Göm menyn

KU - seminarieserie

Konstnärligt utvecklingsarbete vid estetiska avdelningen på Institutionen för kultur och kommunikation presenterar en seminarieserie som är inriktad mot forskning i relation till praktiskt och konstnärligt arbete. Relationen mellan konstnärlig- och vetenskaplig forskning diskuteras ofta utifrån skillnader vad gäller processen och syftet. Inom vetenskapen byggs legitimiteten upp av redovisningar av forskningslägen, teoretiska modeller, litteraturstudier och täta referenser i syfte att besvara frågor. Konstnärlig forskning öppnar istället upp för nya frågeställningar och befinner sig i ett mindre definierat sammanhang som är inriktad på skapande och gestaltande processer, där reflektionen blir det vetenskapliga momentet. Det diskuteras också att konstnärlig- och vetenskaplig forskning är kompletterande metoder eller synsätt som används för att förklara världen, och att relationerna mellan dem håller idag på att förändras.

Seminarier HT2014

Lars Wallsten

Torsdagen den 11 september, 13.15–16.30, form2 (3313) plan 3 Key-huset.

Föreläsningen handlar om konstnärlig forskning med exempel i Lars Wallstens doktorsavhandling, samt metodfrågor och om mötet mellan konstnärlig forskning och mer traditionella akademiska miljöer. Lars Wallstens avhandling Anteckningar om spår är en personlig undersökning av fotografiets bevisförmåga. Forskningen är uppbyggd kring fotografisk representation och skriven text. Konceptualisering görs med produktiva begrepp och kontextualiseringen sätts i relation till olika diskurser som fotografi, film, konst, filosofi, psykologi, pedagogik, juridik, kriminalteknik, litteratur och kognitionsvetenskap. Konstnärliga strategier och metoder som använder kriminalteknisk estetik diskuteras också. Metoden har en spårande karaktär, vilket här skapar en dialog mellan innehåll och form. Forskningen synliggör hur konstnärlig praktik kan skapa innehåll och sammanhang i relation till erfarenhet, tolkning och ytterligare progression. Studien bidrar till att övervinna skillnaderna i hur teoretiska och praktiska kunskaper produceras.
http://www.konst.gu.se/artmonitor/avhandlingar/lars_wallsten

15.15–16.30     Samtal och diskussion.
 

Susanne Rosenberg

Torsdagen den 16 oktober, 13.15–16.30, form2 (3313) plan 3 Key-huset.

Kurbits - ReBoot, Svensk folksång i ny scenisk gestaltning syftar till att explorativt utveckla och undersöka nya uttrycksformer utifrån vissa kvaliteter som är centrala i traditionell svensk folksång, med fokus på sångaren som skapande interpret. Susanne Rosenberg har valt att fokusera på två aspekter av den kunskap som utvecklats genom arbetet; konstnärliga arbetsmetoder för skapandeprocessen och konstnärliga koncept. Resultatet av studien är dels i form av fem tematiserade enskilda konstnärliga produktioner eller projekt, dels i form av inspelningar och partitur/musikmanus, samt arbetsmetoder och konstnärliga koncept som blottlägger reflektionen.
http://www.susannerosenberg.com/research/research.html

15.15–16.30     Samtal och diskussion.
 

Anneli Palmsköld

Torsdagen den 13 november, 13.15–16.30, form2 (3313) plan 3 Key-huset. 

Textila kulturer, textilier kan betraktas på olika sätt, till exempel som materiella företeelser, som resultat av processer av görande, som inbäddade i skilda kulturella sammanhang. De kan också materialisera idéer om estetik, nationalism, historia och kulturarv. Med exempel från sin forskning om textilt återbruk, om tekniken virkning som kulturarv och om hemslöjd som begrepp och företeelse diskuterar Anneli Palmsköld olika sätt att betrakta, tolka och analysera textilt görande och dess resultat.

http://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xpalmd&departmentId=013016

15.15–16.30     Samtal och diskussion.

 

Välkomna!

 


Frida Berntsson, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.
Telefon: 013-28 19 73, e-post: frida.berntsson@liu.se


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-10-27