LiU » HabQ

Nationellt kvalitetsregister för habilitering

HabQ är ett samarbete mellan föreningen Sveriges habiliteringschefer och flertalet regioner/landsting samt Hälsouniversitetet - Avdelningen för fysioterapi i Linköping.

 

Nyheter

Årsrapport 2015 samt Appendix finns på hemsidan

Årsrapport 2015 i kort och lång version samt Appendix finns tillgängliga på hemsidan.

HabQ-dag 22 september 2016

HabQ-dag för koordinatorer, styrgrupp och andra intresserade. Presentation av årsrapport 2015. Hur använder vi resultaten för att nå våra mål?

Intressanmälan för vuxna med problemskapande beteende

Inbjudan till intresseanmälan för uppföljning av vuxna i Nationellt kvalitetsregister för habilitering.

Den första HabQ-dagen anordnades fredagen den 5 februari!

Inbjudan riktade sig till chefer,koordinatorer och habiliteringspersonal.

Program HabQ dagen 5 februari 2016

Nu finns programmet klart för HabQ-dagen!

De fyra första HabQ VAP:arna finns publicerade i compos!

I HabQ VAP förväntas verksamheterna få värdefull information för uppföljning av kvalitetsindikatorer.

HabQ-dag fredagen den 5 februari 2016

HabQ-dag i Stockholm med föreläsningar och seminarier

Systematic cognitive monitoring of children with cerebral palsy - the development of an assessment and follow-up protocol

Artikel om systematisk uppföljning av kognition för barn med cp HabQ i samarbete med CPUP Norden Sverige, CPOP Norge, Danmark och CP Norden intresse organisation för föräldrar

Kontakt

Gunilla Rydberg
Registerhållare
gunilla.rydberg@skane.se 

Pia Ödman
Utvecklingsansvarig - Cp
pia.odman@liu.se

Gunilla Bromark
Utvecklingsansvarig - Autism barn
gunilla.s.bromark@lul.se

Nils Haglund
Utvecklingsansvarig - Autism barn
nils.haglund@skane.se

Carina Folkesson
Utvecklingsansvarig - Föräldrastöd
carina.folkesson@vll.se

Helene Lidström
Utvecklingsansvarig - Autism vuxen
helene.lidstrom@liu.se

Britt-Mari Ekholm
Registersamordnare
britt-mari.ekholm@regionostergotland.se