Göm menyn

Medarbetare

Föreståndare

Åsa-Karin Engstrand
Forum för genusvetenskap och jämställdhet,
Linköpings universitet, 581 83 Linköping
E-post: asa-karin.engstrand@liu.se
Telefonnummer: 013-281589     

Till Åsa-Karins hemsida

 


Ordförande I Forums styrelse

Stina Backman
Forum för genusvetenskap och jämställdhet,
Linköpings universitet, 581 83 Linköping
E-post: stina.backman@liu.se
Telefonnummer: 013-28 2244

Till Stinas hemsida


Projektledare

Ulrica Engdahl Tollin
Forum för genusvetenskap och jämställdhet,
Linköpings universitet, 581 83 Linköping
E-post: ulrica.engdahl@liu.se
Telefonummer: 013-28 4653


Koordinator

Elisabeth Samuelsson
Forum för genusvetenskap och jämställdhet,
Linköpings universitet, 581 83 Linköping
E-post: elisabeth.samuelsson@liu.se
Telefonnummer: 013-28 2174

Till Elisabeths hemsida

Genusvetenskap omfattar studiet av den kunskapsmässiga, sociala och kulturella innebörden av kön samt kroppens betydelse i detta.

Jämställdhet är ett begrepp vars innebörd är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En utgångspunkt är att det finns en genusordning som hindrar detta

Ett övergripande syfte med genusvetenskap är därför att skapa grunden för att jämställdhet på alla nivåer i samhället ska kunna uppnås.

Genusvetenskapen granskar kritiskt traditionell teoribildning, samt sätter fokus på maktförhållanden och kopplingen mellan genus och begrepp som kön, klass, etnicitet, ålder, sexuell orientering, etc.

vitRoll-up
 

 

 

 

Forum

 

 

 

 

Lika villkor

 

 

forum

 

 

 

 


Sidansvarig: elisabeth.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-13