Göm menyn

Institutet för analytisk sociologi

Binary Code

Vid Institutet för Analytisk Sociologi (IAS) bedrivs avancerad spetsforskning rörande viktiga samhällsfrågor. Forskningen vid IAS är sociologiskt inriktad i termens ursprungliga och breda mening och vid IAS finns forskare från ett flertal olika discipliner.

Institutets interdisciplinära sammansättning gör det möjligt för institutets forskare att på ett nydanande sätt utnyttja metoder och analysredskap som utvecklats inom andra ämnesområden än deras egna.

Genom en kombination av statistiska analyser av stora databaser, detaljerade mikrostudier, datorsimuleringar och datorvisualiseringar bidrar forskningen vid IAS till en förbättrad förståelse av viktiga samhällsfenomen.Nyheter

IAS flyttar till IEI

Anknytningen av Institutet för analytisk sociologi, IAS, överförs från ISV till IEI. Ett nytt anknytningsavtal ska upprättas senast den 16 maj, enligt rektors beslut.

Marc Keuschnigg

Artikel i Social Science Research

I en nyligen publicerad artikel i Social Science Research visar Marc Keuschnigg, tillsammans med kollegorna Felix Bader och Johannes Bracher från LMU München hur globala crowdsourcing plattformar som exempelvis Amazon Mechanical Turk kan anpassas för att mäta lokala kontextuella effekter på beteende i spel.

Chanchal Balachandran

Forskningsanslag

Doktor Chanchal Balachandran (IAS) har erhållit ett två-årigt forskningprojekt från Handelsbankens Forskningsstiftelser, i samarbete med docent Timurs Umans, Högskolan i Kristianstad. Projektet ämnar att studera segregationsmekanismer i nya företags styrelser.

Artikel publicerad i Management Science

Marc Keuschnigg, Institutet för analytisk sociologi, tillsammans med Christian Ganser, universitetet i München, publicerade en artikel om ”crowd wisdom” i Management Science.
Artikeln undersöker rollen av kompetens och heterogenitet i beslut som tas i grupp. Medan tidigare resultat visar på att mångfald är en viktig faktor i beslutsprocessen, visar Marc och Christian att förmåga även är en avgörande faktor för kollektiva beslut.

Fler nyheter

 

 

Nätverk

 

 

 

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på IAS Nyhetsbrev så håller du dig informerad om seminarier och andra arrangemang av intresse. Om du klickar här så skickas din anmälan till vår listserver.

 

Gästforskare

Vi ser gärna att forskare vid andra universitet och högskolor besöker oss under kortare eller längre perioder, särskild sådana som är intresserade av den typ av forskning och teoriutveckling som bedrivs vid IAS.

Skicka ett e-post meddelande till analytical.sociology@liu.se om du är intresserad. Sidansvarig: asa.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-16