Göm menyn

HELIX VINN Excellence Centre

 

 

Helix banner sommar

 


JUSt NU PÅ HELIX

HELIX beviljas ny forskning från VINNOVA

HELIX får finansiering i 5 år för att fortsätta och utveckla verksamheten. I och med de nya medlen så byter vi också namn från HELIX VINN Excellence Centre till HELIX Competence Centre. Fokus kommer att ligga på hållbar utveckling i organisationer. Den röda tråden i forskningen är att utveckla kunskap om hur goda arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga. Vi gör detta i en partnerkonstellation med universitet, privata organisationer, offentliga verksamheter och aktörer från civilsamhället.  Totalt omfattar HELIX i den nya satsningen 26 parter som kommer samverka i olika forsknings- och utvecklingsinitiativ. VINNOVA finansierar verksamheten med 35 miljoner under de fem åren. Det totala värdet på projektet med cash och in-kindbidrag från våra parter är 123 miljoner.

HELIX verksamhet vidgas. Vi kommer i den nya satsningen ha en nod-organisation där även KTH i Stockholm/Södertälje området och Swerea IVF i  göteborgsregionen ingår. Utöver privat och offentlig sektor samt fackföreningar finns civilsamhällets organisationer representerade i partnerskapet. Utvidgningen gör det möjligt för oss att i högre utsträckning verka nationellt och vara en god kraft för utvecklingen av arbetslivet i Sverige. Vi kommer också i högre utsträckning arbeta med internationella kontakter med visionen att påverka internationell forskning om arbetslivets utmaningar.

Den interaktiva forskningsansatsen som har varit ett signum för tidigare satsningar inom HELIX kommer även i den nya satsningen vara den centrala utgångspunkten för utveckling av forskningsprogrammet. Tillsammans med det nya partnerskapet kommer forskarna från HELIX att utveckla forskningen inom fyra forskningsområden: 1) Hållbara utvecklingsprocesser i industriella produktionssystem 2) Tillväxt och utveckling i småföretag 3) Hållbara, innovativa och koordinerade hälso- och välfärdstjänster och 4) Inkluderande arbetsplatser.

HELIX genomgår också en generationsväxling med en delvis ny grupp som kommer leda centret. HELIX ledningsgrupp består av Mattias Elg, centrumchef och professor i Kvalitetsteknik, Henrik Kock, biträdande centrumchef och biträdande professor i pedagogik samt Malin Tillmar, biträdande centrumchef och professor i företagsekonomi. I HELIX vetenskapliga råd ingår sju forskare: Mattias Elg, Professor; Henrik Kock, Biträdande professor; Malin Tillmar, Professor; Jörgen Eklund, Professor; Maria Gustavsson, Professor; Magnus Klofsten, Professor; Christian Ståhl, Docent.

Forskningen i HELIX Competence Centre startar formellt upp 1 januari 2017 men vi kommer redan under hösten aktivt arbeta för att planera verksamheten så vi kan starta fullt ut vid ingången till 2017.

Den fullständiga ansökan finns på följande länk: HELIX Competence Centre application. 


2016-05-23
Helix får 35 miljoner av Vinnova

Forskningscentret Helix, med fokus på arbetslivsfrågor, tilldelas 35 miljoner kronor av Vinnova. Helix har under sina tio år enbart fått lovord vid utvärderingar – och nu har finansieringen säkerställts för ytterligare fem år.

Pris för ”Outstandig Paper”

Birgitta Sköld, universitetslektor och Malin Tillmar, professor och Co-Director för HELIX VINN Excellence Centre, båda verksamma vid Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklig, Företagsekonomi – har tilldelats Emerald Literati Awards for Excellence 2016 – för sitt ”Outstanding Paper” i International Journal of Gender and Entrepreneurship under år 2015, 7(1), 102-103, med den vinnande artikeln – Resilient gender order in entrepreneurship: the case of Swedish welfare industries.

HELIX-dagen 2016

Den 12 maj hålls vår konferens som i år fokuserar hållbar utveckling i organisationer. Under dagen kommer vi få lyssna till presentationer bland annat om den nya boken Sustainable Development in Organizations som har författats av forskare från HELIX.

Besök från Senter for seniorpolitikk

Den 9-10 mars anordnar Helix, genom forskningsledare Elisabeth Sundin, ett besök av norska Senter for seniorpolitikk (SSP).

Här presenteras ett urval av våra senaste nyheter. För samtliga nyheter besök vår nyhetssida härSidansvarig: teiksma.buseva@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-23