Göm menyn

Välkommen till Forum för ämnesdidaktik

Forum för ämnesdidaktik har till syfte att samla, stödja och inspirera ämnesdidaktiken vid Linköpings universitet. Det är fakultets-, institutions- och ämnesövergripande och arrangerar bland annat seminarier med ämnesdidaktisk relevans.

Key-husets entréhall

 


Kontakt

Har du frågor, kontakta:
Bengt-Göran Martinsson
Telefon: 013-282336
E-post:

bengt-goran.martinsson@liu.se

Postadress:
Forum för ämnesdidaktik
Institutionen för kultur och kommunikation
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-01-31