Informationsansvarig: Webbredaktionen
LiU > Kalendarium


A till Ö | Översikt | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se

Meny

LiU > Kalendarium

Händelser närmaste månaden

2016-02-19

Hur kan Sverige närma sig NOLL i klimatpåverkan?

Föreläsning - Institutionen för datavetenskap
Anders Wijkman, ordförande för den av regeringen tillsatta miljömålsberedningen (http://www.sou.gov.se/m-201004-miljomalsberedningen/) kommer till Linköpings universitet den 19 februari för presentation och dialog med bl.a. forskare och studenter vid LIU. ”Avsikten är att redogöra för arbetet med en klimatstrategi till 2050 där målet är ”netto-noll” i klimatutsläpp mot mitten av seklet. Tänkbara åtgärder och styrmedel kommer att presenteras och debatteras” Anders Wijkman är författare och samhällsdebattör, med fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor, har tidigare bl.a. varit generalsekreterare för naturskyddsföreningen samt ledamot i europaparlamentet och är numera partipolitiskt obunden.
Kl 10:15
Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
För mer information kontakta Peter Fritzson, e-post peter.fritzson@liu.se.

Anmäl ny aktivitet