Göm menyn

Institutet för analytisk sociologi

Binary Code

Vid Institutet för Analytisk Sociologi (IAS) bedrivs avancerad spetsforskning rörande viktiga samhällsfrågor. Forskningen vid IAS är sociologiskt inriktad i termens ursprungliga och breda mening och vid IAS finns forskare från ett flertal olika discipliner.

Institutets interdisciplinära sammansättning gör det möjligt för institutets forskare att på ett nydanande sätt utnyttja metoder och analysredskap som utvecklats inom andra ämnesområden än deras egna.

Genom en kombination av statistiska analyser av stora databaser, detaljerade mikrostudier, datorsimuleringar och datorvisualiseringar bidrar forskningen vid IAS till en förbättrad förståelse av viktiga samhällsfenomen.Nyheter

IAS söker excellenta forskare

Institutet för Analytisk Sociologi behöver anställa upp till sex postdoktorer eller gästforskare. Intresserade kandidater bör ha goda kunskaper i dataanalys och programmering samt ett genuint intresse för samhällsvetenskaplig forskning.

Vetenskapsrådet finansierar forskning om sociala relationer och boendsegregation

Fem forskare vid Linköpings universitet får bidrag av Vetenskapsrådet för forskning om problem aktuella för samhälle, människa och kulturer. Benjamin Jarvis, universitetslektor vid IEI och forskare vid IAS tillsammans med Guilherme Kenjy Chihaya, Umeå universitet, får 4 050 000 kronor för projektet Sociala relationer och boendesegregation.

Ny forskning visar att stopp för anhöriginvandring gör att färre hittar försörjning

Motverkar integration. Restriktionerna för familjeåterförening är en humanitär kris för dem som drabbas, men utgör även ett problem för migranter som vill skapa egen försörjning genom företagande. Den nya migrationspolitiken minskar möjligheten till arbetsmarknadsintegration, skriver forskarna Karl Wennberg och Miriam Bird.

Marc Keuschnigg

Karl Polany-priset 2016

Marc Keuschnigg, gästlektor vid IAS, har tilldelats Karl Polany-priset.

Fler nyheter

 

 

Nätverk

 

Publications

IAS WP

 

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på IAS Nyhetsbrev så håller du dig informerad om seminarier och andra arrangemang av intresse. Om du klickar här så skickas din anmälan till vår listserver.

 

Gästforskare

Vi ser gärna att forskare vid andra universitet och högskolor besöker oss under kortare eller längre perioder, särskild sådana som är intresserade av den typ av forskning och teoriutveckling som bedrivs vid IAS.

Skicka ett e-post meddelande till analytical.sociology@liu.se om du är intresserad. 


The Coleman Boat explained in 7 minutes

 

 


Sidansvarig: teiksma.buseva@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Dec 06 10:07:29 CET 2016