Informationsansvarig: Agneta Fredrikssson
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste månaden

2014-04-28

IDAs Pedagogiska Arena: Seminarie om kurser på avancerad nivå

Seminarium - Institutionen för datavetenskap
Kl 15:15 - 17:00
Plats: Visionen, B-huset, Campus Valla
För mer information se http://www.ida.liu.se/local/ida/idaorg/grupper/csed, kontakta Fredrik Heintz, e-post fredrik.heintz@liu.se, telefon 013-282428.

2014-05-07

Boundaries within design and service research

Seminarium - Design & KU
Design research seminar with leading scholars in the cross-section between design and service research. Youn-kyung Lim, Laying out the Possible Paths of HCI: Meaningful Boundarylessness (KAIST, Seoul) Anu Helkkula, Experience as a research topic in Service research (Hanken School of Economics)
Kl 10:15 - 12:00
Plats: Linköping, Valla, E-huset, Alan Turing
För mer information se http://www.ida.liu.se/~ixs, kontakta Stefan Holmlid, e-post stefan.holmlid@liu.se, telefon 013 285633.

2014-05-14

Licentiatseminarium - Kiril Kiryazov

Seminarium - Institutionen för datavetenskap
Kiril Kiryazov, MDALAB, IDA, presenterar för teknologie licentiatexamen avhandlingen "Grounding Emotion Appraisal in Autonomous Humanoids". Handledare: Professor Mariam Kamkar. Opponent: dr. ir. Elena Barakova, Technische Universiteit Eindhoven, Nederländerna
Kl 13:15
Plats: Alan Turing, hus E, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-105344, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.

Anmäl ny aktivitet