Göm menyn

Institutet för analytisk sociologi

Binary Code

Vid Institutet för Analytisk Sociologi (IAS) bedrivs avancerad spetsforskning rörande viktiga samhällsfrågor. Forskningen vid IAS är sociologiskt inriktad i termens ursprungliga och breda mening och vid IAS finns forskare från ett flertal olika discipliner.

Institutets interdisciplinära sammansättning gör det möjligt för institutets forskare att på ett nydanande sätt utnyttja metoder och analysredskap som utvecklats inom andra ämnesområden än deras egna.

Genom en kombination av statistiska analyser av stora databaser, detaljerade mikrostudier, datorsimuleringar och datorvisualiseringar bidrar forskningen vid IAS till en förbättrad förståelse av viktiga samhällsfenomen.Nyheter

Marc Keuschnigg

Karl Polany-priset 2016

Marc Keuschnigg, gästlektor vid IAS, har tilldelats Karl Polany-priset.

Coleman Boat på sju minuter

Professor och forskare Petri Ylikoski vid Institutet för Analytisk Sociologi har tagit fram en video som förklarar idé bakom så kallad Coleman Boat. Grafik och design av Wasita Witchutraiphob, röst Susanna Snell.

IAS del av ECSR

IAS har blivit medlem i Europeiska konsortiet för Sociologisk forskning (ECSR). För ytterligare information om ECSR, besök www.ecsrnet.eu

Karl Wennberg

Ledamot i Sveriges unga akademi

Karl Wennberg, biträdande föreståndare för Institutet för analytisk sociologi och gästprofessor i företagsekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, är en av åtta framstående yngre forskare som valts in som ledamot i Sveriges unga akademi.

Fler nyheter

 

 

Nätverk

 

 

 

Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på IAS Nyhetsbrev så håller du dig informerad om seminarier och andra arrangemang av intresse. Om du klickar här så skickas din anmälan till vår listserver.

 

Gästforskare

Vi ser gärna att forskare vid andra universitet och högskolor besöker oss under kortare eller längre perioder, särskild sådana som är intresserade av den typ av forskning och teoriutveckling som bedrivs vid IAS.

Skicka ett e-post meddelande till analytical.sociology@liu.se om du är intresserad. 


The Coleman Boat explained in 7 minutes

 

 


Sidansvarig: teiksma.buseva@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-10