norrköping?

 

Lust att lära

Sofie Lärkhammar, porträttAlla nya insikter om vad som görs och kan göras inom miljöområdet ger Sofie Lärkhammar hoppfulla energikickar.

 

LiU-pedagog inom KBT

Maria JannertNöjda studenter såg till att Maria Jannerts arbete med terapiutbildningen i KBT fick nationell uppmärksamhet.

 

utvecklar mensskydd

Civilingenjörsstudenter i UgandaCivilingenjörsstudenterna Maria Olsson och Lina Larsson utvecklar miljövänliga mensskydd för kvinnor i utvecklingsländer.


lär barn programmera

Coderdojo-träffStudenter i Norrköping har startat "CoderDojo", en träningsplats för barn som vill lära sig programmera.

 

Följ LiU-nytt

Nyhetsbrev Nyhetsbrevet LiU-nytt

RSS Nyheternas RSS-flöde

RSS Kalendariets RSS-flöde

 

Notiser

Uppåt för LiU-loppet

Tisdagen 16/9 kommer Campus Valla och Vallaskogen fyllas av människor med spring i benen. Då är det dags för höstens LiU-lopp. Även denna gång lutar det åt att deltagarrekordet slås.

DO granskar lärosäten

Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder i dagarna en granskning av hur Sveriges universitet och högskolor lever upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. Samtliga lärosäten, 43 stycken, som inte har en aktuell plan som redan granskats av DO omfattas av tillsynen. LiU är ett av universiteten som ska granskas.

Ingvar Carlsson Award

För sjätte gången utlyser Strategiska forskningsstiftelsen bidrag som ger hemvändande postdocs möjlighet att starta egen och nyskapande forskning i Sverige. Bidraget är på 4 miljoner vardera och stiftelsen har avsatt 48 miljoner i årets utlysning. Stiftelsen ser gärna fler ansökningar från postdoktorer inom teknikvetenskap. Sista ansökningsdag är 25/9 2014.

Susanne Pettersson

Prisad

Susanne Pettersson på LiU:s innovations- kontor har fått Diamantpriset för sitt arbete med att utveckla Vecka45 till en nationellt uppmärksammad vecka för innovation och entreprenörskap. Priset delas årligen ut av branschorganet SNITTS.

Många spex i höst

För alla som älskar spex finns det många chanser framöver att skratta, avnjuta musik och finurliga berättelser och påverka vad som händer på scenen genom att ropa omstart, baklänges och på tyska. Först ut är två extra föreställningar denna vecka av årets spex, Stjärnornas intrig. (Torsdag 4/9 och lördag 6/9).

Ny proprefekt på IKE

Professor Jan-Ingvar Jönsson går in som proprefekt på Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE). Han ersätter Folke Sjöberg, som blivit prorektor vid Linköpings universitet.

LiU-forskare i SVT om valet

Johan Wänström, kommunpolitisk forskare vid Centrum för kommun-
strategiska studier (CKS), medverkar i SVT Forum (TV2)vid flera tillfällen inför valspurten. Den 12 september ska han tala om kommunvalen och eventuellt även om lokala folkomröstningar. Sändningen pågår 15-16.55. Johan Wänström kommer också att under valrörelsen regelbundet medverka i SVT:s regionala kanal Östnytt för att kommentera valrörelsen och även delta i SVT:s regionala valvaka under valkvällen den 14 september.

Högskoleutbildade får ofta jobb

Nästan 80 procent av dem som tog examen från högskolan under läsåret 2009/10 hade etablerat sig på arbetsmarknaden under 2011. De högsta andelarna etablerade hade bland annat läkare, psykoterapeuter, yrkeslärare samt högskole- och civilingenjörer med bygginriktning. Det visar en analys från Universitets-
kanslersämbetet.

Ramadanavslut

Ramadanavslut i Campushallen

Närmare 1800 personer firade Eid al-Fitr, avslutningen på den muslimska fastemånaden Ramadan, i Campushallen på Campus Valla den 28 juli.
- Vi brukar använda Campushallen, både för det här tillfället och när vi firar en högtid i oktober. Idag samlas vi först här för bön och samtal. Sedan fortsätter festen på olika ställen i stan, säger Ali Haji, ordförande i Islamiska förbundet i Linköping.

Tillgänglighet på LiU granskad

Myndigheten för delaktighet har granskat tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. 285 statliga myndigheter har graderats på en skala mellan 1 och 14. Linköpings universitet hamnar på nivå 5 tillsammans med en rad andra myndigheter.

Nytt sätt att mäta blodtryck

Lars-Göran Lindberg på Institutionen för medicinsk teknik har fått 818.000 kronor från AFA Försäkring för att utveckla ett nytt och enkelt sätt att mäta blodtryck. Metoden kan användas redan i primärvården, vilket ökar möjligheterna till förebyggande insatser för dem som har en ökad risk för åderförkalkningssjukdomar.

Severin blir campusråd

Mattias Severin, prefekt för Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Campus Norrköping, har förordnats som campusråd för att företräda Linköpings universitet i olika sammanhang i samspelet med det lokala samhället i Norrköping med omnejd.

Bågskytt till student-VM

Mikael Danielsson är en av deltagarna i student-VM i bågskytte i polska Legnica den 2-5 juli. Till vardags studerar han mikrobiologi på Linköpings universitet.

 


 

Läs senaste numret av LiU magasin online.
Sidansvarig: webbredaktionen@info.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-09-18