LiU » IHV

VälKOMMEN TILL INSTITUTET FÖR HANDIKAPPVETENSKAP

Institutet för handikappvetenskap (IHV) är ett samarbete mellan universiteten
i Linköping och Örebro samt Högskolan i Jönköping. IHV har en forskarutbildning
inom handikappvetenskap, som är ledande i Europa. Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl medicinsk och teknisk, som beteende-vetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap.


AKTUELL forskning
barn händer

 

 

NNDR2017