Göm menyn

Filosofi vid Linköpings universitet

studenter diskuterarFilosofistudier är ett bra komplement till alla slags studier, förutom att kunskapen i filosofi naturligtvis har ett värde i sig. Sedan 1989 kan man studera filosofi vid Linköpings universitet. Undervisning ges både i teoretisk filosofi och i praktisk filosofi med kurser från grundnivå till avancerad nivå inom båda disciplinerna.

Det är vanligt att filosofistudenter läser en kombination av ämnen inom den humanistiska eller samhälls-vetenskapliga sektorn, till exempel på det Kulturvetenskapliga programmet, där filosofi är ett av ämnena som ingår i det inledande basblocket. Vi har också studenter med helt annan inriktning, som till exempel bedriver naturvetenskapliga studier eller läser vid teknisk fakultet.

Undervisningsformerna är främst föreläsningar och seminarier, där vi lämnar utrymme för frågor och diskussioner. 

I vissa delkurser krävs att studenten refererar en text eller väsentligt resonemang inför kursen. I flera kurser sker redovisning i form av en hemuppsats. På fördjupningskursen har studenten skyldighet att vara opponent när uppsatser ventileras.
 


Strimman - Öppna föreläsningarUtöver den schemalagda undervisningen förekommer gästföreläsningar. Som regel regel har vi varje termin besök av någon filosof från ett annat svenskt universitet eller från utlandet. Dessutom håller Filosofiska Föreningen möten med föredrag, diskussion och eftersits c:a en gång i månaden under terminstid.På högre nivåer (Fördjupningskurs och Avancerad nivå) sker undervisning främst vid seminarier där texter ingående i kurslitteraturen samt studenternas egna uppsatser behandlas. Undervisning meddelas då också som enskild handledning.
 

Kurserna ges med en viss periodicitet. Det betyder att vi inte ger alla kurser varje termin. Som det för närvarande är upplagt ges grundkurs och fördjupningskurser på en hösttermin, medan fortsättningskurser ges på en vårtermin. Detta gäller både teoretisk och praktisk filosofi. I teoretisk filosofi ges också en grundkurs på vårterminen. Denna följs dock inte av någon fortsättningskurs på höstterminen. Avancerade kurser kan påbörjas när som helst under läsåret . Anledningen till detta är att det endast rör sig om enstaka studenter och att undervisningen i huvudsak utgörs av individuell handledning.

Grundutbildningsuppdraget i filosofi omfattar ungefär hälften av ämnesavdelningens verksamhet. Den återstående hälften består av utbildningsuppdrag från andra institutioner, till exempel medverkan i den beteendevetenskapliga grundkursen och i det kognitionsvetenskapliga programmet. Andra exempel är specialiserade kurser i vetenskapsteori, argumentationsteori och etik (i synnerhet forskningsetik). Under varje år följer drygt 1000 studenter vid olika fakulteter någon kurs i filosofi.
 

Studentwebben i fickan

 

 

 

HITTA SCHEMAT/SALEN!

ANVÄNDBARA länkar

KONTAKTA OSS:

Fredrik Stjernberg
Professor, studierektor

Telefon 013-28 2176
fredrik.stjernberg@liu.se

Birgitta Lönning
Studievägledare

Telefon 013-28 1082
birgitta.lonning@liu.se
Besöksadress: Hus Key, rum 4226 
Boka tid för vägledningssamtal:
www.timecenter.com/filfak-uv/

Pernilla Ahrén
Administratör

Telefon 013-28 26 20
pernilla.ahren@liu.se
Hus Key, plan 4, rum 4432

 

 

 


Sidansvarig: pernilla.ahren@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-06-30